Hlavní navigace

PURUM KRAFT a.s.

Firma PURUM KRAFT a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 11605, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 70 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27863468

Sídlo:

Národní 961/25, Praha Staré Město, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

5. 3. 2007

DIČ:

CZ27863468

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
4690 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
6920 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
7120 Technické zkoušky a analýzy
731 Reklamní činnosti
74901 Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
821 Administrativní a kancelářské činnosti
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 11605, Městský soud v Praze

Obchodní firma

PURUM KRAFT a.s. od 10. 7. 2012

Obchodní firma

ECOLOGY SERVICES, a.s. do 10. 7. 2012 od 12. 4. 2007

Obchodní firma

KINECOM, a.s. do 12. 4. 2007 od 5. 3. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 5. 3. 2007

adresa

Národní 961/25
Praha 11000 od 4. 10. 2017

adresa

Národní 961/25
Praha 1 11000 do 4. 10. 2017 od 10. 7. 2012

adresa

Dukelských hrdinů 564/34
Praha 7 17000 do 10. 7. 2012 od 12. 4. 2007

adresa

Koněvova 2660/141
Praha 3 13083 do 12. 4. 2007 od 5. 3. 2007

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 5. 6. 2017

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 5. 6. 2017

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 1. 6. 2007

pronájem a půjčování věcí movitých do 5. 6. 2017 od 1. 6. 2007

zprostředkování obchodu a služeb do 5. 6. 2017 od 1. 6. 2007

činnost technických poradců v oblasti životního prostředí, chemie, ekologie a odpadového hospodářství do 5. 6. 2017 od 1. 6. 2007

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 5. 6. 2017 od 1. 6. 2007

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy do 5. 6. 2017 od 1. 6. 2007

testování, měření, analýzy a kontroly do 5. 6. 2017 od 1. 6. 2007

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 5. 6. 2017 od 1. 6. 2007

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 5. 6. 2017 od 1. 6. 2007

kopírovací práce do 5. 6. 2017 od 1. 6. 2007

reklamní činnost a marketing do 5. 6. 2017 od 1. 6. 2007

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 5. 6. 2017 od 1. 6. 2007

velkoobchod do 5. 6. 2017 od 1. 6. 2007

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 5. 6. 2017 od 1. 6. 2007

správa a údržba nemovitostí do 5. 6. 2017 od 1. 6. 2007

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 5. 6. 2017

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 5. 6. 2017 od 5. 3. 2007

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 18. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 18. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 18. 8. 2014

