Hlavní navigace

SALIX MORAVA a.s.

Firma SALIX MORAVA a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1732, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 55 109 920 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25380893

Sídlo:

Revoluční 130/30, Horní Moštěnice, 751 17

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 9. 1997

DIČ:

CZ25380893

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1732, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

SALIX MORAVA a.s. od 11. 9. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 11. 9. 1997

adresa

Revoluční 130/30
Horní Moštěnice 75117 od 23. 9. 2016

adresa

Revoluční 30
Horní Moštěnice 75117 do 23. 9. 2016 od 11. 9. 1997

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly vozidly nebo jízdními soupravami o největší po volené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče od 13. 8. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 28. 6. 2012

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti n ad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní do 13. 8. 2014 od 28. 6. 2012

opravy silničních vozidel od 17. 1. 2003

velkoobchod do 28. 6. 2012 od 17. 1. 2003

specializovaný maloobchod do 28. 6. 2012 od 17. 1. 2003

zprostředkování obchodu do 28. 6. 2012 od 17. 1. 2003

zprostředkování služeb do 28. 6. 2012 od 17. 1. 2003

silniční motorová doprava osobní vnitrostátní a mezinárodní příležitostná do 28. 6. 2012 od 17. 1. 2003

realitní činnost do 28. 6. 2012 od 17. 1. 2003

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 28. 6. 2012 od 17. 1. 2003

hostinská činnost od 26. 2. 1998

pronájem nemovitostí včetně poskytování služeb spojených s pronájmem mimo činnosti uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona do 17. 1. 2003 od 26. 2. 1998

opravy motorových vozidel do 17. 1. 2003 od 26. 2. 1998

silniční motorová doprava nákladní do 28. 6. 2012 od 26. 2. 1998

2. Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje. od 11. 9. 1997

l. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona do 17. 1. 2003 od 11. 9. 1997

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 13. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 13. 8. 2014

Rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti SALIX MORAVA a.s., se sídlem Horní Moštěnice, Revoluční 30, PSČ 751 17, IČ 253 80 893 Valná hromada společnosti SALIX MORAVA a.s., se sídlem Horní Moštěnice, Revoluční 30, PSČ 751 17, IČ 253 80 893, rozhodla o přechodu všech ostatních akcií společnosti SALIX MORAVA a.s. na osobu hlavního akcionáře, tak že: - určení hlavního akcionáře - hlavním akcionářem je obchodní společnost EUROFARMS HOLDING, s.r.o., IČ : 282 83 643, se sídlem Jihlava, Heroltice 65, PSČ 586 01, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 58532, když obchodní společnost EUROFARMS HOLDING, s.r.o. v l a s t n í ve společnosti SALIX MORAVA a.s., se sídlem Horní Moštěnice, Revoluční 30, PSČ 751 17, IČ 253 80 893, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1732, tyto akcie: a) hromadnou akcii číslo 7, v listinné podobě, o souhrnné jmenovité hodnotě 15.000.000,- Kč (slovy:patnáct milionů korun českých), která nahrazuje 300 (slovy:tři sta) kusů jednotlivých kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, číselné označení akcií série D, čísla 1 až 300, b) hromadnou akcii číslo 8, v listinné podobě, o souhrnné jmenovité hodnotě 27.939.000,- Kč (slovy:dvacet sedm milionů devět set třicet devět tisíc korun českých), která nahrazuje 27.939 (slovy:dvacet sedm tisíc devět set třicet devět) kusů jednotlivých kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, číselné označení akcií série A, čísla 1 až 27918, 28393 až 28408 a 28508 až 28512, c) hromadnou akcii číslo 9, v listinné podobě, o souhrnné jmenovité hodnotě 6.855.300,- Kč (slovy:šest milionů osm set padesát pět tisíc tři sta korun českých), která nahrazuje 68.553 (slovy:šedesát osm tisíc pět set padesát tři) kusů jednotlivých kmenový ch akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč, číselné označení akcií série B, čísla 1 až 68524, 70777 až 70798, 71509 až 71515, d) hromadnou akcii číslo 10, v listinné podobě, o souhrnné jmenovité hodnotě 1.591.180,- Kč (slovy: jeden milion pět set devadesát jeden tisíc jedno sto osmdesát korun českých), která nahrazuje 159.118 (slovy: jedno sto padesát devět tisíc jedno sto osmná ct) kusů jednotlivých kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč, číselné označení akcií série C, čísla 1 až 159078, 162924 až 162962 a 164495. Obchodní společnost EUROFARMS HOLDING, s.r.o., IČ : 282 83 643, se sídlem Jihlava, Heroltice 65, PSČ 586 01, tedy vlastní akcie ve společnosti SALIX MORAVA a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 51.385.480,- Kč (slovy: padesát jedna milionů tři st a osmdesát pět tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), což činí 93,24 % (slovy: devadesát tři celých dvacet čtyři setin procent) základního kapitálu společnosti SALIX MORAVA a.s., přičemž s těmito akciemi jsou spojena hlasovací práva a je s nimi spojen 93,24 % (slovy: devadesát tři celých dvacet čtyři setin procentní) podíl na hlasovacích právech ve společnosti SALIX MORAVA a.s.. Společnost EUROFARMS HOLDING, s.r.o., IČ : 282 83 643, se sídlem Jihlava, Heroltice 65, PSČ 586 01 je tak hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. - rozhodla dle ustanovení § 183i odstavec 1 a následující obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, na hlavn ího akcionáře a to na obchodní společnost EUROFARMS HOLDING, s.r.o., IČ : 282 83 643, se sídlem Jihlava, Heroltice 65, PSČ 586 01, obchodní společnost zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 58532. Vlastnické práv o k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle ustanovení § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku podle ustanovení § 183l odstavec 1 obchodního zákoníku. - určení výše protiplnění - výše protiplnění, kterou poskytne hlavní akcionář - obchodní společnost EUROFARMS HOLDING, s.r.o., IČ : 282 83 643, se sídlem Jihlava, Heroltice 65, PSČ 586 01, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 58532, ostatním akcionářům společnosti SALIX MORAVA a.s., případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu ostatních akcií společnosti SALIX MOR AVA a.s. na hlavního akcionáře, činí: - částku 160.772,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc sedm set sedmdesát dva korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), - částku 3.215,- Kč (slovy: tři tisíce dvě stě patnáct korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - částku 322,- Kč (slovy: tři sta dvacet dva korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých), - částku 32,- Kč (slovy: třicet dva korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem číslo 245-20/2010, zpracovaným dne 14. září 2010 znalcem Ing. Liborem Bučkem, Trávník 2083, 686 03 Staré Město, soudním znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Brn ě ze dne 7.6.1999 č.j. Spr. 3572/98 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry, který hlavní akcionář doručil společnosti spolu se svou žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové , že hodnota akcií společnosti SALIX MORAVA a.s., a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je : a) částka 160.772,- Kč (slovy:jednostošedesáttisícsedmsetsedmdesátdvakorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy:padesáttisíckorunčeských), b) částka 3.215,- Kč (slovy:třitisícedvěstěpatnáctkorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy:jedentisíckorunčeských), c) částka 322,- Kč (slovy:třistadvacetdvakorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy:jednostokorunčeských), d) částka 32,- Kč (slovy:třicetdvakorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy:desetkorunčeských). Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda diskontovaných peněžních toků pro vlastníky a věřitele. Určená výše protiplnění se od částek uvedených ve znaleckém posudku neodchyluje. - stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ustanovení § 183m odstavec 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám obchodní společností FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Kraj ským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3778, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (patnácti) kalendářních dnů, po splnění podmínek dle § 183m odstavec 2 obchodního zákoní ku, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ustanovení § 183l odstavec 5 a 6 obchodního zákoníku. V souladu s ustanovením § 183m odstavec 2 obchodního zákoníku bude ve stejné lhůtě oprávněným osobá m vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům, tedy akciím menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění a úroku, zejména zda bude protiplnění vyplaceno poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí oprávněná osoba v den, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ustanovení § 183l odstavec 5 a 6 obchodního zákoníku. Obchodní společnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ 60732075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3778, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních p ředpisů, dne 22.11.2010 a před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal tomuto obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menš inovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti před konáním valné hromady. Společnost (tj. společnost SALIX MORAVA a.s., se sídlem Horní Moštěnice, Revoluční 30, PSČ 751 17, IČ 253 80 893) na základě mandátní smlouvy ze dne 1.12.2010 zmocnila obchodníka s cennými papíry a to společnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovč írnou 1778, PSČ 760 01, IČ 60732075 (mandatář), k převzetí akcií menšinových akcionářů společnosti v rozsahu podle ustanovení § 183l odstavec 5 a 6 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí mandatáři - obchodníkovi s cennými papíry a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ 60732075, v řádné lhůtě podle us tanovení § 183l odstavec 5 obchodního zákoníku, tedy do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle mandatáře na adrese: Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin, přičemž v případě potřeby si akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s mandatářem, v rámci řádné lhůty, jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry (akcie) do měsíce, bude společností SALIX MORAVA a.s., stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí mandatáři - obchodníkovi s cennými papíry a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ 60732075, v dodatečné lhůtě určen é společností podle ustanovení § 183l odstavec 6 obchodního zákoníku, v sídle mandatáře na adrese: Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin, přičemž v případě potř eby si akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s mandatářem, v rámci dodatečné lhůty, jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost postupovat podle § 214 odstavec 1 až 3 obchodního zákoníku od 27. 12. 2010

