Hlavní navigace

SG Geotechnika a.s.

Firma SG Geotechnika a.s., akciová společnost, vznikla dne 01. 9. 1991. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 992, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 48 109 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

41192168

Sídlo:

Geologická 988/4, Praha Hlubočepy, 152 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 9. 1991

DIČ:

CZ41192168

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

4120 Výstavba bytových a nebytových budov
431 Demolice a příprava staveniště
43120 Příprava staveniště
4399 Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
451 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
71121 Geologický průzkum
71122 Zeměměřické a kartografické činnosti
721 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
74901 Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
77110 Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 992, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ARCADIS CZ a.s. od 30. 6. 2013

Obchodní firma

ARCADIS CZ a.s. od 19. 12. 2014

Obchodní firma

ARCADIS CZ a.s. od 2. 4. 2015

Obchodní firma

ARCADIS CZ a.s. do 2. 4. 2015 od 27. 3. 2015

Obchodní firma

Stavební geologie - Geotechnika, akciová společnost do 27. 3. 2015 od 24. 10. 1991

Obchodní firma

ARCADIS Geotechnika a.s. do 30. 6. 2013 od 15. 4. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 24. 10. 1991

adresa

Geologická 988/4
Praha 15200 od 7. 12. 2016

adresa

Geologická 4 čp.988
Praha 5 15200 do 7. 12. 2016 od 22. 12. 2001

adresa

Geologická 4
Praha 5 do 22. 12. 2001 od 17. 12. 1992

adresa

Gorkého nám. 7
Praha 1 do 17. 12. 1992 od 24. 10. 1991

Předmět podnikání

Hornická činnost, včetně projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a souvisejících prací, v rozsahu dle oprávnění vydaného příslušným báňským úřadem od 19. 12. 2014

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 19. 12. 2014

Činnost prováděná hornickým způsobem, včetně projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem a souvisejících prací, v rozsahu dle oprávnění vydaného příslušným báňským úřadem od 19. 12. 2014

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 19. 12. 2014

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 19. 12. 2014

Provádění trhacích a ohňostrojných prací od 19. 12. 2014

Výkon úředního měření seismických účinků, v rozsahu dle oprávnění vydaného příslušným správním úřadem od 19. 12. 2014

Provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany, v rozsahu dle oprávnění vydaného příslušným správním úřadem od 19. 12. 2014

Poskytování odborných vyjádření podle § 11 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v rozsahu dle oprávnění vydaného příslušným správním úřadem od 19. 12. 2014

Ověřování výsledků zeměměřičských činností dle § 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v rozsahu dle oprávnění vydaného příslušným správním úřadem od 19. 12. 2014

Geotechnické laboratorní a terénní zkoušky fyzikálních a mechanických vlastností zemin, produktů antropogenní činnosti zeminy nahrazujících, zkoušky kameniva, pevnostní zkoušky betonu a měření seismických účinků, v rozsahu dle oprávnění vydaného příslušný m správním úřadem od 19. 12. 2014

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 30. 6. 2013

hornická činnost dle zákona č. 61/1988 Sb. v rozsahu dle § 2 písm. a) - vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů § 2 písm. b) - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů § 2 písm. d) - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním § 2 písm. e) - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písm. a) až d) § 2 písm. f) - zvláštní zásahy do zemské kůry § 2 písm. g) - zajišťování a likvidace starých důlních děl § 2 písm. i) - důlně měřičská činnost do 19. 12. 2014 od 14. 7. 2010

činnost prováděná hornickým způsobem dle zákona č. 61/1988 Sb. v rozsahu dle § 3 písm. a) - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu § 3 písm. c) - práce k zajištění stability podzemních prostorů, (podzemní sanační práce) § 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb § 3 písm. f) - vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3 § 3 písm. h) - práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu § 3 písm. i) - podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny do 19. 12. 2014 od 14. 7. 2010

Projektová činnost ve výstavbě od 15. 4. 2009

Výkon zeměměřických činností od 15. 4. 2009

Geologické práce od 15. 4. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 15. 4. 2009

Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, geologie, nakládání s odpady, elektroniky, EMS a EMAS, geotechniky a ekologie do 15. 4. 2009 od 2. 7. 2004

Posuzování vlivů na životní prostředí do 15. 4. 2009 od 2. 7. 2004

Inženýrská činnost v investiční výstavbě do 15. 4. 2009 od 2. 7. 2004

Testování, měření a analýzy-měření radonu, zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností hornin a horninového masivu v laboratoři i terénu do 15. 4. 2009 od 2. 7. 2004

Provádění trhacích a ohňostrojových prací do 19. 12. 2014 od 2. 7. 2004

geologické práce, do 15. 4. 2009 od 22. 12. 2001

přípravné práce pro stavby, do 15. 4. 2009 od 22. 12. 2001

výkon zeměměřičských činností, do 15. 4. 2009 od 22. 12. 2001

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - výzkum a vývoj v oblasti stavebnictví, geotechniky, geologie a životního prostředí, do 15. 4. 2009 od 22. 12. 2001

grafické práce a kresličské práce - zhotovení technických výkresů, do 15. 4. 2009 od 22. 12. 2001

kopírovací práce, do 15. 4. 2009 od 22. 12. 2001

zpracování dat, služby databank, správa sítí, do 15. 4. 2009 od 22. 12. 2001

pronájem a půjčování věcí movitých, do 15. 4. 2009 od 22. 12. 2001

maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím, do 15. 4. 2009 od 22. 12. 2001

