Hlavní navigace

Společenství vlastníků Sokolská 2629-31

Firma Společenství vlastníků Sokolská 2629-31, společenství vlastníků jednotek. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou S 180, Krajský soud v Ostravě.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25866613

Sídlo:

Sokolská třída 2630/85, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00

Právní forma:

Společenství vlastníků jednotek

Datum vzniku:

10. 11. 2000

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Příjemci ostatních transferů
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

S 180, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Společenství Sokolská 2629-31 od 27. 2. 2015

Obchodní firma

Společenství vlastníků Sokolská 2629-31 od 19. 5. 2015

Obchodní firma

Společenství Sokolská 2629-31 do 19. 5. 2015 od 10. 11. 2000

Právní forma

Společenství vlastníků jednotek od 10. 11. 2000

adresa

Sokolská třída
Ostrava-Moravská Ostrava od 10. 11. 2000

adresa

Sokolská třída 2630/85
Ostrava 70200 od 4. 7. 2014

adresa

Sokolská třída čp.2630
Ostrava-Moravská Ostrava do 4. 7. 2014 od 10. 11. 2000

Předmět činnosti

1. Předmětem činnosti společenství je správa, provoz a opravy společných částí domu, (dále jen správa domu), vymezených v prohlášení vlastníka budovy podle § 4 zákona č.72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). do 4. 7. 2014 od 10. 11. 2000

2. Správou domu se rozumí zejména: a) řádná správa a udržování společných částí domu vymezených v některé z listin uvedených v odstavci 1 a pozemku s výjimkou společných částí domu, které nejsou společné všem vlastníkům jednotek v domě, b) zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí, c) zajišťování údržby, oprav, rekonstrukcí, modernizací společných částí domu, d) zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a pozemku a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu, e) vybírání příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou domu a pozemku, popřípadě dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí vlastníků vybírány, f) zajišťování vedení evidence plateb vlastníků jednotek na náklady spojené se správou domu a pozemku, popřípadě o dalších prostředcích, které jsou z rozhodnutí vlastníků vybírány, g) zajišťování protipožárního zabezpečení domu a jeho revize a opravy, h) zajišťování revizí a oprav rozvodů plynu, rozvodů elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody a provozu radiátorů ústředního vytápění, vzduchotechniky, výtahů, společné televizní antény a ostatních systémů k příjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu, elektrických sdělovacích zařízení v domě a hromosvodů, i) pojištění domu j) plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou vlastníkům jednotek ze zvláštních právních předpisů v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke společným částem domu, k) vedení evidence nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu a pozemku a všech ostatních nákladů vztahujících se k domu a pozemku, l) zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky vlastníků jednotek, svěřený do 4. 7. 2014 od 10. 11. 2000

3. Na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek zajišťuje společenství: a) plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a společných částí domu (dále jen "služby"), s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele přímo (např. dodávka elektrické energie nebo plynu do jednotlivých bytů a nebytových prostorů, kabelová televize), včetně vybírání záloh na tyto služby a jejich vyúčtování, b) správu nebytových prostor ve spoluvlastnictví členů společenství podle § 24 odst. 4 zákona, c) další povinnosti, které vyplynou pro vlastníky jednotek, případně pro společenství ze zvlástních právních předpisů, případně i jiné činnosti. do 4. 7. 2014 od 10. 11. 2000

4. Společenství je oprávněno sjednat smlouvu o zástavním právu k jednotce, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu, a to k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu,a to se souhlasem vlastníka jednotky. Vlastníci jednotky ručí až do výše ceny jednotky za závazky vyplývající z této smlouvy. do 4. 7. 2014 od 10. 11. 2000

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 16. 1. 2015 od 4. 7. 2014

Den vzniku: 1.7.2000 do 4. 7. 2014 od 10. 11. 2000

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Martina Daňková

člen výboru

První vztah: 27. 7. 2016

vznik členství: 26. 5. 2016

Sokolská třída 2631/87, Ostrava, 702 00, Česká republika

Karel Karčmář

předseda výboru

První vztah: 27. 7. 2016

vznik členství: 20. 11. 2014

vznik funkce: 2. 6. 2016

Sokolská třída 2629/83, Ostrava, 702 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • FREKOMOS, s.r.o.

