Hlavní navigace

Služby města Zlatých Hor, a.s.

Firma Služby města Zlatých Hor, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 854, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 41 256 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47677686

Sídlo:

Plynárenská 399, Zlaté Hory, 793 76

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

2. 11. 1994

DIČ:

CZ47677686

Aktuální kontaktní údaje Služby města Zlatých Hor, a.s.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01610 Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
25720 Výroba zámků a kování
3530 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 854, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Služby města Zlatých Hor, a.s. od 2. 11. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 2. 11. 1994

adresa

Plynárenská 399
Zlaté Hory 79376 od 21. 11. 2016

Předmět podnikání

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 19. 7. 2014

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 19. 7. 2014

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 18. 4. 2011

zámečnictví, nástrojářství od 18. 4. 2011

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 18. 4. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 18. 4. 2011

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 19. 7. 2014 od 18. 4. 2011

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 24. 11. 2004

lesnictví, těžba dřeva do 18. 4. 2011 od 24. 11. 2004

specializované stavební činnosti do 18. 4. 2011 od 24. 11. 2004

poskytování služeb osobního charakteru do 18. 4. 2011 od 24. 11. 2004

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 18. 4. 2011 od 24. 11. 2004

výroba tepelné energie od 17. 2. 2004

rozvod tepelné energie od 17. 2. 2004

výroba elektřiny od 17. 2. 2004

správa a údržba nemovitostí do 18. 4. 2011 od 6. 8. 2003

provozování vodovodů a kanalizací do 18. 4. 2011 od 6. 8. 2003

poskytování technických služeb do 18. 4. 2011 od 6. 8. 2003

montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení do 18. 4. 2011 od 6. 8. 2003

nakládání s odpady vyjma nebezpečných do 18. 4. 2011 od 6. 8. 2003

specializovaný maloobchod do 18. 4. 2011 od 6. 8. 2003

vedení účetnictví do 18. 4. 2011 od 6. 8. 2003

přípravné práce pro stavby do 18. 4. 2011 od 6. 8. 2003

poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob do 18. 4. 2011 od 6. 8. 2003

