Hlavní navigace

RSBC Private Equity CZ a.s.

Firma RSBC Private Equity CZ a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 19115, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 279 390 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

01657151

Sídlo:

Na hřebenech II 1718/8, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 5. 2013

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
4690 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
6499 Ostatní finanční zprostředkování j. n.
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
821 Administrativní a kancelářské činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 19115, Městský soud v Praze

Obchodní firma

RSBC Private Equity CZ a.s. od 4. 3. 2015

Obchodní firma

RSBC Private Equity CZ a.s. od 23. 3. 2015

Obchodní firma

RSBC Private Equity CZ a.s. od 6. 5. 2015

Obchodní firma

RSBC Private Equity CZ a.s. do 6. 5. 2015 od 3. 5. 2013

Obchodní firma

RSBC Private Equity CZ a.s. do 4. 3. 2015 od 19. 1. 2015

Obchodní firma

RSBC Private Equity CZ a.s. do 19. 1. 2015 od 31. 12. 2014

Právní forma

Akciová společnost od 3. 5. 2013

adresa

Příběnická 972/16
Praha 3 13000 od 3. 5. 2013

adresa

Na hřebenech II 1718/8
Praha 14000 od 27. 10. 2020

adresa

Říčanská 2399/3
Praha 10100 do 27. 10. 2020 od 11. 5. 2020

adresa

Přemyslovská 2845/43
Praha 13000 do 11. 5. 2020 od 14. 8. 2018

adresa

Příběnická 972/16
Praha 13000 do 14. 8. 2018 od 3. 5. 2013

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 4. 2019

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 3. 5. 2013

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti RSBC Private Equity CZ a.s. rozhodla dne 21.7.2016 o: a) zvýšení základního kapitálu společnosti RSBC Private Equity CZ a.s. o částku ve výši 238.000.000,- Kč, ze současné výše základního kapitálu 41.390.000,- Kč na novou výši 279.390.000,- Kč po zvýšení základního kapitálu společnosti RSBC Private Equity CZ a.s. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. b) nové akcie ani jejich část nebudou upsány dohodou akcionářů, ani na základě veřejné nabídky. Nové akcie budou nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou akcionáři společnosti RSBC Private Equity CZ a.s., a to společnost PORTELEMENT a.s. a společnost Rock bed Česká republika s.r.o. c) že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1190 kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč , jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepeněžitým vkladem, a to: (i) 4 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč , které vlastní a drží akcionář společnosti RSBC nemovitostní, a.s., společnost PORTELEMENT a.s., dle znaleckého posudku v hodnotě 47.683.000,- Kč, za tento vkla d upíše společnost PORTELEMENT a.s. 238 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč v souhrnném emisním kursu 47.683.000,- Kč, částka ve výši 83.000,- Kč bude tvořit emisní ážio. (ii) 16 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč , které vlastní a drží akcionář společnosti RSBC nemovitostní, a.s., společnost Rockbed Česká republika s.r.o., dle znaleckého posudku v hodnotě 190.732.000,- Kč, za tento vklad upíše společnost Rockbed Česká republika s.r.o. 952 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč v souhrnném emisním kursu 190.732.000,- Kč , částka ve výši 332.000,- Kč bude tvořit emisní ážio . d) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 14 pracovních dnů. Počátek běhu upisovací lhůty a místo upsání bude předem určeným zájemcům oznámen představenstvem doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. do 1. 2. 2017 od 21. 7. 2016

