Hlavní navigace

Realitní a.s.

Firma Realitní a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4661, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25121235

Sídlo:

Karlova 455/48, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 4. 1997

DIČ:

CZ25121235

Insolvenční rejstřík

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
68100 Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4661, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Realitní a.s. od 16. 8. 2000

Obchodní firma

Stavební a realitní, a.s. do 16. 8. 2000 od 15. 4. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 15. 4. 1997

adresa

Karlova 455/48
Praha 11000 od 12. 2. 2020

adresa

Mečová 358/8
Brno 60200 do 12. 2. 2020 od 8. 10. 2015

adresa

Opletalova 1015/55
Praha 11000 do 8. 10. 2015 od 9. 12. 2014

adresa

Politických vězňů 911/8
Praha 1 11000 do 9. 12. 2014 od 28. 3. 2011

adresa

Pernerova 293/11
Praha 8 18000 do 28. 3. 2011 od 16. 8. 2000

adresa

Slovinská 27/993
Praha 10 10000 do 16. 8. 2000 od 3. 11. 1998

adresa

Děkanská vinice I 815/8
Praha 4 14000 do 3. 11. 1998 od 15. 4. 1997

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 8. 2010

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb od 16. 8. 2000

Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem podle § 2 písmeno b), c), d), e) zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve zněná zákona č. 542/1991 Sb. a v rozsahu podle § 3 písmeno a) cit. zákonů do 16. 8. 2000 od 20. 5. 1999

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 živnostenského zákona). do 30. 8. 2010 od 15. 4. 1997