technické činnosti v dopravě do 18. 4. 2011 od 6. 8. 2003

silniční motorová doprava nákladní do 18. 4. 2011 od 6. 8. 2003

Vedení účetnictví a administrativní práce do 6. 8. 2003 od 20. 2. 1996

Služby kopírovací do 6. 8. 2003 od 20. 2. 1996

Ubytovací služby do 6. 8. 2003 od 20. 2. 1996

Zednictví do 6. 8. 2003 od 20. 2. 1996

Zemní výkopové práce do 6. 8. 2003 od 20. 2. 1996

Práce s motorovou pilou do 6. 8. 2003 od 20. 2. 1996

Provoz veřejných záchodků a umýváren do 6. 8. 2003 od 20. 2. 1996

Provoz parkoviště do 6. 8. 2003 od 20. 2. 1996

Provoz kluziště do 6. 8. 2003 od 20. 2. 1996

Výroba a prodej tepla do 6. 8. 2003 od 20. 2. 1996

Silniční motorová doprava do 6. 8. 2003 od 20. 2. 1996

Zámečnictví do 18. 4. 2011 od 20. 2. 1996

Provozování pohřebišť a krematorií do 19. 7. 2014 od 20. 2. 1996

Provoz umývárny aut do 20. 2. 1996 od 2. 11. 1994

Půjčovna motorových vozidel do 20. 2. 1996 od 2. 11. 1994

Vedení účetnictví a administrativní práce do 20. 2. 1996 od 2. 11. 1994

Služby kopírovací do 20. 2. 1996 od 2. 11. 1994

Hostinská činnost do 20. 2. 1996 od 2. 11. 1994

Ubytovací služby do 20. 2. 1996 od 2. 11. 1994

Zednictví do 20. 2. 1996 od 2. 11. 1994

Zámečnictví do 20. 2. 1996 od 2. 11. 1994

Malířství a natěračství do 20. 2. 1996 od 2. 11. 1994

Zemní výkopové práce do 20. 2. 1996 od 2. 11. 1994

Práce s motorovou pilou do 20. 2. 1996 od 2. 11. 1994

Provoz veřejných záchodků a umýváren do 20. 2. 1996 od 2. 11. 1994

Provoz parkoviště do 20. 2. 1996 od 2. 11. 1994

Pneuservis do 20. 2. 1996 od 2. 11. 1994

Provoz kluziště do 20. 2. 1996 od 2. 11. 1994

Výroba a prodej tepla do 20. 2. 1996 od 2. 11. 1994

Silniční motorová doprava do 20. 2. 1996 od 2. 11. 1994

Provozování pohřebišť a krematorií do 20. 2. 1996 od 2. 11. 1994

Správa a údržba bytového fondu do 6. 8. 2003 od 2. 11. 1994

Provoz a údržba vodovodů a kanalizací do 6. 8. 2003 od 2. 11. 1994

Terénní úpravy, výsadba a údržba zeleně do 6. 8. 2003 od 2. 11. 1994

Opravy a čištění komunikací a chodníků do 6. 8. 2003 od 2. 11. 1994

Montáž, oprava, údržba vyhrazených el. zařízení do 6. 8. 2003 od 2. 11. 1994

Podnikání v oblasti nakládání s odpady do 6. 8. 2003 od 2. 11. 1994

Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v přílohách č. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání a zboží tímto a jinými zákony vyloučeného do 6. 8. 2003 od 2. 11. 1994

Ostatní skutečnosti

Město Zlaté Hory jako jediný akcionář společnosti Služby města Zlatých Hor, a.s., vykonávající působnost valné hromady, v souladu s usnesením zastupitelstva města Zlaté Hory ze dne 4. 11. 2019 číslo 96: zvyšuje základní kapitál společnosti, a to upsáním nových akcií nepeněžitými vklady s využi-tím přednostního práva stávajícího akcionáře, který upíše všechny akcie. Základní kapitál bude zvýšen o částku 16.843.000,--Kč (slovy: šestnácti milionů osmi s et čtyřiceti tří tisíc korun českých), tedy na částku 41.256.000,--Kč (slovy: čtyřiceti jednoho milionu dvou set padesáti šesti tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tuto částku. Bude emitováno 16.843 (šestnáct tisíc osm set čtyřicet tři) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Nově emitované akcie nebudou kótované, přičemž emisní kurs těchto nově upsaných akcií splatí město Zlaté Hory společnosti níže uvedeným nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti. Bližší popis tohoto nepeněžitého vkladu města Zlaté Hory je obsažen ve znaleckém posudku č. 1969-39/2019 soudního znalce Josefa Škody o obvyklé ceně části kanalizačních stok a vodovodních řádů ve Zlatých Horách ze dne 19. 9. 2019 a ve znaleckém posudku č. 1970 - 40/2019 o obvyklé ceně pozemkové parcely č. 188/3 při ČOV na Rejvízu, ve Zlatých Horách ze dne 26. 9. 2019. Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem, a to: - pozemkem p.č. 188/3 v katastrální území Rejvíz a staveb Centrum Kanalizace, Splaškové kanalizace Na Sídlišti ZH- stoka F, Kanalizace Podlesí, Sokolská, Boční a Myslbekova, Splaškové kanalizace ulice Nerudova ZH stoka A, Kanalizace ulice Úzká, Hlucholazské nábř.-stoky E, E1, G, H, Kanalizace Na Okálech ZH - řadová zástavba OKAL, Kanalizace ulice Příkrá a Mlýnská stoky C, D, Splaškové kanalizace, lokalita u školy stoky A, A1, Centrum Vodovod, Vodovod-lokalita u školy vše v k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách. Znalecké posudky určily hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu města Zlaté Hory do základního kapitálu společnosti na 16.843.030,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií společnosti, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad města, kdy rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu města Zlaté Hory a jmenovitou hodnotou všech takto nově upsaných akcií společn osti činí částku ve výši 30,- Kč a tvoří v souladu s ustanovením § 249 zákona o obchodních korporacích emisní ážio. Jako protiplnění bude akcionáři společnosti městu Zlaté Hory vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitému vkladu do základního kapitálu společnosti celkem 16.843 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000 ,- Kč každá. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je realizace podnikatelského záměru a posilování vlastních finančních zdrojů společnosti k financování tohoto záměru. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. Místo a lhůta pro upisování akcií: V prvním kole upisování se stanovuje (40) čtyřicetidenní lhůta, a to počínaje dnešním dnem. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč bude možné při využití přednostního práva upsat 16.843 nových akcií; na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč bude možné při využití přednostního práva upsat 1.684,3 nových akcií; na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč bude možné při využití přednostního práva upsat 168,43 nových akcií; na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč bude možné při využití přednostního práva upsat 16,843 nových akcií; s tím, že lze upsat pouze celý počet akcií. Město Zlaté Hory a společnost uzavřou za účelem upsání výše uvedených akcií písemnou smlouvu o úpisu akcií, a to ve lhůtě 40 (čtyřiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí jediným akcionářem společnosti. Tato smlouva bude uzavřena v sídle společnosti ve Zla tých Horách, Plynárenská 399, 793 76 Zlaté Hory, v kanceláři předsedy představenstva, v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod. Upisování akcií se navrhuje realizovat s využitím možnosti upsání akcií před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s ust. § 477 odst. 2) zákona o obchodních korporacích, je vázáno na rozvazovací pod mínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě splnění této podmínky je upsání akcií neúčinné. V případě, že jediný akcionář neupíše akcie v souladu s tímto rozhodnutím, rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se ve smyslu ust. § 493 zákona o obchodních korporacích zrušuje a vkladová povinnost zaniká. Místo a lhůta pro splacení: Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu města Zlaté Hory je sídlo společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu městem Zlaté Hory činí 40 (slovy: čtyřicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi městem Zlaté Hory a společností, a to předáním účinné smlouvy o vnesení vkladu, včetně faktického předání nepeněžitého vkladu. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií. od 7. 4. 2020