Valná hromada společnosti RSBC Private Equity CZ a.s. (dále též Společnost) rozhodla dne 8.1.2015 o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 7.690.000,- Kč o částku 33.700.000,- Kč na částku 41.390.00 0,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 167 kusů nových kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč každé akcie, 1 kus nové kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 140.000,- Kč a 1 kus nové kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 160.000,- Kč. Navrhovaná výše emisního kurzu upisovaných akcií činí celkem 33.700.000 ,- Kč, emisní kurz na jednu upisovanou akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč tak činí 200.000,- Kč, emisní kurz na jednu upisovanou akcii o jmenovité hodnotě 140.000,- Kč tak činí 140.000,- Kč a emisní kurz na jednu upisovanou akcii o jmenovité hodnotě 1 60.000,- Kč tak činí 160.000,- Kč. Přednostní právo na upisování akcií se neuplatní, jelikož za veškeré nové akcie bude vnesen nepeněžitý vklad. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání dvěma určeným zájemcům, jímž jsou dosavadní akcionáři společnosti, a to: Rockbed Česká republika s.r.o., IČ: 016 36 979 (dále též jen Rockbed Česká republika s.r.o.) a RSBC Financial Services a.s. (dále též jen RSBC Financial Services a.s.). Rockbed Česká republika s.r.o. a RSBC Financial Services (dále též jen Určení z ájemci) upíší akcie písemnou smlouvou o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností s úředně ověřenými podpisy. Upisovací lhůta činí 14 pracovních dnů od přijetí tohoto usnesení. Schvaluje se nepeněžitý vklad ke zvýšení základního kapitálu. Popis nepeněži tého vkladu: Určení zájemci za celý emisní kurz upsaných akcií vnesou výhradně nepeněžité vklady takto: Určený zájemce Rockbed Česká republika s.r.o. za celý emisní kurz upsaných akcií ve výši 26.960.000 Kč vnese výhradně nepeněžitý vklad, kterým je pohle dávka společnosti Rockbed Česká republika s.r.o. na vrácení úvěru za společností RSBC Na Veselí 22 s.r.o., IČ: 030 76 059 (dále též RSBC Na Veselí 22 s.r.o.), v nominální výši 26.960.000 Kč na základě smlouvy o úvěru ze dne 27.6.2014 mezi Společností ja ko úvěrujícím a RSBC Na Veselí 22 s.r.o. jako úvěrovaným (dále též Smlouva o úvěru) a na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.10.2014 mezi Společností jako postupitelem a Rockbed Česká republika s.r.o. jako postupníkem. Určený zájemce RSBC F inancial Services a.s. za celý emisní kurz upsaných akcií ve výši 6.740.000 Kč vnese výhradně nepeněžitý vklad, kterým je pohledávka společnosti RSBC Financial Services a.s. na vrácení úvěru za společností RSBC Na Veselí 22 s.r.o., v nominální výši 6.740 .000 Kč na základě Smlouvy o úvěru a na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.10.2014 mezi Společností jako postupitelem a RSBC Financial Services a.s. jako postupníkem. Částka ocenění nepeněžitého vkladu (cena nepeněžitého vkladu) je určena na základě znaleckého posudku číslo C14152146, vyhotoveného dne 1.11.2014 znaleckým ústavem American Appraisal s.r.o., IČ: 448 47 068, znalcem z oboru ekonomika, a je celkem 33.700.000,- Kč, z toho: cena nepeněžitého vkladu pohledávky společnosti Rockbed Česká republika s.r.o. na vrácení úvěru za společností RSBC Na Veselí 22 s.r.o. je 26.960.000 Kč , za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 134 kusů nových kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč každé akcie a 1 kus nové kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 160.000,- Kč, a cena nepeněžitého vkladu pohledávky společnosti RSBC Financial Services a.s. na vrácení úvěru za společností RSBC Na Veselí 22 s.r.o., je 6.740.000 Kč, za ten to nepeněžitý vklad bude vydáno 33 kusů nových kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč každé akcie a 1 kus nové kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 140.000,- Kč. Za celý nepeně žitý vklad bude vydáno celkem 167 kusů nových kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč každé akcie, 1 kus nové kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 140.000,- Kč a 1 kus nové kmen ové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 160.000,- Kč. Celková cena nepeněžitého vkladu je shodná s celkovou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sí dlo Společnosti na adrese Příběnická 972/16, Žižkov, PSČ 130 00 Praha 3. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu před podáním návrhu na zápis nové výše do obchodního rejstříku činí 10 pracovních dnů od upsání akcií. O rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu byl pořízen notářský zápis sepsaný JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze, sp. zn. NZ 3/2015, N 3/2015. do 23. 3. 2015 od 19. 1. 2015

