Hlavní navigace

R A F, a.s. v likvidaci

Firma R A F, a.s. v likvidaci, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2151, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 58 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

49240081

Sídlo:

Seifertova 1042/14, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 9. 1993

Insolvenční rejstřík

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

29100 Výroba motorových vozidel a jejich motorů
46900 Nespecializovaný velkoobchod

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2151, Městský soud v Praze

Obchodní firma

R A F, a.s. v likvidaci od 19. 4. 2010

Obchodní firma

R A F, a.s. do 19. 4. 2010 od 29. 9. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 29. 9. 1993

adresa

Seifertova 1042/14
Praha 13000 od 1. 11. 2016

adresa

Seifertova 14
Praha 3 do 1. 11. 2016 od 24. 6. 1997

adresa

Na Hřebenkách 70
Praha 5 do 24. 6. 1997 od 29. 9. 1993

Předmět podnikání

nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 29. 9. 1993

výroba a montáž motorových vozidel od 29. 9. 1993

Ostatní skutečnosti

Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 76 Cm 201/2009-7, ze dne 2.3.2010, které nabylo právní moci dne 26.3.2010 se společnost ruší s likvidací a byl společnosti jmenován likvidátor. od 19. 4. 2010

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 6.9.2004, č.j. Nc 12845/2004-4, byla nařízena exekuce na majetek povinného R A F, a.s., se sídlem Seifertova 14, Praha 3, IČ: 492 40 081. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Roman Vytejček, Exek utorský úřad Praha 4 se sídlem Táboritská 1000/23, Praha 3. od 12. 10. 2004

Obvodní soud pro Prahu 3 čj. NC 11942/2003-6 nařídil exekuci podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 3.2.2000, sp. zn. 18C 391/99 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši Kč 26.000,- s 19% úrokem z prodlení od 1.12.1996 do zapla cení a nákladů předcházejícího řízení ve výši Kč 5.465,-. Soud pověřuje provedením exekuce Mgr. Romana Vytejčka soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 4 se sídlem Táboritská 23/1000, Praha 3. od 14. 6. 2004

Obvodní soud pro Prahu č.j. Nc 11878/2004-4 nařídil exkuci podle vykonatelného platebního výměru Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ze dne 1.12.2003, č.j. 34165229/PV/2003 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši Kč 5.000,-. Soud pověřuje provedením exekuce JUDr. Ivo Luhana, soudního exekutora Exekutorského úřadu Rokycany se sídlem Klostermannova 635/III., Rokycany. od 14. 6. 2004

Obvodní soud pro Prahu 3 č.j. NC 11879/2004-4 nařídil exekuci pode vykonatelného platebního výměru Oborové zdravodního pojišťovny, zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ze dne 23.6.2003, č.j. 34.16.4202/PV5/2003 k uspokojení pohledávky oprávněného v e výši Kč 10.000,-. Soud pověřuje provedením exekuce JUDr. Ivo Luhana, soudního exekutora Exekutorského úřadu Rokycany se sídlem Klostermannova 635/III., Rokycany. od 14. 6. 2004

Obvodní soud pro Prahu 3 č.j. NC 11880/2004-4 nařídil exekuci podle vykonatelného platebního výměru Oborové zdravodní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ze dne 10.5.2000, č.j. 94.18.1806/PV3/00/N k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši Kč 30.716,-. Soud pověřuje provedením exekuce JUDr. Ivo Luhana, soudního exekutora Exekutorského úřadu Rokycany se sídlem Klostermannova 635/III., Rokycany. od 14. 6. 2004

Valná hromada konaná dne 25.11.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění takto: od 3. 2. 1999

Základní jmění bude zvýšeno o částku 45 000 000,-Kč a určuje se, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. od 3. 2. 1999

Za účelem zvýšení základního jmění bude vydáno 900 kusů akcií o jmenovité hodnotě 50 000,-Kč. Akcie budou vydány jako kmenové, znějící na majitele, v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. od 3. 2. 1999

