Hlavní navigace

SD - Kolejová doprava, a.s.

Firma SD - Kolejová doprava, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1389, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 355 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25438107

Sídlo:

Kadaň 7, 432 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 11. 2001

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25720 Výroba zámků a kování
49200 Železniční nákladní doprava
52100 Skladování
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1389, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

SD - Kolejová doprava, a.s. od 12. 3. 2015

Obchodní firma

SD - Kolejová doprava, a.s. do 12. 3. 2015 od 29. 1. 2015

Obchodní firma

SD - Kolejová doprava, a.s. do 29. 1. 2015 od 7. 11. 2001

Právní forma

Akciová společnost od 7. 11. 2001

adresa

7
Kadaň 43201 od 11. 7. 2014

adresa

Tušimice 7
Kadaň 43201 do 11. 7. 2014 od 7. 11. 2001

Předmět podnikání

zámečnictví, nástrojářství od 27. 1. 2010

provozování drážní dopravy dle zákona č. 266/1994 Sb., v rozsahu vydaných licencí od 27. 1. 2010

provozování dráhy dle zákona č. 266/1994 Sb., v rozsahu vydaných úředních povolení od 27. 1. 2010

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 27. 1. 2010

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 27. 1. 2010

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 27. 1. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 27. 1. 2010

činnost technických poradců v oblasti železniční přepravy nebezpečných věcí do 27. 1. 2010 od 2. 9. 2003

skladování zboží a manipulace s nákladem do 27. 1. 2010 od 1. 7. 2003

zámečnictví do 27. 1. 2010 od 7. 11. 2001

provozování drážní dopravy dle zákona č. 266/1994 Sb., v rozsahu vydaných licencí do 27. 1. 2010 od 7. 11. 2001

provozování dráhy dle zákona č. 266/1994 Sb., v rozsahu vydaných úředních povolení do 27. 1. 2010 od 7. 11. 2001

provádění staveb, jejich změn a odstraňování do 27. 1. 2010 od 7. 11. 2001

montáž, opravy, vyhrazených elektrických zařízení do 27. 1. 2010 od 7. 11. 2001

pronájem a půjčování věcí movitých do 27. 1. 2010 od 7. 11. 2001

opravy ostatních dopravních prostředků do 27. 1. 2010 od 7. 11. 2001

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 11. 7. 2014

Práva a povinnosti spojené s akciemi jsou popsány ve stanovách uložených ve sbírce listin. od 11. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 25. 11. 2014 od 11. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 do 25. 11. 2014 od 11. 7. 2014

Jediný akcionář společnosti SD - Kolejová doprava, a.s. se sídlem Tušimice 7, 432 01 Kadaň, IČO 254 38 107, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle B vl. 1389 rozhodl 28.3.2006 o snížení základního kapitálu takto: Snížení základního kapitálu společnosti SD - Kolejová doprava, a.s. je součástí strategie jediného akcionáře ke zvýšení rentability vloženého kapitálu. Snížení základního kapitálu nenaruší platební schopnost společnosti a nebude mít vliv na dobytnost pohl edávek věřitelů. Základní kapitál společnosti SD - Kolejová doprava, a.s. bude snížen z částky 370 000 000 Kč (slovy: tři sta sedmdesát milionů korun českých) na částku 355 000 000 Kč (slovy: tři sta padesát pět milionů korun českých) tedy o částku 15 000 000 Kč (slovy: p atnáct milionů korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty 400 ks (slovy: čtyř set kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě a to ze jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši 925 000 Kč (slovy: devět set dvacet pět tisíc korun českých) na j menovitou hodnotu jedné akcie 887 500 Kč (slovy: osm set osmdesát sedm tisíc pět set korun českých). Do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zaslání výpisu z obchodního rejstříku se zapsaným snížením základním kapitálem předloží akcionář akcie za účelem výměn y za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zaslání výpisu z obchodního rejstříku se zapsaným sníženým kapitálem bude částka odpovídající snížení základního kapitálu převedena akcionáři na jeho bankovní účet. Představenstvo společnosti je povinno podat návrh na zápis usnesení o snížení základního kapitálu do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu. do 29. 8. 2006 od 6. 4. 2006

Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obch. zák. č. 513/1991 Sb., dne 25.11.2002 o snížení základního kapitálu. do 19. 11. 2003 od 19. 12. 2002

a) Snížení základního kapitálu společnosti SD-Kolejová doprava, a.s. je rozhodnutí reagující na zjištění, že objem vloženého základního kapitálu společnosti je vysoký a že koncentrací volných finančních zdrojů skupiny Severočeských dolů lze dosáhnout jejich efektivnějšího využití. do 19. 11. 2003 od 19. 12. 2002

Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena jedinému akcionáři na jeho bankovní účet do čtrnácti dnů po té, co nabude právní moci zápis sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 19. 11. 2003 od 19. 12. 2002

b) Základní kapitál se snižuje o 30 000 000 Kč (slovy o třicet milionů korun českých). Jmenovitá hodnota jedné akcie se snižuje z 1 000 000 Kč (slovy z jednoho milionu korun českých) na 925 000,- Kč (slovy na devětsetdvacetpět tisíc korun českých). do 19. 11. 2003 od 19. 12. 2002

Celková výše základního kapitálu společnosti po snížení bude 370 000 000 Kč,- (slovy třistasedmdesátmilionů korun českých). do 19. 11. 2003 od 19. 12. 2002

c) K vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií je akcionář povinen společnosti předložit listinné akcie v termínu do čtrnácti dnů po nabytí právní moci zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. do 19. 11. 2003 od 19. 12. 2002

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl 20.12. 2001 o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií nepeněžitými vklady o 398 000 000 Kč, tedy ze současných 2 000 000 Kč na 400 000 000 Kč. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Akcie budou upsány bez veřejné nabídky na základě smlouvy dle § 204 odst. 5 obch. zák. jediným akcionářem, uzavřené do 5 dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s rozvazovací podmínkou dle § 203 odst. 4 obch. zák., jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a splaceny budou do 1 týdne ode dne uzavření smlouvy v sídle jediného akcionáře. Předmět nepeněžitého vkladu je popsán a podrobně specifikován ve společném znaleckém posudku vypracovaném znalci ing. Janem Uhlířem, č. posudku 2080/37/01 a společností PROFI-TEN, a.s., č. posudku 269/2001. Vklad je tvořen především lokomotivami a železničními vozy, které jsou hospodářsky využitelné s ohledem na předmět podnikání společnosti a zajišťuje její faktickou funkčnost. Znalci byli jmenováni usnesením KS v Ústí nad Labem č. 32 Cm 289/2001-23, předmět vkladu ocenili částkou 398 575 000 Kč a jediný akcionář rozhodl, že pro účely zvýšení základního kapitálu budou vklady vloženy v hodnotě 398 000 000 Kč. Rozdíl 575 000 Kč bude použit na tvorbu rezervního fondu. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 398 kmenových akcií na jméno, jmenovitá hodnota 1 000 000 Kč v listinné podobě, emisní kurz akcií 1 000 000 Kč. do 14. 8. 2002 od 5. 3. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 355 000 000 Kč

od 29. 8. 2006

Základní kapitál

vklad 370 000 000 Kč

do 29. 8. 2006 od 19. 11. 2003

Základní kapitál

vklad 400 000 000 Kč

do 19. 11. 2003 od 23. 5. 2002

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 23. 5. 2002 od 7. 11. 2001
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 887 500 Kč, počet: 400 od 29. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 925 000 Kč, počet: 400 do 29. 8. 2006 od 19. 11. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 400 do 19. 11. 2003 od 23. 5. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 23. 5. 2002 od 7. 11. 2001

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Vilém Lerach

Člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2020

vznik členství: 2. 5. 2020

Bohosudovská 265/55, Krupka, 417 41, Česká republika

Ing. David Zajonček LL.M.

Předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2020

vznik členství: 2. 7. 2020

vznik funkce: 2. 7. 2020

U Hrůbků 1826/146, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Aleš Schilberger

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2018

vznik členství: 1. 3. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2018

Chomutovská 301, Údlice, 431 41, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Václav Hakl

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2018 - Poslední vztah: 7. 1. 2021

vznik členství: 1. 7. 2018

zánik členství: 31. 12. 2020

Hlavní 71, Svárov, 273 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  EDE GROUP s.r.o.

