Hlavní navigace

Rokycanská nemocnice, a.s.

Firma Rokycanská nemocnice, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1071, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 112 670 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26360900

Sídlo:

Voldušská 750, Rokycany, 337 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 8. 2003

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

10 Výroba potravinářských výrobků
11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
46900 Nespecializovaný velkoobchod
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
86100 Ústavní zdravotní péče
86220 Specializovaná ambulantní zdravotní péče
96010 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
96040 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1071, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Rokycanská nemocnice, a.s. od 16. 5. 2015

Obchodní firma

Rokycanská nemocnice, a.s. do 16. 5. 2015 od 26. 8. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 26. 8. 2003

adresa

Voldušská 750
Rokycany 33701 od 13. 8. 2014

adresa

Voldušská 750
Rokycany 33722 do 13. 8. 2014 od 26. 8. 2003

Předmět podnikání

poskytování zdravotních služeb od 13. 8. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a ž 3 živnostenského zákona od 29. 5. 2014

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 29. 5. 2014

čištění a praní textilu a oděvů od 29. 5. 2014

hostinská činnost od 6. 4. 2004

masérské, rekondiční a regenerační služby od 6. 4. 2004

realitní činnost do 29. 5. 2014 od 6. 4. 2004

specializovaný maloobchod do 29. 5. 2014 od 6. 4. 2004

výroba potravinářských výrobků do 29. 5. 2014 od 6. 4. 2004

praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží do 29. 5. 2014 od 6. 4. 2004

provozování nestátního zdravotnického zařízení do 13. 8. 2014 od 26. 8. 2003

Ostatní skutečnosti

Dne 18.5.2020 uzavřela společnost Rokycanská nemocnice, a.s., se sídlem Voldušská 750, Nové Město, 337 01 Rokycany, IČ: 26360900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 1071, jakožto kupující, a MUDr. Bohumila St arková, se sídlem U svobodáren 177, 33842 Hrádek, IČ: 47695650, jakožto prodávající, smlouvu o koupi závodu ve smyslu ust. § 2079 a násl. a § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Předmětem této smlouvy je úplatný převod závodu prodávaj ícího představovaného organizovaným souborem jmění, který prodávající vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti, a to k poskytování zdravotních služeb nestátního zdravotnického zařízení, resp. k provozu lékařské praxe, obor péče prak tické lékařství pro děti a dorost, IČZ 47223000, IČP 47223002. Smlouvou o koupi závodu přešla na kupujícího všechna práva a povinnosti, pohledávky a závazky, movité věci a smluvní vztahy, na které se prodej výslovně vztahuje, včetně práv a povinností vypl ývajících z pracovně právních vztahů. od 28. 5. 2020

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 29.4.2019 o zvýšení základního kapitálu: - základní kapitál společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. ve výši 108.670.000 Kč se zvyšuje o částku 4.000.000 Kč na částku 112.670.000 Kč - upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští - základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním 400 kusů nových kmenových akcií vedených na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10.000 Kč - všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci jedinému akcionáři, tj. Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, 301 00 Plzeň, IČO: 708 90 366 - akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky - předem určený zájemce Plzeňský kraj, jako jediný akcionář společnosti, upíše všechny nové akcie společnosti peněžitým vkladem ve výši 4.000.000 Kč způsobem dle § 479 zákona o obchodních korporacích, tj. uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností - peněžitý vklad jediného akcionáře ve výši 4.000.000 Kč je určen na pořízení polohovatelných lůžek a nočních stolků pro lůžková oddělení nemocnice, jež jsou nezbytné k provozování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu, jejichž posky továním je společnost pověřena - jedinému akcionáři společnosti jako upisovateli bude poskytnuta lhůta pro upsání nových akcií v délce 30 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení, přičemž v této lhůtě uzavře společnost s jediným akcionářem smlouvu o upsání akcií - emisní kurz nově upsaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen do 30 dnů od dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na bankovní účet společnosti číslo 35-0060900297/0100 vedený u Komerční banky, a.s. od 13. 6. 2019

