Hlavní navigace

QWERT holding a.s.

Firma QWERT holding a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1897, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 62 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

04461690

Sídlo:

Lochotínská 1108/18, Plzeň, 301 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 10. 2015

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
55 Ubytování
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82110 Univerzální administrativní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1897, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

QWERT holding a.s. od 7. 10. 2015

Právní forma

Akciová společnost do 7. 10. 2015 od 7. 10. 2015

adresa

Lochotínská 1108/18
Plzeň 30100 od 7. 10. 2015

Předmět podnikání

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 7. 10. 2015

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 7. 10. 2015

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 1.12.2016 o jejímž rozhodnutí byl pořízen notářský zápis č. NZ 510/2016 dochází ke zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 60 000 000,-- Kč (šedesát milionů korun českých) na celkovou výši 62 000 000,-- Kč (šedesát dva milionů korun českých), a to nepeněžitým vkladem. V rámci tohoto zvýšení základního kapitálu společnosti bude zvýšení základního kapitálu provedeno v rozsahu částky 48 000 000,-- Kč (čtyřicet osm milionů korun českých) nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce Ing. Pavla Hrubeše, nar. 23.7.1968, bydliš tě Lužnice 13, PSČ 379 01. V rámci tohoto zvýšení základního kapitálu společnosti bude zvýšení základního kapitálu provedeno v rozsahu částky 12 000 000,-- Kč (dvanáct milionů korun českých) nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce Ing. Pavla Ševčíka, nar. 15.11.1952, bydliště P etrovice u Sušice 91, PSČ 342 01. S ohledem na skutečnost, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem, přednostní právo stávajících akcionářů se neuplatní. 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Základní kapitál bude zvýšen novou emisí kmenových listinných akcií společnosti na jméno v počtu 60 (šedesáti) kusů ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-- Kč (jeden milion korun českých). Akcie nebudou obchodovatelné na českém nebo zahraničním r egulovaném trhu. 4. Emisní kurz nově emitovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 5. Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti na adrese Plzeň, Lochotínská 1108/18, PSČ 301 00. 6. Úpis akcií proběhne ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů a tato lhůta počíná 5. (pátým) dnem ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. 7. Zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. K upsání akcií (podpisu smlouvy) bude zájemci poskytnuta lhůta 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy účastníků musí být úředně ověřeny. 8. Základní kapitál bude zvýšen nepeněžitým vkladem: a) upsáním nových akcií předem určeného zájemce Ing. Pavla Hrubeše, nar. 23.7.1968, bydliště Lužnice 13, PSČ 379 01. Za tento nepeněžitý vklad bude tomuto akcionáře vydáno 48 (čtyřicet osm) kusů akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-- Kč (jede n milion korun českých), b) upsáním nových akcií předem určeného zájemce Ing. Pavla Ševčíka, nar. 15.11.1952, bydliště Petrovice u Sušice 91, PSČ 342 01. Za tento nepeněžitý vklad bude tomuto akcionáře vydáno 12 (dvanáct) kusů akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-- K č (jeden milion korun českých). Předmětem tohoto nepeněžitého vkladu je know-how provozního, organizačního a řídícího charakteru pro potřeby řádného fungování nebankovní úvěrové instituce, stejně tak jako i jiné, finanční instituce zaměřené na úvěrovou činnost a řešení pohledávek do spo lečnosti, jehož spoluvlastníky jsou Ing. Pavel Hrubeš v rozsahu 80 % (osmdesáti procent) a Ing. Pavel Ševčík v rozsahu 20% (dvacet procent). Tento nepeněžitý vklad know-how byl oceněn ve znaleckém posudku vyhotoveném APELEN Valuation s.r.o., znaleckým ústavem v oboru ekonomika se sídlem Praha, Nad Okrouhlíkem 2372/14, IČ 24817953, č. 375-92/2016 ze dne 25.11.2016, který byl pro ocenění nepeně žitého vkladu vybrán představenstvem ze seznamu znalců vedeného podle zvláštního právního předpisu. Hodnota nepeněžitého vkladu tak odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti QWERT holding a.s. tj. Plzeň, Lochotínská 1108/18. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu činí 30 (třicet) kalendářních dnů od účinného úpisu akcí. Ve lhůtě pro vnesení vkladu musí dojít k předání písemného prohlášení ve smyslu ustanovení § 20 zákona o obchodních korporacích a k předání dokumentace, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití know-how. do 15. 2. 2017 od 7. 12. 2016

Kapitál

Základní kapitál

vklad 62 000 000 Kč

od 7. 12. 2016

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 7. 12. 2016 od 21. 10. 2015

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 21. 10. 2015 od 7. 10. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 60 od 7. 12. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 od 7. 10. 2015