Společnost SALIX MORAVA a.s. se jako nástupnická společnost sloučila se společnostmi ROVINA Agro a.s., IČ: 253 02 663, se sídlem Hulín, Kroměřížská 134, PSČ 768 24, A G S Zdounky a.s., IČ: 499 71 891, se sídlem Zdounky, Troubky 148, PSČ 768 02, a KORYČAN SKO, a.s., IČ: 255 43 628, se sídlem Koryčany, Nádražní 800, okres Kroměříž, PSČ 768 05, jako se zanikajícími společnostmi, a to fúzí sloučením všech těchto společností. Na společnost SALIX MORAVA a.s. přešlo jmění zanikajících společností ROVINA Agro a.s ., IČ: 253 02 663, se sídlem Hulín, Kroměřížská 134, PSČ 768 24, A G S Zdounky a.s., IČ: 499 71 891, se sídlem Zdounky, Troubky 148, PSČ 768 02, a KORYČANSKO, a.s., IČ: 255 43 628, se sídlem Koryčany, Nádražní 800, okres Kroměříž, PSČ 768 05. Rozhodný den fúze je 1.leden 2009. od 1. 10. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 55 109 920 Kč

od 1. 10. 2009

Základní kapitál

vklad 15 000 000 Kč

do 1. 10. 2009 od 17. 9. 1999

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 17. 9. 1999 od 20. 1. 1999

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 20. 1. 1999 od 11. 9. 1997
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 300 od 1. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 29 914 od 1. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 82 817 od 1. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 Kč, počet: 191 422 od 1. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 300 do 1. 4. 2015 od 1. 10. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 29 914 do 1. 4. 2015 od 1. 10. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 82 817 do 1. 4. 2015 od 1. 10. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 Kč, počet: 191 422 do 1. 4. 2015 od 1. 10. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 300 do 1. 10. 2009 od 25. 5. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 300 do 25. 5. 2009 od 17. 9. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 200 do 17. 9. 1999 od 20. 1. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 100 do 20. 1. 1999 od 11. 9. 1997

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jiří Rakovský

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 5. 2019

vznik členství: 25. 4. 2019

vznik funkce: 25. 4. 2019

Osek nad Bečvou 39, 751 22, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Stanislav Sobek

předseda představenstva

První vztah: 9. 5. 2019

vznik členství: 25. 4. 2019

vznik funkce: 25. 4. 2019

Kyselovice 185, 768 11, Česká republika

Iain Kirkpatrick Dykes

člen představenstva

První vztah: 9. 5. 2019

vznik členství: 25. 4. 2019

Uhřice 101, 768 33, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Iain Kirkpatrick Dykes

