Hlavní navigace

Správní bytové družstvo Rozvoj

Firma Správní bytové družstvo Rozvoj, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXCVIII 237, Městský soud v Praze.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00033006

Sídlo:

Jihlavská 1276/17, Praha, 140 00

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 1. 1978

DIČ:

CZ00033006

Aktuální kontaktní údaje Správní bytové družstvo Rozvoj

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXCVIII 237, Městský soud v Praze

Obchodní firma

2.Stavební bytové družstvo občanů v Praze 1 od 22. 12. 1962

Obchodní firma

Správní bytové družstvo Rozvoj od 2. 8. 2005

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo Rozvoj do 2. 8. 2005 od 29. 1. 1976

Právní forma

Družstvo od 22. 12. 1962

adresa

Jihlavská 1276/17
Praha 4 od 19. 12. 2000

adresa

M.Cibulkové 15
Praha 4 do 19. 12. 2000 od 8. 4. 1993

adresa

Táborská 979/5
Praha 4 - Nusle do 8. 4. 1993 od 9. 8. 1983

adresa

Pujmanové 880/29
Praha 4 do 9. 8. 1983 od 11. 10. 1976

adresa

M.Pujmanové 880
Praha 4 do 11. 10. 1976 od 29. 1. 1976

adresa

Vodičkova 18
Praha 1 do 29. 1. 1976 od 15. 10. 1965

adresa

Celetná 29
Praha 1 do 15. 10. 1965 od 1. 7. 1963

adresa

Ve Smečkách 26
Praha 1 do 1. 7. 1963 od 22. 12. 1962

Předmět podnikání

správa nemovitostí od 24. 1. 2001

údržba nemovitostí ( domovnická činnost, úklid byt. a nebyt. prostor, čištění budov,čištění oken) od 24. 1. 2001

inženýrská činnost v investiční výstavbě od 24. 1. 2001

realitní činnost od 24. 1. 2001

zprostředkování obchodu a služeb od 24. 1. 2001

kopírovací práce od 24. 1. 2001

činnost technických poradců od 24. 1. 2001

činnost organizačních a ekonomických poradců od 24. 1. 2001

činnost účetních poradců, vedení účetnictví od 24. 1. 2001

administrativní služby od 24. 1. 2001

služby organizačně hospodářské povahy při správě nemovitostí od 24. 1. 2001

provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 24. 1. 2001 od 13. 3. 1998

zprostředkovatelská činnost v oblasti správy, provozu, údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů do 24. 1. 2001 od 13. 3. 1998

investorsko-inženýrská činnost v oblasti bytové a nebytové výstavby do 24. 1. 2001 od 13. 3. 1998

úklidová činnost do 24. 1. 2001 od 13. 3. 1998

silniční automobilová doprava do 13. 3. 1998 od 8. 4. 1993

poradenská činnost v oblasti bytové do 24. 1. 2001 od 8. 4. 1993

technicko poradenská činnost v oblasti správy,údržby a oprav bytového fondu do 24. 1. 2001 od 8. 4. 1993

obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 24. 1. 2001 od 8. 4. 1993

poradenská činnost v oblasti účetnictví do 24. 1. 2001 od 8. 4. 1993

poradenská činnost v oblasti organizační a ekonomické do 24. 1. 2001 od 8. 4. 1993

a)provoz,údržba,opravy,rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů do 8. 4. 1993 od 9. 12. 1991

b)poskytování služeb spojených s bydlením do 8. 4. 1993 od 9. 12. 1991

c)přidělování bytů,rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání členů popř.do vlastnictví do 8. 4. 1993 od 9. 12. 1991

d)výstavby bytů a místností nesloužících k bydlení v obytných domech,rodinných domků a nebytových objektů do 8. 4. 1993 od 9. 12. 1991

K zajištění činnosti uvedených v odst.1 družstvo m.j. do 8. 4. 1993 od 9. 12. 1991

a)provádí montáž,opravy a revize zařízení na rozvod a spalování svítiplynu,zemního plynu,elektrického zařízení hromosvodů a tlakových nádob v rozsahu uděleného oprávnění do 8. 4. 1993 od 9. 12. 1991

b)provádí projektové práce v rozsahu projektového oprávnění do 8. 4. 1993 od 9. 12. 1991

c)dodává teplo a teplou užitkovou vodu z vlastních tepelných zdrojů do 8. 4. 1993 od 9. 12. 1991

Výše uvedené činnosti družstvo provádí popř. zajišťuje především pro své členy.K zajištění efektivního využití kapacit a k dosažení lepších výsledků v hospodářské činnosti provádí družstvo výše uvedené činnosti i pro jiné právniké a fyzické osoby,kterým poskytuje tyto další dílčí výkony,práce a služby do 8. 4. 1993 od 9. 12. 1991

a)pronájem nebytových prostorů do 8. 4. 1993 od 9. 12. 1991

b)výkony autodopravy do 8. 4. 1993 od 9. 12. 1991

c)materiálně technické zásobování do 8. 4. 1993 od 9. 12. 1991

d)provádění regulace dodávek tepla a TUV fyzikálních a jiných měření do 8. 4. 1993 od 9. 12. 1991

e)účetní,technicko - administrativní a reprografické práce do 8. 4. 1993 od 9. 12. 1991

f)právně - konzultační služby pro členy do 8. 4. 1993 od 9. 12. 1991

provádění kontrol požárních vodovodů podle ČSN 730873 pro vlastní potřebu a jiné socialistické organizace do 9. 12. 1991 od 21. 8. 1989

g)provádění stavebně - montážních prací vč.prací ve výškách do 9. 12. 1991 od 16. 3. 1989

provádění montáže,oprav a revizí: -zařízení na rozvod svitiplinu a zemního plynu do předtlaku 5 KP a dle ČSN 3864 - 41 - zařízení na svitiplynu a zemního plynu do jednotlakového výkonu zařízení 50KW dle ČSN 386441 - elektrického zařízení v rozsahu do 1000V -hromosvodu - tlakových nádob h)provozuje závodní autodopravu v souladu s ustanovením §1 písm./vyhlášky FMD č.58/1980 Sb.pro jiné družstevní organizace a další organizace socialistického sektoru,jakož i pro potřebu vlastních zaměstnanců,zprostředkovanou ůstavem dopravního inženýrství hl.m.Prahy i)dodávky tepla a teplé užitkové vody pro jiné socialistické organizace j)projektové práce v rozsahu projektového oprávnění k)pronájem nebytových prostor l)provozování strojů a mechanismů vč.jejich zapůjčování m)materiálně - technické zásobování a výkony skladového hospodářství n)technicko- poradenské služby v oblasti prací,technologií a materiálů a při uplatňování technického rozvije v údržbě a provozu bytového a nebytového fondu o)hospodářsko - administrativní práce p)výrobu materiálů,stavebních dílů,zařízení a výrobků potřebných k výstavbě bytů a nebytových prostorů,k modernizaci a opravám bytového fondu a k rozvoji služeb a činnosti spojených s bydlením do 9. 12. 1991 od 16. 3. 1989