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 19. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 23. 4. 2015 od 19. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 23. 4. 2015 od 19. 7. 2014

Jediný akcionář - Město Zlaté Hory - rozhodl v působnosti valné hromady dne 14.5.2012 tak, že se zvyšuje základní kapitál společnosti Služby města Zlatých Hor, a.s. z dosavadní částky 20.944.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů devět set čtyřicet čtyři tisíc korun českých) o částku 3.469.000,-- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta šedesát devět tisíc korun českých), na celkovou částku 24.413.000,-- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů čtyři sta třináct tisíc korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií, za následujících podmínek: 1) Budou upsány 3 (slovy: tři kusy) nových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), 4 (slovy: čtyři kusy) nových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akci e 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 6 (slovy: šest kusů) nových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 9 (slovy: devět kusů) nových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých). Nově upisované akcie nebudou kotované. 2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 3.469.000,-- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta šedesát devět tisíc korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. 3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4) Upisování akcií nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti a důvodem pro zvýšení základního kapitálu je získání nemovitostí k provozování podnikatelské činnosti společnosti. Předmět nepeněžitého vkladu je hospodářsky využitelný v rámci předmě tu podnikání společnosti. 5) Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen, nadto zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem. 6) Jediný akcionář prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií, tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku. 7) Všechny akcie budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií a budou nabídnuty k úpisu jedinému předem určenému zájemci, a to Městu Zlaté Hory, se sídlem Zlaté Hory, nám. Svobody 80, PSČ 793 76, IČ 00296481. 8) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- K č (slovy: jeden tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. 9) Místem upisování je sídlo jediného akcionáře - Města Zlaté Hory, tedy Zlaté Hory, nám. Svobody 80, v pracovní dny od 10.00 hodin do 14.00 hodin. 10) Upisovatel - Město Zlaté Hory, se sídlem Zlaté Hory, nám. Svobody 80, PSČ 793 76, IČ 00296481, provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností Služby města Zlatých Hor, a.s. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou formu, podpisy na n í musí být úředně ověřeny. 11) Lhůta pro upisování akcií je třicet (30) dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byl doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Představenstvu společnosti Služby města Zlatých Hor, a.s. se ukládá doručit návrh smlouvy o upsání akcií bez zbyt ečného odkladu poté, co bude podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhod nutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání nových akcií. 12) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. 13) Emisní kurs 22 (slovy: dvaceti dvou) kusů nových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), resp. 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), resp. 10.000,-- Kč (sl ovy: deset tisíc korun českých), resp. 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), bude splacen nepeněžitým vkladem ve výši 3.469.000,-- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta šedesát devět tisíc korun českých). 14) Předmět nepeněžitého vkladu tvoří: budova bez čp/če (obč. vyb.) postavená na pozemku parcelní číslo 3044, budova č.p. 400 (jiná stavba) postavená na pozemku parcelní číslo 216, budova č.p. 399 (obč. vyb.) postavená na pozemku parcelní číslo 217 a poze mky parcelní čísla 216 - zastavěná plocha a nádvoří, 2626/2 - ostatní plocha, 2627/1 - ostatní plocha, 2627/2 - ostatní plocha, 3044 - zastavěná plocha a nádvoří a 3045/2 - ostatní plocha, vše v katastrálním území Zlaté Hory v Jeseníkách, obci Zlaté Hory, zapsané na listu vlastnictví číslo 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména skladem inertního materiálu, přístřeškem, venkovními úpravami, vodárnou a trvalými porosty, jak je popsáno ve znaleckém posudku soudního znalce Josefa Škody č. 1508/4/12 ze dne 29.1.2012. 15) Nemovitosti byly oceněny posudkem soudního znalce Josefa Škody č. 1508/4/12 ze dne 29.1.2012, který byl jmenován rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě č.j. 30 Nc 8133/2011-59, a to na částku 3.469.800,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta šedesát devět t isíc osm set korun českých). Jmenovitá hodnota akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění jeho nepeněžitého vkladu činí 3.469.000,-- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta šedesát devět tisíc korun českých). Je tedy nižší, než odpovídá znaleckému o cenění předmětu vkladu. Rozdíl mezi těmito hodnotami tvoří v souladu s § 163a odst. 3 ObchZ emisní ážio. 16) Město Zlaté Hory, se sídlem Zlaté Hory, nám. Svobody 80, PSČ 793 76, IČ 00296481 se zavazuje nepeněžitý vklad splatit do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, a to tak, že učiní písemné prohlášení dl e § 60 odst. 1 obchodního zákoníku o předání nemovitostí tvořících nepeněžitý vklad společnosti Služby města Zlatých Hor, a.s., IČ: 476 77 686. do 2. 4. 2013 od 12. 11. 2012

