Hlavní navigace

PVJ consult a.s. v likvidaci

Firma PVJ consult a.s. v likvidaci, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1164, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 13 500 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

60916664

Sídlo:

Spojenecká 123, Trutnov, 541 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 12. 1994

DIČ:

CZ60916664

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

014 Živočišná výroba
10 Výroba potravinářských výrobků
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47220 Maloobchod s masem a masnými výrobky
55109 Ostatní podobná ubytovací zařízení
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
731 Reklamní činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82110 Univerzální administrativní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1164, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

PVJ consult a.s. od 22. 5. 2003

Obchodní firma

GASTOR Hradec Králové a.s. do 22. 5. 2003 od 13. 12. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 13. 12. 1994

adresa

Spojenecká 123
Trutnov 54101 od 7. 8. 2014

adresa

čp. 2
Studenec 54101 do 8. 12. 2005 od 6. 3. 2003

adresa

čp. 2
Studenec 54466 do 6. 3. 2003 od 22. 10. 2001

adresa

Škroupova 719
Hradec Králové 50002 do 22. 10. 2001 od 17. 1. 1997

adresa

Velké náměstí 137
Hradec Králové 50002 do 17. 1. 1997 od 13. 12. 1994

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 7. 8. 2014

Zemědělská výroba se zaměřením: živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní od 27. 2. 2007

Hostinská činnost do 7. 8. 2014 od 27. 2. 2007

Výroba nápojů do 7. 8. 2014 od 27. 2. 2007

Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní bez omezení hmotnosti do 7. 8. 2014 od 26. 8. 2005

Projektová činnost ve výstavbě od 22. 5. 2003

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 22. 5. 2003

Činnost technických poradců v oblasti ochrany přírody a vodního hospodářství do 7. 8. 2014 od 22. 5. 2003

Inženýrská činnost v investiční výstavbě do 7. 8. 2014 od 22. 5. 2003

Realitní činnost do 7. 8. 2014 od 22. 5. 2003

Řeznictví a uzenářství do 7. 8. 2014 od 22. 5. 2003

Činnost organizačních a ekonomických poradců do 7. 8. 2014 od 8. 12. 1997

Odborná poradenská a konzultační činnost v oblasti obchodu a služeb do 7. 8. 2014 od 8. 12. 1997

Poskytování služeb v oblasti marketingu, propagace a public relation do 7. 8. 2014 od 8. 12. 1997

Zprostředkování obchodní činnosti do 7. 8. 2014 od 4. 9. 1997

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 7. 8. 2014 od 7. 2. 1996

Hostinská činnost do 13. 10. 1998 od 13. 12. 1994

Ubytovací služby do 7. 8. 2014 od 13. 12. 1994

Ostatní skutečnosti

Společnost byla zrušena s likvidací ke dni 1. 2. 2018 rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 30. 1. 2018. od 1. 2. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 7. 8. 2014

