Hlavní navigace

Stavební bytové družstvo &#34^SEVERNÍ MĚSTO&#34^

Firma Stavební bytové družstvo &#34^SEVERNÍ MĚSTO&#34^, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXCVIII 541, Městský soud v Praze.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00034720

Sídlo:

Lodžská 568/14, Praha Bohnice, 181 00

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 1. 1972

DIČ:

CZ00034720

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo &#34^SEVERNÍ MĚSTO&#34^

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXCVIII 541, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo "SEVERNÍ MĚSTO" od 7. 7. 1989

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo pracovníků Stavebních závodů Praha - sídliště Prosek do 7. 7. 1989 od 23. 11. 1970

Právní forma

Družstvo od 23. 11. 1970

adresa

Lodžská 568/14
Praha 18100 od 13. 9. 2016

adresa

Lodžská 568
Praha 8 - Bohnice do 13. 9. 2016 od 7. 7. 1989

adresa

Prosecká sídliště Prosek 688
Praha 9 do 7. 7. 1989 od 30. 6. 1971

adresa

Novoborská sídliště Prosek 616
Praha 9 do 30. 6. 1971 od 23. 11. 1970

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a základní služby s tímto pronájmem spojené od 24. 5. 1995

c) poskytování služeb spojených s bydlením, do 24. 5. 1995 od 7. 7. 1989

d) organizování rozvoje pracovní a společenské iniciativy členů a pracovníků, do 24. 5. 1995 od 7. 7. 1989

e) přidělování bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlením členům, do 24. 5. 1995 od 7. 7. 1989

f) organizování rozvoje pracovní a společenské incivativy členů a pracovníků. do 24. 5. 1995 od 7. 7. 1989

3. Služby spojené s bydlením, s údržbou, s opravami, rekonstrukcemi a modernizací bytových i nebytových objektů poskytuje družstvo za úplatu nejen členům ale i občanům a organizacím. viz § 46 zák. 94/1988 Sb. do 24. 5. 1995 od 7. 7. 1989

4. V případech, kdy tak stanoví zvláštní předpis, musí mít družstvo k provádění určitých činností zvláštní povolení nebo souhlas příslušného orgánu státní správy. do 24. 5. 1995 od 7. 7. 1989

1. Předmětem činnosti družtva je zabezpečování provozu družstevních domů, služeb spojených s bydlením /užíváním nebyt. prostor./, orpava a údržby družstevního bytového a domovního fondu, a další činnosti spojené s plněním společenských funkcí družstva. do 24. 5. 1995 od 7. 7. 1989

2. V rácmi své činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje zejména: a) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů, do 24. 5. 1995 od 7. 7. 1989

b) materiálně výrobní základnu pro údržbu a orpavy obytných budov, bytů a nebytových objektů a pro poskytování služeb spojených s bydlením, do 24. 5. 1995 od 7. 7. 1989

jiná hospodářská činnost družstva pro cizí organizace a občany spočívající v provádění prací a poskytování služeb stavebně údržbářského charakteru v rozsahu volné kapacity nevyužitelné pro vlastní potřeby družstva do 7. 7. 1989 od 24. 5. 1988

Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo začít s výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. do 7. 7. 1989 od 12. 1. 1976

. do 23. 11. 1970 od 23. 11. 1970

Správa a údržba svého bytového majetku. do 12. 1. 1976 od 23. 11. 1970

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech. od 14. 8. 2014

Obvodní soud pro Prahu 8 nařídil usn. č.j. Nc 9070/2004-7 ze dne 2.12.2004 exekuci ve prospěch oprávněné Olgy Valentové proti povinnému Stavební bytové družstvo Severní město IČ: 00034720 pro 7.500,- Kč s příslušenstvím. Provedením exekuce pověřen JUDr. Antonín Dohnal, Exekutorský úřad Jeseník, sídlem Březinova 229, Jeseník. do 8. 3. 2005 od 26. 1. 2005

Usnesením shromáždění delegátů družstva konaného dne 6.12.88 a 12.1.1989 byly schváleny nové stanovy družstva. od 7. 7. 1989

Ručení: Člen družstva je povinen přispívat na úhradu schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, vněmž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstvo ručí člen do výše 500,-Kčs v jednom roce. Za likvidační schodek ručí člen do výše členského podílu. od 7. 7. 1989

Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 12.10.1987 byl přijat doplněk čl. 6 stanov družstva schválený opatřením předsedy ČSBD č. 3/83. od 24. 5. 1988

Rozhodnutím Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 14.11.1984 bylo podle §87 odst. 2 písm.d/ zák. č. 109/64 Sb. dnem 15.11.1984 odvoláno představenstvo družstva na dobu do zvolení nových orgánů a jmenován náhradní orgán a jmenován náhradní orgán. od 19. 11. 1984

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 20.11.1975 byly přijaty nové stanovy typu "B" schválené Městským výborem Českého svazu bytových družstev v Praze dne 16.12.1975 čj. MV ČSBD/1975/Dr Ko. Stanovy jsou pro družstvo platné od 16.12.1975. od 12. 1. 1976

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 12. 1. 1976

Ručení: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členských vkladů, ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. do 7. 7. 1989 od 12. 1. 1976

Představenstvo má 5 - 15 členů. do 7. 7. 1989 od 12. 1. 1976

Údaje o zřízení družstva: Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím Městského výboru Českého svazu bytových družstev Praze ze dne 21.10.1970 zn.50/1495/1970. Usnesením ustavující členské schůze byly dne 23.7.1970 přijaty stanovy družstva. od 23. 11. 1970

D e n v z n i k u družstva je 23. listopad 1970. od 23. 11. 1970

Členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. do 12. 1. 1976 od 23. 11. 1970

Představenstvo družstva má 3-15 členů. do 12. 1. 1976 od 23. 11. 1970

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Václav Bříza

předseda představenstva

První vztah: 24. 9. 2019

vznik členství: 12. 6. 2019

vznik funkce: 12. 6. 2019

Kukelská 928/20, Praha, 198 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen správní rady

  BC LOGIA, a.s.

  Baarovo nábřeží 749/38, Brno, 614 00

 • jednatel

  BC LOGIA systems, s.r.o.

  Baarovo nábřeží 749/38, Brno Maloměřice (Brno-Maloměřice a Obřany), 614 00

Vladimír Wilkner

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 9. 2019

vznik členství: 12. 6. 2019

vznik funkce: 12. 6. 2019

Kukelská 925/14, Praha, 198 00, Česká republika

Petr Vostřák

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2019

vznik členství: 12. 6. 2019

Šimůnkova 1609/21, Praha, 182 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Petr Vostřák

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2017 - Poslední vztah: 24. 9. 2019

vznik členství: 1. 11. 2016

zánik členství: 12. 6. 2019

Zapisovaný člen nastupuje jako zvolený náhradník za odstupujícího a vymazávaného Ing. Koubu na jeho funkci člena představenstva, který odstoupil k datu 31.10.2016 a datem nástupu členství i funkce je tak následující den po účinnosti odstoupení, tedy 1.11. 2016 do 24. 9. 2019 od 3. 6. 2017

Šimůnkova 1609/21, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Jan Kouba

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 3. 6. 2017

vznik členství: 5. 11. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 5. 11. 2015

zánik funkce: 31. 10. 2016

Novoborská 614/15, Praha, 190 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Kouba

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 3. 6. 2017

vznik členství: 5. 11. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 5. 11. 2015

zánik funkce: 31. 10. 2016

Novoborská 614/15, Praha, 190 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vladimír Wilkner

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 24. 9. 2019

vznik členství: 24. 8. 2015

zánik členství: 12. 6. 2019

vznik funkce: 5. 11. 2015

zánik funkce: 12. 6. 2019

Kukelská 925/14, Praha, 198 00, Česká republika

Václav Bříza

předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2016 - Poslední vztah: 24. 9. 2019

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 12. 6. 2019

vznik funkce: 5. 11. 2015

zánik funkce: 12. 6. 2019

Kukelská 928/20, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Jan Kouba

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 5. 11. 2015

vznik funkce: 5. 11. 2015

Novoborská 614/15, Praha, 190 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Kouba

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 5. 11. 2015

vznik funkce: 5. 11. 2015

Novoborská 614/15, Praha, 190 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vladimír Wilkner

