Hlavní navigace

RLC Praha a.s. v likvidaci

Firma RLC Praha a.s. v likvidaci, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6942, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 13 500 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26420601

Sídlo:

Popovičky 100, 251 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 12. 2000

DIČ:

CZ26420601

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Bez zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

26200 Výroba počítačů a periferních zařízení
26300 Výroba komunikačních zařízení
27120 Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
43210 Elektrické instalace
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
61 Telekomunikační činnosti
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
62020 Poradenství v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7120 Technické zkoušky a analýzy
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti
95110 Opravy počítačů a periferních zařízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6942, Městský soud v Praze

Obchodní firma

RLC Praha a.s. od 20. 12. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 20. 12. 2000

adresa

č.p. 100
Popovičky 25101 od 13. 11. 2008

adresa

Vodnická č.p.335
Praha 4 14900 do 13. 11. 2008 od 29. 5. 2003

adresa

Vodnická 436
Praha 4 do 29. 5. 2003 od 20. 12. 2000

Předmět podnikání

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a komunikačních zařízení od 13. 8. 2014

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 8. 3. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 8. 3. 2010

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 2. 2. 2005

poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob od 6. 8. 2001

testování měření a analýzy do 8. 3. 2010 od 6. 8. 2001

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 8. 3. 2010 od 6. 8. 2001

montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení do 8. 3. 2010 od 6. 8. 2001

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 8. 3. 2010 od 6. 8. 2001

výroba instalace a opravy elektronických zařízení do 8. 3. 2010 od 6. 8. 2001

montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení do 8. 3. 2010 od 6. 8. 2001

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 8. 3. 2010 od 6. 8. 2001

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 8. 3. 2010 od 20. 12. 2000

konzultační a poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky do 8. 3. 2010 od 20. 12. 2000

činnost organizačních a ekonomických poradců do 8. 3. 2010 od 20. 12. 2000

poskytování software do 8. 3. 2010 od 20. 12. 2000

automatizované zpracování dat do 8. 3. 2010 od 20. 12. 2000

projektování elektrických zařízení do 8. 3. 2010 od 20. 12. 2000

Ostatní skutečnosti

Společnost byla rozhodnutím valné hromady ze dne 15. 9.2020 zrušena a ke dni 1. 10. 2020 vstoupila do likvidace. Likvidátorem byl jmenován Kamil Houdek, BA., Dukelská 1384, 543 01 Vrchlabí. Věřitelé a jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací se vyzývaj í, aby přihlásili své pohledávky, popř. jiná práva, v zákonné lhůtě na adrese likvidátora. od 16. 10. 2020

Počet členů statutárního orgánu: 2 od 13. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 13. 8. 2014