Plzeňský kraj jako jediný akcionář společnosti Rokycanská nemocnice, a.s., při výkonu působnosti valné hromady této společnosti přijal dne 17.12.2014 toto rozhodnutí: Jediný akcionář rozhoduje v působnosti valné hromady v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. b) zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Rokycanská nemocnice, a.s., upsáním nových akcií a splacením jejich emisního ku rzu peněžitým vkladem jediného akcionáře takto: - základní kapitál společnosti Rokycanská nemocnice, a.s., ve výši 90.670.000 Kč (slovy: devadesát milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 18.000.000 Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) na částku 108.670.000 Kč (slovy: je dno sto osm milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých) - upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští - základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním 1.800 (slovy: jednoho tisíce osmi set) kusů nových kmenových akcií vedených na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) - všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci jedinému akcionáři, tj. Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, 301 00 Plzeň, IČO: 708 90 366 - akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky - předem určený zájemce Plzeňský kraj, jako jediný akcionář společnosti, upíše všechny nové akcie společnosti způsobem dle § 479 zákona o obchodních korporacích, tj. uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností a splatí je peněžitým vkladem ve výši 18. 000.000 Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) - peněžitý vklad jediného akcionáře ve výši 18.000.000 Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) je určen na pořízení počítačového tomografu (CT přístroje) nezbytného k provozování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu, jejichž posky továním je společnost pověřena - jedinému akcionáři společnosti jako upisovateli je poskytnuta lhůta pro upsání nových akcií v délce 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí, přičemž v této lhůtě uzavře společnost s jediným akcionářem smlouvu o upsání akcií - emisní kurz nově upsaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen do 30 (slovy: třiceti) dnů od dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti č.ú.: 35-0060900297/0100 vedený u Komerční banky, a.s. od 26. 2. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 13. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 5. 10. 2017 od 13. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 5. 10. 2017 od 13. 8. 2014

Plzeňský kraj jako jediný akcionář společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. při výkonu působnosti valné hromady této společnosti podle § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění dne 28.8.2009 přijal rozhodnutí o zvýšení základního ka pitálu: Jediný akcionář rozhodl dne 28. srpna 2009 takto: a) Základní kapitál společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. se zvyšuje o částku 7.000.000,-- Kč (slovy sedm miliónů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 Obchodního zákoníku. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního k apitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti Rokycanské nemocnice, a.s. se zvyšuje z částky 83.670.000,-- Kč (slovy osmdesát tři miliónů šest set sedmdesát tisíc korun českých) o částku 7.000.000,-- Kč (slovy sedm miliónů korun českých) na částku 90.670.000,-- Kč (slovy devadesát miliónů šest set sedmdesát tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. po zvýšení činí 90.670.000,-- Kč (slovy devadesát miliónů šest set sedmdesát tisíc korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastního kapitálu, získání finančních prostředků a  zvýšení finanční stability společnosti. b) Společnost bude ke zvýšení základního kapitálu vydávat 700 kusů (slovy sedm set kusů) kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě, se jmenovitou hodnotou 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každé jedné akcie. Akcie nebudou kótov ány na regulovaném trhu. c) Všechny výše specifikované nově vydané akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem, Plzeňským krajem s využitím přednostního práva způsobem dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, t.j. uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcioná ř se společností Rokycanská nemocnice, a.s. Návrh smlouvy podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku bude jedinému akcionáři zaslán společností Rokycanská nemocnice, a.s. nejpozději do 30 (třiceti) dnů po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, jedinému akcionáři jako upisovateli bude poskytnuta lhůta k úpisu akcií v délce 30 (třiceti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude jedinému akcionáři jako upisovateli oznámen tím, že mu bude doručen návrh smlouvy o  upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti jedinému akcionáři jako upisovateli předá tak, že jej buď zašle jedinému akcionáři doporučeným dopisem na adresu Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň, k rukám hejtmanky kraje nebo tento návrh smlouvy osobně doručí jedinému akcionáři proti písemnému potvrzení o jeho převzetí. Místem pro upisování nových akcií je sídlo jediného akcionáře, Plzeň, Škroupova 1760/18, kancelář hejtmana. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního prá va k úpisu akcií je následující den po doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. d) Emisní kurs všech nově vydaných akcií činí 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) na jednu akcii. Emisní kurs bude splacen výhradně peněžitým vkladem. e) Upisovatel je povinen v souladu s ust. § 204 odst. 4 obchodního zákoníku splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní bankovní účet společnosti Rokycanská nemocnice, a.s., č.ú.: 35-60900297/0100 vedený u Komerční banky a.s. tak, že celý emisní kurs j e povinen splatit nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. f) Upisování akcií může začít dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti však musí před uzavřením smlouvy o úpisu akcií podat návrh na zápis výše usnesení o zvýšení základního kapitál u do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kap itálu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné. do 16. 12. 2009 od 12. 10. 2009