Dne 6.12.2010 přijal jediný akcionář společnosti usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti. 1 Rozsah zvýšení 1.1 Základní kapitál společnosti PVJ consult a.s. se zvyšuje z částky 10,500.000,-- Kč (deset milionů pět set tisíc korun českých) o částku 3,000.000,-- Kč (tři miliony korun českých) na částku 13,500.000,-- Kč (třináct milionů pět set tisíc korun českých ). 1.2 Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2 Upisované akcie 2.1 Upisováno bude 300 (tři sta) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě 3 Vklady 3.1 Akcie mohou být upisovány pouze peněžitými vklady 4 Upisování akcií 4.1 Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, neboť jediný akcionář společnosti se před přijetím tohoto usnesení vzdal svého práva na přednostní upisování akcií. 4.2 Všech 300 (tři sta) kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě po 10.000,-- Kč (deseti tisících korunách českých), které budou vydány v listinné podobě, bude nabídnuto k upsání jedinému akcionáři společnosti a to Ing. Vladimíru Pavlíkovi PhD., nar. 28.9.1946, bytem Hradec Králové, K Rybníku 220, PSČ 500 11 (dále též jen "Ing. Vladimír Pavlík PhD."). 4.3 Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií. 4.4 Upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu lze v místě dosavadního sídla společnosti, a to formou smlouvy o upsání akcií, kterou shora uvedený akcionář uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí být vázána na rozvazo vací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je povinno vypracovat představenstvo společnosti a bez zbytečn ého odkladu jej předat uvedenému akcionáři. 4.5 Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií shora uvedenému akcionáři, nejdříve však dnem následujícím po dni podání návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionáři oznámen tak, že mu představenstvo společnosti zašle na adresu jeho bydliště nebo mu předá do jeho rukou dopis, ve kterém mu datum počátku běhu této lhůty sdělí. Zároveň před stavenstvo akcionáři oznámí emisní kurs upisovaných akcií rovnající se jmenovité hodnotě akcií 4.6 Připouští se, aby na pohledávku společnosti vůči zájemci - Ing. Vladimíru Pavlíkovi PhD. na splacení emisního kursu akcií, která společnosti vznikne uspáním akcií tímto zájemcem v souladu s tímto rozhodnutím, byly započteny pohledávky tohoto zájemce - Ing. Vladimíra Pavlíka PhD. vůči společnosti, v celkové výši 3,000.000,-- Kč (tři miliony korun českých), a to: 4.6.1 peněžitá pohledávka z titulu smluv o půjčkách, uzavřených dne 19. června 2008, 12. srpna 2008, 27. listopadu 2008, 12. prosince 2008, 14. prosince 2008, 23. prosince 2008, 27. prosince 2008, 31. května 2010 a 22. července 2010 mezi Ing. Vladimírem P avlíkem PhD. jako věřitelem a společností jako dlužníkem, dle kterým Ing. Vladimír Pavlík PhD. půjčil společnosti částku ve výši 2,964.000,-- Kč (dva miliony devět set šedesát čtyři tisíce korun českých) a společnost se zavázala tuto částku spolu s příslu šenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 74.444,-- Kč (sedmdesát čtyři tisíce čtyři sta čtyřicet čtyři koruny české) ke dni 30. listopadu 2010, vrátit věřiteli; připouští se, aby z této pohledávky Ing. Vladimíra Pavlíka PhD. za společností byla na pohledáv ku společnosti vůči Ing. Vladimíru Pavlíkovi Ph.D., která společnosti vznikne na základě uspání akcií Ing. Vladimírem Pavlíkem PhD., započtena částka odpovídající půjčené jistině, tj. částka ve výši 2,964.000,-- Kč (dva miliony devět set šedesát čtyři ti síce korun českých), a částka ve výši 36.000,-- Kč (třicet šest tisíc korun českých), tj. část úroků, když zbývající část úroků shora uvedených budou společností uhrazeny Ing. Vladimíru Pavlíkovi PhD. jiným způsobem. 4.7 Smlouva o započtení bude uzavřena tak, že její písemný návrh vypracuje představenstvo společnosti a doručí jej určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co jím budou upsány akcie v souladu s tímto rozhodnutím. Smlouva bude uzavřena doručením vyjád ření souhlasu zájemce s obsahem návrhu společnosti. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu všech akcií shora uvedeným zájemcem, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. 5 Rozvazovací podmínka upisování 5.1 Upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 3. 2. 2011 od 10. 12. 2010

I. Základní kapitál se zvyšuje o částku 6.000.000,- Kč, slovy: šestmilionů korun českých. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. do 23. 11. 2001 od 22. 10. 2001

II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 600 (šest set) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých). Podoba akcií: listinné akcie Forma akcií: akcie na jméno do 23. 11. 2001 od 22. 10. 2001

