Hlavní navigace

Sberbank CZ, a.s.

Firma Sberbank CZ, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4353, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 805 990 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25083325

Sídlo:

U Trezorky 921/2, Praha, 158 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 10. 1996

DIČ:

CZ25083325

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64190 Ostatní peněžní zprostředkování

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4353, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Sberbank CZ, a.s. od 28. 2. 2013

Obchodní firma

Sberbank CZ, a.s. od 3. 2. 2015

Obchodní firma

Sberbank CZ, a.s. do 3. 2. 2015 od 16. 1. 2015

Obchodní firma

VB a.s. do 16. 1. 2015 od 31. 10. 1996

Obchodní firma

Volksbank CZ, a.s. do 28. 2. 2013 od 17. 9. 1998

Obchodní firma

Volksbank a.s. do 17. 9. 1998 od 1. 1. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 31. 10. 1996

adresa

U Trezorky 921/2
Praha 15800 od 2. 2. 2016

adresa

Na Pankráci 1724/129
Praha 4 14000 do 2. 2. 2016 od 1. 5. 2009

adresa

Lazarská 8
Praha 2 12000 do 1. 5. 2009 od 1. 7. 2006

adresa

Heršpická 5
Brno 65826 do 1. 7. 2006 od 14. 10. 1997

adresa

Radnická 11
Brno 60200 do 14. 10. 1997 od 1. 1. 1997

adresa

Václavské nám. 1/846
Praha 1 11000 do 1. 1. 1997 od 31. 10. 1996

Předmět podnikání

bankovní obchody a finanční služby všeho druhu dle § 1 odst. 1 písm. a), b) a § 1 odst. 3 písm. a)-o) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, které jsou uvedeny v povolení působit jako banka vydaném dle shora uvedeného zákona. od 8. 9. 2005

příjem vkladů od veřejnosti do 8. 9. 2005 od 1. 1. 1997

poskytování úvěrů do 8. 9. 2005 od 1. 1. 1997

investování do cenných papírů na vlastní účet do 8. 9. 2005 od 1. 1. 1997

finanční pronájem (leasing) do 8. 9. 2005 od 1. 1. 1997

platební styk a zúčtování do 8. 9. 2005 od 1. 1. 1997

vydávání platebních prostředků, např. kreditních karet, cestovních šeků do 8. 9. 2005 od 1. 1. 1997

poskytování záruk do 8. 9. 2005 od 1. 1. 1997

otvírání akreditivů do 8. 9. 2005 od 1. 1. 1997

obstarávání inkasa do 8. 9. 2005 od 1. 1. 1997

obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta - s devizovými hodnotami ( s výjimkou obchodování se zahraničními cennými papíry) - v oblasti termínovaných obchodů (futures) s opcí (option), včetně kursových a úrokových obchodů - s převoditelnými cennými papíry do 8. 9. 2005 od 1. 1. 1997

účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb do 8. 9. 2005 od 1. 1. 1997

finanční makléřství do 8. 9. 2005 od 1. 1. 1997

poskytování porad ve věcech podnikání do 8. 9. 2005 od 1. 1. 1997

obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství (portfolio management) do 8. 9. 2005 od 1. 1. 1997

uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot do 8. 9. 2005 od 1. 1. 1997

výkon funkce depozitáře investičního fondu do 8. 9. 2005 od 1. 1. 1997

směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) do 8. 9. 2005 od 1. 1. 1997

poskytování bankovních informací do 8. 9. 2005 od 1. 1. 1997

pronájem bezpečnostních schránek do 8. 9. 2005 od 1. 1. 1997

Průzkum trhu. do 1. 1. 1997 od 31. 10. 1996

Ostatní skutečnosti

Společnost se řídí stanovami ze dne 30.9.2015, ve znění dodatků ze dne 1. 12. 2016 a dne 8. 12. 2016. do 6. 6. 2019 od 23. 12. 2016

Společnost se řídí stanovami ze dne 30.9.2015. do 23. 12. 2016 od 30. 9. 2015

Společnost se řídí stanovami ze dne 30.4.2014. do 30. 9. 2015 od 1. 8. 2014

Společnost Sberbank Europe AG jako jediný akcionář akciové společnosti Sberbank CZ, a.s. při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Sberbank CZ, a.s. rozhodl o zvýšení základního kapitálu akciové společnosti takto: - z částky 2.005.380,000,-- CZK (slovy: dvě miliardy pět milionů tři sta osmdesát tisíc korun českých) o částku ve výši 800.610.000,-- CZK (slovy: osm set milionů šest set deset tisíc korun českých) na částku 2.805.990.000,-- CZK (slovy: dva miliardy osm set pět milionů devět set devadesát tisíc korun českých) - upsáním 160.122 (slovy: jedno sto šedesát tisíc jedno sto dvacet dva) kusů nových kmenových akcií akciové společnosti na jméno, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí 5.000,-- CZK (slovy: pět tisíc korun českých) - nepřipouští se upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku, - peněžitým vkladem jediného akcionáře Sberbank Europe AG - na zvláštní účet Sberbank CZ, a.s. v České národní bance číslo 35-952938901/0710, - emisním kurzem 265% (slovy: dvě stě šedesát pět), - výše emisního kursu 2.121.616.500,-- CZK (slovy: dvě miliardy jedno sto dvacet jedna milionů šest set šestnáct tisíc pět set korun českých), - lhůta pro jeho splacení je do 30.04.2014 (slovy: třicátého dubna roku dva tisíce čtrnáct), - nové akcie budou zaknihované, - jediný akcionář využívá přednostního práva na upisování všech akcií, - akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou upsány dohodou akcionářů, nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům, - akcie nebo jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky, - nepřipouští se možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Po přijetí rozhodnutí jediného akcionáře bude uzavřena smlouva podle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích) o úpise akcií, jejímž obsahem bude mimo jiné číslo majetkového účtu jediného akcio náře, v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., na který mají být akcie vydány, které zní 005024. do 19. 5. 2014 od 18. 4. 2014

Společnost se řídí stanovami ze dne 30.9.2013. do 1. 8. 2014 od 1. 11. 2013

Společnost se řídí stanovami ze dne 25.3.2013 do 1. 11. 2013 od 15. 4. 2013

Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 28.4.2011. do 15. 4. 2013 od 1. 6. 2011

Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 18.2.2009 do 1. 6. 2011 od 1. 5. 2009

Mimořádná valná hromada společnosti Volksbank CZ, a.s., se usnesla na zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií předem určeným zájemcem peněžitým vkladem takto: a) Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: Z důvodu plánovaného silného nárůstu poskytnutých úvěrů Volksbank CZ, a.s., a dodržení zákonných podmínek pro kapitálovou přiměřenost ve výši 8 % (ke dni 31.12.2007 činila míra vlastních prostředků Volksbank CZ, a.s., 12,23 %) je zvýšení kapitálu žádoucí. b) Způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, jmenovité hodnoty nových akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s., z 1.682.800.000,- Kč o částku ve výši 322.580.000,- Kč na 2.005.380.000,- Kč bude vytvořeno upsáním nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s., peněžitými vklady, kdy upisované akcie budou mít n ásledující náležitosti: Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s., upisováním akcií nad částku jeho navrhovaného zvýšení je nepřípustné. počet kusů akcií: 49.634 druh akcií: kmenové akcie, neregistrovaná jmenovitá hodnota akcie: 5.000,- Kč forma akcie: na jméno podoba akcie: zaknihovaná počet kusů akcií: 14.882 druh akcií: prioritní akcie, neregistrovaná jmenovitá hodnota akcie: 5.000,- Kč forma akcie: na jméno podoba akcie: zaknihovaná S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. c) Navrhovaná výše emisního kursu nově upsaných akcií: Navrhovaná výše emisního kursu činí 310 % jmenovité hodnoty akcie, tj. emisní kurs jedné akcie činí 15.500,- Kč. d) Lhůta a místo pro upisování nových akcií: Všechny nové akcie společnosti Volksbank CZ, a.s., budou nabídnuty předem určenému zájemci k úpisu za podmínky, že se všichni akcionáři nejpozději před rozhodováním o tomto bodu programu vzdají svého přednostního práva ve smyslu ustanovení § 204a obchodní ho zákoníku, tj. každý akcionář společnosti Volksbank CZ, a.s., se vzdá přednostního práva upsat část nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s., upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s., v rozsahu jeho podílu na základní m kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. Všechny nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to stávajícímu většinovému akcionáři, společnosti Volksbank International AG, se sídlem Kolingasse 19, 1090 Wien, Rakouská republika. Všechny nové akcie budou ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti Volksbank CZ, a.s., je pověřeno do pěti dnů od konání mimořádné valné hromady podat návrh na zápis záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je pověřeno do pěti dnů od podání tohoto návrhu předložit předem určenému zájemci návrh písemné smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce upíše akcie na základě smlouv y uzavřené s Volksbank CZ, a.s., a to ve lhůtě čtrnáct dní od doručení návrhu této smlouvy. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, tj. je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti Volksbank CZ, a.s., Praha 2, Lazarská 8. e) Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kursu: Emisní kurs bude povinen předem určený zájemce uhradit do třiceti dní od doručení akceptovaného (podepsaného) návrhu smlouvy o úpisu společnosti Volksbank CZ, a.s., tj. od úpisu nově upsaných akcií. Emisní kurs je povinen předem určený zájemce v plné výši splatit na účet společnosti číslo 9000010381/5500, IBAN CZ5455000000009000010381 vedený u Raiffeisenbank, a.s. do 6. 6. 2008 od 12. 5. 2008

