Hlavní navigace

PROKOP INVEST, a.s.

Firma PROKOP INVEST, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2301, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 55 600 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26510022

Sídlo:

Dělnická 35, Pardubice Drozdice, 533 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 2. 2002

DIČ:

CZ26510022

Insolvenční rejstřík

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
256 Povrchová úprava a zušlechťování kovů&#59^ obrábění
28930 Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
32990 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
33 Opravy a instalace strojů a zařízení
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
49410 Silniční nákladní doprava
71110 Architektonické činnosti
7112 Inženýrské činnosti a související technické poradenství
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
81290 Ostatní úklidové činnosti
82110 Univerzální administrativní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2301, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

WAVERLEY CONSULTANTS, a.s. od 11. 2. 2002

Obchodní firma

PROKOP INVEST, a.s. od 17. 7. 2015

Obchodní firma

PROKOP INVEST, a.s. do 17. 7. 2015 od 16. 7. 2015

Obchodní firma

PROKOP INVEST, a.s. do 16. 7. 2015 od 30. 6. 2015

Obchodní firma

PROKOP INVEST, a.s. do 30. 6. 2015 od 15. 7. 2002

Právní forma

Akciová společnost od 11. 2. 2002

adresa

Dělnická 35
Pardubice 53301 od 30. 6. 2015

adresa

Táboritská 1000/23
Praha 3 13087 do 2. 4. 2003 od 11. 2. 2002

Předmět podnikání

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 29. 12. 2016

Projektová činnost ve výstavbě od 30. 6. 2015

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 2. 7. 2014

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny od 2. 7. 2014

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 2. 7. 2014

výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny do 2. 7. 2014 od 23. 1. 2004

silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly též nad 3,5 t celkové hmotnosti do 2. 7. 2014 od 23. 1. 2004

výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů do 2. 7. 2014 od 23. 1. 2004

výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 2. 7. 2014 od 7. 12. 2002

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 2. 7. 2014 od 7. 12. 2002

projektová činnost ve výstavbě do 30. 6. 2015 od 7. 12. 2002

zprostředkování obchodu do 2. 7. 2014 od 15. 7. 2002

velkoobchod do 2. 7. 2014 od 15. 7. 2002

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 2. 7. 2014 od 15. 7. 2002

činnost technických poradců v oblasti strojírenství do 2. 7. 2014 od 15. 7. 2002

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 2. 7. 2014 od 15. 7. 2002

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem do 15. 7. 2002 od 11. 2. 2002

