Hlavní navigace

s Autoleasing, a.s.

Firma s Autoleasing, a.s., akciová společnost, vznikla dne 06. 10. 2003. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 8912, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 500 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27089444

Sídlo:

Budějovická 1912/64B, Praha Krč, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 10. 2003

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ostatní finanční zprostředkovatelé (kromě IC a PF) pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
62020 Poradenství v oblasti informačních technologií
64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.
662 Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 8912, Městský soud v Praze

Obchodní firma

GFI Assets a.s. od 6. 10. 2003

Obchodní firma

s Autoleasing, a.s. od 28. 5. 2004

Právní forma

Akciová společnost od 6. 10. 2003

adresa

Budějovická
Praha 4 14000 od 1. 2. 2011

adresa

Praha 4, Budějovická 1518/13B, PSČ 14000 od 2. 3. 2015

adresa

Budějovická 1912/64b
Praha 14000 od 1. 12. 2016

adresa

Budějovická 1518/13B
Praha 4 14000 do 1. 12. 2016 od 1. 2. 2011

adresa

Budějovická 1518/13b
Praha 4 14000 do 2. 3. 2015 od 1. 2. 2011

adresa

Střelničná
Praha 8 18200 do 1. 2. 2011 od 28. 5. 2004

adresa

Střelničná 8/1680
Praha 8 18200 do 1. 2. 2011 od 28. 5. 2004

adresa

Střelničná 8/1680
Praha 8 18200 do 1. 2. 2011 od 28. 5. 2004

adresa

Klimentská
Praha 1 11002 do 28. 5. 2004 od 6. 10. 2003

adresa

Klimentská 46
Praha 1 11002 do 28. 5. 2004 od 6. 10. 2003

adresa

Klimentská 46
Praha 1 11002 do 28. 5. 2004 od 6. 10. 2003

Předmět podnikání

poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru od 18. 8. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 28. 4. 2010

činnost výhradního pojišťovacího agenta od 15. 2. 2007

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy do 28. 4. 2010 od 13. 4. 2005

Pronájem a půjčování věcí movitých do 28. 4. 2010 od 30. 9. 2004

Prodej a půjčování věcí movitých do 30. 9. 2004 od 8. 6. 2004

Velkoobchod do 28. 4. 2010 od 8. 6. 2004

Zprostředkování obchodu do 28. 4. 2010 od 8. 6. 2004

Realitní činnost do 28. 4. 2010 od 8. 6. 2004

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 28. 4. 2010 od 8. 6. 2004

Inženýrská činnost ve výstavbě do 28. 4. 2010 od 8. 6. 2004

Poskytování software a poradenství v oblasti hardware do 28. 4. 2010 od 8. 6. 2004

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 8. 6. 2004 od 6. 10. 2003

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 2. 3. 2015 od 10. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 do 2. 3. 2015 od 10. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. od 13. 3. 2014

Jediný akcionář společnosti s Autoleasing, a. s., t.j. společnost Česká spořitelna, a.s., učinil dne 5. 10. 2010 v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 128.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet osm milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního k apitálu, nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 500.000.000,-Kč (slovy: pět set milionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 128 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v lis tinné podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v b odu ?Za prvé? tohoto notářského zápisu, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obcho dního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 1 28 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci takto: - 128 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle České spořitelny, a.s., na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počín aje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho s ídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy bude zaspáno toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení spol ečnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony k orun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 4362762/0800, vedený u České spořitelny, a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. do 25. 10. 2010 od 7. 10. 2010

V důsledku realizace vnitrostátní fúze sloučením přešlo na společnost s Autoleasing, a.s., se sídlem Praha 8, Střelničná 8/1680, PSČ: 18200, IČ: 27089444, jmění společnosti s Autoúvěr, a.s., se sídlem Praha 8, Střelničná 8/1680, PSČ: 18200, IČ: 26688999. od 1. 7. 2010

