Hlavní navigace

ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

Firma ROZKVĚT, stavební bytové družstvo, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXXIV 332, Krajský soud v Brně.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00049239

Sídlo:

Havlíčkova 4481/44, Jihlava, 586 01

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

3. 7. 1978

DIČ:

CZ00049239

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXXIV 332, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

ROZKVĚT, stavební bytové družstvo od 4. 2. 2015

Obchodní firma

ROZKVĚT, stavební bytové družstvo do 4. 2. 2015 od 16. 2. 1965

Právní forma

Družstvo od 16. 2. 1965

adresa

Havlíčkova 44
Jihlava od 16. 2. 1965

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 4. 6. 2009

V rámci své činnosti družstvo zejména: a) staví,popř.zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech,rodinných domcích,jakož i výstavbu nebytových prostor,které pronajímá svým členům, c) přiděluje družstevní byty,včetně bytů v rodinných dom- cích a nebytové prostory do nájmu svým členům, d) provádí,popř.zabezpečuje údržbu,opravy,rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy,tak i příp. pro jiné osoby, od 27. 4. 2001

e) poskytuje,popř.zabezpečuje řádné plnění služeb obvykle spojených s bydlením a nerušený výkon práv s užíváním bytů souvisejících a to jak pro své členy,tak i pro osta- tní osoby,oprávněně užívající objekty družstva, g) provádí inženýrskou činnost, h) provádí nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 27. 4. 2001

Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby,provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných služeb s užívá- ním bytů a nebytových prostor. od 19. 7. 1993

V rámci své činnosti družstvo zejména: a) staví,popř.zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech,rodinných domcích,jakož i výstavbu nebytových prostor,které pronajímá svým členům, b) provádí bytové a občanské stavby, c) přiděluje družstevní byty,včetně bytů v rodinných dom- cích a nebytové prostory do nájmu svým členům, d) provádí,popř.zabezpečuje údržbu,opravy,rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy,tak i příp. pro jiné osoby, do 27. 4. 2001 od 19. 7. 1993

e) poskytuje,popř.zabezpečuje řádné plnění služeb obvykle spojených s bydlením a nerušený výkon práv s užíváním bytů souvisejících a to jak pro své členy,tak i pro osta- tní osoby,oprávněně užívající objekty družstva, f) provádí silniční motorovou dopravu, g) provádí inženýrskou činnost, h) provádí nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ch) provádí instalaci a opravy elektrických strojů a přístrojů do 27. 4. 2001 od 19. 7. 1993

i) provádí vodoinstalatérství do 27. 4. 2001 od 19. 7. 1993

1) Předmětem činnosti družstvaje zajišťovat uspokojování bytových potřeb členů družstva, hospodářských,sociálních a kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a upevňovat socialistic- ké uvědomění uživatelů družstevního majetku. do 19. 7. 1993 od 16. 2. 1965

2) Ke splnění svých úkolů družstvo: a) staví,příp.zabezpečuje pro své členy výstavbu družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení(např. garáží), b) přiděluje svým členům družstevní byty a místnosti neslouží- cí k bydlení, c) zajišťuje uživatelům družstevních bytů(místností neslouží- cích k bydlení) nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku, d) zlepšuje podle možnosti družstevní majetek, do 19. 7. 1993 od 16. 2. 1965

nesloužících k bydlení) nebo by nebylo možné je užívat, h) staví,popř.zabezpečuje výstavbu rodinných domů,přiděluje je svým členům a převádí do jejich osobního vlastnictví, i) zabezpečuje pro své členy - vlastníky rodinných domků - údržbářské, opravárenské a obdobné práce související s užíváním rodinných domků. do 19. 7. 1993 od 16. 2. 1965

3)Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu,technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostře dí členů družstev a občanů,a to: a) přípravnou a projektovou činnost b) investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci do 19. 7. 1993 od 16. 2. 1965

4) Výstavba včetně modernizace bytového fondu,technické a občan- ské vybavenosti, zlepšování životního prostředí,pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2.mil. Kčs. do 19. 7. 1993 od 16. 2. 1965

5) Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fonu do 19. 7. 1993 od 16. 2. 1965

6) Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou. 7) Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu (např. autodoprava,výkony strojů a mechanizace včetně případného je- jich zapůjčování,provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospo- dářství). 8) Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva (jako dodávka tepla a teplé užitkové vody,pronájem nebytových prostor,provoz prádelen,sauny,mycích boxů,administrativní prá- do 19. 7. 1993 od 16. 2. 1965

ce a pod.). 9) Splnění převzatých závazků bývalého OVBD Jihlava uzavřených do 30.června 1982. do 19. 7. 1993 od 16. 2. 1965

e) zajišťuje řádné plnění služeb, jejich poskytování je s uží- váním družstevního bytu (místnosti nesloužící k bydlení) spojeno, f) organizuje politickovýchovnou práci,soustavně pečuje o pro- hlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie, g) za podmínek stanovených Českým svazem bytových družstev mů- že provádět i jiné práce související s výstavbou družstev- ních bytů (místností nesloužících k bydlení),bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou družstevních bytů (místností do 27. 4. 2001 od 16. 2. 1965

Ostatní skutečnosti

Exekučním příkazem č.j. 003 EX 3074/14-15 ze dne 3.12.2014 , vydaný soudním exekutorem Mgr. Richard Bednář, Exekutorský úřad Praha 10, se přikazuje postižení podílu povinného: Iveta Plachá, člena družstva ROZKVĚT, stavební bytové družstvo, IČ: 00049239, v edeného obchodním rejstříkem Krajského soudu v Brně oddíl Dr XXXIV, vložka 332. od 12. 12. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 2. 7. 2014

Shrormáždění delegátů konané dne 29.5.2012 schválilo změnu stanov v čl. 7, čl. 13, čl. 13 odst. g), čl. 14 odst. 1), čl. 19 odst. 1) a čl. 40 od 19. 7. 2012

Shromáždění delegátů konané dne 29.5.2012 schválilo změnu stanov v čl. 7, čl. 13, čl. 13 odst. g), čl. 14 odst. 1), čl. 19 odst. 1) a čl. 40 od 19. 7. 2012

Shromáždění delegátů schválilo 18.5.2001 stanovy družstva v jejich úplném znění . od 21. 8. 2001

Shromáždění delegátů konané dne 28.1.1997 schválilo změnu stanov v čl.77 písm.m),čl.81 odst.7 od 27. 4. 2001

Shromáždění delegátů konané dne 23.6.1999 schválilo změnu stanov v čl.31 odst.1. od 27. 4. 2001

Shromáždění delegátů konané dne 9.10.2000 schválilo změnu stanov v čl.50 odst.1,čl.119,čl.120,čl.121,čl.122,čl.123,čl.124,čl.125,čl.126, čl.127,čl.128. od 27. 4. 2001

Shromáždění delegátů konané dne 27.6.1994 schválilo změnu stanov v čl.3 odst.2 písm.e), čl. 7 odst.2,3, čl.12 písm.f). od 30. 8. 1994

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáž- dění delegátů konané dne 8.12.1992 přizpůsobené úpravě druž- stva přeměněného podle § 765 odst.1 obchodního zák.a § 9 odst.9 6 písm.a)zák.č.42/1992 Sb. od 19. 7. 1993

Zapisované základní jmění 397.150,-- Kč Základní členský vklad 50,-- Kč do 10. 7. 1996 od 19. 7. 1993

Způsob zastupování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném předsta- venstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písem- ná forma,podepisuje za družstvo předseda (popř.místopředse- da) a další člen představenstva. do 10. 7. 1996 od 19. 7. 1993

Způsob zřízení:Usnesením ustavující členské schůze ze dne 25.září do 19. 7. 1993 od 16. 2. 1965

1964 a se souhlasem ÚRD v Praze ze dne 17.11.1964 do 19. 7. 1993 od 16. 2. 1965

Představenstvo má pět až patnáct členů. do 19. 7. 1993 od 16. 2. 1965

Zastupování : Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech.Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. do 19. 7. 1993 od 16. 2. 1965

Podepisování: Právní úkony, pro které je předepsaná písemná for- ma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místo- předseda) a další člen představenstva. do 19. 7. 1993 od 16. 2. 1965