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 24. 8. 2015

vznik funkce: 5. 11. 2015

Kukelská 925/14, Praha, 198 00, Česká republika

Vladimír Wilkner

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 24. 8. 2015

vznik funkce: 5. 11. 2015

Kukelská 925/14, Praha, 198 00, Česká republika

Václav Bříza

předseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 17. 6. 2014

vznik funkce: 5. 11. 2015

Kukelská 928/20, Praha, 198 00, Česká republika

Václav Bříza

předseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 13. 9. 2016

vznik členství: 17. 6. 2014

vznik funkce: 5. 11. 2015

Kukelská 928/20, Praha, 198 00, Česká republika

Ivona Fričovská

předseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 13. 8. 2015

vznik funkce: 17. 6. 2014

zánik funkce: 13. 8. 2015

Písečná 449, Praha 8, 182 00, Česká republika

Věra Pilousová

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 31. 8. 2015

vznik funkce: 17. 6. 2014

zánik funkce: 31. 8. 2015

Prosecká 684/113, Praha, 190 00, Česká republika

Václav Bříza

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 5. 11. 2015

zánik funkce: 5. 11. 2015

Kukelská 928/20, Praha, 198 00, Česká republika

Milan Braniš

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2009 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 7. 10. 2009

zánik členství: 17. 6. 2014

vznik funkce: 12. 10. 2009

zánik funkce: 17. 6. 2014

Kukelská 903/1, Praha 9, 198 00, Česká republika

Václav Bříza

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2009 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 7. 10. 2009

Kukelská 928, Praha 9, 198 00, Česká republika

Vladimír Wilkner

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2009 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 7. 10. 2009

zánik členství: 17. 6. 2014

Kukelská 925/14, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Věra Pilousová

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2005 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 19. 11. 2004

Prosecká 684/113, Praha 9, Česká republika

Miloslav Šimral

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2005 - Poslední vztah: 11. 11. 2009

vznik členství: 19. 11. 2004

zánik členství: 7. 10. 2009

Šimůnkova 1608/19, Praha 8, Česká republika

JUDr. Josef Crha

Místopředseda

První vztah: 23. 2. 2005 - Poslední vztah: 11. 11. 2009

vznik členství: 5. 2. 2001

zánik členství: 5. 2. 2001

vznik funkce: 19. 11. 2004

zánik funkce: 7. 10. 2009

Ctěnická 695, Praha 8, Česká republika

Milan Braniš

Člen

První vztah: 23. 2. 2005 - Poslední vztah: 11. 11. 2009

vznik funkce: 19. 11. 2004

zánik funkce: 7. 10. 2009

Kukelská 903/1, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Ivona Fričovská

Předseda

První vztah: 23. 2. 2005 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik funkce: 19. 11. 2004

předsedy ing. Zdeňka Knolla do 14. 8. 2014 od 23. 2. 2005

Písečná 449, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Ivona Fričovská

Předseda

První vztah: 14. 7. 2001 - Poslední vztah: 23. 2. 2005

vznik členství: 5. 2. 2001

zánik členství: 5. 2. 2001

předsedy ing. Zdeňka Knolla do 23. 2. 2005 od 14. 7. 2001

Písečná 449, Praha 8, 182 00, Česká republika

JUDr. Josef Crha

Místopředseda

První vztah: 14. 7. 2001 - Poslední vztah: 23. 2. 2005

vznik členství: 5. 2. 2001

zánik členství: 5. 2. 2001

Ctěnická 695, Praha 8, Česká republika

Milan Braniš

Člen

První vztah: 28. 2. 2000 - Poslední vztah: 23. 2. 2005

Kukelská 903/1, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ladislav Kratochvíl

Člen

První vztah: 28. 2. 2000 - Poslední vztah: 23. 2. 2005

zánik funkce: 19. 11. 2004

Habartická 496, Praha 9, 190 00, Česká republika

Mgr. Milada Vránová

Člen

První vztah: 28. 2. 2000 - Poslední vztah: 23. 2. 2005

zánik funkce: 19. 11. 2004

Jablonecká 707, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Ivona Fričovská