  Dělnická 213/12, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Ing. Jiří Kynčil

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2017 - Poslední vztah: 16. 7. 2018

vznik členství: 24. 9. 2017

zánik členství: 30. 6. 2018

vznik funkce: 24. 9. 2017

zánik funkce: 30. 6. 2018

Klášterec nad Ohří 599, 431 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Kynčil

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2017 - Poslední vztah: 16. 7. 2018

vznik členství: 24. 9. 2017

zánik členství: 30. 6. 2018

vznik funkce: 24. 9. 2017

zánik funkce: 30. 6. 2018

Klášterec nad Ohří 599, 431 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Aleš Schilberger

Člen představenstva

První vztah: 21. 3. 2017 - Poslední vztah: 16. 7. 2018

vznik členství: 1. 3. 2017

Chomutovská 301, Údlice, 431 41, Česká republika

Ing. Aleš Schilberger

Člen představenstva

První vztah: 21. 3. 2017 - Poslední vztah: 16. 7. 2018

vznik členství: 1. 3. 2017

Chomutovská 301, Údlice, 431 41, Česká republika

Doc. Ing. Petr David Ph.D.

Předseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2016 - Poslední vztah: 24. 7. 2020

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 1. 7. 2020

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 1. 7. 2020

Ruská 707/74, Praha, 101 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Vilém Lerach

Člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2016 - Poslední vztah: 24. 7. 2020

vznik členství: 1. 5. 2016

zánik členství: 1. 5. 2020

Bohosudovská 265/55, Krupka, 417 41, Česká republika

Ing. Vilém Lerach

Člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 1. 5. 2016

Bohosudovská 265/55, Krupka, 417 41, Česká republika

Ing. Vilém Lerach

Člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 1. 5. 2016

Bohosudovská 265/55, Krupka, 417 41, Česká republika

Jiří Kynčil

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2013 - Poslední vztah: 4. 10. 2017

vznik členství: 24. 9. 2013

zánik členství: 24. 9. 2017

vznik funkce: 30. 9. 2013

zánik funkce: 24. 9. 2017

Klášterec nad Ohří 599, 431 51, Česká republika

Jiří Kynčil

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2013 - Poslední vztah: 4. 10. 2017

vznik členství: 24. 9. 2013

zánik členství: 24. 9. 2017

vznik funkce: 30. 9. 2013

zánik funkce: 24. 9. 2017

Klášterec nad Ohří 599, 431 51, Česká republika

Miroslav Eis

Předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2013 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 3. 7. 2013

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 4. 7. 2013

zánik funkce: 30. 6. 2016

Černovice 167, 430 01, Česká republika

Miroslav Eis

Předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2013 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 3. 7. 2013

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 4. 7. 2013

zánik funkce: 30. 6. 2016

Černovice 167, 430 01, Česká republika

Aleš Schilberger

Člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2013 - Poslední vztah: 21. 3. 2017

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 1. 3. 2017

Chomutovská 301, Údlice, 431 41, Česká republika

Aleš Schilberger

Člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2013 - Poslední vztah: 21. 3. 2017

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 1. 3. 2017

Chomutovská 301, Údlice, 431 41, Česká republika

Ing. Aleš Schilberger

Člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2012 - Poslední vztah: 8. 3. 2013

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 1. 3. 2013

Chomutovská 301, Údlice, 431 41, Česká republika

Ing. Vilém Lerach

Člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2012 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 1. 5. 2012

Bohosudovská 265/55, Krupka, 417 41, Česká republika

Ing. Jiří Kynčil

Místopředseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2012 - Poslední vztah: 9. 10. 2013

vznik členství: 21. 9. 2009

zánik členství: 24. 9. 2013

vznik funkce: 15. 5. 2012

zánik funkce: 24. 9. 2013

Klášterec nad Ohří 599, 431 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. František Maroušek

Předseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2009 - Poslední vztah: 11. 7. 2013

vznik členství: 19. 10. 2009

zánik členství: 30. 6. 2013

vznik funkce: 19. 10. 2009

zánik funkce: 30. 6. 2013

Komenského 2499/4, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Jiří Kynčil

Člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2009 - Poslední vztah: 31. 5. 2012

vznik členství: 21. 9. 2009

Klášterec nad Ohří 599, 431 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Eduard Tyrpekl

Člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2009 - Poslední vztah: 2. 10. 2009

vznik členství: 27. 9. 2005

zánik členství: 21. 9. 2009

Ječná 660, Klášterec nad Ohří, 431 51, Česká republika

Ing. Aleš Schilberger

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 1. 2009 - Poslední vztah: 31. 5. 2012

vznik členství: 1. 1. 2009

vznik funkce: 1. 1. 2009

zánik funkce: 15. 5. 2012

Chomutovská 301, Údlice, 431 41, Česká republika

Ing. Jiří Wagner

Člen představenstva

První vztah: 6. 4. 2006 - Poslední vztah: 2. 1. 2009

vznik členství: 27. 9. 2005

zánik členství: 31. 12. 2008

Skorotická 800/2b, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. František Maroušek

Předseda představenstva

První vztah: 23. 11. 2005 - Poslední vztah: 27. 10. 2009

vznik členství: 27. 9. 2005

zánik členství: 19. 10. 2009

vznik funkce: 27. 9. 2005

zánik funkce: 19. 10. 2009

Komenského 2499/4, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Jiří Wagner

Člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2005 - Poslední vztah: 6. 4. 2006

vznik členství: 27. 9. 2005

Jugoslávská 2687, Teplice, 415 01, Česká republika

Ing. Eduard Tyrpekl

Místopředseda představenstva

První vztah: 23. 11. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2009

vznik členství: 27. 9. 2005

vznik funkce: 27. 9. 2005

Ječná 660, Klášterec nad Ohří, 431 51, Česká republika

Ing. František Maroušek

Předseda představenstva

První vztah: 5. 3. 2002 - Poslední vztah: 23. 11. 2005

zánik členství: 27. 9. 2005

zánik funkce: 27. 9. 2005

den vzniku funkce člena představenstva: 7.11.2001 den vzniku funkce předsedy představenstva: 7.11.2001 do 23. 11. 2005 od 5. 3. 2002

Komenského 2499/4, Chomutov, Česká republika

Ing. Eduard Tyrpekl

Místopředseda představenstva

První vztah: 5. 3. 2002 - Poslední vztah: 23. 11. 2005

zánik členství: 27. 9. 2005

zánik funkce: 27. 9. 2005

den vzniku funkce člena představenstva: 7.11.2001 den vzniku funkce místopředsedy představenstva: 7.11.2001 do 23. 11. 2005 od 5. 3. 2002

Ječná 660, Klášterec nad Ohří, Česká republika

Ing. Jiří Wagner

Člen

První vztah: 5. 3. 2002 - Poslední vztah: 23. 11. 2005

zánik členství: 27. 9. 2005

vznik funkce: 7. 11. 2001

Jugoslávská 2687, Teplice, Česká republika

Ing. František Maroušek

Místopředseda

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 5. 3. 2002

vznik funkce: 7. 11. 2001

Komenského 2499/4, Chomutov, Česká republika

Ing. Miroslav Plíhal

Předseda

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 5. 3. 2002

vznik funkce: 7. 11. 2001

zánik funkce: 7. 11. 2001

Družstevní 35/10, Litoměřice, Česká republika

Ing. Eduard Tyrpekl

Člen

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 5. 3. 2002

vznik funkce: 7. 11. 2001

Ječná 660, Klášterec nad Ohří, Česká republika

Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva. Člen představenstva může společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, a to pouze v případě, byl-li společností zmocněn jen k určitému právnímu jednání. Takto zmocněný člen představenstva nemůže být tím, který za společnost toto zmocnění uděluje.

od 11. 7. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo navenek jménem společnosti jednají ve všech věcech společně alespoň dva členové představenstva. Jménem společnosti může jednat i jeden člen představenstva, pokud k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 11. 7. 2014 od 9. 10. 2013

Za společnost navenek jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva.

do 9. 10. 2013 od 2. 9. 2003

Za společnost navenek jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. U úkonů s hodnotou úkonu nad 10 mil. Kč týkajících se zcizování a zatěžování nemovitostí, ručení, přistoupení k dluhu, postoupení pohledávek a převod závazků, obchodování s cennými papíry, přijímání šeků a jiné úkony obdobné povahy se vyžaduje předchozí souhlas dozorčí rady. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva.

