Hlavní navigace

Společenství Ot. Jeremiáše 26

Firma Společenství Ot. Jeremiáše 26, společenství vlastníků jednotek. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou S 249, Krajský soud v Ostravě.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25872338

Sídlo:

Otakara Jeremiáše 1981/26, Ostrava Poruba, 708 00

Právní forma:

Společenství vlastníků jednotek

Datum vzniku:

22. 12. 2000

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Příjemci ostatních transferů
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

S 249, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

"Společenství Ot. Jeremiáše 26" od 22. 12. 2000

Právní forma

Společenství vlastníků jednotek od 22. 12. 2000

adresa

Ot. Jeremiáše
Ostrava-Poruba 70800 od 22. 12. 2000

adresa

Otakara Jeremiáše 1981/26
Ostrava 70800 od 20. 2. 2017

adresa

Ot. Jeremiáše 1981/26
Ostrava-Poruba 70800 do 20. 2. 2017 od 22. 12. 2000

Předmět činnosti

1. Předmětem činnosti společenství je správa, provoz a opravy společných částí domu, vymezených způsobem stanoveným v zákoně (dále jen "správa domu") a zabezpečování dalších činností spojených s provozem domu. do 18. 2. 2017 od 22. 12. 2000

2. Správou domu se rozumí zejména: - zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových prostorů v domě, - zajišťování oprav a rekonstrukcí společných částí domu včetně havarijní údržby, - zajišťování protipožárního zabezpečení domu a jeho revize a opravy, - zajišťování revizí a oprav rozvodů plynu, rozvodů elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody a provozu radiátorů ústředního vytápění, vzduchotechniky, výtahů, společné televizní a rozhlasové antény a ostatních systémů k příjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu, elektrických sdělovacích zařízení v domě a hromosvodů, - zajišťování revizí a oprav domovní kotelny či výměníkové stanice, - zajišťování prohlídek a čištění komínů, - plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou vlastníkům jednotek ze zvláštních právních předpisů v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke společným částem domu, - zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu, - vybírání příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku, popřípadě dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí vlastníků vybírány, - zajišťování vedení evidence plateb vlastníků jednotek na náklady spojené se správou domu a pozemku, popřípadě dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí vlastníků vybírány, - vedení evidence nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu, - vedení přehledu všech ostatních nákladů vztahujících se k domu a pozemku, - zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky vlastníků jednotek, svěřených společenství na úhradu nákladů spojených se správou a provozem společných částí domu, s povinností oprávněných osob s nimi disponovat s péčí řádného správce cizího majetku a podle pokynů schválených vlastníky, - vedení účetnictví domu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s odděleným účtováním na jednotlivé jednotky (byty a nebytové prostory) a sledování nákladů a výnosů v příslušném účetním období. do 18. 2. 2017 od 22. 12. 2000

3. Na základě pověření všech vlastníků jednotek zajišťuje společenství: pojištění jednotlivých jednotek a k nim příslušejících podílů na společných částech domu s odpovědností za dodržení předepsaných termínů jednotlivých plateb pojistného za ty vlastníky jednotek, kteří společenství včas poskytnou peněžní prostředky k úhradě pojistného. do 18. 2. 2017 od 22. 12. 2000

4. Na základě pověření vlastníků jednotek zajišťuje společenství - plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a společných částí domu (dále jen "služby"), s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele přímo (např. dodávka elektrické energie nebo plynu do jednotlivých bytů a nebytových prostorů), - dodávky elektrické energie a vody, případně plynu a odvádění odpadních vod pro společné části domu, - dodávky vody a odvádění odpadních vod pro jednotlivé jednotky, - dodávky tepla a teplé užitkové vody z centrálního zdroje umístěného v domě, případně od dodavatele tepla ze zdroje umístěného mimo dům, - další povinnosti, které vyplynou pro vlastníky jednotek, případně pro společenství ze zvláštních právních předpisů. do 18. 2. 2017 od 22. 12. 2000