Nákup a prodej nemovitostí. do 30. 8. 2010 od 15. 4. 1997

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti Stavební a realitní, a.s., společnost SIDIA, akciová společnost rozhodl: A) Základní jmění společnosti Stavební a realitní, a.s. se zvyšuje v souladu s § 203 a násl. obchodního zákoníku z původní výše 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na novou výši 166,400.000,- Kč (slovy: stošedesátšest milionů čtyřistatisíc korun českých), t.j. o částku 165,400.000,- Kč (slovy: stošedesátpět milionů čtyřistatisíc korun českých). Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií a jejich emisní kurz se splácí nepeněžitými vklady. Upisování akcií nad shora uvedený rozsah zvýšení základního jmění se nepřipouští. B) Předmětem úpisu je 178 ks (slovy: stosedmdesátosm) nově vydaných kmenových, věřejně neobchodovatelných akcií v listinné podobě, znějících na majitele, z toho 164 ks (slovy: stošedesátčtyři) akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 14 ks (slovy: čtrnáct) akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých). C) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva. D) Všechny akcie budou nabídnuty určitým, dále uvedeným zájemcům: 1) Stávající jediný akcionář SIDIA, akciová společnost, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 36, IČO 15 50 30 20, upíše akcie v souhrnné výši 120,900.000,- Kč (slovy: stodvacet milionů devětset tisíc korun českých) a to 120 (slovy stodvacet ) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 9 (slovy: devět) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých), 2) společnost Bohemia Holding s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Veleslavínova 2056/4, IČO 47 28 51 84, upíše akcie v souhrnné výši 2,500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých), a to 2 (slovy: dvě) akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých) a 5 (slovy: pět akcií o jmenovité hodnotě každké akcie 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých), 3) společnost R.T.I a.s. se sídlem Ústí nad labem, Přístavní 27, PSČ 400 07, IČO 61 53 88 68, upíše akcie ve výši 42,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony korun českýc) a to 42 (slovy: čtyřicetdva) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Shora uvedení zájmci o upisování (Bohemia Holding s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Veleslavínova 2056/4, IČO 47 28 51 84 a R.T.I. a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Přístavní 27, PSČ 400 07, IĆO 61 53 88 68) sdělili jedinému akcionáři předem svůj zájem upsat akcie v navrhované výši níže uvedenými nepeněžitými vklady. E) Akcie budou upisovány shora uvedenými zájemci do 30 ti (slovy: třiceti) dnů po zápisu usnesení o rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmněí do obchodního rejstříku, a to v novém sídle společnosti Stavební a realitní, a.s. (nově Realitní a.s.) v Praze 8, Pernerově ulici 293/11, PSČ 180 00. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. F) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií nepeněžitým vkladem do 30ti (slovy: třiceti) dnů po úpisu akcií, a to v novém sídle společnosti Stavební a realitní, a.s. (nově Realitní a.s.) v Praze 8, Pernerově ul. 293/11, PSČ 180 00. To znamená, že upisovatel je povinen v tomto termínu předat společnosti písemné prohlášení o vkladu předmětných nemovitostí a nemovitosti předat podle ust. § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. Vlastnické právo k předmětu vkladu nabývá společnost vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. G) Emisní kurz upsaných akcií bude splácen těmito nepeněžitými vklady ve výši ocenění určené na základě posudků znalců: SIDIA, akciová společnost, upíše 120 (slovy: stodvacet) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 9 (slovy: devět) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých), nepeněžitým vkladem, který sestává 1) z objektu bydlení čp. 1 (hotel "Zámek Chudobín") na st. 55 s pozemkem st. 55 zastavěnou plochou, občanské vybavenosti na st. 93 s pozemkem st. 93 zastavěnou plochou, pozemku st. 54 zastavěnou plochou, dvůr, pozemku č. parc. 46/1, zahradu, pozemku č. parc. 46/2 zahradu, pozemku č. parc. 46/5 ostatní plochu, staveniště, pozemku č. parc. 46/6 zahradu, pozemku č. parc. 52 vodní plochu, vodní nádrž umělou, pozemku ve zjednodušené evidenci - parcelu původního pozemkového katastru (PK) č. parc. 51/1, vše v kat. území Chudobín, zapsané na listu vlastnictví č. 73 obce Litovel, kat. území Chudobín u Katastrálního úřadu v Olomouci, se všemi součástmi a příslušenstvím, jež tvoří zejména kaple - hrobka, čistírna odpadních vod, komunikace - parkoviště, kurty pro tenis a volejbal, studna, oplocení a ostatní venkovní úpravy. Tyto nemovitosti ocenili soudní znalci a) Ing. Jan Štěpánek, bytem Einsteinova 46, 779 00 Olomouc 9, v posudku z 2.5.2000 poř. č. 2031-052/2000, částkou 23,000.000,- Kč (slovy: dvacettři milion korun českých) a b) Marcel Kurhajec, bytem Pískova 4, Praha 4 v posudku z 18.5.2000 poř. č. 1804/81/00, částkou 23,200.000,- Kč (slovy: dvacettři miliony dvěstětisíc korun českých). Jediný akcionář akceptuje hodnotu vkládaných nemovitostí v částce 23,000.000,- Kč (slovy: dvacettři milióny korun českých). 2) objektu bydlení čp. 2 na st. 56, s pozemkem st. 56 zastavěnou plochou, vše v kat. území Chudobín, zapsané na listu vlastnictví č. 73 obce Litovel, kat. území Chudobín u Katastrálního úřadu v Olomouci, se všemi součástmi a příslušenstvím. Tyto nemovitosti ocenili soudní znalci a) Ing. Jan Štěpánek, bytem Einsteinova 46, 779 00 Olomouc 9, v posudku z 3.5.2000 poř. č. 2032-053/2000, částkou 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) a b) Marcel Kurhajec, bytem Pískova, Praha 4 v posudku z 18.5.2000, poř. č. 1805/82/00, částkoou 15,100.000,- Kč (slovy: patnáct milionů sto tisíc korun českých). Jediný akcionář akceptuje hodnotu vkládaných nemovitostí v částce 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých). 