Hlavní navigace

Rock Oil Praha, a.s.

Firma Rock Oil Praha, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6987, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 91 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26425629

Sídlo:

U zahrádek 183, Praha, 103 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

8. 1. 2001

DIČ:

CZ26425629

Insolvenční rejstřík

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

43120 Příprava staveniště
43390 Ostatní kompletační a dokončovací práce
451 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
4671 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
47790 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
5590 Ostatní ubytování
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
731 Reklamní činnosti
73200 Průzkum trhu a veřejného mínění
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6987, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Rock Oil Praha, a.s. od 12. 5. 2003

Obchodní firma

Hoops Corporation, a.s. do 12. 5. 2003 od 8. 1. 2001

Právní forma

Akciová společnost od 8. 1. 2001

adresa

U Zahrádek 183
Praha 10 10300 od 30. 7. 2010

adresa

Filmařská 337/4
Praha 5 15000 do 30. 7. 2010 od 4. 1. 2005

adresa

Jahodova 1346/105
Praha 10 10600 do 4. 1. 2005 od 12. 5. 2003

adresa

Táboritská 1000/23
Praha 3 13087 do 12. 5. 2003 od 8. 1. 2001

Předmět podnikání

distribuce pohonných hmot od 10. 7. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 7. 2010

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 10. 7. 2014 od 30. 7. 2010

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 30. 7. 2010 od 28. 1. 2004

nákup a prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení-velkoobchod do 30. 7. 2010 od 28. 1. 2004

přípravné práce pro stavby do 30. 7. 2010 od 28. 1. 2004

dokončovací stavební práce do 30. 7. 2010 od 28. 1. 2004

zprostředkování obchodu do 30. 7. 2010 od 28. 1. 2004

zprostředkování služeb do 30. 7. 2010 od 28. 1. 2004

velkoobchod do 30. 7. 2010 od 28. 1. 2004

specializovaný maloobchod do 30. 7. 2010 od 28. 1. 2004

maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím do 30. 7. 2010 od 28. 1. 2004

údržba motorových vozidel a jejich příslušenství do 30. 7. 2010 od 28. 1. 2004

ubytovací služby do 30. 7. 2010 od 28. 1. 2004

zastavárenská činnost do 30. 7. 2010 od 28. 1. 2004

pronájem a půjčování věcí movitých do 30. 7. 2010 od 28. 1. 2004

reklamní činnost a marketing do 30. 7. 2010 od 28. 1. 2004

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem do 30. 7. 2010 od 8. 1. 2001

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 10. 7. 2014

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 10. 7. 2014

Počet členů správní rady: 1 od 10. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 10. 7. 2014