Jediný akcionář Společnosti, vykonávající působnost valné hromady ve smyslu ust. § 190 obch. zák. učinil dne 31.3.2010 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií: a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 2 000 000,--Kč ( dva miliony korun českých ) o částku 68 000 000,--Kč ( šedesát osm milionů korun českých ) na celkovou částku 70 000 000,--Kč ( sedmdesát milionů korun českých ). Upisování akcií nad čás tku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 68 ( šedesáti osmi ) kusů nových kmenových akcií Společnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 1 ( jedné ) akcie 1 000 000,--Kč ( jeden milion korun če ských ). Emisní kurs upisovaných akcií je 1 000 000,--Kč ( jeden milion korun českých )na 1( jednu ) akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 000,--Kč ( jeden milion korun českých). S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s dosud vy danými akciemi. c) Jelikož se Jediný akcionář Společnosti před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého přednostního práva upsat nové akcie, budou veškeré nově upisované akcie nabídnuty určitému zájemci, panu Danielu Kraftovi, r.č. 780123/0569, bytem Dobřichovice, Březová 1012, PSČ 252 29. d) Nově vydávané akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou určený zájemce pan Daniel Kraft uzavře se Společností v jejím sídle ve lhůtě 14 ( čtrnáct ) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o u psání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti zájemci do 14 ( čtrnácti ) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního r ejstříku. Upisování akcií je ve smyslu ustanovení §203 odst.4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudí ž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. e) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od upsání akcií. Pohledávka na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií bude částečně splacena započtením proti pohledávkám zájemce pana Daniela Krafta, r.č. 780123/0569, b ytem Dobřichovice, Březová 1012, PSČ 252 29, včetně jejich příslušenství ve výši 66 981 648,19Kč ( šedesát šest milionů devět set osmdesát jeden tisíc šest set čtyřicet osm korun českých devatenáct haléřů). Zbývající část emisního kursu ve výši 1 018 351, 81Kč ( jeden milion osmnáct tisíc tři sta padesát jedna koruna česká osmdesát jeden haléř) bude splacena panem Danielem Kraftem, r.č. 780123/0569, bytem Dobřichovice, Březová 1012, PSČ 252 29, bezhotovostním převodem na účet Společnosti číslo 197702662/06 00, vedený GE Money Bank, a.s. Jediný akcionář Společnosti uděluje souhlas se započtením níže specifikovaných pohledávek pana Daniela Krafta proti pohledávce na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií při zvýšení základního kapitálu. Specifikace pohledávky: Věřitel:pan Daniel Kraft, r.č.780123/0569, bytem Dobřichovice, Březová 1012, PSČ 252 29, Dlužník: Společnost, Pohledávky : 1. půjčka ( jistina) 8 000 000,--Kč ( osm milionů korun českých ), smlouva ze dne 4.6.2007 ( čtvrtého června roku dva tisíce sedm ), 2. půjčka ( jistina ) 24 000 000,--Kč ( dvacet čtyři milionů korun českých ), smlouva ze dne 3.12.2007 ( třetího prosince roku dva tisíce sedm ), 3. půjčka ( jistina ) 20 641 000,--Kč ( dvacet milionů šest set čtyřicet jeden tisíc korun českých ), smlouva ze dne 5.6.2009 ( pátého června roku dva tisíce devět ), 4. půjčka ( jistina ) 1 000 000,--Kč ( jeden milion korun českých ), smlouva ze dne 5.1.2009 ( pátého ledna roku dva tisíce devět ), 5. půjčka ( jistina) 7 800 000,--Kč ( sedm milionů osm set tisíc korun českých ) smlouva ze dne 8.7.2009 ( osmého července roku dva tisíce devět ). Celková výše jistiny 61 441 000,--Kč ( šedesát jeden milion čtyři sta čtyřicet jeden tisíc korun českých ) a smluvní úrok ke dni 31.3.2010 ( třicátého prvního března roku dva tisíce deset ) činí 5 540 648,19Kč ( pět milionů pět set čtyřicet tisíc šest se t čtyřicet osm korun českých a devatenáct haléřů), celková pohledávka ke dni 31.3.2010 ( třicátého prvního března roku dva tisíce deset ) činí 66 981 648,19Kč ( šedesát šest milionů devět set osmdesát jeden tisíc šest set čtyřicet osm korun českých a de vatenáct haléřů ). Právní důvod vzniku pohledávky: smlouvy o půjčkách, na jejichž základě poskytl pan Daniel Kraft Společnosti peněžní prostředky v celkové výši 61 441 000,--Kč ( šedesát jeden milion čtyři sta čtyřicet jeden tisíc korun českých ). Zpráva auditora o ověření závazků k 31.3.2010 ( třicátému prvnímu březnu roku dva tisíce deset ) tvoří přílohu notářského zápisu. Jediný akcionář Společnosti schvaluje pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií a dohody o započtení s tím, že: Pan Daniel Kraft bude oprávněn upsat nové akcie Společnosti smlouvou o upsání akcií, a to v sídle Společnosti na adrese Praha 7, Dukelských hrdinů 564/34, PSČ 170 00. Lhůta pro upisování akcií činí 14 ( čtrnáct ) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku, a může tedy začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro uzavření dohody o započtení činí 30 (třicet) dnů a počne běžet doručením návrhu na uzavřen í dohody o započtení zájemci panu Danielu Kraftovi, nejpozději do 14 ( čtrnácti ) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. do 25. 6. 2010 od 8. 4. 2010

Kapitál

Základní kapitál

vklad 70 000 000 Kč

od 25. 6. 2010

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 25. 6. 2010 od 5. 3. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 70 od 5. 6. 2017
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 70 do 5. 6. 2017 od 18. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 70 do 18. 8. 2014 od 25. 6. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 25. 6. 2010 od 8. 4. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 8. 4. 2010 od 5. 3. 2007

Statutární orgán

7 fyzických osob

Daniel Kraft

předseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2017

vznik členství: 19. 6. 2017

vznik funkce: 19. 6. 2017

Klánova 537/64, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 21 vztahů k této osobě