V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: do 9. 12. 1991 od 16. 3. 1989

a)výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení v obytných domech,rodinných domků a výstavbu nebytových objektů do 9. 12. 1991 od 16. 3. 1989

b)přidělovaní družstevních bytů,vč.bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům popř. převody rodinných domků do osobního vlastnictví do 9. 12. 1991 od 16. 3. 1989

c)údržbu,opravy,rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů do 9. 12. 1991 od 16. 3. 1989

d)poskytování služeb spojených s bydlením do 9. 12. 1991 od 16. 3. 1989

e)materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytových a nebytových objektů a pro poskytování služeb spojených s bydlením do 9. 12. 1991 od 16. 3. 1989

předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby,provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením a dále provádění jiných činností a služeb k uspokojování potřeb členů družstva,jiných občanů a národního hospodářství. do 9. 12. 1991 od 16. 3. 1989

provozování závodní autodopravy v souladu s ustanovením §1 písm.b) vyhlášky federálního ministerstva dopravy č.58/1980 Sb. pro jiné družstevní organizace a další organizace socialistického sektoru,jakož i pro potřebu vlastních zaměstnanců,zprostředkovanou Ústavem dopravního inženýrství hlavního města Prahy. do 16. 3. 1989 od 6. 1. 1989

provádí činnosti a služby,který zajišťují výstavbu a údržbu, výkony strojů a mechanizace,včetně jejich případného zapůjčování do 16. 3. 1989 od 14. 11. 1988

provádění montáže,opravy a údržby elektrického zařízení dodavatelským způsobem v rozsahu do 1000 V pro objekty bytového fondu,technické a občanské vybavenosti do 16. 3. 1989 od 14. 11. 1988

provádí předepsané periodické revizní zkošky v souladu s obecně platnými právními předpisy,materiálně - technické zásobování a výkony skldového hospodářství do 16. 3. 1989 od 14. 11. 1988

provádí činnosti a služby,které zajišťují provoz a správu družstva:dodávku tepla a teplé užitkové vody,pronájem nebytových prostorů,administrativní práce do 16. 3. 1989 od 14. 11. 1988

provádění údržbu,opravy a obnovu bytového a nebytového fondu,technické a občanské vybavenosti a životního prostředí do 16. 3. 1989 od 14. 11. 1988

družstvo má oprávnění k provádění prací na plynových rozvodech a zařízeních na svítiplyn a zemní plyn ve smyslu ČSN 386441 v budovách kategorie F a G jak pro vlastní potřebu,tak i dodavatelským způsobem do 16. 3. 1989 od 9. 8. 1983

provádění obkladů stěm suchou cestou použitím technologie FEAL včetně zpracování nezbytné projektové dokumentace pro socialistické organizace. do 9. 8. 1983 od 29. 12. 1982

provádění údržby a opravy bytového fondu v běžných údržbářských profesích pro jiné socialistické organizace do 16. 3. 1989 od 4. 9. 1980

Družstvo pro své členy staví,popřpadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení,zabezpečuje správu,údržbu,popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejích užíváním.Organizuje politicko - výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie.V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení,terénních úprav,výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce,bez nichž by se nemohlo začít s nástavbou,nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. do 16. 3. 1989 od 29. 1. 1976

provádění údržby a oprav bytového fondu stavebních bytových družstev v běžných údržbářských profesích. do 29. 1. 1976 od 22. 1. 1973

Družstvo provádí výstavbu bytů pro členy výstavbu vestavěných nebytových zařízení,výstavbu garáží pro členy,zajišťuje jejich správu a údržbu a poskytování služeb s užíváním bytu a nebytových zařízení spojených. do 29. 1. 1976 od 29. 3. 1972

0 do 8. 4. 1993 od 22. 12. 1962

Ostatní skutečnosti

3/Stavební bytové družstvo zaměstnanců ČSD při správě Pražské dráhy se sídlem Praha 4 - Spořilov II,Hrusická 4/2511 od 22. 7. 2004

4/První stavební bytové družstvo občanů Spořilova se sídlem Praha 4 - Spořilov II čp.2519 od 22. 7. 2004

usnesením ze shromáždění delegátů družstva ze dne 23.6.1992 byly přijaty nové stanovy ddružstva od 23. 10. 1992

Ručení: Člen družstva je povinen přispívat na úhradu schodku z hospodaření samosprávy,v jejíž půbnosti užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši i lhůtě stanovené představenstvem. od 9. 12. 1991

Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodáření družstva v roční účetní uzávěrce ručí člen do výše 500,-Kčs od 9. 12. 1991

Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,-Kčs od 9. 12. 1991

Ručení povinnost členů představenstva činí pětinásobek částky uvedené v odst.2 a 3. od 9. 12. 1991

usnesením shromáždění delegátů konaného dne 1.6.1989 byl přijat doplněk čl.3)stanov družstva. od 21. 8. 1989

Ručení: Člen družstva je povinne připívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství v němž užívá byt nebo místnost k nesloužíci k bydlení ve výši a lhůtě stanovoné představenstvem. do 9. 12. 1991 od 16. 3. 1989

Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,-Kčs v jednom roce. do 9. 12. 1991 od 16. 3. 1989

Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,-Kčs do 9. 12. 1991 od 16. 3. 1989

Základní členský vklad činí 3.000,-Kč do 23. 10. 1992 od 16. 3. 1989

usnesením shromáždění delegátů konaného dne 21.5.1985 v souhlase s opatřením předsedy ČSBD č.3/1983 byl přijat doplněk stan.ov. od 14. 11. 1988

usnesením shromáždění delegátů ze dne 8.6.1983 byl přijat doplněk stanov čl.6 schválený Českým svazem bytových družstev v Praze od 9. 8. 1983

usnesením shromáždění delegátů ze dne 8.6.1983 byl přijat doplněk stanov čl.6 schválený Českým svazem bytových družstev v Praze dne 21.12.1982. od 9. 8. 1983

usnesením shromáždění delegátů ze dne 17.11.1982 byl přijat doplněk bytových družstev dne 28.10.1982 čj.6508/31/82-Ně/Šp. od 29. 12. 1982

usnesením shromáždění delegátů ze dne 27.11.1974 byl přijat doplněk čl.6 stanov schválený Českým svazem bytových družstev v Praze dne 24.5.1964,č.j.4366/8/74 Hl-Hp. od 4. 9. 1980

usnesením shromáždění delegátů konaného dne 16.5.1979 ve smyslu dohody a se souhlasem městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 27.6.1979,čj.MV ČSBD/79/101/301 sloučolo se bez likvidace podle § 91 odst.7)hosp.zák.č.109/64 Sb.ke dni 30.6.1979 družstvo: od 26. 11. 1979

Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4 - Podolí se sídlem Praha 4 - Podolí,Dvorecká 7 jako družstvo přejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo rozvoj se sídlem Praha 4,Pujmanové 880/29 jako družstvo přejímajícím. od 26. 11. 1979

usnesením shromáždění delegátů ze dne 1.12.1975 byly přijaty nové stanovy typu "B" schválené Městským výborem Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 19.12.1975 čj.MV ČSBD/1975 Dr.Ko. od 29. 1. 1976