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 3.10. 2008 toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnoti z původní částky 66.510.000,- Kč, slovy: šedesát šest milionů pět set deset tisíc korun českých, o částku ve výši 17.160.000, - Kč, slovy: sedmnáct milionů jedno sto šedesát tisíc korun českých, na částku celkem 83.670.000,- Kč, slovy: osmdesát tři miliony šest set sedmdesát tisíc korun českých, a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - Plzeňský kraj, se sídlem Plzeň, Škroupov a 18, PSČ 306 13, IČ: 708 90 366 ve výši 17.160.000,- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je vytvoření silného ekonomického subjektu schopného poskytnout dostatečné záruky k plnění všech svých závazků a úkolů, které přešly z příspěvkové o rganizace Nemocnice Rokycany a týkají se řádného a kvalitního poskytování zdravotnické péče, jak směrem k nejširší veřejnosti, tak i k obchodním partnerům obchodní společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akcionář - Plzeňský kraj, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ 306 13, IČ: 708 90 366. Lhůta pro upsání nových akcií počne běžet od druhého dne od zápisu usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským so udem v Plzni a skončí uplynutím třicet kalendářních dnů od zápisu usnesení rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli či svátek, je poslední den lhůty nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí jediný akcionář společnosti uzavřít smlouvu o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch.zák. Způsob a rozsah zvyšování základního kapitálu: úpisem nových akcií peněžitým vkladem v rozsahu 17.160 .000,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští.Lhůta pro splacení emisního kurzu: emisní kurz je povinen zaplatit nejpozději do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to pokud jde o zvýšení kapitálu peněžitým vkladem ve výši 17.160.000,- K č na zvláštní účet obchodní společnosti vedený u Komerční banky, a.s., č.ú.: 35-0060900297/0100. Místo pro upisování nových akcií: v sídle jediného akcionáře - Plzeňský kraj, Plzeň, Škroupova 1760/18, kancelář hejtmana. Druh, podoba, forma, počet, jmenovi tá hodnota nových akcií: zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 1716 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie je 10.000,- Kč. do 19. 11. 2008 od 23. 10. 2008