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 9. 5. 2019

vznik členství: 24. 4. 2014

zánik členství: 24. 4. 2019

Uhřice 101, 768 33, Česká republika

Ing. Jiří Rakovský

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 9. 5. 2019

vznik členství: 24. 4. 2014

zánik členství: 24. 4. 2019

vznik funkce: 24. 4. 2014

zánik funkce: 24. 4. 2019

Osek nad Bečvou 39, 751 22, Česká republika

Stanislav Sobek

předseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 9. 5. 2019

vznik členství: 24. 4. 2014

zánik členství: 24. 4. 2019

vznik funkce: 24. 4. 2014

zánik funkce: 24. 4. 2019

Kyselovice 185, 768 11, Česká republika

Iain Kirkpatrick Dykes

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 24. 4. 2014

Uhřice 101, 768 33, Česká republika

Ing. Jiří Rakovský

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 10. 2013 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 23. 4. 2009

zánik členství: 23. 4. 2014

vznik funkce: 23. 4. 2009

zánik funkce: 23. 4. 2014

Osek nad Bečvou 39, 751 22, Česká republika

Iain Kirkpatrik Dykes

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2012 - Poslední vztah: 15. 11. 2012

vznik členství: 23. 4. 2009

Talichova 3342/24, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Iain Kirkpatrick Dykes

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2012 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 23. 4. 2009

zánik členství: 23. 4. 2014

Talichova 3342/24, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Stanislav Sobek

předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2009 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 4. 11. 2009

zánik členství: 24. 4. 2014

vznik funkce: 4. 11. 2009

zánik funkce: 24. 4. 2014

Kyselovice 185, 768 11, Česká republika

Ing. Jiří Rakovský

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 5. 2009 - Poslední vztah: 31. 10. 2013

vznik členství: 23. 4. 2009

zánik členství: 23. 4. 2014

vznik funkce: 23. 4. 2009

zánik funkce: 23. 4. 2014

Osek nad Bečvou 39, 751 22, Česká republika

Iain Kirkpatrik Dykes

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 2009 - Poslední vztah: 15. 11. 2012

vznik členství: 23. 4. 2009

zánik členství: 23. 4. 2014

Talichova 3342, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Tomáš Vrba

předseda představenstva

První vztah: 25. 5. 2009 - Poslední vztah: 25. 11. 2009

vznik členství: 23. 4. 2009

zánik členství: 4. 11. 2009

vznik funkce: 23. 4. 2009

zánik funkce: 4. 11. 2009

nám. T.G.Masaryka 13, Přerov, 750 02, Česká republika

Ing. Vladimír Navrátil

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2007 - Poslední vztah: 25. 5. 2009

vznik členství: 19. 6. 2007

zánik členství: 23. 4. 2009

Tyršova 4, Přerov, 751 24, Česká republika

Ing. Tomáš Vrba

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2007 - Poslední vztah: 25. 5. 2009

vznik členství: 19. 6. 2007

zánik členství: 23. 4. 2009

vznik funkce: 19. 6. 2007

zánik funkce: 23. 4. 2009

nám. T.G. Masaryka 13, Přerov, 750 02, Česká republika

Ing. Zdeněk Švéda

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2007 - Poslední vztah: 25. 5. 2009

vznik členství: 19. 6. 2007

zánik členství: 23. 4. 2009

vznik funkce: 19. 6. 2007

zánik funkce: 23. 4. 2009

Družstevní 181, Bystřice pod Hostýnem, 768 61, Česká republika

Ing. Zdeněk Švéda

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 6. 2007 - Poslední vztah: 1. 10. 2007

vznik členství: 25. 6. 2002

zánik členství: 19. 6. 2007

vznik funkce: 25. 6. 2002

zánik funkce: 19. 6. 2007

Družstevní 181, Bystřice pod Hostýnem, 768 61, Česká republika

Ing. Zdeněk Švéda

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 5. 2003 - Poslední vztah: 4. 6. 2007

vznik členství: 25. 6. 2002

vznik funkce: 25. 6. 2002

U kostela 55/7, Horní Moštěnice, Česká republika

Ing. Tomáš Vrba

předseda představenstva

První vztah: 26. 5. 2003 - Poslední vztah: 1. 10. 2007

vznik členství: 25. 6. 2002

zánik členství: 19. 6. 2007

vznik funkce: 25. 6. 2002

zánik funkce: 19. 6. 2007

nám. T.G. Masaryka 13, Přerov, Česká republika

Ing. Vladimír Navrátil

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2003 - Poslední vztah: 1. 10. 2007