Jediný akcionář společnosti s Autoleasing, a.s., t.j. společnost Česká spořitelna, a.s., učinil dne 7.3. 2008 v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hro mady toto rozhodnutí: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 272.000.000- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát dva miliony korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního k apitálu, nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 372.000.000-Kč (slovy: tři sta sedmdesát dva miliony korun českých) 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno:-272 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v list inné podobě 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v b odu ,,Za prvé" tohoto notářského zápisu 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchod ního zákoníku 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 272 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci , a to: společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti s Autoleasing, a.s., na adrese Praha 8, Střelničná 8/1680, PSČ 182 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejs tříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude nav íc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 1.000.000,-Kč (slovy : jeden milion korun českých) na jednu akcii 9) v souladu s ustanoveními § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže uvedené pohledávky určitého (předem určeného) zájemce - tj. společnosti Česká spořitelna, a.s. vůči společnosti s Autoleasi ng, a.s. proti pohledávce společnosti s Autoleasing, a.s. na splacení emisního kursu akcií, které mají být vydány na toto zvýšení základního kapitálu - peněžitá pohledávka ve výši 272.000.000,-Kč (slovy: dvě stě sedmdesát dva milionů korun českých); tato pohledávka vznikla na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií uzavřené dne 3.3.2008, na základě které společnost Česká spořitelna, a.s. jako převodce akcií převádí 100% akcií společnosti Leasing České spořitelny, a.s. na společnost s Autoleasing, a.s. ja ko nabyvatele akcií; uvedená pohledávka představuje nesplacenou kupní cenu za převod akcií dle Smlouvy o úplatném převodu akcií, - existence uvedené pohledávky je doložena auditorskou Zprávou o věcných zjištěních, vypracovanou dne 3.3.2008 auditorskou spo lečností Deloitte Audit s.r.o. 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek, - lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne upsání akcií, - smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti s Autoleasing, a.s. nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami 11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, neobsahuje toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákon íku údaje podle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku 12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 372.000.000,-Kč (slovy: tři sta sedmdesát dva milionů korun českých). do 3. 4. 2008 od 17. 3. 2008

Jediný akcionář společnosti s Autoleasing, a.s., t.j. společnost Česká spořitelna, a.s., učinil dne 7.3. 2008 v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hro mady toto rozhodnutí: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 272.000.000- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát dva miliony korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního k apitálu, nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 372.000.000-Kč (slovy: tři sta sedmdesát dva miliony korun českých) 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno:-272 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v list inné podobě 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v b odu ?Za prvé? tohoto notářského zápisu 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchod ního zákoníku 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 272 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci , a to: společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti s Autoleasing, a.s., na adrese Praha 8, Střelničná 8/1680, PSČ 182 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejs tříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude nav íc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 1.000.000,-Kč (slovy : jeden milion korun českých) na jednu akcii 9) v souladu s ustanoveními § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže uvedené pohledávky určitého (předem určeného) zájemce ? tj. společnosti Česká spořitelna, a.s. vůči společnosti s Autoleasi ng, a.s. proti pohledávce společnosti s Autoleasing, a.s. na splacení emisního kursu akcií, které mají být vydány na toto zvýšení základního kapitálu - peněžitá pohledávka ve výši 272.000.000,-Kč (slovy: dvě stě sedmdesát dva milionů korun českých); tato pohledávka vznikla na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií uzavřené dne 3.3.2008, na základě které společnost Česká spořitelna, a.s. jako převodce akcií převádí 100% akcií společnosti Leasing České spořitelny, a.s. na společnost s Autoleasing, a.s. ja ko nabyvatele akcií; uvedená pohledávka představuje nesplacenou kupní cenu za převod akcií dle Smlouvy o úplatném převodu akcií, - existence uvedené pohledávky je doložena auditorskou Zprávou o věcných zjištěních, vypracovanou dne 3.3.2008 auditorskou spo lečností Deloitte Audit s.r.o. 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek, - lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne upsání akcií, - smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti s Autoleasing, a.s. nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami 11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, neobsahuje toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákon íku údaje podle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku 12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 372.000.000,-Kč (slovy: tři sta sedmdesát dva milionů korun českých). do 17. 3. 2008 od 14. 3. 2008