3) garáž (tzv hala) na st. 1684, s pozemkem st. 1684 zastavěnou plochou, vše v kat. území Hodolany, zapsané na listu vlastnictví č. 1029 obce Olomouc, kat. území Hodolany u Katastrálního úřadu v Olomouci, se všemi součástmi a příslušenstvím. Tyto nemovitosti ocenili soudní znalci a) Ing. Jan Štěpánek, bytem Einsteinova 46, 779 00 Olomouc 9, v posudku z 5.5.2000 poř. č. 2033-055/2000, částkou 3,000.000,- Kč (slovy: tři milióny korun českých) a b) Marcel Kurhajec, bytem Pískova 4, Praha 4 v posudku z 19.5.2000 poř. č. 1806/83/00, částkou 2,950.000,- Kč (slovy: dva miliony devětsetpadesát tisíc korun českých). Jediný akcionář akceptuje hodnotu vkládaných nemovitostí v částce 2,950.000,- Kč (slovy: dva miliony devětsetpadesát tisíc korun českých). 4) technickou vybavenost na st. 1301 s pozemkem st. 1301 zastavěnou plochou, ostatní stavební objekt na st. 1620 s pozemkem st. 1620 zastavěnou plochou, technickou vybavenost na st. 1621 s pozemkem st. 1621 zastavěnou plochou, technickou vybavenost na st. 1622 s pozemkem st. 1622 zastavěnou plochou, pozemek č. parc. 624/5 ostatní plochu, jinou plochu, pozemkem č. parc. 624/21 ostaní plochu, jinou plochu, vše v kat. území Hodolany, zapsané na listu vlastnictví č. 1029 obce Olomouc, kat. území Hodolany u Katastrálního úřadu v Olomouci, se všemi součástmi a příslušenstvím. Tyto nemovitosti ocenili soudní znalci a) Ing. Jan Štěpánek, bytem Einsteinova 46, 779 00 Olomouc 9, v posudku z 30.4.2000 poř. č. 2030-051/2000, částkou 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) a b) Marcel Kurhajec, bytem Pískova 4, Praha 4 v posudku z 19.5.2000 poř. č. 1808/58/00, částkou 40,150.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů stopadesát tisíc korun českých). Jediný akcionář akceptuje hodnotu vkládaných nemovitostí v částce 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých). 5) objekt bydlení (hotel SIGMA) čp. 1082 na st. 1557 s pozemkem st. 1557 zastavěnou plochou, občanskou vybavenost na st. 1558 s pozemkem st. 1558 zastavěnou plchou, vše v kat. území Hodolany, zapsané na listu vlastnictví č. 1029 obce Olomouc, kat. území Hodolany u Katastrálního úřadu v Olomouci, se všemi součástmi a příslušenstvím. Tyto nemovitosti ocenili soudní znalci a) Ing. Jan Štěpánek, bytem Einsteinova 46, 779 00 Olomouc, v posudku z 29.4.2000 poř. č. 2029-050/2000, částkou 40,000.000,- Kč (slvy: čtyřicet milionů korun českých) a b) Marcel Kurhajec, bytem Pískova 4, Praha 4 v posudku z 19.5.2000, poř. č. 1807/84/00, částkou 39,950.000,- Kč (slovy: třicetdevět milionů devětsetpadesát tisíc korun českých). Jediný akcionář akceptuje hodnotu vkládaných nemovitostí v částce 39,950.000,- Kč (slovy: třicetdevět milionů devětset padesát tisíc korun českých). Společnost Bohemia Holding s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Veleslavínova 2056/4, IČO 47 28 51 84, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ústí nad Labem, oddílu C, vložce3050, upíše 2 (slovy dvě) akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 5 (slovy pět) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), nepeněžitým vkladem, který sestává: 1) občanské vybavenosti (tzv. Volárny) na st. 57 s pozemkem st. 57 zastavěnou plochou, vše v kat. území Chudobín, zapsané na listu vlastnictví č. 196 obce Litovel, kat. území Chudobín u Katastrálního úřadu v Olomouci, se všemi součástmi a příslušenstvím, jež tvoří zejména kotelna a ostaní venkovní úpravy. Tyto nemovitosti ocenili soudní znalci a) Ing. Jan Štěpánek, bytem Einsteinova 46, 779 00 Olomouc 9, v posudku z 15.5.2000 poř. č. 2046-067/2000, částkou 2,500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) a b) Marcel Kurhajec, byte, Pískova 4, Praha 4 v posudku z 21.5.2000, poř. č. 1811/88/00, částkou 2,550.000,- Kč (slovy: dva miliony pětsetpadesát tisíc korun českých). Jediný akcionář akceptuje hodnotu vkládaných nemovitostí v částce 2,500.000,- Kč (slovy: dva miliony pětset tisíc korun českých). Společnost R.T.I. a.s. se sídelm Ústí nad Labem, Přístavní 27, PSČ 400 07, IČO 61 53 88 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce 634, upíše 42 ks akcií jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), nepeněžitým vkladem, který sestává z 1) průmyslového objektu čp. 491 na pozemku parc. č. 1611 zast. ploše s tímto pozemkem parc. č. 1611 zastavěnou plochou, průmyslového objektu čp. 496 na pozemku parc. č. 1612 zast. ploše s tímto pozemkem parc. č. 1612 zastavěnou plochou, průmyslového objektu čp. 494 na pozemku parc. č. 1613 zast. ploše s tímto pozemkem parc. č. 1613 zastavěnou plochou, průmyslového objektu čp. 447 na pozemku parc. 1615 zast. ploše s tímto pozemkem parc. č. 1615 zastavěnou plochou, průmyslového objektu čp. 483 na pozemku parc. č. 1616/2 zast. ploše s tímto pozemkem parc. č. 1616/2 zastavěnou plochou, ostatního stavebního objektu na pozemku parc. č. 1617, zast. ploše s tímto pozemkem parc. č. 1617 zastavěnou plochou, průmyslového objektu (tzv. staré truhlárny) čp. 505 na pozemku parc. č. 1618 zast. ploše s tímto pozemkem parc. č. 1618 zastavěnou plochou, ostatního stavebního objektu (tzv. výrobní haly) na pozemku parc. č. 1620/21, zast. ploše s tímto pozemkem parc. č. 1620/21 zastavěnou plochou, pozemku č. parc. 1616/1 ostatní plocha, jiná plocha, pozemku č. parc. 1616/4 ostatní plocha, jiná plocha, pozemku č. parc. 1620/1 ostatní plocha, manipulační plocha, pozemku č. parc. 1620/20 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v kat. území Krásné Březno, zapsané na listu vlastnictví č. 681 obce Ústí nad Labem - město, kat. území Krásné Březno u Katastrálního úřadu v Ústí nad Labem, se všemi součástmi a příslušenstvím, jež tvoří zejména skladovací přístřešek, přístřešky pro osobní automobily, oplocení a ostatní venkovní úpravy. Tyto nemovitosti ocenili soudní znalci a) Marcel Kurhajec, bytem Pískova 4, Praha 4 v posudku z 20.5.2000, poř. č. 1810/87/00, částkou 42,000.000,- Kč (slovy: čtyřicetdva milionů korun českých) a b) Lo - real Dagmar Lojková, bytem Moravská 52, 120 00 Praha 2 v posudku z 25.5.2000 poř. č. 1441/34/00, částkou 42,200.000,- Kč ( slovy: čtyřicetdva milionu dvěstě tisíc korun českých). Jediný akcionář akceptuje hodnotu vkládaných nemovitostí v částce 42,000.000,- Kč (slovy: čtyřicetdva miliony korun českých). do 23. 8. 2000 od 23. 8. 2000