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 19. 12. 2014 od 22. 12. 2001

hornická činnost a činnost prováděná hornickým zůsobem v rozsahu ustanovení § 5 odst. 2 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, s použitím ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností - v oblasti provádění odborného výkonu důlně měřičských prací do 14. 7. 2010 od 7. 9. 1999

projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 5 odst. 2 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR 542/1991 Sb. a zákona č. 169/1993 Sb., s použitím ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností § 3 písm. a) - vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů § 3 písm. b) - inženýrskogeologický a hydrogeologický průzukum § 3 písm. d) - podzemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m3 § 3 písm. e) - práce k zajištění stability podzemních prostorů ( podzemní sanační práce ) § 3 písm. g) - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m3 horniny § 3 písm. h) - strojní vrtání studní s délkou nad 30 m a vrty s délkou nad 30 m pro jiné účely než k pracím uvedeným v § 2 a v § 3 písm. a) až g) do 27. 3. 2015 od 7. 9. 1999

hornická činnost a činnost prováděná hornickým zůsobem v rozsahu ustanovení § 5 odst. 2 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, s použití ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností - v oblasti provádění odborného výkonu důlně měřičských prací do 7. 9. 1999 od 17. 8. 1999

projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 5 odst. 2 zákona ČNR č. 61/1998 Sb., ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR 542/1991 Sb. a zákona č. 169/1993 Sb., s použitím ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností § 3 písm. a) - vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů § 3 písm. b) - inženýrskogeologický a hydrogeologický průzukum § 3 písm. d) - podzemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m3 § 3 písm. e) - práce k zajištění stability podzemních prostorů ( podzemní sanační práce ) § 3 písm. g) - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m3 horniny § 3 písm. h) - strojní vrtání studní s délkou nad 30 m a vrty s délkou nad 30 m pro jiné účely než k pracím uvedeným v § 2 a v § 3 písm. a) až g) do 7. 9. 1999 od 17. 8. 1999

podnikání v oblasti nakládání s odpady do 15. 4. 2009 od 17. 8. 1999

ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm, c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením do 14. 7. 2010 od 17. 8. 1999

provádění staveb, jejich změn a odstraňování do 19. 12. 2014 od 17. 8. 1999

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 19. 12. 2014 od 17. 8. 1999

nákup a prodej dílů a příslušenství pro motorová a nemotorová vozidla do 22. 12. 2001 od 1. 10. 1998

půjčovna motorových a nemotorových vozidel, přípojných vozidel a ostatních pojízdných pracovních strojů do 22. 12. 2001 od 1. 10. 1998

konzultačně poradenská činnost v oblasti s nakládání s odpady do 2. 7. 2004 od 1. 10. 1998

geologická činnost v oboru hydrogeologie-projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací do 22. 12. 2001 od 30. 4. 1998

Geologická činnost v oboru inženýrské geologie do 22. 12. 2001 od 30. 4. 1998

Účetní a ekonomické poradenství do 22. 12. 2001 od 30. 4. 1998

Inženýrská činnost ve stavebnictví, geologii a ekologii do 2. 7. 2004 od 30. 4. 1998

Supervize sanačních prací kontaminovaného životního a přírodního prostředí do 2. 7. 2004 od 30. 4. 1998

koupě technického a programového vybavení počítačů (hardware a software) za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 15. 4. 2009 od 30. 4. 1998

Zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností horninového prostředí (laboratorní a polní účely). do 2. 7. 2004 od 14. 1. 1997

Poradenská činnost v oblasti elektroniky. do 2. 7. 2004 od 14. 1. 1997

Úřední měření. do 14. 7. 2010 od 14. 1. 1997

Reprografické práce do 22. 12. 2001 od 11. 6. 1996

Poradenská činnost v oblasti geotechniky včetně inženýrské geologie a podzemních staveb, geoekologie a hydrogeologie do 2. 7. 2004 od 11. 6. 1996

Konzultační činnost v oboru geotechniky včetně inženýrské geologie a podzemních staveb, geoekologie a hydrogeologie do 2. 7. 2004 od 11. 6. 1996

Hodnocení vlivu stavebních činností nebo technologie na životní prostředí a vypracovávání příslušných posudků do 2. 7. 2004 od 11. 6. 1996

Stavební dozor do 2. 7. 2004 od 11. 6. 1996

Provádění trhacích prací malého rozsahu v podzemí a na povrachu do 15. 4. 2009 od 11. 6. 1996

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze l-3 živnostenského zákona ř. 455/1991 Sb.) do 15. 4. 2009 od 11. 6. 1996

Konzultační činnost v oblasti elektroniky do 15. 4. 2009 od 11. 6. 1996

Hornická činnost, a to vyhledávání a průzkum výhradních ložisek, otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem, zřizování, zajišťování a likvidace lomů, zvláštní zásahy do zemské kůry do 14. 7. 2010 od 11. 6. 1996

Projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací do 30. 4. 1998 od 17. 12. 1992

Projektová činnost v investiční výstavbě do 15. 4. 2009 od 17. 12. 1992

Činnost prováděná hornických způsobem do 15. 4. 2009 od 17. 12. 1992

Odborná působnost v oborech inženýrské geologie, geotechniky, zakládání staveb a životního prostředí, vč. navrhování (projektování) průzkumných prací, dozor nad jejich prováděním, jejich sledování a vyhodnocování, konsultační a expertní činnost do 17. 12. 1992 od 24. 10. 1991