Jediný akcionář společnosti s Autoleasing, a.s., t.j. společnost Česká spořitelna, a.s., učinil dne 14.11.2006 v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hr omady toto rozhodnutí: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 98 000 000,- Kč (slovy: devadesát osm milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu , nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 100.000.000,- Kč (slovy: jednostomilionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 98 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000.000,- Kč (slovy: Jeden milion korun českých) v listinné podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v bodu "Z a druhé" tohoto notářského zápisu. 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zá koníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 9 8 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci takto: - 98 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v o bchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny; 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti s Autoleasing, a.s., na adrese Praha 8, Střelničná 8/1680, PSČ 182 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodní ho rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že jim bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii; dále konstatuje, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 věta druhá bude návrh smlouvy o úpisu akcií obsahovat rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozh odnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií; 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatelé splatí na účet společnosti č. 2376212/0800 vedený u České spořitelny, a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. do 6. 12. 2006 od 20. 11. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 500 000 000 Kč

od 25. 10. 2010

Základní kapitál

vklad 372 000 000 Kč

do 25. 10. 2010 od 3. 4. 2008

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

do 3. 4. 2008 od 6. 12. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 6. 12. 2006 od 6. 10. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 500 od 25. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 372 do 25. 10. 2010 od 3. 4. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 100 do 3. 4. 2008 od 6. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 6. 12. 2006 od 28. 5. 2004
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 28. 5. 2004 od 6. 10. 2003

Dozorčí rada

13 fyzických osob

Petr Vacek

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2017

vznik členství: 1. 8. 2017

Vysoká nad Labem 288, 503 31, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Roman Pařil

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2017

vznik členství: 1. 8. 2017

vznik funkce: 13. 10. 2017

Knovíz 76, 274 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Seger

Předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2017

vznik členství: 14. 7. 2017

vznik funkce: 13. 10. 2017

Krupská 1742/6, Praha, 100 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Radka Turková

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 3. 2017

vznik členství: 24. 9. 2016

vznik funkce: 25. 11. 2016

Na Zeleném Vršku 178, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Další vztah k této osobě

Radka Turková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 25. 9. 2012

vznik funkce: 11. 4. 2016

Na Zeleném Vršku 178, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Kapoun

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2016

vznik členství: 1. 4. 2016

Letní 321, Horoušany, 250 82, Česká republika

Radka Turková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2016

vznik členství: 25. 9. 2012

vznik funkce: 11. 4. 2016

Na Zeleném Vršku 178, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Jeřábek

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2016

vznik členství: 1. 4. 2016

vznik funkce: 11. 4. 2016

Na Neklance 1299/30, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Kapoun

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2016

vznik členství: 1. 4. 2016

Nevanova 1035/20, Praha, 163 00, Česká republika

Jan Jeřábek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2016

vznik členství: 1. 4. 2016

Na Neklance 1299/30, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Karel Mourek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2014

vznik členství: 22. 3. 2013

vznik funkce: 5. 12. 2013

Meduňková 711/31, Praha 10, 103 00, Česká republika

Reinhard Ortner

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2014

vznik členství: 1. 5. 2014

Singerstrasse, 1010 Vídeň, Rakouská republika

Radka Turková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2012

vznik členství: 25. 9. 2012

Na Zeleném Vršku 178, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Radka Turková

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 3. 2017 - Poslední vztah: 29. 11. 2017

vznik členství: 24. 9. 2016

zánik členství: 30. 7. 2017

vznik funkce: 25. 11. 2016

zánik funkce: 30. 7. 2017

Na Zeleném Vršku 178, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Radka Turková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2016 - Poslední vztah: 15. 3. 2017

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 24. 9. 2016

vznik funkce: 11. 4. 2016

zánik funkce: 24. 9. 2016

Na Zeleném Vršku 178, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Petr Kapoun

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2016 - Poslední vztah: 29. 11. 2017

