Hlavní navigace

SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s.

Firma SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2908, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 50 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26864924

Sídlo:

Malá Morávka 122, 793 36

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 6. 2005

DIČ:

CZ26864924

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
49393 Nepravidelná pozemní osobní doprava
55101 Hotely
5590 Ostatní ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
931 Sportovní činnosti
93290 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2908, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s. od 29. 6. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 29. 6. 2005

adresa

122
Malá Morávka 79336 od 5. 2. 2014

Předmět podnikání

Provozování dráhy a drážní dopravy na lanové dráze. od 27. 2. 2013

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 5. 11. 2012

Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče od 5. 11. 2012

Hostinská činnost od 29. 6. 2005

Ubytovací služby do 5. 11. 2012 od 29. 6. 2005

Velkoobchod do 5. 11. 2012 od 29. 6. 2005

Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 5. 11. 2012 od 29. 6. 2005

Zprostředkování obchodu a služeb do 5. 11. 2012 od 29. 6. 2005

Pronájem a půjčování věcí movitých do 5. 11. 2012 od 29. 6. 2005

Realitní činnost do 5. 11. 2012 od 29. 6. 2005

Správa a údržba nemovitostí do 5. 11. 2012 od 29. 6. 2005

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 5. 11. 2012 od 29. 6. 2005

Reklamní činnost a marketing do 5. 11. 2012 od 29. 6. 2005

Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě do 5. 11. 2012 od 29. 6. 2005

Organizování sportovních soutěží do 5. 11. 2012 od 29. 6. 2005

Pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy do 5. 11. 2012 od 29. 6. 2005