vznik členství: 25. 6. 2002

zánik členství: 19. 6. 2007

Tyršova 4, Přerov, Česká republika

Ing. Vladimír Navrátil

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 1999 - Poslední vztah: 26. 5. 2003

vznik členství: 10. 9. 1998

zánik členství: 25. 6. 2002

Tyršova 4, Přerov - Předmostí, Česká republika

Ing. Tomáš Vrba

předseda představenstva

První vztah: 11. 9. 1997 - Poslední vztah: 26. 5. 2003

vznik členství: 11. 9. 1997

zánik členství: 25. 6. 2002

vznik funkce: 11. 9. 1997

zánik funkce: 25. 6. 2002

nám. T.G. Masaryka 13, Přerov, Česká republika

Vlasta Nováková

První vztah: 11. 9. 1997 - Poslední vztah: 20. 1. 1999

Na Odpoledni 1/244, Přerov, Česká republika

Ing. Zdeněk Švéda

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 9. 1997 - Poslední vztah: 26. 5. 2003

vznik členství: 11. 9. 1997

zánik členství: 25. 6. 2002

vznik funkce: 11. 9. 1997

zánik funkce: 25. 6. 2002

U kostela 55/7, Horní Moštěnice, Česká republika

Jednat za společnost (zastupovat společnost) jsou oprávněni společně alespoň dva členové představenstva.

od 13. 8. 2014

Z představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně alespoň dva členové představenstva.

do 13. 8. 2014 od 28. 6. 2012

Jednání : Za představenstvo jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva nebo místopředseda představenstva,každý z nich samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 28. 6. 2012 od 11. 9. 1997

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Vojtěch Říha

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2019

vznik členství: 29. 4. 2019

vznik funkce: 29. 4. 2019

Hlavatce 119, 391 73, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Martin Smrž

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2019

vznik členství: 29. 4. 2019

Hlavatce 26, 391 73, Česká republika

Jan Kříž

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2018

vznik členství: 21. 4. 2017

Slatinská 2345/84, Brno, 636 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Tomasz Piotr Adamczyk

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2018 - Poslední vztah: 30. 4. 2019

vznik členství: 31. 3. 2017

zánik členství: 29. 4. 2019

ul. Piekna 14, Wysogotowo, Polská republika

Tomasz Piotr Adamczyk

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 9. 2018

vznik členství: 30. 3. 2012

zánik členství: 30. 3. 2017

ul. Urocza 4, PSČ 62-081, Wysogotowo, Polská republika

Petr Kubík

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 9. 2018

vznik členství: 20. 4. 2012

zánik členství: 20. 4. 2017

Hliník 83/1, Bochoř, 750 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Kubík

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 9. 2018

vznik členství: 20. 4. 2012

zánik členství: 20. 4. 2017

Hliník 83/1, Bochoř, 750 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Tomasz Piotr Adamczyk

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 9. 2018

vznik členství: 30. 3. 2012

zánik členství: 30. 3. 2017

ul. Urocza 4, PSČ 62-081, Wysogotowo, Polská republika

Ing. Vojtěch Říha

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 30. 4. 2019

vznik členství: 23. 6. 2014

zánik členství: 29. 4. 2019

vznik funkce: 23. 6. 2014

zánik funkce: 29. 4. 2019

Hlavatce 119, 391 73, Česká republika

Bc. Stanislav Dvořák DiS.

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 24. 4. 2014

zánik členství: 23. 6. 2014

vznik funkce: 24. 4. 2014

zánik funkce: 23. 6. 2014

Sněžné 180, 592 03, Česká republika

Bc. Stanislav Dvořák DiS.