Jediný akcionář společnosti Stavební a realitní, a.s., společnost SIDIA, akciová společnost rozhodl: A) Základní jmění společnosti Stavební a realitní, a.s. se zvyšuje v souladu s § 203 a násl. obchodního zákoníku z původní výše 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na novou výši 166,400.000,- Kč (slovy: stošedesátšest milionů čtyřistatisíc korun českých), t.j. o částku 165,400.000,- Kč (slovy: stošedesátpět milionů čtyřistatisíc korun českých). Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií a jejich emisní kurz se splácí nepeněžitými vklady. Upisování akcií nad shora uvedený rozsah zvýšení základního jmění se nepřipouští. B) Předmětem úpisu je 178 ks (slovy: stosedmdesátosm) nově vydaných kmenových, věřejně neobchodovatelných akcií v listinné podobě, znějících na majitele, z toho 164 ks (slovy: stošedesátčtyři) akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 14 ks (slovy: čtrnáct) akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých). C) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva. D) Všechny akcie budou nabídnuty určitým, dále uvedeným zájemcům: 1) Stávající jediný akcionář SIDIA, akciová společnost, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 36, IČO 15 50 30 20, upíše akcie v souhrnné výši 120,900.000,- Kč (slovy: stodvacet milionů devětset tisíc korun českých) a to 120 (slovy stodvacet ) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 9 (slovy: devět) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých), 2) společnost Bohemia Holding s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Veleslavínova 2056/4, IČO 47 28 51 84, upíše akcie v souhrnné výši 2,500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých), a to 2 (slovy: dvě) akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 5 (slovy: pět akcií) o jmenovité hodnotě každké akcie 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých), 3) společnost R.T.I a.s. se sídlem Ústí nad labem, Přístavní 27, PSČ 400 07, IČO 61 53 88 68, upíše akcie ve výši 42,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony korun českýc) a to 42 (slovy: čtyřicetdva) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Shora uvedení zájmci o upisování (Bohemia Holding s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Veleslavínova 2056/4, IČO 47 28 51 84 a R.T.I. a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Přístavní 27, PSČ 400 07, IĆO 61 53 88 68) sdělili jedinému akcionáři předem svůj zájem upsat akcie v navrhované výši níže uvedenými nepeněžitými vklady. E) Akcie budou upisovány shora uvedenými zájemci do 30 ti (slovy: třiceti) dnů po zápisu usnesení o rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmněí do obchodního rejstříku, a to v novém sídle společnosti Stavební a realitní, a.s. (nově Realitní a.s.) v Praze 8, Pernerově ulici 293/11, PSČ 180 00. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. F) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií nepeněžitým vkladem do 30ti (slovy: třiceti) dnů po úpisu akcií, a to v novém sídle společnosti Stavební a realitní, a.s. (nově Realitní a.s.) v Praze 8, Pernerově ul. 293/11, PSČ 180 00. To znamená, že upisovatel je povinen v tomto termínu předat společnosti písemné prohlášení o vkladu předmětných nemovitostí a nemovitosti předat podle ust. § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. Vlastnické právo k předmětu vkladu nabývá společnost vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. G) Emisní kurz upsaných akcií bude splácen těmito nepeněžitými vklady ve výši ocenění určené na základě posudků znalců: SIDIA, akciová společnost, upíše 120 (slovy: stodvacet) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 9 (slovy: devět) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých), nepeněžitým vkladem, který sestává 1) z objektu bydlení čp. 1 (hotel "Zámek Chudobín") na st. 55 s pozemkem st. 55 zastavěnou plochou, občanské vybavenosti na st. 93 s pozemkem st. 93 zastavěnou plochou, pozemku st. 54 zastavěnou plochou, dvůr, pozemku č. parc. 46/1, zahradu, pozemku č. parc. 46/2 zahradu, pozemku č. parc. 46/5 ostatní plochu, staveniště, pozemku č. parc. 46/6 zahradu, pozemku č. parc. 52 vodní plochu, vodní nádrž umělou, pozemku ve zjednodušené evidenci - parcelu původního pozemkového katastru (PK) č. parc. 51/1, vše v kat. území Chudobín, zapsané na listu vlastnictví č. 73 obce Litovel, kat. území Chudobín u Katastrálního úřadu v Olomouci, se všemi součástmi a příslušenstvím, jež tvoří zejména kaple - hrobka, čistírna odpadních vod, komunikace - parkoviště, kurty pro tenis a volejbal, studna, oplocení a ostatní venkovní úpravy. Tyto nemovitosti ocenili soudní znalci a) Ing. Jan Štěpánek, bytem Einsteinova 46, 779 00 Olomouc 9, v posudku z 2.5.2000 poř. č. 2031-052/2000, částkou 23,000.000,- Kč (slovy: dvacettři milion korun českých) a b) Marcel Kurhajec, bytem Pískova 4, Praha 4 v posudku z 18.5.2000 poř. č. 1804/81/00, částkou 23,200.000,- Kč (slovy: dvacettři miliony dvěstětisíc korun českých). Jediný akcionář akceptuje hodnotu vkládaných nemovitostí v částce 23,000.000,- Kč (slovy: dvacettři milióny korun českých). 2) objektu bydlení čp. 2 na st. 56, s pozemkem st. 56 zastavěnou plochou, vše v kat. území Chudobín, zapsané na listu vlastnictví č. 73 obce Litovel, kat. území Chudobín u Katastrálního úřadu v Olomouci, se všemi součástmi a příslušenstvím. Tyto nemovitosti ocenili soudní znalci a) Ing. Jan Štěpánek, bytem Einsteinova 46, 779 00 Olomouc 9, v posudku z 3.5.2000 poř. č. 2032-053/2000, částkou 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) a b) Marcel Kurhajec, bytem Pískova, Praha 4 v posudku z 18.5.2000, poř. č. 1805/82/00, částkoou 15,100.000,- Kč (slovy: patnáct milionů sto tisíc korun českých). Jediný akcionář akceptuje hodnotu vkládaných nemovitostí v částce 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých). 3) garáž (tzv hala) na st. 1684, s pozemkem st. 1684 zastavěnou plochou, vše v kat. území Hodolany, zapsané na listu vlastnictví č. 1029 obce Olomouc, kat. území Hodolany u Katastrálního úřadu v Olomouci, se všemi součástmi a příslušenstvím. Tyto nemovitosti ocenili soudní znalci a) Ing. Jan Štěpánek, bytem Einsteinova 46, 779 00 Olomouc 9, v posudku z 5.5.2000 poř. č. 2033-055/2000, částkou 3,000.000,- Kč (slovy: tři milióny korun českých) a b) Marcel Kurhajec, bytem Pískova 4, Praha 4 v posudku z 19.5.2000 poř. č. 1806/83/00, částkou 2,950.000,- Kč (slovy: dva miliony devětsetpadesát tisíc korun českých). Jediný akcionář akceptuje hodnotu vkládaných nemovitostí v částce 2,950.000,- Kč (slovy: dva miliony devětsetpadesát tisíc korun českých). 4) technickou vybavenost na st. 1301 s pozemkem st. 1301 zastavěnou plochou, ostatní stavební objekt na st. 1620 s pozemkem st. 1620 zastavěnou plochou, technickou vybavenost na st. 1621 s pozemkem st. 1621 zastavěnou plochou, technickou vybavenost na st. 1622 s pozemkem st. 1622 zastavěnou plochou, pozemek č. parc. 624/5 ostatní plochu, jinou plochu, pozemkem č. parc. 624/21 ostaní plochu, jinou plochu, vše v kat. území Hodolany, zapsané na listu vlastnictví č. 1029 obce Olomouc, kat. území Hodolany u Katastrálního úřadu v Olomouci, se všemi součástmi a příslušenstvím. Tyto nemovitosti ocenili soudní znalci a) Ing. Jan Štěpánek, bytem Einsteinova 46, 779 00 Olomouc 9, v posudku z 30.4.2000 poř. č. 2030-051/2000, částkou 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) a b) Marcel Kurhajec, bytem Pískova 4, Praha 4 v posudku z 19.5.2000 poř. č. 1808/58/00, částkou 40,150.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů stopadesát tisíc korun českých). Jediný akcionář akceptuje hodnotu vkládaných nemovitostí v částce 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých). 5) objekt bydlení (hotel SIGMA) čp. 1082 na st. 1557 s pozemkem st. 1557 zastavěnou plochou, občanskou vybavenost na st. 1558 s pozemkem st. 1558 zastavěnou plchou, vše v kat. území Hodolany, zapsané na listu vlastnictví č. 1029 obce Olomouc, kat. území Hodolany u Katastrálního úřadu v Olomouci, se všemi součástmi a příslušenstvím. Tyto nemovitosti ocenili soudní znalci a) Ing. Jan Štěpánek, bytem Einsteinova 46, 779 00 Olomouc, v posudku z 29.4.2000 poř. č. 2029-050/2000, částkou 40,000.000,- Kč (slvy: čtyřicet milionů korun českých) a b) Marcel Kurhajec, bytem Pískova 4, Praha 4 v posudku z 19.5.2000, poř. č. 1807/84/00, částkou 39,950.000,- Kč (slovy: třicetdevět milionů devětsetpadesát tisíc korun českých). Jediný akcionář akceptuje hodnotu vkládaných nemovitostí v částce 39,950.000,- Kč (slovy: třicetdevět milionů devětset padesát tisíc korun českých). Společnost Bohemia Holding s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Veleslavínova 2056/4, IČO 47 28 51 84, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ústí nad Labem, oddílu C, vložce3050, upíše 2 (slovy dvě) akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 5 (slovy pět) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), nepeněžitým vkladem, který sestává: 1) občanské vybavenosti (tzv. Volárny) na st. 57 s pozemkem st. 57 zastavěnou plochou, vše v kat. území Chudobín, zapsané na listu vlastnictví č. 196 obce Litovel, kat. území Chudobín u Katastrálního úřadu v Olomouci, se všemi součástmi a příslušenstvím, jež tvoří zejména kotelna a ostaní venkovní úpravy. Tyto nemovitosti ocenili soudní znalci a) Ing. Jan Štěpánek, bytem Einsteinova 46, 779 00 Olomouc 9, v posudku z 15.5.2000 poř. č. 2046-067/2000, částkou 2,500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) a b) Marcel Kurhajec, byte, Pískova 4, Praha 4 v posudku z 21.5.2000, poř. č. 1811/88/00, částkou 2,550.000,- Kč (slovy: dva miliony pětsetpadesát tisíc korun českých). Jediný akcionář akceptuje hodnotu vkládaných nemovitostí v částce 2,500.000,- Kč (slovy: dva miliony pětset tisíc korun českých). Společnost R.T.I. a.s. se sídelm Ústí nad Labem, Přístavní 27, PSČ 400 07, IČO 61 53 88 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce 634, upíše 42 ks akcií jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), nepeněžitým vkladem, který sestává z 1) průmyslového objektu čp. 491 na pozemku parc. č. 1611 zast. ploše s tímto pozemkem parc. č. 1611 zastavěnou plochou, průmyslového objektu čp. 496 na pozemku parc. č. 1612 zast. ploše s tímto pozemkem parc. č. 1612 zastavěnou plochou, průmyslového objektu čp. 494 na pozemku parc. č. 1613 zast. ploše s tímto pozemkem parc. č. 1613 zastavěnou plochou, průmyslového objektu čp. 447 na pozemku parc. 1615 zast. ploše s tímto pozemkem parc. č. 1615 zastavěnou plochou, průmyslového objektu čp. 483 na pozemku parc. č. 1616/2 zast. ploše s tímto pozemkem parc. č. 1616/2 zastavěnou plochou, ostatního stavebního objektu na pozemku parc. č. 1617, zast. ploše s tímto pozemkem parc. č. 1617 zastavěnou plochou, průmyslového objektu (tzv. staré truhlárny) čp. 505 na pozemku parc. č. 1618 zast. ploše s tímto pozemkem parc. č. 1618 zastavěnou plochou, ostatního stavebního objektu (tzv. výrobní haly) na pozemku parc. č. 1620/21, zast. ploše s tímto pozemkem parc. č. 1620/21 zastavěnou plochou, pozemku č. parc. 1616/1 ostatní plocha, jiná plocha, pozemku č. parc. 1616/4 ostatní plocha, jiná plocha, pozemku č. parc. 1620/1 ostatní plocha, manipulační plocha, pozemku č. parc. 1620/20 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v kat. území Krásné Březno, zapsané na listu vlastnictví č. 681 obce Ústí nad Labem - město, kat. území Krásné Březno u Katastrálního úřadu v Ústí nad Labem, se všemi součástmi a příslušenstvím, jež tvoří zejména skladovací přístřešek, přístřešky pro osobní automobily, oplocení a ostatní venkovní úpravy. Tyto nemovitosti ocenili soudní znalci a) Marcel Kurhajec, bytem Pískova 4, Praha 4 v posudku z 20.5.2000, poř. č. 1810/87/00, částkou 42,000.000,- Kč (slovy: čtyřicetdva milionů korun českých) a b) Lo - real Dagmar Lojková, bytem Moravská 52, 120 00 Praha 2 v posudku z 25.5.2000 poř. č. 1441/34/00, částkou 42,200.000,- Kč ( slovy: čtyřicetdva milionu dvěstě tisíc korun českých). Jediný akcionář akceptuje hodnotu vkládaných nemovitostí v částce 42,000.000,- Kč (slovy: čtyřicetdva miliony korun českých). do 6. 8. 2001 od 23. 8. 2000

