Hlavní navigace

Spirit Invest a.s.

Firma Spirit Invest a.s., akciová společnost, vznikla dne 21. 4. 1998. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5321, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 68 500 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25661311

Sídlo:

Roháčova 1666/94, Praha, 130 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

21. 4. 1998

DIČ:

CZ25661311

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68201 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5321, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Spirit Invest a.s. od 3. 1. 2007

Obchodní firma

Spirit Invest a.s. od 27. 2. 2015

Obchodní firma

Spirit Invest a.s. od 1. 6. 2015

Obchodní firma

Spirit Reality a.s. do 1. 6. 2015 od 21. 4. 1998

Obchodní firma

Spirit Invest a.s. do 27. 2. 2015 od 5. 2. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 21. 4. 1998

adresa

Jagellonská
Praha 3 od 18. 3. 2009

adresa

Roháčova 1666/94, Žižkov, 130 00 Praha 3 od 1. 6. 2015

adresa

Roháčova 1666/94
Praha 13000 od 1. 6. 2015

adresa

Praha 3, Jagellonská 24 do 1. 6. 2015 od 27. 2. 2015

adresa

Jagellonská 24
Praha 3 do 1. 6. 2015 od 18. 3. 2009

adresa

Jagellonská 24
Praha 3 do 8. 1. 2015 od 18. 3. 2009

adresa

Jagellonská 3
Praha 3 do 21. 4. 1998 od 21. 4. 1998

adresa

Jagellonská 3
Praha 3 do 21. 4. 1998 od 21. 4. 1998

Předmět podnikání

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 21. 4. 1998

realitní činnost od 21. 4. 1998

pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb od 21. 4. 1998

činnost organizačních a ekonomických poradců od 21. 4. 1998

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb od 21. 4. 1998

Ostatní skutečnosti

V rámci rozdělení odštěpením sloučením přešla odštěpovaná část jmění společnosti STEP INVESTMENT HOLDING a.s. se sídlem Praha 3, Fibichova 9, PSČ 130 00, IČO 26141094, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6300, d efinovaná v projektu rozdělení ze dne 27.11.2014 na společnost SPIRIT Invest a.s., se sídlem Praha 3, Jagellonská 24 PSČ 130 00, IČO 25661311, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, vložka 5321. od 5. 2. 2015

V rámci rozdělení odštěpením sloučením přešla odštěpovaná část jmění společnosti Spirit Invest a.s. se sídlem Praha 3, Jagellonská 24, PSČ 130 00, IČ 256 61 311, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 5321, definov aná v projektu rozdělení ze dne 15.10.2013 na společnost GLORESYS, SE, se sídlem Praha 3, Roháčova 1666/94, Žižkov, PSČ 130 00, IČ 242 73 414, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 778. od 16. 12. 2013

