Hlavní navigace

Společenství vlastníků Libkovská 1070, 1071, 1072, Praha 10

Firma Společenství vlastníků Libkovská 1070, 1071, 1072, Praha 10, společenství vlastníků jednotek. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou S 7965, Městský soud v Praze.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27928179

Sídlo:

Libkovská 1072/6, Praha, 102 00

Právní forma:

Společenství vlastníků jednotek

Datum vzniku:

8. 8. 2007

Aktuální kontaktní údaje Společenství vlastníků Libkovská 1070, 1071, 1072, Praha 10

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Příjemci ostatních transferů
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

S 7965, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Společenství Libkovská 1070 - 1072 od 8. 8. 2007

Právní forma

Společenství vlastníků jednotek od 8. 8. 2007

adresa

Libkovská 1072/6
Praha 10 10200 od 8. 8. 2007

Předmět činnosti

Správa, provoz a opravy společných částí domu od 8. 8. 2007

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Tomáš Novák

Předseda

První vztah: 23. 1. 2021

vznik funkce: 23. 9. 2020

Libkovská 1070/10, Praha, 102 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Petr Majer

Člen výboru

První vztah: 8. 11. 2020 - Poslední vztah: 23. 1. 2021

vznik členství: 9. 11. 2015

zánik členství: 23. 9. 2020

Michalov 280, Stachy, 384 73, Česká republika

Eva Vohralíková

Místopředseda výboru

První vztah: 17. 2. 2016 - Poslední vztah: 23. 1. 2021

vznik členství: 9. 11. 2015

zánik členství: 23. 9. 2020

vznik funkce: 9. 11. 2015

zánik funkce: 23. 9. 2020

Libkovská 1070/10, Praha, 102 00, Česká republika

Ing. Petr Majer

Člen výboru

První vztah: 17. 2. 2016 - Poslední vztah: 8. 11. 2020

vznik členství: 9. 11. 2015

Libkovská 1071/8, Praha, 102 00, Česká republika

Marie Seidlová

předseda výboru

První vztah: 17. 2. 2016 - Poslední vztah: 23. 1. 2021

vznik členství: 9. 11. 2015

zánik členství: 23. 9. 2020

vznik funkce: 9. 11. 2015

zánik funkce: 23. 9. 2020

Libkovská 1072/6, Praha, 102 00, Česká republika

Marie Seidlová

předseda výboru

První vztah: 1. 10. 2012 - Poslední vztah: 17. 2. 2016

vznik členství: 17. 4. 2012

zánik členství: 9. 11. 2015

vznik funkce: 17. 4. 2012

zánik funkce: 9. 11. 2015

Libkovská 1072/6, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Václav Mikolášek

člen výboru

První vztah: 1. 10. 2012 - Poslední vztah: 17. 2. 2016

vznik členství: 17. 4. 2012

zánik členství: 9. 11. 2015

Libkovská 1072/6, Praha 10, 102 00, Česká republika

Eva Vohralíková

místopředseda výboru

První vztah: 1. 10. 2012 - Poslední vztah: 17. 2. 2016

vznik členství: 17. 4. 2012

zánik členství: 9. 11. 2015

vznik funkce: 17. 4. 2012

zánik funkce: 9. 11. 2015

Libkovská 1070/10, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Václav Mikolášek

člen výboru

První vztah: 4. 2. 2009 - Poslední vztah: 1. 10. 2012

vznik funkce: 23. 9. 2008

zánik funkce: 17. 4. 2012

Libkovská 1072/6, Praha 10, Česká republika

Hana Vlčková

člen výboru

První vztah: 8. 8. 2007 - Poslední vztah: 4. 2. 2009

vznik členství: 4. 4. 2007

Libkovská 1072/6, Praha 10, 102 00, Česká republika

Marie Seidlová

předseda výboru

První vztah: 8. 8. 2007 - Poslední vztah: 1. 10. 2012

vznik členství: 4. 4. 2007

zánik členství: 17. 4. 2012

vznik funkce: 10. 4. 2007

zánik funkce: 17. 4. 2012

Libkovská 1072/6, Praha 10, 102 00, Česká republika

Eva Vohralíková

místopředseda výboru

První vztah: 8. 8. 2007 - Poslední vztah: 1. 10. 2012

vznik členství: 4. 4. 2007

zánik členství: 17. 4. 2012

vznik funkce: 10. 4. 2007

zánik funkce: 17. 4. 2012

Libkovská 1072/6, Praha 10, 102 00, Česká republika

Předsedovi náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby. Předseda řídí a organizuje běžnou činnost společenství a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a pozemku a s pře dmětem činnosti společenství s výjimkou těch věcí, které jsou podle právních předpisů a těchto stanov ve výlučné působnosti shromáždění nebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo. V působnosti předsedy je také rozhodování o movitých věcí, jejichž pořizovací cena nedosáhne v kalendářním roce souhrnné nabytí částky 25.000,- Kč a dále rozhodování o zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena v kalendářním roce nepřesa huje v souhrnu částku 25.000,- Kč.

od 23. 1. 2021

Za výbor společenství jednají předseda, místopředseda a člen, přičemž jednotliví členové výboru jsou za společenství oprávněni jednat samostatně. Společenství zavazují pouze členové výboru. Zavazování Společenství se děje pouze písemnou formou, a to tak, že písemnost dokumentující vznik závazku podepíší vždy dva členové výboru, z nichž jeden je vždy předseda výboru nebo místopředseda výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru. Kaž dý člen výboru má jeden hlas. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů výboru. Požádá-li o to člen výboru, musí být do zápisu výslovně uveden je ho nesouhlas s přijatým usnesením, s důvody jeho nesouhlasu.

do 23. 1. 2021 od 17. 2. 2016

Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předse da spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.

do 17. 2. 2016 od 8. 8. 2007

Další vztahy firmy Společenství vlastníků Libkovská 1070, 1071, 1072, Praha 10

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).