Ostatní skutečnosti

Valná hromada dne 4.1.2016 přijala toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu společnosti PROKOP INVEST, a.s., se sídlem Dělnická 35, Drozdice, 533 01 Pardubice, IČO 265 10 022, spisová značka B 2301 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, (dále též jen Společnost), takto: 1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 23.600.000,-- Kč (dvacet tři miliony šest set tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1180 (jeden tisíc jedno sto osmdesát) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předkupním právem ostatních akcionářů dle stanov Společnosti, (dále společně též jen Akcie). Akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. 3.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům: Ing. Tomáši P r o c h á z k o v i , datum narození 15. července 1986, bydliště Mnichovice, V Pěšinách 127, (dále též jen Ing. Tomáš Procházka nebo jen Zájemce 1), Ing. Přemyslu P r o c h á z k o v i , datum narození 7. června 1963, bydliště Praha, Hodkovičky, Na Lysinách 245/11, (dále též jen Ing. Přemysl Procházka nebo jen Zájemce 2), panu Miloslavu P r o c h á z k o v i , datum narození 29. března 1961, bydliště Kamenice, Ostrovní 1403, (dá le též jen Miloslav Procházka nebo jen Zájemce 3), Ing. Františku S l a b é m u , datum narození 9. listopadu 1958, bydliště Dolní Ředice, U Školky 40, (dále též jen Ing. František Slabý nebo jen Zájemce 4), a panu Jiřímu D u n o v s k é m u , datum narození 9. září 1966, bydliště Pardubice, Nerudova 2772, (dále též jen Jiří Dunovský nebo jen Zájemce 5), (dále společně též jen Zájemci), takto: a)Zájemci 1 bude nabídnuto upsání 236 (dvě stě třiceti šesti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude ome zena předkupním právem ostatních akcionářů dle stanov Společnosti, (dále též jen Akcie 1), b)Zájemci 2 bude nabídnuto upsání 236 (dvě stě třiceti šesti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude ome zena předkupním právem ostatních akcionářů dle stanov Společnosti, (dále též jen Akcie 2), c)Zájemci 3 bude nabídnuto upsání 236 (dvě stě třiceti šesti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude ome zena předkupním právem ostatních akcionářů dle stanov Společnosti, (dále též jen Akcie 3), d)Zájemci 4 bude nabídnuto upsání 177 (jedno sto sedmdesáti sedmi) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bud e omezena předkupním právem ostatních akcionářů dle stanov Společnosti, (dále též jen Akcie 4), e)Zájemci 5 bude nabídnuto upsání 295 (dvě stě devadesáti pěti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude o mezena předkupním právem ostatních akcionářů dle stanov Společnosti, (dále též jen Akcie 5). 4.Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění Zájemcům. Společnost je p ovinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 5.Do podílového spoluvlastnictví Zájemců náleží technologie (technologické know how) zpracování pšenice eventuelně kukuřice na modifikovaný škrob a lepek, (dále též jen Know-how), přičemž Zájemce 1 vlastní 20 % Know-how, Zájemce 2 vlastní 20 % Know-how, Z ájemce 3 vlastní 20 % Know-how, Zájemce 4 vlastní 15 % Know-how a Zájemce 5 vlastní 25 % Know-how. 6.Emisní kurs všech upsaných Akcií činí celkem částku 23.600.000,-- Kč (dvacet tři miliony šest set tisíc korun českých). 7.Emisní kurs upsaných Akcií 1 bude nejpozději do tří měsíců ode dne upsání splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 20 % Know-how včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vkl ad 1). Nepeněžitý vklad 1 bude vnesen v sídle Společnosti. Tento Nepeněžitý vklad 1 bude vnesen tak, že Zájemce 1 předá společnosti Nepeněžitý vklad 1, respektive datové nebo jiné nosiče, které zachycují předávanou věc, a dokumentaci, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití N epeněžitého vkladu 1, a to ve lhůtě do tří měsíců ode dne upsání Akcií 1. Cena Nepeněžitého vkladu 1 se určuje ve výši 4.720.000,-- Kč (čtyři miliony sedm set dvacet tisíc korun českých). Ocenění Nepeněžitého vkladu provedl znalec Ing. Jitka Čočková, bytem Praha 4, Ke Kurtům 375/19, PSČ 142 00, znaleckým posudkem č. 13/2015 ze dne 30. října 2015, (dále též jen Znalecký posudek), jímž byla cena Nepeněžitého vkladu 1 stanovena částkou 7.520.000,-- Kč (sedm milionů pět set dvacet tisíc korun českých). Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu 1 a jmenovitou hodnotou Akcií 1, které obdrží Zájemce 1 za tento Nepeněžitý vklad 1 jako protiplnění, tj. částku ve výši 2.800.000,-- Kč (dva miliony osm set tisíc korun českých), vrátí společnost Zájemci 1 v penězíc h do 2 (dvou) měsíců ode dne vnesení Nepeněžitého vkladu 1. Za Nepeněžitý vklad 1 budou vydány Akcie 1, emisní kurs činí 4.720.000,-- Kč (čtyři miliony sedm set dvacet tisíc korun českých). 8.Emisní kurs upsaných Akcií 2 bude nejpozději do tří měsíců ode dne upsání splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 20 % Know-how včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vkl ad 2). Nepeněžitý vklad 2 bude vnesen v sídle Společnosti. Tento Nepeněžitý vklad 2 bude vnesen tak, že Zájemce 2 předá společnosti Nepeněžitý vklad 2, respektive datové nebo jiné nosiče, které zachycují předávanou věc, a dokumentaci, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití N epeněžitého vkladu 2, a to ve lhůtě do tří měsíců ode dne upsání Akcií 2. Cena Nepeněžitého vkladu 2 se určuje ve výši 4.720.000,-- Kč (čtyři miliony sedm set dvacet tisíc korun českých). Dle Znaleckého posudku byla cena Nepeněžitého vkladu 2 stanovena částkou 7.520.000,-- Kč (sedm milionů pět set dvacet tisíc korun českých). Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu 2 a jmenovitou hodnotou Akcií 2, které obdrží Zájemce 2 za tento Nepeněžitý vklad 2 jako protiplnění, tj. částku ve výši 2.800.000,-- Kč (dva miliony osm set tisíc korun českých), vrátí společnost Zájemci 2 v penězíc h do 2 (dvou) měsíců ode dne vnesení Nepeněžitého vkladu 2. Za Nepeněžitý vklad 2 budou vydány Akcie 2, emisní kurs činí 4.720.000,-- Kč (čtyři miliony sedm set dvacet tisíc korun českých). 9.Emisní kurs upsaných Akcií 3 bude nejpozději do tří měsíců ode dne upsání splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 20 % Know-how včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vkl ad 3). Nepeněžitý vklad 3 bude vnesen v sídle Společnosti. Tento Nepeněžitý vklad 3 bude vnesen tak, že Zájemce 3 předá společnosti Nepeněžitý vklad 3, respektive datové nebo jiné nosiče, které zachycují předávanou věc, a dokumentaci, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití N epeněžitého vkladu 3, a to ve lhůtě do tří měsíců ode dne upsání Akcií 3. Cena Nepeněžitého vkladu 3 se určuje ve výši 4.720.000,-- Kč (čtyři miliony sedm set dvacet tisíc korun českých). Dle Znaleckého posudku byla cena Nepeněžitého vkladu 3 stanovena částkou 7.520.000,-- Kč (sedm milionů pět set dvacet tisíc korun českých). Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu 3 a jmenovitou hodnotou Akcií 3, které obdrží Zájemce 3 za tento Nepeněžitý vklad 3 jako protiplnění, tj. částku ve výši 2.800.000,-- Kč (dva miliony osm set tisíc korun českých), vrátí společnost Zájemci 3 v penězíc h do 2 (dvou) měsíců ode dne vnesení Nepeněžitého vkladu 3. Za Nepeněžitý vklad 3 budou vydány Akcie 3, emisní kurs činí 4.720.000,-- Kč (čtyři miliony sedm set dvacet tisíc korun českých). 10.Emisní kurs upsaných Akcií 4 bude nejpozději do tří měsíců ode dne upsání splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 15 % Know-how včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vk lad 4). Nepeněžitý vklad 4 bude vnesen v sídle Společnosti. Tento Nepeněžitý vklad 4 bude vnesen tak, že Zájemce 4 předá společnosti Nepeněžitý vklad 4, respektive datové nebo jiné nosiče, které zachycují předávanou věc, a dokumentaci, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití N epeněžitého vkladu 4, a to ve lhůtě do tří měsíců ode dne upsání Akcií 4. Cena Nepeněžitého vkladu 4 se určuje ve výši 3.540.000,-- Kč (tři miliony pět set čtyřicet tisíc korun českých). Dle Znaleckého posudku byla cena Nepeněžitého vkladu 4 stanovena částkou 5.640.000,-- Kč (pět milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých). Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu 4 a jmenovitou hodnotou Akcií 4, které obdrží Zájemce 4 za tento Nepeněžitý vklad 4 jako protiplnění, tj. částku ve výši 2.100.000,-- Kč (dva miliony jedno sto tisíc korun českých), vrátí společnost Zájemci 4 v peněz ích do 2 (dvou) měsíců ode dne vnesení Nepeněžitého vkladu 4. Za Nepeněžitý vklad 4 budou vydány Akcie 4, emisní kurs činí 3.540.000,-- Kč (tři miliony pět set čtyřicet tisíc korun českých). 11.Emisní kurs upsaných Akcií 5 bude nejpozději do tří měsíců ode dne upsání splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 25 % Know-how včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vk lad 5). Nepeněžitý vklad 5 bude vnesen v sídle Společnosti. Tento Nepeněžitý vklad 5 bude vnesen tak, že Zájemce 5 předá společnosti Nepeněžitý vklad 5, respektive datové nebo jiné nosiče, které zachycují předávanou věc, a dokumentaci, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití N epeněžitého vkladu 5, a to ve lhůtě do tří měsíců ode dne upsání Akcií 5. Cena Nepeněžitého vkladu 5 se určuje ve výši 5.900.000,-- Kč (pět milionů devět set tisíc korun českých). Dle Znaleckého posudku byla cena Nepeněžitého vkladu 5 stanovena částkou 9.400.000,-- Kč (devět milionů čtyři sta tisíc korun českých). Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu 5 a jmenovitou hodnotou Akcií 5, které obdrží Zájemce 5 za tento Nepeněžitý vklad 5 jako protiplnění, tj. částku ve výši 3.500.000,-- Kč (tři miliony pět set tisíc korun českých), vrátí společnost Zájemci 5 v penězíc h do 2 (dvou) měsíců ode dne vnesení Nepeněžitého vkladu 5. Za Nepeněžitý vklad 5 budou vydány Akcie 5, emisní kurs činí 5.900.000,-- Kč (pět milionů devět set tisíc korun českých). do 29. 7. 2016 od 4. 1. 2016