Stanovy jsou pro družstvo platné od 19.12.1975 od 29. 1. 1976

Ručení: Členové družstva,kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení ručí do výše základních členských vkladů,ostatní členové družstva ručí do výše zůstatkových hodnot členských podílů.člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. do 16. 3. 1989 od 29. 1. 1976

Představenstvo má 5 - 15 členů do 16. 3. 1989 od 29. 1. 1976

usnesením shromáždění delegátů ze dne 27.11.1974 ve smyslu dohody se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 30.11.1974,čj.4282/74 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst.1)hosp.zák.č.109/64 Sb.ke dni 30.6.1975 družstvo: od 21. 7. 1975

Stavební bytové družstvo zaměstnaců národního podniku Potrubí se sídlem Praha 1,Nám.M.Gorkého 3 jako družstvo přejímané družstvem: od 21. 7. 1975

2.Stavební bytové družstvo občanů v praze 1 se sídlem praha 1,Vodičkova 18 jako družstvem přejímajícím. od 21. 7. 1975

usnesením shromáždění delegátů konaného dne 27.11.1974 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 30.11.1974 čj.4278 - 81,86/74 sloučilo se bez likvidace podle hosp.zák.č.109/64 Sb.ke dni 1.1.1975 družstva: od 2. 1. 1975

1/Stavební bytové družstvo zaměstnanců Národního divadla v Praze se sídlem v Praze 1,Divadelní ul.6/1435 od 2. 1. 1975

2/Stavební bytové družstvo pracovníků Městských divadel pražských se sídlem Praha 6 - Dejvice,Zavadilova 24 od 2. 1. 1975

5/Stavební bytové družstvo občanů - pracovníků školství,vědy,umění a tisku při ONV Praha 1 se sídlem Praha 1,Vodičkova 18 od 2. 1. 1975

6/Stavební bytové družstvo pracovníků Potravinoprojektu se sídlem Praha 1 nám.M.Gorkého 31 jako družstvo přejímaná s tímto družstvem jako družstvem přejímajícím. od 2. 1. 1975

3/Stavební bytové družstvo zaměstnanců ČSD při správě Pražské dráhy se sídlem Praha 4 - Spořolov II,Hrusická 4/2511 do 22. 7. 2004 od 2. 1. 1975

4/První stavební bytové družstvo občanů Spořilova se sídlem Praha 4 - Spořolov II čp.2519 do 22. 7. 2004 od 2. 1. 1975

usnesením shromáždění delegátů konaného dne 27.11.1974 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 30.9.74 č.j.2530-1/74 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst.1/74 hosp.zák.č.109/64 Sb. ke dni 30.9.74 družstva: od 17. 12. 1974

Stavební bytové družstvo pracovníků Univrsity Karlovy - nositele Řádu republiky se sídlem Praha 1,Ovocný trh od 17. 12. 1974

Stavební bytové družstvo pracovníků Výzkumného ústavu matematických strojů se sídlem Praha 1,loretánská nám.3 jako družstvo přejímaná s družstvem od 17. 12. 1974

Stavební bytové družstvo občanů v Praze 1 se sídlem Praha 1,Vodičkova 18 jako družstvem přejímajícím. od 17. 12. 1974

usnesením shromáždění delegátů za dne 28.11.1972 a souhlasu udělenému dne 22.10.1971 Českým svazem bytových družstev v Praze pod čj.5108/6/71-Hv-Vf doplňuje se článek 6)stanov družstva o větu: "Výjimku ze zákazu jiné hospodářské činnosti povoluje v odůvodněných případech ČSBD v Praze". od 22. 1. 1973

Podle této povolené výjimky doplňuje se předmět činnosti družstva od 22. 1. 1973

usnesením Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 7.3.1972 bylo podle § 87 odst.2 písm.c/zák. č. 109/64 Sb.odvoláno představenstvo družstva a jmenován náhradní orgán jak ve sloupci 6 uvedeno. od 29. 3. 1972

usnesením členské schůze ze dne 22.2.1966 byly přijaty nové stanovy družstva dle vlád.usnesení 277/64 typ "B" schválené ÚRD. od 28. 3. 1966

Usnesením členské schůze ze dne 24.5.1965 byl změnen článek 1 stanov družstva. od 15. 10. 1965

usnesením členské schůze ze dne 11.3.1965 byly přijaty nové stanovy družstva dle vlád.usnesení č.277/64 které byly schváleny ÚRD v Praze dne 10.3.1965 pod zn.53190/111/65. od 17. 3. 1965

Podle těchto nových stanov: od 17. 3. 1965

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 17. 3. 1965

Členové ručí částkou rovnající se nejvýše desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. do 29. 1. 1976 od 17. 3. 1965

usnesením členské schůze ze dne 27.9.1963 byly změněny resp.doplňky články 4,12,13,15,18,29,34 a 43 stanov družstva od 18. 10. 1963

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 18. 10. 1963

Podle této změny článku 43 má nyí představenstvo o 3 - 15 členů. do 29. 1. 1976 od 18. 10. 1963

Usnesením členské schůze ze dne 19.6.1963 byl změněn článek I.odst.2/ stanov družstva. od 1. 7. 1963

Údaje o zřízení družstva: Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím ONV v Praze 1 ze dne 12.11.1962 č.j.Byt/Slád. od 22. 12. 1962

Usnesením ustavující členské schůze byly dne 25.10.1962 přijaty stanovy družstva. od 22. 12. 1962

Členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetině členského podílu. do 29. 1. 1976 od 22. 12. 1962

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Martina Bulecová

členka představenstva

První vztah: 3. 8. 2021

vznik členství: 9. 6. 2021

Palackého 711, Kostelec nad Černými Lesy, 281 63, Česká republika

Ing. Jiří Lisý

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2021

vznik členství: 9. 6. 2021

vznik funkce: 9. 6. 2021

Bítovská 1217/22, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Burda

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2021

vznik členství: 9. 6. 2021

Kloboučnická 1620/14, Praha, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Chládek CSc.

předseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2021

vznik členství: 9. 6. 2021

vznik funkce: 9. 6. 2021

Horáčkova 1214/23, Praha, 140 00, Česká republika

Mgr. Marta Coufová

členka představenstva

První vztah: 3. 8. 2021

vznik členství: 9. 6. 2021

Plamínkové 1560/13, Praha, 140 00, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Marta Coufová

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2021 - Poslední vztah: 3. 8. 2021

vznik členství: 14. 10. 2020

zánik členství: 9. 6. 2021

Plamínkové 1560/13, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Jiří Chládek CSc.

předseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2020 - Poslední vztah: 3. 8. 2021

vznik členství: 7. 6. 2017

zánik členství: 9. 6. 2021

vznik funkce: 7. 6. 2017

zánik funkce: 9. 6. 2021

Horáčkova 1214/23, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Pavel Nezval