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 1. 11. 2004 toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti ve výši 23.850.000,- Kč o částku 42.660.000,- Kč nově na základní kapitál ve výši 66.510.000,- Kč, a to: a) peněžitým vkladem jediného akcionáře Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, identifikační číslo 708 90 366, ve výši 5.000.000,- Kč. Důvod navrhovaného zvýšení základního kapitálu: shromáždění finančních prostředků pro investiční činnost s polečnosti. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akcionář - Plzeňský kraj. Lhůta pro upsání nových akcií: Do třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář je oprávněn začít upisovat nové akcie dříve, a to po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. Pokud bude upisováno takto dříve, je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Úpisem nových akcií peněžitými vklady v rozsahu 5.000.000,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští. Lhůta pro splacení emisního kurzu: Emisní kurz bude splacen do třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet obchodní společnosti, vedený u peněžného ústavu, Komerční banka, a.s., pobočka Rokycany, č.ú. 35-0060900297/0100. Jediný akcionář je oprávněn začít upisovat nové akcie dříve, a to po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud bude upisováno takto dříve, je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo pro upisování nových akcií: Sídlo jediného akcionáře Plzeňský kraj, v Plzni, Škroupova 18, kancelář hejtmana. Druh, podoba, forma, počet, jmenovitá hodnota nových akcií: Zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 500 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 10.000,- Kč. b) nepeněžitým vkladem jediného akcionáře Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, identifikační číslo 708 90 366, ve výši 37.660.000,- Kč. Důvod navrhovaného zvýšení základního kapitálu: jedná se o majetek potřebný k provozní a odborné činnosti obchodní společnosti, nutný pro její další podnikatelskou činnost v souladu s předmětem její činnosti. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akcionář - Plzeňský kraj. Lhůta pro upsání nových akcií: Do třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář je oprávněn začít upisovat nové akcie dříve, a to po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. Pokud bude upisováno takto dříve, je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Úpisem nových akcií nepeněžitým vkladem - souborem movitých věcí tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku soudní znalkyně Ing. Jaroslavy Medvědové, jmenované pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni, č. posudku 322/2003 ze dne 28.11.2003, výše ocen ění 37.660.000,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští. Lhůta pro splácení emisního kurzu: Emisní kurz bude splacen předáním souboru movitých věcí v dohodě o předání a převzetí těchto věcí způsobem a ve lhůtě uvedeným. Druh, podoba, forma, počet, jmenovitá hodnota nových akcií: Zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 3.766 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 10.000,- Kč. Místo pro upisování nových akcií: Sídlo jediného akcionáře - Plzeňský kraj, v Plzni, Škroupova 18, kancelář hejtmana. Předmět nepeněžitého vkladu: Předmět nepeněžitého vkladu tvoří soubor movitých věcí popsaný ve znaleckém posudku Ing. Jaroslavy Medvědové, č. posudku 322/2003 ze dne 28.11.2003, a tento znalecký posudek tvoří přílohu tohoto notářského zápisu. Hodnota nepeněžitého vkladu jediného akcionáře Plzeňského kraje je určena celkem na částku 37.660.000,- Kč, a to znaleckým posudkem soudní znalkyně Ing. Jaroslavy Medvědové, č. posudku 322/2003 ze dne 28.11.2003, jmenované pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni. do 16. 7. 2005 od 14. 3. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 112 670 000 Kč

od 13. 6. 2019

Základní kapitál

vklad 108 670 000 Kč

do 13. 6. 2019 od 26. 2. 2015

Základní kapitál

vklad 90 670 000 Kč

do 26. 2. 2015 od 16. 12. 2009

Základní kapitál

vklad 83 670 000 Kč

do 16. 12. 2009 od 19. 11. 2008

Základní kapitál

vklad 66 510 000 Kč

do 19. 11. 2008 od 16. 7. 2005

Základní kapitál

vklad 23 850 000 Kč

do 16. 7. 2005 od 26. 8. 2003
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 11 267 od 13. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 10 867 do 13. 6. 2019 od 26. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 9 067 do 26. 2. 2015 od 16. 12. 2009
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 8 367 do 16. 12. 2009 od 19. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 6 651 do 19. 11. 2008 od 16. 7. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 385 do 16. 7. 2005 od 6. 4. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 385 do 6. 4. 2004 od 26. 8. 2003

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

doc. MUDr. Milada Emmerová CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 9. 3. 2021

Růženy Svobodové 686/25, Plzeň, 323 00, Česká republika

MUDr. Josef Perk

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2018

vznik členství: 26. 6. 2018

Pod Ohradou 70, Rokycany, 337 01, Česká republika

Mgr. Jan Šašek

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2017

vznik členství: 23. 5. 2017

Raisova 816, Rokycany, 337 01, Česká republika

Historické vztahy

doc. MUDr. Milada Emmerová CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2021 - Poslední vztah: 24. 5. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

