Hlavní navigace

REVITA G a.s. v likvidaci

Firma REVITA G a.s. v likvidaci, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6467, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 78 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26166071

Sídlo:

Podnikatelská 558, Praha Běchovice, 190 11

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

22. 3. 2000

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Bez zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

4120 Výstavba bytových a nebytových budov
41201 Výstavba bytových budov
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
731 Reklamní činnosti
73200 Průzkum trhu a veřejného mínění
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6467, Městský soud v Praze

Obchodní firma

REVITA G a.s. od 23. 2. 2015

Obchodní firma

REVITA G a.s. do 23. 2. 2015 od 22. 3. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 22. 3. 2000

adresa

Podnikatelská 558
Praha 19011 od 19. 9. 2016

adresa

Oderská 333/5
Praha 9 19000 do 23. 2. 2015 od 2. 11. 2011

adresa

Karlovo nám. 671/24
Praha 1 11000 do 2. 11. 2011 od 24. 10. 2006

adresa

Na hlavní 169
Praha 8 - Březiněves 18200 do 24. 10. 2006 od 22. 3. 2000

Předmět podnikání

Projektová činnost ve výstavbě do 15. 2. 2018 od 28. 7. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 15. 2. 2018 od 28. 7. 2009

zprostředkování obchodu do 28. 7. 2009 od 31. 3. 2004

velkoobchod do 28. 7. 2009 od 31. 3. 2004

specializovaný maloobchod do 28. 7. 2009 od 31. 3. 2004

reklamní činnost a marketing do 28. 7. 2009 od 31. 3. 2004

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 28. 7. 2009 od 31. 3. 2004

projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování do 28. 7. 2009 od 31. 3. 2004

zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví do 31. 3. 2004 od 22. 3. 2000

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 31. 3. 2004 od 22. 3. 2000

provádění staveb, jejich změn a odstraňování do 15. 2. 2018 od 22. 3. 2000

Ostatní skutečnosti

Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 85Cm 1622/2017 - 3 ze dne 2.8.2017, které nabylo právní moci dnem 13.9.2017, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. od 26. 9. 2017