Vladimíra Kraftová

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2017

vznik členství: 19. 6. 2017

Klánova 537/64, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Vymazal

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2017

vznik členství: 19. 6. 2017

Dunická 3144/6, Praha, 141 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Tomáš Vymazal

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

Dunická 3144/6, Praha, 141 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Daniel Kraft

předseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2015

vznik členství: 20. 6. 2012

vznik funkce: 21. 6. 2012

Klánova 537/64, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 21 vztahů k této osobě

Vladimíra Kraftová

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2015

vznik členství: 20. 6. 2012

Klánova 537/64, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Vymazal

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2012

vznik členství: 20. 6. 2012

Dunická 3144/6, Praha 4, 141 00, Česká republika

Historické vztahy

Tomáš Vymazal

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2017 - Poslední vztah: 4. 10. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 19. 6. 2017

Dunická 3144/6, Praha, 141 00, Česká republika

Daniel Kraft

předseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2015 - Poslední vztah: 4. 10. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 19. 6. 2017

vznik funkce: 21. 6. 2012

zánik funkce: 19. 6. 2017

Klánova 537/64, Praha, 147 00, Česká republika

Vladimíra Kraftová

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 4. 10. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 19. 6. 2017

Klánova 537/64, Praha, 147 00, Česká republika

Daniel Kraft

předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 23. 8. 2015

vznik členství: 20. 6. 2012

vznik funkce: 21. 6. 2012

Březová 1012, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Daniel Kraft

předseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2012 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik členství: 20. 6. 2012

vznik funkce: 21. 6. 2012

Březová 1012, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Vladimíra Kraftová

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2012 - Poslední vztah: 14. 8. 2015

vznik členství: 20. 6. 2012

Březová 1012, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Tomáš Vymazal

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2012 - Poslední vztah: 29. 9. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

Dunická 3144/6, Praha 4, 141 00, Česká republika

Tomáš Vymazal

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2007 - Poslední vztah: 10. 7. 2012

vznik členství: 26. 3. 2007

zánik členství: 20. 6. 2012

Dunická 3144/6, Praha 4, 141 00, Česká republika

Vladimíra Kraftová

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2007 - Poslední vztah: 10. 7. 2012

vznik členství: 26. 3. 2007

zánik členství: 20. 6. 2012

Březová 1012, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Daniel Kraft

předseda představenstva

První vztah: 12. 4. 2007 - Poslední vztah: 10. 7. 2012

vznik členství: 26. 3. 2007

zánik členství: 20. 6. 2012

vznik funkce: 2. 4. 2007

zánik funkce: 20. 6. 2012

Březová 1012, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Daniel Kraft

předseda představenstva

První vztah: 12. 4. 2007 - Poslední vztah: 12. 4. 2007

vznik členství: 2. 4. 2007

vznik funkce: 2. 4. 2007

Březová 1012, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Tomáš Uhrík

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 12. 4. 2007

vznik členství: 5. 3. 2007

zánik členství: 26. 3. 2007

vznik funkce: 5. 3. 2007

zánik funkce: 26. 3. 2007

Slavíkova 1389/2, Ostrava, 708 00, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně.

od 5. 6. 2017

Za společnost jedná představenstvo, a to buď předseda představenstva samostatně, nebo nejméně dva členové představenstva společně.

do 5. 6. 2017 od 18. 8. 2014

Způsob jednání za společnost. Jménem spolčnosti jedná představenstvo , a to buď předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně.

do 18. 8. 2014 od 12. 4. 2007

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně.

do 12. 4. 2007 od 5. 3. 2007

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Roman Vinař

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2017

vznik členství: 19. 6. 2017

Šromova 865/14, Praha, 198 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Iva Demská

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2017

vznik členství: 1. 2. 2017

vznik funkce: 1. 2. 2017

U Pivovaru 2304, Benešov, 256 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Iva Demská

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2017

vznik členství: 1. 2. 2017

vznik funkce: 1. 2. 2017

Tisem 94, 257 56, Česká republika

Jan Demský

Předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2015

vznik členství: 23. 6. 2013

vznik funkce: 7. 9. 2015

Tisem 94, 257 56, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Roman Vinař