Jediný akcionář společnosti Stavební a realitní, a.s., společnost SIDIA, akciová společnost rozhodl: A) Základní jmění společnosti Stavební a realitní, a.s. se zvyšuje v souladu s § 203 a násl. obchodního zákoníku z původní výše 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na novou výši 166,400.000,- Kč (slovy: stošedesátšest milionů čtyřistatisíc korun českých), t.j. o částku 165,400.000,- Kč (slovy: stošedesátpět milionů čtyřistatisíc korun českých). Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií a jejich emisní kurz se splácí nepeněžitými vklady. Upisování akcií nad shora uvedený rozsah zvýšení základního jmění se nepřipouští. B) Předmětem úpisu je 178 ks (slovy: stosedmdesátosm) nově vydaných kmenových, věřejně neobchodovatelných akcií v listinné podobě, znějících na majitele, z toho 164 ks (slovy: stošedesátčtyři) akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 14 ks (slovy: čtrnáct) akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých). C) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva. D) Všechny akcie budou nabídnuty určitým, dále uvedeným zájemcům: 1) Stávající jediný akcionář SIDIA, akciová společnost, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 36, IČO 15 50 30 20, upíše akcie v souhrnné výši 120,900.000,- Kč (slovy: stodvacet milionů devětset tisíc korun českých) a to 120 (slovy stodvacet ) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 9 (slovy: devět) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých), 2) společnost Bohemia Holding s.r.o., se sídlem Ústí nad labem, Veleslvínova 2056/4, IČO 47 28 51 84, upíše akcie v souhrnné výši 2,500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých), a to 2 (slovy: dvě) akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých), 3) společnost R.T.I a.s. se sídlem Ústí nad labem, Přístavní 27, PSČ 400 07, IČO 61 53 88 68, upíše akcie ve výši 42,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony korun českýc) a to 42 (slovy: čtyřicetdva) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Shora uvedení zájmci o upisování (Bohemia Holding s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Veleslavínova 2056/4, IČO 47 28 51 84 a R.T.I. a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Přístavní 27, PSČ 400 07, IĆO 61 53 88 68) sdělili jedinému akcionáři předem svůj zájem upsat akcie v navrhované výši níže uvedenými nepeněžitými vklady. E) Akcie budou upisovány shora uvedenými zájemci do 30 ti (slovy: třiceti) dnů po zápisu usnesení o rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmněí do obchodního rejstříku, a to v novém sídle společnosti Stavební a realitní, a.s. (nově Realitní a.s.) v Praze 8, Pernerově ulici 293/11, PSČ 180 00. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. F) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií nepeněžitým vkladem do 30ti (slovy: třiceti) dnů po úpisu akcií, a to v novém sídle společnosti Stavební a realitní, a.s. (nově Realitní a.s.) v Praze 8, Pernerově ul. 293/11, PSČ 180 00. To znamená, že upisovatel je povinen v tomto termínu předat společnosti písemné prohlášení o vkladu předmětných nemovitostí a nemovitost předat podle ust. § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. Vlastnické právo k předmětu vkladu nabývá společnost vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. G) Emisní kurz upsaných akcií bude splácen těmito nepeněžitými vklady ve výši ocenění určené na základě posudků znalců: SIDIA, akciová společnost, upíše 120 (slovy: stodvacet) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 9 (slovy: devět) akcií o jemnovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých), nepeněžitým vkladem, který sestává 1) z objektu bydlení čp. 1 (hotel "Zámek Chudobín") na st. 55 s pozemkem st. 55 zastavěnou plochou, občanské vybavenosti na st. 93 s pozemkem st. 93 zastavěnou plochou, pozemku st. 54 zastavěnou plochou, dvůr, pozemku č. parc. 46/1, zahradu, pozemku č. parc. 46/2 zahradu, pozemku č. parc. 46/5 ostatní plochu, staveniště, pozemku č. parc. 46/6 zahradu, pozemku č. parc. 52 vodní plochu, vodní nádrž umělou, pozemku ve zjednodušené evidenci - parcelu původního pozemkového katastru (PK) č. parc. 51/1, vše v kat. území Chudobín, zapsané na listu vlastnictví č. 73 obce Litovel, kat. území Chudobín u Katastrálního úřadu v Olomouci, se všemi součástmi a příslušenstvím, jež tvoří zejména kaple - hrobka, čistírna odpadních vod, komunikace - parkoviště, kurty pro tenis a volejbal, studna, oplocení a ostatní venkovní úpravy. Tyto nemovitosti ocenili soudní znalci a) Ing. Jan Štěpánek, bytem Einsteinova 46, 779 00 Olomouc 9, v posudku z 2.5.2000 poř. č. 2031-052/2000, částkou 23,000.000,- Kč (slovy: dvacettři milion korun českých) a b) Marcel Kurhajec, bytem Pískova 4, Praha 4 v posudku z 18.5.2000 poř. č. 1804/81/00, částkou 23,200.000,- Kč (slovy: dvacettři miliony dvěstětisíc korun českých). Jediný akcionář akceptuje hodnotu vkládaných nemovitostí v částce 23,000.000,- Kč (slovy: dvacettři milióny korun českých). 2) objektu bydlení čp. 2 na st. 56, s pozemkem st. 56 zastavěnou plochou, vše v kat. území Chudobín, zapsané na listu vlastnictví č. 73 obce Litovel, kat. území Chudobín u Katastrálního úřadu v Olomouci, se všemi součástmi a příslušenstvím. Tyto nemovitosti ocenili soudní znalci a) Ing. Jan Štěpánek, bytem Einsteinova 46, 779 00 Olomouc 9, v posudku z 3.5.2000 poř. č. 2032-053/2000, částkou 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) a b) Marcel Kurhajec, bytem Pískova, Praha 4 v posudku z 18.5.2000, poř. č. 1805/82/00, částkoou 15,100.000,- Kč (slovy: patnáct milionů sto tisíc korun českých). Jediný akcionář akceptuje hodnotu vkládaných nemovitostí v částce 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých). 