Mimořádná valná hromada společnosti Volksbank CZ, a.s. se usnesla na zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií předem určeným zájemcem peněžitým vkladem takto: a) Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: Z důvodů plánovaného silného nárůstu poskytnutých úvěrů Volksbank CZ, a.s. a dodržení zákonných podmínek pro kapitálovou přiměřenost ve výši 8% (ke dni 31.8.2007 činila míra vlastních prostředků Volksbank CZ, a.s. 9,94%) je zvýšení kapitálu žádoucí. b) Způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, jmenovité hodnoty nových akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. z 1.325.400.000, Kč o částku ve výši 357.400.000, Kč na 1.682.800.000, Kč bude vytvořeno upsáním nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s. peněžitými vklady, kdy upisované akcie budou mít násled ující náležitosti : Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. upisováním akcií nad částku jeho navrhovaného zvýšení je nepřípustné. počet kusů akcií: 54.992 druh akcií: kmenové akcie, neregistrovaná jmenovitá hodnota akcie: 5.000, Kč (slovy pět tisíc korun českých) forma akcie: na jméno podoba akcie: zaknihovaná počet kusů akcií: 16.488 druh akcií: prioritní akcie, neregistrovaná jmenovitá hodnota akcie: 5.000, Kč (slovy pět tisíc korun českých) forma akcie: na jméno podoba akcie: zaknihovaná S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. c) Navrhovaná výše emisního kursu nově upsaných akcií: Navrhovaná výše emisního kurzu činí 310% jmenovité hodnoty akcie, tj. emisní kurz jedné akcie činí 15.500, Kč (slovy: patnáct tisíc pět set korun českých). d) Lhůta a místo pro upisování nových akcií: Všechny nové akcie společnosti Volksbank CZ, a.s. budou nabídnuty předem určenému zájemci k úpisu za podmínky, že se všichni akcionáři nejpozději před rozhodováním o tomto bodu programu vzdají svého přednostního práva ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 S b. v platném znění, tj. každý akcionář společnosti Volksbank CZ, a.s. se vzdá přednostního práva upsat část nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. v rozsahu jeho podílu na zák ladním kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. Všechny nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to stávajícímu většinovému akcionáři, společnosti Volksbank International AG se sídlem Peregringasse 3, 1090 Wien, Rakouská republika. Všechny nové akcie budou ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti Volksbank CZ, a.s. je pověřeno do pěti dnů od konání mimořádné valné hromady podat návrh na zápis záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je pověřeno do pěti dnů od podání tohoto návrhu předložit předem určenému zájemci návrh písemné smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce upíše akcie na základě smlouvy uzavřené s Volksbank CZ, a.s., a to ve lhůtě čtrnáct dní od doručení návrhu této smlouvy. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., tj. je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti Volksbank CZ, a.s., Praha 2, Lazarská 8. e) Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kurzu: Emisní kurz bude povinen předem určený zájemce uhradit do třiceti dní od doručení akceptovaného (podepsaného) návrhu smlouvy o úpisu společnosti Volksbank CZ, a.s., tj. od úpisu nově upsaných akcií. Emisní kurz je povinen předem určený zájemce v plné výši splatit na účet společnosti číslo 9000010381/5500, IBAN CZ5455000000009000010381 vedený u Raiffeisenbank a.s. do 20. 11. 2007 od 9. 11. 2007

Mimořádná valná hromada společnosti Volksbank CZ,a.s. se usnesla na zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií předem určeným zájemcem peněžitým vkladem takto: a) Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Z důvodu plánovaného silného nárůstu poskytnutých úvěrů Volksbank CZ,a.s. a dodržení zákonných podmínek pro kapitálovou přiměřenost ve výši 8% (ke dni 31.12.2006 činila míra vlastních prostředků Volksbank CZ,a.s. 11,46%) je zvýšení kapitálu žádoucí. b) Způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, jmenovité hodnoty nových akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ,a.s. z 1.144.700.000,-Kč o částku ve výši 180.700.000,-Kč na 1.325.400.000.,-Kč bude vytvořeno upsáním nových akcií společnosti Volksbank CZ,a.s. peněžitými vklady, kdy upisované akcie budou mít následu jící náležitosti: Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ,a.s. upisováním akcií nad částku jeho navrhovaného zvýšení je nepřípustné. počet kusů akcií: 27.804 druh akcií: kmenové akcie, neregistrovaná jmenovitá hodnota akcie: 5.000,-Kč (slovy pět tisíc korun českých) forma akcie: na jméno podoba akcie: zaknihovaná počet kusů akcií: 8.336 druh akcií: prioritní akcie, neregistrovaná jmenovitá hodnota akcie: 5000,-Kč (slovy pět tisíc korun českých) forma akcie: na jméno podoba akcie: zaknihovaná S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. c)Navrhovaná výše emisního kurzu nově upsaných akciií: Navrhovaná výše emisního kurzu činí 310% jmenovité hodnoty akcie, tj. emisní kurz jedné akcie činí 15.500,-Kč (slovy: patnáct tisíc pět set korun českých). d) Lhůta a místo pro upisování nových akcií: Všechny nové akcie společnosti Volksbank CZ.a.s. budou nabídnuty předem určenému zájemci k úpisu za podmínky, že se všichni akcionáři nejpozději před rozhodováním o tomto bodu programu vzdají svého přednostního práva ve smyslu §204a zákona č. 513/1991Sb. v platném znění, tj. každý akcionář společnosti Volksbank CZ,a.s. se vzdá přednostního práva upsat část nových akcií společnosti Volksbank CZ,a.s.upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ,a.s. v rozsahu jeho podílu na základním k apitálu společnosti Volksbank CZ,a.s. Všechny nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to stávajícímu většinovému akcionáři, společnosti Volksbank International AG se sídlem Peregringasse 3, 1090 Wien, Rakouská republika. Všechny nové akcie budou ve smylu §204a odst.5 obchodního zákoníku upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti Volksbank CZ,a.s. je pověřeno do 5 dnů od konání mimořádné valné hromady podat návrh na zápis záměru zvýšit zák ladní kapitál do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je pověřeno do 5 dnů od podání tohoto návrhu předložit předem určenému zájemci návrh písemné smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce upíše akcie na základě smlouvy uzavřené s Volksban k CZ,a.s., a to ve lhůtě 14 dní od doručení návrhu této smlouvy. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle §203 odst.4 zákona č.513/1991Sb., tj. je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kap itálu do obchodního rejstříku. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti Volksbank CZ,a.s. Praha 2, Lazaretská 8. e) Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kurzu: Emisní kurz bude povinen předem určený zájemce uhradit do třiceti dní od doručení akceptovaného (podepsaného) návrhu smlouvy o úpisu společnosti Volksbank CZ,a.s., tj. od úpisu nově upsaných akcií. Emisní kurz je povinen předem určený zájemce v plné výši splatit na účet společnosti číslo 9000010381/5500, IBAN CZ 5455000000009000010381 vedený u Raiffeisenbank a.s. do 16. 3. 2007 od 21. 2. 2007

Mimořádná valná hromada společnosti Volksbank CZ, a.s. se usnesla na zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií předem určeným zájemcem peněžitým vkladem takto : a) Dúvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: Z důvodů silného nárůstu poskytnutých ůvěrů Volksbank CZ, a.s. a dodržení zákonných podmínek pro kapitálovou přiměřenost ve výši 8% (ke dni 30.6.2006 dosahoval ukazatel kapitálové přiměřenosti Volksbank CZ, a.s. hodnoty 10,52%) je zvýšení kapitálu žádoucí . b) Způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, jmenovité hodnoty nových akcií : Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. o částku ve výši 183.800.000,-- Kč (slovy sto osmdesát tři milionů osm set tisíc korun českých), tj. z částky 960.900.000,-- Kč na částku 1.144.700.000,-- Kč. Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. upisováním akcií nad částku jeho navrhovaného zvýšení je nepřípustné. Zvýšení bude provedeno upsáním nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s. kdy upisované akcie budou mít následující náležitosti : počet kusů akcií - 28.281, druh akcií - kmenová akcie, nekótovaná, jmenovitá hodnota akcie - 5.000,-- Kč (slovy pět tisíc korun českých), forma akcie - na jméno, podoba akcie - zaknihovaná počet kusů akcií - 8.479, druh akcií - prioritní akcie, nekótovaná, jmenovitá hodnota akcie - 5.000,-- Kč (slovy pět tisíc korun českých), forma akcie - na jméno, podoba akcie - zaknihovaná S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. c) Navrhovaná výše emisního kurzu nově upsaných akcií : Navrhovaná výše emisního kurzu činí 310 % jmenovité hodnoty akcie, tj. emisní kurz jedné akcie činí 15.500,-- Kč (slovy: patnáct tisíc pět set korun českých). d) Lhůta a místo pro upisování nových akcií : Všechny nové akcie společnosti Volksbank CZ, a.s. budou nabídnuty předem určenému zájemci k úpisu za podmínky, že se všichni akcionáři nejpozději před rozhodováním o tomto bodu programu vzdají svého přednostního práva ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 S b. v platném znění, tj. každý akcionář společnosti Volksbank CZ, a.s. se vzdá přednostního práva upsat část nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. v rozsahu jeho podílu na zákl adním kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. Všechny nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to stávajícímu většinovému akcionáři, společnosti Volksbank International AG se sídlem Peregringasse 3, 1090 Wien, Rakouská republika. Všechny nové akcie budou ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti Volksbank CZ, a.s. je pověřeno do pěti dnů od konání mimořádné valné hromady podat návrh na zápis záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je pověřeno do pěti dnů od podání tohoto návrhu předložit určenému zájemci návrh písemné smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce upíše akcie na základě smlouvy uzavře né s Volksbank CZ, a.s. a to ve lhůtě čtrnáct dní od doručení návrhu této smlouvy. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle § 203 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb., tj. je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušné ho soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti Volksbank CZ, a.s. Praha 2, Lazarská 8. e) Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kurzu : Emisní kurz bude povinen předem určený zájemce uhradit do třiceti dní od doručení akceptovaného (podepsaného) návrhu smlouvy o úpisu společnosti Volksbank CZ, a.s. tj. úpisu nově upsaných akcií. Emisní kurz je povinen předem určený zájemce v plné výši sp latit na účet společnosti číslo 9000010381/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. do 13. 11. 2006 od 12. 10. 2006