Místopředseda

První vztah: 28. 2. 2000 - Poslední vztah: 14. 7. 2001

Písečná 449/3, Praha 8, 182 00, Česká republika

JUDr. Josef Crha

Člen

První vztah: 28. 2. 2000 - Poslední vztah: 14. 7. 2001

Ctěnická 695, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Knoll

Předseda

První vztah: 28. 2. 2000 - Poslední vztah: 14. 7. 2001

Písečná 449, Praha 8, 182 00, Česká republika

Olga Jordánová

Místopředseda

První vztah: 28. 2. 2000 - Poslední vztah: 14. 7. 2001

zánik členství: 5. 2. 2001

Lodžská 466, Praha 8 - Bohnice, 181 00, Česká republika

Ing. Ladislava Schwarzová

Člen

První vztah: 18. 2. 1999 - Poslední vztah: 28. 2. 2000

Habartická 502, Praha 9, Česká republika

Ing. Zdeněk Knoll

Místopředseda

První vztah: 18. 2. 1999 - Poslední vztah: 28. 2. 2000

Písečná 449, Praha 8, Česká republika

ing. Jaroslav Bidman

Člen

První vztah: 22. 10. 1997 - Poslední vztah: 28. 2. 2000

Šimůnkova 1603, Praha 8, Česká republika

JUDr. Josef Crha

Místopředseda

První vztah: 22. 10. 1997 - Poslední vztah: 28. 2. 2000

Ctěnická 695, Praha 9, Česká republika

ing. Jiří Šyc

Předseda

První vztah: 22. 10. 1997 - Poslední vztah: 28. 2. 2000

Kukelská 920, Praha 9, Česká republika

JUDr. Josef Crha

Člen

První vztah: 21. 10. 1997 - Poslední vztah: 22. 10. 1997

Ctěnická 695/13, Praha 9, Česká republika

Miloslava Beránková

Člen

První vztah: 12. 4. 1996 - Poslední vztah: 28. 2. 2000

Šimůnkova 1607, Praha 8, Česká republika

Ing. Zdeněk Knoll

Místopředseda

První vztah: 12. 4. 1996 - Poslední vztah: 18. 2. 1999

Písečná 451, Praha 8, Česká republika

Josef Musílek

Člen

První vztah: 12. 4. 1996 - Poslední vztah: 18. 2. 1999

Písečná 451, Praha 8, Česká republika

Ing. Josef Košťál

Předseda

První vztah: 12. 4. 1996 - Poslední vztah: 22. 10. 1997

Písečná 451, Praha 8, Česká republika

Hana Martínková

Člen

První vztah: 12. 4. 1996 - Poslední vztah: 21. 10. 1997

K Šafránce 505, Praha 9, Česká republika

Josef Martínek

Člen

První vztah: 12. 4. 1996 - Poslední vztah: 12. 4. 1996

Písečná 451, Praha 8, Česká republika

Ing. Zdeněk Knoll

Místopředseda

První vztah: 12. 4. 1996 - Poslední vztah: 12. 4. 1996

Šimůnkova 1603, Praha 8, Česká republika

Ing. Jiří Šyc

Místopředseda

První vztah: 24. 5. 1995 - Poslední vztah: 22. 10. 1997

Kukelská 920, Praha 9, Česká republika

Petr Virius

Člen

První vztah: 24. 5. 1995 - Poslední vztah: 12. 4. 1996

Šimůnkova 1605, Praha 8, Česká republika

Ing. Josef Plechatý CSc

Předseda

První vztah: 16. 10. 1991 - Poslední vztah: 12. 4. 1996

Jablonecká 707, Praha 9, Česká republika

Ing. Jaroslav Bidman

Místopředseda

První vztah: 16. 10. 1991 - Poslední vztah: 12. 4. 1996

Šimůnkova 1603, Praha 8, Česká republika

ing. Josef Cicvárek

Člen

První vztah: 16. 10. 1991 - Poslední vztah: 12. 4. 1996

Prosecká 688, Praha 9, Česká republika

Zdeněk Beneš

Člen

První vztah: 16. 10. 1991 - Poslední vztah: 28. 2. 2000

Novoborská 620, Praha 9, Česká republika

Hana Pejchová

Člen

První vztah: 16. 10. 1991 - Poslední vztah: 24. 5. 1995

Chvatěburská 365, Praha 8, Česká republika

Ing. Jiří Mikšovský

Předseda

První vztah: 28. 2. 1991 - Poslední vztah: 16. 10. 1991