Valná hromada dne 12.12.2014 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti PROKOP INVEST, a.s. takto: 1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 20.000.000,-- Kč (dvacetmilionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1000 (jedentisíc) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, (dále společně též jen Akcie). Akcie nebudou přija ty k obchodování na evropském regulovaném trhu. 3.Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490, odstavce 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále též jen ZoK), vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům, kterými jsou Ing. Tomáš P r o - c h á z k a , datum narození 15. července 1986, bydliště Mnichovice, Božkov, V pěšinách 127, (dále též jen Ing. Tomáš Procházka), Ing. Přemysl P r o c h á z k a , datum narození 7. června 1963, bydliště Praha 4, Hodkovičky, Na lysinách 245/11, (dále též jen Ing. Přemysl Procházka), pan Miloslav P r o c h á z k a , datum narození 29. března 1961, bydliště Kamenice, Olešovice, Ostrovní 1403, (dále též jen Miloslav Procházka), Ing. František S l a b ý , datum narození 9. listopadu 1958, bydliště Dolní Ředice, U Školky 40, (dále též jen Ing. František Slabý), pan Jiří D u n o v s k ý , datum narození 9. září 1966, bydliště Pardubice, Nerudova 2772, (d ále též jen Jiří Dunovský), (dále každý jednotlivě též jen jako Zájemce nebo společně též jen Zájemci), takto: a)Ing. Tomáši Procházkovi bude nabídnuto upsání 200 (dvouset) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno, b)Ing. Přemyslu Procházkovi bude nabídnuto upsání 200 (dvouset) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno, c)panu Miloslavu Procházkovi bude nabídnuto upsání 200 (dvouset) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno, d)Ing. Františku Slabému bude nabídnuto upsání 150 (jednostopadesáti) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno, e)panu Jiřímu Dunovskému bude nabídnuto upsání 250 (dvousetpadesáti) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno. 5.Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZoK Zájemcům. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usne sení valné hromady do obchodního rejstříku. 6.Zdůvodnění emisního kursu: Zájemci jsou stávajícími akcionáři společnosti a navrhuje se upsání Akcií Zájemci v poměru, v němž se Zájemci dosud podílejí na společnosti, pročež je emisní kurs stanoven v jeho nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 24 7, odst. 1 ZoK. 7.Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých). 8.Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitými vklady takto: Emisní kurs upsaných akcií jsou Zájemci povinni splatit takto: 30 % (třicet procent) peněžitého vkladu je Zájemce jako upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 1627462/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., zbývající část peněžitého vkladu je Zájemce jako upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu dle tohoto usnesení valné hromady. 9.Valná hromada schvaluje, že s účinností ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku se s t a n o v y společnosti m ě n í takto: Ustanovení části I. Základní ustanovení, Článku 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI stanov se změní a nadále bude znít takto: Výše základního kapitálu společnosti je 32.000.000,-- Kč (slovy třicetdvamiliony korun českých). Ustanovení části I. Základní ustanovení, Článku 6 AKCIE, odstavce 1 stanov se změní a nadále bude znít takto: 1. Společnost vydala 1600 (jedentisícšestset) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy dvacettisíc korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. Ustanovení části I. Základní ustanovení, Článku 6 AKCIE, odstavce 4 stanov se změní a nadále bude znít takto: 4. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 1600 (jedentisícšestset) hlasů. do 29. 7. 2016 od 5. 1. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 2. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 5. 1. 2015 od 2. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 5. 1. 2015 od 2. 7. 2014