Usnesením mimořádné valné hromady společnosti RLC Praha a.s. ze dne 20.4.2005 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Mimořádná valná hromada společnosti RLC Praha a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti ze stávající výše 10.200.000,- Kč o částku 3.300.000,- Kč na celkovou výši 13.500.000,- Kč. 2) Upisování nepeněžitými vklady a upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. 3) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: počet - 330, jmenovitá hodnota - 10.000,- Kč, druh - kmenové, forma - na jméno, podoba - listinná, emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio - 0,- Kč. 4) Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva. Místo - sídlo společnosti na adrese Praha 4, Vodnická č.p. 335. Lhůta pro vykonání přednostního práva - 30 dnů od podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, počátek běhu lhůty oznámí akcionářům bez zbytečného odkladu osobně předseda představenstva. 5) Každý akcionář může využít svého přednostního práva dle stanov společnosti a obchodního zákoníku a upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat 0,323 5 nové akcie s tím, že upisovat lze pouze celé akcie. 6) Upisování je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obch. zák. vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7) Připouští se možnost započtení pohledávek akcionářů za společností RLC Praha a.s. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií. 8) Stanovují se tato pravidla pro uzavření smluv o započtení: a) Smlouvy o započtení budou uzavřeny mezi společností RLC a.s., Praha 4, Vodnická 335 a všemi akcionáři, kteří využijí přednostního práva. b) Na splacení emisního kursu se připouští započtení těchto pohledávek: - část pohledávky akcionáře ing. Jaromíra Šímy z půjčky ve ýši 910.000,- Kč ze dne 1.1.2004 a z půjčky ve výši 200.000,- Kč ze dne 27.2.2004 - část pohledávky akcionáře ing. Miroslava Keka z půjčky ve výši 1.110.000,- Kč ze dne 1.1.2004 - část pohledávky akcionáře ing. Iva Ženatého z půjčky ve výši 2.810.000,- Kč ze dne 1.1.2004 c) Návrh smluv o započtení bude předložen výše uvedeným akcionářům v písemné podobě spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti, a to bez zbytečného odkladu. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu činí 30 dnů od úpisu akcií. 9) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 obch. zák. Dohodu uzavřou ve lhůtě, která činí 30 dnů a počne běžet čtvrtým dnem po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím př ednostního práva. Místem upisování je sídlo společnosti, emisní kurs takto upsaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 10.000.- Kč, emisní ážio 0,- Kč. Skutečnost, že nedošlo k upsání akcií s využitím přednostního práva oznámí akcionářům bez zby tečného odkladu osobně předseda představenstva. Emisní kurs takto upisovaných akcií musí být upisovateli splacen peněžitými vklady v plné výši ve lhůtě do 30 dnů od uzavření dohody dle ust. § 205 obch. zák. na účet číslo 116349773/0300 vedený u ČSOB a.s. 10) Vydání poukázek na akcie podle § 204b obch.zák. se neschvaluje. do 8. 3. 2006 od 6. 2. 2006

Usnesením valné hromady společnosti ze dne 6,8,2002 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu na Kč 10.200.000,- Kč. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 4,050.000,- Kč na celkovou výši 10,200.000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 405 jmenovitá hodnota: 10.000,- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: listinné Všechny nově emitované akcie nebudou registrované a budou upsány stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti 140 00 Praha 4, Vodnická 436 Lhůta pro upsání nově emitovaných akcií činí šedesát dnů a začne běžet následující den po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady, tedy písemně doporučeným dopisem tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště podle seznamu akcionářů. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,- Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: - 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u Československé obchodní banky a.s., číslo účtu 178919735/0300 do třiceti dnů od upsání akcií. do 25. 9. 2002 od 9. 9. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 13 500 000 Kč

od 8. 3. 2006

Základní kapitál

vklad 10 200 000 Kč

do 8. 3. 2006 od 25. 9. 2002

Základní kapitál

vklad 6 150 000 Kč

do 25. 9. 2002 od 6. 8. 2001

Základní kapitál

vklad 6 150 000 Kč

do 6. 8. 2001 od 20. 12. 2000
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 350 od 3. 7. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 350 do 3. 7. 2017 od 8. 3. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 020 do 8. 3. 2006 od 25. 9. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 615 do 25. 9. 2002 od 20. 12. 2000

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Jiří Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2015

vznik členství: 15. 12. 2009

vznik funkce: 15. 12. 2009

V luhu 715/6, Praha, 140 00, Česká republika

Historické vztahy

Jadranka Kek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2010 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 15. 12. 2009

zánik členství: 16. 7. 2014

zánik funkce: 16. 7. 2014

Pejevové 3417, Praha 4, 143 00, Česká republika

Alena Štefáčková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2010 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 15. 12. 2009

zánik členství: 16. 7. 2014

zánik funkce: 16. 7. 2014

Šlapanov 146, 582 51, Česká republika

Ing. Jiří Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2010 - Poslední vztah: 4. 11. 2015

vznik členství: 15. 12. 2009

vznik funkce: 15. 12. 2009

V luhu 6/715, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mgr. Svjetlana Brezina

člen

První vztah: 2. 2. 2005 - Poslední vztah: 8. 3. 2010

vznik členství: 15. 12. 2004

zánik členství: 15. 12. 2009

Oldřichova 35, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Jiří Valenta

předseda

První vztah: 21. 11. 2003 - Poslední vztah: 8. 3. 2010

vznik členství: 2. 3. 2001

zánik členství: 15. 12. 2009

vznik funkce: 1. 10. 2003

zánik funkce: 15. 12. 2009

V luhu 6/715, Praha 4, 140 00, Česká republika

Michaela Sládečková

člen

První vztah: 21. 11. 2003 - Poslední vztah: 2. 2. 2005

vznik členství: 1. 10. 2003

zánik členství: 15. 12. 2004

Ovčí hájek 2169, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Jiří Valenta

