Hlavní navigace

První jílovská a.s. (možno užívat tvar 1. jílovská a.s.)

Firma První jílovská a.s. (možno užívat tvar 1. jílovská a.s.), akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2131, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 100 190 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

46356584

Sídlo:

Čs. armády 547, Jílové u Prahy, 254 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 9. 1993

DIČ:

CZ46356584

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
013 Množení rostlin
014 Živočišná výroba
01620 Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
021 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
032 Akvakultura
20420 Výroba parfémů a toaletních přípravků
205 Výroba ostatních chemických výrobků
251 Výroba konstrukčních kovových výrobků
25620 Obrábění
28220 Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
28290 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
383 Úprava odpadů k dalšímu využití
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
682 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
721 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
72192 Výzkum a vývoj v oblasti technických věd

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2131, Městský soud v Praze

Obchodní firma

První jílovská akciová společnost, a.s. od 20. 9. 1993

Obchodní firma

První jílovská a.s. (možno užívat tvar 1. jílovská a.s.) od 17. 12. 1999

Obchodní firma

První jílovská akciová společnost do 17. 12. 1999 od 15. 5. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 20. 9. 1993

adresa

Čs. armády čp. 547
Jílové u Prahy 25401 od 27. 8. 2002

adresa

Jílové u Prahy
Jílové u Prahy 25401 do 27. 8. 2002 od 20. 9. 1993

Předmět podnikání

Zemědělská výroba od 6. 10. 2014

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 6. 10. 2014

Obráběčství od 6. 10. 2014

Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení od 6. 10. 2014

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 6. 10. 2014

Hostinská činnost od 6. 10. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 6. 10. 2014

výroba kovových konstrukcí do 6. 10. 2014 od 27. 8. 2002

výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely do 6. 10. 2014 od 27. 8. 2002

kovoobráběčství do 6. 10. 2014 od 27. 8. 2002

montáž, generální opravy, rekonstrukce vyhrazených zdvihacích zařízení do 6. 10. 2014 od 27. 8. 2002

výroba kosmetických přípravků do 6. 10. 2014 od 27. 8. 2002

výroba chemických látek a chemických přípravků do 6. 10. 2014 od 27. 8. 2002

obchodní činnost-velkoobchod, specializovaný maloobchod do 6. 10. 2014 od 27. 8. 2002

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 6. 10. 2014 od 27. 8. 2002

vedení účetnictví do 27. 8. 2002 od 17. 12. 1999

- výroba rostlinných extraktů, silic a výrobků pro balneoterapii a bytovou chemii do 20. 9. 1993 od 20. 9. 1993

- kovoobrábění do 27. 8. 2002 od 20. 9. 1993

- výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení do 27. 8. 2002 od 20. 9. 1993

- obchodní činnost do 27. 8. 2002 od 20. 9. 1993

výroba rostlinných extraktů, silic a výrobků pro balneoterapii, kosmetiku a bytovou chemii do 27. 8. 2002 od 20. 9. 1993

- zemědělská výroba do 6. 10. 2014 od 20. 9. 1993

- silniční motorová doprava do 6. 10. 2014 od 20. 9. 1993

- zpracování druhotných surovin do 6. 10. 2014 od 20. 9. 1993

Předmět činnosti

72192 - Výzkum a vývoj v oblasti technických věd od 16. 1. 2021

682 - Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí od 16. 1. 2021

721 - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd od 16. 1. 2021

Ostatní skutečnosti

Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně. K právnímu jednání s jednorázovým předmětem plnění nejméně ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) nebo s opakovaným předmětem plnění nejméně ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) za 12 po sobě jdoucích měsíců dohromady je vždy zapotřebí podpisu dvou členů představenstva. K právnímu jednání s jednorázovým předmětem plnění nejméně ve výši 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) nebo s opakovaným předmětem plnění nejmén ě ve výši 5.000.000,- Kč (pět milionu korun českých) za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců dohromady je vždy zapotřebí podpisů třech členů představenstva, přičemž jedním z nich musí být předseda představenstva. od 25. 2. 2021

Představenstvo zřizuje a ruší divize společnosti. Představenstvo dále jmenuje vrcholný management akciové společnosti a to ředitele jednotlivých divizí. Představenstvo též rozhoduje o zřízení funkce generálního ředitele, který stojí v čele managementu spo lečnosti. V případě zřízení této funkce představenstvo rozhoduje o jejím obsazení. Výkon funkce ředitele divize vylučuje současný výkon funkce generálního ředitele. od 25. 2. 2021

Převoditelnost akcií na jméno je omezena pouze na stávající akcionáře a osoby jim blízké, a to se souhlasem představenstva společnosti (ve smyslu ust. § 271 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech). od 6. 10. 2014