Valná hromada společnosti RSBC Private Equity CZ a.s. rozhodla dne 27.11.2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti RSBC Private Equity CZ a.s. takto: Základní kapitál společnosti RSBC Private Equity CZ a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 2 .000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 5.690.000,- Kč (pět milionů šest set devadesát tisíc korun českých) na částku 7.690.000,- Kč (sedm milionů šest set devadesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základní ho kapitálu se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 27 (dvacet sedm) kusů nových kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) každé akcie; 1 (jeden) kus nové kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 138.000,- Kč (sto třicet osm tisíc korun českých); a 1 (jeden) kus nové kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 152.000,- Kč (sto padesát dva tisíc korun českých). Navrhovaná výše emisního kurzu upisovaných akcií činí celkem 5.690.000,- Kč (pět milionů šest set devadesát tisíc korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) tak činí 200.000,- Kč (d vě stě tisíc korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii o jmenovité hodnotě 138.000,- Kč (sto třicet osm tisíc korun českých) tak činí 138.000,- Kč (sto třicet osm tisíc korun českých) a emisní kurz na jednu upisovanou akcii o jmenovité hodnotě 152.000,- Kč (sto padesát dva tisíc korun českých) tak činí 152.000,- Kč (sto padesát dva tisíc korun českých). Přednostní právo na upisování akcií se neuplatní, jelikož za veškeré nové akcie bude vnesen nepeněžitý vklad. Všechny nové akcie budou nabídnu ty k upsání dvěma určeným zájemcům, jímž jsou dosavadní akcionáři společnosti a to: Rockbed Česká republika s.r.o., se sídlem Betlémské náměstí 351/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 016 36 979, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pr aze, oddíl C, vložka 209667, (dále též jen Rockbed Česká republika s.r.o.) a RSBC Financial Services a.s., se sídlem Betlémské náměstí 351/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 242 27 404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddí l B, vložka 17928 (dále též jen RSBC Financial Services a.s.). Rockbed Česká republika s.r.o. a RSBC Financial Services (dále též jen Určení zájemci) upíší akcie písemnou smlouvou o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností s úředně ověřenými podpisy. U pisovací lhůta činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od přijetí tohoto usnesení. Schvaluje se nepeněžitý vklad ke zvýšení základního kapitálu. Popis nepeněžitého vkladu: Určení zájemci za celý emisní kurz upsaných akcií vnesou výhradně nepeněžité vklady takto: Určený zájemce Rockbed Česká republika s.r.o. za celý emisní kurz upsaných akcií ve výši 4.552.000 Kč (čtyři miliony pět set padesát dva tisíc korun českých) vnese výhradně nepeněžitý vklad, kterým je 80 % podíl Rockbed Česká republika s.r.o. ve společno sti RSBC Na Veselí 22 s.r.o., se sídlem Příběnická 972/16, Žižkov, 130 00 Praha 3, Identifikační číslo: 030 76 059, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227146 a Určený zájemce RSBC Financial Services a.s. za cel ý emisní kurz upsaných akcií ve výši 1.138.000 Kč (jeden milion sto třicet osm tisíc korun českých) vnese výhradně nepeněžitý vklad, kterým je 20 % podíl RSBC Financial Services a.s. ve společnosti RSBC Na Veselí 22 s.r.o., se sídlem Příběnická 972/16, Ž ižkov, 130 00 Praha 3, Identifikační číslo: 030 76 059, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227146. Částka ocenění nepeněžitého vkladu cena nepeněžitého vkladu je určena na základě znaleckého posudku číslo C141 52120, vyhotoveného dne 15.8.2014 znaleckým ústavem American Appraisal s.r.o., se sídlem na adrese Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 140 00, IČ: 448 47 068, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8322, znalcem z obor u ekonomika a je celkem 5.690.000,- Kč (pět milionů šest set devadesát tisíc korun českých), z toho: cena nepeněžitého vkladu 80 % podílu Rockbed Česká republika s.r.o. ve společnosti RSBC Na Veselí 22 s.r.o. je 4.552.000 Kč (čtyři miliony pět set padesá t dva tisíc korun českých), za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 22 (dvacet dva) kusů nových kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) každé akcie a 1 (jeden) kus nové kmenové akci e na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 152.000,- Kč (sto padesát dva tisíc korun českých) a cena nepeněžitého vkladu 20 % podíl RSBC Financial Services a.s. ve společnosti RSBC Na Veselí 22 s.r.o., je 1.138.000 Kč (jeden milion sto třic et osm tisíc korun českých), za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5 (pět) kusů nových kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) každé akcie a 1 (jeden) kus nové kmenové akcie na jm éno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 138.000,- Kč (sto třicet osm tisíc korun českých. Za celý nepeněžitý vklad bude vydáno celkem 27 (dvacet sedm) kusů nových kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) každé akcie; 1 (jeden) kus nové kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 138.000,- Kč (sto třicet osm tisíc korun českých); a 1 (jeden) kus nové kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 152.000,- Kč (sto padesát dva tisíc korun českých). Celková cena nepeněžitého vkladu je shodná s celkovou jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo Sp olečnosti na adrese Příběnická 972/16, Žižkov, PSČ 130 00 Praha 3. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu před podáním návrhu na zápis nové výše do obchodního rejstříku činí 10 (deset) pracovních dnů od upsání akcií. O rozhodnutí valné hromady společnosti RSBC Private Equity CZ a.s. o zvýšení základního kapitálu byl pořízen notářský zápis sepsaný JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze, sp. zn. NZ 421/2014, N 441/2014. do 23. 3. 2015 od 31. 12. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 279 390 000 Kč

