Hlavní navigace

Stavební bytové družstvo AREA

Firma Stavební bytové družstvo AREA, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXCVIII 398, Městský soud v Praze.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00033201

Sídlo:

Praha

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 1. 1972

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXCVIII 398, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo AREA od 21. 2. 1990

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo při Federálním ministerstvu vnitra do 21. 2. 1990 od 14. 6. 1978

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo pracovníků MV při hospodářském odboru do 14. 6. 1978 od 3. 7. 1965

Právní forma

Družstvo od 3. 7. 1965

adresa

Ježovská 303/2b
Praha 5 15000 od 30. 6. 2006

adresa

Brdlíkova 288/1e
Praha 5 do 30. 6. 2006 od 6. 6. 2000

adresa

Wenzigova 5
Praha 2 do 6. 6. 2000 od 28. 5. 1992

adresa

Na Zátorce 23
Praha 6 do 28. 5. 1992 od 21. 2. 1990

adresa

Jindřišská ul.pošt.schr.1043
Praha 1 do 21. 2. 1990 od 3. 7. 1965

Předmět podnikání

organizování přípravy a provádění výstavby provozu bytových a nebytových objektů a rodinných domků a zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor od 4. 10. 1993

obchodní činnost do 4. 10. 1993 od 5. 3. 1990

1. Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. do 4. 10. 1993 od 21. 2. 1990

2. V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje zejména: do 4. 10. 1993 od 21. 2. 1990

a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domů a místností nesloužících k bydlení do 4. 10. 1993 od 21. 2. 1990

b) přidělování družstevních bytů včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, případně převody rodinných domků do osobního vlastnictví do 4. 10. 1993 od 21. 2. 1990

c) )držbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor do 4. 10. 1993 od 21. 2. 1990

e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím do 4. 10. 1993 od 21. 2. 1990

f) materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením do 4. 10. 1993 od 21. 2. 1990

g) projektovou a inženýrskou činnost, stavební práce a výkony mechanismů a truhlářské práce. do 4. 10. 1993 od 21. 2. 1990

d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům do 4. 10. 1993 od 21. 2. 1990

Výstavba rodinných domků do osobního vlastnictví do 21. 2. 1990 od 24. 3. 1986

Výroba truhlářských výrobků pro organizace bytového družstevnictví a pro jiné socialistické organizace do 21. 2. 1990 od 24. 3. 1986

Zapůjčování stavebních strojů a mechanismů a provádění výkonů s nimi pro jiné socialistické organizace do 21. 2. 1990 od 2. 7. 1981

Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužící k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo projekční přípravu, přípravu staveniště včetně technického vybavení, terénních úprav, výstavbu inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo začít s výstavbou, nebo by nebylo možné vystavené objekty užívat. Dále družstvo provádí projekční činnost. do 21. 2. 1990 od 14. 6. 1978

Družstvo provádí výstavbu bytů pro členy, výstavbu vestavěných nebytových zařízení, výstavbu garáží pro členy, zajišťuje jejich správu a údržbu a poskytování služeb s užíváním bytu a nebytových zařízení spojených. do 14. 6. 1978 od 31. 12. 1970

. do 31. 12. 1970 od 3. 7. 1965

Ostatní skutečnosti

Stanovy byly schváleny shromážděním delegátů dne 18.11.1992. od 4. 10. 1993

Usnesením shromáždění delegátů konané dne 1.2.1988 a 31.1.1990 byly schváleny stanovy. od 21. 2. 1990

Ručení: 1. Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. 2. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,- Kčs v jednom roce. 3. Za likvidační schodek ručí člen do výše 3000,- Kčs. do 4. 10. 1993 od 21. 2. 1990

Rozhodnutím Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 19.12.1986 čj.341/4612/86 bylo podle ustanovení § 91 odst.2) hosp.zák.č.109/64 Sb. sloučeno s tímto družstvem jako přejímajícím družstvo pro výstavbu rodinných domků v Praze 6, Sverdlova 5 jako družstvo přejímané ke dni 1.1.1987. Tímto sloučením přejímané družstvo "Družstvo pro výstavbu rodinných domků v Praze 6" se sídlem Praha 6, Sverdlova 5, zaniklo bez likvidace a bylo proto vymazáno. od 5. 1. 1987

Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 7.11.1983 byl přijat doplněk čl.5 stanov družstva schválený Městským výborem Českého svazu bytových družstev v Praze dne 14.12.1983 usnesením č.46/5 a dne 28.12.1985 čj.202/Hč/85. od 24. 3. 1986

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 21.5.1981 byl přijat doplněk čl.6 stanov schválený Českým svazem bytových družstev v Praze dne 22.9.1978 čj.6396/8/78-Něm/jř. od 2. 7. 1981

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 3.12.1975 byly přijaty nové stanovy typu "B" schválené Městským výborem Českého svazu bytových družstev v Praze dne 31.12.1975, čj.MV ČSBD/1975 Dr Ko. Stanovy jsou pro družstvo platné od 31.12.1975. od 14. 6. 1978

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 14. 6. 1978

Ručení: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členských vkladů. Ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnot členských podílů. Člen družstva jest v jednom roce povinen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. do 21. 2. 1990 od 14. 6. 1978

Představenstvo má 5-15 členů. do 21. 2. 1990 od 14. 6. 1978

Usnesením shromáždění delegátů konaném dne 2.7.1974 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 24.4.1975 čj.8418/75/R sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst.1 hosp.zák.č.108/64 Sb. ke dni 1.5.1975 družstvo: Stavební bytové družstvo zaměstnanců sektoru zahraničního obchodu Praha 1, Washingtonova ul.č.7 jako družstvo přejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo pracovníků MV při hospodářském odboru, P raha 1, Jindřišská ul., poštovní schránka 1043, jako družstvem přejímajícím. od 26. 5. 1975

Usnesením shromáždění deůegátů ze dne 18.4.1974 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 30.11.1974 čj.4294, 4291,4290,4293/74 sloučila se bez likvidace podle § 91 odst.1 hosp.zák.č.109/64 Sb. ke dni 1.1.1975 družstva: 1) Stavební bytové družstvo zaměstnanců ministerstva zahraničních věcí, Praha 1, Černinský palác 2) Stavební bytové družstvo zaměstnanců federálního ministerstva hutnictví a strojírenství, Praha 1, Na Františku 32 3) Stavební bytové družstvo zaměstnanců PS útvaru 9600, Praha 5, pošt.schr.94 4) Stavební bytové družstvo pracovníků "Technické ústředny spojů", Praha 7-Holešovice, Dimitrovovo nám.č.16 jako družstva přejímaná s tímto družstvem jako družstvem přejímajícím. od 2. 1. 1975

Usnesením výroční členské schůze ze dne 3.5.1973 byly přijaty nové stanovy družstva typu "B", schválené Městským výborerm Českého svazu bytových družstev v Praze dne 17.8.1973. Změny v nových stanovách uvedené se týkají vnitřních poměrů družstva. od 16. 4. 1974

Usnesením členské schůze ze dne 23.11.1972 a za souhlasu Českého svazu bytových družstev, Městského výboru Praha ze dne 9.11.1972, čj.2524/1972/Dr.Šk/Ma byla ku dni 1.ledna 1973 sloučena bez likvidace podle § 9 odst.1) zák.č.109/64 Sb. družstva: a) Stavební bytové družstvo zaměstnanců ministerstva vnitra v Praze 6 se sídlem Praha 6 pošt.úřad Praha 6-pošt.schr.65 b) Stavební bytové družstvo zaměstnanců ministerstva vnitra se sídlem Praha 7 Tř.Obránců míru 85 jako družstva přejímaná s družstvem: Stavební bytové družstvo pracovníků MV při hospodářském odboru se sídlem Praha 1, Jindřišská ul., pošt.schr.1043 jako družstvem přejímajícím. od 4. 5. 1973

Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím ÚRD ze dne 29.6.1965 čj.1851/Slád./V. od 3. 7. 1965

Usnesením ustavující členské schůze byly dne 18.6.1965 přijaty stanovy družstva. od 3. 7. 1965

Členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. do 14. 6. 1978 od 3. 7. 1965