Emisní kurs akcií bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou. od 3. 2. 1999

S novými akciemi, které budou vydány na základě navrhovaného zvýšení základního jmění, budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními, neboť se jedná o akcie kmenové. od 3. 2. 1999

Zvýšení základního jmění bude uskutečněno vložením pohledávky ing.Albíny Marešové, r.č. 625801/1936, bytem Praha 4, Pod Krčským lesem 38 a PhDr.Jana Mareše, r.č. 611113/0520, bytem tamtéž, vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 5.1.1998, uzavřené se společností RAF a.s.. K ocenění pohledávky byly zpracovány dva posudky znalců: - znalecký posudek č.171/98 ze dne 8.11.1998 soudního znalce Ing.Josef Chyti, - znalecký posudek č.118/98 ze dne 16.11.1998 soudního znalce Ing.Jaroslav Karáska. od 3. 2. 1999

Vklad pohledávky do základního jmění společnosti RAF a.s. bude proveden na základě smlouvy o postoupení pohledávky, která bude uzavřena mezi ing.Albínou Marešovou, ř.č.625801/1936, bytem Praha 4, Pod Krčským lesem 38 a PhDr.Janem Marešem, r.č. 611113/0520, bytem tamtéž na straně jedné a společností RAF a.s. na straně druhé, kterou se vloží do základního jmění pohledávka v nominální hodnotě, t.j. ve výši 45 000 000,-Kč tak, jak byla stanovena ve znaleckých posudcích, shora citovaných. od 3. 2. 1999

Valná hromada rozhodla o ocenění tohoto nepeněžitého vkladu, který oceňuje nominální hodnotu v souladu s citovanými znaleckými posudky, na částku 45 000 000,-Kč. od 3. 2. 1999

Základní jmění společnosti se tedy zvýší ze současných 58 000 000,-Kč o částku 45 000 000,-Kč na 103 000 000,-Kč, které bude rozděleno na 580 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50 000,-Kč a 1 480 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 50 000,-Kč. od 3. 2. 1999

Všechny nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva akcionářů, na základě dohody všech akcionářů, dle ust. § 205 obchod.zák..Přednostní právo dosavadních akcionářů při úpisu akcií je vyloučeno v důležitém zájmu společnosti a z důvodu dohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění. od 3. 2. 1999

Všechny nové akcie budou, na základě dohody všech akcionářů, upsány takto: - ing.Albína Marešová, r.š.625801/1936 upíše 450 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 50 000,-Kč, - PhDr.Jan Mareš, r.č.611113/0520 upíše 450 kusů akcií na majitele o jmenové hodnotě 50 000,-Kč. od 3. 2. 1999

Úpis bude proveden takto: - místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti RAF a.s. v Praze 3, Seifertova 14, v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin, - lhůta pro upisování akcií počne běžet třetí den po zápisu usnesení o záměru zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze a skončí uplynutím patnáctého dne od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě uzavřou všichni akcionáři dohodu dle ust. § 205 obch.zák., - nepeněžitý vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, která bude uzavřena a podepsána v den úpisu mezi ing.Albínou Marešovou a PhDr.Janem Marešem, na straně jedné, jako postupiteli a společností RAF a.s., na straně druhé, jako postupníkem. od 3. 2. 1999

Ke dni zápisu do obchodního rejstříku bylo splaceno celé kmenové jmění společnosti. od 29. 9. 1993

Údaje o zřízení společnosti: akciová společnost RAF byla založena prohlášením o založení formou notářského zápisu ze dne 8.9.1993, jehož součástí je zakladatelská smlouva a stanovy společnosti. od 29. 9. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 58 000 000 Kč

od 7. 7. 1994

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 7. 7. 1994 od 29. 9. 1993
Akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 580 od 7. 7. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 580 od 7. 7. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 10 do 7. 7. 1994 od 29. 9. 1993
Akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 10 do 7. 7. 1994 od 29. 9. 1993