Inženýrskogeologický a geotechnický průzkum pro všechny druhy stavební činnosti, průzkum ložisek stavebních materiálů, vč. složisť odpadů a to s použitím všech podpůrných odborných disciplín, polního zkušebnictví, topografické činnosti a monitoringu do 17. 12. 1992 od 24. 10. 1991

Průzkum a sledování horninových masivů, zemních a stavebních konstrukcí a geodynamických jevů do 17. 12. 1992 od 24. 10. 1991

Provoz, projektování a vybavování geotechnických laboratoří, vč. vývoje, výroby a oprav potřebného zařízení do 17. 12. 1992 od 24. 10. 1991

Normotvorná a metrologická činnost v inženýrské geologii, geotechnice a příbuzných oborech do 17. 12. 1992 od 24. 10. 1991

Projektování, budování a provoz skládek a složišť všech druhů odpadů, vč. toxických a radioaktivních, projektování zemních a těžebních prací, sanačních prací, speciální způsoby zakládání a stavebně montážní práce s tím související do 17. 12. 1992 od 24. 10. 1991

Zahraničně obchodní činnost související s předmětem činnosti do 17. 12. 1992 od 24. 10. 1991

Předmět činnosti

projektování geologických prací a jejich provádění a vyhodnocování v oboru ložisková geologie, geologický výzkum v rozsahu mapovacích, laboratorních a kamerálních prací do 15. 4. 2009 od 1. 10. 1998

hornická činnost § 2 písm. a) - vyhledávání a průzkum výhradních ložisek § 2 písm. b) - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace lomů § 2 písm. f) - zvláštní zásahy do zemské kůry do 14. 7. 2010 od 1. 10. 1998

činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. b) - inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, kromě geologických prací, prováděných za účelem záskání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb § 3 písm. d) - podzemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m3 § 3 písm. e) - práce k zajištění stability podzemních prostorů, ( podzemní sanační práce ) § 3 písm. h) - strojní vrtání studní s délkou nad 30 m a vrty s délkou nad 30 m pro jiné účely než k pracím uvedeným v § 2 a v § 3 písm. a) až g) do 14. 7. 2010 od 1. 10. 1998

projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti v rozsahu ustanovení výše citovaného zákona 61/1988 Sb, o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů § 2 písm. a) - vyhledávání a průzkum výhradních ložisek povrchovým způsobem § 2 písm. b) - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace lomů § 2 písm. d) - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním § 2 písm. e) - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) až d) § 2 písm. f) - zvláštní zásahy do zemské kůry § 2 písm. g) - zajišťování a likvidace starých důlních děl do 19. 12. 2014 od 1. 10. 1998

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti ARCADIS CZ a.s. rozhodl o rozdělení společnosti ARCADIS CZ a.s. (rozdělovaná společnost) odštěpením sloučením se společností Arcadis Czech Republic s.r.o., se sídlem Olivova 948/6, Nové Město , 110 00 Praha 1, IČO: 046 07 228 (nástupnická společnost) s tím, že část jmění rozdělované společnosti přešla ke dni zápisu rozdělení na nástupnickou společnost, a to včetně práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů. od 1. 12. 2016

Na společnost ARCADIS CZ a.s. (předchozí obchodní firma ARCADIS Geotechnika a.s.), IČ: 41192168, se sídlem Geologická 988/4, Praha 5, PSČ: 152 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992, přešlo jako na společno st nástupnickou v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících společností (i) ARCADIS CZ a.s., IČ: 28201493, se sídlem Geologická 988/4, Praha 5, PSČ: 152 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12972 , (ii) ARCADIS Bohemiaplan s.r.o., IČ: 40522369, se sídlem Částkova 73, Plzeň, PSČ: 326 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 617, (iii) ARCADIS CZ ENVIRONMENTAL s.r.o., IČ: 25396668, se sídlem Geologická 988/4 , Praha 5, PSČ 152 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107018, (iv) TERRATEC spol. s r.o., IČ: 16949919, se sídlem Geologická 988/4, Praha 5, PSČ 152 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8304, (v) EC HARRIS s.r.o., IČ: 26435390, se sídlem Olivova 6/948, Praha 1, PSČ: 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81943 a (vi) SOLIDEX, a.s., IČ: 25039369, se sídlem Geologická 988/4, Praha 5, PSČ: 152 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7298. od 30. 6. 2013

Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle § 15 zákona č. 104/1991 o akciových společnostech rozhodnutím Stavební geologie, a. s. Praha 1, Gorkého nám. 7 ze dne 29. 7. 1991 č.j. sekr. ŘP č. 16/1991. od 24. 10. 1991

Kapitál

Základní kapitál

vklad 48 109 000 Kč

od 27. 1. 1994

Základní kapitál

vklad 44 109 000 Kč

do 27. 1. 1994 od 24. 10. 1991
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 48 109 od 29. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 48 109 do 29. 9. 2016 od 14. 7. 2010
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 25 109 do 14. 7. 2010 od 27. 1. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 21 109 do 27. 1. 1994 od 17. 12. 1992
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 23 000 do 14. 7. 2010 od 17. 12. 1992
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 44 109 do 17. 12. 1992 od 24. 10. 1991

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Tomáš Vymazal

Předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2019

vznik členství: 30. 6. 2019

vznik funkce: 30. 6. 2019

Dunická 3144/6, Praha, 141 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Karel Sosna

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2019

vznik členství: 30. 6. 2019

Bajkalská 1161/6, Praha, 100 00, Česká republika

Historické vztahy

Michal Hon

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2019 - Poslední vztah: 13. 8. 2019

vznik členství: 3. 11. 2017

zánik členství: 30. 6. 2019

vznik funkce: 2. 1. 2019

zánik funkce: 30. 6. 2019

Borůvková 1828, Černošice, 252 28, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  MESIT holding, a.s.