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 30. 7. 2017

zánik funkce: 30. 7. 2017

Letní 321, Horoušany, 250 82, Česká republika

Jan Jeřábek

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2016 - Poslední vztah: 29. 11. 2017

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 21. 5. 2017

vznik funkce: 11. 4. 2016

zánik funkce: 21. 5. 2017

Na Neklance 1299/30, Praha, 150 00, Česká republika

Radka Turková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2016 - Poslední vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 25. 9. 2012

vznik funkce: 11. 4. 2016

Na Zeleném Vršku 178, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Petr Kapoun

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2016 - Poslední vztah: 16. 10. 2016

vznik členství: 1. 4. 2016

Nevanova 1035/20, Praha, 163 00, Česká republika

Jan Jeřábek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2016 - Poslední vztah: 29. 7. 2016

vznik členství: 1. 4. 2016

Na Neklance 1299/30, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Petra Šimůnková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 8. 2014 - Poslední vztah: 2. 3. 2015

vznik členství: 21. 7. 2010

zánik členství: 21. 7. 2014

Zlonín 141, 250 64, Česká republika

Karel Mourek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 5. 2016

vznik členství: 22. 3. 2013

zánik členství: 31. 3. 2016

vznik funkce: 5. 12. 2013

zánik funkce: 31. 3. 2016

Meduňková 711/31, Praha, 103 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Dr. Heinz Knotzer

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 5. 2016

vznik členství: 8. 5. 2012

zánik členství: 31. 3. 2016

vznik funkce: 5. 12. 2013

zánik funkce: 31. 3. 2016

V malých domech I 583/5, Praha, 147 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Reinhard Ortner

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2014 - Poslední vztah: 29. 7. 2016

vznik členství: 1. 5. 2014

zánik členství: 30. 6. 2016

Singerstrasse, 1010 Vídeň, Rakouská republika

Karel Mourek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2013 - Poslední vztah: 10. 6. 2014

vznik členství: 22. 3. 2013

Meduňková 711/31, Praha 10, 103 00, Česká republika

Radka Turková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2012 - Poslední vztah: 29. 7. 2016

vznik členství: 25. 9. 2012

Na Zeleném Vršku 178, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Dr. Heinz Knotzer

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2012 - Poslední vztah: 10. 6. 2014

vznik členství: 8. 5. 2012

vznik funkce: 26. 6. 2012

zánik funkce: 5. 12. 2013

V Malých domech I 583/5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mag. Alois Bartlhuber

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2012 - Poslední vztah: 22. 5. 2013

vznik členství: 23. 1. 2009

zánik členství: 22. 1. 2013

vznik funkce: 26. 6. 2012

zánik funkce: 22. 1. 2013

K Botiči, Praha 10, 100 00, Česká republika

Mag. Ruxanda Guger

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2012 - Poslední vztah: 10. 6. 2014

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 25. 11. 2012

Wiedner Gürtel 50/13, 1040 Wien, Rakouská republika

Ing. Petra Šimůnková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2010 - Poslední vztah: 28. 8. 2014

vznik členství: 21. 7. 2010

Měšice 141, 250 64, Česká republika

Mgr. Renata Rosendorfská

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2009 - Poslední vztah: 26. 8. 2010

vznik členství: 29. 4. 2009

zánik členství: 29. 3. 2010

Zátopkova 536, Zeleneč, 250 91, Česká republika

Ing. Roman Brychnáč

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2009 - Poslední vztah: 18. 10. 2012

vznik členství: 11. 12. 2008

zánik členství: 24. 9. 2012

Jelení 2131/3, Říčany, 251 01, Česká republika

Mag. Alois Bartlhuber

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2009 - Poslední vztah: 12. 9. 2012

vznik členství: 23. 1. 2009

zánik členství: 22. 1. 2013

zánik funkce: 22. 1. 2013

K Botiči 1483/8, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Karel Mourek

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2007 - Poslední vztah: 1. 8. 2012

vznik členství: 7. 8. 2007

zánik členství: 7. 8. 2011

V Remízku 982/28, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. Radmila Raymanová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2007 - Poslední vztah: 2. 3. 2015

vznik členství: 18. 1. 2007

zánik členství: 27. 1. 2015

Anny Drábíkové 878/1, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Tomáš Veverka