III. Přednostní právo (§ 204a obch. zák.) na upsání akcií se vylučuje. Část akcií, které byly vyloučeny z přednostního práva, a to akcie v počtu 270 (dvě stě sedmdesát) kusů, bude k upsání nabídnuta: - společnost Silnice Jičín a.s. se sídlem Jičín, Hradecká 415 IČ 46 50 47 88 ........................ 130 (sto třicet) ks - společnosti Vodní zdroje Bylany a.s. se sídlem Pardubice, Husova 1697, IČ 46 50 50 16 ........... 40 (čtyřicet) ks - společnosti PSV - Průmstav Pardubice se sídlem Pardubice, Husova 1697, IČ 46 50 49 23 ............ 60 (šedesát) ks - společnosti MZD - Dobrovické strojírny a.s. se sídlem Dobrovice, Kosořická 3, IČ 46 35 13 70 .. 40 (čtyřicet) ks Zbývající část akcií, které byly vyloučeny z přednostního práva a to akcie v počtu 330 (tři sta třicet) kusů, bude upsána na základě dohody akcionářů podle § 205 obch. zák. do 23. 11. 2001 od 22. 10. 2001

IV. Místo, kde lze akcie upsat: Sídlo společnosti GASTOR Hradec Králové a.s. Lhůta ve které lze akcie upsat: Dohoda akcionářů dle § 205 obch. zák. nahrazující listinu upisovatelů, bude uzavřena nejpozději do 30. září 2001. Uzavření dohody akcionářů dle § 205 obch. zák. nemůže však předcházet dni, ve kterém toto usnesení valné hrom ady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl již podán návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a akcionáři uzavřou dohodu dle § 205 obch. zák. s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zájemci určení usnesením této valné hrom ady a uvedení v čl. III. tohoto usnesení upisují akcie formou smlouvy o upsání akcií, která bude usnesením valné hromady, určenými zájemci uzavřena se společností nejpozději do 30. září 2001, a to ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů, která počíná běže t dnem následujícím po dni, ve kterém valnou hromadou určeným zájemcům společnost doručí návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ust. § 205 odst. 3 obch. zák. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněn é lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů usnesením valné hromady určení zájemci doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis zájemců na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřen. Doručení a uzavření smlouvy o upsání akcií nemůže předcházet dni, ve kterém toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl již podán návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku na společnost a usnesením valné hromady určení zájemci uzavřou smlouvu o upsání akcií s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základníh o kapitálu do obchodního rejstříku. do 23. 11. 2001 od 22. 10. 2001

V. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, a to jak pro akcie upisované na základě dohody dle § 205 obch.zák., tak i pro akcie upisované tímto usnesením valné hromady určenými zájemci. do 23. 11. 2001 od 22. 10. 2001

VI. Celý emisní kurs akcií, upsaných jak v dohodě akcionářů dle § 205 obch. zák., tak i smlouvou o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., jsou upisovatelé povinni splatit na účet společnosti vedený Union bankou a.s., číslo účtu 175 276 615/3400, a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, počínající dnem následujícím po dni, ve kterém nabude právní moci rozhodnutí soudu o povolení zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li však dohoda akcionářů dle § 205 ob ch. zák. nebo smlouva o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. uzavřena až poté, co rozhodnutí soudu o povolení zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabylo právní moci, počíná lhůta 30 (třiceti) dnů ke splacení emisního kursu upsaných akcií dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena dohoda akcionářů dle § 205 obch. zák., resp. ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. do 23. 11. 2001 od 22. 10. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 13 500 000 Kč

od 3. 2. 2011

Základní kapitál

vklad 10 500 000 Kč

do 3. 2. 2011 od 23. 11. 2001

Základní kapitál

vklad 4 500 000 Kč

do 23. 11. 2001 od 7. 2. 1996

Základní kapitál

vklad 1 500 000 Kč

do 7. 2. 1996 od 13. 12. 1994
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 350 od 3. 2. 2011
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 050 do 3. 2. 2011 od 23. 11. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 450 do 23. 11. 2001 od 7. 2. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 150 do 7. 2. 1996 od 13. 12. 1994

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Bc. Marek Pavlík

statutární ředitel

První vztah: 1. 2. 2018

vznik funkce: 30. 1. 2018

Blodkova 372/14, Hradec Králové, 500 06, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Vladimír Pavlík PhD.