    Železničního vojska 1381, Valašské Meziříčí, 757 01

Martin Štěpnička

místopředseda výboru

První vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 9. 4. 2014

vznik funkce: 5. 6. 2014

Sokolská třída 2631/87, Ostrava, 702 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Petr Řeha

předseda výboru

První vztah: 25. 2. 2015 - Poslední vztah: 27. 7. 2016

vznik členství: 9. 4. 2014

zánik členství: 26. 5. 2016

vznik funkce: 9. 4. 2014

zánik funkce: 26. 5. 2016

Cihelní 583, Markvartovice, 747 14, Česká republika

Karel Karčmář

člen výboru

První vztah: 16. 1. 2015 - Poslední vztah: 27. 7. 2016

vznik členství: 20. 11. 2014

Sokolská třída 2629/83, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Petr Řeha

předseda výboru

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2015

vznik členství: 9. 4. 2014

vznik funkce: 9. 4. 2014

Sokolská třída 2631/87, Ostrava, 702 00, Česká republika

Jiří Dehner

člen výboru

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 30. 7. 2014

vznik členství: 9. 4. 2014

zánik členství: 1. 6. 2014

Sokolská třída 2629/83, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Petr Řeha

předseda výboru

První vztah: 19. 8. 2009 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

Sokolská třída 2631/87, Ostrava, 702 00, Česká republika

Jiří Dehner

člen výboru

První vztah: 19. 8. 2009 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

Sokolská třída 2629/83, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Petr Řeha

člen výboru

První vztah: 13. 8. 2008 - Poslední vztah: 19. 8. 2009

Sokolská třída 2631/87, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Jasna Obroučková

člen výboru

První vztah: 14. 5. 2005 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

Sokolská třída 2631/87, Ostrava, Česká republika

Bc. Hana Kobilíková

člen výboru

První vztah: 13. 3. 2004 - Poslední vztah: 14. 5. 2005

Sokolská třída 2630/85, Ostrava, Česká republika

Ing. Zdeněk Vavřík

člen výboru

První vztah: 13. 3. 2004 - Poslední vztah: 13. 8. 2008

Sokolská třída 2630/85, Ostrava, Česká republika

Prof. Ing. Lubomír Duda CSc.

předseda výboru

První vztah: 13. 3. 2004 - Poslední vztah: 19. 8. 2009

Sokolská třída 2631/87, Ostrava, Česká republika

Ing. Martin Harazím

člen

První vztah: 10. 11. 2000 - Poslední vztah: 13. 3. 2004

Sokolská 2629/83, Ostrava-Moravská Ostrava, Česká republika

Ing. Ivana Kazdová

předseda

První vztah: 10. 11. 2000 - Poslední vztah: 13. 3. 2004

Sokolská 2630/85, Ostrava-Moravská Ostrava, Česká republika

Iva Havlíčková

člen

První vztah: 10. 11. 2000 - Poslední vztah: 13. 3. 2004

Sokolská 2629/83, Ostrava-Moravská Ostrava, Česká republika

Navenek za výbor jedná předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemné právní jednání, které činí výbor, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.

od 19. 5. 2015

Za výbor jedná navenek předseda výboru nebo výborem písemně pověřený člen výboru. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezytný podpis předsedy a dalšího člena výboru.

do 19. 5. 2015 od 4. 7. 2014

Za výbor jedná navenek předseda výboru nebo výborem písemně pověřený člen výboru. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezytný podpis předsedy a dalšího člena výboru. Je-li statutárním orgánem pověřený vlastník, postačí v tom případě jeho podpis.

do 4. 7. 2014 od 10. 11. 2000

Další vztahy firmy Společenství vlastníků Sokolská 2629-31

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).