Rozhodnutí jediného akciionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Jediný akcionář společnosti Rock Oil Praha, a.s. vykonávající působnost valné hromady této společnosti, rozhodl dne 28.4.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající v ýše 81.000.000,-Kč na 91.000.000,-Kč, tedy o částku 10.000.000,-Kč, za dále uvedených podmínek. O této skutečnosti byl sepsán notářský zápis JUDr. Alenou Klocovou, notářkou v Prazze 5, NZ............../2006, N ............./2006. a) Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. b) Počet, forma, druh, jmenovitá hodnota, podoba upisovaných akcií a jejich emisní kurs: Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě, t.j. 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých). S vydanými akciemi souvisí dosavadní hlasovací práva spojená s  akciemi dříve vydanými ve smyslu stanov, a tedy na každou akcii náleží 10 (slovy: deset) hlasů. c) Veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí upsány, budou upsány jediným akcionářem - panem Tomášem Novákem, r.č. 67-12-30/0782, bytem Praha 8, Na Bendovce 19/35, ve smlouvě o upsání akcií ve smyslu ust. § 204 ods t. (5) obchodního zákoníku. d) Místo a lhůta pro upisování akcií, způsob oznámení počátku běhu lhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií: Místem pro upsání akcií je advokátní kancelář advokáta JUDr. Ladislava Sádlíka na adrese Praha 5, Holečkova 31. Lhůtě pro upsání nově emitovaný ch akcií je 21 (slovy: dvacetjedna) dnů od doručení návrhu smlouvy na upsání akcií, přičemž nabídka nebude učiněna dříve, než po podání návrhu zapsání zámyslu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a možnost upsání akcií skončí nejpozději 14 (slovy: čtrnáct) dnů od právní moci usnesení soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dřívější upisování akcií před právní mocí usnesení soudu o zapsání zámyslu zvýšení základního kapitálu bude ve smyslu ust. § 203 odst . (4) obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podání návrhu na zápis zámyslu zvýšení základního kapi tálu ve smyslu tohoto rozhodnutí musí být provedeno nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu osobně JUDr. Ladisla vem Sádlíkem předanou nabídkou k upsání akcií, která bude mít formu dopisu představenstva, přičemž spolu s tímto dopisem bude upisovateli předán i n ávrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs takto upisovaných akcií činí 1.000.000,-Kč (slovy: de setmilionů korun českých), tedy celkem za 10 (slovy: deset) akcií 10.000.000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých). Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře Tomáše Nováka, r.č. 67-12-30/0782, bytem Praha 8, Na Bendovce 19/35, ve výši 10.000.000,-Kč (slovy: desetmilionů korun českých) vůči společnosti Rock Oil Praha, a.s., a to pohledávky vz niklé na základě půjčky pana Tomáše Nováka, r.č. 67-12-30/0782, bytem Praha 8, Na Bendovce 19/35 společnosti Rock Oil Praha, a.s., ze dne 31.3.2004 (slovy: třicátéhoprvního března roku dvatisícečtyři) proti splacení emisního kursu upsaných akcií. e) Stanovují se tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: 1. smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností Rock Oil Praha, a.s., IČ 26425629, se sídlem Praha 5 Hlubočepy, Filmařská 337/4, PSČ 152 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6987, a jejím jediným akc ionářem - Tomášem Novákem, r.č. 67-12-30/0872, bytem Praha 8, Na Bendovce 19/35, 2. na splacení emisního kursu se připouští započtení pohledávky jediného akcionáře Tomáše Nováka vůči společnosti Rock Oil Praha, a.s. vzniklé z titulu nevrácení půjčky Tomáše Nováka od společnosti Rock Oil Praha, a.s., doložené smlouvou o půjčce uzavřené dne 31.3.2004 (slovy: třicátéhoprvního břena roku dvatisíce-čtyři) mezi Tomášem Novákem a společností Rock Oil Praha, a.s. 3. návrh smlouvy o započtení bude předložen v písemné podobě bez zbytečného odkladu spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií advokátem JUDr. Ladislavem Sádlíkem, a to bez zbytečného odkladu. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu činí 7 (slovy: sedm) dnů od obdrže ní návrhu dohody o započtení. Dohoda o započtení bude uzavřena do 14 (slovy: čtrnáct) dnů od tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. f) Jediný akcionář je povinen splatit 100% (slovy: jednosto procent) emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od právní moci usnesení soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením. g) Vydání poukázky na akcie podle ust. § 204b obchodního zákoníku se neschvaluje do 18. 5. 2006 od 10. 5. 2006