  Sokolovská 573, Uherské Hradiště Mařatice, 686 01

Ing. Tomáš Junek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2019 - Poslední vztah: 13. 8. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 30. 6. 2019

Sluštice 124, 250 84, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  HORUS, a.s.

  Nad pískovnou 1466/37, Praha Krč, 140 00

Michal Hon

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2017 - Poslední vztah: 31. 1. 2019

vznik členství: 3. 11. 2017

Borůvková 1828, Černošice, 252 28, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  MESIT holding, a.s.

  Sokolovská 573, Uherské Hradiště Mařatice, 686 01

Tomáš Toperczer

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2017 - Poslední vztah: 3. 1. 2019

vznik členství: 3. 11. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

Na dolinách 687/27, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  MESIT holding, a.s.

  Sokolovská 573, Uherské Hradiště Mařatice, 686 01

Tomáš Vymazal

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2017 - Poslední vztah: 6. 11. 2017

vznik členství: 31. 8. 2017

zánik členství: 3. 11. 2017

Dunická 3144/6, Praha, 141 00, Česká republika

Tomáš Vymazal

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2017 - Poslední vztah: 6. 11. 2017

vznik členství: 31. 8. 2017

zánik členství: 3. 11. 2017

Dunická 3144/6, Praha, 141 00, Česká republika

Mgr. Vladimíra Kraftová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2017 - Poslední vztah: 6. 11. 2017

vznik členství: 31. 8. 2017

zánik členství: 3. 11. 2017

Klánova 537/64, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Vladimíra Kraftová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2017 - Poslední vztah: 6. 11. 2017

vznik členství: 31. 8. 2017

zánik členství: 3. 11. 2017

Klánova 537/64, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2016 - Poslední vztah: 24. 2. 2017

vznik členství: 23. 4. 2015

zánik členství: 30. 1. 2017

vznik funkce: 23. 4. 2015

zánik funkce: 30. 1. 2017

Zemědělská 1572/2, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2016 - Poslední vztah: 24. 2. 2017

vznik členství: 23. 4. 2015

zánik členství: 30. 1. 2017

vznik funkce: 23. 4. 2015

zánik funkce: 30. 1. 2017

Zemědělská 1572/2, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2016

vznik členství: 23. 4. 2010

zánik členství: 23. 4. 2015

Zemědělská 1572/2, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2016

vznik členství: 23. 4. 2010

zánik členství: 23. 4. 2015

Zemědělská 1572/2, Praha, 160 00, Česká republika

Marcus Stephan Herrmann

Předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2015 - Poslední vztah: 25. 9. 2017

vznik členství: 1. 10. 2014

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 25. 11. 2014

Carl - Orff - Straße 1, Ascheim, 856 09, Spolková republika Německo

Marcus Stephan Herrmann

Předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2015 - Poslední vztah: 25. 9. 2017

vznik členství: 1. 10. 2014

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 25. 11. 2014

Carl - Orff - Straße 1, Ascheim, 856 09, Spolková republika Německo

René Rüdinger

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2015 - Poslední vztah: 25. 9. 2017

vznik členství: 21. 11. 2014

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 25. 11. 2014

Castellestr. 3a, Dortmund, 441 41, Spolková republika Německo

René Rüdinger

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2015 - Poslední vztah: 27. 3. 2015

vznik členství: 21. 11. 2014

Castellestr. 3a, Dortmund, 441 41, Spolková republika Německo

René Rüdinger

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2015 - Poslední vztah: 27. 3. 2015

vznik členství: 21. 11. 2014

Castellestr. 3a, Dortmund, 441 41, Spolková republika Německo

Marcus Stephan Herrmann

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 27. 3. 2015

vznik členství: 1. 10. 2014

vznik funkce: 1. 10. 2014

zánik funkce: 25. 11. 2014

Carl - Orff - Straße 1, Aschheim, 856 09, Spolková republika Německo

Adam Mahr

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2013 - Poslední vztah: 27. 3. 2015

vznik členství: 1. 7. 2013

zánik členství: 21. 11. 2014

zánik funkce: 21. 11. 2014

Weberner Strasse 14, Modautal, 643 97, Spolková republika Německo

Walter Verbruggen

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 1. 7. 2013

zánik členství: 1. 10. 2014

zánik funkce: 1. 10. 2014

Wilhelm-Bonn-Str. 6c, Kronberg, 614 76, Spolková republika Německo

Ing. Zdeněk Sekyra

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2010 - Poslední vztah: 20. 7. 2010

vznik členství: 20. 4. 2003

zánik členství: 28. 4. 2007

V Dolině 1154/1, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Sekyra

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2010 - Poslední vztah: 9. 7. 2013

vznik členství: 22. 5. 2010

zánik členství: 1. 7. 2013

vznik funkce: 27. 5. 2010

zánik funkce: 1. 7. 2013

V Dolině 1154/1, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Petr Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2010 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 23. 4. 2010

Zemědělská 1572/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Hejl

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2010 - Poslední vztah: 9. 7. 2013

vznik členství: 22. 5. 2010

zánik členství: 1. 7. 2013

Kyjevská 40, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Petr Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2010 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 23. 4. 2010

