Hlavní navigace

SEaviA a.s.

Firma SEaviA a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 11949, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 93 716 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27907911

Sídlo:

Mostecká 273/21, Praha, 118 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 5. 2007

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 11949, Městský soud v Praze

Obchodní firma

SEaviA a.s. od 30. 5. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 30. 5. 2007

adresa

Mostecká 273/21
Praha 11800 od 10. 6. 2016

adresa

Srbova 360/1
Praha 8 18000 do 10. 6. 2016 od 30. 5. 2007

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí s poskytováním základních služeb od 30. 5. 2007

Ostatní skutečnosti

1. Základní kapitál společnosti SEaviA a.s. (dále jen Společnost) se zvyšuje z částky 2.000.000 Kč (slovy dva miliony korun českých) o částku 91.716.000,-- Kč (slovy devadesát jedna milionů sedm set šestnáct tisíc korun českých) na částku 93.716.000,-- Kč (slovy devadesát tři milionů sedm set šestnáct tisíc korun českých. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 91.716 (slovy devadesát jeden tisíc sedm set šestnáct) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každá, znějících na jméno, v listinné podobě. 3. Všech 91.716 (slovy devadesát jeden tisíc sedm set šestnáct) kusů akcií bude upsáno stávajícím jediným akcionářem Společnosti, společností WAsia a.s., se sídlem Praha 8, Libeň, Srbova 360/1, PSČ 180 00, IČ: 279 07 929, zapsaná v obchodním rejstříku ved eném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11950, jako předem určeným zájemcem, na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena do tří týdnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy, který bu de stávajícímu akcionáři Společnosti zaslán na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. 4. Akcie budou upsány v sídle společnosti SEaviA a.s. na adrese Praha 8, Libeň, Srbova 360/1, PSČ 180 00. Emisní kurs jedné akcie činí 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). 5. Upisovatel, jediný akcionář společnost, společnost WAsia a.s., se sídlem Praha 8, Libeň, Srbova 360/1, PSČ 180 00, IČ: 279 07 929, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11950, splatí emisní kurs upsaných akcií n epeněžitým vkladem, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a zároveň nejpozději ve lhůtě do 30ti dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Jediný akcionář Společnosti souhlasí s tím, aby emisní kurs všech upsaných akcií byl splacen níže uvedeným nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou následující pohledávky ve vlastnictví upisovatele: Pohledávka v celkové nominální hodnotě 5.131.030,20 Kč (slovy pět milionů jedno sto třicet jeden tisíc třicet korun českých a dvacet haléřů) za dlužníkem úpadcem MUDr. Josefem Zadinou, Pohledávka v celkové nominální hodnotě 77.329.476,86 Kč (sedmdesát sedm milionů tři sta dvacet devět tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých a osmdesát šest haléřů) za dlužníkem úpadcem MUDr. Josefem Zadinou, Směnečné pohledávky v celkové nominální hodnotě 76.166.903,50 Kč (sedmdesát šest milionů jedno sto šedesát šest tisíc devět set tři koruny české a padesát haléřů) za dlužníkem úpadcem MUDr. Josefem Zadinou, Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem Ing. Petra Šímy, soudního znalce nezávislého na společnosti, jmenovaného za účelem ocenění tohoto vkladu usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25.9.2009, sp. zn. 2 Nc 4953/2009, číslo posudku 35 3/2009, ze dne 27.10.2009 na částku celkem 91.716.663,-- Kč (slovy devadesát jedna milionů sedm set šestnáct tisíc šest set šedesát tři korun českých). Za výše uvedený nepeněžitý vklad společnost vydá jedinému akcionáři společnosti, společnosti WAsia a.s. , se sídlem Praha 8, Libeň, Srbova 360/1, PSČ 180 00, IČ: 279 07 929, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11950i celkem 91.716 (devadesát tisíc sedm set šestnáct) kusů akcií v listinné podobě, na jméno o jmenovit é hodnotě každé akcie 1.000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých). do 23. 12. 2009 od 2. 12. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 93 716 000 Kč

od 23. 12. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 23. 12. 2009 od 30. 5. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 93 716 od 23. 12. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 23. 12. 2009 od 30. 5. 2007

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Jiří Pek

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2016

vznik členství: 1. 4. 2016

Havanská 142/12, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 137 vztahů k této osobě

Michaela Vaňátková

Člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2012

vznik členství: 21. 6. 2012

Na Občinách 1809, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Marie Plívová

Člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2012

vznik členství: 21. 6. 2012

Riegrova 1790, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Ing. Jan Novotný

Předseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2012

vznik členství: 21. 6. 2012

vznik funkce: 18. 6. 2012

Karlovo náměstí 318/4, Praha 2, 120 00, Česká republika

Historické vztahy

Marie Plívová

Člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2012 - Poslední vztah: 10. 6. 2016

vznik členství: 21. 6. 2012

zánik členství: 1. 4. 2016

Riegrova 1790, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Michaela Vaňátková

Člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2012 - Poslední vztah: 10. 6. 2016

vznik členství: 21. 6. 2012

zánik členství: 1. 4. 2016

Na Občinách 1809, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Jan Novotný

Předseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2012 - Poslední vztah: 10. 6. 2016

vznik členství: 21. 6. 2012

zánik členství: 12. 12. 2015

vznik funkce: 18. 6. 2012

zánik funkce: 12. 12. 2015

Karlovo náměstí 318/4, Praha 2, 120 00, Česká republika

Michaela Vaňátková

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2009 - Poslední vztah: 23. 10. 2012

vznik členství: 31. 5. 2007

vznik funkce: 31. 5. 2007

Na Občinách 1809, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Jan Novotný

předseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2007 - Poslední vztah: 23. 10. 2012

vznik členství: 30. 5. 2007

vznik funkce: 31. 5. 2007

Pod zámečkem 285, Hradec Králové, 500 06, Česká republika

Michaela Vaňátková

2.místopředseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2007 - Poslední vztah: 23. 11. 2009

vznik členství: 31. 5. 2007

vznik funkce: 31. 5. 2007

Na Občinách 1809, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Richard Hroudný

1.místopředseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2007 - Poslední vztah: 23. 11. 2009

vznik členství: 31. 5. 2007

zánik členství: 13. 11. 2009

vznik funkce: 31. 5. 2007

zánik funkce: 13. 11. 2009

Eliščino nábřeží 277, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Marie Plívová

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2007 - Poslední vztah: 23. 10. 2012

vznik členství: 31. 5. 2007

Riegrova 1790, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Ing. Jan Novotný

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 26. 9. 2007

vznik členství: 30. 5. 2007

vznik funkce: 30. 5. 2007

Pod zámečkem 285, Hradec Králové, 500 06, Česká republika

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva.

od 23. 11. 2009

Jménem společnosti jednají společně: - předseda představenstva s 1. místopředsedou představenstva nebo - předseda představenstva s 2.místopředsedou představenstva nebo - 1. místopředseda představenstva se členem představenstva nebo - 2. místopředseda představenstva se členem představenstva.

do 23. 11. 2009 od 26. 9. 2007

Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva.

do 26. 9. 2007 od 30. 5. 2007

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Robert Vaňátko

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2012

vznik členství: 21. 6. 2012

Eliščino nábřeží 277, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Dana Hroudná

Předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2012

vznik členství: 21. 6. 2012

vznik funkce: 18. 6. 2012

Eliščino nábřeží 277, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Václav Voltr

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2012

vznik členství: 21. 6. 2012

Hubenice 2, Hubenice, 503 27, Česká republika

Historické vztahy

Dana Hroudná

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 23. 10. 2012

vznik členství: 30. 5. 2007

vznik funkce: 30. 5. 2007

Eliščino nábřeží 277, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Robert Vaňátko

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 23. 10. 2012

vznik členství: 30. 5. 2007

vznik funkce: 30. 5. 2007

Selicharova 1419, Hradec Králové, 500 06, Česká republika

Václav Voltr

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 23. 10. 2012

vznik členství: 30. 5. 2007

vznik funkce: 30. 5. 2007

Hubenice 2, 503 27, Česká republika

Další vztahy firmy SEaviA a.s.

FINEP Holešovice a.s.

První vztah: 3. 12. 2015 - Poslední vztah: 10. 6. 2016

Havlíčkova 1030/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Dalších 9 vztahů k tomuto subjektu

FINEP Holešovice a.s.

První vztah: 2. 12. 2009 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

Havlíčkova 1030/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Dalších 9 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

WAsia a.s., IČ: 27907929

Havlíčkova 1030/1, Česká republika, Praha, 110 00

do 10. 6. 2016 od 3. 12. 2015

WAsia a.s., IČ: 27907929

Srbova, Česká republika, Praha 8, 180 00

do 3. 12. 2015 od 2. 12. 2009

Real HG s.r.o., IČ: 27890139

Srbova, Česká republika, Praha 8, 180 00

do 26. 9. 2007 od 30. 5. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 13. 5. 2013

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 13. 5. 2013

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).