Hlavní navigace

Red Media s.r.o.

Firma Red Media s.r.o., společnost s ručením omezeným. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 181858, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 200 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

24135763

Sídlo:

Boudníkova 2514/5, Praha Libeň (Praha 8), 180 00

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Datum vzniku:

7. 7. 2011

DIČ:

CZ24135763

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

731 Reklamní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

C 181858, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Red Media s.r.o. od 7. 7. 2011

Právní forma

Společnost s ručením omezeným od 7. 7. 2011

adresa

Boudníkova 2514/5
Praha 18000 od 23. 9. 2020

adresa

Drtinova 557/10
Praha 15000 do 23. 9. 2020 od 11. 11. 2015

adresa

Drtinova 557/10
Praha 5 15000 do 11. 11. 2015 od 30. 12. 2011

adresa

Schodová 312/4
Praha 5 15000 do 30. 12. 2011 od 7. 7. 2011

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 7. 7. 2011

Ostatní skutečnosti

V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společností Cap Media s.r.o. se sídlem Praha 5, Smíchov, Drtinova 557/10, PSČ 150 00, IČ 040 35 500, Blaze Media s.r.o. se sídlem Praha 5, Smíchov, Drtinova 557/10, PSČ 150 00, IČ 037 76 921, Go.Direct s. r.o. se sídlem Praha 5, Smíchov, Drtinova 557/10, PSČ 150 00, IČ 036 01 226 a Mediablock s.r.o. se sídlem Praha 5, Smíchov, Drtinova 557/10, PSČ 150 00, IČ 018 25 216, s přechodem veškerého jmění všech společností na nástupnickou společnost Red Media s.r. o. se sídlem Praha 5, Smíchov, Drtinova 557/10, PSČ 150 00, IČ 241 35 763 tak, jak je uvedeno v projektu fúze sloučením ze dne 19.12.2018. od 1. 2. 2019

Kapitál

Základní kapitál

vklad 200 000 Kč

od 7. 7. 2011

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Martin Beneš

jednatel B

První vztah: 12. 2. 2021

vznik funkce: 6. 12. 2011

Erbenova 443, Hřebeč, 273 45, Česká republika

Další vztah k této osobě

David John Clark

jednatel A

První vztah: 21. 11. 2018

vznik funkce: 27. 9. 2018

Kingston Upon Thames, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Další vztah k této osobě

 • jednatel A

  Kindred. s.r.o.

  Vyšehradská 1349/2, Praha Nové Město (Praha 2), 128 00

Tomáš Varga

jednatel A

První vztah: 4. 10. 2018

vznik funkce: 27. 9. 2018

Lomonosova 28, Košice, 040 01, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel A

  Kindred. s.r.o.

  Vyšehradská 1349/2, Praha Nové Město (Praha 2), 128 00

Historické vztahy

Martin Beneš

jednatel B

První vztah: 11. 1. 2019 - Poslední vztah: 12. 2. 2021

vznik funkce: 6. 12. 2011

Opletalova 545, Hřebeč, 273 45, Česká republika

Martin Beneš

jednatel B

První vztah: 4. 10. 2018 - Poslední vztah: 11. 1. 2019

vznik funkce: 6. 12. 2011

Taussigových 234, Stehelčeves, 273 42, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Beneš

jednatel B

První vztah: 4. 10. 2018 - Poslední vztah: 11. 1. 2019

vznik funkce: 6. 12. 2011

Taussigových 234, Stehelčeves, 273 42, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Beneš

jednatel

První vztah: 7. 8. 2015 - Poslední vztah: 4. 10. 2018

vznik funkce: 6. 12. 2011

Taussigových 234, Stehelčeves, 273 42, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Beneš

jednatel

První vztah: 7. 8. 2015 - Poslední vztah: 4. 10. 2018

vznik funkce: 6. 12. 2011

Taussigových 234, Stehelčeves, 273 42, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Beneš