Představenstvo družstva má 3-15 členů. do 14. 6. 1978 od 3. 7. 1965

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Jindřich Nepevný

předseda představenstva

První vztah: 27. 3. 2019

vznik členství: 16. 5. 2018

vznik funkce: 16. 5. 2018

Ježovská 303/2b, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Ladislav Košťál

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2019

vznik členství: 16. 5. 2018

Zbečno 123, 270 24, Česká republika

Ing. František Troják

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 3. 2019

vznik členství: 16. 5. 2018

vznik funkce: 16. 5. 2018

Na Zlatnici 938/7, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Ladislav Košťál

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2016 - Poslední vztah: 27. 3. 2019

vznik funkce: 22. 5. 2003

Zbečno 123, 270 24, Česká republika

Jindřich Nepevný

Předseda

První vztah: 18. 11. 2015 - Poslední vztah: 27. 3. 2019

Ježovská 303/2b, Praha, 150 00, Česká republika

Jindřich Nepevný

Předseda

První vztah: 12. 9. 2015 - Poslední vztah: 18. 11. 2015

Manželů Dostálových 1303, Praha, 198 00, Česká republika

JUDr. Ladislav Košťál

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2003 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik funkce: 22. 5. 2003

Zbečno č.p. 123, 270 24, Česká republika

JUDr. Ladislav Košťál

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2003 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik funkce: 22. 5. 2003