od 21. 7. 2016

Základní kapitál

vklad 41 390 000 Kč

do 21. 7. 2016 od 19. 1. 2015

Základní kapitál

vklad 7 690 000 Kč

do 19. 1. 2015 od 31. 12. 2014

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 31. 12. 2014 od 19. 9. 2013

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 19. 9. 2013 od 3. 5. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 793 900 Kč, počet: 100 od 1. 2. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 1 190 do 1. 2. 2017 od 21. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 167 do 1. 2. 2017 od 19. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 140 000 Kč, počet: 1 do 1. 2. 2017 od 19. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 160 000 Kč, počet: 1 do 1. 2. 2017 od 19. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 27 do 1. 2. 2017 od 31. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 138 000 Kč, počet: 1 do 1. 2. 2017 od 31. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 152 000 Kč, počet: 1 do 1. 2. 2017 od 31. 12. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 1. 2. 2017 od 3. 5. 2013

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Martin Vrecion

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2020

vznik členství: 11. 12. 2019

Větrná 405, Ondřejov, 251 65, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

PhDr. Petr Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 29. 4. 2017

vznik funkce: 3. 5. 2017

Klabalská I 4292, Zlín, 760 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Věra Slezáková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2018 - Poslední vztah: 2. 1. 2020

vznik členství: 15. 3. 2018

zánik členství: 31. 8. 2019

Na Veselí 1342/22, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Věra Slezáková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2017 - Poslední vztah: 24. 4. 2018

vznik členství: 3. 5. 2013

zánik členství: 15. 3. 2018

Na Veselí 1342/22, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Věra Slezáková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2017 - Poslední vztah: 24. 4. 2018

vznik členství: 3. 5. 2013

zánik členství: 15. 3. 2018

Na Veselí 1342/22, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Věra Slezáková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 6. 2017

vznik členství: 3. 5. 2013

Františka Diviše 483/35, Praha, 104 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Václav Kubeček

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 3. 5. 2013

zánik členství: 28. 4. 2017

Soukenická 1529/26, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Václav Kubeček

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 3. 5. 2013

zánik členství: 28. 4. 2017

Soukenická 1529/26, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Věra Slezáková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 6. 2017

vznik členství: 3. 5. 2013

Františka Diviše 483/35, Praha, 104 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Lenka Schönfeldová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 1. 2020

vznik členství: 16. 4. 2015

zánik členství: 10. 12. 2019

Příběnická 972/16, Praha, 130 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Lenka Schönfeldová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2015 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 16. 4. 2015

Příběnická 972/16, Praha, 130 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Václav Kubeček

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2015 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 3. 5. 2013

Soukenická 1529/26, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Věra Slezáková

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 3. 5. 2013

Františka Diviše 483/35, Praha, 104 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Věra Slezáková