Představenstvo společnosti na základě pověření valnou hromadou společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu ve výši 94,883.000,- Kč, peněžitými vklady takto: a) základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs musí být splacen peněžitými vklady, b) určuje, že částka, o kterou se základní kapitál zvyšuje činí 2,000.000,- Kč ( slovy: dvamilióny korun českých ) , c) připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu s tímto omezením: upisovat akcie lze nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu až do dosažení částky 7,000.000,- Kč ( slovy: sedmmiliónů korun českých ) ; o kone čné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti ; d) upisovat lze akcie kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě, každou ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ( slovy: jedentisíc korun českých ) v počtu 2000 ( dva tisíce) kusů těchto akcií s tím, že budou-li upisovány akcie nad částku navrhovaného zvýšen í základního kapitálu s výše uvedeným omezením, lze upisovat akcie až do počtu 7000 ( sedm tisíc ) kusů těchto akcií. e) vylučuje se pro všechny akcionáře přednostní právo na upisování akcií, neboť v důležitém zájmu společnosti je, aby akcie byly upsány osobami, které nejsou akcionáři a mají vůči společnosti pohledávky vzniklé na základě příslušných ustanovení zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jejichž úhrada by vedla k likvidaci společnosti, f) akcie budou nabídnuty k upsání zájemcům z řad osob, které nejsou akcionáři a mají vůči společnosti pohledávky vzniklé na základě příslušných ustanovení zákonů č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů , g) místem pro upisování akcií upisovateli je Jílové u Prahy, Čs. armády č.p. 547, h) upisovatelé mohou upisovat akcie ve lhůtě 3 (tří) měsíců s tím, že počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo upisovatelům zveřejněním v celostátně distribuovaném deníku do 3 (tří) týdnů od zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, i) emisní kurs každé upisované akcie je 1.000,- Kč ( slovy: jedentisíc korun českých ) , j) připouští se započtení pohledávek upisovatelů vůči společnosti vzniklých na základě příslušných ustanovení zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, proti pohledávkám společnosti vůči tě mto upisovatelům na splacení emisního kursu, přičemž emisní kurs může být splacen výhradně započtením těchto pohledávek s tím, že se stanoví tato pravidla pro uzavření smluv o započtení: každá smlouva o započtení musí mít písemnou formu a musí být uzavřena společností a upisovatelem, který upsal akcie, do 20 ( dvaceti ) dnů od upsání akcií akcionářem, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě každé této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu ve shora uvedené lhůtě; nebudou-li návrh smlouvy a akceptace náv rhu obsaženy v jedné listině, akcionář, který upsal akcie musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do 15 ( patnácti ) dnů ode dne, ve kterém jím byly akcie upsány a společnost je povinna takový návrh písemně akceptovat do dalších 5 ( pět i ) dnů. do 8. 6. 2004 od 11. 8. 2003

Obchodní společnost vznikla transformací Zemědělského družstva Jílové u Prahy se sídlem Jílové u Prahy, PSČ 254 80, je právním nástupcem družstva. Na ustavující valné hromadě dne l7.l2.1992 byla schválena zakladatelská smlouva, stanovy a zvoleni členové představenstva a dozorčí rady. od 20. 9. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 100 190 000 Kč

od 6. 10. 2014

Základní kapitál

vklad 100 190 000 Kč

do 6. 10. 2014 od 8. 6. 2004

Základní kapitál

vklad 94 883 000 Kč

do 8. 6. 2004 od 20. 9. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 6 015 od 8. 6. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 667 od 18. 1. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 155 od 18. 1. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 641 od 18. 1. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 456 od 18. 1. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 3 000 Kč, počet: 345 od 18. 1. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 708 do 8. 6. 2004 od 18. 1. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 94 883 do 18. 1. 1996 od 20. 9. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Michal Hanuš

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2020

vznik členství: 14. 8. 2020

Zahradní 894, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Mgr. Petr Neumann

Předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2020

vznik členství: 14. 8. 2020

vznik funkce: 14. 8. 2020

Do Klukovic 1163/4, Praha, 152 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ludmila Benediktová

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 9. 6. 2017

Rudných Dolů 396, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Petr Neumann

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2017 - Poslední vztah: 23. 11. 2020

vznik členství: 9. 6. 2017

zánik členství: 14. 8. 2020

Do Klukovic 1163/4, Praha, 152 00, Česká republika

Božena Mlejnková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2017 - Poslední vztah: 23. 11. 2020

vznik členství: 9. 6. 2017

zánik členství: 14. 8. 2020

vznik funkce: 28. 6. 2017

zánik funkce: 14. 8. 2020

Zahradní 600, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

Pavel Bernard

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2014

zánik členství: 9. 6. 2017

zánik funkce: 9. 6. 2017

Kamenný Přívoz 6, 252 82, Česká republika

Štěpán Benedikt

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2014

zánik členství: 9. 6. 2017

zánik funkce: 9. 6. 2017

Hlavní 155, Petrov, 252 81, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  WORWIC s.r.o.