Ostatní skutečnosti

rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 25.4.2006: a) Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti obchodní společnosti SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s. se sídlem Malá Morávka 122, PSČ 793 36, identifikační číslo: 268 64 924, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2908 (dále též jen "Společnost") ze stávající výše 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o 48,000.000,- Kč (slovy: čtyřicetosmmilionů korun českých) na 50,000.000,- Kč (slovy: padesátmilionů korun českých). Upisování akcií na d částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti ve výši 2,000.000,-Kč je v plném rozsahu splacen. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 480 (slovy: čtyřistaosmdesáti) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých); emisní kurs všech upisovaných akcií bude či nit částku ve výši 50,419.200,- Kč, tedy emisní kurs každé jedné upisované akcie bude činit částku ve výši 105.040,- Kč s tím, že rozdíl mezi jmenovitou hodnotou akcie a emisním kursem bude určen jako příděl do rezervního fondu společnosti. c) Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je pan Radim Masný, rodné číslo 55-05-20/1834, bytem Opava, Předměstí, Bartoníčkova 1620/21 (dále jen "předem určený zájemce"). d) bez využití přednostního práva lze upsat akcie v notářské kanceláři JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě na adrese Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 41/3138, PSČ 702 00; představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě tří dnů ode dn e nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že k upsání akcie se poskytuje lhůta patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie; upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí je diného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. e) pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude započtena proti peněžitým pohledávkám předem určeného zájemce za Společností na vrácení poskytnutých peněžních prostředků vyplývajících z těchto závazků: 1.) z titulu nároku na zaplacení kupní ceny vyplývající z kupní smlouvy uzavřené dne 1.7.2005 mezi společností DRAFT - OVA a.s., se sídlem Opava 1, U Jaktařské brány 156/8, PSČ: 74601, IČ: 47673630, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B., vložka 639 jako prodávajícím a dlužníkem - Společností jako kupujícím ve výši 2,038.111,- Kč, kterou věřitel - předem určený zájemce nabyl smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 2.1.2006 2.) z titulu nároku na zaplacení části kupní ceny vyplývající z kupní smlouvy uzavřené dne 1.7.2005 mezi společností DRAFT - OVA a.s., se sídlem Opava 1, U Jaktařské brány 156/8, PSČ: 74601, IČ: 47673630, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským so udem v Ostravě v oddílu B., vložka 639 jako prodávajícím a dlužníkem - Společností jako kupujícím ve výši 1.626.035,50 Kč, kterou věřitel - předem určený zájemce nabyl smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 2.1.2006 3.) z titulu nároku na vrácení poskytnuté půjčky mezi společností DRAFT - OVA a.s., se sídlem Opava 1, U Jaktařské brány 156/8, PSČ: 74601, IČ: 47673630, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B., vložka 639 jako věřitel em a dlužníkem - Společností dle smlouvy o půjčce ze dne 31.12.2005 ve výši 3.300.000,- Kč, kterou věřitel - předem určený zájemce nabyl smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 2.1.2006 4.) z titulu nároku na zaplacení kupní ceny vyplývající z kupní smlouvy uzavřené dne 4.11.2005 mezi společností DRAFT - OVA a.s., se sídlem Opava 1, U Jaktařské brány 156/8, PSČ: 74601, IČ: 47673630, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B., vložka 639 jako prodávajícím a dlužníkem - Společností jako kupujícím na věci nemovité, konkrétně pozemku zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál pro katastrální území Malá Morávka, parc. č. 201/1 o výměře 2267 m2 ve výši 566.750,- Kč, kterou věřitel - předem určený zájemce nabyl smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 2.1.2006 5.) z titulu nároku na zaplacení kupní ceny vyplývající z kupní smlouvy uzavřené dne 1.7.2005 mezi společností DRAFT - OVA a.s., se sídlem Opava 1, U Jaktařské brány 156/8, PSČ: 74601, IČ: 47673630, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B., vložka 639 jako prodávajícím a dlužníkem - Společností jako kupujícím na věci nemovité, konkrétně budovy čp. 122 stojící na zastavěném pozemku parc.č. st. 311 o výměře 907m2, zastavěného pozemku parc. č. st. 311 o výměře 907 m2 - za stavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 192/1 o výměře 1604 m2 - ostatní plocha, pozemku parc. č. 192/2 o výměře 1184 m2 - ostatní plocha, pozemku 192/3 o výměře 3220 m2 - ostatní plocha a pozemku parc. č. 192/4 o výměře 518 m2 - ostatní plocha, nemovit ostí. zapsaných na LV č.187 pro okres Bruntál, obec Malá Morávka, katastrální území Malá Morávka v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál ve výši 8,000.000,- Kč, kterou věřitel - předem určený záj emce nabyl smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 2.1.2006 z titulu nároku na zaplacení kupní ceny vyplývající z kupní smlouvy uzavřené dne 20.12.2005 mezi společností DRAFT - OVA a.s., se sídlem Opava 1, U Jaktařské brány 156/8, PSČ: 74601, IČ: 47673630, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v O stravě v oddílu B., vložka 639 jako prodávajícím a dlužníkem - Společností jako kupujícím na věci nemovité, a to konkrétně budovy bez č.p./č.e. - občanské vybavenosti stojící na zastavěném pozemku parc. č. st. 395 o výměře 432 m2, dále pak zastavěného po zemku parc. č. st. 395 o výměře 432 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 57 o výměře 207 m2 - zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště a pozemku parc. č. 186/2 o výměře 311 m2 - ostatní plocha - jiná plocha ve výši 2,500.000,- Kč, kterou vě řitel - předem určený zájemce nabyl smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 2.1.2006 6.) z titulu nároku na vrácení poskytnuté půjčky mezi Mgr. Karlem Ležatkou, bytem Zámecká 803, Klimkovice, r.č. 740404/5209 jako věřitelem a dlužníkem - Společností dle smlouvy o půjčce ze dne 2.10.2005 ve výši 1.380.000,- Kč, kterou věřitel - předem urče ný zájemce nabyl smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 2.1.2006 7.) z titulu nároku na vrácení poskytnuté půjčky mezi společností IPSUM a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída 966/22, PSČ 702 00, IČ: 26864932, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíle B, vložce 2907 ja ko věřitelem a dlužníkem - Společností dle smlouvy o půjčce ze dne 5.12.2005 ve výši 5,000.000,- Kč, kterou věřitel - předem určený zájemce nabyl smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 2.1.2006 8.) z titulu nároku na úhradu kupní ceny postoupené pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 8.12.2005 uzavřené mezi dlužníkem - Společností a společností DRAFT - OVA a.s., se sídlem Opava 1, U Jaktařské brány 156/8, PSČ: 74601, IČ: 47 673630, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B., vložka 639, jejímž předmětem bylo postoupení pohledávky z titulu poskytnuté půjčky společnosti Vítkovská Obchodní s.r.o., IČ: 25874195 se sídlem Vítkov, Švermova čp. 238, jak ji věřitel - předem určený zájemce sám nabyl smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 2.1.2006 ve výši 2,100.000,- Kč 9.) z titulu nároku na vrácení poskytnuté půjčky mezi společností PHIOLA a.s. , se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída 966/22, PSČ 702 00, IČ: 26864991, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíle B, vložce 2910 jako věřitelem a dlužníkem ? Společností dle smlouvy o půjčce ze dne 5.12.2005 ve výši 5,000.000,- Kč, kterou věřitel - předem určený zájemce nabyl smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 2.1.2006 10.) z titulu nároku na vrácení poskytnuté půjčky dle smlouvy o půjčce ze dne 31.12.2005 uzavřené mezi dlužníkem - Společností a věřitelem - předem určeným zájemcem ve výši 17, 200.000,- Kč 11.) z titulu nároku na vrácení poskytnuté půjčky dle smlouvy o půjčce ze dne 2.10.2005 uzavřené mezi dlužníkem - Společností a věřitelem - předem určeným zájemcem ve výši 1,708.579,42 Kč s tím, že zanikne část pohledávky předem určeného zájemce za Společností vyplývající z této smlouvy ve výši 379,42 Kč, když zbývající výše pohledávky vyplývající z této smlouvy ve výši 1,708.200,- Kč zanikne zápočtem f) Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpozději první den běhu této lhůty. Současně s tím zašle nebo předá představenstvo společnosti předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení. g) Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : * smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění po zdějších předpisů, * ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti; * peněžité pohledávky upisovatele budou započteny ve výši 50,419.200,- Kč (slovy: padesátmilionůčtyřistadevatenácttisícdvěstě korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky ve výši 50,419.200,- Kč zaniknou a je tímto spln ěna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu; do 27. 4. 2006 od 25. 4. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