Řádná valná hromada společnosti Volksbank CZ, a.s. se usnesla na zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií předem určeným zájemcem peněžitým vkladem takto: a) Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: Z důvodů silného nárůstu poskytnutých úvěrů Volksbank CZ, a.s. a dodržení zákonných podmínek pro kapitálovou přiměřenost ve výši 8% (ke dni 28.02.2006 dosahoval ukazatel kapitálové přiměřenosti Volksbank CZ, a.s. hodnoty 9,50%) je zvýšení kapitálu žá doucí. b) Způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, jmenovité hodnoty nových akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. o částku ve výši 142.300.000,-- Kč (slovy sto čtyřicet dva milionů tři sta tisíc korun českých), tj. z částky 818.600.000,-- Kč na částku 960.900.000,-- Kč. Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. upisováním akcií nad částku jeho navrhovaného zvýšení je nepřípustné. Zvýšení bude provedeno upsáním nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s. kdy upisované akcie budou mít následující náležitosti: počet kusů akcií - 21.895 druh akcií - kmenová akcie, nekótovaná jmenovitá hodnota akcie - 5.000,-- Kč (slovy pět tisíc korun českých) forma akcie - na jméno podoba akcie - zaknihovaná počet kusů akcií - 6.565 druh akcií - prioritní akcie, nekótovaná jmenovitá hodnota akcie - 5.000,-- Kč (slovy pět tisíc korun českých) forma akcie - na jméno podoba akcie - zaknihovaná S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. c) Navrhovaná výše emisního kursu nově upsaných akcií: Navrhovaná výše emisního kurzu činí 300% jmenovité hodnoty akcie, tj. emisní kurz jedné akcie činí 15.000,-- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých). d) Lhůta a místo pro upisování nových akcií: Všechny nové akcie společnosti Volksbank CZ, a.s. budou nabídnuty předem určenému zájemci k úpisu za podmínky, že se všichni akcionáři nejpozději před rozhodováním o tomto bodu programu vzdají svého přednostního práva ve smyslu § 204a zákona č. 513/19 91 Sb. v platném znění, tj. každý akcionář společnosti Volksbank CZ, a.s. se vzdá přednostního práva upsat část nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. Všechny nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to stávajícímu většinovému akcionáři, společnosti Volksbank International Aktiengesellschaft se sídlem Peregringasse 3, 1090 Wien, Rakouská republika. Všechny nové akcie budou ve smyslu usta novení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti Volksbank CZ, a.s. je pověřeno do pěti dnů od konání řádné valné hromady podat návrh na zápis záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je pověřeno do pěti dnů od podání tohoto návrhu předložit předem určenému zájemci návrh písemné smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce upíše akcie na základě smlouvy, uzavřené s Volksbank CZ, a.s., a to ve lhůtě čtrnáct dní od doručení návrhu této smlouvy. Upisování akcií bude vázáno na rozva zovací podmínku podle § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., tj. je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti Volksbank CZ, a.s., Brno, Heršpická 5, PSČ 658 26. e) Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kurzu: Emisní kurz bude povinen předem určený zájemce uhradit do třiceti dní od doručení akceptovaného (podepsaného) návrhu smlouvy o úpisu společnosti Volksbank CZ, a.s., tj. od úpisu nově upsaných akcií. Emisní kurz je povinen předem určený zájemce v plné výši splatit na účet společnosti číslo 9000010293/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. do 1. 7. 2006 od 28. 4. 2006

Usnesení mimořádné valné hromady Volksbank CZ, a.s. ze dne 6.12.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií předem určeným zájemcem peněžitým vkladem takto: a) Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: Z důvodu silného nárůstu poskytnutých úvěrů Volksbank CZ, a.s. a dodržení zákonných podmínek pro kapitálovou přiměřenost ve výši 8% (ke dni 30.09.2004 činila míra vlastních prostředků Volksbank CZ, a.s. 9,14%) je zvýšení kapitálu žádoucí. b) Způsob a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, jmenovité hodnoty nových akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. o částku ve výši 68.600.000,- Kč (slovy: šedesát osm milionů šest set tisíc korun českých), tj. z částky 750.000.000,- Kč na částku 818.600.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. upisováním akcií nad částku jeho navrhovaného zvýšení je nepřípustné. Zvýšení bude provedeno upsáním nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s. kdy upisované akcie budou mít následující náležitosti: počet kusů akcií - 10.555 druh akcií - kmenové akcie, neregistrované jmenovitá hodnota akcie - 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) forma akcie - na jméno podoba akcie - zaknihovaná počet kusů akcií - 3.165 druh akcií - prioritní akcie, neregistrované jmenovitá hodnota akcie - 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) forma akcie - na jméno podoba akcie - zaknihovaná S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. c) Navrhovaná výše emisního kursu nově upsaných akcií: Navrhovaná výše emisního kursu činí 270% jmenovité hodnoty akcie, tj. emisní kurs jedné akcie činí 13.500,- Kč (slovy: třináct tisíc pět set korun českých). d) Lhůta a místo pro upisování nových akcií: Všechny nové akcie společnosti Volksbank CZ, a.s. budou nabídnuty předem určenému zájemci k úpisu za podmínky, že se všichni akcionáři nejpozději před rozhodováním o tomto bodu programu vzdají svého přednostního práva ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 S b. v platném znění, tj. každý akcionář společnosti Volksbank CZ, a.s. se vzdá přednostního práva upsat část nových akcií společnosti Volksbank CZ, a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. v rozsahu jeho podílu na zákl adním kapitálu společnosti Volksbank CZ, a.s. Všechny nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to stávajícímu většinovému akcionáři, společnosti Volksbank International Aktiengesellschaft se sídlem Peregringasse 3, 1090 Wien, Rakouská republi ka. Všechny nové akcie budou ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti Volksbank CZ, a.s. je pověřeno do pěti dnů od konání valné hromady podat návrh na zápis záměru zvý šit základní kapitál do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je pověřeno do pěti dnů od podání tohoto návrhu předložit předem určenému zájemci návrh písemné smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce upíše akcie na základě smlouvy, uzavřené s Volksbank CZ, a.s., a to ve lhůtě čtrnáct dní od doručení návrhu této smlouvy. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., tj. je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí příslušné ho soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti Volksbank CZ, a.s., Brno, Heršpická 5, PSČ 658 26. e) Účet u banky a lhůta pro splacení emisního kursu: Emisní kurs bude povinen předem určený zájemce uhradit do třiceti dnů od doručení akceptovaného (podepsaného) návrhu smlouvy o úpisu společnosti Volksbank CZ, a.s., tj. od úpisu nově upsaných akcií. Emisní kurs je povinen předem určený zájemce v plné výši splatit na účet společnosti číslo 1054002735/5500, vedený u Raiffeisen Bank a.s. do 16. 6. 2005 od 27. 5. 2005

Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 15.6.2001: Základní kapitál společnosti Volksbank CZ, a.s. se zvyšuje o částku 100.000.000,- Kč (slovy sto milionů korun českých) z dosavadních 650.000.000,- Kč (slovy šest set padesát milionů korun českých) na nových 750.000.000,- Kč (slovy sedm set padesát milionů korun českých) upsáním nových akcií dle ustanovení § 203 obchodního zákoníku. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. do 10. 5. 2002 od 20. 8. 2001

Vydává se 4.600 ks prioritních akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč na jednu akcii a 15.400 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč na jednu akcii. Akcie budou vydány v zaknihované podobě. Emisní kurz se stanoví ve výši 200 % nominální hodnoty akcie. do 10. 5. 2002 od 20. 8. 2001