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Václav Vitek

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2021

vznik členství: 11. 11. 2020

Terronská 582/15, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Kateřina Pospíšilová MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

Březina 86, 338 24, Česká republika

Další vztah k této osobě

Lukáš Zscherp

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2021

vznik členství: 11. 11. 2020

Do Kytorek 146, Třemošná, 330 11, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Maja Kulenović

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2017 - Poslední vztah: 18. 2. 2021

vznik členství: 6. 2. 2017

zánik členství: 1. 12. 2020

Padovská 696/3, Praha, 109 00, Česká republika

Václav Vitek

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2017 - Poslední vztah: 18. 2. 2021

vznik členství: 7. 10. 2015

zánik členství: 7. 10. 2020

vznik funkce: 6. 2. 2017

zánik funkce: 7. 10. 2020

Terronská 582/15, Praha, 160 00, Česká republika

Václav Vitek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 7. 10. 2015

zánik členství: 6. 2. 2017

Terronská 582/15, Praha, 160 00, Česká republika

Václav Vitek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 7. 10. 2015

zánik členství: 6. 2. 2017

Terronská 582/15, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Pavel Ševčík

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 7. 10. 2015

zánik členství: 6. 2. 2017

vznik funkce: 13. 10. 2015

zánik funkce: 6. 2. 2017

Petrovice u Sušice 91, 342 01, Česká republika

Ing. Pavel Ševčík

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 7. 10. 2015

zánik členství: 6. 2. 2017

vznik funkce: 13. 10. 2015

zánik funkce: 6. 2. 2017

Petrovice u Sušice 91, 342 01, Česká republika

Ing. Pavel Ševčík

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 29. 7. 2016

vznik členství: 7. 10. 2015

vznik funkce: 13. 10. 2015

Nad Palatou 2657/12, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Pavel Ševčík

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 29. 7. 2016

vznik členství: 7. 10. 2015

vznik funkce: 13. 10. 2015

Nad Palatou 2657/12, Praha, 150 00, Česká republika

Mgr. Lukáš Zscherp

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 18. 2. 2021

vznik členství: 7. 10. 2015

zánik členství: 7. 10. 2020

Do Kytorek 146, Třemošná, 330 11, Česká republika

Ing. Pavel Ševčík

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 7. 10. 2015

Nad Palatou 2657/12, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Pavel Ševčík

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 7. 10. 2015

Nad Palatou 2657/12, Praha, 150 00, Česká republika

Václav Vitek

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 7. 10. 2015

Kaplířova 687/16, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Václav Vitek

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 7. 10. 2015

Kaplířova 687/16, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Pavel Hrubeš

Předseda představenstva

První vztah: 18. 2. 2021

vznik členství: 11. 11. 2020

vznik funkce: 11. 11. 2020

Lužnice 13, 379 01, Česká republika

Ing. Petr Hlaváč

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2020

vznik členství: 3. 3. 2020

V Pořadí 384, Třebotov, 252 26, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Bc. Miroslav Čanecký

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2018

vznik členství: 13. 2. 2018

Družstevní ochoz 1378/21, Praha, 140 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Pavel Ševčík

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2019 - Poslední vztah: 22. 5. 2020

vznik členství: 6. 2. 2017

zánik členství: 3. 3. 2020

U Náměstí 713, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Ševčík

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2017 - Poslední vztah: 12. 4. 2019

vznik členství: 6. 2. 2017

Petrovice u Sušice 91, 342 01, Česká republika

Ing. Pavel Hrubeš

předseda představenstva

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 18. 2. 2021

vznik členství: 7. 10. 2015

zánik členství: 7. 10. 2020

vznik funkce: 13. 10. 2015

zánik funkce: 7. 10. 2020

Lužnice 13, 379 01, Česká republika

Miloš Veselý

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 13. 2. 2018

vznik členství: 7. 10. 2015

zánik členství: 13. 2. 2018

Sokolovská 14/324, Praha, 190 00, Česká republika

Marek Švajner

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 7. 10. 2015

zánik členství: 6. 2. 2017

alej Svobody 882/60, Plzeň, 323 00, Česká republika

Marek Švajner

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik členství: 7. 10. 2015

zánik členství: 6. 2. 2017

alej Svobody 882/60, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Pavel Hrubeš

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 7. 10. 2015

Lužnice 13, 379 01, Česká republika

Ing. Pavel Hrubeš

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 7. 10. 2015

Lužnice 13, 379 01, Česká republika

Miloš Veselý

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 13. 2. 2018

vznik členství: 7. 10. 2015

zánik členství: 13. 2. 2018

Sokolovská 14/324, Praha, 190 00, Česká republika

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.

od 7. 10. 2015

Další vztahy firmy QWERT holding a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 10. 2015

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 10. 2015

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).