Valná hromada konaná dne 29. června 2005 schválila usnesení o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 10.000.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 500 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem zbývajících akcionářů ve smyslu ustano vení § 4, odstavce 7 a 8 stanov společnosti. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou registrované. 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisovaání akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech 500 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem zbývajících akcionářů, bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti PLOUŽNICE, spol. s r.o., se sídlem Ralsko, Ploužnice čp. 280, PSČ 471 24, IČ 465 04 494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C., číslo vložky 21418, (dále jen "PLOUŽNICE, spol. s r.o." nebo jen "určitý zájemce "). 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti PROKOP INVEST, a.s. v Pardubicích, Dělnická 35, PSČ 533 01, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému z ájemci. 6. Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředeně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnos t je tak povinna nejpozději do jednoho týdne ode dne tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotu, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 20.000,-- Kč. 9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Určitý zájemce je povinen splatit celý emisní kurs upisovaných akcií nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti PROKOP INVEST, a.s. ve výši 10.000.000,-- Kč za určitým zájemcem společností PLOUŽNICE, spol. s r.o., z titulu splacení upsaného em isního kursu akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti PLOUŽNICE, spol. s r.o. za společností PROKOP INVEST, a.s. ve výši 10.000.000,-- Kč z titulu neuhrazené úplaty za postoupení pohledávek ze smlouvy uzavřené dne 14. června 2002 mezi Ing. Zdeňkem Procházkou, na straně jedné jako postupitelem, a společností PROKOP INVEST, a.s., na straně druhé jako postupníkem. Pohledávka Ing. Zdeňka Procházky za společností PROKOP INVEST, a.s. z výše citované smlouvy byla dle smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 3. května 2004 mezi Ing. Zdeňkem Procházkou, na straně jedné jako postupitelem, a společností PLOUŽNICE, spol. s r.o. na straně druhé jakou postupníkem, převedena na společnost PLOUŽNICE, spol. s r.o. 9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti PROKOP INVEST, a.s. společnosti PLOUŽNICE spol. s r.o. jako určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost PROKOP IN VEST, a.s. vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. do 18. 10. 2005 od 6. 8. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 55 600 000 Kč