Zemědělská 1572/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Sekyra

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2009 - Poslední vztah: 14. 7. 2010

vznik členství: 2. 8. 1995

zánik členství: 2. 8. 1999

V Dolině 1154/1, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Miloslav Hala

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2008 - Poslední vztah: 14. 7. 2010

vznik členství: 26. 6. 2008

zánik členství: 21. 5. 2010

U Komárova 767, Průhonice, 252 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  ILM TRADING SE

  Na poříčí 1079/3a, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Doc.Ing. Alexandr Rozsypal CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2006 - Poslední vztah: 14. 7. 2010

vznik členství: 10. 3. 2006

zánik členství: 10. 3. 2010

vznik funkce: 24. 3. 2006

zánik funkce: 10. 3. 2010

Štíbrova 1215, Praha 8, 180 00, Česká republika

Marie Claude Favre

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 1997 - Poslední vztah: 18. 8. 2008

zánik členství: 26. 6. 2008

nar. 13.11.1954 do 18. 8. 2008 od 14. 1. 1997

14 rue A. C. Ernoult 92260, Fontenay aux Roses, Francouzská republika

Ing. Jiří Záruba

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 1997 - Poslední vztah: 11. 5. 2006

zánik členství: 17. 2. 2006

Opuková 58, Praha 6, Česká republika

Ing. Zdeněk Sekyra

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 1997 - Poslední vztah: 7. 5. 2009

Vršovická 93, Praha 10, Česká republika

Marie Claude Favre

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 1995 - Poslední vztah: 14. 1. 1997

14 rue A. C. Ernoult 92260, Fontenay aux Roses, Francouzská republika

Ing. Jiří Záruba

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 1995 - Poslední vztah: 14. 1. 1997

Opuková 58, Praha 6, Česká republika

Ing. Zdeněk Sekyra

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 1995 - Poslední vztah: 14. 1. 1997

Vršovická 93, Praha 10, Česká republika

Alain Thieffry

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 1994 - Poslední vztah: 2. 8. 1995

Charenton, 3 rue Etienne Mehul

Ing. Petr Kokeš

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 1994 - Poslední vztah: 2. 8. 1995

Slunná 27, Praha 6, Česká republika

Ing. Václav Hořejší

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 1994 - Poslední vztah: 2. 8. 1995

Staroměstská 23, České Budějovice, Česká republika

RNDr. Ludvík Hanuš

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 1992 - Poslední vztah: 27. 1. 1994

Nad lesem 283/9, Praha 4, Česká republika

Ing. Otakar Vrba

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 1992 - Poslední vztah: 27. 1. 1994

Seidlova 468, Praha 4, Česká republika

Mgr. Hana Křížová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 1992 - Poslední vztah: 27. 1. 1994

Na Folimance 2120/9, Praha 2, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Mgr. Lucie Bohátková

Člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2019

vznik členství: 30. 6. 2019

Žižkova 68, Beroun, 266 01, Česká republika

Daniel Kraft

Předseda představenstva

První vztah: 25. 9. 2017

vznik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 31. 8. 2017

Klánova 537/64, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 19 vztahů k této osobě

Petr Kučera

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2017

vznik členství: 30. 1. 2017

vznik funkce: 30. 1. 2017

Zemědělská 1572/2, Praha, 160 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Ladislav Šimek MBA

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2018 - Poslední vztah: 13. 8. 2019

vznik členství: 26. 6. 2018

zánik členství: 30. 6. 2019

Králova Výšina 848/57, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Jürgen Boenecke

předseda představenstva

První vztah: 24. 10. 2016 - Poslední vztah: 25. 9. 2017

vznik členství: 4. 10. 2016

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 4. 10. 2016

Neckarstrasse 12, Bodenheim, 552 94, Spolková republika Německo

Jürgen Boenecke

předseda představenstva

První vztah: 24. 10. 2016 - Poslední vztah: 25. 9. 2017

vznik členství: 4. 10. 2016

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 4. 10. 2016

Neckarstrasse 12, Bodenheim, 552 94, Spolková republika Německo

Lucie Bohátková

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2016 - Poslední vztah: 9. 7. 2018

vznik členství: 15. 6. 2016

zánik členství: 26. 6. 2018

vznik funkce: 15. 6. 2016

zánik funkce: 26. 6. 2018

Žižkova 68, Beroun, 266 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Karl-Heinz Hetfleisch-Wenzel

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2016

vznik členství: 24. 11. 2015

zánik členství: 14. 6. 2016

vznik funkce: 24. 11. 2015

zánik funkce: 14. 6. 2016

Johannisbrunnenstrasse, Walluf, 653 96, Spolková republika Německo

Karl-Heinz Hetfleisch-Wenzel

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2016

vznik členství: 24. 11. 2015

zánik členství: 14. 6. 2016

vznik funkce: 24. 11. 2015

zánik funkce: 14. 6. 2016

Johannisbrunnenstrasse, Walluf, 653 96, Spolková republika Německo

Karl Heinz Hetleisch Wenzel

jednatel

První vztah: 3. 12. 2015 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 24. 11. 2015

vznik funkce: 24. 11. 2015

Johannisbrunnenstrasse, Walluf, 653 96, Spolková republika Německo

Karl Heinz Hetleisch Wenzel

jednatel

První vztah: 3. 12. 2015 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 24. 11. 2015

vznik funkce: 24. 11. 2015

Johannisbrunnenstrasse, Walluf, 653 96, Spolková republika Německo

Petr Beneš

předseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2014 - Poslední vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 1. 10. 2014

zánik členství: 4. 10. 2016

vznik funkce: 1. 10. 2014

zánik funkce: 4. 10. 2016

Nad lesním divadlem 1113/18, Praha, 142 00, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Petr Beneš

předseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2014 - Poslední vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 1. 10. 2014

zánik členství: 4. 10. 2016

vznik funkce: 1. 10. 2014

zánik funkce: 4. 10. 2016

Nad lesním divadlem 1113/18, Praha, 142 00, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Beneš Petr

předseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 19. 12. 2014

vznik členství: 1. 10. 2014

vznik funkce: 1. 10. 2014

Nad lesním divadlem 1113/18, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Václav Hořejší