Přednostní právo k úpisu nových akcií lze vykonat v sídle společnosti Brno, Heršpická 5 ve lhůtě 60 dní ode dne právní moci usnesení obchodního rejstříku a zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen faxem a elektronickou cestou e-mailem. Na jednu novou kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč připadá podíl 6,49 dosavadních kmenových akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč a na jednu novou prioritní akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč připadá podíl 6,52 dosavadních prioritních akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé. do 10. 5. 2002 od 20. 8. 2001

Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty zájemcům určeným představenstvem společnosti. Upisovat nové akcie bez využití přednostního práva je možné v sídle společnosti v Brně, Heršpická 5 a to ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončí lhůta pro úpis s využitím přednostního práva. Emisní kurz se stanoví ve výši 200 % nominální hodnoty. do 10. 5. 2002 od 20. 8. 2001

Emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši na bankovní účet společnosti vedený u 9000000378/6800 do 60 dnů od právní moci usnesení, kterým bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. do 10. 5. 2002 od 20. 8. 2001

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 4.9.1998. do 1. 5. 2009 od 17. 9. 1998

Zapisuje se smlouva o prodeji organizační složky Österreichische Volksbanken AG, pobočka Brno, Radnická 11, IČO 49 46 76 62, zapsané v oddílu B, vložce 1256 Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 31.12.1996. do 1. 8. 2014 od 10. 6. 1998

Poznamenává se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 22.9.1997 p záměru zvýšit základní jmění: do 12. 2. 1998 od 14. 10. 1997

Jediný akcionář ve funkci valné hromady rozhodl dne 22.9.1997 o zvýšení základního jmění z 500.000.000,- Kč (pětsetmilionůkorun českých) o 150.000.000,- Kč (jednostopadesátmilionůkorun českých) na celkem 650.000.000,- Kč (šestsetpadesátmilionůkorun českých). Zvýšení bude provedeno úpisem 30.000 ks prioritních akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 12. 2. 1998 od 14. 10. 1997

Přednostní právo k úpisů nových akcií má dosavadní jediný akcionář, který upíše všechny nové akcie. S využitím přednostního práva lze tedy upsat nové prioritní akcie na jméno v nominální hodnotě 5.000,- Kč v zaknihované podobě, přičemž emisní kurs akcií je roven nominální hodnotě. Přednostní právo k úpisu nových akcií lze vykonat v sídle společnosti Brno, Heršpická 5 ode dne 1.11.1997 do 16.11.1997. Na tři dosavadní akcie společnosti o nominální hodnotě 5.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii o nominální hodnotě 5.000,- Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být právo vykonáno poprvé, tj. 1.11.1997. do 12. 2. 1998 od 14. 10. 1997

Akcie, které by nebyly upsány s využitím přednostního práva, bu- dou nabídnuty zájemcům vybraným představenstvem Volksbank a.s. Upisování akcií bez využití přednostního práva se bude konat v sídle společnosti Brno, Heršpická 5, přičemž emisní kurs bude roven nominální hodnotě akcií a lhůta pro upisování počne běžet 17.11.1997 a potrvá 15 dnů. Upisovatel je povinen splatit celou nominální hodnotu akcií do 15 dnů ode dne upsání na účet společnosti číslo 692 0016 90 06/0700 u České národní banky. do 12. 2. 1998 od 14. 10. 1997

Byly předloženy stanovy ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 22.9.1997. do 1. 6. 2011 od 14. 10. 1997

Obchodní společnost Volksbank a.s. se sídlem Brno, Radnická 11, IČ:25083325 se v y m a z á v á z obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze a vložka č.4353 v oddílu B s e u z a v í r á . Právní důvod: změna sídla - společnost je nadále zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, v odd. B, vložka č. 2351. do 1. 8. 2014 od 7. 7. 1997

Ostatní skutečnosti: Obchodní společnost Volksbank a.s. byla zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze ke dni 31.10.1996 pod Rg B 4353. Usnesením ze dne 31.12.1996 bylo zapsáno nové sídlo společnosti a usnesením z téhož dne byla přenesena příslušnost na Krajský obchodní soud v Brně. do 1. 8. 2014 od 28. 5. 1997

Základní jmění ve výši 500 000 000,- Kč splaceno. do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1997

Zapisuje se úmysl zvýšit základní jmění z Kč 1 000 000,- (jeden milion) o Kč 499 000 000,- (čtyřistadevadesátdevět milionů) na celkem Kč 500 000 000,- (pětsetmilionů), přičemž bude rozděleno na 100 000 (sto tisíc) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 5 000,- (pět tisíc) a bude splaceno jednorázově jedinným akcionářem společnosti na účet u Österreichische Volksbanken AG, Filiale Brno, vkladem v hotovosti nejpozději do zápisu tohoto zvýšení do obchodního rejstříku. Všechny akcie společnosti budou vydány v zaknihované podobě u příslušného střediska cenných papírů. do 12. 2. 1998 od 30. 12. 1996

Základní jmění ve výši 1 000 000,- Kč splaceno. do 1. 1. 1997 od 31. 10. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 805 990 000 Kč

od 18. 4. 2014

Základní kapitál

vklad 2 005 380 000 Kč

do 18. 4. 2014 od 6. 6. 2008

Základní kapitál

vklad 1 682 800 000 Kč

do 6. 6. 2008 od 20. 11. 2007

Základní kapitál

vklad 1 325 400 000 Kč

do 20. 11. 2007 od 16. 3. 2007

Základní kapitál

vklad 1 144 700 000 Kč

do 16. 3. 2007 od 13. 11. 2006

Základní kapitál

vklad 960 900 000 Kč

do 13. 11. 2006 od 1. 6. 2006

Základní kapitál

vklad 818 600 000 Kč

do 1. 6. 2006 od 16. 6. 2005

Základní kapitál

vklad 750 000 000 Kč

do 16. 6. 2005 od 10. 5. 2002

Základní kapitál

vklad 650 000 000 Kč

do 10. 5. 2002 od 12. 2. 1998

Základní kapitál

vklad 500 000 000 Kč

do 12. 2. 1998 od 1. 1. 1997

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 1. 1. 1997 od 31. 10. 1996
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 561 198 od 18. 4. 2014
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 401 076 do 18. 4. 2014 od 13. 12. 2012
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 308 561 do 13. 12. 2012 od 6. 6. 2008
Prioritní akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 92 515 do 13. 12. 2012 od 6. 6. 2008
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 258 927 do 6. 6. 2008 od 20. 11. 2007
Prioritní akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 77 633 do 6. 6. 2008 od 20. 11. 2007
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 203 935 do 20. 11. 2007 od 16. 3. 2007
Prioritní akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 61 145 do 20. 11. 2007 od 16. 3. 2007
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 176 131 do 16. 3. 2007 od 13. 11. 2006
Prioritní akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 52 809 do 16. 3. 2007 od 13. 11. 2006
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 147 850 do 13. 11. 2006 od 1. 6. 2006
Prioritní akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 44 330 do 13. 11. 2006 od 1. 6. 2006
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 125 955 do 1. 6. 2006 od 16. 6. 2005
Prioritní akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 37 765 do 1. 6. 2006 od 16. 6. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 115 400 do 16. 6. 2005 od 10. 5. 2002
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 34 600 do 16. 6. 2005 od 10. 5. 2002
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 30 000 do 10. 5. 2002 od 12. 2. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 100 000 do 10. 5. 2002 od 1. 1. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 200 do 1. 1. 1997 od 31. 10. 1996

Dozorčí rada

7 fyzických osob

Alexander Witte

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2021

vznik členství: 1. 11. 2020

Anton-Kuh-Weg 5/71, Vídeň, 1 030, Rakouská republika

Arndt Röchling

Předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2021

vznik členství: 2. 11. 2020

vznik funkce: 2. 11. 2020

Schopenhauer Straße 34/20, Vídeň, 1 180, Rakouská republika

Aleksei Mikhailov

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2019

vznik členství: 1. 7. 2019

Schwarzenbergplatz 3, Vídeň, 1 010, Rakouská republika

Sonja Sarközi

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2019

vznik členství: 14. 1. 2019

Bastiengasse 54, Vídeň, 1 180, Rakouská republika

Branko Sušić

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2019

vznik členství: 14. 1. 2019

Na Týnici 108, Chýnice, 252 17, Česká republika

Petr Podaný

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2019

vznik členství: 14. 1. 2019

Koněvova 1927/126, Praha, 130 00, Česká republika

Dirk Adolf Hinze

První vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 1. 11. 2018

Rassau Nr. 2, Suhlendorf, 295 62, Spolková republika Německo

Historické vztahy

Vratislava Šestáková

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2020 - Poslední vztah: 9. 4. 2021

vznik členství: 9. 6. 2020

zánik členství: 31. 1. 2021

Podlesní 119/20, Havířov, 736 01, Česká republika

Jozefína Trnavská

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2019 - Poslední vztah: 9. 4. 2021

vznik členství: 1. 10. 2019

zánik členství: 15. 1. 2021

Svätovavrinecká 13593/2B, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Anna Chalová