3) garáž (tzv hala) na st. 1684, s pozemkem st. 1684 zastavěnou plochou, vše v kat. území Hodolany, zapsané na listu vlastnictví č. 1029 obce Olomouc, kat. území Hodolany u Katastrálního úřadu v Olomouci, se všemi součástmi a příslušenstvím. Tyto nemovitosti ocenili soudní znalci a) Ing. Jan Štěpánek, bytem Einsteinova 46, 779 00 Olomouc 9, v posudku z 5.5.2000 poř. č. 2033-055/2000, částkou 3,000.000,- Kč (slovy: tři milióny korun českých) a b) Marcel Kurhajec, bytem Pískova 4, Praha 4 v posudku z 19.5.2000 poř. č. 1806/83/00, částkou 2,950.000,- Kč (slovy: dva miliony devětsetpadesát tisíc korun českých). Jediný akcionář akceptuje hodnotu vkládaných nemovitostí v částce 2,950.000,- Kč (slovy: dva miliony devětsetpadesát tisíc korun českých). 4) technickou vybavenost na st. 1301 s pozemkem st. 1301 zastavěnou plochou, ostatní stavební objekt na st. 1620 s pozemkem st. 1620 zastavěnou plochou, technickou vybavenost na st. 1621 s pozemkem st. 1621 zastavěnou plochou, technickou vybavenost na st. 1622 s pozemkem st. 1622 zastavěnou plochou, pozemek č. parc. 624/5 ostatní plochou, pozemkem č. parc. 624/21 ostaní plochu, jinou plochu, vše v kat. území Hodolany, zapsané na listu vlastnictví č. 1029 obce Olomouc, kat. území Hodolany u Katastrálního úřadu v Olomouci, se všemi součástmi a příslušenstvím. Tyto nemovitosti ocenili soudní znlaci a) Ing. Jan Štěpánek, bytem Einsteinova 46, 779 00 Olomouc 9, v posudku z 30.4.2000 poř. č. 2030-051/2000, částkou 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) a b) Marcel Kurhajec, bytem Pískova 4, Praha 4 v posudku z 19.5.2000 poř. č. 1808/58/00, částkou 40,150.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů stopadesát tisíc korun českých). Jediný akcionář akceptuje hodnotu vkládaných nemovitostí v částce 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých). Jediný akcionář akceptuje hodnotu vkládaných nemovitostí v částce 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). 5) objekt bydlení (hotel SIGMA) čp. 1082 na st. 1557 s pozemkem st. 1557 zastavěnou plochou, občanskou vybavenost na st. 1558 s pozemkem st. 1558 zastavěnou plchou, vše v kat. území Hodolany, zapsané na listu vlastnictví č. 1029 obce Olomouc, kat. území Hodolany u Katastrálního úřadu v Olomouci, se všemi součástmi a příslušenstvím. Tyto nemovitosti ocenili soudní znalci a) Ing. Jan Štěpánek, bytem Einsteinova 46, 779 00 Olomouc, v posudku z 29.4.2000 poř. č. 2029-050/2000, částkou 40,000.000,- Kč (slvy: čtyřicet milionů korun českých) a b) Marcel Kurhajec, bytem Pískova 4, Praha 4 v posudku z 19.5.2000, poř. č. 1807/84/00, částkou 39,950.000,- Kč (slovy: třicetdevět milionů devětsetpadesát tisíc korun českých). Jediný akcionář akceptuje hodnotu vkládaných nemovitostí v částce 39,950.000,- Kč (slovy: třicetdevět milionů devětset padesát tisíc korun českých). Společnost Bohemia Holding s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Veleslavínova 2056/4, IČO 47 28 51 84, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ústí nad Labem, oddílu C, vložce3050, upíše 2 (slovy dvě) akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 5 (slovy pět) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), nepeněžitým vkladem, který sestává: 1) občanské vybavenosti (tzv. Volárny) na st. 57 s pozemkem st. 57 zastavěnou plochou, vše v kat. území Chudobín, zapsané na listu vlastnictví č. 196 obce Litovel, kat. území Chudobín u Katastrálního úřadu v Olomouci, se všemi součástmi a příslušenstvím, jež tvoří zejména kotelna a ostaní venkovní úpravy. Tyto nemovitosti ocenili soudní znalci a) Ing. Jan Štěpánek, bytem Einsteinova 46, 779 00 Olomouc 9, v posudku z 15.5.2000 poř. č. 2046-067/2000, částkou 2,500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) a b) Marcel Kurhajec, byte, Pískova 4, Praha 4 v posudku z 21.5.2000, poř. č. 1811/88/00, částkou 2,550.000,- Kč (slovy: dva miliony pětsetpadesát tisíc korun českých). Jediný akcionář akceptuje hodnotu vkládaných nemovitostí v částce 2,500.000,- Kč (slovy: dva miliony pětset tisíc korun českých). Společnost R.T.I. a.s. se sídelm Ústí nad Labem, Přístavní 27, PSČ 400 07, IČO 61 53 88 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce 634, upíše 42 ks akcií jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), nepeněžitým vkladem, který sestává z 1) průmyslového objektu čp. 491 na pozemku parc. č. 1611 zast. ploše s tímto pozemkem parc. č. 1611 zastavěnou plochou, průmyslového objektu čp. 496 na pozemku parc. č. 1612 zast. ploše s tímto pozemkem parc. č. 1612 zastavěnou plochou, průmyslového objektu čp. 494 na pozemku parc. č. 1613 zast. ploše s tímto pozemkem parc. č. 1613 zastavěnou plochou, průmyslového objektu čp. 447 na pozemku parc. 1615 zast. ploše s tímto pozemkem parc. č. 1615 zastavěnou plochou, průmyslového objektu čp. 483 na pozemku parc. č. 1616/2 zast. ploše s tímto pozemkem parc. č. 1616/2 zastavěnou plochou, ostatního stavebního objektu na pozemku parc. č. 1617, zast. ploše s tímto pozemkem parc. č. 1617 zastavěnou plochou, průmyslového objektu (tzv. staré truhlárny) čp. 505 na pozemku parc. č. 1618 zast. ploše s tímto pozemkem parc. č. 1618 zastavěnou plochou, ostatního stavebního objektu (tzv. výrobní haly) na pozemku parc. č. 1620/21, zast. ploše s tímto pozemkem parc. č. 1620/21 zastavěnou plochou, pozemku č. parc. 1616/1 ostatní plocha, jiná plocha, pozemku č. parc. 1616/4 ostatní plocha, jiná plocha, pozemku č. parc. 1620/1 ostatní plocha, manipulační plocha, pozemku č. parc. 1620/20 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v kat. území Krásné Březno, zapsané na listu vlastnictví č. 681 obce Ústí nad Labem - město, kat. území Krásné Březno u Katastrálního úřadu v Ústí nad Labem, se všemi součástmi a příslušenstvím, jež tvoří zejména skladovací přístřešek, přístřešky pro osobní automobily, oplocení a ostatní venkovní úpravy. Tyto nemovitosti ocenili soudní znalci a) Marcel Kurhajec, bytem Pískova 4, Praha 4 v posudku z 20.5.2000, poř. č. 1810/87/00, částkou 42,000.000,- Kč (slovy: čtyřicetdva milionů korun českých) a b) Lo - real Dagmar Lojková, bytem Moravská 52, 120 00 Praha 2 v posudku z 25.5.2000 poř. č. 1441/34/00, částkou 42,200.000,- Kč ( slovy: čtyřicetdva milionu dvěstě tisíc korun českých). Jediný akcionář akceptuje hodnotu vkládaných nemovitostí v částce 42,000.000,- Kč (slovy: čtyřicetdva miliony korun českých). do 23. 8. 2000 od 16. 8. 2000