Jediný akcionář akciové společnosti Služby města Zlatých Hor, a. s. se sídlem Zlaté Hory, Plynárenská 399, PSČ 793 76, identifikační číslo 47677686, Město Zlaté Hory, rozhodl ve smyslu ustanovení § 190, odstavce 1 obchodního zákoníku při výkonu působnosti valné hromady výše uvedené akciové společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 12 104 000,- Kč (dvanáct milionů jedno sto čtyři tisíce korun českých), o celkovou částku 8 840 000,- Kč (osm milionů osm set čtyřicet tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 20 944 0 00,- Kč (dvacet milionů devět set čtyřicet čtyři tisíce korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, nekótované, v počtu 8 ks (osm kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jeden milion korun českých) za jednu a každou akcii, 8 ks (osm kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za jednu a každou akcii, 4 ks (čtyři kusy) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) za jednu a každou akcii. Emisní kurz takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 1 000 000,- Kč (jeden milion korun českých) za jednu a každou akcii a 100 000,- Kč jedno sto tisíc korun českých) za jednu a každou akcii a 10 000,- Kč (deset tisíc korun č eských) za jednu a každou akcii. Nové akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to Městu Zlaté Hory se sídlem náměstí Svobody č. 80, 81, 793 76 Zlaté Hory, identifikační číslo 00296481.Nové akcie v počtu 8 ks (osm kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovi té hodnotě 1 000 000,- Kč (jeden milion korun českých) za jednu a každou akcii, v počtu 8 ks (osm kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za jednu a každou akcii a v počtu 4 ks (čtyři kusy) kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) budou upsány určitým zájemcem Městem Zlaté Hory se sídlem náměstí Svobody č. 80, 81, 793 76 Zlaté Hory, identifikační číslo 002 96481, jeho nepeněžitým vkladem ve výši 8 840 00,- Kč (osm milionů osm set čtyřicet tisíc korun českých), což je hodnota do katastru nemovitostí nezapisovaných nemovitostí, podle znaleckých posudků znalce Ing. Miroslava Mráčka, který byl jmenován usnesení m Krajského soudu v Ostravě, ze dne 18.7.2006 (osmnáctého července roku dva tisíce šest), č.j. Nc 5231/2006-7 a usnesením Krajského soudu v Ostravě, ze dne 1.10.2007 (prvního října roku dva tisíce sedm), č.j. 28 Nc 4372/2007-6, které tímto jediný akcionář schvaluje. Nepeněžitý vklad byl oceněn výše uvedenými znaleckými posudky uvedeným znalcem na částku celkem 8 840 00,- Kč (osm milionů osm set čtyřicet tisíc korun českých). Předmětem nepeněžitého vkladu jsou : Su/Au inventární číslo Název________________________________________ 069/33 1-2-827-92 kanalizace splašková - Sad Pionýrů u č.p. 432-434 069/33 1-2-827-093 kanalizace dešťová - Sad Pionýrů u č.p. 432-434 069/33 1-2-827-091 kanalizační přípojky u okálů, Sad Pionýrů 069/33 1-2-827-119 dešťová kanalizace u č.p. 292, 293, Sokolská ul. 069/33 1-2-827-120 splašková kanalizace u č.p. 292, 293, Sokolská ul. 069/33 1-2-827-124 splašková a dešťová kanalizace Bezručova ul 069/33 2-828-182-0 splašková kanalizace Nádražní ul. 021/20 2-828-132-0 splašková kanalizace Sad Pionýrů 021/20 2-828-134-0 rekonstrukce kanalizace a vodovodu Wolkerova ul. 021/20 2-828-137-0 kanalizace Sad Pionýrů 021/20 2-828-139-0 rekonstrukce vodovodu Jesenické nábřeží 021/20 2-828-140-0 vodovod Rožmitál - vodovod, kanalizace, ČOV Rejvíz, ČOV CINIS 2 x F 180 - doplňující technologie pro ČOV Rejvíz ? (9/1996-8/1997) III. etapa - tlaková kanalizace - severní větev (10/1997-8/1998) - splašková stoka S02A pro Radiokomunikace (12-1994-5/1995). Za tento nepeněžitý vklad bude určitému zájemci - Městu Zlaté Hory - vydáno celkem 8 ks (osm kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jeden milion korun českých) za jednu a každou akcii, 8 ks (osm kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za jednu a každou akcii a 4 ks (čtyři kusy) kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých).Místo a lhůta pro upsání a splacení nepeněžitého vkladu: Místem pro upsání a splacení je sídlo společnosti Služby města Zlatých Hor, a. s. se sídlem Zlaté Hory, Plynárenská 399, PSČ 793 76, identifikační číslo 47677686, a to v pracovní dny od 10.00 hodin do 14.00 hodin. Lhůta pro upsání a splacení nepeněžitého vkladu je patnáct dnů, s počátkem běhu lhůty následující den poté, co společnost doručí upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, a to poté co byl podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku o zvýšení základní ho kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Pokud Krajský soud v Ostravě zamítne návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, bude úpis neúčinný. Nepeněžitý vklad bude splacen předáním písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem a podpisem zápisu o předání a převzetí, včetně faktického předání nemovitostí.Jediný akcionář prohlašuje, že upisování akcií nepeněžitým vkladem je důležitým zájmem společnosti a důvodem pro zvýšení základního kapitálu je získání nemovitostí k provozování podnikatelské činnosti společnosti. Jediný akcionář dále prohlašuje, že představenstvo společnosti mu předložilo písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody pro upisování akcií nepeněžitým vkladem, jakož i odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu. do 15. 4. 2009 od 29. 11. 2008