do 2. 9. 2003 od 7. 11. 2001

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Ing. Ladislav Feber

Předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2020

vznik členství: 2. 5. 2020

vznik funkce: 3. 6. 2020

Vrablovec 1308/103, Ludgeřovice, 747 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Markéta Šetková MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2020

vznik členství: 2. 10. 2018

vznik funkce: 12. 2. 2020

Luční 450, Spořice, 431 01, Česká republika

Ing. Pavlína Zmeškalová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2020

vznik členství: 1. 2. 2020

Husova 9, Perštejn, 431 63, Česká republika

JUDr. Marek Šlégl

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2019

vznik členství: 1. 7. 2019

Pod Haltýřem 1497/5, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Petr Hokr

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

Nerudova 1146/40, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ján Tuhovčák

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

Dlouhá 668, Klášterec nad Ohří, 431 51, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Pavel Smatana

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2019 - Poslední vztah: 4. 7. 2019

vznik členství: 2. 1. 2019

zánik členství: 30. 6. 2019

Větrná 309, Droužkovice, 431 44, Česká republika

Ing. Markéta Šetková MBA

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2018 - Poslední vztah: 18. 4. 2020

vznik členství: 2. 10. 2018

Luční 450, Spořice, 431 01, Česká republika

Ing. Jan Kratochvíl LL.M.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2018 - Poslední vztah: 18. 4. 2020

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 31. 1. 2020

vznik funkce: 14. 2. 2018

zánik funkce: 31. 1. 2020

Americká 2323/16, Teplice, 415 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Kratochvíl LL.M.

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2018 - Poslední vztah: 8. 3. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

Americká 2323/16, Teplice, 415 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Kratochvíl LL.M.

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2018 - Poslední vztah: 8. 3. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

Americká 2323/16, Teplice, 415 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Kuřil

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2017 - Poslední vztah: 19. 1. 2018

vznik členství: 1. 3. 2015

zánik členství: 31. 12. 2017

kpt. Jaroše 1065, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Pavel Kuřil

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2017 - Poslední vztah: 19. 1. 2018

vznik členství: 1. 3. 2015

zánik členství: 31. 12. 2017

kpt. Jaroše 1065, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Rudolf Kozák

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2017 - Poslední vztah: 2. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 1. 1. 2019

Lesní 428, Březno, 431 45, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Markéta Šetková MBA

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2016 - Poslední vztah: 5. 10. 2018

vznik členství: 1. 10. 2014

zánik členství: 1. 10. 2018

Luční 450, Spořice, 431 01, Česká republika

Ing. Markéta Šetková MBA

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2016 - Poslední vztah: 5. 10. 2018

vznik členství: 1. 10. 2014

zánik členství: 1. 10. 2018

Luční 450, Spořice, 431 01, Česká republika

Ing. Jiří Zahradník

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2016 - Poslední vztah: 19. 1. 2018

vznik členství: 1. 5. 2016

zánik členství: 13. 12. 2017

vznik funkce: 31. 5. 2016

zánik funkce: 13. 12. 2017

Ciboušovská 842, Klášterec nad Ohří, 431 51, Česká republika

Ing. Ladislav Feber

Předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2016 - Poslední vztah: 24. 7. 2020

vznik členství: 1. 5. 2016

zánik členství: 1. 5. 2020

vznik funkce: 31. 5. 2016

zánik funkce: 1. 5. 2020

Vrablovec 1308/103, Ludgeřovice, 747 14, Česká republika

Ing. Jiří Zahradník

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2016 - Poslední vztah: 19. 1. 2018

vznik členství: 1. 5. 2016

zánik členství: 13. 12. 2017

vznik funkce: 31. 5. 2016

zánik funkce: 13. 12. 2017

Ciboušovská 842, Klášterec nad Ohří, 431 51, Česká republika

Bc. Pavel Kuřil

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 4. 10. 2017

vznik členství: 1. 3. 2015

kpt. Jaroše 1065, Kadaň, 432 01, Česká republika

Bc. Pavel Kuřil

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 4. 10. 2017

vznik členství: 1. 3. 2015

kpt. Jaroše 1065, Kadaň, 432 01, Česká republika

René Barták

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2015 - Poslední vztah: 19. 1. 2018

vznik členství: 1. 3. 2015

zánik členství: 31. 12. 2017

Třebízského 2734/3, Teplice, 415 01, Česká republika

René Barták

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2015 - Poslední vztah: 19. 1. 2018

vznik členství: 1. 3. 2015

zánik členství: 31. 12. 2017

Třebízského 2734/3, Teplice, 415 01, Česká republika

Bc. Pavel Kuřil

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2015 - Poslední vztah: 4. 11. 2015

vznik členství: 1. 3. 2015

Sukova 1616, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Rudolf Kozák

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2015 - Poslední vztah: 5. 8. 2017

vznik členství: 1. 1. 2015

Lipská 2584/95, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Rudolf Kozák

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2015 - Poslední vztah: 5. 8. 2017

vznik členství: 1. 1. 2015

Lipská 2584/95, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Markéta Šetková MBA