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti Rock Oil Praha, a.s., učiněné dne 14.6.2004 v notářské kanceláři notářky Aleny Klocové, Holečkova, Praha 5, NZ 180/2004, N 245/2004, rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu za následujíc ích podmínek: 1. Z v y š u j i základní kapitál společnosti ze stávájící výše 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na 81.000.000,-Kč (slovy: osmdesátjedenmilion korun českých), tedy o částku 80.000.000,-Kč (slovy osmdesátjedenmilion korun českých), za těch to podmínek a tímto způsobem: a) Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. b) Počet, forma, druh, jmenovitá hodnota, podoba upisovaných akcií a jejich emisní kurs: Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 80 (slovy: osmdesát) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akce 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion koru n českých). Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě, t.j. 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých).S vydanými akciemi souvisí dosavadní hlasovací práva spojená s  akciemi dříve vydanými ve smyslu stanov, a tedy na každou akcii náleží 10 (slovy: deset) hlasů. c) Veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí upsány, budou upsány jediným akcionářem - panem Tomášem Novákem, r.č. 67-12-30/0782, bytem Praha 8, Na Bendovce 19/35, ve smlouvě o upsání akcií ve smyslu ust. § 204 ods t. (5) obchodního zákoníku. d) Místo a lhůta pro upisování akcií, způsob oznámení počátku běhu lhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií: Místem pro upsání akcií je advokátní kancelář JUDr. Ladislava Sádlíka na adrese Praha 5, Holečkova 31. Lhůta pro upsání nově emitovaných akcií je 21 (slovy: dvacetjedna) dnů od doručení návrhu smlouvy na upsání akcií, přičemž nabídka nebude učiněna dříve, než po podání návrhu zapsání zámyslu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a možnost upsání akcií skončí nejpozději 14 (slovy: čtrnáct) dnů od právní moci usnesení soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dřívější upisování akcií před právní mocí usnesení soudu o zapsání zámyslu na zvýšení základního kapitálu bude ve smyslu ust. § 204 odst. (4) obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podání návrhu na zápis zámyslu zvýšení základního kapitálu ve smyslu tohoto rozhodnutí musí být provedeno nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu osobně JUDr. Ladislavem Sád líkem předanou nabídkou k upsání akcií, která bude mít formu dopisu představenstva, přičemž spolu s tímto dopisem bude upisovateli předán i návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs takto upisovaných akcií činí 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilio n korun českých), tedy celkem za 80 (slovy: osmdesát) akcií 80.000.000,-Kč (slovy: osmdesátmilionů korun českých). e) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře Tomáše Nováka, r.č. 67-12-30/0782, bytem Praha 8, Na Bendovce 19/35, ve výši 80.000.000,-Kč (slovy: osmdesátmilionů korun českých) vůči společnosti Rock Oil Praha, a.s., a to pohled ávky vzniklé na základě neuhrazení části kupní ceny za převod obchodního podílu společnosti RockOil, společnost s ručením omezeným, IČ 25669079, se sídlem Praha 10-Zahradní měto, Jahodová 105/1346, PSČ 106 00, kdy pan Tomáš Novák, r.č. 67-12-30/0782, byte m Praha 8, Na Bendovce 19/35, smlouvou o převodu obchodního podílu uzavřenou dne 1.6.2004 (slovy: prvního června roku dvatisícečtyři), která se téhož dne stala účinnou, převedl svůj obchodní podíl v této společnosti na společnost Rock Oil Praha, a.s. za c enu stanovenou znaleckým posudkem č. MU-06/24 vypracovaném dne 1.6.2004 znalkyní Ing. Miluší Urbanovou, přičemž ve lhůtě ve smlouvě uvedené, t.j. sedmi dnů od podpisu smlouvy, byla uhrazena pouze část kupní ceny, a to 25.000.000,-Kč (slovy: dvacetpětmilio nů korun českých). (Ověřený opis smlouvy o převodu obchodního podílu tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu.) f) Stanovují se tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: 1. smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností Rock Oil Praha, a.s., IČ 26425629, se sídlem Praha 10, Záběhlice, Jahodova 1346/105, PSČ 106 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6987, a jejím jediným akcionářem - Tomášem Novákem, r.č. 67-12-30/0782, bytem Praha 8, Na Bendovce 19/35, 2. na splacení emisního kursu se připouští započtení části pohledávky jediného akcionáře Tomáše Nováka vůči společnosti Rock Oil Praha, a.s. vzniklé z titulu neuhrazení části kupní ceny obchodního podílu Tomáše Nováka ve společnosti RockOil, společnost s  ručením omezeným, stanovené smlouvou o převodu obchodního podílu uzavřenou dne 1.6.2004 (slovy: prvního června roku dvatisícečtyři) mezi Tomášem Novákem a společností Rock Oil Praha, a.s. 3. návrh smlouvy o započetní bude předložen v písemné podobě bez zbytečného odkladu spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií advokátem JUDr. Ladislavem Sádlíkem, a to bez zbytečného odkladu. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu činí 7 (slovy: sedm) dnů od obdrže ní návrhu dohody o započtení. Dohoda o započtení bude uzavřena do 14 (slovy: čtrnáct) dnů od tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. g) Jediný akcionář je povinen splatit 100% (slovy: jednosto procent) emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, tedy ode dneška. Emisní kurs akcií bude splacen výh radně započtením h) Schvaluje se vydání poukázky na akcie podle ust. § 204b obchodního zákoníku takto: Poukázka na akcie bude vydána v listinné podobě a bude vyměněna za 80 (slovy: osmdesát) kusů akcií po pravomocném rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Poukázka na akcii bude vydána na doručitele, bud ou s ní spojena hlasovací práva jako s upsanými akciemi a bude mít stejnou podobu jako akcie samé, tedy stejnou podobu jako dosud vydané akcie. Po právní moci rozhodnutí o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude upisovatel vyzván k  výměně poukázky na akcie za akcie ve smyslu ust. § 209 odst. (4) věta první a ust. § 214 obchodního zákoníku. Práva spojená s poukázkou na akcie včetně jejího obsahu se řídí ust. § 204b obchodního zákoníku. Poukázka na akcii bude vydána dnem následujícím po datu upsání akcií. U k l á d á m představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu provedlo veškeré kroky nutné k upsání akcií, a po upsání osvědčilo uspání formou notářského zápisu. do 28. 9. 2004 od 2. 7. 2004