Prosecká 681, Praha 9, Česká republika

Ing. Josef Plechatý CSc

Člen

První vztah: 28. 2. 1991 - Poslední vztah: 16. 10. 1991

Jablonecká 707, Praha 9, Česká republika

Ing. Petr Hrdlička

Člen

První vztah: 19. 4. 1990 - Poslední vztah: 24. 5. 1995

Chvatěrubská 365, Praha 8, Česká republika

Ing. Jaroslav Bidman

Člen

První vztah: 19. 4. 1990 - Poslední vztah: 16. 10. 1991

Šimůnkova 1603, Praha 8, Česká republika

Ing. Václav Polák

Člen

První vztah: 19. 4. 1990 - Poslední vztah: 16. 10. 1991

U Stírky 2035, Praha 8, Česká republika

František Scharf

Člen

První vztah: 19. 4. 1990 - Poslední vztah: 16. 10. 1991

Prosecká 678, Praha 9, Česká republika

Ing. Jiří Mikšovský

Místopředseda

První vztah: 19. 4. 1990 - Poslední vztah: 28. 2. 1991

Prosecká 681, Praha 9, Česká republika

Ing. Josef Plechatý CSc

Předseda

První vztah: 19. 4. 1990 - Poslední vztah: 28. 2. 1991

Jablonecká 707, Praha 9, Česká republika

Marcela Bárochová

Člen

První vztah: 19. 4. 1990 - Poslední vztah: 16. 10. 1991

Šimůnkova 1607, Praha 8, Česká republika

Jaruška Riegertová

Člen

První vztah: 22. 6. 1988 - Poslední vztah: 19. 4. 1990

Jablonecká 706, Praha 9, Česká republika

Jiří Bláha

Místopředseda

První vztah: 22. 6. 1988 - Poslední vztah: 19. 4. 1990

Kukelská 930, Praha 9, Česká republika

Rudolf Baranka

Člen

První vztah: 22. 6. 1988 - Poslední vztah: 19. 4. 1990

Zelenohorská 508, Praha 8, Česká republika

Jan Krůta

Člen

První vztah: 22. 6. 1988 - Poslední vztah: 19. 4. 1990

Šimůnkova 1610, Praha 8, Česká republika

Miloslava Beránková

Člen

První vztah: 22. 6. 1988 - Poslední vztah: 16. 10. 1991

Šimůnkova 1607, Praha 8, Česká republika

Margita Hurychová

Člen

První vztah: 22. 6. 1988 - Poslední vztah: 16. 10. 1991

Zelenohorská 513, Praha 8, Česká republika

Ing. Antonín Chlum

Člen

První vztah: 22. 6. 1988 - Poslední vztah: 19. 4. 1990

Chvatěburská 366, Praha 8, Česká republika

Václav Kulhánek

Místopředseda

První vztah: 10. 6. 1987 - Poslední vztah: 22. 6. 1988

Pujmanová 1582, Praha 4, Česká republika

JUDr. Václav Hrách

Předseda

První vztah: 10. 6. 1987 - Poslední vztah: 19. 4. 1990

Jabloncká 710, Praha 9, Česká republika

JUDr. Václav Hrách

Místopředseda

První vztah: 12. 9. 1986 - Poslední vztah: 10. 6. 1987

Jablonecká 710, Praha 9, Česká republika

Jaroslav Franců

Člen

První vztah: 24. 6. 1986 - Poslední vztah: 10. 6. 1987

Habartická 499/50, Praha 9, Česká republika

Jaromír Smrž

Člen

První vztah: 24. 6. 1986 - Poslední vztah: 19. 4. 1990

Jablonecká 705, Praha 9, Česká republika

Ing. Aleš Tomek

Člen

První vztah: 24. 6. 1986 - Poslední vztah: 22. 6. 1988

Slévačská 903, Praha 9, Česká republika

JUDr. Václav Hrách

Člen

První vztah: 24. 6. 1986 - Poslední vztah: 12. 9. 1986

Jablonecká 710, Praha 9, Česká republika

Václav Kulhánek

Předseda

První vztah: 24. 6. 1986 - Poslední vztah: 10. 6. 1987

Pujmanové 1582, Praha 4, Česká republika

Jan Vašut

Člen

První vztah: 24. 6. 1986 - Poslední vztah: 22. 6. 1988

Zelenohorská 496, Praha 8, Česká republika

Ing. Roman Kulich

Člen

První vztah: 24. 6. 1986 - Poslední vztah: 22. 6. 1988

Guevarova 714, Praha 6, Česká republika

Ing. Josef Tichý CSc

