Hlavní navigace

SQUARE Invest & Development a.s.

Firma SQUARE Invest & Development a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 20498, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

03864065

Sídlo:

Ovocný trh 572/11, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

5. 3. 2015

DIČ:

CZ03864065

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 20498, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ovocný trh praha a.s. od 5. 3. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 5. 3. 2015

adresa

Ovocný trh 572/11
Praha 11000 od 5. 3. 2015

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. od 5. 3. 2015

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. od 5. 3. 2015

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: 1) Základní kapitál společnosti SQUARE Invest & Development a.s. (dále jen společnost), se z původních 2.000.000,- Kč (slovy: dvou milionů korun českých) zvyšuje o částku ve výši 46.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet šest milionů korun českých) na nový základn í kapitál ve výši 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad a pod navrhovanou částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2) Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 2300 ks (slovy: dva tisíce tři sta kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné (1) ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem ve výš i 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) na jednu upisovanou akcii. 3) Upisování akcií bude probíhat jako dvoukolové, tedy pouze pro stávající akcionáře společnosti s využitím jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Na každou jednu stávající akcii společnosti lze upsat 23 ks nové akcie společnosti upisovaných s vy užitím přednostního práva, přičemž jmenovitá hodnota nově upisované jedné akcie je totožná se jmenovitou hodnotou jedné původní akcie společnosti. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v roz sahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Jak vyplývá z § 484 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, neupsal-li akcionář akcie v plném rozsahu, který mu přísluší, mají zbylí akcionáři právo na upsání těchto neupsaných akcií. V prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu. V druhém kole upisování má každý akcionář přednostní právo na upsání těch akcií, které nebyly upsá ny v prvním kole upisování, a to v souladu s § 484 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. 3.1. Způsob upisování nových akcií v prvním kole upisování: a) v prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu; b) místem pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování je sídlo Advokátní kancelář MAREK Legal, a to Na Poříčí 19, 110 00 Praha 1, v druhém nadzemním podlaží, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 17:00 hodin; c) lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování činí dva týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy příslušný akcionář obdrží informaci o přednostním právu akcionářů podle § 485 zákona o obchodních korporacích, zaslanou na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Informace o přednostním právu akcionářů bude zveřejněna též na webových stránkách společnosti a zveřejněna v Obchodním věstníku; d) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva, a to připsáním na účet společnosti číslo: 115-3225580257/0100 vedeného u Komerční banky a.s. 3.2. Způsob upisování nových akcií v druhém kole upisování: a) v druhém kole upisování bude moci všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal nebo upsání všech neb o jen některých akcií bylo podle zákona o obchodních korporacích neúčinné, upsat kterýkoli z akcionářů či kteříkoli akcionáři společnosti, a to na základě využití přednostního práva podle § 484 odst. 2 zákona o obchodních korporacích; b) místem pro vykonání přednostního práva v druhém kole upisování sídlo Advokátní kancelář MAREK Legal, a to Na Poříčí 19, 110 00 Praha 1, v druhém nadzemním podlaží, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 17:00 hodin; c) lhůta pro vykonání přednostního práva v druhém kole upisování činí dva týdny a začne běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování; d) upsat lze všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal nebo upsání všech nebo jen některých akcií by lo podle zákona o obchodních korporacích neúčinné; upsat lze pouze celé akcie; všechny akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinou podobu a budou znít na jméno. Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě. e) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva, a to připsáním na účet společnosti číslo: 115-3225580257/0100 vedeného u Komerční banky a.s.s 4) Možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných s využitím přednostního práva se nepřipouští. 5) Přednostní právo na upisování akcií nebylo vyloučeno ani omezeno. Přednostní právo na upisování akcií je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního pr áva odpovídá jmenovité hodnotě akcií, akcie jsou tedy upisovány bez emisního ážia. Akcie lze upisovat pouze celé. 6) Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. do 1. 12. 2020 od 27. 10. 2020

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 5. 3. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 od 27. 10. 2020
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 27. 10. 2020 od 11. 7. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 11. 7. 2017 od 5. 3. 2015

Statutární orgán

2 fyzické osoby

RNDr. Daniel Macko CSc.

předseda představenstva

První vztah: 1. 12. 2020

vznik členství: 16. 11. 2020

vznik funkce: 26. 11. 2020

Sládkovičova 1953/22, Košice - Sever, 040 01, Slovenská republika

Mgr. Jan Fischer

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 29. 8. 2016

Vrážská 332, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  Taurona s.r.o.