od 29. 7. 2016

Základní kapitál

vklad 55 600 000 Kč

do 29. 7. 2016 od 4. 1. 2016

Základní kapitál

vklad 32 000 000 Kč

do 4. 1. 2016 od 30. 6. 2015

Základní kapitál

vklad 32 000 000 Kč

do 30. 6. 2015 od 5. 1. 2015

Základní kapitál

vklad 12 000 000 Kč

do 5. 1. 2015 od 18. 10. 2005

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 18. 10. 2005 od 11. 2. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 2 780 od 4. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 600 do 4. 1. 2016 od 21. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 600 do 21. 9. 2015 od 30. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 600 do 30. 6. 2015 od 5. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 600 do 5. 1. 2015 od 20. 3. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 600 do 20. 3. 2007 od 18. 10. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 18. 10. 2005 od 7. 12. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 7. 12. 2002 od 11. 2. 2002

Statutární orgán

5 fyzických osob

Pavel Ziecina

Místopředseda představenstva

První vztah: 27. 2. 2017

vznik členství: 30. 1. 2017

vznik funkce: 30. 1. 2017

Na Farském 1094, Zruč nad Sázavou, 285 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marián Čapkovič

Člen představentva

První vztah: 27. 2. 2017

vznik členství: 27. 12. 2016

Čajkovského 26, 917 08 Trnava, Slovenská republika

Ing. Tomáš Procházka

předseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2016

vznik členství: 11. 6. 2014

vznik funkce: 13. 7. 2016

V pěšinách 127, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Martin Bernát

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2016

vznik členství: 13. 7. 2016

vznik funkce: 13. 7. 2016

Vizovická 311, Liberec, 460 08, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Procházka

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2015

vznik členství: 11. 6. 2014

V pěšinách 127, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Historické vztahy

Martin Bernát

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2016 - Poslední vztah: 27. 2. 2017

vznik členství: 13. 7. 2016

zánik členství: 15. 12. 2016

vznik funkce: 13. 7. 2016

zánik funkce: 15. 12. 2016

Vizovická 311, Liberec, 460 08, Česká republika

Ing. Tomáš Procházka

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2015 - Poslední vztah: 4. 8. 2016

vznik členství: 11. 6. 2014

V pěšinách 127, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Ing. František Slabý