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2007 - Poslední vztah: 10. 4. 2009

vznik členství: 18. 1. 2007

zánik členství: 11. 2. 2009

Županická 868/53, Praha 8, 182 00, Česká republika

David Marek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2007 - Poslední vztah: 10. 4. 2009

vznik funkce: 1. 1. 2007

zánik funkce: 14. 1. 2009

Křižíkova 16/226, Praha 8, 186 00, Česká republika

Martin Techman

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2006 - Poslední vztah: 10. 4. 2009

vznik členství: 20. 12. 2005

zánik členství: 10. 12. 2008

Lhotecká 336, Ohrobec, 252 45, Česká republika

ing. Tomáš Halla

člen

První vztah: 13. 4. 2005 - Poslední vztah: 17. 7. 2006

vznik členství: 1. 7. 2004

Klapálkova 11, Praha 4, 140 00, Česká republika

Dr. Heinz Knotzer

předseda

První vztah: 13. 4. 2005 - Poslední vztah: 12. 9. 2012

vznik členství: 7. 5. 2004

zánik členství: 7. 5. 2012

vznik funkce: 28. 7. 2004

zánik funkce: 7. 5. 2012

V Malých Domech I 5/583, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mag. Frank-Michael Beitz

místopředseda

První vztah: 13. 4. 2005 - Poslední vztah: 4. 12. 2007

vznik členství: 7. 5. 2004

zánik členství: 30. 6. 2007

vznik funkce: 28. 7. 2004

zánik funkce: 30. 6. 2007

Na Hřebenech I 1149, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mag. Frank-Michael Beitz

člen

První vztah: 8. 6. 2004 - Poslední vztah: 13. 4. 2005

vznik funkce: 7. 5. 2004

Na Hřebenech I 1149, Praha 4, 140 00, Česká republika

Dr. Heinz Knotzer

člen

První vztah: 8. 6. 2004 - Poslední vztah: 13. 4. 2005

vznik funkce: 7. 5. 2004

V Malých Domech I 5/583, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ivana Urbanová

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 8. 6. 2004

vznik funkce: 6. 10. 2003

zánik funkce: 7. 5. 2004

Dr. Horákové 49, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ingmar C.F.J. Booij

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 8. 6. 2004

vznik funkce: 6. 10. 2003

zánik funkce: 7. 5. 2004

Voskovcova 1075, Praha 5, 152 00, Česká republika

Markéta Zahradníková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 8. 6. 2004

vznik funkce: 6. 10. 2003

zánik funkce: 7. 5. 2004

Sládkovičova 1306, Praha 4, 142 00, Česká republika

Statutární orgán

6 fyzických osob

Tomáš Veverka

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 1. 5. 2016

vznik funkce: 1. 5. 2016

Županovická 868/5, Praha, 182 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  DINESIA a.s.

  Střelničná 1680/8, Praha, 182 00

Tomáš Veverka

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 5. 2016

vznik členství: 1. 5. 2016

vznik funkce: 1. 5. 2016

Županovická 868/5, Praha, 182 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  DINESIA a.s.

  Střelničná 1680/8, Praha, 182 00

Wilfried Elbs

předseda představenstva

První vztah: 24. 5. 2016

vznik členství: 1. 5. 2016

vznik funkce: 1. 5. 2016

Chatová 1435/22, Praha, 153 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda představenstva

  Erste Leasing, a.s.

  Horní náměstí 264/18, Znojmo, 669 02

 • Předseda dozorčí rady, předseda dozorčí rady

  DINESIA a.s.