člen představentsva

První vztah: 16. 8. 2017 - Poslední vztah: 24. 1. 2020

vznik členství: 7. 6. 2017

zánik členství: 9. 1. 2020

Jednořadá 1051/53, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Martina Bulecová

členka představenstva

První vztah: 16. 8. 2017 - Poslední vztah: 3. 8. 2021

vznik členství: 7. 6. 2017

zánik členství: 9. 6. 2021

Palackého 711, Kostelec nad Černými Lesy, 281 63, Česká republika

Ing. Jiří Chládek CSc.

předseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2020

vznik členství: 7. 6. 2017

vznik funkce: 7. 6. 2017

Kolbenova 761/8, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Jiří Lisý

místpředseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2017 - Poslední vztah: 3. 8. 2021

vznik členství: 7. 6. 2017

zánik členství: 9. 6. 2021

vznik funkce: 7. 6. 2017

zánik funkce: 9. 6. 2021

Bítovská 1217/22, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Burda

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2017 - Poslední vztah: 3. 8. 2021

vznik členství: 7. 6. 2017

zánik členství: 9. 6. 2021

Kloboučnická 1620/14, Praha, 140 00, Česká republika

Jaroslav Burda

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 16. 8. 2017

vznik členství: 5. 6. 2013

zánik členství: 7. 6. 2017

Kloboučnická 1620/14, Praha, 140 00, Česká republika

Jiří Chládek

předseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 16. 8. 2017

vznik členství: 5. 6. 2013

zánik členství: 7. 6. 2017

vznik funkce: 5. 6. 2013

zánik funkce: 7. 6. 2017

Kolbenova 761/8, Praha, 190 00, Česká republika

Jiří Chládek

předseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 16. 8. 2017

vznik členství: 5. 6. 2013

zánik členství: 7. 6. 2017

vznik funkce: 5. 6. 2013

zánik funkce: 7. 6. 2017

Kolbenova 761/8, Praha, 190 00, Česká republika

Martina Bulecová

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 16. 8. 2017

vznik členství: 5. 6. 2013

zánik členství: 7. 6. 2017

Palackého 711, Kostelec nad Černými Lesy, 281 63, Česká republika

Martina Bulecová

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 16. 8. 2017

vznik členství: 5. 6. 2013

zánik členství: 7. 6. 2017

Palackého 711, Kostelec nad Černými Lesy, 281 63, Česká republika

Jaroslav Burda

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 16. 8. 2017

vznik členství: 5. 6. 2013

zánik členství: 7. 6. 2017

Kloboučnická 1620/14, Praha, 140 00, Česká republika

Pavel Nezval

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 16. 8. 2017

vznik členství: 5. 6. 2013

zánik členství: 7. 6. 2017

Jednořadá 1051/53, Praha, 160 00, Česká republika

Jiří Lisý

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 16. 8. 2017

vznik členství: 5. 6. 2013

zánik členství: 7. 6. 2017

vznik funkce: 5. 6. 2013

zánik funkce: 7. 6. 2017

Bítovská 1217/22, Praha, 140 00, Česká republika

Jiří Lisý

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 16. 8. 2017

vznik členství: 5. 6. 2013

zánik členství: 7. 6. 2017

vznik funkce: 5. 6. 2013

zánik funkce: 7. 6. 2017

Bítovská 1217/22, Praha, 140 00, Česká republika

Pavel Nezval

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 16. 8. 2017

vznik členství: 5. 6. 2013

zánik členství: 7. 6. 2017

Jednořadá 1051/53, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Martina Bulecová

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2011 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

vznik členství: 2. 6. 2009

zánik členství: 5. 6. 2013

Palackého 711, Kostelec nad Černými Lesy, 281 63, Česká republika

ing. Pavel Nezval

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2009 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

vznik funkce: 2. 6. 2009

zánik funkce: 5. 6. 2013

Jednořadá 1051/53, Praha 6, Česká republika

Ing. Jaroslav Burda

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2009 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

vznik členství: 2. 6. 2009

zánik členství: 5. 6. 2013

Kloboučnická 1620, Praha 4, Česká republika

Ing. Martina Dušková

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2009 - Poslední vztah: 21. 10. 2011

vznik členství: 2. 6. 2009

Palackého 711, Kostelec nad Černými Lesy, Česká republika

Ing. Jiří Chládek CSc.

předseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2009 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

vznik funkce: 2. 6. 2009

zánik funkce: 5. 6. 2013

Pujmanové 882, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Lisý

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2009 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

vznik funkce: 2. 6. 2009

zánik funkce: 5. 6. 2013

Bítovská 1217, Praha 4, Česká republika

Ing. Arnošt Hanzl

člen

První vztah: 2. 8. 2005 - Poslední vztah: 27. 7. 2009

zánik členství: 2. 6. 2009

vznik funkce: 8. 6. 2005

Nad Zlíchovem 22, Praha 5, Česká republika

Ing. Jiří Lisý

člen

První vztah: 2. 8. 2005 - Poslední vztah: 27. 7. 2009

zánik členství: 2. 6. 2009

vznik funkce: 8. 6. 2005

Bítovská 1217, Praha 4, Česká republika

ing. Pavel Nezval

předseda

První vztah: 2. 8. 2005 - Poslední vztah: 27. 7. 2009

vznik funkce: 8. 6. 2005

zánik funkce: 2. 6. 2009

Jednořadá 1051/53, Praha 6, Česká republika

Věra Janíková

člen

První vztah: 2. 8. 2005 - Poslední vztah: 27. 7. 2009

zánik členství: 2. 6. 2009

vznik funkce: 8. 6. 2005

Rezlerova 289, Praha 10, Česká republika

Ing. Jiří Chládek CSc.

místopředseda

První vztah: 2. 8. 2005 - Poslední vztah: 27. 7. 2009

vznik funkce: 8. 6. 2005

zánik funkce: 2. 6. 2009

Pujmanové 882, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Chládek CSc.