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2015 - Poslední vztah: 21. 9. 2015

vznik členství: 11. 6. 2014

U Školky 40, Dolní Ředice, 533 75, Česká republika

Ing. Zdeněk Procházka

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2015 - Poslední vztah: 21. 9. 2015

vznik členství: 11. 6. 2014

V pěšinách 127, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Ing. Tomáš Procházka

předseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2015 - Poslední vztah: 21. 9. 2015

vznik členství: 11. 6. 2014

vznik funkce: 11. 6. 2014

V pěšinách 127, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Ing. František Slabý

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 30. 6. 2015

vznik členství: 11. 6. 2014

U Školky 40, Dolní Ředice, 533 75, Česká republika

Ing. Zdeněk Procházka

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 30. 6. 2015

vznik členství: 11. 6. 2014

V pěšinách 127, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Ing. Tomáš Procházka

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 30. 6. 2015

vznik členství: 11. 6. 2014

vznik funkce: 11. 6. 2014

V pěšinách 127, Mnichovice, 251 64, Česká republika

František Slabý

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 12. 2013 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 1. 2. 2012

zánik členství: 11. 6. 2014

vznik funkce: 1. 2. 2012

zánik funkce: 11. 6. 2014

U Školky 40, Dolní Ředice, 533 75, Česká republika

Miloslav Procházka

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2013 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 1. 2. 2012

zánik členství: 11. 6. 2014

Ostrovní 1403, Kamenice, 251 68, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Arnošt Buřval

předseda představenstva

První vztah: 3. 12. 2013 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 1. 2. 2012

zánik členství: 11. 6. 2014

vznik funkce: 1. 2. 2012

zánik funkce: 11. 6. 2014

Sobětuchy 50, 537 01, Česká republika

Ing. František Slabý

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 3. 2007 - Poslední vztah: 3. 12. 2013

vznik členství: 21. 2. 2007

zánik členství: 11. 6. 2014

vznik funkce: 21. 2. 2007

zánik funkce: 11. 6. 2014

Dolní Ředice 40, 533 75, Česká republika

Ing. Arnošt Buřval

předseda představenstva

První vztah: 20. 3. 2007 - Poslední vztah: 3. 12. 2013

vznik členství: 21. 2. 2007

zánik členství: 11. 6. 2014

vznik funkce: 21. 2. 2007

zánik funkce: 11. 6. 2014

Sobětuchy 50, 537 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miloslav Procházka

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2007 - Poslední vztah: 3. 12. 2013

vznik členství: 21. 2. 2007

zánik členství: 11. 6. 2014

Ostrovní 1403, Kamenice, 251 68, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Arnošt Buřval

člen

První vztah: 2. 4. 2003 - Poslední vztah: 20. 3. 2007

vznik členství: 10. 1. 2003

zánik členství: 21. 2. 2007

Sobětuchy 50, Česká republika

Ing. František Slabý

místopředseda

První vztah: 15. 7. 2002 - Poslední vztah: 20. 3. 2007

vznik členství: 12. 6. 2002

zánik členství: 21. 2. 2007

vznik funkce: 12. 6. 2002

zánik funkce: 21. 2. 2007

Dolní Ředice 40, 533 75, Česká republika

Jiří Dunovský

předseda

První vztah: 15. 7. 2002 - Poslední vztah: 20. 3. 2007

vznik členství: 12. 6. 2002

zánik členství: 21. 2. 2007

vznik funkce: 12. 6. 2002

zánik funkce: 21. 2. 2007

Lonkova 492, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Hana Barbaričová

člen

První vztah: 15. 7. 2002 - Poslední vztah: 2. 4. 2003

vznik členství: 12. 6. 2002

zánik členství: 10. 1. 2003

Palackého 2626, Pardubice, 530 02, Česká republika

Pavla Smetanová

Člen

První vztah: 11. 2. 2002 - Poslední vztah: 15. 7. 2002

vznik členství: 11. 2. 2002

zánik členství: 12. 6. 2002

vznik funkce: 11. 2. 2002

zánik funkce: 12. 6. 2002

Brunnerova 993/14, Praha 6, 163 00, Česká republika

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, pokud právní jednání za společnost bude obsahovat povinnost k peněžitému plnění ze strany Společnosti maximálně, jednotlivě či souhrnně, do částky 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) , nebo v případě právního jednání zavazujícího společnost k poskytnutí plnění, jakožto dodavatele v rámci její obchodní činnosti, s hodnotou do částky 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Společnost budou ve věcech s předmětem plnění ve výš i překračující uvedené částky nebo při právním jednání bez finančního plnění zastupovat předseda a místopředseda představenstva společnosti společně.