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2015

vznik členství: 20. 6. 2012

Šromova 865/14, Praha, 198 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vladimír Semerád

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2015

vznik členství: 7. 9. 2015

Na Výsluní 236, Mirošovice, 251 66, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Iva Demská

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2017 - Poslední vztah: 6. 8. 2017

vznik členství: 1. 2. 2017

vznik funkce: 1. 2. 2017

Tisem 94, 257 56, Česká republika

Roman Vinař

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2015 - Poslední vztah: 4. 10. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 19. 6. 2017

Šromova 865/14, Praha, 198 00, Česká republika

Jan Demský

Předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2017

vznik členství: 23. 6. 2013

zánik členství: 31. 1. 2017

vznik funkce: 7. 9. 2015

zánik funkce: 31. 1. 2017

Tisem 94, 257 56, Česká republika

Mgr. Ondřej Kehar

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2015 - Poslední vztah: 7. 12. 2015

vznik členství: 27. 7. 2011

vznik funkce: 29. 7. 2011

Radimova 136/27, Praha, 169 00, Česká republika

Jan Demský

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 7. 12. 2015

vznik členství: 27. 6. 2013

Tisem 94, 257 56, Česká republika

Roman Vinař

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2012 - Poslední vztah: 7. 12. 2015

vznik členství: 20. 6. 2012

Šromova 865/14, Praha 9, 198 00, Česká republika

Mgr. Ondřej Kehar

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2011 - Poslední vztah: 6. 8. 2015

vznik členství: 27. 7. 2011

vznik funkce: 29. 7. 2011

Útušice 144, 332 09, Česká republika

Mgr. Jana Řehořková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2011 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 27. 7. 2011

zánik členství: 27. 6. 2013

Eliášova 914/17, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Josef Vymazal

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2007 - Poslední vztah: 10. 7. 2012

vznik členství: 26. 3. 2007

zánik členství: 20. 6. 2012

Hornomlýnská 1240/4, Praha 4, 141 00, Česká republika

Viktor Dušek

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2007 - Poslední vztah: 23. 8. 2011

vznik členství: 26. 3. 2007

zánik členství: 27. 7. 2011

Boloňská 304, Praha 10, 109 00, Česká republika

JUDr. Michal Kroft

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2007 - Poslední vztah: 23. 8. 2011

vznik členství: 26. 3. 2007

zánik členství: 27. 7. 2011

vznik funkce: 2. 4. 2007

zánik funkce: 27. 7. 2011

Levá 392/19, Praha 4, 147 00, Česká republika

JUDr. Michal Kroft

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2007 - Poslední vztah: 12. 4. 2007

vznik členství: 2. 4. 2007

vznik funkce: 2. 4. 2007

Levá 392/19, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Jan Koťátko

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 12. 4. 2007

vznik členství: 5. 3. 2007

zánik členství: 26. 3. 2007

vznik funkce: 5. 3. 2007

zánik funkce: 26. 3. 2007

Chotěšovská 678/2, Praha 9, 199 00, Česká republika

Lubor Heisig

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 12. 4. 2007

vznik členství: 5. 3. 2007

zánik členství: 26. 3. 2007

vznik funkce: 5. 3. 2007

zánik funkce: 26. 3. 2007

Troilova 439/1, Praha 10, 108 00, Česká republika

Aneta Ponertová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 12. 4. 2007

vznik členství: 5. 3. 2007

zánik členství: 26. 3. 2007

vznik funkce: 5. 3. 2007

zánik funkce: 26. 3. 2007

Straškov - Vodochody, Vodochody 312, PSČ: 411 84, Česká republika

Další vztahy firmy PURUM KRAFT a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Ludvík Sembdner

První vztah: 26. 4. 2008

Kordačova 940, Kladno 4, 272 04, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Ludvík Sembdner

První vztah: 26. 4. 2008 - Poslední vztah: 14. 12. 2016

Kordačova 940, Kladno 4, 272 04, Česká republika

GOLDEN RIVER, s.r.o.

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 12. 4. 2007

Koněvova 2660/141, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

GOLDEN RIVER, s.r.o., IČ: 27436721

Koněvova, Česká republika, Praha 3, 130 83

do 12. 4. 2007 od 5. 3. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 18. 5. 2007

Živnosti

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 23. 11. 2016
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 5. 2007
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 5. 2007

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).