Statutární ředitel

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 7. 3. 2017

vznik členství: 3. 9. 2014

zánik členství: 21. 2. 2017

vznik funkce: 3. 9. 2014

zánik funkce: 21. 2. 2017

K Rybníku 220/38, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Vladimír Pavlík Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 6. 12. 2010

zánik členství: 7. 8. 2014

K Rybníku 220, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Doc.Dr.Ing. Ladislav Koutný CSc.,PhD.

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2007 - Poslední vztah: 3. 2. 2011

vznik členství: 7. 2. 2007

zánik členství: 6. 12. 2010

Osek nad Bečvou 5, 752 22, Česká republika

Ing.Bc. Marek Pavlík

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2007 - Poslední vztah: 3. 2. 2011

vznik členství: 7. 2. 2007

zánik členství: 6. 12. 2010

Blodkova 372, Hradec Králové, 500 06, Česká republika

Ing. Jan Sykáček

předseda představenstva

První vztah: 27. 2. 2007 - Poslední vztah: 3. 2. 2011

vznik členství: 7. 2. 2007

zánik členství: 6. 12. 2010

vznik funkce: 7. 2. 2007

zánik funkce: 6. 12. 2010

Milady Horákové 1735, Hradec Králové, 500 06, Česká republika

Ing. Vladimír Pavlík

Předseda představenstva

První vztah: 4. 3. 2004 - Poslední vztah: 27. 2. 2007

vznik členství: 5. 9. 2002

zánik členství: 7. 2. 2007

vznik funkce: 5. 9. 2002

zánik funkce: 7. 2. 2007

K Rybníku 220, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Ing. Vladimír Pavlík

Předseda představenstva

První vztah: 6. 3. 2003 - Poslední vztah: 4. 3. 2004

vznik členství: 5. 9. 2002

vznik funkce: 5. 9. 2002

Blodkova 372, Hradec Králové 6, Česká republika

RNDr. Jan Hrníčko

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 9. 1999 - Poslední vztah: 22. 5. 2003

zánik členství: 27. 3. 2003

zánik funkce: 27. 3. 2003

K Osadě 727/1, Hradec Králové - Malšovice, Česká republika

PaedDr. Petr Hájek

Člen představenstva

První vztah: 4. 9. 1997 - Poslední vztah: 22. 5. 2003

zánik členství: 27. 3. 2003

Eliščino nábř. 626/5, Hradec Králové, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

Předseda představenstva

První vztah: 7. 2. 1996 - Poslední vztah: 6. 3. 2003

zánik členství: 5. 9. 2002

Jižní 791, Hradec Králové 3, Česká republika

RNDr. Jan Hrníčko

Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 2. 1996 - Poslední vztah: 28. 9. 1999

Na zahrádkách 273, Hradec Králové 7, Česká republika

RNDr. Jan Hrníčko

Člen představenstva

První vztah: 13. 12. 1994 - Poslední vztah: 7. 2. 1996

Na zahrádkách 273, Hradec Králové 7, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

Člen představenstva

První vztah: 13. 12. 1994 - Poslední vztah: 7. 2. 1996

Jižní 791, Hradec Králové 3, Česká republika

Ing. Miroslav Šilinger

Člen představenstva

První vztah: 13. 12. 1994 - Poslední vztah: 7. 2. 1996

Mánesova 712, Hradec Králové 2, Česká republika

Jaroslav Hnídek

Předseda představenstva

První vztah: 13. 12. 1994 - Poslední vztah: 7. 2. 1996

Benešova 1415, Hradec Králové 12, Česká republika

Doc.Ing. Zdeněk Dytrt CSc.