Kapitál

Základní kapitál

vklad 91 000 000 Kč

od 18. 5. 2006

Základní kapitál

vklad 81 000 000 Kč

do 18. 5. 2006 od 16. 8. 2004

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 16. 8. 2004 od 8. 1. 2001
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 od 10. 7. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 90 od 10. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 10 do 10. 7. 2014 od 18. 5. 2006
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 80 do 10. 7. 2014 od 16. 8. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 10. 7. 2014 od 8. 1. 2001

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Tomáš Novák

předseda správní rady

První vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2014

Trojská 230/96, Praha, 171 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ondřej Novák

statutární ředitel

První vztah: 10. 7. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2014

Srbínská 216, Svojetice, 251 62, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ondřej Novák

předseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2013 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 24. 6. 2013

zánik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2013

zánik funkce: 26. 6. 2014

Srbínská 216, Svojetice, 251 62, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Květa Dvořáková

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 28. 5. 2011

zánik členství: 26. 6. 2014

zánik funkce: 26. 6. 2014

Jasmínová 2698/55, Praha 10, 106 00, Česká republika

Michaela Hejlíková

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 28. 5. 2011

zánik členství: 26. 6. 2014

zánik funkce: 26. 6. 2014

Högerova 1098/11, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ondřej Novák

předseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2008 - Poslední vztah: 14. 11. 2013

vznik členství: 23. 6. 2008

zánik členství: 23. 6. 2013

vznik funkce: 23. 6. 2008

zánik funkce: 23. 6. 2013

Svojetice 216, Svojetice, 251 62, Česká republika

Ondřej Machek

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2006 - Poslední vztah: 3. 8. 2011

vznik členství: 28. 2. 2006

zánik členství: 28. 5. 2011

Řipská 745/16, Praha 3, 130 00, Česká republika

Viktor Macháček

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2006 - Poslední vztah: 3. 8. 2011

vznik členství: 28. 2. 2006

zánik členství: 28. 5. 2011

Třebechovice 26, Hořice, 508 01, Česká republika

Ondřej Novák

člen

První vztah: 12. 5. 2003 - Poslední vztah: 27. 3. 2006

vznik členství: 12. 3. 2003

zánik členství: 28. 2. 2006

Řehořova 973/7, Praha 3, 130 00, Česká republika

Luboš Pohořal

člen

První vztah: 12. 5. 2003 - Poslední vztah: 27. 3. 2006

vznik členství: 12. 3. 2003

zánik členství: 28. 2. 2006

Husinec 63, Husinec, 250 68, Česká republika

Tomáš Novák

předseda

První vztah: 12. 5. 2003 - Poslední vztah: 9. 7. 2008

vznik členství: 12. 3. 2003

zánik členství: 23. 6. 2008

vznik funkce: 12. 3. 2003

zánik funkce: 23. 6. 2008

Na Bendovce 19/35, Praha 8, 181 00, Česká republika

Lenka Straková

člen

První vztah: 8. 1. 2001 - Poslední vztah: 12. 5. 2003

vznik členství: 8. 1. 2003

zánik členství: 12. 3. 2003

Lipová 1498, Brandýs nad Labem, 250 01, Česká republika

Lenka Říhová

předseda

První vztah: 8. 1. 2001 - Poslední vztah: 12. 5. 2003

vznik členství: 8. 1. 2003

zánik členství: 12. 3. 2003

vznik funkce: 8. 1. 2003

zánik funkce: 12. 3. 2003

Sportovní 727, Protivín, 398 11, Česká republika

Vendula Petrželková

člen

První vztah: 8. 1. 2001 - Poslední vztah: 12. 5. 2003

vznik členství: 8. 1. 2003

zánik členství: 12. 3. 2003

Jiráskova 1817, Vsetín, 755 01, Česká republika

Statutární ředitel zastupuje společnost.

do 1. 1. 2021 od 10. 7. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti pouze předseda představenstva. Podepisování za společnot se děje tak, že předseda představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.

do 10. 7. 2014 od 12. 5. 2003

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti každý z členů představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že některý z členů představenstva připojí svůj podpis k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti.