od 27. 4. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 27. 4. 2006 od 29. 6. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 500 od 7. 11. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 500 do 7. 11. 2019 od 5. 2. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 500 do 5. 2. 2014 od 27. 4. 2006
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 27. 4. 2006 od 29. 6. 2005

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Petr Haas

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 7. 11. 2019

vznik funkce: 7. 11. 2019

9. května 862, Klimkovice, 742 83, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jana Zimová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 7. 11. 2019

Rothmayerova 518/11, Praha, 102 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Otava

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 7. 11. 2019

vznik funkce: 7. 11. 2019

Hanzelkova 2757/2a, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Gabriela Bártková

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2019 - Poslední vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 30. 1. 2014

zánik členství: 6. 11. 2019

vznik funkce: 30. 1. 2014

zánik funkce: 6. 11. 2019

9. května 898, Klimkovice, 742 83, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  IPSUM a.s.

  28. října 1610/95, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00

 • člen dozorčí rady

  ZAKFIRM a.s.

  28. října 1610/95, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00

Gabriela Bártková

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2014 - Poslední vztah: 5. 6. 2019

vznik členství: 30. 1. 2014

vznik funkce: 30. 1. 2014

Studénka 9, 742 13, Česká republika

Ing. Jana Svršková

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2012 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 19. 9. 2012

zánik členství: 30. 1. 2014

vznik funkce: 19. 9. 2012

zánik funkce: 30. 1. 2014

Na Jízdárně 3019/22, Ostrava, 702 00, Česká republika

Jana Strakošová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2010 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 16. 3. 2010

zánik členství: 30. 1. 2014

Husova 1869/3, Ostrava, 702 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martina Laryšová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2010 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 16. 3. 2010

zánik členství: 30. 1. 2014

Dolní 400, Pustá Polom, 747 69, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Haas

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2010 - Poslední vztah: 5. 11. 2012

vznik členství: 16. 3. 2010

zánik členství: 19. 9. 2012

vznik funkce: 16. 3. 2010

zánik funkce: 19. 9. 2012

9. května 862, Klimkovice, 742 83, Česká republika

Radek Masný

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 19. 4. 2010

vznik členství: 31. 7. 2006

zánik členství: 16. 3. 2010

vznik funkce: 31. 7. 2006

zánik funkce: 16. 3. 2010

Hlavní 92/137, Opava, 747 06, Česká republika

Marcela Látalová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 19. 4. 2010

vznik členství: 31. 7. 2006

zánik členství: 16. 3. 2010

V kótě 139/7, Přerov, 751 27, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Andrea Harazinová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 19. 4. 2010

vznik členství: 31. 7. 2006

zánik členství: 16. 3. 2010

Hlavní 92/137, Opava, 747 06, Česká republika

Ing. Jana Ležatková

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2005 - Poslední vztah: 25. 10. 2006

vznik členství: 29. 6. 2005

zánik členství: 31. 7. 2006

vznik funkce: 29. 6. 2005

zánik funkce: 31. 7. 2006

Dvorní 755/3, Ostrava, Česká republika

Monika Rohonyová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2005 - Poslední vztah: 25. 10. 2006

vznik členství: 29. 6. 2005

zánik členství: 31. 7. 2006

Dětská 919/7, Ostrava, Česká republika

Tomáš Látal

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2005 - Poslední vztah: 25. 10. 2006

vznik členství: 29. 6. 2005

zánik členství: 31. 7. 2006

V Kótě 139/7, Přerov XIII, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Luděk Galvas

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 7. 11. 2019

Třešňová 5585/10A, Ostrava, 722 00, Česká republika

Mgr. Karel Ležatka

předseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 7. 11. 2019

vznik funkce: 7. 11. 2019

Sokolovská 6234/64, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Záhorec

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 7. 11. 2019

vznik funkce: 7. 11. 2019

Kukulova 24, Praha, 169 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. David Bečvář

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 7. 11. 2019

vznik funkce: 7. 11. 2019

Veslařská 85/202, Brno, 637 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Karel Ležatka