Zbečno č.p. 123, 270 24, Česká republika

Ing. František Troják

Místopředseda

První vztah: 14. 8. 2001 - Poslední vztah: 27. 3. 2019

Na Zlatnici 7, Praha 4, Česká republika

PhDr. Jaroslava Weiserová

člen

První vztah: 14. 8. 2001 - Poslední vztah: 2. 9. 2003

zánik funkce: 5. 9. 2002

Jugoslávská 25, Ostrava, Česká republika

Jindřich Nepevný

Předseda

První vztah: 6. 6. 2000 - Poslední vztah: 12. 9. 2015

Manželů Dostálových 1303, Praha 9, Česká republika

Jindřich Nepevný

Předseda

První vztah: 6. 5. 1998 - Poslední vztah: 6. 6. 2000

Vinohradská 96, Praha 3, Česká republika

Ing. František Troják

Člen

První vztah: 6. 5. 1998 - Poslední vztah: 14. 8. 2001

Na Zlatnici 7, Praha 4, Česká republika

JUDr. Jan Vyšata

Místopředseda

První vztah: 6. 5. 1998 - Poslední vztah: 14. 8. 2001

Bedrnova 254/5, Praha 5, Česká republika

Jana Orolínová

Člen

První vztah: 7. 1. 1998 - Poslední vztah: 6. 5. 1998

Elišky Přemyslovny 381, Praha 5, Česká republika

Ing. František Troják

Člen

První vztah: 7. 1. 1998 - Poslední vztah: 6. 5. 1998

Na Zlatnici 7, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Kroupa

Člen

První vztah: 7. 1. 1998 - Poslední vztah: 6. 5. 1998

Dobevská 873, Praha 4, Česká republika

Ing Jiřina Halíková

Člen

První vztah: 7. 1. 1998 - Poslední vztah: 6. 5. 1998

Studentská 12, Praha 6, Česká republika

Ing. Jiří Rynda

Místopředseda

První vztah: 7. 1. 1998 - Poslední vztah: 6. 5. 1998

Nad Zámečnicí 18, Praha 5, Česká republika

Ing. Ilja Mráček

Místopředseda

První vztah: 7. 1. 1998 - Poslední vztah: 6. 5. 1998

Mařákova 302/8, Praha 6, Česká republika

Ing. Miloslav Javůrek

Člen

První vztah: 7. 1. 1998 - Poslední vztah: 6. 5. 1998

Pod Klaudiánkou 1027, Praha 4, Česká republika

Jaroslav Ptáček

Předseda

První vztah: 20. 2. 1997 - Poslední vztah: 6. 5. 1998

Krupská 3083/1, Praha 10, Česká republika

Ing. Jiří Rynda

Člen

První vztah: 20. 2. 1997 - Poslední vztah: 7. 1. 1998

Nad Zámečnicí 18, Praha 5, Česká republika

Jan Šefl

Člen

První vztah: 22. 2. 1996 - Poslední vztah: 20. 2. 1997

Nad Zámečnicí 18, Praha 5, Česká republika

Ing. Ilja Mráček

Člen

První vztah: 22. 2. 1996 - Poslední vztah: 7. 1. 1998

Mařákova 302/8, Praha 6, Česká republika

Jaroslav Ptáček

Místopředseda

První vztah: 22. 2. 1996 - Poslední vztah: 20. 2. 1997

Krupská 2083/1, Praha 10, Česká republika

Ing. Jiřina Halíková

Předseda

První vztah: 22. 2. 1996 - Poslední vztah: 20. 2. 1997

Studentská 12, Praha 6, Česká republika

JUDr. Jan Vyšata

Člen

První vztah: 22. 2. 1996 - Poslední vztah: 6. 5. 1998

Bedrnova 252/4, Praha 5, Česká republika

Ing. Miloslav Javůrek

Místopředseda

První vztah: 22. 2. 1996 - Poslední vztah: 7. 1. 1998

Pod Klaudiánkou 1027, Praha 4, Česká republika

Ing. Josef Kašpar

Člen

První vztah: 22. 2. 1996 - Poslední vztah: 6. 5. 1998

Děčínská 466/7, Praha 9, Česká republika

Lucie Pavlíčková

Člen

První vztah: 22. 2. 1996 - Poslední vztah: 6. 5. 1998

Děčínská 472/6, Praha 9, Česká republika

Ing. Václav Matějka

Člen

První vztah: 22. 2. 1996 - Poslední vztah: 6. 5. 1998

Na Cikorce 1228/36, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Sedlák

Člen

První vztah: 16. 6. 1994 - Poslední vztah: 22. 2. 1996

U plynárny 12, Praha 4, Česká republika

JUDr. Miroslav Tengler

Člen

První vztah: 16. 6. 1994 - Poslední vztah: 22. 2. 1996

Cafourkova 521/3, Praha 8, Česká republika

Ing. Václav Šmíd

Člen

První vztah: 16. 6. 1994 - Poslední vztah: 22. 2. 1996