místopředseda

První vztah: 22. 7. 2004 - Poslední vztah: 2. 8. 2005

vznik funkce: 14. 6. 2001

Pujmanové 882, Praha 4, Česká republika

Mgr. Marta Karhanová

člen

První vztah: 10. 3. 2003 - Poslední vztah: 25. 6. 2004

vznik funkce: 18. 12. 2002

zánik funkce: 3. 5. 2004

Plamínkové 1560/13, Praha 4, Česká republika

Věra Janíková

člen

První vztah: 10. 3. 2003 - Poslední vztah: 2. 8. 2005

vznik funkce: 18. 12. 2002

Rezlerova 289, Praha 10, Česká republika

ing. Pavel Nezval

předseda

První vztah: 10. 3. 2003 - Poslední vztah: 2. 8. 2005

vznik funkce: 18. 12. 2002

Jednořadá 1051/53, Praha 6, Česká republika

Ing. Milan Horáček

člen

První vztah: 7. 1. 2002 - Poslední vztah: 10. 3. 2003

vznik funkce: 14. 6. 2001

zánik funkce: 18. 12. 2002

Nad Strouhou 20, Praha 4, Česká republika

JUDr. Leo Kadlec

člen

První vztah: 7. 1. 2002 - Poslední vztah: 11. 6. 2002

vznik funkce: 14. 6. 2001

zánik funkce: 9. 4. 2002

Krynická 497, Praha 8, Česká republika

Ing. Miloš Macháček

předseda

První vztah: 7. 1. 2002 - Poslední vztah: 10. 3. 2003

vznik funkce: 14. 6. 2001

zánik funkce: 18. 12. 2002

Nad Strakovkou 15, Praha 6, Česká republika

Ing. Jan Gregor

člen

První vztah: 7. 1. 2002 - Poslední vztah: 10. 3. 2003

vznik funkce: 14. 6. 2001

zánik funkce: 18. 12. 2002

Žitavského 581, Praha 5, Česká republika

Ing. Arnošt Hanzl

člen

První vztah: 7. 1. 2002 - Poslední vztah: 2. 8. 2005

vznik funkce: 14. 6. 2001

Nad Zlíchovem 22, Praha 5, Česká republika

Ing. Jiří Lisý

člen

První vztah: 7. 1. 2002 - Poslední vztah: 2. 8. 2005

vznik funkce: 14. 6. 2001

Bítovská 1217, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Chládek

místopředseda

První vztah: 7. 1. 2002 - Poslední vztah: 22. 7. 2004

vznik funkce: 14. 6. 2001

Pujmanové 882, Praha 4, Česká republika

Ing. Karel Rauš

místopředseda

První vztah: 30. 5. 2000 - Poslední vztah: 7. 1. 2002

zánik funkce: 14. 6. 2001

M.Pujmanové 883, Praha 4, Česká republika

František Erben

člen

První vztah: 9. 5. 2000 - Poslední vztah: 7. 1. 2002

zánik funkce: 14. 6. 2001

Kotorská 1571, Praha 4, Česká republika

Ing. Karel Rauš

místopředseda

První vztah: 9. 5. 2000 - Poslední vztah: 30. 5. 2000

M.Pujmannové 883, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Gregor

předseda

První vztah: 30. 4. 1999 - Poslední vztah: 7. 1. 2002

zánik funkce: 14. 6. 2001

ul. Žitavského 581, Praha 5-Zbraslav, Česká republika

Ing Jaromíra Antošová

člen

První vztah: 13. 3. 1998 - Poslední vztah: 13. 3. 1998

ul. Pujmanové 883, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Gregor

předseda

První vztah: 13. 3. 1998 - Poslední vztah: 30. 4. 1999

ul. Podolská 811, Praha 4, Česká republika

Jaroslav Škaloud

člen

První vztah: 13. 3. 1998 - Poslední vztah: 7. 1. 2002

zánik funkce: 14. 6. 2001

ul. V Rovinách 16, Praha 4, Česká republika

Ing Josef Vobořil CSc.

člen

První vztah: 13. 3. 1998 - Poslední vztah: 7. 1. 2002

zánik funkce: 14. 6. 2001

U družstva Práce 42, Praha 4, Česká republika

Ing Miroslav Káňa

člen

První vztah: 13. 3. 1998 - Poslední vztah: 7. 1. 2002

zánik funkce: 14. 6. 2001

ul. Plamínkové 1561, Praha 4, Česká republika

Ing Jaromíra Antošová

člen

První vztah: 13. 3. 1998 - Poslední vztah: 7. 1. 2002

zánik funkce: 14. 6. 2001

ul. Pujmanové 54, Praha 4, Česká republika

Ing. Karel Rauš

místopředseda

První vztah: 13. 3. 1998 - Poslední vztah: 9. 5. 2000

ul. Pujmanové 883, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Chládek CSc