  Střelničná 1680/8, Praha, 182 00

Martin Klapka

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 2016

vznik členství: 1. 5. 2016

V Kukli 187, Sibřina, 250 84, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Wilfried Elbs

předseda představenstva

První vztah: 2. 3. 2015

vznik členství: 8. 5. 2012

vznik funkce: 8. 5. 2012

Chatová 1435/22, Praha 5, 153 00, Česká republika

Martin Klapka

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2012

vznik členství: 1. 5. 2012

Sibřina 187, 250 84, Česká republika

Historické vztahy

Martin Klapka

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 2016 - Poslední vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 1. 5. 2016

zánik členství: 17. 11. 2016

V Kukli 187, Sibřina, 250 84, Česká republika

Tomáš Veverka

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 5. 2016 - Poslední vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 1. 5. 2016

vznik funkce: 1. 5. 2016

zánik funkce: 5. 1. 2017

Županovická 868/5, Praha, 182 00, Česká republika

Wilfried Elbs

předseda představenstva

První vztah: 2. 3. 2015 - Poslední vztah: 24. 5. 2016

vznik členství: 8. 5. 2012

zánik členství: 30. 4. 2016

vznik funkce: 8. 5. 2012

zánik funkce: 30. 4. 2016

Chatová 1435/22, Praha, 153 00, Česká republika

Tomáš Veverka

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2013 - Poslední vztah: 24. 5. 2016

vznik členství: 15. 2. 2013

zánik členství: 30. 4. 2016

vznik funkce: 26. 2. 2013

zánik funkce: 30. 4. 2016

Županovická 868/5, Praha, 182 00, Česká republika

Martin Klapka

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2012 - Poslední vztah: 24. 5. 2016

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 30. 4. 2016

Sibřina 187, 250 84, Česká republika

Wilfried Elbs

předseda představenstva

První vztah: 1. 2. 2011 - Poslední vztah: 2. 3. 2015

vznik členství: 7. 5. 2004

zánik členství: 7. 5. 2012

vznik funkce: 2. 1. 2007

zánik funkce: 7. 5. 2012

Chatová 1435/22, Praha 5, 153 00, Česká republika

JUDr. Petr Kříž

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 2010 - Poslední vztah: 1. 8. 2012

vznik členství: 1. 4. 2010

zánik členství: 30. 4. 2012

Na Petynce 985/34, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Tomáš Veverka

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 4. 2009 - Poslední vztah: 13. 3. 2013

vznik členství: 15. 2. 2009

vznik funkce: 31. 3. 2009

zánik funkce: 14. 2. 2013

Županovická 868/5, Praha 8, 182 00, Česká republika

Wilfried Elbs

předseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2009 - Poslední vztah: 1. 2. 2011

vznik členství: 2. 1. 2007

vznik funkce: 7. 5. 2004

Chatová 1435/22, Praha 5, Radotín, 153 00, Česká republika

Wilfried Reinhard Elbs

předseda představenstva

První vztah: 22. 1. 2007 - Poslední vztah: 8. 4. 2009

vznik členství: 2. 1. 2007

vznik funkce: 7. 5. 2004

Chatová 1435/22, Praha 5, Radotín, 153 00, Česká republika

Ing. Karel Machytka

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2007 - Poslední vztah: 10. 4. 2009

vznik funkce: 1. 1. 2007

zánik funkce: 10. 1. 2008

Nad Vavrouškou 694/9, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Pavel Ráliš

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 1. 2007 - Poslední vztah: 10. 4. 2009

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 31. 3. 2009

vznik funkce: 2. 1. 2007

zánik funkce: 31. 3. 2009

Felklova 2003, Roztoky, 252 63, Česká republika

Wilfried Reinhard Elbs

První vztah: 8. 6. 2004 - Poslední vztah: 22. 1. 2007

vznik funkce: 7. 5. 2004

Chatová 1435/22, Praha 5, Radotín, 153 00, Česká republika

Lubica Jurčová

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 8. 6. 2004

vznik funkce: 6. 10. 2003

zánik funkce: 7. 5. 2004

Brožíkova 278/2, Praha 5, 150 00, Česká republika

Markéta Hejmová

předseda představenstva

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 8. 6. 2004

vznik funkce: 6. 10. 2003

zánik funkce: 7. 5. 2004

Mirošovická 12, Praha 10, 100 00, Česká republika

Anna Rubínová

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 8. 6. 2004

vznik funkce: 6. 10. 2003

zánik funkce: 7. 5. 2004

Baranova 36, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jménem společnosti jednají navenek dva členové představenstva společně.

od 15. 2. 2007

Jménem společnosti jedná navenek každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

do 15. 2. 2007 od 6. 10. 2003

Další vztahy firmy s Autoleasing, a.s.