od 4. 8. 2016

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

do 4. 8. 2016 od 21. 9. 2015

Společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně.

do 21. 9. 2015 od 2. 7. 2014

Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.

do 2. 7. 2014 od 20. 3. 2007

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti kterýkoliv z členů představenstva samostatně.

do 20. 3. 2007 od 7. 12. 2002

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za něj jednají jménem společnosti vždy nejméně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že nejméně dva členové představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.

do 7. 12. 2002 od 15. 7. 2002

Způsob zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.

do 15. 7. 2002 od 11. 2. 2002

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Ing. Zdeněk Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2016

vznik členství: 13. 7. 2016

V pěšinách 127, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ilona Kadlecová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2016

vznik členství: 13. 7. 2016

Ráby 101, 533 52, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

 • Člen dozorčí rady

  Skyport a.s.

  Laglerové 1075/4, Praha, 161 00

 • člen představenstva

  RETIA, a.s.

  Pražská 341, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice V), 530 02

 • člen dozorčí rady

  ELTON hodinářská, a.s.

  Náchodská 2105, Nové Město nad Metují, 549 01

 • Člen dozorčí rady

  Milconn, a.s.

  Huštěnovská 2022, Staré Město, 686 03

 • člen představenstva

  SHER Technologies a.s.

  Čepí 101, 533 32

 • Člen představenstva

  ENGINEERING SPV a.s.

  Na poříčí 1071/17, Praha, 110 00

 • Člen dozorčí rady

  LIAZ TRUCKS a.s.

  Na poříčí 1071/17, Praha, 110 00

 • Člen představenstva

  PROGRESS SPV a.s.

  Na poříčí 1071/17, Praha, 110 00

 • Člen dozorčí rady

  HTH land a.s.

  Na poříčí 1071/17, Praha, 110 00

 • Člen představenstva

  SYNERGY CS a.s.

  Na poříčí 1071/17, Praha, 110 00

 • Člen představenstva

  INNOVATION CS a.s.

  Na poříčí 1071/17, Praha, 110 00

 • Člen představenstva

  INDUSTRYIN a.s.

  Na poříčí 1071/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Člen představenstva

  LOSTR a.s.

  Na poříčí 1071/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Člen představenstva

  MADE CS a.s.

  Na poříčí 1071/17, Praha, 110 00

 • Člen dozorčí rady

  NIKA Development a.s.

  Na poříčí 1071/17, Praha, 110 00

 • ENVISEV s.r.o.

  Lidická 368, Pardubice Polabiny, 530 09

Jiří Dunovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2015

vznik členství: 11. 6. 2014

vznik funkce: 9. 9. 2015

Nerudova 2772, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. František Slabý

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2015

vznik členství: 9. 9. 2015

U Školky 40, Dolní Ředice, 533 75, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jiří Dunovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2015 - Poslední vztah: 4. 8. 2016

vznik členství: 11. 6. 2014

zánik členství: 13. 7. 2016

vznik funkce: 9. 9. 2015

zánik funkce: 13. 7. 2016

Nerudova 2772, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Přemysl Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 21. 9. 2015

vznik členství: 11. 6. 2014

zánik členství: 9. 9. 2015

Na lysinách 245/11, Praha, 147 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Přemysl Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 21. 9. 2015

vznik členství: 11. 6. 2014

Na lysinách 245/11, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Přemysl Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2015 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 11. 6. 2014

Na lysinách 245/11, Praha, 147 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Přemysl Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2015 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 11. 6. 2014

Na lysinách 245/11, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Přemysl Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 30. 6. 2015

vznik členství: 11. 6. 2014

Na lysinách 245/11, Praha, 147 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Miloslav Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 21. 9. 2015

vznik členství: 11. 6. 2014

Ostrovní 1403, Kamenice, 251 68, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jiří Dunovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 21. 9. 2015

vznik členství: 11. 6. 2014

vznik funkce: 11. 6. 2014

Nerudova 2772, Pardubice, 530 02, Česká republika

Jiří Dunovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2013 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 1. 2. 2012

zánik členství: 11. 6. 2014

vznik funkce: 1. 2. 2012

zánik funkce: 11. 6. 2014

Nerudova 2772, Pardubice, 530 02, Česká republika

Přemysl Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2013 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 1. 2. 2012