  Černochova 1291/4, Praha Košíře, 158 00

 • jediný člen správní rady

  Energeion, a.s.

  náměstí 14. října 1307/2, Praha, 150 00

Historické vztahy

Daniel Bilý

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2016 - Poslední vztah: 25. 10. 2017

vznik členství: 29. 8. 2016

zánik členství: 12. 10. 2017

Šultysova 894/17, Praha, 169 00, Česká republika

Daniel Bilý

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2016 - Poslední vztah: 25. 10. 2017

vznik členství: 29. 8. 2016

zánik členství: 12. 10. 2017

Šultysova 894/17, Praha, 169 00, Česká republika

Daniel Bilý

statutární ředitel

První vztah: 5. 3. 2015 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik funkce: 5. 3. 2015

zánik funkce: 29. 8. 2016

Šultysova 894/17, Praha, 169 00, Česká republika

Daniel Bilý

statutární ředitel

První vztah: 5. 3. 2015 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik funkce: 5. 3. 2015

zánik funkce: 29. 8. 2016

Šultysova 894/17, Praha, 169 00, Česká republika

Společnost zastupuje ve všech věcech každý člen představenstva samostatně.

od 5. 9. 2016

Společnost zastupuje statutární ředitel.

do 5. 9. 2016 od 5. 3. 2015

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Mgr. Pavel Marek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2019

vznik členství: 30. 6. 2019

vznik funkce: 30. 6. 2019

Spinozova 1825/1, Praha, 143 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Richard Tůma

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2019 - Poslední vztah: 6. 8. 2019

vznik členství: 29. 8. 2016

zánik členství: 30. 6. 2019

zánik funkce: 30. 6. 2019

Na vyhlídce 449/60, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Richard Tůma

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2018 - Poslední vztah: 19. 4. 2019

vznik členství: 29. 8. 2016

Na vyhlídce 446/58, Praha, 190 00, Česká republika

Richard Tůma

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2016 - Poslední vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 29. 8. 2016

Milady Horákové 807/31, Praha, 170 00, Česká republika

Richard Tůma

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2016 - Poslední vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 29. 8. 2016

Milady Horákové 807/31, Praha, 170 00, Česká republika

Další vztahy firmy SQUARE Invest & Development a.s.

Historické vztahy

Daniel Bilý

člen správní rady

První vztah: 5. 3. 2015 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 5. 3. 2015

zánik členství: 29. 8. 2016

vznik funkce: 5. 3. 2015

zánik funkce: 29. 8. 2016

Šultysova 894/17, Praha, 169 00, Česká republika

Daniel Bilý

člen správní rady

První vztah: 5. 3. 2015 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 5. 3. 2015

zánik členství: 29. 8. 2016

vznik funkce: 5. 3. 2015

zánik funkce: 29. 8. 2016

Šultysova 894/17, Praha, 169 00, Česká republika

Akcionáři

PBF investment a.s., IČ: 26219344

Lublaňská 673/24, Česká republika, Praha, 120 00

do 16. 1. 2018 od 13. 7. 2017

VISEGRAD INVESTMENT a.s., IČ: 26219344

Lublaňská 673/24, Česká republika, Praha, 120 00

do 13. 7. 2017 od 30. 5. 2015

VISEGRAD INVESTMENT a.s., IČ: 26219344

Biskupský dvůr, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 30. 5. 2015 od 5. 3. 2015

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 5. 3. 2015

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 5. 3. 2015

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).