do 12. 5. 2003 od 8. 1. 2001

Dozorčí rada

Historické vztahy

Tomáš Novák

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2013 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 24. 6. 2013

zánik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2013

zánik funkce: 26. 6. 2014

Trojská 230/96, Praha 7, 171 00, Česká republika

MUDr. Růžena Nováková

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 28. 5. 2011

zánik členství: 26. 6. 2014

zánik funkce: 26. 6. 2014

Na Bendovce 19/35, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Jindřich Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 28. 5. 2011

zánik členství: 26. 6. 2014

zánik funkce: 26. 6. 2014

Na Bendovce 19/35, Praha 8, 181 00, Česká republika

Tomáš Novák

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2009 - Poslední vztah: 14. 11. 2013

vznik členství: 23. 6. 2008

zánik členství: 23. 6. 2013

vznik funkce: 23. 6. 2008

zánik funkce: 23. 6. 2013

Jiřího Jandy 786/1, Praha 7, 171 00, Česká republika

Tomáš Novák

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2008 - Poslední vztah: 13. 3. 2009

vznik členství: 23. 6. 2008

vznik funkce: 23. 6. 2008

Na Bendovce 19/35, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ondřej Novák

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2006 - Poslední vztah: 9. 7. 2008

vznik členství: 28. 2. 2006

zánik členství: 23. 6. 2008

vznik funkce: 28. 2. 2006

zánik funkce: 23. 6. 2008

Řehořova 973/7, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jindřich Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2006 - Poslední vztah: 3. 8. 2011

vznik členství: 12. 3. 2003

zánik členství: 12. 6. 2008

vznik funkce: 12. 3. 2003

zánik funkce: 28. 2. 2006

Řehořova 973/7, Praha 3, 130 00, Česká republika

JUDr. Ladislav Sádlík

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2006 - Poslední vztah: 3. 8. 2011

vznik členství: 28. 2. 2006

zánik členství: 28. 5. 2011

Vondroušova 1165/10, Praha 17, 163 00, Česká republika

Ing. Petr Martínek

člen

První vztah: 12. 5. 2003 - Poslední vztah: 27. 3. 2006

vznik členství: 12. 3. 2003

zánik členství: 28. 2. 2006

Olbramovická 701/13, Praha 4, 142 00, Česká republika

Alena Kuchtová

člen

První vztah: 12. 5. 2003 - Poslední vztah: 27. 3. 2006

vznik členství: 12. 3. 2003

zánik členství: 28. 2. 2006

Hovorčovice 473, Hovorčovice, 250 64, Česká republika

Ing. Jindřich Novák

Předseda

První vztah: 12. 5. 2003 - Poslední vztah: 27. 3. 2006

vznik členství: 12. 3. 2003

vznik funkce: 12. 3. 2003

Řehořova 973/7, Praha 3, 130 00, Česká republika

Martin Hospodár

předseda

První vztah: 8. 1. 2001 - Poslední vztah: 12. 5. 2003

vznik členství: 8. 1. 2003

zánik členství: 12. 3. 2003

vznik funkce: 8. 1. 2003

zánik funkce: 12. 3. 2003

Šafárikova 9, Košice, Slovenská republika

Valéria Janusová

člen

První vztah: 8. 1. 2001 - Poslední vztah: 12. 5. 2003

vznik členství: 8. 1. 2003

zánik členství: 12. 3. 2003

Mudroňova 25, Košice, Slovenská republika

Hana Hospodárová

člen

První vztah: 8. 1. 2001 - Poslední vztah: 12. 5. 2003

vznik členství: 8. 1. 2003

zánik členství: 12. 3. 2003

Šafárikova 9, Košice, Slovenská republika

Další vztahy firmy Rock Oil Praha, a.s.

2 fyzické osoby

JUDr.Ing. Pavel Fabian

První vztah: 2. 9. 2015

Marešova 304/12, Brno, 602 00, Česká republika

Tomáš Novák

předseda správní rady

První vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2014

Trojská 230/96, Praha, 171 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Tomáš Novák

První vztah: 12. 5. 2003 - Poslední vztah: 2. 7. 2004

Na Bendovce 19/35, Praha 8, 181 00, Česká republika

Rock Oil Praha, a.s.

První vztah: 2. 9. 2015 - Poslední vztah: 2. 9. 2015

U zahrádek 183, Praha, 103 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

Tomáš Novák

Na Bendovce, Česká republika, Praha 8, 181 00

do 2. 7. 2004 od 12. 5. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 7. 2003

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Přípravné práce pro stavby
 • Specializované stavební činnosti
 • Dokončovací stavební práce
 • Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
 • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Zprostředkování obchodu
 • Velkoobchod
 • Specializovaný maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Zprostředkování služeb
 • Zastavárenská činnost
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Reklamní činnost a marketing
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 9. 7. 2003

Insolvenční rejstřík

Rock Oil Praha , a.s.

spisová značka: INS 15313/2015

stav řízení: prohlášený konkurs

poslední záznam: 2021-07-12 22:02:41.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).