místopředseda

První vztah: 30. 5. 1994 - Poslední vztah: 7. 1. 2002

zánik funkce: 14. 6. 2001

Pujmanové 882, Praha 4, Česká republika

Ing. Arnošt Hanzl

člen

První vztah: 30. 5. 1994 - Poslední vztah: 7. 1. 2002

zánik funkce: 14. 6. 2001

Nad Zlíchovem 22, Praha 5- Hlubočepy, Česká republika

Ing. Josef Vobořil CSc

místopředseda

První vztah: 30. 5. 1994 - Poslední vztah: 13. 3. 1998

U družstva "Práce" 42, Praha 4, Česká republika

Jan Gregor

člen

První vztah: 30. 5. 1994 - Poslední vztah: 13. 3. 1998

Podolská 811, Praha 4, Česká republika

JUDr. Josef Kredba

člen

První vztah: 9. 12. 1991 - Poslední vztah: 26. 1. 1995

Trnavská 1295/4, Praha 4, Česká republika

Petr Žižka

člen

První vztah: 9. 12. 1991 - Poslední vztah: 13. 3. 1998

Michalská 698, Praha 4, Česká republika

JUDr. František Suchánek

člen

První vztah: 9. 12. 1991 - Poslední vztah: 13. 3. 1998

Habrova 1, Praha 3, Česká republika

Ing. Josef Polák CSc

člen

První vztah: 9. 12. 1991 - Poslední vztah: 7. 1. 2002

zánik funkce: 14. 6. 2001

Bítovská 1228, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Jeřábek

člen

První vztah: 9. 12. 1991 - Poslední vztah: 7. 1. 2002

zánik funkce: 14. 6. 2001

Kotorská 1574, Praha 4, Česká republika

JUDr. Leo Kadlec

4len

První vztah: 24. 6. 1988 - Poslední vztah: 7. 1. 2002

zánik funkce: 14. 6. 2001

Krynická 497, Praha 8, Česká republika

Jan Gregor

člen

První vztah: 24. 6. 1988 - Poslední vztah: 30. 5. 1994

Podolská 811, Praha 4, Česká republika

Zuzana Bláhová

člen

První vztah: 24. 6. 1988 - Poslední vztah: 9. 12. 1991

Biskupcova 73, Praha 3, Česká republika

Ing. Jiří Lisý

člen

První vztah: 24. 6. 1988 - Poslední vztah: 7. 1. 2002

zánik funkce: 14. 6. 2001

Bítovská 12/17, Praha 4, Česká republika

Karel Soukup

člen

První vztah: 21. 12. 1987 - Poslední vztah: 7. 1. 2002

zánik funkce: 14. 6. 2001

Kaplická 852, Praha 4, Česká republika

Ing. Miloš Macháček

předseda

První vztah: 21. 12. 1987 - Poslední vztah: 13. 3. 1998

Nad Strakovkou 15, Praha 6, Česká republika

Ing. Jiří Chládek CSc

místopředseda

První vztah: 21. 12. 1987 - Poslední vztah: 30. 5. 1994

Marie Pujmanové 25, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Vybíral

člen

První vztah: 21. 12. 1987 - Poslední vztah: 9. 12. 1991

Jetelová 3, Praha 10, Česká republika

Ing. Jiří Chládek CSc

člen

První vztah: 3. 2. 1986 - Poslední vztah: 21. 12. 1987

Marie Pujmanové 25, Praha 4, Česká republika

Vladimír David

předseda

První vztah: 3. 2. 1986 - Poslední vztah: 21. 12. 1987

Dělnická 6, Praha, Česká republika

Vojtěch Holý

člen

První vztah: 3. 2. 1986 - Poslední vztah: 9. 12. 1991

Údolní 100, Praha 4, Česká republika

PhDr Alžběta Komárová

člen

První vztah: 3. 2. 1986 - Poslední vztah: 21. 12. 1987

Chalupkova 51, Prešov, Česká republika

Věra Bromová

člen

První vztah: 3. 2. 1986 - Poslední vztah: 21. 12. 1987

Bítovská 4, Praha 4, Česká republika

Ing. Emil Rajnoch

člen

První vztah: 24. 2. 1983 - Poslední vztah: 12. 6. 1986

Slezská 116/2141, Praha 3, Česká republika

JUDr. Arnošt Friedl

člen

První vztah: 2. 7. 1982 - Poslední vztah: 9. 12. 1991

Maroldova 1610/3, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Vybíral

místopředseda

První vztah: 2. 7. 1982 - Poslední vztah: 21. 12. 1987

Jetelová 3, Praha 10, Česká republika

JUDr. Božena Micherová

člen

První vztah: 27. 10. 1981 - Poslední vztah: 24. 6. 1988

Jeremenkova 51, Praha 4 - Podolí, Česká republika

Ing. Arnošt Hanzl

člen

První vztah: 27. 10. 1981 - Poslední vztah: 30. 5. 1994

Dvorecká, Praha 4 - Podolí, Česká republika

Josef Rakus

člen

První vztah: 27. 10. 1981 - Poslední vztah: 24. 6. 1988

Praha 4- Spořilov 2625/18, Česká republika

Vladimír Ungermann

člen

První vztah: 27. 10. 1981 - Poslední vztah: 24. 2. 1983

Na Chodovci 2499, Praha 4 Spořilov, Česká republika

JUDr. Arnošt Friedl

místopředseda

První vztah: 27. 10. 1981 - Poslední vztah: 2. 7. 1982

Maroldova 1610/3, Praha 4, Česká republika

JUDr. Věra Šemberová

člen

První vztah: 27. 10. 1981 - Poslední vztah: 3. 2. 1986

Kovařovicova 1136, Praha 4, Česká republika

Ing. Milan Horáček

člen

První vztah: 5. 9. 1980 - Poslední vztah: 7. 1. 2002

zánik funkce: 14. 6. 2001

Nad Strouhou 20, Praha 4, Česká republika

Karel Nikodém

předseda

První vztah: 5. 9. 1980 - Poslední vztah: 3. 2. 1986

Dačického 15, Praha 4, Česká republika

Ing. Ilona Jiskrová

člen

První vztah: 5. 9. 1980 - Poslední vztah: 2. 7. 1982

Heřmaničky 52, Benešov, Česká republika

František Peške

člen

První vztah: 5. 9. 1980 - Poslední vztah: 27. 10. 1981

Michelská 70, Praha 4, Česká republika

Ing. Josef Vobořil CSc

místopředseda

První vztah: 5. 9. 1980 - Poslední vztah: 30. 5. 1994

Jeremenkova 68, Praha 4, Česká republika

Karel Hájek

člen

První vztah: 10. 12. 1979 - Poslední vztah: 24. 6. 1988

Maroldova 1610/3, Praha 4, Česká republika

Jiří Kříž

člen

První vztah: 10. 12. 1979 - Poslední vztah: 24. 2. 1983

Cibulková 1615, Praha 4, Česká republika

JUDr. Arnošt Friedl

člen

První vztah: 10. 12. 1979 - Poslední vztah: 27. 10. 1981

Maroldova 1610/3, Praha 4, Česká republika

Ing. Josef Vobořil CSc

člen

První vztah: 10. 12. 1979 - Poslední vztah: 5. 9. 1980

Jeremenkova 68, Praha 4, Česká republika

Jan Širc

člen

První vztah: 20. 1. 1978 - Poslední vztah: 9. 12. 1991

Plamínkové 1563/7, Praha 4 - Nusle, Česká republika

Ing. Jaroslav Svoboda

člen

První vztah: 25. 8. 1976 - Poslední vztah: 5. 9. 1980

Hrusická 2515, Praha 4, Česká republika

Dr Jan Kotrba

člen

První vztah: 25. 8. 1976 - Poslední vztah: 10. 12. 1979

Pernerova 30, Praha 8, Česká republika

Josef Handl

člen

První vztah: 25. 8. 1976 - Poslední vztah: 10. 12. 1979

Svojšovická 2830, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Fulík

člen

První vztah: 25. 8. 1976 - Poslední vztah: 10. 12. 1979

Měchenická 2563, Praha 4, Česká republika

Pavel Maršálek

člen

První vztah: 25. 8. 1976 - Poslední vztah: 10. 12. 1979

Jablonecká 174, Praha 9, Česká republika

Ing. Vladimír Verzich

člen

První vztah: 25. 8. 1976 - Poslední vztah: 5. 9. 1980

Hrusická 2514, Praha 4, Česká republika

Iva Drábková

člen

První vztah: 25. 8. 1976 - Poslední vztah: 27. 10. 1981