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 1. 7. 2013

zánik členství: 30. 9. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2015

Pasovská 1598/2, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Jaroslav Hejl

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2014 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 1. 7. 2013

zánik členství: 1. 10. 2014

zánik funkce: 1. 10. 2014

Pod Bažantnicí 624, Štěnovice, 332 09, Česká republika

Jaroslav Hejl

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2013 - Poslední vztah: 24. 4. 2014

vznik členství: 1. 7. 2013

Kyjevská 1992/40, Plzeň, 326 00, Česká republika

Pavel Čermák

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2013 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2013

zánik členství: 30. 11. 2016

zánik funkce: 30. 11. 2016

Václavská 784, Roztoky, 252 63, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Čermák

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2013 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 1. 7. 2013

zánik členství: 30. 11. 2016

zánik funkce: 30. 11. 2016

Václavská 784, Roztoky, 252 63, Česká republika

Další vztah k této osobě

Václav Hořejší

předseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 1. 7. 2013

vznik funkce: 2. 7. 2013

zánik funkce: 1. 10. 2014

Pasovská 1598/2, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Vítězslav Herle

Člen představenstva

První vztah: 14. 7. 2010 - Poslední vztah: 9. 7. 2013

vznik členství: 22. 5. 2010

zánik členství: 1. 7. 2013

Ke Stírce 1844/37, Praha 8, 182 00, Česká republika

Mgr. Jan Kárník

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 2010 - Poslední vztah: 9. 7. 2013

vznik členství: 22. 5. 2010

zánik členství: 1. 7. 2013

Roztylské náměstí 2386/5, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Václav Hořejší

Předseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2010 - Poslední vztah: 9. 7. 2013

vznik členství: 22. 5. 2010

zánik členství: 1. 7. 2013

vznik funkce: 24. 5. 2010

zánik funkce: 1. 7. 2013

Pasovská 1598/2, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Václav Hořejší

Předseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2007 - Poslední vztah: 14. 7. 2010

vznik členství: 31. 7. 2007

zánik členství: 21. 5. 2010

vznik funkce: 31. 7. 2007

zánik funkce: 21. 5. 2010

Pasovská 1598/2, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Christiaan Michiel Jaski

Člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2007 - Poslední vztah: 18. 8. 2008

vznik členství: 31. 7. 2007

zánik členství: 26. 6. 2008

pobyt v ČR: Praha 5, Geologická 4, PSČ 152 00 do 18. 8. 2008 od 29. 11. 2007

6861 AD Oosterbeek, Bredelaan 2, Nizozemské království

Yann Leblais

Člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2007 - Poslední vztah: 14. 7. 2010

vznik členství: 31. 7. 2007

zánik členství: 21. 5. 2010

Geologická 4, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. Vítězslav Herle

Člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2007 - Poslední vztah: 14. 7. 2010

vznik členství: 31. 7. 2007

zánik členství: 21. 5. 2010

Dukelských hrdinů 20, Praha 7, Česká republika

Jean Claude Popelard

Člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2007 - Poslední vztah: 18. 8. 2008

vznik členství: 31. 7. 2007

zánik členství: 26. 6. 2008

pobyt v ČR: Praha 5, Geologická 4, PSČ 152 00 do 18. 8. 2008 od 29. 11. 2007

78180 Montigny le Bretonneux, 9 rue Antonie Lavoisier, Francouzská republika

Ing. Jiří Záruba

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2006 - Poslední vztah: 29. 11. 2007

vznik členství: 19. 4. 2006

zánik členství: 31. 7. 2007

vznik funkce: 19. 4. 2006

zánik funkce: 31. 7. 2007

Opuková 686/58, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Václav Hořejší

předseda představenstva

První vztah: 27. 12. 2005 - Poslední vztah: 29. 11. 2007

vznik členství: 25. 4. 1997

zánik členství: 31. 7. 2007

vznik funkce: 1. 1. 2006

zánik funkce: 31. 7. 2007

Staroměstská 23, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Doc. Ing. Alexandr Rozsypal CSc.