Růženy Svobodové 686/25, Plzeň, 323 00, Česká republika

Václav Šlajs

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2017 - Poslední vztah: 12. 3. 2021

vznik členství: 23. 5. 2017

zánik členství: 31. 12. 2020

vznik funkce: 13. 6. 2017

zánik funkce: 31. 12. 2020

Tachovská 1385/67, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

František Kuneš

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 5. 2015 - Poslední vztah: 9. 8. 2018

vznik členství: 16. 12. 2014

zánik členství: 21. 5. 2018

Nad Kalvárií 426, Rokycany, 337 01, Česká republika

František Kuneš

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 5. 2015 - Poslední vztah: 9. 8. 2018

vznik členství: 16. 12. 2014

zánik členství: 21. 5. 2018

Nad Kalvárií 426, Rokycany, 337 01, Česká republika

Anna Bauerová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 5. 2015

vznik členství: 18. 11. 2009

zánik členství: 18. 11. 2014

Bezručova 395, Rokycany, 337 01, Česká republika

Jitka Hejlová

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 5. 10. 2017

vznik členství: 17. 2. 2014

zánik členství: 15. 5. 2017

vznik funkce: 24. 4. 2014

zánik funkce: 15. 5. 2017

Družstevní 226, Hrádek, 338 42, Česká republika

Jitka Hejlová

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 5. 10. 2017

vznik členství: 17. 2. 2014

zánik členství: 15. 5. 2017

vznik funkce: 24. 4. 2014

zánik funkce: 15. 5. 2017

Družstevní 226, Hrádek, 338 42, Česká republika

Václav Grüner

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 19. 2. 2013

zánik členství: 17. 2. 2014

vznik funkce: 26. 3. 2013

zánik funkce: 17. 2. 2014

Žihle 291, 331 65, Česká republika

Jaromír Drozd

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2013 - Poslední vztah: 5. 10. 2017

vznik členství: 19. 2. 2013

zánik členství: 22. 5. 2017

Krašovská 1732/22, Plzeň, 323 00, Česká republika

Jaromír Drozd

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2013 - Poslední vztah: 5. 10. 2017

vznik členství: 19. 2. 2013

zánik členství: 22. 5. 2017

Krašovská 1732/22, Plzeň, 323 00, Česká republika

Antonín Přikryl

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2011 - Poslední vztah: 30. 4. 2013

vznik členství: 25. 8. 2011

zánik členství: 18. 2. 2013

Roháčova 703, Rokycany, 337 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Anna Bauerová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2009 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 18. 11. 2009

Bezručova 395, Rokycany, 337 01, Česká republika

Pavel Behenský

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2009 - Poslední vztah: 26. 9. 2011

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 25. 8. 2011

Holoubkov 156, 338 01, Česká republika

Doc. Ing. Jaroslav Tuček CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2009 - Poslední vztah: 30. 4. 2013

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 18. 2. 2013

vznik funkce: 2. 4. 2009

zánik funkce: 18. 2. 2013

Pražská 612, Rokycany, 337 01, Česká republika

František Bláha

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2009 - Poslední vztah: 25. 9. 2009

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 31. 8. 2009

Stupno 19, Břasy, 338 24, Česká republika

Doc. Ing. Jaroslav Tuček CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2009 - Poslední vztah: 16. 12. 2009

vznik členství: 1. 1. 2009

Pražská 612, Rokycany, 337 01, Česká republika

Ing. Miroslav Jaroš

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2006 - Poslední vztah: 27. 2. 2009

vznik členství: 18. 1. 2005

zánik členství: 31. 12. 2008

vznik funkce: 14. 11. 2005

zánik funkce: 31. 12. 2008

Zámostí 175, Radnice, 338 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Prof. MUDr. Karel Novák Dr. Sc.

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2005 - Poslední vztah: 27. 2. 2009

vznik členství: 18. 1. 2005

zánik členství: 31. 12. 2008

Žižkova 748/III., Rokycany, 337 01, Česká republika

Ing. Miroslav Jaroš

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2005 - Poslední vztah: 5. 6. 2006

vznik členství: 18. 1. 2005

Zámostí 175, Radnice, 338 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

MUDr. Josef Perk

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2005 - Poslední vztah: 16. 12. 2009

vznik členství: 6. 10. 2004

zánik členství: 18. 11. 2009

Pod Ohradou 70/02, Rokycany, 337 01, Česká republika

Prof. MUDr. Karel Novák Dr.Sc.