Člen představenstva

První vztah: 13. 12. 1994 - Poslední vztah: 4. 9. 1997

Kladská 232, Hradec Králové 3, Česká republika

Za společnost jedná v plném rozsahu statutární ředitel.

od 7. 8. 2014

Za společnost jedná v plném rozsahu představenstvo, a to vždy společně alespoň dva členové představenstva.

do 7. 8. 2014 od 27. 2. 2007

Za společnost jedná v plném rozsahu představenstvo, které má jednoho člena a to předsedu představenstva. Za společnost podepisuje předseda představenstva, případně jiná osoba, je-li k tomu písemně zmocněna předsedou představenstva. Činí tak způsobem, že k vytištěnému, napsanému nebo otištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.

do 27. 2. 2007 od 22. 5. 2003

Za společnost jedná v plném rozsahu představenstvo, a to vždy dva členové představenstva, případně jeden člen představenstva, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. Za společnost podepisují dva členové představenstva, případně jeden člen představe nstva, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. Činí tak způsobem, že k vytištěnému, napsanému nebo otištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.

do 22. 5. 2003 od 28. 9. 1999

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v plném rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo dva členové představenstva, příp. jeden člen představenstva, byl-li k tomu představenstvem písem ně zmocněn. Vedle toho může společnost zastupovat i pracovník společnosti, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn, a to v rozsahu tohoto zmocnění. Za společnost podepisují všichni členové představenstva nebo dva členové představenstva, příp. samost atně jeden člen představenstva, byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. V rozsahu písemné plné moci udělené představenstvem může za společnost podepisovat i pracovník společnosti, jemuž bylo písemné zmocnění uděleno. Všichni jmenovaní podepisují ta k, že k názvu společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis.

do 28. 9. 1999 od 13. 12. 1994

Dozorčí rada

Historické vztahy

Doc. Dr. Ing. Ladislav Koutný CSc., Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 6. 12. 2010

Osek nad Bečvou 5, 752 22, Česká republika

Jitka Pavlíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2009 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 1. 2. 2009

vznik funkce: 1. 2. 2009

Blodkova 372, Hradec Králové, 500 06, Česká republika

Jana Pavlíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2009

vznik členství: 22. 3. 2008

zánik členství: 31. 1. 2009

vznik funkce: 22. 3. 2008

zánik funkce: 31. 1. 2009

K Rybníku 220/38, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

prof. Ing. Václav Tlapák CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2008 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 22. 3. 2008

Haškova 11, Brno, 638 00, Česká republika

Ing. Jarmila Nováková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 2005 - Poslední vztah: 3. 2. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2005

zánik funkce: 28. 9. 2010

Uhersko 9, 533 73, Česká republika

Jana Pavlíková

Předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 2005 - Poslední vztah: 5. 6. 2008

vznik členství: 27. 3. 2003

zánik členství: 22. 3. 2008

vznik funkce: 27. 3. 2003

zánik funkce: 22. 3. 2008

K Rybníku 220/38, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

prof.Ing. Václav Tlapák CSc

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2003 - Poslední vztah: 5. 6. 2008

vznik členství: 27. 3. 2003

zánik členství: 22. 3. 2008

Haškova 11, Brno, 638 00, Česká republika

Jana Pavlíková

Předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2003 - Poslední vztah: 8. 11. 2005

vznik členství: 27. 3. 2003

vznik funkce: 27. 3. 2003

K Osadě 728/3, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

JUDr. Blanka Kalcsová

Předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2003 - Poslední vztah: 22. 5. 2003

vznik členství: 5. 9. 2002

zánik členství: 27. 3. 2003

vznik funkce: 5. 9. 2002

zánik funkce: 27. 3. 2003

Jižní 791, Hradec Králové 3, Česká republika

JUDr.Ing. Vladimír Neškudla

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 1997 - Poslední vztah: 8. 11. 2005

zánik funkce: 28. 6. 2005

Na Konečné 1028, Hradec Králové 9, Česká republika

Ing. Miroslav Šilinger

První vztah: 7. 2. 1996 - Poslední vztah: 22. 5. 2003

zánik členství: 27. 3. 2003

Mánesova 712, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Vladimír Pavlík