Janovského 25, Praha 7, Česká republika

Josef Fidler

člen

První vztah: 25. 8. 1976 - Poslední vztah: 27. 10. 1981

Hlavní 2532, Praha 4, Česká republika

Václav Červenka

člen

První vztah: 25. 8. 1976 - Poslední vztah: 27. 10. 1981

Holčovická 2925, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Zahrádka

člen

První vztah: 1. 8. 1974 - Poslední vztah: 25. 8. 1976

Jablonecká 420, Praha 9, Česká republika

Ing. František Šebesta

člen

První vztah: 1. 8. 1974 - Poslední vztah: 25. 8. 1976

Kaňkovského 1236, Praha 8, Česká republika

Jana Vlašímová

člen

První vztah: 1. 8. 1974 - Poslední vztah: 25. 8. 1976

Českolipská 390, Praha 9, Česká republika

Zdeněk Dvořáček

člen

První vztah: 15. 6. 1972 - Poslední vztah: 1. 8. 1974

Mimoňská 632, Praha 9, Česká republika

Ing. Rudolf Kraus

člen

První vztah: 15. 6. 1972 - Poslední vztah: 1. 8. 1974

Plamínkové 1565, Praha 4, Česká republika

Zdeněk Švehla

místopředseda

První vztah: 15. 6. 1972 - Poslední vztah: 27. 10. 1981

Na Chodovci 2558, Praha 4, Česká republika

Ing. Miloslav Milostný

člen

První vztah: 15. 6. 1972 - Poslední vztah: 25. 8. 1976

Plamínkové 1562, Praha 4, Česká republika

Stanislav Landsmann

člen

První vztah: 15. 6. 1972 - Poslední vztah: 2. 7. 1982

Bítovská 1210, Praha 4, Česká republika

Jiří Polák

člen

První vztah: 15. 6. 1972 - Poslední vztah: 10. 12. 1979

Na strži 1204, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Chládek

člen

První vztah: 15. 6. 1972 - Poslední vztah: 1. 8. 1974

M.Pujmannové 882, Praha 4, Česká republika

Dr Antonín Bürger

člen

První vztah: 15. 6. 1972 - Poslední vztah: 25. 8. 1976

Na Strži 1195, Praha 4, Česká republika

Ing. Ivan Kočárník

člen

První vztah: 15. 6. 1972 - Poslední vztah: 25. 8. 1976

Mimoňská 631, Praha 9, Česká republika

Ing. Miloš Máša

člen

První vztah: 15. 6. 1972 - Poslední vztah: 25. 8. 1976

Na Chodovci 2559, Praha 4, Česká republika

Vojtěch Hrdý

člen

První vztah: 15. 6. 1972 - Poslední vztah: 25. 8. 1976

Jablonecká 418, Praha 9, Česká republika

František Sahula

člen

První vztah: 15. 6. 1972 - Poslední vztah: 25. 8. 1976

Českolipská 387, Praha 9, Česká republika

Dr Petr Urválek

člen

První vztah: 15. 6. 1972 - Poslední vztah: 20. 1. 1978

Plamínkové 1565, Praha 4, Česká republika

Dr Otokar Urbánek

předseda

První vztah: 15. 6. 1972 - Poslední vztah: 5. 9. 1980

M.Pujmannové 883, Praha 4, Česká republika

Ing. Karel Rauš

člen

První vztah: 15. 6. 1972 - Poslední vztah: 9. 5. 2000

M.Pujmannové 883, Praha 4, Česká republika

JUDr. Gustav Brady

člen

První vztah: 29. 3. 1972 - Poslední vztah: 15. 6. 1972

Pujmanové 887, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Chládek

člen

První vztah: 29. 3. 1972 - Poslední vztah: 15. 6. 1972

Pujmanové 882, Praha 4, Česká republika

Dr Otokar Urbánek

místopředseda

První vztah: 29. 3. 1972 - Poslední vztah: 15. 6. 1972

Pujmanové 883, Praha 4, Česká republika

Ing. Stanislav Růžička

předseda

První vztah: 29. 3. 1972 - Poslední vztah: 15. 6. 1972

Dimitrovovo nám. 19, Praha 7, Česká republika

Ing. Dimitrij Adámek

člen

První vztah: 29. 3. 1972 - Poslední vztah: 15. 6. 1972

Mimoňská 635, Praha 9, Česká republika

Ing. Rudolf Kraus

člen

První vztah: 29. 3. 1972 - Poslední vztah: 15. 6. 1972

Plamínkové 1565, Praha 4, Česká republika

Zdeněk Švehla

člen

První vztah: 29. 3. 1972 - Poslední vztah: 15. 6. 1972

Na Chodovci 2558, Praha 4, Česká republika

Jiří Polák

člen

První vztah: 29. 3. 1972 - Poslední vztah: 15. 6. 1972

Na strži 1204, Praha 4, Česká republika

JUDr. Petr Urválek

člen

První vztah: 29. 3. 1972 - Poslední vztah: 15. 6. 1972

Plamínkové 1565, Praha 4, Česká republika

Věra Sedláčková

člen

První vztah: 17. 7. 1970 - Poslední vztah: 29. 3. 1972

Plamínkové 1564, Praha 4, Česká republika

Ing. Karel Rauš

člen

První vztah: 17. 7. 1970 - Poslední vztah: 29. 3. 1972

Pujmanové 883, Praha- 4 Podolí, Česká republika

Dr. Otakar Urbánek

člen

První vztah: 17. 7. 1970 - Poslední vztah: 29. 3. 1972

Pujmanové 883, Praha 4-Podolí, Česká republika

Ing. Ivan Pokoj

člen

První vztah: 17. 7. 1970 - Poslední vztah: 29. 3. 1972

Na Chodovci 2557, Praha 4, Česká republika

František Peške

člen

První vztah: 17. 7. 1970 - Poslední vztah: 29. 3. 1972

Michelská 1241, Praha 4, Česká republika

Ing. Rudolf Kraus

místopředseda

První vztah: 17. 7. 1970 - Poslední vztah: 29. 3. 1972

Plamínkové 1562, Praha 4, Česká republika

Ing. Miloslav Milostný

předseda

První vztah: 17. 7. 1970 - Poslední vztah: 29. 3. 1972

Plamínkové 1562, Praha 4, Česká republika

Ing. Vladimír Maisner

člen

První vztah: 17. 7. 1970 - Poslední vztah: 29. 3. 1972

Na Chodovci 2558, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Chláddek

člen

První vztah: 29. 3. 1968 - Poslední vztah: 29. 3. 1972

Pujmanové 882, Praha 4 - Podolí, Česká republika

Věra Johnová

člen

První vztah: 29. 3. 1968 - Poslední vztah: 29. 3. 1972

Wilhelma Piecka 105, Praha 3, Česká republika

Ing. Zdeněk Kroupa

člen

První vztah: 29. 3. 1968 - Poslední vztah: 29. 3. 1972

Želivecká 2807, Praha 10 Zahradní město, Česká republika

Ing. Ivan Pokoj

člen

První vztah: 29. 3. 1968 - Poslední vztah: 17. 7. 1970

Želivecká 2807, Praha 10 Zahradní město, Česká republika

František Kozák

člen

První vztah: 4. 4. 1966 - Poslední vztah: 29. 3. 1968

Trenčínská 2632, Praha 4 Spořilov I, Česká republika

Ing. Miloslav Maxa

člen

První vztah: 4. 4. 1966 - Poslední vztah: 29. 3. 1968

Majakovského 12, Karlovy Vary, Česká republika

Klement Horák

člen

První vztah: 4. 4. 1966 - Poslední vztah: 29. 3. 1968

Havelská 4, Praha 1, Česká republika

Vladimír Merhaut

člen

První vztah: 4. 4. 1966 - Poslední vztah: 29. 3. 1968

Jabloňová 2882, Praha 10, Česká republika

František Peške

člen

První vztah: 4. 4. 1966 - Poslední vztah: 17. 7. 1970

Zásmuky 290, Česká republika

Stanislav Landsmann

člen

První vztah: 4. 4. 1966 - Poslední vztah: 29. 3. 1972

Bítovská 1210, Praha 4, Česká republika

Ing. Miloslav Milostný

člen

První vztah: 4. 4. 1966 - Poslední vztah: 17. 7. 1970

U Slovanské půjčovny 5, Praha 4, Česká republika

Ing. Rudolf Kraus

místopředseda

První vztah: 29. 9. 1964 - Poslední vztah: 17. 7. 1970

