Hlavní navigace

SC OSTRAVA, a.s.

Firma SC OSTRAVA, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2687, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 2 011 200 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26807963

Sídlo:

Budečská 3214/4, Ostrava, 702 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 6. 2003

DIČ:

CZ26807963

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

329 Zpracovatelský průmysl j. n.
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
55 Ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
73110 Činnosti reklamních agentur
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
81290 Ostatní úklidové činnosti
82110 Univerzální administrativní činnosti
855 Ostatní vzdělávání
93110 Provozování sportovních zařízení
932 Ostatní zábavní a rekreační činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2687, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

SC OSTRAVA, a.s. od 6. 8. 2007

Obchodní firma

SC NH-TRANS, a.s. do 6. 8. 2007 od 7. 6. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 7. 6. 2003

adresa

Budečská 3214/4
Ostrava 70200 od 1. 7. 2014

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 8. 2011

realitní činnost do 17. 8. 2011 od 11. 2. 2008

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 12. 7. 2005

hostinská činnost od 7. 6. 2003

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici do 17. 8. 2011 od 7. 6. 2003

organizování sportovních soutěží do 17. 8. 2011 od 7. 6. 2003

pronájem a půjčování věcí movitých do 17. 8. 2011 od 7. 6. 2003

specializovaný maloobchod do 17. 8. 2011 od 7. 6. 2003

Ostatní skutečnosti

V důsledku procesu rozdělení společnosti SC OSTRAVA, a.s., se sídlem Budečská 3214/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 268 07 963, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2687, jakožto rozdělované společnost i, formou odštěpení kombinací formy odštěpení se vznikem nové společnosti a odštěpení sloučením, přešly na nově vzniklou společnost Sport Centrum Ostrava s.r.o., se sídlem Budečská 3214/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jakožto nástupnickou společnost, a na společnost Sirala Estates s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 045 82 586, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 248935, jakožto nástupnickou společnost, části jmění společnosti SC OSTRAVA, a.s., specifikované v projektu rozdělení formou odštěpení kombinací formy odštěpení se vznikem nové společnosti a odštěpení sloučením ze dne 29.11.2019. od 31. 12. 2019

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 1. 7. 2014

Valná hromada společnosti SC OSTRAVA, a.s. přijala dne 11.12.2007 následující rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti nepeněžitým vkladem takto: A. Zvyšuje se základní kapitál společnoti SC OSTRAVA, a.s., z částky 44,000.000,- Kč (slovy: čtyřicetčtyřimiliony korun českých) o částku 39,800.000,- Kč (slovy: třicetdevětmilionůosmsettisíc korun českých) na celkovou částku 83,800.000,- Kč (slovy: osmde sáttřimilionůosmsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem. B. Na zvýšení základního kapitálu společnosti SC OSTRAVA, a.s. bude upsáno 39.800 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). C. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, a to akcionářem společnosti panem Ing. Pavlem Horákem, r.č. 520419/110, bytem Ostrava 8, Opavská 1137/46, PSČ: 708 00. D. Upsání nových akcií předem určeným zájemcem bude provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, a to uzavřením smlou vy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. E. Představenstvo společnosti odešle předem určenému zájemci, tj. panu Ing. Pavlu Horákovi, návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku do tří (3) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku s tím, že mu bude poskytnuto lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. F. Všechny nové akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií, a to těmito nemovitostmi: - pozemky parc. č. 2923 - orná půda, parc. č. 2932/2 - trvalý travní porost, parc. č. 2933 - orná půda, parc. č . 2953/1 - orná půda, parc. č. 2954 - ostatní plocha, parc. č. 2955 - orná půda, parc. č. 2956/1 - orná půda, parc. č. 2956/10 - orná půda, parc. č. 2958/1 - orná půda, parc. č. 2958/2 - zahrada, parc. č. 2958/3 - zahrada, parc. č. 2960/1 - zastavěná ploc ha a nádvoří, parc. č. 2961/1 - ostatní plocha, a parč. č. 2962/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, a to na listu vlastnictví č. 4119 pro katastrální území Svinov, obe c Ostrava, okres Ostrava-město, pozemky parc. č. 4185/77 - orná půda, parc. č. 4185/79 - orná půda, parc. č. 4185/80 - orná půda, parc. č. 4185/81 - orná půda, parc. č. 4185/82 - orná půda, parc. č. 4185/83 - orná půda, parc. č. 4185/84 - orná půda, a par c. č. 4185/85 - orná půda, vše zapsáno u Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, a to na listu vlastnictví č. 8706 pro katastrální území Líšeň, obec Brno, okres Brno-město. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem společnosti TACOMA Consulting a.s., IČ: 63998581, která byla pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenována usnesením vydaným dne 6.12.2007 Krajským soudem v Ostravě pod č.j. 24Nc 4492/2007-19, které nabylo právní moci dne 11.12.2007, a to znaleckým posudkem č. 160-7/2007 ze dne 11.12.2007 a činí 39.800.000,- Kč (slovy: třicetdevětmilionůosmsettisíc korun českých). Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení upisovatele v souladu s ust. § 60 odst. 2 obch. zák. určeného společnosti SC OSTRAVA, A.S. spolu s předáním předmětných nemovitostí. G. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. H. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. I. Veřejný úpis se nepřipoutí. do 31. 12. 2007 od 17. 12. 2007