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2014 - Poslední vztah: 11. 11. 2016

vznik členství: 1. 10. 2014

Nerudova 216, Spořice, 431 01, Česká republika

Ing. Markéta Šetková MBA

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2014 - Poslední vztah: 11. 11. 2016

vznik členství: 1. 10. 2014

Nerudova 216, Spořice, 431 01, Česká republika

Ing. Jiří Postolka

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 29. 1. 2015

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 31. 12. 2014

Běleč 117, 273 63, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Zahradník

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 1. 5. 2016

vznik funkce: 15. 5. 2012

zánik funkce: 1. 5. 2016

Ciboušovská 842, Klášterec nad Ohří, 431 51, Česká republika

Pavel Kuřil

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 3. 2015

vznik členství: 11. 11. 2010

zánik členství: 11. 11. 2014

Sukova 1616, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Jiří Zahradník

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 1. 5. 2016

vznik funkce: 15. 5. 2012

zánik funkce: 1. 5. 2016

Ciboušovská 842, Klášterec nad Ohří, 431 51, Česká republika

Ing. Ivan Lapin

Předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 1. 5. 2016

vznik funkce: 15. 5. 2012

zánik funkce: 1. 5. 2016

Mertova 556/11, Ostrava, 724 00, Česká republika

Ing. Ivan Lapin

Předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2016

vznik členství: 1. 5. 2012

zánik členství: 1. 5. 2016

vznik funkce: 15. 5. 2012

zánik funkce: 1. 5. 2016

Mertova 556/11, Ostrava, 724 00, Česká republika

Jaroslav Hrabáč

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 3. 2015

vznik členství: 11. 11. 2010

zánik členství: 11. 11. 2014

Lidická 74/20, Most, 434 01, Česká republika

Mgr. Markéta Hrdinová

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2014

vznik členství: 13. 9. 2010

zánik členství: 13. 9. 2014

Strupčice 179, 431 14, Česká republika

Mgr. Markéta Hrdinová

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2013 - Poslední vztah: 9. 11. 2013

vznik členství: 13. 9. 2010

Na Strážišti 1915, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Ivan Lapin

Předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2012 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 1. 5. 2012

vznik funkce: 15. 5. 2012

Mertova 556/11, Ostrava, 724 11, Česká republika

Ing. Jiří Postolka

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2012 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 1. 5. 2012

Běleč 117, 273 63, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Zahradník

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2012 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 1. 5. 2012

vznik funkce: 15. 5. 2012

Ciboušovská 842, Klášterec nad Ohří, 431 51, Česká republika

Ing. Pavel Vaňas

Předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 31. 5. 2012

vznik členství: 18. 10. 2011

zánik členství: 30. 4. 2012

vznik funkce: 24. 10. 2011

zánik funkce: 30. 4. 2012

Chomutovská 1622, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Jan Kratochvíl

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2011 - Poslední vztah: 31. 5. 2012

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 30. 4. 2012

vznik funkce: 21. 3. 2011

zánik funkce: 30. 4. 2012

Americká 2323/16, Teplice, 415 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Novotný MBA

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2011 - Poslední vztah: 31. 5. 2012

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 30. 4. 2012

Bžany 47, 415 01, Česká republika

Jaroslav Hrabáč

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2010 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 11. 11. 2010

Lidická 74/20, Most, 434 01, Česká republika

Pavel Kuřil

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2010 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 11. 11. 2010

Sukova 1616, Kadaň, 432 01, Česká republika

Mgr. Markéta Mašková

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2010 - Poslední vztah: 24. 10. 2013

vznik členství: 13. 9. 2010

Na Strážišti 1915, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Viktor Hrdina

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2010 - Poslední vztah: 8. 4. 2011

vznik členství: 2. 8. 2010

zánik členství: 1. 3. 2011

vznik funkce: 24. 9. 2010

zánik funkce: 1. 3. 2011

Strupčice 179, 431 14, Česká republika

Ing. Jiří Wagner

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2009 - Poslední vztah: 4. 10. 2010