Krohova 2252/33, Praha 6, Česká republika

Ing. Andrej Címa

Člen

První vztah: 16. 6. 1994 - Poslední vztah: 22. 2. 1996

V Průčelí 1652, Praha 4, Česká republika

JUDr. Miroslav Pudil

Člen

První vztah: 16. 6. 1994 - Poslední vztah: 22. 2. 1996

Klíčovská 354, Praha 9, Česká republika

Ing. Petr Kučera

II.místopředseda

První vztah: 16. 6. 1994 - Poslední vztah: 22. 2. 1996

Bítovská 11/1228, Praha 4, Česká republika

Ing. Ilja Mráček

Člen

První vztah: 16. 6. 1994 - Poslední vztah: 22. 2. 1996

Mařákova 302/8, Praha 6, Česká republika

Jiří Nekvapil

I.místopředseda

První vztah: 16. 6. 1994 - Poslední vztah: 22. 2. 1996

Na Hřebenkách 84, Praha 5, Česká republika

JUDr. Jiří Šrajbr

Předseda

První vztah: 16. 6. 1994 - Poslední vztah: 22. 2. 1996

Častavina 776, Praha 6, Česká republika

JUDr. Miroslav Pudil

Člen

První vztah: 28. 5. 1992 - Poslední vztah: 16. 6. 1994

Řešovská 492, Praha 6, Česká republika

Jiří Nekvapil

Místopředseda

První vztah: 21. 2. 1990 - Poslední vztah: 16. 6. 1994

Hošťálkova 29, Praha 6-Břevnov, Česká republika

Ing. Juraj Walek

Člen

První vztah: 21. 2. 1990 - Poslední vztah: 16. 6. 1994

Lečkova 1518, Praha 4, Česká republika

Marie Vomáčková

Člen

První vztah: 21. 2. 1990 - Poslední vztah: 16. 6. 1994

Na Petřinách 1897, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Jurajda

Člen

První vztah: 21. 2. 1990 - Poslední vztah: 16. 6. 1994

Na vápenném 1025, Praha 4, Česká republika

Ing. Ladislav Pauch

Člen

První vztah: 21. 2. 1990 - Poslední vztah: 16. 6. 1994

Hošťálkova 28, Praha 6, Česká republika

JUDr. Martin Slomek

Člen

První vztah: 21. 2. 1990 - Poslední vztah: 28. 5. 1992

Novomlýnská 2, Praha 1, Česká republika

Ing. Stanislav Krejčí

Člen

První vztah: 19. 12. 1986 - Poslední vztah: 21. 2. 1990

Pod Klaudiánkou 1019/9, Praha 4, Česká republika

Vlastimil Dvořák

Předseda

První vztah: 14. 6. 1978 - Poslední vztah: 16. 6. 1994

Tomanova 104, Praha 6-Břevnov, Česká republika

Alena Kubátová

Člen

První vztah: 14. 6. 1978 - Poslední vztah: 21. 2. 1990

Nad Zámečnicí 20, Praha 5, Česká republika

Ing. František Veselý

Člen

První vztah: 14. 6. 1978 - Poslední vztah: 21. 2. 1990

Pod Rapidem 24, Praha 10, Česká republika

JUDr. Ladislav Alster

Člen

První vztah: 14. 6. 1978 - Poslední vztah: 21. 2. 1990

Široká 11, Praha 1, Česká republika

JUDr. Jan Molík

Člen

První vztah: 14. 6. 1978 - Poslední vztah: 21. 2. 1990

Beimlerova 905, Praha 10-Hostivař, Česká republika

Bohuslav Jirman

Člen

První vztah: 14. 6. 1978 - Poslední vztah: 21. 2. 1990

Tomanova 104, Praha 6, Česká republika

Jiří Čemus

Člen

První vztah: 2. 1. 1975 - Poslední vztah: 14. 6. 1978

Šimůnkova 804, Praha 8-Ďáblice, Česká republika

JUDr. Petr Sudek

Člen

První vztah: 2. 1. 1975 - Poslední vztah: 14. 6. 1978

Sušická 9, Praha 6-Dejvice, Česká republika

Jiří Nekvapil

Člen

První vztah: 14. 4. 1973 - Poslední vztah: 21. 2. 1990

Hošťálkova 29, Praha 6-Břevnov, Česká republika

Ing. Jaroslav Drahoňovský

Člen

První vztah: 14. 4. 1973 - Poslední vztah: 21. 2. 1990

V úžlabině 2057, Praha 10, Česká republika

Jiří Šrajbr

Člen

První vztah: 14. 4. 1973 - Poslední vztah: 2. 1. 1975

Bezručova 3003/51, Kladno, Česká republika

Josef Ticháček

Místopředseda

První vztah: 14. 4. 1973 - Poslední vztah: 21. 2. 1990

Matěje Kopeckého 27, Praha 6, Česká republika

Josefa Janulíková

Člen

První vztah: 14. 4. 1973 - Poslední vztah: 14. 6. 1978

Wolkerova 15, Praha 6, Česká republika

Jiří Šrajbr

Místopředseda