Usnesením Valné hromady ze dne 3.9.1996 bylo rozhodnuto o úmyslu snížit základní jmění společnosti o 942 000,-Kč (slovy devětsetčtyřicetdvatisíc korun českých) z původních 13 046 000,-Kč (slovy třináctmiliónůčtyřicetšesttisíc korun českých) na 12 104 000,-Kč (slovy dvanáctmiliónůjednostočtyřitisíc korun českých), protože dosud nedošlo k úplnému naplnění nepeněžitého vkladu zakladatele společnosti, a to vložením nemovitostí uvedených v odstavci I. pod písmeny a,b, a c., rozhodnutí zakladatele ze dne 13.9.1994. Snížení základního jmění bude provedeno snížením jmenovité hodnoty zatímního listu, a to výměnou dosavadního zatímního listu za zatímní list s nižší jmenovitou hodnotou, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne tohoto rozhodnutí. Nová výše základního jmění společnosti bude činit 12 104 000,-Kč (slovy dvanáctmiliónůjednostočtyřitisíc korun českých). Základní jmění společnosti bude rozděleno na 12 104 akcií na majitele po 1 000,-Kč jmenovité hodnoty. od 14. 3. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 41 256 000 Kč

od 7. 4. 2020

Základní kapitál

vklad 24 413 000 Kč

do 7. 4. 2020 od 2. 4. 2013

Základní kapitál

vklad 20 944 000 Kč

do 2. 4. 2013 od 15. 4. 2009

Základní kapitál

vklad 12 104 000 Kč

do 15. 4. 2009 od 2. 2. 2002

Základní kapitál

vklad 13 046 000 Kč

do 2. 2. 2002 od 2. 11. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 16 856 od 7. 4. 2020
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 3 od 2. 4. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 4 od 2. 4. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 6 od 2. 4. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 9 do 7. 4. 2020 od 2. 4. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 10 od 22. 1. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 60 od 22. 1. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 6 od 22. 1. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 do 7. 4. 2020 od 22. 1. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 8 od 15. 4. 2009
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 8 od 15. 4. 2009
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 od 15. 4. 2009
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 12 104 do 22. 1. 2013 od 2. 2. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 13 046 do 2. 2. 2002 od 2. 11. 1994

Statutární orgán

5 fyzických osob

Jiří Kozel

předseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2020

vznik členství: 9. 12. 2019

vznik funkce: 8. 1. 2020

Sokolská 293, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Jiří Tománek

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2020

vznik členství: 9. 12. 2019

Na Okálech 775, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Další vztah k této osobě

Libor Harazín

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2020

vznik členství: 9. 12. 2019

vznik funkce: 8. 1. 2020

Zlaté Hory 260, 793 76, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Tomáš Husvéth

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2020

vznik členství: 9. 12. 2019

Bezručova 328, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Ing. Tomáš Hlaváček