Valná hromada Společnosti konstatuje, že základní kapitál obchodní společnosti REVITA G a.s. ve výši 1.000.000,- Kč je zcela a beze zbytku splacen. Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti REVITA G a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 261 66 071, z jeho dosavadní výše 1.000.000,- Kč (tj. slovy: jeden milion korun českých) o čá stku 77.000.000,- Kč (tj. slovy: sedmdesát sedm milionů korun českých) na částku 78.000.000,- Kč (tj. slovy: sedmdesát osm milionů korun českých) úpisem nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu Společnosti předem určeným zájemcem, a to obch odní společností EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 492 41 770 a jejich splacení výhradně peněžitým vkladem. Upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, neboť akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je pokračování v realizaci nových podnikatelských projektů Společnosti. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové nekótované akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, v počtu 7 700 ks (tj. slovy: sedm tisíc sedm set kusů) v nominální ho dnotě každé akcie 10.000,- Kč (tj. slovy: deset tisíc korun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. Emisní kurz všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu se rovná jejich nominální hodnotě, tj. 10.000,- Kč (tj. slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii, bez emisního ážia. Mimořádná valná hromada akcionářů obchodní společnosti REVITA G a.s. ze dne 06.12.2010 bere na vědomí prohlášení akcionářů Společnosti, a to: - Obchodní společnosti EPIC, Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungs gessellschaft mbH, se sídlem A-1040 Wien, Plösslgasse 8, Rakouská republika; - Pana Ing. Aloise Míky, dat. nar. 6. června 1952, s bydlištěm Praha 8, U Václava 90, PSČ 184 00; - Pana Ing. Petra Tomana, dat. nar. 14. června 1973, s bydlištěm Praha 4, V Štíhlách 1311/3, PSČ 142 00; - Pana JUDr. Jaroslava Bartoše, dat. nar. 01.04.1964, s bydlištěm Praha 10, Zápotoční 15/647, PSČ 102 00; - Pana Richarda Bielického, dat. nar. 22.05.1970, s bydlištěm Praha 4, Hausmannova 3008, PSČ 143 00, učiněné každým z nich samostatně na mimořádné valné hromadě ve smyslu ustanovení §204a odst. (7) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, takto: "Jako akcionář obchodní společnosti REVITA G a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 261 66 071, prohlašuji, že se vzdávám svého přednostního práva na upisování nových kmenových akcií Společnosti a toto své přednostní právo neuplatňuji a uděluji souhlas s tím, aby všechny akcie na zvýšení základního kapitálu Společnosti byly nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, iden tifikační číslo 492 41 770, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve vložce 2170, oddíl B." Upisovatel, tj. obchodní společnost EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 492 41 770, jako předem určený zájemce, upíše všechny akcie emitované na zvýšení základního kapitálu Společnosti ve Smlouvě o u psání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení § 205 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, a to ve lhůtě do 20 (tj. slovy: dvaceti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsá ní akcií, v sídle Společnosti, v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu nebo volna, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den. Představenstvo Společnosti je povinno doručit návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií upisovateli, tj. obchodní společnosti EPIC Holding, a.s., do 5 (tj. slovy: pěti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada připouští v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, možnost splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu započtením pe něžité pohledávky upisovatele vůči Společnosti, vzniklé na základě Smlouvy o úvěru ze dne 19. června 2009, uzavřené mezi obchodní společností EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 492 41 770, jako věři telem a obchodní společností REVITA G a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, identifikační číslo 261 66 071, jako dlužníkem, v její nominální hodnotě ve výši 77.000.000,- Kč proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu ve výš i 77.000.000,- Kč, do výše, do které se vzájemně kryjí, tj. do výše 77.000.000,- Kč. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením těchto peněžitých pohledávek. S ohledem na to, že emisní kurs akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude zcela splacen započtením peněžité pohledávky upisovatele vůči Společnosti v její nominální hodnotě proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií emitovan ých na zvýšení základního kapitálu do výše, do které se vzájemně kryjí, tj. do výše 77.000.000,- Kč, stanoví se tato pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: Představenstvo obchodní společnosti REVITA G a.s. je povinno doručit návrh Smlouvy o započtení upisovateli - předem určenému zájemci - do 30 (tj. třiceti) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení pak musí být uzavřena nejpozději do 30 (tj. třiceti) dnů ode dne doručení jejího návrhu upisovateli - předem určenému zájemci, a to v sídle Společnosti. Uzavřením Smlouvy o započtení mezi Společností a upisovatelem ? předem určeným zájemcem, bude emisní kurs splacen v celé výši, tj. v část ce 77.000.000,- Kč. Upisovatel - předem určený zájemce - splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením §204 ods. 2 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, takto: Částku ve výši 77.000.000,- Kč splatí upisovatel dnem uzavření Smlouvy o započtení mezi Společností a upisovatelem, jak výše uvedeno. do 19. 2. 2011 od 10. 1. 2011

Společnost REVITA G a.s., IČ: 261 66 071, jako prodávající ze smlouvy o prodeji části podniku, uzavřené dne 1.6.2006 se společností REARS, s.r.o., IČ: 634 69 090, se sídlem Praha 8 - Březiněves, Na hlavní 14, PSČ 182 00, prodala společnosti REARS, s.r.o. jako kupující část podniku představující středisko reklamy. od 21. 8. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 78 000 000 Kč

od 19. 2. 2011

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 19. 2. 2011 od 15. 8. 2001

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 15. 8. 2001 od 22. 3. 2000
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 7 800 od 30. 9. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 7 800 do 30. 9. 2014 od 17. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 7 800 do 17. 6. 2011 od 19. 2. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 19. 2. 2011 od 20. 8. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 20. 8. 2009 od 22. 3. 2000

Dozorčí rada

Historické vztahy

Tomáš Boháč

předseda

První vztah: 30. 9. 2014 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 26. 6. 2015

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 26. 6. 2015

Verdiho 576/14, Praha, 149 00, Česká republika

Dana Břichnáčová

člen

První vztah: 30. 9. 2014 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 26. 6. 2015

zánik funkce: 26. 6. 2015

Na Kočově 181, Chotutice, 281 03, Česká republika

Dana Břichnáčová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 2012 - Poslední vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 26. 6. 2014

Na Kočově 181, Chotutice, 281 03, Česká republika

Mgr. Martin Bureš

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 23. 8. 2011

vznik funkce: 24. 8. 2011

zánik funkce: 26. 6. 2014

Žerotínova 1742/54, Praha 3, 130 00, Česká republika

Daniela Vojtěchovská

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 14. 4. 2011

zánik členství: 26. 6. 2014

Ke Strašnické 15, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Pavla Bodanská