jednatel

První vztah: 30. 12. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2015

vznik funkce: 6. 12. 2011

Krásova 798/12, Praha 3, 130 00, Česká republika

Michal Nýdrle

jednatel

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 30. 12. 2011

vznik funkce: 7. 7. 2011

zánik funkce: 6. 12. 2011

Schodová 312/4, Praha 5, 150 00, Česká republika

Jednatel podepisuje za společnost tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. V následujících záležitostech zastupují společnost a rozhodují kteříkoli dva jednatelé společně: a.nabývání či zcizení nemovitých věcí, včetně uzavírání smluv o prodeji či koupi nemovitých věcí, nebo jakýchkoli jejich změn či dodatků; b.nabývání či zcizení jakéhokoli významného majetku společnosti; c.zahájení nebo ukončení podnikatelských aktivit v oblasti obchodu a služeb; d.stanovení obecné obchodní politiky; e.jakékoli kapitálové výdaje, investice nebo závazky provést investici, které v každém jednotlivém případě převyšují částku 350.000 Kč nebo které v průběhu kalendářního roku převyšují v souhrnu částku 700.000 Kč, ledaže jsou takové kapitálové výdaje, inve stice nebo závazky provést investici zahrnuty v ročním rozpočtu nebo jde o výdaje dle bodu (y) níže; f. uzavírání smluv, z nichž vyplývá pro společnost závazek převyšující částku odpovídající 350.000 Kč ročně nebo převyšující v souhrnu částku 700.000 Kč; g.uzavření jakéhokoli obchodu nebo transakce, které nespadají pod běžnou obchodní činnost společnosti; h.uzavírání nebo změna jakýchkoli podmínek týkajících se následujících finančních ujednání: (A) ručení za závazky jakéhokoli subjektu nebo osoby; (B) jakékoli zadlužení ve formě přijetí cizích finančních prostředků, ledaže spadají pod bod (x) nebo (y) níž e; i. poskytnutí zápůjčky jakémukoli zaměstnanci, která by přesáhla 50.000 Kč, s výjimkou přiměřených záloh vyplácených zaměstnancům na cestovní a obchodní výdaje v souladu s běžnou praxí; j. uzavírání smluv týkajících se nájmu nebo podnájmu nemovitých věcí, nebo uzavírání jiných dohod zakládajících právo užívat nemovitou věc, nebo jakákoli jejich změna či uzavírání dodatků; k.uzavření smlouvy o manažerských službách, pracovní smlouvy nebo smlouvy o poskytování konzultačních služeb se zaměstnancem společnosti nebo třetí osobou, pokud výše ročního plnění převyšuje částku 700.000 Kč nebo uzavření dodatku k těmto smlouvám; l. všechny záležitosti týkající se odstoupení od nebo ukončení obchodní spolupráce s klientem působícím na nadnárodní úrovni nebo s klíčovým klientem společnosti nebo změna ujednání o odměňování s klientem, u něhož výnosy přesahují 1.000.000 Kč ročně; m.uzavření transakce s jednatelem či bývalým přímým či nepřímým společníkem společnosti, či jakoukoli osobou kontrolovanou jednatelem či přímým nebo nepřímým společníkem společnosti. n.navázání nebo udržování spolupráce s reklamní, prodejní, propagační agenturou nebo agenturou poskytující služby v oblasti public relations, která není spojená se společností Publicis Groupe S.A., založenou a existující dle práva Francouzské republiky, s e sídlem 133, Champs Elysées, 75008 Paříž, Francouzská republika, registrovanou v registru obchodních společností Paříže pod číslem 542 080 601, či s jakoukoliv společností přímo či nepřímo jí ovládanou (Publicis Groupe); o.přijetí nebo změna plánu na vyplácení bonusů, plánu vyplácení odložených odměn, plánu na rozdělení zisku, jiného plánu na vyplácení odměn či plánu zaměstnaneckých bonusů, který by nevyplýval z právních předpisů; p.schválení ročního rozpočtu společnosti, jakož i jakékoli podstatné změny tohoto rozpočtu; q.schválení ročních náhrad a bonusů všech členů vyššího managementu; r. změny účetních pravidel; s.schválení přiznání k dani z příjmů; t. rozhodování o výkonu hlasovacích práv ve vztahu k podílům v jakýchkoli dceřiných společnostech. V následujících záležitostech zastupují společnost a rozhodují vždy společně jednatel kategorie B a alespoň 1 jednatel kategorie A: u.uzavření transakce s jednatelem, společníkem, mateřskou společností, dceřinou společností, jinou spřízněnou společností nebo jejich společníky, s výjimkou vnitroskupinových transakcí v rámci Publicis Groupe; v.nabývání, zcizení, rušení, zakládání nebo zatěžování závodů, organizačních složek, podniků, poboček a dceřiných společností; w.nabývání majetkových účastí, aktiv nebo podniků jiných subjektů nebo investování prostředků do jiných subjektů (vyjma nákupu krátkodobých nástrojů nebo peněžitých ekvivalentů, které budou splňovat investiční kritéria stanovená jednateli společnosti); x.Poskytnutí majetku společnosti k zajištění dluhů jakýchkoli třetích osob (včetně společností z Publicis Groupe); y.kapitálové výdaje (s výjimkou těch, které budou provedeny v rámci běžné obchodní činnosti a/nebo vyplynou z globálně platného rozhodnutí učiněného Publicis Groupe a/nebo v rámci řešení Publicis Groupe provozovaného pod obchodní značkou Publicis One, při čemž v České republice je toto řešení provozováno společností Lion Communications s.r.o. a její dceřinou společností Czech Media Club, spol. s r.o. (Publicis One) ), zápůjčky, ručení nebo zajištění v celkové hodnotě přesahující 700.000 Kč; z.vyhotovení projektu přeměny dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev se společností, která nepatří do skupiny Publicis Groupe. Ve všech ostatních záležitostech zastupuje společnost kterýkoli jednatel samostatně a v ostatních věcech týkajících se obchodního vedení rozhoduje každý jednatel samostatně.