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2019 - Poslední vztah: 13. 8. 2019

vznik členství: 14. 1. 2019

zánik členství: 31. 3. 2019

Eliášova 279/1, Praha, 160 00, Česká republika

Stefan Karl Zapotocky

První vztah: 1. 11. 2017 - Poslední vztah: 13. 8. 2019

vznik členství: 13. 10. 2017

zánik členství: 30. 6. 2019

Josef Kollmanngasse 10, 2380 Perchtoldsdorf, Rakouská republika

Reinhard Kaufmann

První vztah: 24. 7. 2017 - Poslední vztah: 13. 8. 2019

vznik členství: 14. 6. 2017

zánik členství: 30. 6. 2019

Am Gutshof 2, 2171 Herrnbaumgarten, Rakouská republika

Hans Gerhard Randa

Předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2017 - Poslední vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 23. 2. 2017

zánik členství: 5. 7. 2018

vznik funkce: 3. 3. 2017

zánik funkce: 5. 7. 2018

Auhofstraße 26, Vídeň, 1 130, Rakouská republika

Hans Gerhard Randa

Předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2017 - Poslední vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 23. 2. 2017

zánik členství: 5. 7. 2018

vznik funkce: 3. 3. 2017

zánik funkce: 5. 7. 2018

Auhofstraße 26, Vídeň, 1 130, Rakouská republika

Hans Gerhard Randa

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2017 - Poslední vztah: 12. 4. 2017

vznik členství: 23. 2. 2017

Auhofstraße 26, Vídeň, 1 130, Rakouská republika

Hans Gerhard Randa

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2017 - Poslední vztah: 12. 4. 2017

vznik členství: 23. 2. 2017

Auhofstraße 26, Vídeň, 1 130, Rakouská republika

Arndt Röchling

místopředseda

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 11. 1. 2021

vznik členství: 2. 11. 2016

zánik členství: 1. 11. 2020

vznik funkce: 16. 11. 2016

zánik funkce: 1. 11. 2020

Seesiedlung Strasse VI. 16, Hornstein, 2 491, Rakouská republika

Igor Strehl

Předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 30. 4. 2014

zánik členství: 16. 11. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 16. 11. 2016

Ruhrhofergasse 6, Vídeň, 1 180, Rakouská republika

Igor Strehl

Předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 30. 4. 2014

zánik členství: 16. 11. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 16. 11. 2016

Ruhrhofergasse 6, Vídeň, 1 180, Rakouská republika

Elena Viklova

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2016 - Poslední vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 1. 11. 2018

Leninsky Pr. 123-3, Moskva, Ruská federace

Dusko Kantar

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2016 - Poslední vztah: 26. 4. 2017

vznik členství: 18. 11. 2015

zánik členství: 13. 3. 2017

Mollardgasse 18/1/24, Vídeň, 1 060, Rakouská republika

Dusko Kantar

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2016 - Poslední vztah: 26. 4. 2017

vznik členství: 18. 11. 2015

zánik členství: 13. 3. 2017

Mollardgasse 18/1/24, Vídeň, 1 060, Rakouská republika

Sergey Malyshev

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 10. 2016

Marshala Tukhachevskogo 55/1, Glazov, Ruská federace

Sergey Malyshev

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 10. 2016

Marshala Tukhachevskogo 55/1, Glazov, Ruská federace

Axel Helmut Hummel

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 16. 12. 2014

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 19. 12. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2016

Lackierergasse 8/3, Vídeň, 1 090, Rakouská republika

Axel Helmut Hummel

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 16. 12. 2014

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 19. 12. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2016

Lackierergasse 8/3, Vídeň, 1 090, Rakouská republika

Ian Lloyd Glover

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2016

vznik členství: 18. 4. 2014

zánik členství: 29. 8. 2015

Wallensteinstrasse 65/33, Víděň, 1 200, Rakouská republika

Mark Arnold

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 12. 2014

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 21. 10. 2014

vznik funkce: 23. 4. 2013

zánik funkce: 21. 10. 2014

Stadiongasse 6-8/33, Vídeň, 1 010, Rakouská republika

Birgit Rohrhofer

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2016

vznik členství: 18. 4. 2014

zánik členství: 31. 10. 2015

Mariahilferstrasse 1c, Víděň, 1 060, Rakouská republika

Igor Nikolajewitsch Strehl

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 19. 5. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2016

Ruhrhofergasse 6, Vídeň, 1 180, Rakouská republika

Igor Nikolajewitsch Strehl

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 19. 5. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2016

Ruhrhofergasse 6, Vídeň, 1 180, Rakouská republika

Birgit Rohrhofer

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2016

vznik členství: 18. 4. 2014

zánik členství: 31. 10. 2015

Mariahilferstrasse 1c, Víděň, 1 060, Rakouská republika

Ian Lloyd Glover

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2016

vznik členství: 18. 4. 2014

zánik členství: 29. 8. 2015

Wallensteinstrasse 65/33, Víděň, 1 200, Rakouská republika

Reinhard Kaufmann

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2013 - Poslední vztah: 24. 7. 2017

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 13. 6. 2017

Am Gutshof 2, Herrnbaumgarten, 2 171, Rakouská republika

Valentin Mihov

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2013 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 4. 7. 2012

zánik členství: 29. 4. 2014

vznik funkce: 13. 8. 2012

zánik funkce: 29. 4. 2014

Reichsratstrasse 3/10, Vídeň, 1 010, Rakouská republika

Reinhard Kaufmann

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2013 - Poslední vztah: 24. 7. 2017

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 13. 6. 2017

Am Gutshof 2, Herrnbaumgarten, 2 171, Rakouská republika

Mark Arnold

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2013 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 1. 3. 2013

vznik funkce: 23. 4. 2013

Auerspergstrasse 21/7, Vídeň, 1 010, Rakouská republika

Mark Arnold

člen

První vztah: 15. 4. 2013 - Poslední vztah: 3. 9. 2013

vznik členství: 1. 3. 2013

Auerspergstrasse 21/7, Vídeň, 1 010, Rakouská republika

Thoralf Arlt

Člen

První vztah: 13. 12. 2012 - Poslední vztah: 3. 9. 2013

vznik členství: 19. 11. 2012

zánik členství: 13. 6. 2013

Peter-Jordan-Strasse, Vídeň, 1 190, Rakouská republika

Ing. Robert Kvarda

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2012 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 21. 9. 2012

zánik členství: 31. 3. 2014

Farní 432/37, Brno, 620 00, Česká republika

Valentin Mihov

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2012 - Poslední vztah: 24. 9. 2012

vznik členství: 4. 7. 2012

zánik členství: 29. 4. 2014

vznik funkce: 13. 8. 2012

zánik funkce: 29. 4. 2014

Reichsratsrasse, Víděň, 1 010, Rakouská republika

Valentin Mihov

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2012 - Poslední vztah: 3. 9. 2013

vznik členství: 4. 7. 2012

zánik členství: 29. 4. 2014

vznik funkce: 13. 8. 2012

zánik funkce: 29. 4. 2014

Reichsratstrasse, Vídeň, 1 010, Česká republika

Irina Kremleva

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2012 - Poslední vztah: 11. 5. 2016

vznik členství: 28. 3. 2012

zánik členství: 30. 11. 2015

Olkhovskaya 15, 105066 Moskva, Ruská federace

Irina Kremleva

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2012 - Poslední vztah: 11. 5. 2016

vznik členství: 28. 3. 2012

zánik členství: 30. 11. 2015

Olkhovskaya 15, 105066 Moskva, Ruská federace

Dr. Friedhelm Boschert

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2012 - Poslední vztah: 15. 4. 2013

vznik členství: 28. 3. 2012

zánik členství: 31. 1. 2013

vznik funkce: 28. 3. 2012

zánik funkce: 31. 1. 2013

Martinstrasse 143, 3400 Klostenneuburg, Rakouská republika

Konstantin Kolpakov

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2012 - Poslední vztah: 13. 12. 2012

vznik členství: 28. 3. 2012

zánik členství: 19. 11. 2012

Marshall Biruzov 32, Moskva, 127 254, Ruská federace

Peter Tötzer

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2012 - Poslední vztah: 24. 9. 2012

vznik členství: 28. 3. 2012

zánik členství: 4. 7. 2012

vznik funkce: 28. 3. 2012

zánik funkce: 4. 7. 2012

Gramatneusiedl, Weinhebeweg 4/3, PSČ 2440, Rakouská republika

Peter Tötzer

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2011 - Poslední vztah: 22. 6. 2012

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 28. 3. 2012

vznik funkce: 27. 4. 2011

zánik funkce: 28. 3. 2012

Gramatneusiedl, Weinhebeweg 4/3, PSČ 2440, Rakouská republika

Peter Tötzer

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2011 - Poslední vztah: 1. 6. 2011

vznik členství: 27. 4. 2011

vznik funkce: 27. 4. 2011

Gramatneusied, Weinhebeweg 4/3, PSČ 2240, Rakouská republika

Ing. Luboš Vlček

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2010 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 18. 2. 2010

zánik členství: 13. 1. 2014

Marie Kudeříkové 3843/2, Brno, 636 00, Česká republika

Dr. Engelbert Bramerdorfer

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2009 - Poslední vztah: 1. 6. 2011

vznik členství: 20. 4. 2009

zánik členství: 27. 4. 2011

vznik funkce: 20. 4. 2009

zánik funkce: 27. 4. 2011

Vogtgasse 12/5/24, Wien, 1 140, Rakouská republika

Ing. Igor Dobřický

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2009 - Poslední vztah: 24. 10. 2012