První vztah: 13. 12. 1994 - Poslední vztah: 6. 3. 2003

zánik členství: 5. 9. 2002

Blodkova 372, Hradec Králové 6, Česká republika

Ing. Jan Ježek

První vztah: 13. 12. 1994 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Mandysova 1306, Hradec Králové 6, Česká republika

Jaroslav Hnídek

První vztah: 13. 12. 1994 - Poslední vztah: 7. 2. 1996

Benešova 1415, Hradec Králové 12, Česká republika

Další vztahy firmy PVJ consult a.s. v likvidaci

7 fyzických osob

Ing. Bc. Marek Pavlík

První vztah: 1. 2. 2018

a MUDr. VLADIMÍR PAVLÍK, Ph.D., dat. nar. 28. listopadu 1969, Adolfa Doležala 787, Malšovice, 500 09 Hradec Králové, rovným dílem jako podíloví spoluvlastníci všech akcií společnosti od 1. 2. 2018

Blodkova 372/14, Hradec Králové, 500 06, Česká republika

Ing. Zbyněk Sháněl

První vztah: 1. 2. 2018

náměstí 5. května 888/9, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Vladimír Pavlík

První vztah: 7. 3. 2017

akcionář zemřel dne 21.2.2017 od 7. 3. 2017

K Rybníku 220/38, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Bc. Marek Pavlík

První vztah: 7. 3. 2017

Blodkova 372/14, Hradec Králové, 500 06, Česká republika

Doc. Dr. Ing. Ladislav Koutný CSc., Ph.D.

člen správní rady

První vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 3. 9. 2014

Osek nad Bečvou 5, 751 22, Česká republika

Jitka Pavlíková

Předseda správní rady

První vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 3. 9. 2014

vznik funkce: 3. 9. 2014

Blodkova 372/14, Hradec Králové, 500 06, Česká republika

Prof. Ing. Václav Tlapák CSc.

člen správní rady

První vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 3. 9. 2014

Haškova 148/11, Brno, 638 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Vladimír Pavlík

První vztah: 7. 3. 2017 - Poslední vztah: 1. 2. 2018

akcionář zemřel dne 21.2.2017 do 1. 2. 2018 od 7. 3. 2017

K Rybníku 220/38, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Vladimír Pavlík

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 7. 3. 2017

K Rybníku 220/38, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Bc. Marek Pavlík

První vztah: 3. 2. 2011 - Poslední vztah: 7. 3. 2017

Blodkova 372, Hradec Králové, 500 06, Česká republika

Ing. Vladimír Pavlík

První vztah: 4. 3. 2004 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

K Rybníku 220, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Ing. Vladimír Pavlík

První vztah: 22. 5. 2003 - Poslední vztah: 4. 3. 2004

Blodkova 372, Hradec Králové, 500 06, Česká republika

Akcionáři

Ing. Bc. MAREK PAVLÍK

Blodkova 372/14, Česká republika, Hradec Králové, 500 06

od 1. 2. 2018

Ing. VLADIMÍR PAVLÍK

K Rybníku 220/38, Česká republika, Hradec Králové, 500 02

do 1. 2. 2018 od 7. 3. 2017

Ing. VLADIMÍR PAVLÍK

K Rybníku 220/38, Česká republika, Hradec Králové, 500 02

do 7. 3. 2017 od 10. 9. 2014

Ing. Vladimír Pavlík

K Rybníku, Česká republika, Hradec Králové, 500 11

do 10. 9. 2014 od 4. 3. 2004

Ing. Vladimír Pavlík

Blodkova, Česká republika, Hradec Králové, 500 06

do 4. 3. 2004 od 22. 5. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 13. 12. 1994

Živnosti

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 9. 4. 2003
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 9. 4. 2003
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 13. 12. 1994

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).