Záměr zvýšení základního jmění společnosti Spirit Reality a.s. takto: a) základní jmění společnosti se zvyšuje z částky 40 600 000,-Kč o částku 27 900 000,-Kč, tedy na částku 68 500 000,-Kč a upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku a tato částka je konečná. b) důvodem zvýšení základního jmění je zlepšení kapitálové přiměřenosti c) celkem bude upisováno: 279 kusů akcií, znějících na majitele, se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva, každá o jmenovité hodnotě 100 000,-Kč, v listinné podobě d) emisní kurz upisovaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií e) veškeré nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři a to společnosti INTEGRASTAV a.s., se sídlem Praha 3, Biskupcova 66, PSČ 130 00, IČ: 64609839, který tyto akcie upíše a splatí jejich emisní kurz nepeněžitým vkladem, který je tvořen vkladem části podniku INTEGRASTAV a.s., a to samostatným hospodářským střediskem "Středisko hospodaření s byty", jako čistá hodnota aktiv - vlastní jmění části podniku (rozdíl aktiv a pasiv evidovaných na podrozvaze hospodářského střediska), a to celými nemovitostmi, zapsanými v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - město, na listu vlastnictví č. 759 pro obec Praha, Městská část Praha 4, katastrální území Nusle a sice dům čp. 1470 postavený na pozemkové parcele parc. č. 2357 s pozemkovou parcelou parc. č. 2357 - zastavěná plocha, objekt bydlení, památkové území, se všemi součástmi a příslušenstvím, a dále celými nemovitostmi zapsanými u katastrálního úřadu v Liberci na listu vlastnictví č. 1299 pro okres a obec Liberec, katastrální území Ruprechtice, a sice dům čp. 9 postavený na pozemku parc.č. 477 s pozemkem parc.č. 477, zastavěná plocha - objekt bydlení, s pozemky parc.č. 475 - ostatní plocha - manipulační plocha a parc.č. 476 - zahrada, včetně všech součástí a příslušenství, jako hmotným investičním majetkem, oběžnými aktivy, tj. pohledávkami a peněžní hotovosti a pasivy, tj. dlouhodobými a krátkodobými závazky, kdy tento nepeněžitý vklad je popsán a oceněn v souladu s ust. § 59 odst. 3 obch. zákoníku dvěma znalci a to soudním znalcem pro obor ekonomika a auditorem účtů panem Ing. Štefanem Bažantem, bytem Praha 3, Ondříčkova 10, pod č. znaleckého posudku 312/98 ze dne 1.12.1998 a soudním znalcem pro obor ekonomika panem Ing. Josefem Špryňarem, bytem Levského 3194, 143 00 Praha 4 pod č. znaleckého deníku 42/98 ze dne 1.12.1998. Oba soudní znalci ocenili shodně nepeněžitý vklad na částku 27 900 000,-Kč. f) na základě shora uvedených posudků se hodnota nepeněžitého vkladu jediného akcionáře stanovuje na částku 27 900 000,-Kč g) s ohledem na skutečnost, že všechny nové akcie budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem, nepřichází v úvahu přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií ve smyslu § 24a obchodního zákoníku. h) lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet dnem následujícím ode dne zapsání rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a trvá 60 dní. ch) místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 3, Jagellonská 24, v pracovní dny od 9,00 hod. do 15,00 hod. i) místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti na adrese Praha 3, Jagellonská 24 v pracovní dny od 9,00 hod. do 15,00 hod., lhůta pro splácení nepeněžitého vkladu je 14 dní ode dne upsání akcií. do 23. 12. 1998 od 18. 12. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 68 500 000 Kč

od 5. 2. 2015

Základní kapitál

vklad 18 Kč

do 5. 2. 2015 od 16. 12. 2013

Základní kapitál

vklad 68 500 000 Kč

do 16. 12. 2013 od 23. 12. 1998

Základní kapitál

vklad 40 600 000 Kč

do 23. 12. 1998 od 21. 4. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 685 od 5. 2. 2015
Akcie na majitele, hodnota: 26 280 Kč, počet: 685 do 5. 2. 2015 od 16. 12. 2013
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 685 do 16. 12. 2013 od 23. 12. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 406 do 23. 12. 1998 od 21. 4. 1998

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Jakub Mrázik

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 18. 7. 2018

vznik funkce: 18. 7. 2018

Tranovského 111/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Plaček

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2017

vznik členství: 19. 5. 2017

vznik funkce: 19. 5. 2017

U Nemocnice 875/5, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Vnouček

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2014

vznik členství: 1. 12. 2006

vznik funkce: 1. 12. 2006

Vikova 1145/9, Praha, 140 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

  • člen dozorčí rady

    MEGELLAN, SE

    Roháčova 1666/94, Praha, 130 00

  • Jednatel

    KOVA HŽ, s.r.o.

    Vikova 1145/9, Praha Krč, 140 00

  • předseda dozorčí rady

    ZIRKEL a.s.

    Roháčova 1666/94, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

Historické vztahy

Tomáš Plaček

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2017 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 19. 5. 2017

zánik členství: 18. 7. 2018

vznik funkce: 19. 5. 2017

zánik funkce: 18. 7. 2018

U Nemocnice 875/5, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Ing. Miroslav Vnouček

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2014 - Poslední vztah: 26. 5. 2017

vznik členství: 1. 12. 2006

zánik členství: 19. 5. 2017

vznik funkce: 1. 12. 2006

zánik funkce: 19. 5. 2017

Vikova 1145/9, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Miroslav Vnouček

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2007 - Poslední vztah: 17. 5. 2014

vznik členství: 1. 12. 2006

vznik funkce: 1. 12. 2006

Vikova 1145/9, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mgr. Barbora Korecká

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2007 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

zánik členství: 5. 1. 2015

vznik funkce: 1. 12. 2006

zánik funkce: 5. 1. 2015

U Dívčích hradů 1904/8, Praha 5, 150 00, Česká republika

Jiří Glet

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2007 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

zánik členství: 31. 12. 2011

vznik funkce: 1. 12. 2006

zánik funkce: 31. 12. 2011

Jiráskova 1813, Vsetín, 755 01, Česká republika

Mnioka Janovská

člen

První vztah: 21. 4. 1998 - Poslední vztah: 3. 1. 2007

Flemingovo nám. 3/1419, Praha 6, Česká republika

Ing. Eva Lakronová

člen

První vztah: 21. 4. 1998 - Poslední vztah: 3. 1. 2007

Vyšehradská 423/27, Praha 2, Česká republika

Ing. Jan Záruba

člen

První vztah: 21. 4. 1998 - Poslední vztah: 3. 1. 2007

Nad studánkou 7, Praha 4, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Tomáš Plaček

Předseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 18. 7. 2018

vznik funkce: 18. 7. 2018

U Nemocnice 875/5, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Tomáš Hájek

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2017

vznik členství: 19. 5. 2017

vznik funkce: 19. 5. 2017

Rooseveltova 73/10, Plzeň, 301 00, Česká republika

Dalších 25 vztahů k této osobě

Ing. Alexandr Bangievský

předseda představenstva

První vztah: 26. 5. 2017

vznik členství: 19. 5. 2017

vznik funkce: 19. 5. 2017

Klabalská louka 533, Zlín, 760 01, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Martin Vnouček

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2015

vznik funkce: 1. 12. 2006

Roháčova 1666/94, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Alexandr Bangievský

předseda představenstva

První vztah: 26. 5. 2017 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 19. 5. 2017

zánik členství: 18. 7. 2018

vznik funkce: 19. 5. 2017

zánik funkce: 18. 7. 2018

Klabalská louka 533, Zlín, 760 01, Česká republika

Martin Vnouček

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 26. 5. 2017

zánik členství: 19. 5. 2017

vznik funkce: 1. 12. 2006

zánik funkce: 19. 5. 2017

Roháčova 1666/94, Praha, 130 00, Česká republika

Martin Vnouček

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2013 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik funkce: 1. 12. 2006

Ocelářská 949/43, Praha 9, 190 00, Česká republika

Martin Vnouček

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2010 - Poslední vztah: 26. 9. 2013

vznik funkce: 1. 12. 2006

Ocelářská 949/43, Praha 9, 190 00, Česká republika

Martin Vnouček

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2009 - Poslední vztah: 3. 5. 2010

vznik funkce: 1. 12. 2006

K Hárunce 328/15, Praha 9, 196 00, Česká republika

Martin Vnouček

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2007 - Poslední vztah: 18. 3. 2009

vznik funkce: 1. 12. 2006

Sokolovská 1644, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Petr Janovský

člen

První vztah: 21. 5. 1999 - Poslední vztah: 3. 1. 2007

Flemingovo nám. 3/1419, Praha 6, Česká republika

MUDr. Petra Dostálová

člen

První vztah: 21. 5. 1999 - Poslední vztah: 3. 1. 2007

Vinohradská 1485/63, Praha 2, Česká republika

Ing. Michal Korecký

předseda

První vztah: 21. 5. 1999 - Poslední vztah: 3. 1. 2007

U čtyř domů 5, Praha 4, Česká republika

MUDr. Petra Dostálová

člen

První vztah: 21. 4. 1998 - Poslední vztah: 21. 5. 1999

Dominova 2468/5, Praha 5, Česká republika

Ing. Petr Holý

předseda

První vztah: 21. 4. 1998 - Poslední vztah: 21. 5. 1999

Čílova 1802/4, Praha 6, Česká republika

Michal Kalousek

člen

První vztah: 21. 4. 1998 - Poslední vztah: 21. 5. 1999

Budějovická 425, Ledenice, Česká republika

Společnost zastupuje předseda představenstva a člen představenstva společně.

od 26. 5. 2017

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

do 26. 5. 2017 od 8. 1. 2015

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.

do 8. 1. 2015 od 3. 1. 2007

Způsob jednání jménem společnosti: Společnost navenek zastupuje představenstvo následujícím způsobem: předseda představenstva jedná vždy samostatně , ostatní členové představenstva, tzn. každý jeden z nich, vždy společně s předsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva, nebo ostatní členové představenstva, tzn. každý jeden z nich, vždy společně s předsedou představenstva.

do 3. 1. 2007 od 21. 4. 1998

Další vztahy firmy Spirit Invest a.s.

Akcionáři

MERRIMAC HOLDING LLC

1666 Connecticut Ave NW, Suite 222, Spojené státy americké, Washington, District of Columbia, 200 09

do 10. 5. 2018 od 8. 1. 2015

MERRIMAC HOLDING LLC

Spojené státy americké

do 8. 1. 2015 od 3. 1. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 4. 1998

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • Realitní činnost
  • Pronájem bytových a nebytových prostor spojených s jinými než základními službami
  • Činnost organizačních a ekonomických poradců
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 4. 1998

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.