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2005 - Poslední vztah: 11. 5. 2006

vznik členství: 17. 6. 1993

zánik členství: 15. 2. 2006

vznik funkce: 17. 6. 1993

zánik funkce: 15. 2. 2006

Štíbrova 1215, Praha 8, 180 00, Česká republika

Hans van Dord

člen

První vztah: 3. 4. 2004 - Poslední vztah: 29. 11. 2007

vznik členství: 28. 4. 2003

zánik členství: 31. 7. 2007

pobyt v ČR: Praha 5, Geologická 4, PSČ 152 00 do 29. 11. 2007 od 3. 4. 2004

Norelweg 7, 8161 NC EPE, Nizozemské království

Jean Claude Popelard

člen

První vztah: 3. 4. 2004 - Poslední vztah: 29. 11. 2007

vznik členství: 28. 4. 2003

zánik členství: 31. 7. 2007

pobyt v ČR: Praha 5, Geologická 4, PSČ 152 00 do 29. 11. 2007 od 3. 4. 2004

9 rue Antonie Lavoisier, 78180 Montigny le Bretonneux, Francouzská republika

Christiaan Michiel Jaski

člen

První vztah: 3. 4. 2004 - Poslední vztah: 29. 11. 2007

vznik členství: 28. 4. 2003

zánik členství: 31. 7. 2007

pobyt v ČR: Praha 5, Geologická 4, PSČ 152 00 do 29. 11. 2007 od 3. 4. 2004

Bredelaan 2, 6861 AD Oosterbeek, Nizozemské království

Doc. Ing. Alexandr Rozsypal CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 17. 8. 1999 - Poslední vztah: 27. 12. 2005

vznik funkce: 17. 6. 1993

zánik funkce: 31. 12. 2005

Štíbrova 1215, Praha 8, Česká republika

René Bonaz

Člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1998 - Poslední vztah: 3. 4. 2004

zánik členství: 28. 4. 2003

Geologická 4, Praha 5, Česká republika

Ing. Václav Hořejší

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1998 - Poslední vztah: 27. 12. 2005

vznik členství: 25. 4. 1997

Staroměstská 23, České Budějovice, Česká republika

Francois Carretté nar. 19.2.1937

Člen představenstva

První vztah: 14. 1. 1997 - Poslední vztah: 3. 4. 2004

zánik členství: 28. 4. 2003

Geologická 4, Praha 5, Česká republika

Ing. Jiří Libus

Člen představenstva

První vztah: 14. 1. 1997 - Poslední vztah: 30. 4. 1998

Pirinská 3245, Praha 4, Česká republika

Alain Larriere nar. 2.5.1938

Člen představenstva

První vztah: 14. 1. 1997 - Poslední vztah: 1. 10. 1998

Geologická 4, Praha 5, Česká republika

Ing. Alexandr Rozsypal CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 14. 1. 1997 - Poslední vztah: 17. 8. 1999

Štíbrova 1215, Praha 8, Česká republika

Yan Leblais nar. 20.9.1952

Člen představenstva

První vztah: 14. 1. 1997 - Poslední vztah: 29. 11. 2007

vznik členství: 17. 6. 1993

zánik členství: 31. 7. 2007

Geologická 4, Praha 5, Česká republika

Marc Panet nar. 8.9.1938

Člen představenstva

První vztah: 14. 1. 1997 - Poslední vztah: 3. 4. 2004

zánik členství: 28. 4. 2003

Geologická 4, Praha 5, Česká republika

Ing. Vítězslav Herle

Člen představenstva

První vztah: 14. 1. 1997 - Poslední vztah: 29. 11. 2007

vznik členství: 28. 4. 1995

zánik členství: 31. 7. 2007

Dukelských hrdinů 20, Praha 7, Česká republika

Ing. Vítězslav Herle

Člen představenstva

První vztah: 2. 8. 1995 - Poslední vztah: 14. 1. 1997

Dukelských hrdinů 20, Praha 7, Česká republika

Ing. Alexandr Rozsypal CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 4. 10. 1994 - Poslední vztah: 14. 1. 1997

Štíbrova 1215, Praha 8, Česká republika

Ing. Richard Barvínek

Člen představenstva

První vztah: 4. 10. 1994 - Poslední vztah: 2. 8. 1995

Na Dionýsce 1, Praha 6, Česká republika

Marc Panet

Člen představenstva

První vztah: 4. 10. 1994 - Poslední vztah: 14. 1. 1997

Geologická 4, Praha 5, Česká republika

Francois Carretté

Člen představenstva

První vztah: 4. 10. 1994 - Poslední vztah: 14. 1. 1997

Geologická 4, Praha 5, Česká republika

Alain Larriere

Člen představenstva

První vztah: 4. 10. 1994 - Poslední vztah: 14. 1. 1997

Geologická 4, Praha 5, Česká republika

Yan Leblais

Člen představenstva

První vztah: 4. 10. 1994 - Poslední vztah: 14. 1. 1997

Geologická 4, Praha 5, Česká republika

Marc Panet

Člen představenstva

První vztah: 2. 5. 1994 - Poslední vztah: 4. 10. 1994

43 ave Le Notre, Sceaux, Česká republika

Francois Carretté

Člen představenstva

První vztah: 2. 5. 1994 - Poslední vztah: 4. 10. 1994

19 rue Berlioz, Paris, Česká republika

Ing. Alexandr Rozsypal CSc.