Člen

První vztah: 24. 6. 1986 - Poslední vztah: 22. 6. 1988

Guevarova 707/13, Praha 6, Česká republika

Ing. Josef Plechatý CSc

Člen

První vztah: 24. 6. 1986 - Poslední vztah: 19. 4. 1990

Jablonecká 707, Praha 9, Česká republika

Josef Vanžura

Člen

První vztah: 24. 6. 1986 - Poslední vztah: 19. 4. 1990

Slévačská 903, Praha 9, Česká republika

Antonín Heřmánek

Člen

První vztah: 24. 6. 1986 - Poslední vztah: 19. 4. 1990

Lovosická 775, Praha 9, Česká republika

Ing. Ivan Zahálka

Člen

První vztah: 24. 6. 1986 - Poslední vztah: 16. 10. 1991

Písečná 451, Praha 8, Česká republika

Ing. Jiří Šyc

Člen

První vztah: 24. 6. 1986 - Poslední vztah: 24. 5. 1995

Kukelská 920, Praha 9, Česká republika

Ing. Jiří Sixta

Místopředseda

První vztah: 24. 6. 1986 - Poslední vztah: 10. 6. 1987

Jablonecká 699, Praha 9, Česká republika

Václav Kulhánek

Předseda náhradního orgánu

První vztah: 21. 10. 1985 - Poslední vztah: 24. 6. 1986

Pujmanové 1582/54, Praha 4, Česká republika

Jaromír Smrž

Člen

První vztah: 21. 10. 1985 - Poslední vztah: 24. 6. 1986

Jablonecká 705, Praha 9, Česká republika

Ing. Aleš Tomek

Člen

První vztah: 21. 10. 1985 - Poslední vztah: 24. 6. 1986

Slévačská 903, Praha 9, Česká republika

Jan Vašut

Člen

První vztah: 21. 10. 1985 - Poslední vztah: 24. 6. 1986

Zelenohorská 496/37, Praha 8, Česká republika

Ing. Jiří Sixta

Člen

První vztah: 21. 10. 1985 - Poslední vztah: 24. 6. 1986

Jablonecká 699, Praha 9, Česká republika

Jiří Bláha

Člen náhradního orgánu

První vztah: 19. 11. 1984 - Poslední vztah: 24. 6. 1986

Kukelská 930, Praha 9 - Kyje, Česká republika

Ing. Oldřich Vávra

Předseda náhradního orgánu

První vztah: 19. 11. 1984 - Poslední vztah: 21. 10. 1985

Steinerova 608, Praha 4-Háje, Česká republika

Libuše Vihanová

Člen náhradního orgánu

První vztah: 19. 11. 1984 - Poslední vztah: 21. 10. 1985

Národní obrany 23, Praha 6, Česká republika

Jiřina Honců

Člen náhradního orgánu

První vztah: 19. 11. 1984 - Poslední vztah: 21. 10. 1985

Jablonecká 26, Praha 9, Česká republika

Jitka Volková

Člen náhradního orgánu

První vztah: 19. 11. 1984 - Poslední vztah: 21. 10. 1985

V předpolí 14, Praha 10, Česká republika

Miloslav Jánský

Člen náhradního orgánu

První vztah: 19. 11. 1984 - Poslední vztah: 21. 10. 1985

Zelenohorská 498, Praha 8 - Bohnice, Česká republika

Václav Kulhánek

Člen

První vztah: 19. 11. 1984 - Poslední vztah: 21. 10. 1985

Pujmanové 1582/54, Praha 4, Česká republika

Zvonimír Horský

Člen

První vztah: 9. 12. 1980 - Poslední vztah: 19. 11. 1984

Novoborská 620, Praha 9, Česká republika

Jaromír Smrž

Člen

První vztah: 9. 12. 1980 - Poslední vztah: 19. 11. 1984

Jablonecká 705, Praha 9, Česká republika

Jan Pavlíček

Člen

První vztah: 9. 12. 1980 - Poslední vztah: 19. 11. 1984

Novoborská 612, Praha 9-Prosek, Česká republika

Hana Holakovská

Člen

První vztah: 5. 4. 1979 - Poslední vztah: 19. 11. 1984

Novoborská 617, Praha 9, Česká republika

Václav Myslík

Člen

První vztah: 5. 4. 1979 - Poslední vztah: 19. 11. 1984

Jablonecká 706, Praha 9, Česká republika

Ing. Lambert Křečan

Člen

První vztah: 28. 6. 1976 - Poslední vztah: 19. 11. 1984