Statutární orgán

9 fyzických osob

JUDr. Ladislav Krédl

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 26. 5. 2011

vznik funkce: 24. 5. 2016

S. K. Neumanna 4163/3, Jihlava, 586 01, Česká republika

Dušan Magura

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 23. 5. 2006

vznik funkce: 24. 5. 2016

Na Hliništi 4290/19, Jihlava, 586 01, Česká republika

Zdeněk Navrátil

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 26. 5. 2011

vznik funkce: 24. 5. 2016

Za Prachárnou 4277/19, Jihlava, 586 01, Česká republika

Pavel Janisch

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 18. 5. 2001

vznik funkce: 24. 5. 2016

S. K. Neumanna 4165/5, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Vladislav Pospíchal

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 23. 5. 2006

vznik funkce: 24. 5. 2016

Středová 805, Luka nad Jihlavou, 588 22, Česká republika

Luboš Klouda

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 28. 5. 2013

vznik funkce: 24. 5. 2016

Kainarova 4365/9, Jihlava, 586 01, Česká republika

Miroslav Vrba

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

vznik funkce: 24. 5. 2016

Vančurova 4359/13, Jihlava, 586 01, Česká republika

Milan Kunče

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 17. 1. 1997

vznik funkce: 24. 5. 2016

Za Prachárnou 4278/21, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Bohuslav Vacek

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 18. 5. 2001

vznik funkce: 24. 5. 2016

Záborná 41, 588 13, Česká republika

Historické vztahy

Miroslav Vrba

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2015 - Poslední vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2015

zánik funkce: 24. 5. 2016

Vančurova 4359/13, Jihlava, 586 01, Česká republika

Milan Kunče

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 17. 1. 1997

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 24. 5. 2016

Za Prachárnou 4278/21, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Vladislav Pospíchal

předseda představenstva

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 23. 5. 2006

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 24. 5. 2016

Středová 805, Luka nad Jihlavou, 588 22, Česká republika

Ing. Bohuslav Vacek

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2013 - Poslední vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 18. 5. 2001

zánik funkce: 24. 5. 2016

/předseda ekonomické komise/ do 28. 6. 2016 od 28. 11. 2013

Záborná 41, 588 13, Česká republika

Luboš Klouda

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 28. 5. 2013

zánik funkce: 24. 5. 2016

Kainarova 4365/9, Jihlava, 586 01, Česká republika

Josef Holub

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

vznik členství: 18. 5. 2001

zánik členství: 30. 6. 2012

Šeříková 1a, Dobronín, 588 12, Česká republika

Petr Wastl

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 4. 2. 2015

vznik členství: 18. 5. 2011

zánik členství: 31. 12. 2014

vznik funkce: 26. 5. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2014

Polní 24, Jihlava, 586 01, Česká republika

Milan Kunče

předseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 22. 8. 2014

vznik členství: 17. 1. 1997

vznik funkce: 26. 5. 2011

zánik funkce: 1. 7. 2014

Za Prachárnou 21, Jihlava, 586 01, Česká republika

Pavel Janisch

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 18. 5. 2001

zánik funkce: 24. 5. 2016

S.K.Neumanna 5, Jihlava, 586 01, Česká republika

Dušan Magura

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 23. 5. 2006

zánik funkce: 24. 5. 2016

Na Hliništi 19, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Bohuslav Vacek

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 18. 5. 2001

/předseda ekonomické komise/ do 28. 11. 2013 od 7. 7. 2011

Záborná 41, Polná, 588 13, Česká republika

Ing. Vladislav Pospíchal

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 22. 8. 2014

vznik členství: 23. 5. 2006

vznik funkce: 26. 5. 2011

zánik funkce: 1. 7. 2014

Středová 805, Luka nad Jihlavou, 588 22, Česká republika

JUDr. Ladislav Krédl

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 26. 5. 2011

zánik funkce: 24. 5. 2016

S.K.Neumanna 3, Jihlava, 586 01, Česká republika

Zdeněk Navrátil

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 26. 5. 2011

zánik funkce: 24. 5. 2016

Za Prachárnou 19, Jihlava, 586 01, Česká republika

Mgr. Zdeněk Smutný

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2011

vznik členství: 18. 5. 2001

vznik funkce: 23. 5. 2006

zánik funkce: 26. 5. 2011

Demlova 20, Jihlava, 586 01, Česká republika

Dušan Magura

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2011

vznik členství: 23. 5. 2006

vznik funkce: 23. 5. 2006

zánik funkce: 26. 5. 2011

Na Hliništi 19, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Bohuslav Vacek