zánik členství: 11. 6. 2014

Na lysinách 245/11, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Přemysl Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2007 - Poslední vztah: 3. 12. 2013

vznik členství: 21. 2. 2007

zánik členství: 11. 6. 2014

Na lysinách 245/11, Praha 4, 147 00, Česká republika

Jiří Dunovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2007 - Poslední vztah: 3. 12. 2013

vznik členství: 21. 2. 2007

zánik členství: 11. 6. 2014

vznik funkce: 21. 2. 2007

zánik funkce: 11. 6. 2014

Nerudova 2772, Pardubice, 530 02, Česká republika

Roman Mejtský

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2004 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

zánik členství: 11. 6. 2014

vznik funkce: 20. 2. 2004

Bezděkov 4, Přelouč, 535 01, Česká republika

Jan Roubíček

člen

První vztah: 2. 4. 2003 - Poslední vztah: 7. 9. 2004

vznik členství: 10. 1. 2003

zánik členství: 20. 2. 2004

Rosice nad Labem 642, Česká republika

Ing. Jiří Broulík

předseda

První vztah: 7. 12. 2002 - Poslední vztah: 20. 3. 2007

vznik členství: 7. 8. 2002

zánik členství: 21. 2. 2007

vznik funkce: 7. 8. 2002

zánik funkce: 21. 2. 2007

Na Rozhraní 1377/7, Hradec Králové, Česká republika

Ivona Kopová

člen

První vztah: 15. 7. 2002 - Poslední vztah: 20. 3. 2007

vznik členství: 12. 6. 2002

zánik členství: 21. 2. 2007

Horní Ředice čp. 54, 533 75, Česká republika

David Tichý

člen

První vztah: 15. 7. 2002 - Poslední vztah: 2. 4. 2003

vznik členství: 12. 6. 2002

zánik členství: 10. 1. 2003

Na Babce 1056, Pardubice, 530 12, Česká republika

Stanislav Dvořák

předseda

První vztah: 15. 7. 2002 - Poslední vztah: 7. 12. 2002

vznik členství: 12. 6. 2002

zánik členství: 7. 8. 2002

vznik funkce: 12. 6. 2002

zánik funkce: 7. 8. 2002

Rezlerova 305, Praha 10 - Petrovice, 109 00, Česká republika

Vlastislava Studená

Člen

První vztah: 11. 2. 2002 - Poslední vztah: 15. 7. 2002

vznik členství: 11. 2. 2002

zánik členství: 12. 6. 2002

Morávkova 1, Vyškov, 682 02, Česká republika

Tomáš Vrtílek

Předseda

První vztah: 11. 2. 2002 - Poslední vztah: 15. 7. 2002

vznik členství: 11. 2. 2002

zánik členství: 12. 6. 2002

vznik funkce: 11. 2. 2002

zánik funkce: 12. 6. 2002

Nezamyslova 1659/5, Brno, 615 00, Česká republika

Lukáš Vrtílek

Člen

První vztah: 11. 2. 2002 - Poslední vztah: 15. 7. 2002

vznik členství: 11. 2. 2002

zánik členství: 12. 6. 2002

Nezamyslova 1659/5, Brno, 615 00, Česká republika

Další vztahy firmy PROKOP INVEST, a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Petr Kočárek

První vztah: 10. 4. 2017

Pod vilami 747/10, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Akcionáři

OLIVIER CAPITAL, spol.s r.o., IČ: 26435853

Táboritská, Česká republika, Praha 3, 130 87

do 15. 7. 2002 od 11. 2. 2002

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 6. 2002

Živnosti

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 3. 10. 2016
Přerušeno od 5. 2. 2018
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 5. 11. 2003
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 8. 10. 2003
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 17. 6. 2002

Insolvenční rejstřík

PROKOP INVEST, a.s.

spisová značka: INS 2231/2017

stav řízení: prohlášený konkurs

poslední záznam: 2021-03-15 20:07:37.000000

PROKOP INVEST, a.s.

spisová značka: INS 16727/2015

stav řízení:

poslední záznam: 2015-10-29 08:21:07.000000

PROKOP INVEST, a.s.

spisová značka: INS 11406/2010

stav řízení:

poslední záznam: 2015-07-14 10:35:19.000000

PROKOP INVEST, a.s.

spisová značka: INS 29343/2013

stav řízení:

poslední záznam: 2015-07-14 10:32:19.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).