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2019 - Poslední vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 30. 1. 2014

zánik členství: 6. 11. 2019

vznik funkce: 3. 2. 2014

zánik funkce: 6. 11. 2019

Sokolovská 6234/64, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Luděk Galvas

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2017 - Poslední vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 21. 9. 2012

zánik členství: 6. 11. 2019

Třešňová 5585/10A, Ostrava, 722 00, Česká republika

Mgr. Karel Ležatka

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 2. 2014 - Poslední vztah: 23. 10. 2019

vznik členství: 30. 1. 2014

vznik funkce: 3. 2. 2014

9. května 898, Klimkovice, 742 83, Česká republika

Ing. Luděk Galvas

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2014 - Poslední vztah: 4. 8. 2017

vznik členství: 21. 9. 2012

Třešňová 5585/10A, Ostrava, 722 00, Česká republika

Ing. Luděk Galvas

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2014 - Poslední vztah: 4. 8. 2017

vznik členství: 21. 9. 2012

Třešňová 5585/10A, Ostrava, 722 00, Česká republika

Ing. Petr Haas

předseda představenstva

První vztah: 5. 2. 2014 - Poslední vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 30. 1. 2014

zánik členství: 6. 11. 2019

vznik funkce: 3. 2. 2014

zánik funkce: 6. 11. 2019

9. května 862, Klimkovice, 742 83, Česká republika

Ing. Luděk Galvas

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2012 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 21. 9. 2012

Třešňová 5585/10A, Ostrava, 722 00, Česká republika

Gabriela Bártková

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 4. 2010 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 16. 3. 2010

zánik členství: 30. 1. 2014

vznik funkce: 16. 3. 2010

zánik funkce: 30. 1. 2014

Studénka 9, 742 13, Česká republika

Jaroslav Lukeš

předseda představenstva

První vztah: 19. 4. 2010 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 16. 3. 2010

zánik členství: 30. 1. 2014

vznik funkce: 16. 3. 2010

zánik funkce: 30. 1. 2014

Malá Morávka 6, 793 36, Česká republika

Kateřina Haasová

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2010 - Poslední vztah: 5. 11. 2012

vznik členství: 16. 3. 2010

zánik členství: 21. 9. 2012

9. května 862, Klimkovice, 742 83, Česká republika

Gabriela Bártková

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 19. 4. 2010

vznik členství: 31. 7. 2006

zánik členství: 16. 3. 2010

vznik funkce: 31. 7. 2006

zánik funkce: 16. 3. 2010

Studénka 9, 742 13, Česká republika

Jaroslav Lukeš

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 19. 4. 2010

vznik členství: 31. 7. 2006

zánik členství: 16. 3. 2010

vznik funkce: 31. 7. 2006

zánik funkce: 16. 3. 2010

Malá Morávka 6, 793 36, Česká republika

Kateřina Haasová

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 19. 4. 2010

vznik členství: 31. 7. 2006

zánik členství: 16. 3. 2010

9. května 862, Klimkovice, 742 83, Česká republika

Kateřina Haasová

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2005 - Poslední vztah: 25. 10. 2006

vznik členství: 29. 6. 2005

zánik členství: 31. 7. 2006

vznik funkce: 29. 6. 2005

zánik funkce: 31. 7. 2006

9. května 862, Klimkovice, Česká republika

Gabriela Bártková

předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2005 - Poslední vztah: 25. 10. 2006

vznik členství: 29. 6. 2005

zánik členství: 31. 7. 2006

vznik funkce: 29. 6. 2005

zánik funkce: 31. 7. 2006

Studénka 9, Česká republika

Marcela Látalová

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2005 - Poslední vztah: 25. 10. 2006

vznik členství: 29. 6. 2005

zánik členství: 31. 7. 2006

V kótě 139/7, Přerov XIII, Česká republika

Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva.

od 5. 2. 2014

J e d n á n í : Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy alespoň dva členové představenstva společně.

do 5. 2. 2014 od 25. 10. 2006

J e d n á n í : Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.

do 25. 10. 2006 od 29. 6. 2005

Další vztahy firmy SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s.

IPSUM a.s.

První vztah: 1. 11. 2019 - Poslední vztah: 7. 11. 2019

28. října 1610/95, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Karel Ležatka

  člen představenstva

  Sokolovská 6234/64, Ostrava, 708 00, Česká republika

 • Gabriela Bártková

  člen dozorčí rady

  9. května 898, Klimkovice, 742 83, Česká republika

Akcionáři

IPSUM a.s., IČ: 26864932

28. října 1610/95, Česká republika, Ostrava, 702 00

do 7. 11. 2019 od 1. 11. 2019

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 29. 6. 2005

Živnosti

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti lyžování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 12. 2016
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 8. 2. 2016
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 26. 11. 2013
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 25. 10. 2012
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 6. 2005
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 29. 6. 2005

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).