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2011

vznik členství: 18. 5. 2001

vznik funkce: 23. 5. 2006

zánik funkce: 26. 5. 2011

/předseda ekonomické komise/ do 7. 7. 2011 od 20. 7. 2006

Za Prachárnou 21, Jihlava, 586 01, Česká republika

Pavel Janisch

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2011

vznik členství: 18. 5. 2001

vznik funkce: 23. 5. 2006

zánik funkce: 26. 5. 2011

S.K.Neumanna 5, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Vladislav Pospíchal

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2011

vznik členství: 23. 5. 2006

vznik funkce: 23. 5. 2006

zánik funkce: 26. 5. 2011

Za Prachárnou 9, Jihlava, 586 01, Česká republika

Milan Kunče

předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2011

vznik členství: 17. 1. 1997

vznik funkce: 23. 5. 2006

zánik funkce: 26. 5. 2011

Za Prachárnou 21, Jihlava, 586 01, Česká republika

Petr Wastl

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2011

vznik členství: 18. 5. 2001

vznik funkce: 23. 5. 2006

zánik funkce: 26. 5. 2011

Polní 24, Jihlava, 586 01, Česká republika

Josef Holub

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2011

vznik členství: 18. 5. 2001

vznik funkce: 23. 5. 2006

zánik funkce: 26. 5. 2011

Dobronín 158, Česká republika

Ing. Zdeněk Lysý

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2006 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik funkce: 23. 5. 2006

zánik funkce: 14. 1. 2009

Vančurova 2, Jihlava, 586 01, Česká republika

JUDr. Mojmír Doubek

místopředseda družstva

První vztah: 21. 8. 2001 - Poslední vztah: 25. 3. 2005

vznik funkce: 18. 5. 2001

zánik funkce: 9. 12. 2004

Musilova 59, Jihlava, Česká republika

Milan Kunče

předseda družstva

První vztah: 21. 8. 2001 - Poslední vztah: 20. 7. 2006

vznik funkce: 18. 5. 2001

zánik funkce: 23. 5. 2006

Za Prachárnou 21, Jihlava, Česká republika

Ing. Bohuslav Vacek

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2001 - Poslední vztah: 20. 7. 2006

vznik funkce: 18. 5. 2001

zánik funkce: 23. 5. 2006

/předseda ekonomické komise/ do 20. 7. 2006 od 21. 8. 2001

Za Prachárnou 21, Jihlava, Česká republika

Milan Kunče

předseda družstva

První vztah: 27. 4. 2001 - Poslední vztah: 21. 8. 2001

Jabloňová 8, Jihlava, Česká republika

Milan Kunče

předseda družstva

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 27. 4. 2001

Ant.Zápotockého 96, Jihlava, Česká republika

Pavel Janisch

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 20. 7. 2006

vznik funkce: 18. 5. 2001

zánik funkce: 23. 5. 2006

S.K.Neumanna 5, Jihlava, Česká republika

Josef Holub

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 20. 7. 2006

vznik funkce: 18. 5. 2001

zánik funkce: 23. 5. 2006

Dobronín 158, Česká republika

Mgr. Zdeněk Smutný

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 20. 7. 2006

vznik funkce: 18. 5. 2001

zánik funkce: 23. 5. 2006

Demlova 20, Jihlava, Česká republika

Petr Wastl

místopředseda družstva

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 20. 7. 2006

vznik funkce: 18. 5. 2001

zánik funkce: 23. 5. 2006

Polní 24, Jihlava, Česká republika

Václav Perout

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 19. 11. 2004

vznik funkce: 18. 5. 2001

zánik funkce: 10. 12. 2003

Demlova 27, Jihlava, Česká republika

Ing. Bohuslav Vacek

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 21. 8. 2001

/předseda ekonomické komise/ do 21. 8. 2001 od 17. 1. 1997

Demlova 27, Jihlava, Česká republika

JUDr. Mojmír Doubek

místopředseda družstva

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 21. 8. 2001

Musilova 29, Jihlava, Česká republika

Ing. Zdeněk Lysý

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 20. 7. 2006

vznik funkce: 18. 5. 2001

zánik funkce: 23. 5. 2006

Vančurova 2, Jihlava, Česká republika

Ing. Jan Janeček

člen

První vztah: 10. 7. 1996 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Kozlov 123, Velký Beranov, Česká republika

JUDr. Mojmír Doubek

místopředseda

První vztah: 10. 7. 1996 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Musilova 29, Jihlava, Česká republika

