Hlavní navigace

Rezidence Na Hřebenkách a.s.

Firma Rezidence Na Hřebenkách a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 17464, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 84 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

24152285

Sídlo:

Praha

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 8. 2011

DIČ:

CZ24152285

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 17464, Městský soud v Praze

Obchodní firma

WENDEN a.s. od 31. 8. 2011

Obchodní firma

Rezidence Na Hřebenkách a.s. od 13. 9. 2012

Právní forma

Akciová společnost od 31. 8. 2011

adresa

Malé náměstí 138/4
Praha 1 11000 od 6. 9. 2012

adresa

Na slupi 134/15
Praha 12800 do 6. 9. 2012 od 31. 8. 2011

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 31. 8. 2011

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 31. 8. 2011

Ostatní skutečnosti

Dne 4.12.2013 rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, a to následovně: - Částka o kterou se zvyšuje základní kapitál činí 82 000 000,-Kč (slovy osmdesát dva milionů korun českých) upsáním 41 (slovy čtyřicet jeden) kus nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (sl ovy dva miliony korun českých), které budou upsány ve formě nepeněžitého vkladu. - Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. - Jediný akcionář se zcela vzdal přednostního práva na upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku z důvodu realizace dev eloperského projektu. - Určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci jedinému akcionáři JUDr. Janu Sukovi, nar. 10.4.1953, trvale bytem Roztoky, Václavská 1556. - Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. - Lhůta pro upisování akcií je 30 dnů a začíná prvým dnem po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odstavec 4 obchodního zákoníku. - Představenstvo společnosti se pověřuje, aby upisovateli zaslalo oznámení o stanovení počátku běhu lhůty pro upisování akcií a emisní kurs upisovaných akcií a to nejpozději následující den po dni podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku. - Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti: Rodinný dům Smíchov, č.p. 908 na pozemku parcele č. 3900 /zastavěná plocha a nádvoří/, pozemek parcela č. 3900 /zastavěná plocha a nádvoří/, pozeme k parcela č. 3901/1 /zahrada/, pozemek parcela č. 3901/2 /ostatní plocha/, pozemek parcela č. 3901/3 /ostatní plocha/ a pozemek parcela č. 4849/5 /ostatní plocha/ v katastrálním území Smíchov, obec Praha, okres Hlavní město Praha, zapsáno na listu vlastni ctví č. 2985 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. - Předmět nepeněžitého vkladu byl soudem určeným znalcem Ing. Jaroslavou Hromádkovou, Kolektivní 1030/19, Praha 4, PSČ 142 00 jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 5757/2013-12, ze dne 14.11.2013, právní moc 26.11.2013, dle znaleckého posu dku tohoto znalce č. 4203/177/2013, ze dne 2.12.2013, oceněn na částku 82 000 000,-Kč (slovy osmdesát dva milionů korun českých) - Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno: 41 (slovy čtyřicet jeden) kus nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých). - Emisní kurz upisovaných akcií je roven nominální hodnotě upisovaných akcií. - Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. Upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad do 30 dnů od upsání akcií. - Dle ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku se představenstvu ukládá, aby podalo do 30 dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. do 17. 12. 2013 od 9. 12. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 84 000 000 Kč

od 17. 12. 2013

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 17. 12. 2013 od 31. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 od 7. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 2 000 000 Kč, počet: 41 od 7. 10. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 2 000 000 Kč, počet: 41 do 7. 10. 2014 od 17. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 31. 8. 2011 od 31. 8. 2011
Akcie na majitele, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 7. 10. 2014 od 31. 8. 2011

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Ing. Štěpán Bareš

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2017

vznik členství: 13. 8. 2012

Svatý Jan 176, 262 56, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Renáta Hronková

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2015

vznik členství: 13. 8. 2012

vznik funkce: 16. 8. 2012

Malé náměstí 138/4, Praha, 110 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Štěpán Bareš

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2012

vznik členství: 13. 8. 2012

Sulova 1245, Praha 5, 156 00, Česká republika

Pavel Pokorný

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2012

vznik členství: 13. 8. 2012

Slovenská 11, Praha 2, 120 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Štěpán Bareš