člen

První vztah: 26. 8. 2003 - Poslední vztah: 16. 7. 2005

vznik členství: 26. 8. 2003

zánik členství: 26. 11. 2004

Žižkova 748/III., Rokycany, 337 01, Česká republika

MUDr. Josef Perk

člen

První vztah: 26. 8. 2003 - Poslední vztah: 16. 7. 2005

vznik členství: 26. 8. 2003

zánik členství: 6. 10. 2004

Pod Ohradou 70/02, Rokycany, 337 01, Česká republika

Stanislav Rampas

člen

První vztah: 26. 8. 2003 - Poslední vztah: 16. 7. 2005

vznik členství: 26. 8. 2003

zánik členství: 26. 11. 2004

Ejpovice 61, Rokycany, 337 01, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Mgr. Jaroslav Šíma MBA

Předseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2018

vznik členství: 20. 6. 2017

vznik funkce: 20. 7. 2018

Boršov nad Vltavou 18, 370 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Michal Filař

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 6. 2018

vznik členství: 1. 9. 2017

vznik funkce: 1. 6. 2018

Rabštejnská 1565/9, Plzeň, 323 00, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Jaroslav Šíma MBA

člen představenstva

První vztah: 11. 6. 2018 - Poslední vztah: 9. 8. 2018

vznik členství: 20. 6. 2017

Boršov nad Vltavou 18, 370 01, Česká republika

Ing. Jiří Veverka

předseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2018 - Poslední vztah: 9. 8. 2018

vznik členství: 1. 12. 2017

zánik členství: 30. 6. 2018

vznik funkce: 1. 12. 2017

zánik funkce: 30. 6. 2018

Albrechtická 2252/37, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Jiří Veverka

předseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2018 - Poslední vztah: 9. 8. 2018

vznik členství: 1. 12. 2017

zánik členství: 30. 6. 2018

vznik funkce: 1. 12. 2017

zánik funkce: 30. 6. 2018

Albrechtická 2252/37, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Marek Kýhos MBA

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2017 - Poslední vztah: 12. 3. 2021

vznik členství: 16. 5. 2017

zánik členství: 31. 12. 2020

Brněnská 949/3, Plzeň, 323 00, Česká republika

MUDr. Alan Sutnar Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2017 - Poslední vztah: 10. 6. 2019

vznik členství: 16. 5. 2017

zánik členství: 31. 3. 2019

Lábkova 838/79, Plzeň, 318 00, Česká republika

Mgr. Jaroslav Šíma MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 10. 2017 - Poslední vztah: 11. 6. 2018

vznik členství: 20. 6. 2017

vznik funkce: 13. 7. 2017

zánik funkce: 1. 6. 2018

Boršov nad Vltavou 18, 370 01, Česká republika

Mgr. Jaroslav Šíma MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 10. 2017 - Poslední vztah: 11. 6. 2018

vznik členství: 20. 6. 2017

vznik funkce: 13. 7. 2017

zánik funkce: 1. 6. 2018

Boršov nad Vltavou 18, 370 01, Česká republika

Ing. Michal Filař

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2017 - Poslední vztah: 11. 6. 2018

vznik členství: 1. 9. 2017

Rabštejnská 1565/9, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Michal Filař

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2017 - Poslední vztah: 11. 6. 2018

vznik členství: 1. 9. 2017

Rabštejnská 1565/9, Plzeň, 323 00, Česká republika

Václav Kočí

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 4. 2016 - Poslední vztah: 5. 10. 2017

vznik členství: 27. 1. 2016

zánik členství: 15. 5. 2017

vznik funkce: 24. 2. 2016

zánik funkce: 15. 5. 2017

K Lesu 1001, Rokycany, 337 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Václav Kočí