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 31. 8. 2012

Nadační 3, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Miroslav Janda

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2009 - Poslední vztah: 3. 3. 2010

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 25. 11. 2009

Pohnertova 1724/4, Praha 8, 182 00, Česká republika

Igor Igor Dobřický

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2009 - Poslední vztah: 13. 8. 2009

vznik členství: 25. 6. 2009

Nadační 3, Brno, 621 00, Česká republika

Dr. Friedhelm Boschert

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2008 - Poslední vztah: 22. 6. 2012

vznik členství: 24. 4. 2008

zánik členství: 28. 3. 2012

vznik funkce: 24. 4. 2008

zánik funkce: 28. 3. 2012

Martinstrasse 143, Klostenneuburg, 3 400, Rakouská republika

Mag. Peter Szenkurök

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2008 - Poslední vztah: 22. 6. 2012

vznik členství: 24. 4. 2008

zánik členství: 23. 1. 2012

Baumgarten, Sonnengasse 6, 7021, Rakouská republika

Gabriele Ugolini

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2008 - Poslední vztah: 22. 6. 2012

vznik členství: 24. 4. 2008

zánik členství: 28. 3. 2012

via delle Suore 94, 41 100 Modena, Italská republika

Mag. Hans Janeschitz

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2006 - Poslední vztah: 18. 5. 2007

vznik členství: 30. 5. 2005

zánik členství: 25. 4. 2007

vznik funkce: 30. 5. 2005

zánik funkce: 25. 4. 2007

Babengergasse 21, Klostenneuburg, 3 400, Rakouská republika

Ing. Luboš Vlček

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2005 - Poslední vztah: 13. 8. 2009

vznik členství: 18. 8. 2005

zánik členství: 20. 4. 2009

M.Kudeříkové 2, Brno, 636 00, Česká republika

Ing. Jindřich Horníček

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2005 - Poslední vztah: 13. 8. 2009

vznik členství: 18. 8. 2005

zánik členství: 20. 4. 2009

Podbělová 11, Brno, 628 00, Česká republika

Dr. Engelbert Bramerdorfer

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2005 - Poslední vztah: 29. 9. 2009

vznik členství: 30. 5. 2005

zánik členství: 20. 4. 2009

vznik funkce: 30. 5. 2005

zánik funkce: 20. 4. 2009

Vogtgasse 12/5/24, Wien, 1 140, Rakouská republika

Dr. Friedhelm Boschert

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2005 - Poslední vztah: 7. 7. 2008

vznik členství: 6. 12. 2004

zánik členství: 24. 4. 2008

vznik funkce: 6. 12. 2004

zánik funkce: 24. 4. 2008

Martinstrasse 143, Klostenneuburg, 3 400, Rakouská republika

Dipl. oec. Thorsten Paul

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2005 - Poslední vztah: 7. 7. 2008

vznik členství: 6. 12. 2004

zánik členství: 24. 4. 2008

vznik funkce: 6. 12. 2004

zánik funkce: 24. 4. 2008

Frimmelgasse 1B, Wien, 1 190, Rakouská republika

Mag. Hans Janeschitz

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2005 - Poslední vztah: 1. 6. 2006

vznik členství: 30. 5. 2005

vznik funkce: 30. 5. 2005

Babengergasse 21, Klostenneuburg, 3 400, Rakouská republika

Mag. Wolfgang Perdich

předseda

První vztah: 27. 5. 2005 - Poslední vztah: 8. 9. 2005

zánik členství: 30. 5. 2005

vznik funkce: 25. 5. 2004

zánik funkce: 30. 5. 2005

Rudolf Henke Str. 9, 1140 Wien, Rakouská republika

Ing. Renata Filipová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2005 - Poslední vztah: 18. 5. 2007

zánik členství: 25. 4. 2007

vznik funkce: 7. 9. 2004

zánik funkce: 25. 4. 2007

M.J.Lermontova 1020/3, Praha, 160 00, Česká republika

Gabriele Ugolini

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2005 - Poslední vztah: 7. 7. 2008

vznik členství: 25. 5. 2004

zánik členství: 24. 4. 2008

vznik funkce: 25. 5. 2004

zánik funkce: 24. 4. 2008

via delle Suore 94, 41 100 Modena, Italská republika

Manfred Kunert

předseda

První vztah: 18. 3. 2004 - Poslední vztah: 2. 3. 2005

vznik funkce: 1. 12. 2003

zánik funkce: 25. 5. 2004

Anningerstraße 52, A-2353 Guntramsdorf, Rakouská republika

Dr. Christian Kaltenbrunner

člen

První vztah: 13. 5. 2003 - Poslední vztah: 27. 5. 2005

vznik funkce: 13. 5. 2002

zánik funkce: 6. 12. 2004

Bieneweg 6, A-1170 Vídeň, Rakouská republika

Rainer Schon

člen

První vztah: 6. 5. 2002 - Poslední vztah: 2. 3. 2005

vznik funkce: 15. 6. 2001

zánik funkce: 25. 5. 2004

Flurweg 11, Pulheim, 502 59, Spolková republika Německo

Ing. Luboš Vlček

člen

První vztah: 30. 4. 2002 - Poslední vztah: 24. 11. 2005

vznik funkce: 5. 9. 2001

zánik funkce: 30. 5. 2005

M.Kudeříkové 2, Brno, 636 00, Česká republika

Mgr. Jaroslava Schafferová

členka

První vztah: 30. 4. 2002 - Poslední vztah: 24. 11. 2005

vznik funkce: 5. 9. 2001

zánik funkce: 30. 5. 2005

Merhautova 178, Brno, 614 00, Česká republika

Ing. Irena Štěrbová

členka

První vztah: 30. 4. 2002 - Poslední vztah: 2. 3. 2005

vznik funkce: 5. 9. 2001

zánik funkce: 25. 5. 2004

Štípa 482, Zlín, 763 14, Česká republika

Rag.Primo Brioni, Nar.29.12.1950

člen

První vztah: 30. 6. 1999 - Poslední vztah: 2. 3. 2005

zánik funkce: 25. 5. 2004

Via A.Costa 49, 46030 Virgilio /Mantova/, Italská republika

Daniel Duquesne

člen

První vztah: 30. 6. 1999 - Poslední vztah: 18. 5. 2007

zánik členství: 25. 4. 2007

43 rue Garibaldi, 69006 Lyon, Francie

Dkfm.Mag.Dr. Ekkehard Fügl

člen

První vztah: 12. 2. 1999 - Poslední vztah: 13. 5. 2003

zánik funkce: 13. 5. 2002

A-1190 Vídeň, Scheimpfluggasse 3, Rakouská republika

Fritz Dieter Jächel, Nar.5.6.1939

člen

První vztah: 12. 2. 1999 - Poslední vztah: 6. 5. 2002

zánik funkce: 15. 6. 2001

D-40670 Meerbusch, Oleanderweg 3, Spolková republika Německo

Franz Lagler

člen

První vztah: 10. 6. 1998 - Poslední vztah: 30. 4. 2002

zánik funkce: 15. 6. 2001

3620 Spitz, Hinterhaus 1, Rakouská republika

Dr. Hans Georg Monssen, Nar.9.9.1947

člen

První vztah: 10. 6. 1998 - Poslední vztah: 12. 2. 1999

414 60 Neuss, Breitestr.117, Spolková republika Německo

Mag. Gerhard Wöber

člen

První vztah: 10. 6. 1998 - Poslední vztah: 30. 6. 1999

3470 Kirchberg /Wagram, Dr.P.Zhernitgasse 3, Rakouská republika

Mgr. Tomáš Vácha

člen

První vztah: 10. 6. 1998 - Poslední vztah: 30. 4. 2002

zánik funkce: 15. 6. 2001

Joštova 3, Brno, Česká republika

Mag. Hans Janeschitz

člen

První vztah: 10. 6. 1998 - Poslední vztah: 8. 9. 2005

zánik členství: 30. 5. 2005

zánik funkce: 30. 5. 2005

3400 Klostenneuburg, Babengergasse 21, Rakouská republika

Mag. Livius Tramontana

člen

První vztah: 10. 6. 1998 - Poslední vztah: 30. 4. 2002

zánik funkce: 15. 6. 2001

1130 Vídeň, Björnsongasse 29 TOP 13, Rakouská republika

Dr. Peter Weiss nar. 19.6.1942

První vztah: 31. 10. 1996 - Poslední vztah: 12. 2. 1999

Ortliebgasse 2, Wien, Rakouská republika

Dr. Christian Fritsch nar. 4.6.1957

První vztah: 31. 10. 1996 - Poslední vztah: 30. 6. 1999

Alserstrasse 41, Wien, Rakouská republika

Dr. Klaus Thalhammer nar. 22.3.1943

Předseda

První vztah: 31. 10. 1996 - Poslední vztah: 18. 3. 2004

zánik funkce: 22. 9. 2003

Petergasse 8, Laab am Walde, Rakouská republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Mgr. Dušan Baran MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2020

vznik členství: 1. 9. 2020

vznik funkce: 1. 9. 2020

Nad Jenerálkou 768/13, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jindřich Horníček