Historické vztahy

Ing. Pavel Ráliš

První vztah: 9. 11. 2005 - Poslední vztah: 26. 1. 2007

Felklova 2003, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Karel Machytka

První vztah: 3. 8. 2005 - Poslední vztah: 26. 1. 2007

Nad Vavrouškou 694/9, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Tomáš Veverka

První vztah: 30. 9. 2004 - Poslední vztah: 15. 2. 2007

Županická 868/53, Praha 8, 182 00, Česká republika

Tomáš Hotový

První vztah: 30. 9. 2004 - Poslední vztah: 21. 5. 2007

Václavská 2163, Velké Popovice, 251 69, Česká republika

Ing. Tomáš Knesl

První vztah: 30. 9. 2004 - Poslední vztah: 3. 6. 2005

Bořivojova 5/2431, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Krutílek

První vztah: 30. 9. 2004 - Poslední vztah: 17. 7. 2006

Roztylské sady 1587/61, Praha 4, 140 00, Česká republika

Česká spořitelna, a.s.

První vztah: 18. 7. 2015

Olbrachtova 1929/62, Praha, 140 00

Dalších 21 vztahů k tomuto subjektu

 • John James Stack

  Člen dozorčí rady, Předseda dozorčí rady, předseda dozorčí rady

  Park Avenue, New York, 1 212, Spojené státy americké

 • Wolfgang Schopf

  místopředseda představenstva, Místopředseda představenstva

  Karl Heinrich Waggerlgasse 8, Hennersdorf, 2 332, Rakouská republika

 • Ing. Zlata Grőningerová

  Členka dozorčí rady

  Počernická 3226/2f, Praha, 100 00, Česká republika

 • Ing. Bohuslav Šolta

  Člen představenstva

  Dunajská 24, Bratislava, 811 01, Slovenská republika

 • Aleš Veverka

  člen dozorčí rady

  Na pěšině 3155/26a, Břeclav, 690 03, Česká republika

 • Helena Černá

  členka dozorčí rady

  Dolany 305, 783 16, Česká republika

 • Margita Čermáková

  členka dozorčí rady

  Jáchymovská 1011, Dobříš, 263 01, Česká republika

 • Dipl. Ing. Stefan Doerfler

  člen dozorčí rady

  Zahnradbahnstrasse 6/2, Vídeň, 1 190, Rakouská republika

 • Ing. Petr Brávek

  člen dozorčí rady

  Dykova 1156/19, Praha, 101 00, Česká republika

 • Ing. Pavel Kráčmar

  člen představenstva

  Čínská 880/18, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Daniela Pešková

  členka představenstva

  Pod Novým lesem 137/52, Praha, 162 00, Česká republika

 • Ing. Tomáš Salomon

  Předseda představenstva

  Alej Českých exulantů 1153/9, Praha, 161 00, Česká republika

 • Bc. Stanislav Šmolík

  Na rovinách 602/44, Praha, 142 00, Česká republika

 • Mag. Andreas Treichl

  Místopředseda

  Metternichgasse 10/8, Vídeň, 1 030, Rakouská republika

 • Peter Bosek

  Člen dozorčí rady, člen dozorčí rady

  Hansalgasse 3/21, Vídeň, 1 030, Rakouská republika

 • Ing. Karel Mourek

  Člen představenstva, člen představenstva

  Meduňková 711/31, Praha, 103 00, Česká republika

 • JUDr. Eliška Bramborová

  člen dozorčí rady

  Odlehlá 325/58, Praha, 190 00, Česká republika

 • Ing. Zdeněk Jirásek

  člen dozorčí rady

  Jana Palacha 144, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

 • Dipl. Ing. Maximilian Hardegg

  člen dozorčí rady

  C/O Gutsverwaltung Hardegg, Seefeld-Kadolz, 2 062, Rakouská republika

 • Herbert Juranek

  člen dozorčí rady

  Bruck an der Leitha, Leithagürtel 17, A-2460, Rakouská republika

 • Dipl. Ing. Stefan Doerfler

  člen dozorčí rady

  Vídeň, Zahnradbahnstrasse 6/2, 1190, Rakouská republika

Česká spořitelna, a.s.