člen

První vztah: 6. 8. 2001 - Poslední vztah: 21. 11. 2003

vznik členství: 2. 3. 2001

vznik funkce: 2. 3. 2001

V luhu 6/715, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jana Karasová

předseda

První vztah: 6. 8. 2001 - Poslední vztah: 21. 11. 2003

zánik členství: 30. 9. 2003

vznik funkce: 2. 3. 2001

zánik funkce: 30. 9. 2003

Biskupská 8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Ivo Ženatý

předseda

První vztah: 20. 12. 2000 - Poslední vztah: 6. 8. 2001

U Pergamenky 9, Praha 7, Česká republika

Jarmila Haasová

člen

První vztah: 20. 12. 2000 - Poslední vztah: 8. 3. 2010

zánik členství: 15. 12. 2009

Věstec 296, 252 42, Česká republika

Jana Karasová

člen

První vztah: 20. 12. 2000 - Poslední vztah: 6. 8. 2001

Biskupská 8, Praha 1, Česká republika

Statutární orgán

Historické vztahy

Ing. Miroslav Kek

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2017 - Poslední vztah: 16. 10. 2020

vznik členství: 29. 5. 2017

zánik členství: 15. 10. 2020

vznik funkce: 29. 5. 2017

Pejevové 3417/4, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. Jaromír Šíma

předseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2017 - Poslední vztah: 16. 10. 2020

zánik členství: 15. 10. 2020

vznik funkce: 2. 3. 2001

zánik funkce: 15. 10. 2020

Vnoučkova 520/4, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Jaromír Šíma

předseda

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 3. 7. 2017

vznik funkce: 2. 3. 2001

Vnoučkova 520/4, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Ivo Ženatý

člen

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 3. 7. 2017

zánik členství: 29. 5. 2017

vznik funkce: 4. 6. 2001

zánik funkce: 29. 5. 2017

Vodnická 335/31, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kek

člen

První vztah: 13. 11. 2008 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 20. 12. 2000

zánik členství: 16. 7. 2014

vznik funkce: 2. 3. 2001

zánik funkce: 16. 7. 2014

Pejevové č.p. 3417/14, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Ivo Ženatý

člen

První vztah: 29. 5. 2003 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik funkce: 4. 6. 2001

Osadní č.p. 932/38, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kek

člen

První vztah: 29. 5. 2003 - Poslední vztah: 13. 11. 2008

vznik funkce: 2. 3. 2001

Pajevové č.p. 3417/14, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Ivo Ženatý

člen

První vztah: 12. 9. 2001 - Poslední vztah: 29. 5. 2003

vznik funkce: 4. 6. 2001

U Pergamenky 9, Praha 7, Česká republika

Ing. Jaromír Šíma

předseda

První vztah: 6. 8. 2001 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik funkce: 2. 3. 2001

Vnoučkova 520, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kek

člen

První vztah: 6. 8. 2001 - Poslední vztah: 29. 5. 2003

vznik funkce: 2. 3. 2001

Procházkova 3/191, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Marie Šnoblová

člen

První vztah: 20. 12. 2000 - Poslední vztah: 2. 2. 2005

zánik členství: 15. 12. 2004

Uzoucká 1031, Praha 6, Česká republika

Ing. Miroslav Kek

předseda

První vztah: 20. 12. 2000 - Poslední vztah: 6. 8. 2001

Procházkova 3/191, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaromír Šíma

člen

První vztah: 20. 12. 2000 - Poslední vztah: 6. 8. 2001

Vnoučkova 520, Praha 4, Česká republika

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

od 13. 8. 2014

Každý člen představenstva je oprávněn jednat samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

do 13. 8. 2014 od 20. 12. 2000

Další vztahy firmy RLC Praha a.s. v likvidaci

1 fyzická osoba

Kamil Houdek BA.

První vztah: 16. 10. 2020

Dukelská 1384, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 12. 2000

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Projektování elektrických zařízení
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 12. 2000
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).