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 4. 2016 - Poslední vztah: 5. 10. 2017

vznik členství: 27. 1. 2016

zánik členství: 15. 5. 2017

vznik funkce: 24. 2. 2016

zánik funkce: 15. 5. 2017

K Lesu 1001, Rokycany, 337 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

MUDr. Hana Perková MBA

předseda představenstva

První vztah: 16. 5. 2015 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 1. 9. 2014

zánik členství: 30. 11. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2014

zánik funkce: 30. 11. 2017

Pod Ohradou 70, Rokycany, 337 01, Česká republika

MUDr. Hana Perková MBA

předseda představenstva

První vztah: 16. 5. 2015 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 1. 9. 2014

zánik členství: 30. 11. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2014

zánik funkce: 30. 11. 2017

Pod Ohradou 70, Rokycany, 337 01, Česká republika

MUDr. Hana Perková

předseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 5. 2015

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 1. 9. 2014

vznik funkce: 17. 9. 2009

zánik funkce: 1. 9. 2014

Pod Ohradou 70, Rokycany, 337 01, Česká republika

Mgr. Josef Baum

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 4. 2016

vznik členství: 27. 1. 2011

zánik členství: 27. 1. 2016

Pražská 249, Mýto, 338 05, Česká republika

Mgr. Jan Karásek

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 5. 10. 2017

vznik členství: 17. 2. 2014

zánik členství: 15. 5. 2017

Na Chmelnicích 1225, Přeštice, 334 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Karásek

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 5. 10. 2017

vznik členství: 17. 2. 2014

zánik členství: 15. 5. 2017

Na Chmelnicích 1225, Přeštice, 334 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Karásek

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 17. 2. 2014

Na Chmelnicích 1225, Přeštice, 334 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Josef Baum

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2011 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 27. 1. 2011

Pražská 249, Mýto, 338 05, Česká republika

MUDr. Hana Perková

předseda představenstva

První vztah: 25. 9. 2009 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 1. 9. 2009

vznik funkce: 17. 9. 2009

Pod Ohradou 70, Rokycany, 337 01, Česká republika

MUDr. František Jirava

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 9. 2009 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 17. 2. 2014

vznik funkce: 17. 9. 2009

zánik funkce: 17. 2. 2014

Holoubkov 159, 338 01, Česká republika

František Bláha

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2009 - Poslední vztah: 3. 3. 2011

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 27. 1. 2011

Stupno 19, 338 24, Česká republika

Ing. František Janeček

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 25. 9. 2009

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 31. 8. 2009

K starým valům 17, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Vladimír Gabriel

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2006 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik členství: 16. 9. 2003

zánik členství: 26. 6. 2007

Pod Kopcem 605/4, Plzeň 2 - Slovany, 326 00, Česká republika

Ing. Vladimír Gabriel

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 2004 - Poslední vztah: 5. 6. 2006

vznik členství: 16. 9. 2003

Vrchlického 1578/4, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Miroslav Duchek

člen představenstva

První vztah: 26. 8. 2003 - Poslední vztah: 6. 4. 2004

vznik členství: 26. 8. 2003

zánik členství: 15. 9. 2003

Sokolovská 124, Plzeň, 323 15, Česká republika

Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.

od 5. 10. 2017

Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva.

do 5. 10. 2017 od 13. 8. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva.

do 13. 8. 2014 od 25. 9. 2009

Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo, a to jeden člen představenstva samostatně. Podepisování se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

do 25. 9. 2009 od 6. 4. 2004

Způsob jednání: a) Zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to jeden člen představenstva samostatně. b) Podepisování - podepisování se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné společnost zastupovat.

do 6. 4. 2004 od 26. 8. 2003

Další vztahy firmy Rokycanská nemocnice, a.s.

Akcionáři

Plzeňský kraj, IČ: 70890366

Škroupova 1760/18, Česká republika, Plzeň, 301 00

od 13. 8. 2014

Plzeňský kraj, IČ: 70890366

Škroupova, Česká republika, Plzeň, 306 13

do 13. 8. 2014 od 26. 8. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 3. 2004

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 14. 2. 2014
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 3. 2004
Čištění a praní textilu a oděvů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 3. 2004
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 3. 2004
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 3. 2004

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).