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2012 - Poslední vztah: 1. 11. 2017

vznik členství: 13. 8. 2012

Sulova 1245, Praha 5, 156 00, Česká republika

Ing. Renáta Hronková

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2012 - Poslední vztah: 30. 12. 2015

vznik členství: 13. 8. 2012

vznik funkce: 16. 8. 2012

Malé náměstí 138/4, Praha 1, Česká republika

Antonín Pechar

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2011 - Poslední vztah: 6. 9. 2012

vznik členství: 31. 8. 2011

zánik členství: 13. 8. 2012

vznik funkce: 31. 8. 2011

zánik funkce: 13. 8. 2012

Hlaváčova 1159, Praha 8, 182 00, Česká republika

Petr Kafka

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2011 - Poslední vztah: 6. 9. 2012

vznik členství: 31. 8. 2011

zánik členství: 13. 8. 2012

Václavská 1556, Roztoky, 252 63, Česká republika

Tomáš Krejčí

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2011 - Poslední vztah: 6. 9. 2012

vznik členství: 31. 8. 2011

zánik členství: 13. 8. 2012

Na Vinobraní 3011/61, Praha 10, 106 00, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Štěpán Bareš

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2016

vznik členství: 13. 8. 2012

vznik funkce: 13. 8. 2012

K nové škole 1297, Praha, 156 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Šárka Strejčková

člen představenstva

První vztah: 1. 4. 2016

vznik členství: 13. 8. 2012

Pod svahem 1523/20, Praha, 147 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Štěpán Bareš

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2015

vznik členství: 13. 8. 2012

vznik funkce: 13. 8. 2012

Sulova 1245, Praha, 156 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Jan Suk

předseda představenstva

První vztah: 30. 11. 2013

vznik členství: 13. 8. 2012

vznik funkce: 13. 8. 2012

Václavská 1556, Roztoky, 252 63, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Štěpán Bareš

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2015 - Poslední vztah: 14. 12. 2016

vznik členství: 13. 8. 2012

vznik funkce: 13. 8. 2012

Sulova 1245, Praha, 156 00, Česká republika

JUDr. Jan Suk

předseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2012 - Poslední vztah: 30. 11. 2013

vznik členství: 13. 8. 2012

vznik funkce: 13. 8. 2012

Václavská 1556, Roztoky u Prahy, 252 63, Česká republika

Ing. Štěpán Bareš

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2012 - Poslední vztah: 30. 12. 2015

vznik členství: 13. 8. 2012

vznik funkce: 13. 8. 2012

Sulova 1245, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Šárka Strejčková

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2012 - Poslední vztah: 1. 4. 2016

vznik členství: 13. 8. 2012

Svatoplukova 493/9, Praha 2, 128 00, Česká republika

Petr Jirásek

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2011 - Poslední vztah: 6. 9. 2012

vznik členství: 31. 8. 2011

zánik členství: 13. 8. 2012

vznik funkce: 31. 8. 2011

zánik funkce: 13. 8. 2012

Zborovská 48, Praha 5, 150 00, Česká republika

Veronika Matoulková

předseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2011 - Poslední vztah: 6. 9. 2012

vznik členství: 31. 8. 2011

zánik členství: 13. 8. 2012

vznik funkce: 31. 8. 2011

zánik funkce: 13. 8. 2012

Sokolovská 318, Trutnov, 541 01, Česká republika

Marek Pilát

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2011 - Poslední vztah: 6. 9. 2012

vznik členství: 31. 8. 2011

zánik členství: 13. 8. 2012

Jungmannova 28, Praha 1, 110 00, Česká republika

Společnost zastupuje představenstvo. Předseda představenstva je oprávněn zastupovat společnost samostatně. Ostatní členové jsou oprávněni zastupovat společnost vždy jenom společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsané nebo vytištěné obch odní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.

od 7. 10. 2014

Za společnost jedná jménem společnosti a společnost zavazuje každý člen představenstva samostatně.

do 7. 10. 2014 od 6. 9. 2012

Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně.

do 6. 9. 2012 od 31. 8. 2011

Další vztahy firmy Rezidence Na Hřebenkách a.s.

1 fyzická osoba

Jan Suk

První vztah: 17. 12. 2013

Václavská 1556, Roztoky, 252 63, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Akcionáři

JAN SUK

Václavská 1556, Česká republika, Roztoky, 252 63

od 17. 12. 2013

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 31. 8. 2011

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 31. 8. 2011

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).