Prosecká 679, Praha 9 Prosek, Česká republika

Ludvík Handl

Člen

První vztah: 28. 6. 1976 - Poslední vztah: 19. 11. 1984

Jablonecká 700, Praha 9 Prosek, Česká republika

Ing. Jiří Mikšovský

Člen

První vztah: 28. 6. 1976 - Poslední vztah: 19. 11. 1984

Prosecká 681, Praha 9 Prosek, Česká republika

Jiřina Honců

Člen

První vztah: 28. 6. 1976 - Poslední vztah: 19. 11. 1984

Jablonecká 706/26, Praha 9 Prosek, Česká republika

Ladislav Šimek

Člen

První vztah: 28. 6. 1976 - Poslední vztah: 19. 11. 1984

Novoborská 614, Praha 9 Prosek, Česká republika

Ing. Kristián Ivanov

Místopředseda

První vztah: 28. 6. 1976 - Poslední vztah: 19. 11. 1984

Ctěnická 689, Praha 9 Prosek, Česká republika

Miroslav Šlosar

Člen

První vztah: 28. 6. 1976 - Poslední vztah: 9. 12. 1980

Novoborská 616, Praha 9 Prosek, Česká republika

Naděžda Vlková

Člen

První vztah: 28. 6. 1976 - Poslední vztah: 9. 12. 1980

Jablonecká 709/82, Praha 9 Prosek, Česká republika

Jindřich Pokorný

Člen

První vztah: 28. 6. 1976 - Poslední vztah: 5. 4. 1979

Jablonecká 698, Praha 9, Česká republika

Václav Maťátko

Člen

První vztah: 28. 6. 1976 - Poslední vztah: 5. 4. 1979

Novoborská 612, Praha 9 Prosek, Česká republika

Václav Hrách

Člen

První vztah: 9. 1. 1973 - Poslední vztah: 28. 6. 1976

Jablonecká 710, Praha 9, Česká republika

Zdeněk Rosol

Místopředseda

První vztah: 9. 1. 1973 - Poslední vztah: 28. 6. 1976

Jablonecká 707, Praha 9, Česká republika

Václav Matějka

Člen

První vztah: 9. 1. 1973 - Poslední vztah: 28. 6. 1976

Novoborská 612, Praha 9, Česká republika

Václav Tomka

Člen

První vztah: 9. 1. 1973 - Poslední vztah: 28. 6. 1976

Ctěnická 689, Praha 9, Česká republika

Jan Matějka

Člen

První vztah: 9. 1. 1973 - Poslední vztah: 28. 6. 1976

Novoborská 618, Praha 9, Česká republika

Stanislav Kvasnička

Člen

První vztah: 9. 1. 1973 - Poslední vztah: 28. 6. 1976

Novoborská 620, Praha 9, Česká republika

Jiří Sixta

Člen

První vztah: 9. 1. 1973 - Poslední vztah: 28. 6. 1976

Jablonecká 699, Praha 9, Česká republika

Ing. Slavomír Pospíšil

Člen

První vztah: 9. 1. 1973 - Poslední vztah: 9. 12. 1980

Prosecká 681, Praha 9, Česká republika

Ing. Radko Steimar

Předseda

První vztah: 9. 1. 1973 - Poslední vztah: 19. 11. 1984

Prosecká 681, Praha 9, Česká republika

Ladislav Vančat

Člen

První vztah: 22. 12. 1971 - Poslední vztah: 19. 11. 1984

Ctěnická 694, Praha 9, Česká republika

ing. Miroslav Černý

Člen

První vztah: 22. 12. 1971 - Poslední vztah: 19. 11. 1984

Ctěnická 690, Praha 9, Česká republika

ing. Jan Chudomel

Člen

První vztah: 22. 12. 1971 - Poslední vztah: 28. 6. 1976

Prosecká 678, Praha 9, Česká republika

Stanislav Mýl

Člen

První vztah: 22. 12. 1971 - Poslední vztah: 28. 6. 1976

Jablonecká 700, Praha 9, Česká republika

Jiří Němický

Člen

První vztah: 22. 12. 1971 - Poslední vztah: 9. 1. 1973

Novoborská 616/17, Praha 9, Česká republika

Zdeněk Rosol

Člen

První vztah: 22. 12. 1971 - Poslední vztah: 9. 1. 1973

Jablonecká 707, Praha 9, Česká republika

Bedřich Pochop

Předseda

První vztah: 23. 11. 1970 - Poslední vztah: 9. 1. 1973

Cholupická 1305/1, Praha 4-Krč, Česká republika

Zbyněk Hozák