Václav Perout

člen

První vztah: 10. 7. 1996 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Demlova 27, Jihlava, Česká republika

Ing. Jan Foitl

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1993 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Demlova 2, Jihlava, Česká republika

JUDr. Mojmír Doubek

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1993 - Poslední vztah: 10. 7. 1996

Musilova 59, Jihlava, Česká republika

Ing. Miloš Kašpárek

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1993 - Poslední vztah: 10. 7. 1996

Mošnova 6, Jihlava, Česká republika

Bohumil Chvátal

člen

První vztah: 16. 2. 1965 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Leninova 58, Jihlava, Česká republika

Jaromír Jonáš

člen

První vztah: 16. 2. 1965 - Poslední vztah: 19. 7. 1993

S.K.Neumanna 1, Jihlava, Česká republika

Libor Klouda

člen

První vztah: 16. 2. 1965 - Poslední vztah: 19. 7. 1993

Na kopci 3, Jihlava, Česká republika

Ing. Petr Němeček CSc.

místopředseda

První vztah: 16. 2. 1965 - Poslední vztah: 10. 7. 1996

Ant.Zápotockého 41, Jihlava, Česká republika

Alois Kružík

člen

První vztah: 16. 2. 1965 - Poslední vztah: 19. 7. 1993

Ant.Zápotockého 2, Jihlava, Česká republika

Josef Holub

člen

První vztah: 16. 2. 1965 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Dobronín 158, Česká republika

Petr Wastl

místopředseda

První vztah: 16. 2. 1965 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Polní 24, Jihlava, Česká republika

Milan Kunče

předseda

První vztah: 16. 2. 1965 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Ant.Zápotockého 96, Jihlava, Česká republika

Jan Zmrhal

člen

První vztah: 16. 2. 1965 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Nad plovárnou 69, Jihlava, Česká republika

Alena Janischová

člen

První vztah: 16. 2. 1965 - Poslední vztah: 19. 7. 1993

S.K.Neumanna 5, Jihlava, Česká republika

Způsob zastupování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř.místopředseda) a další člen představenstva.

od 10. 7. 1996

Další vztahy firmy ROZKVĚT, stavební bytové družstvo

10 fyzických osob

Václav Babický

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 24. 5. 2016

vznik funkce: 24. 5. 2016

Kpt. Jaroše 3731/18, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Nechvátal

člen kontrolní komise

První vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 24. 5. 2016

vznik funkce: 24. 5. 2016

Kaštanová 459/10, Jihlava, 586 01, Česká republika

Blanka Křesadlová

člen kontrolní komise

První vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 24. 5. 2016

vznik funkce: 24. 5. 2016

Březinova 3980/95, Jihlava, 586 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Blanka Křesadlová

člen kontrolní komise

První vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 24. 5. 2016

vznik funkce: 24. 5. 2016

Březinova 3980/95, Jihlava, 586 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Nechvátal

člen kontrolní komise

První vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 24. 5. 2016

vznik funkce: 24. 5. 2016

Kaštanová 459/10, Jihlava, 586 01, Česká republika

Leopold Tůma

člen kontrolní komise

První vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 24. 5. 2016

vznik funkce: 24. 5. 2016

Kainarova 4367/13, Jihlava, 586 01, Česká republika

Václav Babický

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 24. 5. 2016

vznik funkce: 24. 5. 2016

Zimní 403/1, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jiří Havlík

předseda kontrolní komise

První vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 24. 5. 2016

vznik funkce: 24. 5. 2016

Demlova 3607/27, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jiří Havlík

předseda kontrolní komise

První vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 24. 5. 2016

vznik funkce: 24. 5. 2016

Demlova 3607/27, Jihlava, 586 01, Česká republika

Leopold Tůma

člen kontrolní komise

První vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 24. 5. 2016

vznik funkce: 24. 5. 2016

Kainarova 4367/13, Jihlava, 586 01, Česká republika

Historické vztahy

Václav Babický

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 28. 6. 2016 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 24. 5. 2016

vznik funkce: 24. 5. 2016

Zimní 403/1, Jihlava, 586 01, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 10. 1992

Živnosti

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 13. 6. 2001
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 13. 11. 1992
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 21. 10. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Inženýrská činnost
  • Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • Realitní činnost
  • Správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 10. 1992
Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 10. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).