Na základním jmění společnosti splaceno 1 000 000,- Kč. od 15. 4. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

od 15. 4. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 od 15. 4. 1997

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Evžen Matějka

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2020

vznik funkce: 26. 11. 2019

Vrutice 41, 413 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Evžen Matějka

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2019 - Poslední vztah: 9. 10. 2020

vznik funkce: 26. 11. 2019

Vrutice 21, 411 47, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vít Zaorálek

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2014 - Poslední vztah: 9. 12. 2014

vznik funkce: 17. 2. 2014

zánik funkce: 28. 7. 2014

Jankovcova 1344/59, Praha 7, 170 00, Česká republika

Mgr. Petr Kunc

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2011 - Poslední vztah: 24. 2. 2014

vznik členství: 24. 3. 2011

zánik členství: 17. 2. 2014

Brandtova 3269/18, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Martin Krupka

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2010 - Poslední vztah: 28. 3. 2011

vznik členství: 17. 5. 2006

zánik členství: 24. 3. 2011

Alfonse Muchy 417/24, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Tomáš Chlapec

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2006 - Poslední vztah: 19. 10. 2010

vznik členství: 17. 5. 2006

zánik členství: 24. 9. 2010

vznik funkce: 17. 5. 2006

zánik funkce: 24. 9. 2010

Fügnerova 1355, Teplice, 415 01, Česká republika

Tomáš Koutný

předseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2006 - Poslední vztah: 19. 10. 2010

vznik členství: 17. 5. 2006

zánik členství: 24. 9. 2010

vznik funkce: 17. 5. 2006

zánik funkce: 24. 9. 2010

Bohuslava Martinů 1100/13, Most, 434 01, Česká republika

Martin Krupka

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2006 - Poslední vztah: 30. 8. 2010

vznik členství: 17. 5. 2006

Jankovcova 2611, Teplice, 415 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miloslav Kozler

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2000 - Poslední vztah: 19. 7. 2006

Nová 150/38, Měšice, 250 64, Česká republika

Libor Buřič

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2000 - Poslední vztah: 19. 7. 2006

Kollárova 2652/58, Kroměříž, Česká republika

Zbyněk Tábor

předseda představenstva

První vztah: 9. 5. 2000 - Poslední vztah: 19. 7. 2006

Krajiny 264, Ostrožská Nová Ves, 687 22, Česká republika

Daniela Marková

člen představenstva

První vztah: 9. 5. 2000 - Poslední vztah: 16. 8. 2000

Masarykova 1844/124, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Petr Nešetřil

člen představenstva

První vztah: 9. 5. 2000 - Poslední vztah: 16. 8. 2000

Na stráni 1662, Čelákovice, Česká republika

Petra Kalčicová

Člen představenstva

První vztah: 3. 11. 1998 - Poslední vztah: 9. 5. 2000

Letná 3/534, Mýto, Česká republika

Zuzana Kovářová

Člen představenstva

První vztah: 3. 11. 1998 - Poslední vztah: 9. 5. 2000

Na průhonu 656, Praha 8, Česká republika

ing. Vlastislav Punda

Člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 3. 11. 1998

Polště 13, Česká republika

Petr Nešetřil

Předseda představenstva

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 9. 5. 2000

Na stráni 1662, Čelákovice, Česká republika

ing. Zdeněk Weisheitel

Člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 3. 11. 1998

Brodská 105, Příbram 8, Česká republika

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti jediný člen představenstva samostatně.