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 12. 11. 2012

vznik členství: 14. 4. 2011

zánik členství: 26. 6. 2012

Na Pískách 286, Jirny, 250 90, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Merenda

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 2. 11. 2011

vznik členství: 14. 4. 2011

zánik členství: 23. 8. 2011

vznik funkce: 14. 4. 2011

zánik funkce: 23. 8. 2011

Jiráskova 987/14, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Tomáš Boháč

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2010 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 29. 10. 2009

zánik členství: 14. 4. 2011

Verdiho 576, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Lenka Věžníková

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2010 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 16. 8. 2006

zánik členství: 14. 4. 2011

vznik funkce: 25. 11. 2009

zánik funkce: 14. 4. 2011

A-1110 Wien, Am Schulweg 5-7/30, Rakouská republika

Ing. Lenka Věžníková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2006 - Poslední vztah: 8. 2. 2010

vznik členství: 16. 8. 2006

A-1110 Wien, Am Schulweg 5-7/30, Rakouská republika

JUDr. Jaroslav Bartoš

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2006 - Poslední vztah: 8. 2. 2010

vznik členství: 15. 9. 2006

zánik členství: 18. 6. 2009

vznik funkce: 3. 10. 2006

zánik funkce: 18. 6. 2009

Vodičkova 699/30, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Radek Soumar

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2006 - Poslední vztah: 11. 4. 2011

vznik členství: 16. 8. 2006

zánik členství: 17. 6. 2010

Skloněná 308/16, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Aleš Müller

člen

První vztah: 3. 5. 2004 - Poslední vztah: 24. 10. 2006

vznik členství: 20. 6. 2003

zánik členství: 16. 8. 2006

Jabloňová 2929/30, Praha 10, 106 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Cihelka

člen

První vztah: 3. 5. 2004 - Poslední vztah: 24. 10. 2006

vznik členství: 20. 6. 2003

zánik členství: 27. 6. 2005

Třebotov 21, 252 26, Česká republika

JUDr. Jaroslav Bartoš

Předseda

První vztah: 3. 5. 2004 - Poslední vztah: 24. 10. 2006

vznik členství: 20. 6. 2003

zánik členství: 16. 8. 2006

vznik funkce: 29. 9. 2003

zánik funkce: 16. 8. 2006

Vodičkova 699/30, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Luděk Černovický

člen

První vztah: 31. 3. 2004 - Poslední vztah: 3. 5. 2004

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik členství: 19. 6. 2003

Živonínská 1629, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Lubomír Prosek

Předseda

První vztah: 31. 3. 2004 - Poslední vztah: 3. 5. 2004

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik členství: 19. 6. 2003

vznik funkce: 27. 6. 2002

zánik funkce: 19. 6. 2003

U Zeleného ptáka 1159, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Aleš Müller

člen

První vztah: 31. 3. 2004 - Poslední vztah: 3. 5. 2004

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik členství: 19. 6. 2003

Jabloňová 2929/30, Praha 10, 106 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Aleš Müller

člen

První vztah: 22. 3. 2000 - Poslední vztah: 31. 3. 2004

zánik členství: 27. 6. 2002

Jabloňová 2929/30, Praha 10, 106 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Blanka Novotná

předseda

První vztah: 22. 3. 2000 - Poslední vztah: 31. 3. 2004

zánik členství: 27. 6. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2002

Oldřichova 13, Praha 2-Nusle, 1 200, Česká republika

JUDr. Jitka Wurstová

člen

První vztah: 22. 3. 2000 - Poslední vztah: 31. 3. 2004

zánik členství: 27. 6. 2002

Oválová 7, Praha 6, 160 00, Česká republika

Statutární orgán

Historické vztahy

Tichomír Rédli

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2014 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 26. 6. 2015

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 26. 6. 2015

Lidická 1653, Slaný, 274 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslava Landová

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2014 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 26. 6. 2015

zánik funkce: 26. 6. 2015

Nezvalova 2635, Žatec, 438 01, Česká republika

Miroslava Landová

předseda představenstva

První vztah: 12. 11. 2012 - Poslední vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 26. 6. 2012

zánik funkce: 26. 6. 2014

Nezvalova 2635, Žatec, 438 01, Česká republika

Sylva Nyklová

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2012 - Poslední vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 2. 9. 2013

Lipová 464, Vestec, 252 42, Česká republika

Tichomír Rédli

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2012 - Poslední vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 26. 6. 2014

Lidická 1653, Slaný, 274 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Merenda