5. Předmětem činnosti společenství může být dále v případech, kdy společenství zajišťuje služby - vybírání záloh na úhradu za služby od vlastníků jednotek, - vedení potřebné evidence plateb vlastníků jednotek na zálohy na úhradu za služby, - zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky svěřenými vlastníky jednotek formou záloh na úhradu za služby, - vyúčtování zálohových plateb na úhradu za služby pro jednotlivé vlastníky jednotek, - provozování technických zařízení v domě, která slouží i jiným subjektům, s povinností osob, kterým je svěřena jejich obsluha, disponovat s nimi s péči řádného správce majetku a podle pokynů schválených shromážděním vlastníků jednotek. do 18. 2. 2017 od 22. 12. 2000

6. Společenství je oprávněno sjednat smlouvu o zástavním právu k jednotce, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu, k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu, a to se souhlasem vlastníka jednotky. do 18. 2. 2017 od 22. 12. 2000

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ondřej Rozkopal

člen výboru

První vztah: 18. 2. 2017

vznik členství: 24. 11. 2016

Otakara Jeremiáše 1981/26, Ostrava, 708 00, Česká republika

Karel Toman

člen výboru

První vztah: 18. 2. 2017

Otakara Jeremiáše 1981/26, Ostrava, 708 00, Česká republika

Kateřina Jedličková

předseda výboru

První vztah: 18. 2. 2017

vznik členství: 24. 11. 2016

vznik funkce: 24. 11. 2016

Otakara Jeremiáše 1981/26, Ostrava, 708 00, Česká republika

Historické vztahy

Kateřina Jedličková

předseda výboru

První vztah: 2. 8. 2011 - Poslední vztah: 18. 2. 2017

vznik členství: 3. 5. 2011

zánik členství: 3. 5. 2016

vznik funkce: 3. 5. 2011

zánik funkce: 3. 5. 2016

Ot. Jeremiáše 1981/26, Ostrava, 708 00, Česká republika

Pavel Raida

člen výboru

První vztah: 2. 8. 2011 - Poslední vztah: 18. 2. 2017

vznik členství: 3. 5. 2011

zánik členství: 3. 5. 2016

Opavská 415, Hradec nad Moravicí, 747 41, Česká republika

Ing. Michal Přádka

předseda výboru

První vztah: 1. 8. 2008 - Poslední vztah: 2. 8. 2011

zánik členství: 3. 5. 2011

vznik funkce: 13. 5. 2008

zánik funkce: 3. 5. 2011

Otakara Jeremiáše 1981/26, Ostrava, Česká republika

Kateřina Jedličková

Člen

První vztah: 27. 5. 2003 - Poslední vztah: 2. 8. 2011

zánik členství: 3. 5. 2011

vznik funkce: 14. 1. 2003

O.Jeremiáše 1981/26, Ostrava, Česká republika

Václav Štandera

Předseda

První vztah: 22. 12. 2000 - Poslední vztah: 1. 8. 2008

vznik funkce: 5. 12. 2000

zánik funkce: 13. 5. 2008

O. Jeremiáše 1981/26, Ostrava-Poruba, Česká republika

Jana Bártová

Místopředseda

První vztah: 22. 12. 2000 - Poslední vztah: 18. 2. 2017

zánik členství: 3. 5. 2016

vznik funkce: 5. 12. 2000

zánik funkce: 3. 5. 2016

Osvobození 16, Vřesina, Česká republika

Karel Toman

Člen

První vztah: 22. 12. 2000 - Poslední vztah: 18. 2. 2017

zánik členství: 3. 5. 2016

vznik funkce: 5. 12. 2000

O. Jeremiáše 1981/26, Ostrava-Poruba, Česká republika

Za společenství jedná člen výboru samostatně s výjimkou právních jednání v písemné formě, kdy za společenství jednají dva členové výboru společně.

od 18. 2. 2017

Za výbor jedná navenek předseda výboru nebo výborem písemně pověřený člen výboru. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezbytný podpis předsedy a dalšího člena výboru.

do 18. 2. 2017 od 22. 12. 2000

Další vztahy firmy Společenství Ot. Jeremiáše 26

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).