od 19. 10. 2010

Jménem společnosti jedná navenek předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva samostatně.

do 19. 10. 2010 od 16. 8. 2000

Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému či napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva.

do 16. 8. 2000 od 15. 4. 1997

Dozorčí rada

Historické vztahy

Anna Zaorálková

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2014 - Poslední vztah: 19. 12. 2019

vznik funkce: 10. 9. 2014

zánik funkce: 26. 11. 2019

Jankovcova 1344/59, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 30 vztahů k této osobě

Pavel Krov

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 12. 2014

vznik členství: 18. 5. 2011

zánik členství: 29. 5. 2014

vznik funkce: 18. 5. 2011

zánik funkce: 29. 5. 2014

Židovická 215, Most, 434 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Milan Malega

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 12. 2014

vznik členství: 18. 5. 2011

zánik členství: 29. 5. 2014

U Města Chersonu 1662/12, Most, 434 01, Česká republika

Sylva Mottlová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 12. 2014

vznik členství: 18. 5. 2011

zánik členství: 29. 5. 2014

Baarova 1516/18, Teplice, 415 01, Česká republika

Pavel Krov

předseda

První vztah: 19. 7. 2006 - Poslední vztah: 18. 4. 2013

vznik členství: 17. 5. 2006

zánik členství: 17. 5. 2011

vznik funkce: 27. 6. 2006

zánik funkce: 17. 5. 2011

Židovická 215, Most, 434 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Sylva Mottlová

člen

První vztah: 19. 7. 2006 - Poslední vztah: 18. 4. 2013

vznik členství: 17. 5. 2006

zánik členství: 17. 5. 2011

Dukelských hrdinů 280, Krupka, 417 42, Česká republika

Milan Malega

člen

První vztah: 19. 7. 2006 - Poslední vztah: 18. 4. 2013

vznik členství: 17. 5. 2006

zánik členství: 17. 5. 2011

U města Chersonu 1662, Most, 434 01, Česká republika

Milan Malega

člen

První vztah: 9. 5. 2000 - Poslední vztah: 19. 7. 2006

Česká 1022, Most, Česká republika

Pavel Krov

předseda

První vztah: 9. 5. 2000 - Poslední vztah: 19. 7. 2006

J. Průchy 2906/52, Most, Česká republika

Mgr. Martin Hotěk

člen

První vztah: 9. 5. 2000 - Poslední vztah: 19. 7. 2006

Vlastina 846, Praha 6, Česká republika

ing. Michaela Šimonová

První vztah: 3. 11. 1998 - Poslední vztah: 9. 5. 2000

Kaštanová 1486, Brandýs nad Labem, Česká republika

ing. Jana Klimešová

První vztah: 3. 11. 1998 - Poslední vztah: 9. 5. 2000

Hlavní 2725/153, Praha 4, Česká republika

ing. Petr Kutný

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 3. 11. 1998

Kardinála Berana 37, Plzeň, Česká republika

ing. Ilona Kůsová

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 3. 11. 1998

K pecím 1826/2, Bolevec, Česká republika

Dana Richterová

Předseda

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 9. 5. 2000

Prokopa Holého 1440/2, Čelákovice, Česká republika

Další vztahy firmy Realitní a.s.

1 fyzická osoba

Evžen Matějka

První vztah: 9. 10. 2020

Vrutice 41, 413 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Evžen Matějka

První vztah: 19. 12. 2019 - Poslední vztah: 9. 10. 2020

Vrutice 21, 411 47, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vít Zaorálek

První vztah: 9. 12. 2014 - Poslední vztah: 12. 2. 2020

Jankovcova 1344/59, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Mgr. Petr Kunc

První vztah: 28. 3. 2011 - Poslední vztah: 24. 2. 2014

Brandtova 3269/18, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Martin Krupka

První vztah: 30. 8. 2010 - Poslední vztah: 28. 3. 2011

Alfonse Muchy 417/24, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s.

První vztah: 7. 11. 2017

Hvězdova 1716/2b, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Jaromír Císař

  společník

  Salmovská 1524/12, Praha, 120 00, Česká republika

 • David Smrčka

  společník

  Jiřího Horáka 1696, Benešov, 256 01, Česká republika

 • Ivan Chrtek

  společník

  Jablonského 1226/14, Čáslav, 286 01, Česká republika

 • Mgr. Marek Polák

  společník

  Hedvábná 1118/9, Liberec, 460 06, Česká republika

 • Přemysl Vávra

  společník

  U Václava 892/31, Praha, 184 00, Česká republika

 • Pavel Smutný

  společník

  náměstí Interbrigády 948/4, Praha, 160 00, Česká republika

 • Oldřich Řeháček

  společník

  Boženy Němcové 2099/26, Opava, 746 01, Česká republika

 • Petr Michal

  společník

  Kamenická 677/6, Praha, 170 00, Česká republika

člen představenstva

C.M.B. Management s.r.o. - v likvidaci

První vztah: 30. 12. 2017 - Poslední vztah: 19. 12. 2019

Jankovcova 1535/2a, Praha, 170 00

člen představenstva

C.M.B. Management s.r.o. - v likvidaci

První vztah: 9. 12. 2014 - Poslední vztah: 30. 12. 2017

Jankovcova 1535/2a, Praha, 170 00

Akcionáři

EVŽEN MATĚJKA

Česká republika, Vrutice, 413 01

od 9. 10. 2020

EVŽEN MATĚJKA

Česká republika, Vrutice, 411 47

do 9. 10. 2020 od 19. 12. 2019

C.M.B. Companies LTD

C/O KlDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, EC3N4AH LONDON

do 19. 12. 2019 od 9. 12. 2014

VIVIGO LTD

Dalton House, Windsor Avenue, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, London

do 9. 12. 2014 od 24. 2. 2014

Mgr. Petr Kunc

Brandtova 3269/18, Česká republika, Ústí nad Labem, 400 11

do 24. 2. 2014 od 28. 3. 2011

Martin Krupka

Alfonse Muchy 417/24, Česká republika, Litoměřice, 412 01

do 28. 3. 2011 od 30. 8. 2010

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 4. 1997

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit.zákona)
 • Nákup a prodej nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 4. 1997

Insolvenční rejstřík

Realitní a.s.

spisová značka: INS 9643/2017

stav řízení: prohlášený konkurs

poslední záznam: 2021-06-11 08:55:54.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).