Člen představenstva

První vztah: 2. 5. 1994 - Poslední vztah: 4. 10. 1994

Štíbrova 1215, Praha 8, Česká republika

Yan Leblais

Člen představenstva

První vztah: 2. 5. 1994 - Poslední vztah: 4. 10. 1994

31 rue Verneuil, Paris, Česká republika

Alain Larriere

Člen představenstva

První vztah: 2. 5. 1994 - Poslední vztah: 4. 10. 1994

9 rue Prosper Merimée, Savigny-Sur-Orge, Česká republika

Ing. Jiří Libus

Člen představenstva

První vztah: 2. 5. 1994 - Poslední vztah: 14. 1. 1997

Pirinská 3245, Praha 4, Česká republika

Ing. Václav Hořejší

Člen představenstva

První vztah: 17. 12. 1992 - Poslední vztah: 2. 5. 1994

Staroměstká 23, České Budějovice, Česká republika

RNDr. Petr Vitásek

Člen představenstva

První vztah: 17. 12. 1992 - Poslední vztah: 17. 12. 1992

Štítného 22, Praha 3, Česká republika

Ing. Richard Barvínek

Předseda představenstva

První vztah: 17. 12. 1992 - Poslední vztah: 4. 10. 1994

Na Dionýsce 1, Praha 6, Česká republika

Josef Teska

Člen představenstva

První vztah: 17. 12. 1992 - Poslední vztah: 2. 5. 1994

U vinohradské nemocnice 12, Praha 3, Česká republika

Ing. Zdeněk Sekyra

Člen představenstva

První vztah: 17. 12. 1992 - Poslední vztah: 2. 5. 1994

Vršovická 93, Praha 10, Česká republika

Ing. Jaroslav Ungerman

Člen představenstva

První vztah: 17. 12. 1992 - Poslední vztah: 2. 5. 1994

Kunínova 1720, Praha 4, Česká republika

Ing. Václav Hořejší

Předseda představenstva

První vztah: 24. 10. 1991 - Poslední vztah: 17. 12. 1992

Staroměstská 23, České Budějovice, Česká republika

Ing. Otakar Vrba

Člen představenstva

První vztah: 24. 10. 1991 - Poslední vztah: 17. 12. 1992

Seidlova 468/5, Praha 4, Česká republika

Ing. Věra Koukalová

Člen představenstva

První vztah: 24. 10. 1991 - Poslední vztah: 17. 12. 1992

Tovární 3, Praha 7, Česká republika

Ing. Jiří Seyček

Člen představenstva

První vztah: 24. 10. 1991 - Poslední vztah: 17. 12. 1992

Amurská 8, Praha 10, Česká republika

Ing. René Šmerda

Člen představenstva

První vztah: 24. 10. 1991 - Poslední vztah: 17. 12. 1992

Svojševická 2836, Praha 4, Česká republika

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

od 6. 11. 2017

Společnost společně zastupuje předseda představenstva a jeden člen představenstva.

do 6. 11. 2017 od 19. 12. 2014

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají členové představenstva nebo předseda představenstva a to každý z těchto osob samostatně.

do 15. 4. 2009 od 15. 4. 2009

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají členové představenstva nebo předseda představenstva a to každá z těchto osob samostatně.

do 19. 12. 2014 od 15. 4. 2009

Za společnost jedná a podepisuje každý člen a předseda představenstva.

do 15. 4. 2009 od 18. 8. 2008

Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně, či předseda představenstva samostatně. Pro případy nabídkových řízení pro veřejné zakázky, kdy se vyžadují podpisy členů statutárních orgánů, může předseda představenstva delegovat svou pravomoc podpisovat samostatně, na kteréhokoliv člena představenstva.

do 18. 8. 2008 od 1. 10. 1998

Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně.

do 1. 10. 1998 od 30. 4. 1998

Za společnost jednají a podepisují dva členové předsta- venstva společně. Podepisování se děje tak, že k názvu společnosti připojí oprávnění svůj vlastnoruční podpis.

do 30. 4. 1998 od 17. 12. 1992

Podepisování za společnost: Podepisování za akciovou společnost se děje tak, že k vytištěnému mebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva.

do 17. 12. 1992 od 24. 10. 1991

Další vztahy firmy SG Geotechnika a.s.

PURUM KRAFT a.s.

První vztah: 25. 9. 2017

Národní 961/25, Praha, 110 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Daniel Kraft

  předseda představenstva

  Klánova 537/64, Praha, 147 00, Česká republika

 • Vladimíra Kraftová

  člen představenstva

  Klánova 537/64, Praha, 147 00, Česká republika

 • Roman Vinař

  člen dozorčí rady

  Šromova 865/14, Praha, 198 00, Česká republika

 • Tomáš Vymazal

  člen představenstva

  Dunická 3144/6, Praha, 141 00, Česká republika

 • Iva Demská

  Předseda dozorčí rady

  U Pivovaru 2304, Benešov, 256 01, Česká republika

 • Jan Demský

  Předseda dozorčí rady

  Tisem 94, 257 56, Česká republika

 • Vladimír Semerád

  člen dozorčí rady

  Na Výsluní 236, Mirošovice, 251 66, Česká republika

 • Ing. Ludvík Sembdner

  Kordačova 940, Kladno 4, 272 04, Česká republika

Akcionáři

PURUM KRAFT a.s., IČ: 27863468

Národní 961/25, Česká republika, Praha 1, 110 00

od 25. 9. 2017

ARCADIS Europe B.V.

Gustav Mahlerplein 97 103, Nizozemské království, Amsterdam

do 25. 9. 2017 od 30. 6. 2013

ARCADIS CZ a.s., IČ: 28201493

Na strži 1702/65, Česká republika, Praha 4, 140 62

do 30. 6. 2013 od 13. 1. 2012

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 10. 1991

Živnosti

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 7. 3. 2012
Geologické práce
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 10. 10. 2001
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 8. 10. 2001
Výkon zeměměřických činností
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 4. 10. 2001
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 23. 2. 1999
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 25. 1. 1999
Provádění ohňostrojných prací
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 17. 5. 1996
Provádění trhacích prací
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 17. 5. 1996
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 26. 8. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 24. 10. 1991

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).