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2020

vznik členství: 9. 12. 2019

Polská 402, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Historické vztahy

Tomáš Hlaváček

Člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2019 - Poslední vztah: 25. 4. 2020

vznik členství: 26. 1. 2015

zánik členství: 9. 12. 2019

Polská 402, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Miloslav Tomaštík

Člen představenstva

První vztah: 23. 4. 2015 - Poslední vztah: 25. 4. 2020

vznik členství: 26. 1. 2015

zánik členství: 9. 12. 2019

Wolkerova 714, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Další vztah k této osobě

Svatoslav Ščudla

Člen představenstva

První vztah: 23. 4. 2015 - Poslední vztah: 25. 4. 2020

vznik členství: 26. 1. 2015

zánik členství: 9. 12. 2019

Podlesí 600, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Tomáš Hlaváček

Člen představenstva

První vztah: 23. 4. 2015 - Poslední vztah: 15. 5. 2019

vznik členství: 26. 1. 2015

U Koupaliště 732, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Jiří Kozel

Přededa představenstva

První vztah: 23. 4. 2015 - Poslední vztah: 25. 4. 2020

vznik členství: 26. 1. 2015

zánik členství: 9. 12. 2019

vznik funkce: 2. 2. 2015

zánik funkce: 9. 12. 2019

Sokolská 293, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Jiří Tománek

Místopředseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2015 - Poslední vztah: 25. 4. 2020

vznik členství: 26. 1. 2015

zánik členství: 9. 12. 2019

vznik funkce: 2. 2. 2015

zánik funkce: 9. 12. 2019

Na Okálech 775, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Jiří Kozel

předseda představenstva

První vztah: 7. 8. 2013 - Poslední vztah: 23. 4. 2015

vznik členství: 2. 3. 2011

zánik členství: 26. 1. 2015

vznik funkce: 23. 3. 2011

zánik funkce: 26. 1. 2015

Sokolská 293, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Norbert Balčirák

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 2011 - Poslední vztah: 23. 4. 2015

vznik členství: 2. 3. 2011

zánik členství: 26. 1. 2015

Plynárenská 634, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Jiří Tománek

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 5. 2011 - Poslední vztah: 23. 4. 2015

vznik členství: 2. 3. 2011

zánik členství: 26. 1. 2015

vznik funkce: 23. 3. 2011

zánik funkce: 26. 1. 2015

Na Okálech 775, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Jiří Tománek

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2011 - Poslední vztah: 12. 5. 2011

vznik členství: 2. 3. 2011

Na Okálech 775, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Jiří Kozel

předseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2013

vznik členství: 2. 3. 2011

vznik funkce: 23. 3. 2011

Sokolská 293, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Tomáš Eškulič

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2011 - Poslední vztah: 23. 4. 2015

vznik členství: 2. 3. 2011

zánik členství: 26. 1. 2015

Nám. Svobody 40, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Norbert Balčirák

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2011 - Poslední vztah: 12. 5. 2011

vznik členství: 2. 3. 2011

vznik funkce: 23. 3. 2011

Plynárenská 634, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Miloslav Tomaštík

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2011 - Poslední vztah: 23. 4. 2015

vznik členství: 2. 3. 2011

zánik členství: 26. 1. 2015

Wolkerova 714, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Kužma

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2007 - Poslední vztah: 18. 4. 2011

vznik členství: 23. 1. 2007

zánik členství: 2. 3. 2011

Nádražní 677, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Tomáš Eškulič

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2007 - Poslední vztah: 18. 4. 2011

vznik členství: 23. 1. 2007

zánik členství: 2. 3. 2011

Náměstí Svobody 40, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Norbert Balčirák

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 5. 2007 - Poslední vztah: 18. 4. 2011

vznik členství: 23. 1. 2007

zánik členství: 2. 3. 2011

vznik funkce: 2. 2. 2007

zánik funkce: 2. 3. 2011

Plynárenská 634, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Miloslav Tomaštík

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2007 - Poslední vztah: 18. 4. 2011

vznik členství: 23. 1. 2007

zánik členství: 2. 3. 2011

Wolkerova 714, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Kozel

předseda představenstva

První vztah: 16. 5. 2007 - Poslední vztah: 18. 4. 2011

vznik členství: 23. 1. 2007

zánik členství: 2. 3. 2011

vznik funkce: 2. 2. 2007

zánik funkce: 2. 3. 2011

Sokolská 293, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Lumír Vrkoslav

člen představenstva

První vztah: 9. 1. 2006 - Poslední vztah: 16. 5. 2007

vznik členství: 13. 1. 2003

zánik členství: 23. 1. 2007

Wolkerova 714, Zlaté Hory, Česká republika

Jiří Kozel

předseda představenstva

První vztah: 9. 1. 2006 - Poslední vztah: 16. 5. 2007

vznik členství: 11. 10. 2005

zánik členství: 23. 1. 2007

vznik funkce: 9. 12. 2005

zánik funkce: 23. 1. 2007

Sokolská 293, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Jiří Kozel

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2005 - Poslední vztah: 9. 1. 2006

vznik členství: 11. 10. 2005

Sokolská 293, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Ing. Jitka Vavrečková