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 31. 8. 2010

Skorotická 800/2b, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Vaňas

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2007 - Poslední vztah: 2. 11. 2011

vznik členství: 15. 10. 2007

zánik členství: 18. 10. 2011

vznik funkce: 15. 10. 2007

zánik funkce: 18. 10. 2011

Chomutovská 1622, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2007 - Poslední vztah: 8. 4. 2011

vznik členství: 20. 3. 2007

zánik členství: 1. 3. 2011

Hradiště 47, Bžany, 415 01, Česká republika

Miroslav Husinecký

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2006 - Poslední vztah: 1. 12. 2010

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 11. 11. 2010

Bystřická 1647, Kadaň, 432 01, Česká republika

Jaroslav Hrabáč

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2006 - Poslední vztah: 1. 12. 2010

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 11. 11. 2010

Lidická 74/20, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Miroslav Plíhal

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2006 - Poslední vztah: 2. 1. 2009

vznik členství: 20. 7. 2006

zánik členství: 31. 12. 2008

Křepkova 2128/1, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Sochr

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2006 - Poslední vztah: 18. 4. 2007

vznik členství: 20. 7. 2006

zánik členství: 20. 3. 2007

Štefánikova 1894, Louny, 440 01, Česká republika

Ing. Viktor Hrdina

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2006 - Poslední vztah: 4. 10. 2010

vznik členství: 20. 7. 2006

zánik členství: 2. 8. 2010

vznik funkce: 26. 7. 2006

zánik funkce: 2. 8. 2010

Kadaňská 61/2194, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Miroslav Eis

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2006 - Poslední vztah: 29. 10. 2007

vznik členství: 20. 7. 2006

zánik členství: 15. 10. 2007

vznik funkce: 26. 7. 2006

zánik funkce: 15. 10. 2007

Černovice 167, 430 01, Česká republika

Miroslav Xinotis

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2005 - Poslední vztah: 29. 11. 2006

vznik členství: 7. 11. 2002

zánik členství: 9. 11. 2006

Chomutovská 1230, Kadaň, 432 01, Česká republika

Miroslav Xinotis

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2005 - Poslední vztah: 23. 11. 2005

vznik členství: 7. 11. 2002

Dvořákova 1842, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Miroslav Plíhal

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2004 - Poslední vztah: 5. 9. 2006

vznik členství: 29. 9. 2004

zánik členství: 20. 7. 2006

Družstevní 35/10, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Jaroslav Hrabáč

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2003 - Poslední vztah: 29. 11. 2006

vznik členství: 7. 11. 2002

zánik členství: 9. 11. 2006

Sokolská 92/5, Bílina, 418 01, Česká republika

Ing. Viktor Hrdina

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2003 - Poslední vztah: 5. 9. 2006

vznik členství: 26. 9. 2002

zánik členství: 20. 7. 2006

Kadaňská 61/2194, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Jan Demjanovič

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2003 - Poslední vztah: 5. 9. 2006

vznik členství: 26. 9. 2002

zánik členství: 20. 7. 2006

vznik funkce: 25. 11. 2002

zánik funkce: 20. 7. 2006

Třešňová 1727, Kadaň, 432 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  AKD22 s.r.o.

  Třešňová 1727, Kadaň, 432 01

 • člen dozorčí rady

  SNEJK a.s.

  Holušická 2221/3, Praha Chodov, 148 00

Ing. Miroslav Eis

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2003 - Poslední vztah: 5. 9. 2006

vznik členství: 26. 9. 2002

zánik členství: 20. 7. 2006

vznik funkce: 25. 11. 2002

zánik funkce: 20. 7. 2006

Černovice 167, 430 01, Česká republika

Miroslav Lacko

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2003 - Poslední vztah: 30. 8. 2005

vznik členství: 7. 11. 2002

Dvořákova 1842, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Aleš Řebíček

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2003 - Poslední vztah: 26. 11. 2004

vznik členství: 26. 9. 2002

zánik členství: 29. 9. 2004

Javorová 3037, Teplice, 415 01, Česká republika

Ing. Jan Demjanovič

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2002 - Poslední vztah: 1. 7. 2003

zánik členství: 26. 9. 2002

vznik funkce: 7. 11. 2001

zánik funkce: 26. 9. 2002

den vzniku funkce místopředsedy dozorčí rady: 7.11.2001 do 1. 7. 2003 od 5. 3. 2002