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 12. 11. 2012

vznik členství: 24. 8. 2011

zánik členství: 25. 6. 2012

vznik funkce: 25. 8. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2012

Jiráskova 987/14, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Miroslava Landová

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 12. 11. 2012

vznik členství: 24. 8. 2011

zánik členství: 25. 6. 2012

Nezvalova 2635, Žatec, 438 01, Česká republika

Ing. Tomáš Stejskal

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 12. 11. 2012

zánik členství: 25. 6. 2012

Fučíkova 1633, Kuřim, 664 34, Česká republika

Ing. Tomáš Jelínek

předseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 2. 11. 2011

vznik členství: 14. 4. 2011

zánik členství: 1. 7. 2011

vznik funkce: 14. 4. 2011

zánik funkce: 1. 7. 2011

Zvěstov 13, 257 06, Česká republika

František Martikáň

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 2. 11. 2011

vznik členství: 14. 4. 2011

zánik členství: 11. 8. 2011

Roudnická 445/6, Praha 8, 182 00, Česká republika

Richard Bielický

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2006 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 3. 10. 2006

zánik členství: 14. 4. 2011

Hausmannova 3008, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Petr Toman

předseda představenstva

První vztah: 24. 10. 2006 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 3. 10. 2006

zánik členství: 14. 4. 2011

vznik funkce: 4. 10. 2006

zánik funkce: 14. 4. 2011

V Štíhlách 1311/3, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Pavel Rozsypal

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2006 - Poslední vztah: 11. 4. 2011

vznik členství: 3. 10. 2006

zánik členství: 20. 10. 2010

Štorkánova 10/2802, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Petr Toman

Člen

První vztah: 3. 5. 2004 - Poslední vztah: 24. 10. 2006

vznik členství: 29. 9. 2003

zánik členství: 3. 10. 2006

V Štíhlách 1311/3, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Luděk Černovický

Člen

První vztah: 3. 5. 2004 - Poslední vztah: 24. 10. 2006

vznik členství: 29. 9. 2003

zánik členství: 3. 10. 2006

zánik funkce: 29. 9. 2003

Živonínská 1629, Praha 9, 190 00, Česká republika

Radek Kubálek

Předseda

První vztah: 3. 5. 2004 - Poslední vztah: 24. 10. 2006

vznik členství: 29. 9. 2003

zánik členství: 28. 4. 2006

vznik funkce: 29. 9. 2003

zánik funkce: 28. 4. 2006

Sadová 61, Opava, 746 01, Česká republika

Ing. Pavel Stoulil

člen

První vztah: 31. 3. 2004 - Poslední vztah: 3. 5. 2004

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik členství: 29. 9. 2003

V podluží 1632/5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Radek Kubálek

předseda

První vztah: 31. 3. 2004 - Poslední vztah: 3. 5. 2004

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik členství: 29. 9. 2003

vznik funkce: 27. 6. 2002

zánik funkce: 29. 9. 2003

Sadová 61, Opava, 746 01, Česká republika

Radek Kubálek

předseda

První vztah: 22. 3. 2000 - Poslední vztah: 31. 3. 2004

zánik členství: 27. 6. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2002

Sadová 61, Opava, 746 01, Česká republika

Ing. Jan Bláha

člen

První vztah: 22. 3. 2000 - Poslední vztah: 31. 3. 2004

zánik členství: 27. 6. 2002

Dykova 1278, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Luděk Kostka

člen

První vztah: 22. 3. 2000 - Poslední vztah: 31. 3. 2004

zánik členství: 27. 6. 2002

Zahradní 418, Velim, 281 01, Česká republika

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně, přičemž podepisuje za společnost tak, že k napsané nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci.

od 30. 9. 2014

Za společnost jednají a podepisují společně dva členové představenstva nebo předseda představenstva samostatně.

do 30. 9. 2014 od 2. 11. 2011

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti samostatně předseda představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva.

do 2. 11. 2011 od 31. 5. 2011

Jménem společnosti jedná předseda představenstva společně s jedním členem představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva.

do 31. 5. 2011 od 31. 3. 2004

Jménem společnosti jedná předseda představenstva společně s jedním členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva.

do 31. 3. 2004 od 22. 3. 2000

Další vztahy firmy REVITA G a.s. v likvidaci

1 fyzická osoba

JUDr. Patrik Graňák

První vztah: 26. 9. 2017

Svatováclavská 97/6, Karviná, 733 01, Česká republika

Dalších 91 vztahů k této osobě

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 3. 2000

Živnosti

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).