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

Medkova 646/14, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

András Kaliszky

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2018

vznik členství: 13. 6. 2018

Huvosvolgyi str. 157/b, Budapešť, 1 021, Maďarská republika

Daniel Krumpolc

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2018

vznik členství: 13. 6. 2018

Na Císařce 3222/14, Praha, 150 00, Česká republika

Historické vztahy

Dušan Baran

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2018 - Poslední vztah: 31. 8. 2020

vznik členství: 1. 9. 2017

zánik členství: 31. 8. 2020

vznik funkce: 22. 5. 2018

zánik funkce: 31. 8. 2020

Nad Jenerálkou 768/13, Praha, 160 00, Česká republika

Edin Karabeg

předseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2018 - Poslední vztah: 9. 4. 2021

vznik členství: 26. 3. 2018

zánik členství: 8. 2. 2021

vznik funkce: 26. 3. 2018

zánik funkce: 8. 2. 2021

Seidengasse 33-35/10, Vídeň, Rakouská republika

Dušan Baran

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2017 - Poslední vztah: 30. 5. 2018

vznik členství: 1. 9. 2017

Nad Jenerálkou 768/13, Praha, 160 00, Česká republika

Dušan Baran

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2017 - Poslední vztah: 30. 5. 2018

vznik členství: 1. 9. 2017

Nad Jenerálkou 768/13, Praha, 160 00, Česká republika

Jindřich Horníček

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2017 - Poslední vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 1. 7. 2017

zánik členství: 30. 6. 2020

Medkova 646/14, Praha, 149 00, Česká republika

Vladimír Šolc

předseda představenstva

První vztah: 25. 1. 2017 - Poslední vztah: 9. 2. 2018

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 9. 1. 2017

zánik funkce: 31. 1. 2018

Fráni Šrámka 2225/8, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vladimír Šolc

předseda představenstva

První vztah: 25. 1. 2017 - Poslední vztah: 9. 2. 2018

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 9. 1. 2017

zánik funkce: 31. 1. 2018

Fráni Šrámka 2225/8, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Karel Soukeník

člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2017 - Poslední vztah: 18. 4. 2018

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 6. 4. 2018

vznik funkce: 1. 1. 2017

zánik funkce: 6. 4. 2018

Starosuchdolská 61/11, Praha, 165 00, Česká republika

Karel Soukeník

člen představenstva

První vztah: 25. 1. 2017 - Poslední vztah: 18. 4. 2018

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 6. 4. 2018

vznik funkce: 1. 1. 2017

zánik funkce: 6. 4. 2018

Starosuchdolská 61/11, Praha, 165 00, Česká republika

Jiří Antoš

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2016 - Poslední vztah: 2. 3. 2019

vznik členství: 1. 10. 2016

zánik členství: 31. 12. 2018

B. Němcové 1396, Blatná, 388 01, Česká republika

Vladimír Šolc

Předseda představenstva

První vztah: 1. 11. 2016 - Poslední vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 1. 8. 2016

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 17. 10. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2016

Fráni Šrámka 2225/8, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vladimír Šolc

Předseda představenstva

První vztah: 1. 11. 2016 - Poslední vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 1. 8. 2016

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 17. 10. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2016

Fráni Šrámka 2225/8, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Karel Soukeník

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2016 - Poslední vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 1. 10. 2016

zánik členství: 31. 12. 2016

Starosuchdolská 61/11, Praha, 165 00, Česká republika

Karel Soukeník

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2016 - Poslední vztah: 25. 1. 2017

vznik členství: 1. 10. 2016

zánik členství: 31. 12. 2016

Starosuchdolská 61/11, Praha, 165 00, Česká republika

Jiří Antoš

Člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2016 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 11. 7. 2016

zánik členství: 30. 9. 2016

B. Němcové 1396, Blatná, 388 01, Česká republika

Jiří Antoš

Člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2016 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 11. 7. 2016

zánik členství: 30. 9. 2016

B. Němcové 1396, Blatná, 388 01, Česká republika

Jindřich Horníček

Člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2016 - Poslední vztah: 22. 8. 2017

vznik členství: 1. 2. 2016

zánik členství: 30. 6. 2017

Medkova 646/14, Praha, 149 00, Česká republika

Miroslav Lukáč

Člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2016 - Poslední vztah: 12. 7. 2017

vznik členství: 1. 11. 2014

zánik členství: 23. 6. 2017

M.Schneidera Trnavského 1292/11, Bratislava - Dúbravka, Slovenská republika

Jindřich Horníček

Člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2016 - Poslední vztah: 22. 8. 2017

vznik členství: 1. 2. 2016

zánik členství: 30. 6. 2017

Medkova 646/14, Praha, 149 00, Česká republika

Miroslav Lukáč

Člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2016 - Poslední vztah: 12. 7. 2017

vznik členství: 1. 11. 2014

zánik členství: 23. 6. 2017

M.Schneidera Trnavského 1292/11, Bratislava - Dúbravka, Slovenská republika

Ing. Jindřich Horníček

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2016 - Poslední vztah: 11. 5. 2016

vznik členství: 1. 2. 2016

Medkova 646/14, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Jindřich Horníček

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2016 - Poslední vztah: 11. 5. 2016

vznik členství: 1. 2. 2016

Medkova 646/14, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Miroslav Lukáč

Člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2016

vznik členství: 1. 11. 2014

M.Schneidera Trnavského 1292/11, Bratislava - Dúbravka, Slovenská republika

Ing. Miroslav Lukáč

Člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2016

vznik členství: 1. 11. 2014

M.Schneidera Trnavského 1292/11, Bratislava - Dúbravka, Slovenská republika

Jiří Antoš

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2013 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 11. 7. 2013

zánik členství: 10. 7. 2016

B. Němcové 1396, Blatná, 388 01, Česká republika

Jiří Antoš

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2013 - Poslední vztah: 24. 8. 2016

vznik členství: 11. 7. 2013

zánik členství: 10. 7. 2016

B. Němcové 1396, Blatná, 388 01, Česká republika

Karel Soukeník

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2013 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 30. 9. 2016

Starosuchdolská 61/11, Praha, 165 00, Česká republika

Martin Muránsky

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2013 - Poslední vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 31. 12. 2015

Šumavská 1094/3, Praha, 120 00, Česká republika

Karel Soukeník

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2013 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 30. 9. 2016

Starosuchdolská 61/11, Praha, 165 00, Česká republika

Vladimír Šolc

předseda představenstva

První vztah: 3. 9. 2013 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 31. 7. 2016

vznik funkce: 12. 8. 2013

zánik funkce: 31. 7. 2016

Fráni Šrámka 2225/8, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vladimír Šolc

předseda představenstva

První vztah: 3. 9. 2013 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 31. 7. 2016

vznik funkce: 12. 8. 2013

zánik funkce: 31. 7. 2016

Fráni Šrámka 2225/8, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Antoš

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2013 - Poslední vztah: 1. 11. 2013

vznik členství: 11. 8. 2013

B. Němcové 1396, Blatná, 388 01, Česká republika

Ing. Libor Holub

předseda představenstva

První vztah: 30. 3. 2012 - Poslední vztah: 3. 9. 2013

vznik členství: 1. 12. 2011

zánik členství: 30. 6. 2013

vznik funkce: 1. 3. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2013

Kozlov 154, 588 21, Česká republika

Frank Guthan

člen představenstva

První vztah: 30. 3. 2012 - Poslední vztah: 12. 12. 2014

vznik členství: 1. 3. 2012

zánik členství: 31. 10. 2014

Mánesova 1133/47, Praha 2, 120 00, Česká republika

Frank Guthan

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2010 - Poslední vztah: 30. 3. 2012

vznik členství: 1. 3. 2009

zánik členství: 28. 2. 2012

Mánesova 1133/47, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Libor Holub

předseda představenstva

První vztah: 21. 10. 2010 - Poslední vztah: 30. 3. 2012

vznik členství: 26. 11. 2008

zánik členství: 30. 11. 2012

vznik funkce: 29. 9. 2010

zánik funkce: 29. 2. 2012

Kozlov 154, 588 21, Česká republika

Ing. Pavol Komzala

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2010 - Poslední vztah: 1. 11. 2013