První vztah: 28. 5. 2004

Olbrachtova 1929/62, Praha, 140 00

Dalších 21 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Tomáš Salomon

  Předseda představenstva

  Alej Českých exulantů 1153/9, Praha, 161 00, Česká republika

 • Mag. Andreas Treichl

  Místopředseda

  Metternichgasse 10/8, Vídeň, 1 030, Rakouská republika

 • Ing. Karel Mourek

  Člen představenstva, člen představenstva

  Meduňková 711/31, Praha, 103 00, Česká republika

 • John James Stack

  Člen dozorčí rady, Předseda dozorčí rady, předseda dozorčí rady

  Park Avenue, New York, 1 212, Spojené státy americké

 • Wolfgang Schopf

  místopředseda představenstva, Místopředseda představenstva

  Karl Heinrich Waggerlgasse 8, Hennersdorf, 2 332, Rakouská republika

 • Ing. Zlata Grőningerová

  Členka dozorčí rady

  Počernická 3226/2f, Praha, 100 00, Česká republika

 • Peter Bosek

  Člen dozorčí rady, člen dozorčí rady

  Hansalgasse 3/21, Vídeň, 1 030, Rakouská republika

 • Ing. Bohuslav Šolta

  Člen představenstva

  Dunajská 24, Bratislava, 811 01, Slovenská republika

 • Aleš Veverka

  člen dozorčí rady

  Na pěšině 3155/26a, Břeclav, 690 03, Česká republika

 • Helena Černá

  členka dozorčí rady

  Dolany 305, 783 16, Česká republika

 • Margita Čermáková

  členka dozorčí rady

  Jáchymovská 1011, Dobříš, 263 01, Česká republika

 • Dipl. Ing. Stefan Doerfler

  člen dozorčí rady

  Zahnradbahnstrasse 6/2, Vídeň, 1 190, Rakouská republika

 • Ing. Petr Brávek

  člen dozorčí rady

  Dykova 1156/19, Praha, 101 00, Česká republika

 • Dipl. Ing. Maximilian Hardegg

  člen dozorčí rady

  C/O Gutsverwaltung Hardegg, Seefeld-Kadolz, 2 062, Rakouská republika

 • Ing. Pavel Kráčmar

  člen představenstva

  Čínská 880/18, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Daniela Pešková

  členka představenstva

  Pod Novým lesem 137/52, Praha, 162 00, Česká republika

 • Bc. Stanislav Šmolík

  Na rovinách 602/44, Praha, 142 00, Česká republika

 • JUDr. Eliška Bramborová

  člen dozorčí rady

  Odlehlá 325/58, Praha, 190 00, Česká republika

 • Ing. Zdeněk Jirásek

  člen dozorčí rady

  Jana Palacha 144, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

 • Dipl. Ing. Stefan Doerfler

  člen dozorčí rady

  Vídeň, Zahnradbahnstrasse 6/2, 1190, Rakouská republika

 • Herbert Juranek

  člen dozorčí rady

  Bruck an der Leitha, Leithagürtel 17, A-2460, Rakouská republika

Česká spořitelna, a.s.

První vztah: 28. 5. 2004 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

Olbrachtova 1929/62, Praha, 140 00

Akcionáři

Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782

Olbrachtova, Česká republika, Praha, 140 00

od 18. 7. 2015

Česká spořitelna, a.s, IČ: 45244782

Olbrachtova, Česká republika, Praha 4, 140 00

do 18. 7. 2015 od 28. 5. 2004

TMF Assets s.r.o., IČ: 26432781

Klimentská, Česká republika, Praha 1, 110 02

do 28. 5. 2004 od 6. 10. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 12. 5. 2004

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 12. 5. 2004

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.