od 4. 10. 2018

Jednatel zastupuje společnost samostatně.

do 4. 10. 2018 od 27. 12. 2015

Jménem společnosti jedná jednatel samostatně.

do 27. 12. 2015 od 7. 7. 2011

Další vztahy firmy Red Media s.r.o.

Historické vztahy

Štěpán Tesařík

První vztah: 27. 12. 2015 - Poslední vztah: 27. 9. 2018

vklad 10 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 5

Chuchelská 1461/7, Praha, 143 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Štěpán Tesařík

První vztah: 27. 12. 2015 - Poslední vztah: 27. 9. 2018

vklad 10 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 5

Chuchelská 1461/7, Praha, 143 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Lukáš Kružberský

První vztah: 27. 12. 2015 - Poslední vztah: 27. 9. 2018

vklad 38 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 19%

Na Srážku 2071/10, Praha, 143 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Martin Beneš

První vztah: 27. 12. 2015 - Poslední vztah: 27. 9. 2018

vklad 57 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 28,5%

Taussigových 234, Stehelčeves, 273 42, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lukáš Kružberský

První vztah: 11. 11. 2015 - Poslední vztah: 27. 9. 2018

vklad 40 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 20%

Na Srážku 2071/10, Praha, 143 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Lukáš Kružberský

První vztah: 11. 11. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2015

vklad 40 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 20%

Na Srážku 2071/10, Praha, 143 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Martin Beneš

První vztah: 7. 8. 2015 - Poslední vztah: 27. 9. 2018

vklad 60 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 30%

Taussigových 234, Stehelčeves, 273 42, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Beneš

První vztah: 7. 8. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2015

vklad 60 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 30%

Taussigových 234, Stehelčeves, 273 42, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ivana Kadlčáková

První vztah: 31. 1. 2014 - Poslední vztah: 27. 12. 2015

vklad 100 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 50%

Polská 1260/24, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Lukáš Kružberský

První vztah: 9. 5. 2012 - Poslední vztah: 11. 11. 2015

vklad 40 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 20%

Na Srážku 2071/10, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ivana Kadlčáková

První vztah: 9. 5. 2012 - Poslední vztah: 31. 1. 2014

vklad 100 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 50%

Lužická 1701/38, Praha 2, 120 00, Česká republika

Martin Beneš

První vztah: 9. 5. 2012 - Poslední vztah: 7. 8. 2015

vklad 60 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 30%

Krásova 798/12, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ivana Kadlčáková

První vztah: 30. 12. 2011 - Poslední vztah: 9. 5. 2012

vklad 130 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 65%

Lužická 1701/38, Praha 2, 120 00, Česká republika

Martin Beneš

První vztah: 30. 12. 2011 - Poslední vztah: 9. 5. 2012

vklad 70 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 35%

Krásova 798/12, Praha 3, 130 00, Česká republika

Martin Beneš

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 30. 12. 2011

vklad 60 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 30%

Krásova 798/12, Praha 3, 130 00, Česká republika

Adam Reinberger

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 30. 12. 2011

vklad 20 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 10 %

U páté baterie 2119/21, Praha 6, 162 00, Česká republika

MAGNUS CAPITAL s.r.o.

První vztah: 27. 12. 2015 - Poslední vztah: 27. 9. 2018

Pod skalou 251/29, Praha, 158 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 7. 2011

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 7. 2011

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).