Obchodní společnost NH-TRANS, spol. s r.o. jako jediný akcionář společnosti SC NH-TRANS, a.s. při výkonu působnosti valné hromady schválila dne 22. června 2004 zvýšení základního kapitálu společnosti SC NH-TRANS, a.s. o částku 42.000.000,- Kč a přijala to to rozhodnutí: "1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 42.000.000,- Kč (čtyřicetdvamilióny korun českých), tzn. z původního základního kapitálu ve výši 2.000.000,- Kč (dvamilióny korun českých) na částku 44.000.000,- Kč (čtyřicetčtyřimilióny korun českých). Z výšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 42.000 (čtyřicetdvatisíce) kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude ve smyslu platného znění stanov společnost i omezena pouze předkupním právem zakladatelů. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou registrované. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) bude upsáno 21 (dvacetjedna) nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých). 3. Všech 42.000 (čtyřicetdvatisíce) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) znějících na jméno bude upsáno určitým zájemcem (jediným akcionářem) - tj. společností NH - TRANS, spol. s r.o., se sídlem Ostrav a 1, Poděbradova 28, IČ 476 79 115, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C., číslo vložky 4367, která změní s účinností od 01. července 2004 svou právní formu na akciovou společnost a její firma bude znít NH - TRANS, a.s. 4. Akcie je možné upsat v sídle společnosti SC NH-TRANS, a.s., v Ostravě, Moravské Ostravě, Budečská 3214/4, PSČ 702 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení písemného oznámení, zaslaného doporučeným dopisem nebo předaného osobně proti podpisu určitému zájemci - tj. společnosti NH - TRANS, spol. s r.o. (resp. od 1. července 2004 společnosti NH - TRANS, a.s.), se sídlem Ostrava 1, Poděbradova 28, IČ 476 79 115, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh sml ouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti SC NH-TRANS, a.s. je povinno doručit písemný návrh smlouvy o upsání akcií určitému zájemci spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro upsání akcií, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne zápisu tohoto rozho dnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých). 7. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, když emisní kurs upsaných akcií bude upsán a nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení těchto nemovitostí: pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 4037/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 4037/6 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 4037/ 7 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 4037/8 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 4239 - zastavěná plocha a nádvoří, budovy domu čp. 3214 (jiná stavba) na pozemku e vidovaném jako pozemková parcela parc. č. 4037/6 příslušné k části obce Moravská Ostrava, budovy č.p. 3239 (jiná stavba) na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 4239 příslušné k části obce Moravská Ostrava, budovy bez čp/če (jiné stavby) na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 4037/7, budovy bez čp/če (jiná stavba) na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 4037/8, to vše v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava. Tento nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 3530/2004 ze dne 12. května 2004, který vypracoval soudní znalec Ing. Petr Veverka, jmenovaný pravomocným usnesením Krajského soudu v Ostrav ě ze dne 15. září 2003 pod číslem jednacím Nc 5138/2003-11 a pravomocným usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. března 2004 pod číslem jednacím Nc 5051/2004-5. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu uvedeného nepeněžitého vkladu částkou 42.000.000,- Kč (čtyřicetdvamilióny korun českých)." do 10. 9. 2004 od 13. 8. 2004

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 011 200 Kč

od 31. 12. 2019

Základní kapitál

vklad 83 800 000 Kč

do 31. 12. 2019 od 31. 12. 2007

Základní kapitál

vklad 44 000 000 Kč

do 31. 12. 2007 od 10. 9. 2004

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 10. 9. 2004 od 7. 6. 2003
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 24 Kč, počet: 83 800 od 31. 12. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 83 800 do 31. 12. 2019 od 31. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 44 000 do 31. 12. 2007 od 10. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 10. 9. 2004 od 7. 6. 2003