  Rudných dolů 396, Jílové u Prahy, 254 01

Milada Bernardová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2014

zánik členství: 9. 6. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 9. 6. 2017

V Lázních 525, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

Štěpán Benedikt

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2012 - Poslední vztah: 6. 10. 2014

vznik členství: 25. 5. 2012

zánik členství: 20. 6. 2014

Hlavní 155, Petrov, 252 81, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  WORWIC s.r.o.

  Rudných dolů 396, Jílové u Prahy, 254 01

Josef Smejkal

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 18. 6. 2012

vznik členství: 27. 5. 2011

zánik členství: 25. 5. 2012

Kamenný Přívoz 218, 252 82, Česká republika

Milada Bernardová

člen

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 6. 10. 2014

vznik členství: 15. 4. 2011

zánik členství: 20. 6. 2014

zvolena zaměstnanci do 6. 10. 2014 od 30. 6. 2011

V Lázních 525, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

Pavel Bernard

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 6. 10. 2014

vznik členství: 27. 5. 2011

zánik členství: 20. 6. 2014

Hostěradice 6, 252 82, Česká republika

Josef Smejkal

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2008 - Poslední vztah: 30. 6. 2011

vznik funkce: 30. 5. 2008

Kamenný Přívoz 218, 252 82, Česká republika

Miroslav Zámečník

člen

První vztah: 15. 5. 1997 - Poslední vztah: 15. 5. 1997

Tyrčova 386, Jílové, Česká republika

Miroslav Zámečník

člen

První vztah: 15. 5. 1997 - Poslední vztah: 30. 6. 2011

Tyrčova 386, Jílové, Česká republika

Jaroslav Koprolín

člen

První vztah: 15. 5. 1997 - Poslední vztah: 16. 1. 2003

zánik členství: 24. 5. 2002

zvolen zaměstnanci do 16. 1. 2003 od 15. 5. 1997

Na Podolí 507, Jílové, Česká republika

Milada Bernardová

člen

První vztah: 15. 5. 1997 - Poslední vztah: 15. 5. 1997

zvolena zaměstnanci do 15. 5. 1997 od 15. 5. 1997

V lázních 525, Jílové, Česká republika

Milada Bernardová

člen

První vztah: 15. 5. 1997 - Poslední vztah: 30. 6. 2011

zvolena zaměstnanci do 30. 6. 2011 od 15. 5. 1997

V lázních 525, Jílové, Česká republika

Jaroslav Koprolín

člen

První vztah: 15. 5. 1997 - Poslední vztah: 16. 1. 2003

zánik členství: 24. 5. 2002

zvolen zaměstnanci do 16. 1. 2003 od 15. 5. 1997

Na Podolí 507, Jílové, Česká republika

Anna Schůtová

člen

První vztah: 20. 9. 1993 - Poslední vztah: 15. 5. 1997

Krňany 65, Krňany, Česká republika

Ing. Helena Matějíčková

člen

První vztah: 20. 9. 1993 - Poslední vztah: 13. 11. 2008

zánik funkce: 30. 5. 2008

Jílové u Prahy 473, Jílové u Prahy, Česká republika

Jana Hubičková

člen

První vztah: 20. 9. 1993 - Poslední vztah: 16. 1. 2003

zánik členství: 24. 5. 2002

Krňany l5,, Krňany, Česká republika

Milada Bernardová

člen

První vztah: 20. 9. 1993 - Poslední vztah: 15. 5. 1997

Jílové u Prahy 418, Jílové u Prahy, Česká republika

JUDr. Jaroslav Stárek

člen

První vztah: 20. 9. 1993 - Poslední vztah: 15. 5. 1997

Krňany 68, Krňany, Česká republika

Statutární orgán

5 fyzických osob

MDDr. Lukáš Kaloš

Člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2020

vznik členství: 14. 8. 2020

Ohradní 1340/15, Praha, 140 00, Česká republika

Václav Navrátil

Člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2019

vznik členství: 14. 6. 2019

Kamenný Přívoz 240, 252 82, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Konečný

Člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 9. 6. 2017

Na Hlinkách 554, Týnec nad Sázavou, 257 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Jakub Celerýn

Člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 9. 6. 2017

Velká Turná 5, 386 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Bc. Štěpán Benedikt

Předseda představenstva

První vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 9. 6. 2017

vznik funkce: 28. 6. 2017

Hlavní 155, Petrov, 252 81, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Vlk

Člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2017 - Poslední vztah: 23. 1. 2019

vznik členství: 9. 6. 2017

zánik členství: 9. 1. 2019

Nádražní 41, Hradištko, 252 09, Česká republika

Miloslav Kožený

Člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2017 - Poslední vztah: 23. 11. 2020

vznik členství: 9. 6. 2017

zánik členství: 14. 8. 2020

Tyršova 529, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Kačer

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2014

zánik členství: 9. 6. 2017

zánik funkce: 9. 6. 2017

Kamenný Přívoz 239, 252 82, Česká republika

Ing. Petr Vlk

předseda představenstva

První vztah: 6. 10. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2014

zánik členství: 9. 6. 2017

vznik funkce: 3. 7. 2014

zánik funkce: 9. 6. 2017

Nádražní 41, Hradištko, 252 09, Česká republika

Miloslav Kožený

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2014

zánik členství: 9. 6. 2017

zánik funkce: 9. 6. 2017

Tyršova 529, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Helena Matějíčková

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2014

zánik členství: 9. 6. 2017

zánik funkce: 9. 6. 2017

Imramovského 473, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

Ing. Ludmila Benediktová

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2014

zánik členství: 9. 6. 2017

zánik funkce: 9. 6. 2017

Rudných Dolů 396, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

Josef Kačer

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2014 - Poslední vztah: 6. 10. 2014

vznik členství: 27. 5. 2011

zánik členství: 20. 6. 2014

Kamenný Přívoz 239, 252 82, Česká republika

Ing. Ludmila Benediktová

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 6. 10. 2014

vznik členství: 27. 5. 2011

zánik členství: 20. 6. 2014

Rudných Dolů 396, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

Ing. Helena Matějíčková

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 6. 10. 2014

vznik členství: 27. 5. 2011

zánik členství: 20. 6. 2014

Imramovského 473, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

Josef Kačer

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 30. 5. 2014

vznik členství: 27. 5. 2011

Kamenný Přívoz 239, 252 82, Česká republika

Ing. Josef Firman

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 6. 10. 2014

vznik členství: 27. 5. 2011

zánik členství: 20. 6. 2014

Pohoří 111, 254 01, Česká republika

Ing. Petr Vlk

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 6. 10. 2014

vznik členství: 27. 5. 2011

zánik členství: 20. 6. 2014

zánik funkce: 20. 6. 2014

Nádražní 41, Pikovice, 252 09, Česká republika

Ing. Petr Vlk

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2003 - Poslední vztah: 30. 6. 2011

Hradištko pod Medníkem 41, 252 09, Česká republika

Josef Kačer

člen

První vztah: 17. 12. 1999 - Poslední vztah: 30. 6. 2011

Kamenný přívoz 239, Česká republika

Ing. Ludmila Benediktová

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 1993 - Poslední vztah: 30. 6. 2011

Jílové u Prahy 396, Jílové u Prahy, Česká republika

Ing. Josef Firman

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 1993 - Poslední vztah: 30. 6. 2011

Pohoří-Skalsko lll, Pohoří-Skalsko, Česká republika

Ing. Vladislav Brychta

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 1993 - Poslední vztah: 30. 6. 2011

Kamenný Přívoz 238, Kamenný Přívoz, Česká republika

Ing. Jiří Hanuš

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 1993 - Poslední vztah: 16. 1. 2003

zánik členství: 24. 5. 2002

Antala Staška 29, Praha 4, Česká republika

Ing. Petr Vlk

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 1993 - Poslední vztah: 17. 12. 1999

Pikovice u Prahy 41, Pikovice, Česká republika

Za společnost jedná navenek (společnost zastupuje) každý člen představenstva samostatně.

od 6. 10. 2014

Způsob jednání a podepisování za společnost : Každý z členů představenstva je oprávněn jednat za společnost a samostatně za ni podepisovat.

do 6. 10. 2014 od 20. 9. 1993

Další vztahy firmy První jílovská a.s. (možno užívat tvar 1. jílovská a.s.)

Historické vztahy

Ing. Petr Vlk

První vztah: 6. 10. 2014 - Poslední vztah: 26. 10. 2018

Nádražní 41, Hradištko, 252 09, Česká republika

Ing. Petr Vlk

První vztah: 6. 10. 2014 - Poslední vztah: 26. 10. 2018

Nádražní 41, Hradištko, 252 09, Česká republika

Ing. Petr Vlk

První vztah: 13. 4. 2000 - Poslední vztah: 6. 10. 2014

Pikovice 41, Hradištko pod Medníkem, 252 09, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 7. 1993

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 18. 3. 2011
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 4. 5. 2005
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 9. 1993
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 9. 1993
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba strojů a zařízení
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 7. 1993

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).