První vztah: 12. 1. 1971 - Poslední vztah: 14. 4. 1973

Bezručova 3003/51, Kladno, Česká republika

Hana Andršová

Člen

První vztah: 12. 1. 1971 - Poslední vztah: 16. 8. 1971

Vladivostocká 10/807, Praha 10-Vršovice, Česká republika

Jiří Blahut

Místopředseda

První vztah: 21. 9. 1970 - Poslední vztah: 12. 1. 1971

Spojovací 2613/36, Praha 3-Žižkov, Česká republika

Jiří Šrajbr

Člen

První vztah: 21. 9. 1970 - Poslední vztah: 12. 1. 1971

Bezručova 3003/51, Kladno, Česká republika

Václav Cajthaml

Člen

První vztah: 21. 9. 1970 - Poslední vztah: 16. 8. 1971

Radlická 117, Praha 5-Radlice, Česká republika

Miloš Kabát

Člen

První vztah: 21. 9. 1970 - Poslední vztah: 12. 1. 1971

Žetckých 1532/7, Praha 4-Pankrác, Česká republika

Miloslav Vronský

Člen

První vztah: 21. 9. 1970 - Poslední vztah: 12. 1. 1971

Pohraniční stráže 479/15, Praha 6-Bubeneč, Česká republika

František Eliáš

Člen

První vztah: 21. 9. 1970 - Poslední vztah: 14. 4. 1973

V Olšinách 2130/34, Praha 10, Česká republika

Miloš Kolros

Člen

První vztah: 21. 9. 1970 - Poslední vztah: 14. 4. 1973

Novorosijska 6, Praha 10-Vršovice, Česká republika

František Zeman

Člen

První vztah: 21. 9. 1970 - Poslední vztah: 2. 1. 1975

Sečská 27, Praha 10-Strašnice, Česká republika

Vlastimil Dvořák

Předseda

První vztah: 21. 9. 1970 - Poslední vztah: 14. 6. 1978

Jugoslávská 2090, Mělník-Rousovice, Česká republika

Bohuslav Skála

Člen

První vztah: 21. 9. 1970 - Poslední vztah: 14. 6. 1978

Milešovská 2485/9, Praha 3, Česká republika

Jaroslav Pešek

Člen

První vztah: 21. 9. 1970 - Poslední vztah: 16. 6. 1994

Milešovská 2485/9, Praha 3, Česká republika

František Růžička

Člen

První vztah: 9. 7. 1968 - Poslední vztah: 21. 9. 1970

Jaromírova 4, Praha 2-Nusle, Česká republika

Bohuslav Skála

Místopředseda

První vztah: 9. 7. 1968 - Poslední vztah: 21. 9. 1970

Římská 2312/44, Praha 2-Vinohrady, Česká republika

Jiří Blahut

Předseda

První vztah: 9. 7. 1968 - Poslední vztah: 21. 9. 1970

Spojovací 2613/36, Praha 3-Žižkov, Česká republika

Josef Voska

Člen

První vztah: 9. 7. 1968 - Poslední vztah: 21. 9. 1970

Na Proutcích 102, Šeberov, Česká republika

Miloš Kučera

Člen

První vztah: 9. 7. 1968 - Poslední vztah: 21. 9. 1970

Jihovýchodní I/719, Praha 4-Spořilov, Česká republika

Břetislav Musiálek

Člen

První vztah: 9. 7. 1968 - Poslední vztah: 14. 4. 1973

Sámova 1394/26, Praha 10-Vešovice, Česká republika

Václav Rameš

Člen

První vztah: 9. 7. 1968 - Poslední vztah: 14. 6. 1978

blok E 1/2823, Praha 4-Spořilov II, Česká republika

Věra Lucáková

Člen

První vztah: 9. 7. 1968 - Poslední vztah: 14. 6. 1978

U Nových domů I/525, Praha 4-Pankrác, Česká republika

Oldřich Moravec

Člen

První vztah: 1. 12. 1967 - Poslední vztah: 14. 4. 1973

Gottwaldova 251, Řepy-Bílá Hora, Česká republika

Jaroslav Pešek

Člen

První vztah: 1. 12. 1967 - Poslední vztah: 21. 9. 1970

Polská 13, Praha 2-Vinohrady, Česká republika

Jan Tuláček

Člen

První vztah: 1. 12. 1967 - Poslední vztah: 21. 9. 1970

Sokolovská 13, Praha 8-Karlín, Česká republika

Jana Cinádrová

Člen

První vztah: 1. 12. 1967 - Poslední vztah: 21. 9. 1970

ul.M.Vraštila 184, Roztoky u Prahy, Česká republika

Bohuslav Skála

Člen

První vztah: 1. 12. 1967 - Poslední vztah: 9. 7. 1968

Římská 2312/44, Praha 2-Vinohrady, Česká republika

Zdeněk Gasnárek

Člen

První vztah: 3. 7. 1965 - Poslední vztah: 9. 7. 1968

Žebice 56, Česká republika

Josef Landa

Člen

První vztah: 3. 7. 1965 - Poslední vztah: 9. 7. 1968