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 3. 5. 2013

V Bytovkách 1518/23, Praha 10, 104 00, Česká republika

Petr Jůza

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2013 - Poslední vztah: 6. 5. 2015

vznik členství: 3. 5. 2013

zánik členství: 15. 4. 2015

sídl. V Zátiší 1014, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Václav Kubeček

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2013 - Poslední vztah: 3. 3. 2015

vznik členství: 3. 5. 2013

Brandlova 1558/5, Praha 4, 149 00, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Robert Schönfeld

předseda představenstva

První vztah: 24. 4. 2018

vznik členství: 15. 3. 2018

vznik funkce: 15. 3. 2018

Betlémské náměstí 351/6, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 19 vztahů k této osobě

Ing. Jan Ditz

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2018

vznik členství: 15. 3. 2018

Želetavská 1447/5, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 31 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Tomáš Vysoudil

člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2020 - Poslední vztah: 29. 4. 2020

vznik členství: 8. 1. 2020

zánik členství: 9. 1. 2020

vznik funkce: 8. 1. 2020

zánik funkce: 9. 1. 2020

Březská 533/24, Říčany, 251 01, Česká republika

Tomáš Vysoudil

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2020 - Poslední vztah: 20. 4. 2020

vznik funkce: 8. 1. 2020

Březská 533/24, Říčany, 251 01, Česká republika

Adéla Pittsová

Člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2018 - Poslední vztah: 23. 4. 2019

vznik členství: 1. 3. 2015

zánik členství: 14. 3. 2019

Na Veselí 1342/22, Praha, 140 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Robert Schönfeld

předseda

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 24. 4. 2018

vznik členství: 3. 5. 2013

zánik členství: 15. 3. 2018

vznik funkce: 3. 5. 2013

zánik funkce: 15. 3. 2018

Betlémské náměstí 351/6, Praha, 110 00, Česká republika

Robert Schönfeld

předseda

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 24. 4. 2018

vznik členství: 3. 5. 2013

zánik členství: 15. 3. 2018

vznik funkce: 3. 5. 2013

zánik funkce: 15. 3. 2018

Betlémské náměstí 351/6, Praha, 110 00, Česká republika

Adéla Pittsová

Člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 6. 2018

vznik členství: 1. 3. 2015

Krhanice 257, 257 42, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Christopher Kottnauer

člen

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 24. 4. 2018

vznik členství: 3. 5. 2013

zánik členství: 15. 3. 2018

Rooseveltova 166/10, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Christopher Kottnauer

člen

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 24. 4. 2018

vznik členství: 3. 5. 2013

zánik členství: 15. 3. 2018

Rooseveltova 166/10, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Adéla Pittsová

Člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 27. 6. 2018

vznik členství: 1. 3. 2015

Krhanice 257, 257 42, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Adéla Pittsová

Člen představenstva

První vztah: 23. 3. 2015 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 1. 3. 2015

Krhanice 257, 257 42, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Robert Schönfeld

předseda

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 3. 5. 2013

vznik funkce: 3. 5. 2013

Betlémské náměstí 351/6, Praha, 110 00, Česká republika

Christopher Kottnauer

člen

První vztah: 3. 5. 2013 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 3. 5. 2013

Rooseveltova 166/10, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Jakub Blaschke

člen

První vztah: 3. 5. 2013 - Poslední vztah: 23. 3. 2015

vznik členství: 3. 5. 2013

zánik členství: 1. 3. 2015

Ringhofferova 629, Kamenice, 251 68, Česká republika

Robert Schönfeld

předseda

První vztah: 3. 5. 2013 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 3. 5. 2013

vznik funkce: 3. 5. 2013

Příběnická 972/16, Praha 3, 130 00, Česká republika

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.

od 23. 4. 2019

Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně. Písemnosti zavazující společnost se podepisují tak, že vedle napsaného nebo vytištěného názvu společnosti připojí svůj vlast noruční podpis člen představenstva.

do 23. 4. 2019 od 3. 5. 2013

Další vztahy firmy RSBC Private Equity CZ a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 6. 2013

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 17. 6. 2013

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).