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2012 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 23. 4. 2009

zánik členství: 23. 4. 2014

vznik funkce: 24. 4. 2012

zánik funkce: 23. 4. 2014

Sněžné 180, 592 03, Česká republika

Petr Kubík

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2012 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 20. 4. 2012

Bochoř 83, 750 02, Česká republika

Tomasz Piotr Adamczyk

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2012 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 30. 3. 2012

ul. Urocza 4, PSČ 62-081, Wysogotowo, Polská republika

William Henry England

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2012

vznik členství: 23. 4. 2009

zánik členství: 30. 3. 2012

vznik funkce: 23. 4. 2009

zánik funkce: 30. 3. 2012

Jihlava 65, 586 01, Česká republika

Petr Kubík

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2012

vznik členství: 9. 6. 2006

zánik členství: 9. 9. 2011

Bochoř 83, 750 02, Česká republika

Bc. Stanislav Dvořák DiS.

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2012

vznik členství: 23. 4. 2009

Sněžné 180, 592 03, Česká republika

Ing. Stanislav Hejník

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2007 - Poslední vztah: 25. 5. 2009

vznik členství: 19. 6. 2007

zánik členství: 23. 4. 2009

Přestavlky 71, 750 02, Česká republika

Ing. Vlastimil Němec

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2007 - Poslední vztah: 25. 5. 2009

vznik členství: 19. 6. 2007

zánik členství: 23. 4. 2009

vznik funkce: 3. 8. 2007

zánik funkce: 23. 4. 2009

Želatovice 175, 751 16, Česká republika

Petr Kubík

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2007 - Poslední vztah: 25. 5. 2009

vznik členství: 9. 6. 2006

vznik funkce: 3. 8. 2007

zánik funkce: 23. 4. 2009

Bochoř 83, Česká republika

Petr Kubík

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2007 - Poslední vztah: 1. 10. 2007

vznik členství: 9. 6. 2006

Bochoř 83, Česká republika

Ing. Stanislav Hejník

místopředseda

První vztah: 26. 5. 2003 - Poslední vztah: 1. 10. 2007

vznik členství: 25. 6. 2002

zánik členství: 19. 6. 2007

vznik funkce: 15. 8. 2002

zánik funkce: 19. 6. 2007

Přestavlky 71, Česká republika

Oldřich Kozák

člen

První vztah: 26. 5. 2003 - Poslední vztah: 6. 3. 2007

vznik členství: 15. 8. 2002

zánik členství: 15. 8. 2005

Bochoř 389, Česká republika

Ing. Vlastimil Němec

předseda

První vztah: 26. 5. 2003 - Poslední vztah: 1. 10. 2007

vznik členství: 25. 6. 2002

zánik členství: 19. 6. 2007

vznik funkce: 15. 8. 2002

zánik funkce: 19. 6. 2007

Želatovice 175, Česká republika

Oldřich Kozák

člen

První vztah: 20. 1. 1999 - Poslední vztah: 26. 5. 2003

vznik členství: 10. 9. 1998

zánik členství: 25. 6. 2002

Bochoř 389, Česká republika

Ing. Vlastimil Němec

předseda

První vztah: 11. 9. 1997 - Poslední vztah: 26. 5. 2003

vznik členství: 11. 9. 1997

zánik členství: 25. 6. 2002

vznik funkce: 11. 9. 1997

zánik funkce: 25. 6. 2002

Želatovice 175, Česká republika

Ing. Stanislav Hejník

místopředseda

První vztah: 11. 9. 1997 - Poslední vztah: 26. 5. 2003

vznik členství: 11. 9. 1997

zánik členství: 25. 6. 2002

vznik funkce: 11. 9. 1997

zánik funkce: 25. 6. 2002

Přestavlky 71, Česká republika

Ing. Vladimír Navrátil

člen

První vztah: 11. 9. 1997 - Poslední vztah: 20. 1. 1999

Tyršova 4, Přerov-Předmostí, Česká republika

Další vztahy firmy SALIX MORAVA a.s.

Spearhead Czech s.r.o.

První vztah: 20. 9. 2018

Revoluční 130/30, Horní Moštěnice, 751 17

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

Spearhead Czech s.r.o., IČ: 28283643

Revoluční 130/30, Česká republika, Horní Moštěnice, 751 17

od 20. 9. 2018

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 11. 9. 1997

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 25. 2. 1998
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba hnojiv
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 11. 9. 1997

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).