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 16. 5. 2007

vznik členství: 13. 1. 2003

zánik členství: 23. 1. 2007

vznik funkce: 31. 1. 2003

zánik funkce: 23. 1. 2007

Nerudova 603, Zlaté Hory, Česká republika

Tomáš Eškulič

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 16. 5. 2007

vznik členství: 13. 1. 2003

zánik členství: 23. 1. 2007

Náměstí Svobody 40, Zlaté Hory, Česká republika

Lumír Vrkoslav

předseda představenstva

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 9. 1. 2006

vznik členství: 13. 1. 2003

vznik funkce: 31. 1. 2003

zánik funkce: 9. 12. 2005

Wolkerova 714, Zlaté Hory, Česká republika

p.g. Věra Tišnovská

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 22. 9. 2005

vznik členství: 13. 1. 2003

zánik členství: 23. 1. 2005

Jesenické nábřeží 805, Zlaté Hory, Česká republika

Miloslav Tomaštík

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 16. 5. 2007

vznik členství: 13. 1. 2003

zánik členství: 23. 1. 2007

Wolkerova 714, Zlaté Hory, Česká republika

Ing. Milan Rác

předseda představenstva

První vztah: 19. 3. 1999 - Poslední vztah: 6. 8. 2003

zánik členství: 13. 1. 2003

Na okálech 772, Zlaté Hory, Česká republika

Miloslav Tomaštík

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 3. 1999 - Poslední vztah: 6. 8. 2003

zánik členství: 13. 1. 2003

Wolkerova 714, Zlaté Hory, Česká republika

Vladimír Kosinka

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 1999 - Poslední vztah: 6. 8. 2003

zánik členství: 13. 1. 2003

U koupaliště 793, Zlaté Hory, Česká republika

Bohumil Pastyřík

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 1999 - Poslední vztah: 6. 8. 2003

zánik členství: 13. 1. 2003

Nádražní 381, Zlaté Hory, Česká republika

Ing. František Kalenda

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 3. 1997 - Poslední vztah: 19. 3. 1999

Na sídlišti 433, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Další vztah k této osobě

p.g. Věra Tišnovská

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 1997 - Poslední vztah: 6. 8. 2003

zánik členství: 13. 1. 2003

Jesenické nábřeží 805, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Miloslav Tkadlec

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 19. 3. 1999

Sadová 609, Zlaté Hory, Česká republika

Miloslav Tomaštík

předseda představenstva

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 19. 3. 1999

Wolkerova 714, Zlaté Hory, Česká republika

Josef Ruman

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 19. 3. 1999

Wolkerova 747, Zlaté Hory, Česká republika

Petr Rozbroj

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 14. 3. 1997

Na okálech 754, Zlaté Hory, Česká republika

Tomáš Gregovský

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 14. 3. 1997

Wolkerova 678, Zlaté Hory, Česká republika

Jaroslav Šmela

předseda představenstva

První vztah: 2. 11. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

Na sídlišti 739, Zlaté Hory, Česká republika

Ing. Jan Kotris

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

Sokolská 292, Zlaté Hory, Česká republika

Ing. Bohumil Otevřel

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

U koupaliště 630, Zlaté Hory, Česká republika

Jan Prejda

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

Na sídlišti 691, Zlaté Hory, Česká republika

Ing. František Kalenda

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

Na sídlišti 433, Zlaté Hory, Česká republika

Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, anebo společně dva členové představenstva.

od 19. 7. 2014

Jednání: společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu samostatmě předseda nebo místopředseda nebo dva členové představenstva.

do 19. 7. 2014 od 8. 9. 1995

Jednání: Společnost zastupují v jednání vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány vždy dva členové představenstva (předseda + jeden člen).

do 8. 9. 1995 od 2. 11. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Milan Rác