Třešňová 1727, Kadaň, Česká republika

Ing. Jan Demjanovič

Místopředseda představenstva

První vztah: 5. 3. 2002 - Poslední vztah: 5. 3. 2002

vznik funkce: 7. 11. 2001

den vzniku funkce místopředsedy dozorčí rady: 7.11.2001 do 5. 3. 2002 od 5. 3. 2002

Třešňová 1727, Kadaň, Česká republika

Ing. Miroslav Eis

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2002 - Poslední vztah: 1. 7. 2003

zánik členství: 26. 9. 2002

vznik funkce: 7. 11. 2001

zánik funkce: 26. 9. 2002

den vzniku funkce předsedy dozorčí rady: 7.11.2001 do 1. 7. 2003 od 5. 3. 2002

Černovice 167, Česká republika

Ing. Miroslav Eis

Místopředseda

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 5. 3. 2002

vznik funkce: 7. 11. 2001

Černovice 167, Česká republika

Ing. Aleš Řebíček

Člen

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 1. 7. 2003

zánik členství: 26. 9. 2002

vznik funkce: 7. 11. 2001

Javorová 3037, Teplice, Česká republika

Ing. Jan Demjanovič

Předseda

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 5. 3. 2002

vznik funkce: 7. 11. 2001

Třešňová 1727, Kadaň, Česká republika

Další vztahy firmy SD - Kolejová doprava, a.s.

Severočeské doly a.s.

První vztah: 31. 7. 2013

Boženy Němcové 5359, Chomutov, 430 01

Dalších 16 vztahů k tomuto subjektu

 • JUDr. Marek Hrabáč

  člen dozorčí rady

  Beethovenova 1149/16, Chomutov, 430 01, Česká republika

 • Ing. Ladislav Feber

  Místopředseda představenstva

  Vrablovec 1308/103, Ludgeřovice, 747 14, Česká republika

 • Ing. Josef Hájek

  člen dozorčí rady

  Osvobození 879, Orlová, 735 14, Česká republika

 • Ing. Jiří Neruda Ph.D.

  Člen představenstva

  Perštejn 111, 431 51, Česká republika

 • Ing. Martin Novák MBA

  místopředseda dozorčí rady

  Na struze 227/1, Praha, 110 00, Česká republika

 • Ing. Lubomír Krejsa

  člen dozorčí rady

  V. Nováka 1544/1, České Budějovice, 370 07, Česká republika

 • Ing. Jan Kratochvíl LL.M.

  Člen představenstva

  Americká 2323/16, Teplice, 415 01, Česká republika

 • Ing. Josef Slunečka

  člen dozorčí rady

  Nad nemocnicí 1592, Kadaň, 432 01, Česká republika

 • Ing. Ivo Pěgřímek Ph.D.

  Předseda představenstva

  Nad Závěrkou 2448/10, Praha, 169 00, Česká republika

 • Ing. Ivan Bílý Ph.D.

  člen dozorčí rady

  Hlavní 322, Kostomlaty pod Milešovkou, 417 54, Česká republika

 • Petr Švácha

  člen dozorčí rady

  Luční 255, Teplice, 415 03, Česká republika

 • Ing. Pavel Sluka

  člen představenstva

  Okružní 246/26, Proboštov, 417 12, Česká republika

 • Ing. Daniel Beneš MBA

  předseda dozorčí rady

  Pařížská 131/28, Praha, 110 00, Česká republika

 • Ing. Viktor Liška

  člen dozorčí rady, Člen dozorčí rady

  Roztylské sady 1618/62, Praha, 141 00, Česká republika

Severočeské doly a.s.

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

Boženy Němcové 5359, Chomutov, 430 01

Akcionáři

Severočeské doly a.s., IČ: 49901982

Boženy Němcové, Česká republika, Chomutov, 430 01

od 31. 7. 2013

Severočeské doly, a.s., IČ: 49901982

Boženy Němcové, Česká republika, Chomutov

do 31. 7. 2013 od 7. 11. 2001

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 11. 2001

Živnosti

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 11. 2001
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 11. 2001
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 11. 2001
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 7. 11. 2001
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 11. 2001

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).