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 30. 9. 2013

Chorvátsky Grob, Lúčna 15, 90025, Slovenská republika

Ing. Libor Holub

předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2010 - Poslední vztah: 21. 10. 2010

vznik členství: 26. 11. 2008

vznik funkce: 15. 6. 2010

Kozlov 154, 588 21, Česká republika

Andreas Vögerl

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2010 - Poslední vztah: 3. 9. 2013

vznik členství: 15. 6. 2010

zánik členství: 15. 6. 2013

Litvínovice 273, 370 01, Česká republika

Johann Lurf

předseda představenstva

První vztah: 1. 5. 2009 - Poslední vztah: 26. 7. 2010

vznik členství: 24. 4. 2008

zánik členství: 14. 6. 2010

vznik funkce: 30. 3. 2009

zánik funkce: 14. 6. 2010

Adamcova 1209/7, Brno, 635 00, Česká republika

Frank Guthan

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 2009 - Poslední vztah: 21. 10. 2010

vznik členství: 1. 3. 2009

Berlin, Nestorstrasse 3, 10711, Spolková republika Německo

Gernot Daumann

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 2009 - Poslední vztah: 21. 10. 2010

vznik členství: 1. 2. 2009

zánik členství: 14. 5. 2010

Maisach, Ot Malchin, Hufschmiedstrasse 22, 82216, Spolková republika Německo

Ing. Libor Holub

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2008 - Poslední vztah: 26. 7. 2010

vznik členství: 26. 11. 2008

Kozlov 154, 588 21, Česká republika

Johann Lurf

předseda představenstva

První vztah: 29. 12. 2008 - Poslední vztah: 1. 5. 2009

vznik členství: 24. 4. 2008

vznik funkce: 1. 12. 2008

Adamcova 1209/7, Brno, 635 00, Česká republika

Johann Lurf

předseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2008 - Poslední vztah: 29. 12. 2008

vznik členství: 24. 4. 2008

vznik funkce: 28. 4. 2008

zánik funkce: 26. 11. 2008

Adamcova 1209/7, Brno, 635 00, Česká republika

Ing. Václav Vitha

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2008 - Poslední vztah: 29. 12. 2008

vznik členství: 24. 4. 2008

zánik členství: 26. 11. 2008

U Ladronky 1117/38, Praha 6, 169 00, Česká republika

Johann Lurf

předseda představenstva

První vztah: 25. 9. 2007 - Poslední vztah: 20. 8. 2008

zánik členství: 24. 4. 2008

vznik funkce: 23. 5. 2003

zánik funkce: 24. 4. 2008

Adamcova 1209/7, Brno, 635 00, Česká republika

Ing. Tomáš Kořínek

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2006 - Poslední vztah: 29. 12. 2008

vznik členství: 30. 11. 2005

zánik členství: 26. 11. 2008

Zdenky Nyplové 854, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Václav Vitha

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2005 - Poslední vztah: 7. 7. 2008

vznik členství: 30. 5. 2005

zánik členství: 24. 4. 2008

U Ladronky 1117/38, Praha 6, 169 00, Česká republika

Dr. Wolfgang Mayer

člen představenstva

První vztah: 27. 5. 2005 - Poslední vztah: 27. 2. 2006

vznik funkce: 6. 12. 2004

zánik funkce: 30. 11. 2005

Stubenbastei 1, A-1010 Vídeň, Rakouská republika

Johann Lurf

předseda představenstva

První vztah: 2. 3. 2005 - Poslední vztah: 25. 9. 2007

vznik funkce: 23. 5. 2003

Lužická 3, Brno, 616 00, Česká republika

Václav Vitha

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2003 - Poslední vztah: 24. 11. 2005

zánik členství: 30. 5. 2005

vznik funkce: 1. 3. 2002

zánik funkce: 30. 5. 2005

U Ladronky 1117/38, Praha 6, 169 00, Česká republika

Dieter Fennel

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2003 - Poslední vztah: 27. 5. 2005

vznik funkce: 23. 5. 2003

zánik funkce: 31. 8. 2004

Schillerstr. 6A, 92224 Amberg, Spolková republíka Německo, bytem v ČR: Jakubské náměstí 4, 602 00 Brno

Johann Lurf nar. 11.8.1958

Předseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2002 - Poslední vztah: 16. 6. 2005

zánik funkce: 23. 5. 2005

Lužická 3, Brno, 616 00, Česká republika

Václav Vitha

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2002 - Poslední vztah: 25. 9. 2003

vznik funkce: 1. 3. 2002

Předvoje 30, Praha 6, 162 00, Česká republika

Herbert Skok

Člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2002 - Poslední vztah: 25. 9. 2003

zánik funkce: 23. 5. 2003

pobyt v ČR: Brno, Pellicova 33, okres Brno-město, PSČ 602 00 do 25. 9. 2003 od 30. 4. 2002

A-2332 Deutsch-Wagram, Belegardegasse 18, Rakouská republika

Mag. Martin Heilinger

Člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2000 - Poslední vztah: 6. 5. 2002

zánik členství: 18. 12. 2001

pobyt v ČR: Brno, Grohova 17, PSČ 602 00, okres Brno-město do 6. 5. 2002 od 4. 4. 2000

1030 Vídeň, Keinergasse 15/3, Rakouská republika

Johann Lurf nar. 11.8.1958

Předseda představenstva

První vztah: 2. 6. 1999 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

Jakubské nám. 4, Brno, 602 00, Česká republika

Herbert Skok

Člen představenstva

První vztah: 12. 2. 1999 - Poslední vztah: 30. 4. 2002

pobyt v ČR: Brno, Panská 20, okres Brno-město, PSČ 602 00 do 30. 4. 2002 od 12. 2. 1999

A-2332 Deutsch-Wagram, Belegardegasse 18, Rakouská republika

Karl Schinagl nar. 16.1.1957

Člen představenstva

První vztah: 12. 2. 1998 - Poslední vztah: 4. 4. 2000

Panská 20, Brno, 602 00, Česká republika

Johann Lurf nar. 11.8.1958

Předseda představenstva

První vztah: 12. 2. 1998 - Poslední vztah: 2. 6. 1999

Panská 20, Brno, 602 00, Česká republika

Mag. Peter Sekot nar. 4.6.1958

Člen představenstva

První vztah: 12. 2. 1998 - Poslední vztah: 12. 2. 1999

Sibiřská 20, Brno, 621 00, Česká republika

Mag. Peter Sekot nar. 4.6.1958

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1997 - Poslední vztah: 12. 2. 1998

Ochoz u Brna 365, 664 02, Česká republika

Johan Lurf nar. 11.8.1958

Předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 1997 - Poslední vztah: 12. 2. 1998

Ochoz u Brna 365, 664 02, Česká republika

Karl Schinagl nar. 16.1.1957

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1997 - Poslední vztah: 12. 2. 1998

Ochoz u Brna 365, 664 02, Česká republika

Johan Staudigl nar. 20.5.1950

Předseda představenstva

První vztah: 31. 10. 1996 - Poslední vztah: 1. 1. 1997

Prokofjevova 13, Brno, Česká republika

JUDr. Tomáš Jindra

Člen představenstva

První vztah: 31. 10. 1996 - Poslední vztah: 1. 1. 1997

Pod dálnicí 6, Praha 4, Česká republika

Mgr. Aleš Vymazal

Člen představenstva

První vztah: 31. 10. 1996 - Poslední vztah: 1. 1. 1997

Merhautova 53a, Brno, Česká republika

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

od 31. 10. 1996

Další vztahy firmy Sberbank CZ, a.s.

Historické vztahy

Ing. Petr Merta

První vztah: 29. 12. 2008 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

Moravanské Lány 139/19, Brno, 619 00, Česká republika

Ing. Mojmír Dvořák

První vztah: 29. 12. 2008 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

Botanická 598/10, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Petr Merta

První vztah: 4. 5. 2004 - Poslední vztah: 27. 6. 2008

Moravanské Lány 139/19, Brno, 619 00, Česká republika

Ing. Petr Merta

První vztah: 27. 2. 2003 - Poslední vztah: 4. 5. 2004

Jánošíkova 35, Brno, Česká republika

Karl Schleps

První vztah: 6. 5. 2002 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

Pobyt v ČR: Praha 2, Odborů 289/10, PSČ 120 00 do 28. 12. 2002 od 6. 5. 2002

Březovická 1361/24, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Mojmír Dvořák

První vztah: 1. 6. 2000 - Poslední vztah: 27. 6. 2008

Masarykova 2, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Dušan Richtár

První vztah: 1. 6. 2000 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

Ke Karlovu 10, Praha 2, 120 00, Česká republika

Mag. Peter Hronek

První vztah: 1. 6. 2000 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

Pobyt v ČR: 602 00 Brno, Grohova 17 do 28. 12. 2002 od 1. 6. 2000

A 1160 Wien, Hasnerstr. 27/29, Rakouská republika

Karl Schleps

První vztah: 2. 6. 1999 - Poslední vztah: 6. 5. 2002

Pobyt v ČR: Praha 2, Odborů 289/10, PSČ 120 00 do 6. 5. 2002 od 2. 6. 1999

202 Grosmugl, Roseldorf 35, Rakouská republika

Ing. Petr Merta

První vztah: 10. 6. 1998 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

Jánošíkova 35, Brno, Česká republika

Mgr. Milana Niedermayerová

První vztah: 10. 6. 1998 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

Pellicova 45, Brno, Česká republika

Ing. Radek Fučík

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 28. 12. 2002

Palackého třída 166, Brno, Česká republika

Helmut Rührer

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 1. 6. 2000

Prokuristé jednají a podepisují jménem společnosti oba společně nebo jeden s kterýmkoliv členem představenstva. do 1. 6. 2000 od 14. 10. 1997

Prokofjevova 1, Brno, Česká republika

Akcionáři

Sberbank Europe AG

Schwarzenbergplatz 3, Rakouská republika, Vídeň, 1010

od 1. 11. 2013

Sberbank Europe AG

Renngasse 10, Rakouská republika, Vídeň, 1010

do 1. 11. 2013 od 13. 12. 2012

Volksbank International AG

Renngasse 10, Rakouská republika, 1010 Vídeň

do 13. 12. 2012 od 22. 6. 2012

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).