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2020

vznik členství: 9. 12. 2019

vznik funkce: 13. 1. 2020

Na Okálech 772, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Petr Hefka

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2020

vznik členství: 9. 12. 2019

Kostelní 55, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Ing. Jan Kotris

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2020

vznik členství: 9. 12. 2019

Sokolská 292, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Jan Kotris

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2015 - Poslední vztah: 25. 4. 2020

vznik členství: 26. 1. 2015

zánik členství: 9. 12. 2019

Sokolská 292, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Milan Rác

Předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2015 - Poslední vztah: 25. 4. 2020

vznik členství: 26. 1. 2015

zánik členství: 9. 12. 2019

vznik funkce: 5. 2. 2015

zánik funkce: 9. 12. 2019

Na Okálech 772, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Petr Hefka

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2015 - Poslední vztah: 25. 4. 2020

vznik členství: 26. 1. 2015

zánik členství: 9. 12. 2019

Kostelní 55, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Ing. Milan Rác

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 23. 4. 2015

vznik členství: 2. 3. 2011

zánik členství: 26. 1. 2015

vznik funkce: 31. 3. 2011

zánik funkce: 26. 1. 2015

Na Okálech 772, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Ivan Lukáš

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2011 - Poslední vztah: 23. 4. 2015

vznik členství: 2. 3. 2011

zánik členství: 26. 1. 2015

Sokolská 578, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Petr Hefka

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2011 - Poslední vztah: 23. 4. 2015

vznik členství: 2. 3. 2011

zánik členství: 26. 1. 2015

Kostelní 55, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Ing. Milan Rác

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2011 - Poslední vztah: 13. 3. 2014

vznik členství: 2. 3. 2011

vznik funkce: 31. 3. 2011

Na Okálech 772, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Ing. Milan Rác

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 5. 2007 - Poslední vztah: 18. 4. 2011

vznik členství: 23. 1. 2007

zánik členství: 2. 3. 2011

vznik funkce: 30. 3. 2007

zánik funkce: 2. 3. 2011

Na Okálech 772, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Ing. Roman Pavlík

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 5. 2007 - Poslední vztah: 18. 4. 2011

vznik členství: 23. 1. 2007

zánik členství: 2. 3. 2011

Zlaté Hory 237, 793 76, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vladimír Začal

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 5. 2007 - Poslední vztah: 18. 4. 2011

vznik členství: 23. 1. 2007

zánik členství: 2. 3. 2011

Myslbekova 471, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bohumil Pastyřík

člen

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 16. 5. 2007

vznik členství: 13. 1. 2003

zánik členství: 23. 1. 2007

Dolní Údolí 2, Zlaté Hory, Česká republika

Ing. Roman Pavlík

člen

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 16. 5. 2007

vznik členství: 13. 1. 2003

zánik členství: 23. 1. 2007

Kostelní 13, Zlaté Hory, Česká republika

Ing. Milan Rác

předseda

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 16. 5. 2007

vznik členství: 13. 1. 2003

zánik členství: 23. 1. 2007

vznik funkce: 19. 2. 2003

zánik funkce: 23. 1. 2007

Na okálech 772, Zlaté Hory, Česká republika

Ing. Roman Pavlík

člen

První vztah: 14. 3. 1997 - Poslední vztah: 6. 8. 2003

zánik členství: 13. 1. 2003

Kostelní 13, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Eva Nárovcová

člen

První vztah: 14. 3. 1997 - Poslední vztah: 6. 8. 2003

zánik členství: 13. 1. 2003

U koupaliště 628, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Ing. Marie Kalendová

člen

První vztah: 20. 2. 1996 - Poslední vztah: 14. 3. 1997

Na sídlišti 433, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Vladimír Začal

předseda

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 6. 8. 2003

zánik členství: 13. 1. 2003

Myslbekova 471, Zlaté Hory, Česká republika

Jaromír Kořistka

člen

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 14. 3. 1997

Wolkerova 745, Zlaté Hory, Česká republika

Ing. Zdeněk Kořínek

člen

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 20. 2. 1996

Na sídlišti 691, Zlaté Hory, Česká republika

Ing. Petr Švec

člen

První vztah: 2. 11. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

Lipovská 95, Jeseník, Česká republika

p.g. Věra Tišnovská

člen

První vztah: 2. 11. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

Jesenické nábřeží 805, Zlaté Hory, Česká republika

Jaroslav Proudil

člen

První vztah: 2. 11. 1994 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

U koupaliště 789, Zlaté Hory, Česká republika

Další vztahy firmy Služby města Zlatých Hor, a.s.

Akcionáři

Město Zlaté Hory, IČ: 00296481

nám. Svobody, Česká republika, Zlaté Hory, 793 76

od 15. 4. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 6. 1994

Živnosti

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 4. 6. 2012
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 5. 2004
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 11. 1994
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 2. 11. 1994
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 11. 1994
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 2. 11. 1994
Přerušeno od 1. 12. 2020
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba hnojiv
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Projektování elektrických zařízení
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 6. 1994
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).