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Kateřina Fojtů

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2021

vznik členství: 10. 6. 2012

Severní 821/22, Hlučín, 748 01, Česká republika

Kamila Zoubková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2013

vznik členství: 10. 6. 2012

Alšovo náměstí 691/4, Ostrava, 708 00, Česká republika

Lešek Sarganek

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2013

vznik členství: 10. 6. 2012

vznik funkce: 10. 6. 2012

Slavíkova 1748/13, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Kateřina Fojtů

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2019 - Poslední vztah: 29. 1. 2021

vznik členství: 10. 6. 2012

Ostravská 76/25, Hlučín, 748 01, Česká republika

Kateřina Fojtů

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 12. 2019

vznik členství: 10. 6. 2012

Viléma Balarina 1961/10, Hlučín, 748 01, Česká republika

Kateřina Matznerová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2013 - Poslední vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 10. 6. 2012

Viléma Balarina 1961/10, Hlučín, 748 01, Česká republika

Kateřina Matznerová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2011 - Poslední vztah: 12. 4. 2013

vznik členství: 30. 10. 2008

zánik členství: 10. 6. 2012

Viléma Balarina 1961/10, Hlučín, 748 01, Česká republika

Lešek Sarganek

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2009 - Poslední vztah: 12. 4. 2013

vznik členství: 13. 6. 2007

zánik členství: 10. 6. 2012

vznik funkce: 13. 6. 2007

zánik funkce: 10. 6. 2012

Slavíkova 1748, Ostrava, 708 00, Česká republika

Kamila Zoubková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2008 - Poslední vztah: 12. 4. 2013

vznik členství: 30. 10. 2008

zánik členství: 10. 6. 2012

Alšovo náměstí 691/4, Ostrava, 708 00, Česká republika

Kateřina Matznerová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2008 - Poslední vztah: 1. 9. 2011

vznik členství: 30. 10. 2008

Svornosti 10, Hlučín, 748 01, Česká republika

Lešek Sarganek

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2007 - Poslední vztah: 4. 2. 2009

vznik členství: 13. 6. 2007

vznik funkce: 13. 6. 2007

Slavíkova 1748, Ostrava, 708 00, Česká republika

Dobroslav Vlček

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2007 - Poslední vztah: 18. 11. 2008

vznik členství: 13. 6. 2007

zánik členství: 30. 10. 2008

Pobialova 8/875, Ostrava 1, 702 00, Česká republika

Ing. Lenka Jaskulová

člen

První vztah: 12. 7. 2005 - Poslední vztah: 6. 8. 2007

vznik členství: 8. 3. 2005

zánik členství: 13. 6. 2007

Českobratrská 15, Ostrava, Česká republika

Ing. Antonín Navrátil

člen

První vztah: 7. 6. 2003 - Poslední vztah: 6. 8. 2007

vznik členství: 7. 6. 2003

zánik členství: 13. 6. 2007

Husitská 154/13, Olomouc, Česká republika

Jan Netal

předseda

První vztah: 7. 6. 2003 - Poslední vztah: 6. 8. 2007

vznik členství: 7. 6. 2003

zánik členství: 13. 6. 2007

vznik funkce: 7. 6. 2003

zánik funkce: 13. 6. 2007

Malenovice č. 236, Česká republika

Ing. Zdeněk Němčík

člen

První vztah: 7. 6. 2003 - Poslední vztah: 12. 7. 2005

vznik členství: 7. 6. 2003

zánik členství: 8. 3. 2005

Petřvald č. 197, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Petr Klein

předseda představenstva

První vztah: 12. 4. 2013

vznik členství: 10. 6. 2012

vznik funkce: 10. 6. 2012

Matěje Kopeckého 634/27, Ostrava, 708 00, Česká republika

Renata Horáková

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2013

vznik členství: 10. 6. 2012

Opavská 1137/46, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

František Najšel

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2014 - Poslední vztah: 8. 11. 2016

vznik členství: 10. 6. 2012

zánik členství: 18. 9. 2016

Kunčice pod Ondřejníkem 764, 739 13, Česká republika

František Najšel

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2013 - Poslední vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 10. 6. 2012