Člen

První vztah: 23. 11. 1970 - Poslední vztah: 9. 1. 1973

sídliště Krč, Praha 4, Česká republika

Václav Meškan

Člen

První vztah: 23. 11. 1970 - Poslední vztah: 9. 1. 1973

Kiliánská 16, Davle, Česká republika

Pavel Chaloupka

Místopředseda

První vztah: 23. 11. 1970 - Poslední vztah: 9. 1. 1973

Jankovcova 63, Praha-Holešovice, Česká republika

František Scharf

Člen

První vztah: 23. 11. 1970 - Poslední vztah: 28. 6. 1976

Zápotockého 971, Benešov, Česká republika

Jaroslav Suchánek

Člen

První vztah: 23. 11. 1970 - Poslední vztah: 19. 11. 1984

Dvořákova 1694, Litvínov, Česká republika

Jiří Vudmaska

Člen

První vztah: 23. 11. 1970 - Poslední vztah: 9. 1. 1973

Sídliště 631, Kralupy, Česká republika

Způsob jednání za družstvo: Představentvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda nebo místopřededa nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopřededa) a další člen představenstva.

od 12. 4. 1996

Za družstvo jedná předseda náhradního orgánu spolu s dalším členem náhradního orgánu. Náhradní orgán podpisuje za družstvo tak, že k názvu družstva připojí svůj podpis předseda náhradního orgánu spolu s dalším členem náhradního orgánu.

do 24. 6. 1986 od 19. 11. 1984

Zastupovati a podpisovati za družstvo: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda nebo místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další člen představenstva.

do 19. 11. 1984 od 12. 1. 1976

Zastupovati a podpisovati za družstvo je oprávněn předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva a podepisují tím způsobem, že k názvu družstva připojí své podpisy.

do 12. 1. 1976 od 23. 11. 1970

Další vztahy firmy Stavební bytové družstvo &#34^SEVERNÍ MĚSTO&#34^

3 fyzické osoby

Zdeňka Prokopiusová

předseda kontrolní komise

První vztah: 24. 9. 2019

vznik členství: 12. 6. 2019

vznik funkce: 12. 6. 2019

Havlínova 1270/14, Praha, 182 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Korbel

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 24. 9. 2019

vznik členství: 12. 6. 2019

vznik funkce: 12. 6. 2019

Lovosická 775/4, Praha, 190 00, Česká republika

Zuzana Macková

člen kontrolní komise

První vztah: 24. 9. 2019

vznik členství: 12. 6. 2019

Havlínova 1270/14, Praha, 182 00, Česká republika

Historické vztahy

Zdeňka Prokopiusová

předseda kontrolní komise

První vztah: 3. 6. 2017 - Poslední vztah: 24. 9. 2019

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 12. 6. 2019

vznik funkce: 7. 7. 2014

zánik funkce: 12. 6. 2019

Havlínova 1270/14, Praha, 182 00, Česká republika

Zdeněk Korbel

člen

První vztah: 3. 6. 2017 - Poslední vztah: 24. 9. 2019

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 12. 6. 2019

Lovosická 775/4, Praha, 190 00, Česká republika

Josef Švec

člen

První vztah: 3. 6. 2017 - Poslední vztah: 24. 9. 2019

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 12. 6. 2019

Kukelská 923/10, Praha, 198 00, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 12. 1992

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 27. 3. 2002
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 12. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).