Hýskov 110, Česká republika

Jan Nový

Místopředseda

První vztah: 3. 7. 1965 - Poslední vztah: 9. 7. 1968

Samota 875, Modřany, Česká republika

Vladimír Jaroš

Člen

První vztah: 3. 7. 1965 - Poslední vztah: 1. 12. 1967

Za zelenou liškou 549/8, Praha 4-Pankrác, Česká republika

Marie Štolbová

Člen

První vztah: 3. 7. 1965 - Poslední vztah: 9. 7. 1968

Pod sychrovem 1117/10, Praha 10, Česká republika

Břetislav Musiálek

Člen

První vztah: 3. 7. 1965 - Poslední vztah: 9. 7. 1968

Na struze 229/3, Praha 1-Nové Město, Česká republika

Jiří Blahut

Předseda

První vztah: 3. 7. 1965 - Poslední vztah: 9. 7. 1968

Vladislavova 1382/14, Praha 1-Nové Město, Česká republika

František Eliáš

Člen

První vztah: 3. 7. 1965 - Poslední vztah: 21. 9. 1970

Budečská 44, Praha 2-Vinohrady, Česká republika

Oldřich Románek

Člen

První vztah: 3. 7. 1965 - Poslední vztah: 1. 12. 1967

Krapkova 32, Znojmo, Česká republika

Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda nebo místopředseda. Podepisování za družstvo se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu družstva připojí předseda nebo místopředseda a další člen představenstva své podpisy.

od 22. 2. 1996

Za družstvo jedná a podpisuje předseda nebo místopředseda.

do 22. 2. 1996 od 21. 2. 1990

Představenstvo jest oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech.Jménem představenstva jedná předseda nebo místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva.

do 21. 2. 1990 od 14. 6. 1978

Zastupovati a podpisovati za družstvo je oprávněn předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva a podpisují tím způsobem, že k názvu družstva připojí své podpisy.

do 14. 6. 1978 od 3. 7. 1965

Další vztahy firmy Stavební bytové družstvo AREA

6 fyzických osob

Ing. Miroslav Škapa

předseda kontrolní komise

První vztah: 27. 3. 2019

vznik členství: 16. 5. 2018

vznik funkce: 16. 5. 2018

Vinohradská 268/94, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. arch. Jiří Šesták

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 27. 3. 2019

vznik členství: 16. 5. 2018

vznik funkce: 16. 5. 2018

Na Hřebenkách 3157/4, Praha, 150 00, Česká republika

RSDr. Jan Baumruk

člen kontrolní komise

První vztah: 27. 3. 2019

vznik členství: 16. 5. 2018

Ovčí hájek 2153/2, Praha, 158 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Škapa

člen

První vztah: 9. 8. 2014

vznik členství: 15. 5. 2013

Vinohradská 268/94, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Šesták

člen

První vztah: 9. 8. 2014

vznik členství: 15. 5. 2013

Na Hřebenkách 3157/4, Praha, 150 00, Česká republika

Jiří Novák

předseda

První vztah: 9. 8. 2014

vznik členství: 15. 5. 2013

vznik funkce: 15. 5. 2013

Tomanova 1982/30, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Jiří Novák

předseda

První vztah: 9. 8. 2014 - Poslední vztah: 27. 3. 2019

vznik členství: 15. 5. 2013

zánik členství: 15. 5. 2018

vznik funkce: 15. 5. 2013

zánik funkce: 15. 5. 2018

Tomanova 1982/30, Praha, 169 00, Česká republika

Jiří Šesták

člen

První vztah: 9. 8. 2014 - Poslední vztah: 27. 3. 2019

vznik členství: 15. 5. 2013

zánik členství: 15. 5. 2018

Na Hřebenkách 3157/4, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Miroslav Škapa

člen

První vztah: 9. 8. 2014 - Poslední vztah: 27. 3. 2019

vznik členství: 15. 5. 2013

zánik členství: 15. 5. 2018

Vinohradská 268/94, Praha, 130 00, Česká republika

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).