Dozorčí rada

Historické vztahy

Lubomír Pavlíček

člen

První vztah: 3. 2. 1999 - Poslední vztah: 1. 6. 2005

zánik členství: 25. 2. 2002

Seifertova 14, Praha 3, Česká republika

Tomáš Sklenář

člen

První vztah: 3. 2. 1999 - Poslední vztah: 1. 6. 2005

zánik členství: 25. 2. 2002

Buchovcova 1669/6, Praha 3, Česká republika

Jiří Adam

člen

První vztah: 24. 6. 1997 - Poslední vztah: 3. 2. 1999

K rozvodně 400, Praha 5, Česká republika

Vlasta Stryková

člen

První vztah: 24. 6. 1997 - Poslední vztah: 3. 2. 1999

Brdičkova 1913/17, Praha 5, Česká republika

Milena Mikešová

člen

První vztah: 24. 6. 1997 - Poslední vztah: 1. 6. 2005

zánik členství: 15. 8. 1999

Kukelská 925, Praha 9, Česká republika

JUDr. Ilja Pužej

První vztah: 29. 9. 1993 - Poslední vztah: 24. 6. 1997

Bolivarova 16, Praha 6, Česká republika

JUDr. Milena Vinčarová

První vztah: 29. 9. 1993 - Poslední vztah: 24. 6. 1997

Milady Horákové 92, Praha 7, Česká republika

Mgr. Jiří Švec

První vztah: 29. 9. 1993 - Poslední vztah: 24. 6. 1997

Moravanů 53, Praha 6, Česká republika

Statutární orgán

Historické vztahy

Mgr. Bedřich Moulík

člen

První vztah: 24. 6. 1997 - Poslední vztah: 3. 5. 1999

Ryneček 150, Příbram III, Česká republika

PhDr Jan Mareš

člen

První vztah: 24. 6. 1997 - Poslední vztah: 9. 9. 2004

zánik funkce: 4. 12. 2003

Pod Krčským lesem 38, Praha 4, Česká republika

Jan Mareš

představenstvo

První vztah: 29. 9. 1993 - Poslední vztah: 24. 6. 1997

Pod Krčským lesem 38, Praha 4, Česká republika

Zdeněk Mareš

představenstvo

První vztah: 29. 9. 1993 - Poslední vztah: 24. 6. 1997

Pod Krčským lesem 38, Praha 4, Česká republika

ing. Albína Marešová

představenstvo

První vztah: 29. 9. 1993 - Poslední vztah: 9. 9. 2004

zánik funkce: 4. 12. 2003

Pod Krčským lesem 38, Praha 4, Česká republika

Způsob jednání jménem splečnosti : Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat v plném rozsahu každý člen představensva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému nebo otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí člen představenstva podpis.

od 24. 6. 1997

Způsob jednání jménem společnosti: za společnost jedná představenstvo a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva.

do 24. 6. 1997 od 29. 9. 1993

Další vztahy firmy R A F, a.s. v likvidaci

2 fyzické osoby

Ing. Jaroslava Dlabolová

První vztah: 31. 7. 2015

Společná 2193/7, Praha, 182 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Mgr. Milan Edelmann

Insolvenční správce

První vztah: 18. 8. 2013

Chrustenice 208, 267 12, Česká republika

Dalších 188 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jaroslava Dlabolová

První vztah: 19. 10. 2013 - Poslední vztah: 31. 7. 2015

Společná 2190/1, Praha, 182 00, Česká republika

Mgr. Milan Edelmann

Insolvenční správce

První vztah: 11. 1. 2011 - Poslední vztah: 18. 8. 2013

Chrustenice 208, 267 12, Česká republika

Ing. Jaroslava Dlabolová

První vztah: 19. 4. 2010 - Poslední vztah: 19. 10. 2013

Révová 3242/3, Praha 10, 100 00, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 29. 9. 1993

Živnosti

Insolvenční rejstřík

R A F a.s. v likvidaci

spisová značka: INS 9086/2010

stav řízení: prohlášený konkurs

poslední záznam: 2021-05-12 09:04:07.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).