Třístoličná 3, Praha 5, Česká republika

Ing. Arnold Perrenoud

člen

První vztah: 29. 9. 1964 - Poslední vztah: 17. 7. 1970

Háje 114, p.Chodov u Prahy, Česká republika

Ing. Miroslav Lehečka

člen

První vztah: 29. 9. 1964 - Poslední vztah: 17. 7. 1970

Gutova 18, Praha 10, Česká republika

Ing. Jaroslav Pulec

člen

První vztah: 29. 9. 1964 - Poslední vztah: 29. 3. 1968

Katínská 224, Mníšek pod Brdy, Česká republika

Jan Löw

člen

První vztah: 29. 9. 1964 - Poslední vztah: 29. 3. 1968

Moldavská 1361, Praha 10, Česká republika

Ing. Jiří Mykiska

člen

První vztah: 29. 9. 1964 - Poslední vztah: 4. 4. 1966

Újezd 26, Praha 1, Česká republika

Ing. Vladimír Maisner

předseda

První vztah: 29. 9. 1964 - Poslední vztah: 17. 7. 1970

Budečská 36, Praha 2, Česká republika

Dr. Eduard Němeček

předseda

První vztah: 1. 7. 1963 - Poslední vztah: 29. 9. 1964

Vinohradská 9, Praha 1, Česká republika

Slavomil Novák

místopředseda

První vztah: 1. 7. 1963 - Poslední vztah: 29. 9. 1964

Žitná 5, Praha 1, Česká republika

Ing. Bohumil Vlach

člen

První vztah: 22. 12. 1962 - Poslední vztah: 29. 9. 1964

Dubeč u Prahy, Česká republika

Slavomil Novák

předseda

První vztah: 22. 12. 1962 - Poslední vztah: 1. 7. 1963

Žitná 5, Praha 1, Česká republika

Miloslava Šimanová

člen

První vztah: 22. 12. 1962 - Poslední vztah: 1. 7. 1963

Ve Smečkách 26, Praha 1, Česká republika

Zdenka Náglová

člen

První vztah: 22. 12. 1962 - Poslední vztah: 29. 3. 1968

Školská 32, Praha 1, Česká republika

Ing. Vladimír Maisner

člen

První vztah: 22. 12. 1962 - Poslední vztah: 29. 9. 1964

Budečská 36, Praha 2, Česká republika

Josef Novák

člen

První vztah: 22. 12. 1962 - Poslední vztah: 29. 9. 1964

Podléškova 67, Praha 10 Zahradní město, Česká republika

Danica Lampová

člen

První vztah: 22. 12. 1962 - Poslední vztah: 4. 4. 1966

U Lužického semináře 42, Praha 1, Česká republika

Zdeněk Švehla

člen

První vztah: 22. 12. 1962 - Poslední vztah: 29. 3. 1968

Přístavní 339, Čelákovice, Česká republika

Dr. Eduard Němeček

místopředseda

První vztah: 22. 12. 1962 - Poslední vztah: 1. 7. 1963

Vinohradská 9, Praha 1, Česká republika

Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda nebo místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony,pro které je předepsána písemná forma,podepisuje za družstvo předseda(popřípadě místopředseda) a další člen představenstva.

od 29. 1. 1976

Za družstvo jedná předseda nebo místopředseda a další člen představenstva. Podepisování: K názvu družstva připojí své podpisy předsedy předseda nebo místopředseda a další člen představenstva.

do 29. 1. 1976 od 15. 6. 1972

Náhradní orgán zastupuje družstvo kolektivně a jeho jménem jedná předseda náhradního orgánu a podepisuje tak,že k názvu družstva připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a další člen náhradního orgánu.

do 15. 6. 1972 od 29. 3. 1972

Zastupovati a podepisovati za družstvo je oprávněn předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva a podepisují tím způsobem,že k názvu družstva přípojí své podpisy.

do 29. 3. 1972 od 22. 12. 1962

Další vztahy firmy Správní bytové družstvo Rozvoj

3 fyzické osoby

Jaroslav Škaloud

předseda kontrolní komise

První vztah: 3. 8. 2021

vznik členství: 9. 6. 2021

vznik funkce: 9. 6. 2021

V rovinách 865/16, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Jan Klabal

člen kontrolní komise

První vztah: 3. 8. 2021

vznik členství: 9. 6. 2021

Choratická 2736/10, Praha, 141 00, Česká republika

Alžběta Váchalová

členka kontrolní komise

První vztah: 3. 8. 2021

vznik členství: 9. 6. 2021

Kloboučnická 1603/12, Praha, 140 00, Česká republika

Historické vztahy

Josef Škaloud

předseda kontrolní komise

První vztah: 3. 8. 2021 - Poslední vztah: 3. 8. 2021

vznik členství: 9. 6. 2021

zánik členství: 9. 6. 2021

vznik funkce: 9. 6. 2021

zánik funkce: 9. 6. 2021

V rovinách 865/16, Praha, 140 00, Česká republika

Jan Dlabal

člen kontrolní komise

První vztah: 3. 8. 2021 - Poslední vztah: 3. 8. 2021

vznik členství: 9. 6. 2021

zánik členství: 9. 6. 2021

Choratická 2736/10, Praha, 141 00, Česká republika

Alžběta Váchalová

členka kontrolní komise

První vztah: 10. 8. 2018 - Poslední vztah: 3. 8. 2021

vznik členství: 7. 6. 2017

zánik členství: 9. 6. 2021

Kloboučnická 1603/12, Praha, 140 00, Česká republika

Alžběta Váchalová

členka kontrolní komise

První vztah: 16. 8. 2017 - Poslední vztah: 10. 8. 2018

vznik členství: 7. 6. 2017

Betlémská 266/7, Praha, 110 00, Česká republika

Alžběta Váchalová

členka kontrolní komise

První vztah: 16. 8. 2017 - Poslední vztah: 10. 8. 2018

vznik členství: 7. 6. 2017

Betlémská 266/7, Praha, 110 00, Česká republika

Jaroslav Škaloud

předseda kontrolní komise

První vztah: 16. 8. 2017 - Poslední vztah: 3. 8. 2021

vznik členství: 7. 6. 2017

zánik členství: 9. 6. 2021

vznik funkce: 7. 6. 2017

zánik funkce: 9. 6. 2021

V rovinách 865/16, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Jan Klabal

člen kontrolní komise

První vztah: 16. 8. 2017 - Poslední vztah: 3. 8. 2021

vznik členství: 7. 6. 2017

zánik členství: 9. 6. 2021

Choratická 2736/10, Praha, 141 00, Česká republika

ing. Pavel Nezval

První vztah: 7. 1. 2002 - Poslední vztah: 10. 3. 2003

Jednořadá 1051/53, Praha 6, Česká republika

Ing. Miloš Macháček

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 7. 1. 2002

ul. Nad Strakovkou 15, Praha 6, Česká republika

Ing. Miloš Macháček

První vztah: 13. 3. 1998 - Poslední vztah: 7. 4. 1998

ul. Nad Strakou 15, Praha 6, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 29. 9. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Realitní činnost
  • Správa nemovitostí
  • Údržba nemovitostí (domovnická činnost, úklid bytových a ebytových prostor, čistění budov, čistění oken)
  • Činnost organizačních a ekonomických poradců
  • Administrativní služby
  • Kopírovací práce
  • Služby organizačně hospodářské povahy při správě nemovitostí
  • Činnost technických poradců
  • Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 9. 1992
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 9. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).