Petruškova 2766/20, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Petr Klein

předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2011 - Poslední vztah: 12. 4. 2013

vznik členství: 13. 6. 2007

zánik členství: 10. 6. 2012

vznik funkce: 13. 6. 2007

zánik funkce: 10. 6. 2012

Matěje Kopeckého 634/27, Ostrava, 708 00, Česká republika

Renata Horáková

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2007 - Poslední vztah: 12. 4. 2013

vznik členství: 13. 6. 2007

zánik členství: 10. 6. 2012

Opavská 1137, Ostrava, 708 00, Česká republika

František Najšel

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2007 - Poslední vztah: 12. 4. 2013

vznik členství: 13. 6. 2007

zánik členství: 10. 6. 2012

Petruškova 2766/20, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Petr Klein

předseda představenstva

První vztah: 6. 8. 2007 - Poslední vztah: 1. 9. 2011

vznik členství: 13. 6. 2007

vznik funkce: 13. 6. 2007

Zeyerova 2572/1, Ostrava 1, 702 00, Česká republika

Bc. Tomáš Ostarek

předseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2005 - Poslední vztah: 6. 8. 2007

vznik členství: 1. 6. 2005

zánik členství: 17. 3. 2007

vznik funkce: 1. 6. 2005

zánik funkce: 17. 3. 2007

Vítězná 2, Ostrava, 702 00, Česká republika

Lucie Burdíková

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 6. 8. 2007

vznik členství: 1. 10. 2004

zánik členství: 13. 6. 2007

Draha 294, Hustopeče nad Bečvou, 753 66, Česká republika

Další vztah k této osobě

Kateřina Urbanová

předseda představenstva

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 8. 12. 2005

vznik členství: 1. 10. 2004

zánik členství: 31. 5. 2005

vznik funkce: 1. 10. 2004

zánik funkce: 31. 5. 2005

Keltičkova 44/1905, Ostrava, 710 00, Česká republika

Lenka Kotulová

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2003 - Poslední vztah: 1. 12. 2004

vznik členství: 2. 7. 2003

zánik členství: 30. 9. 2004

Českobratrská 15, Ostrava, Česká republika

Ing. Roman Šraga

předseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2003 - Poslední vztah: 1. 12. 2004

vznik členství: 1. 7. 2003

zánik členství: 30. 9. 2004

vznik funkce: 2. 7. 2003

Jaroslava Seiferta 1331/17, Hlučín, Česká republika

Václav Roubíček

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2003 - Poslední vztah: 6. 8. 2007

vznik členství: 7. 6. 2003

zánik členství: 13. 6. 2007

K. Pokorného 1550, Ostrava, Česká republika

Libor Hoffmann

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2003 - Poslední vztah: 9. 8. 2003

vznik členství: 7. 6. 2003

zánik členství: 1. 7. 2003

Na Chromině 585/104, Hať, Česká republika

Lenka Kotulová

předsedkyně představenstva

První vztah: 7. 6. 2003 - Poslední vztah: 9. 8. 2003

vznik členství: 7. 6. 2003

vznik funkce: 7. 6. 2003

zánik funkce: 2. 7. 2003

Českobratrská 15, Ostrava, Česká republika

Jednání: Jednat jménem společnosti a zavazovat ji je oprávněn každý člen představenstva samostatně.

od 6. 8. 2007

Jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti: společně předseda představenstva a člen představenstva, nebo společně dva členové představenstva.

do 6. 8. 2007 od 1. 12. 2004

Jednání: Statutárním orgánem je představenstvo. Představenstvo zavazuje společnost tak, že za představenstvo jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně.

do 1. 12. 2004 od 7. 6. 2003

Další vztahy firmy SC OSTRAVA, a.s.

Sirala Estates s.r.o.

První vztah: 14. 1. 2019

Karolinská 661/4, Praha Karlín, 186 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Renata Horáková

  Jednatel

  Opavská 1137/46, Ostrava, 708 00, Česká republika

 • Pavel Horák

  jednatel

  Opavská 1137/46, Ostrava, 708 00, Česká republika

NH - TRANS, SE

První vztah: 10. 9. 2004 - Poslední vztah: 12. 7. 2005

Poděbradova 843/28, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00

Akcionáři

Sirala Estates s.r.o., IČ: 04582586

Karolinská 661/4, Česká republika, Praha, 186 00

od 14. 1. 2019

NH - TRANS, a.s., IČ: 47679115

Poděbradova, Česká republika, Ostrava 1

do 12. 7. 2005 od 10. 9. 2004

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 6. 2003

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 11. 2004
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 6. 2003
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 6. 2003

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).