Hlavní navigace

Stavební bytové družstvo Bílina

Firma Stavební bytové družstvo Bílina, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXVI 7, Krajský soud v Ústí nad Labem.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00527084

Sídlo:

Čapkova 847, Bílina, 418 01

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

7. 9. 1990

DIČ:

CZ00527084

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Bílina

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
96020 Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXVI 7, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo Bílina od 19. 7. 1990

Právní forma

Družstvo od 19. 7. 1990

adresa

Čapkova 847
Bílina 41801 od 9. 4. 2003

adresa

Čapková ul. 847
Bílina 41801 do 9. 4. 2003 od 11. 5. 2002

adresa

Čapková ul. 847
Bílina do 11. 5. 2002 od 19. 7. 1990

Předmět podnikání

Předmětem činnosti družstva je zejména: do 11. 5. 2002 od 3. 11. 2001

a) zabezpečování správy, údržby, oprav domů a modernizace bytových a nebytových objektů pro své členy, vést dokumentaci k bytům a objektům pro své členy, vést dokumentaci k bytům a domům a dbát o její aktualizaci. Činnosti při nichž majetková účast přesahuje 1 milion Kč, podléhají schválení shromáždění delegátů. do 11. 5. 2002 od 3. 11. 2001

b) zajišťování plnění služeb spojených s bydlením a užíváním bytů a nebytových prostorů ve vlastnictví družstva. do 11. 5. 2002 od 3. 11. 2001

c) zajišťování činností uvedených v odst. a),b) i pro jiné fyzické nebo právnické osoby. do 11. 5. 2002 od 3. 11. 2001

Předmětem činnosti družstva je a) organizování přípravy výstavby družstevních objektů b) provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor do 3. 11. 2001 od 16. 3. 1993

Družstvo a) zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům b) uzavírá nájemní smlouvy o družstevních bytech a nebytových prostorách se členy družstva. Pronajímá nebytové prostory občanům i právnickým osobám. Uzavírá smlouvy o převodu družstevních bytů do vlastnictví členů družstva c) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy tak i příp. pro jiné osoby e) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva. do 3. 11. 2001 od 16. 3. 1993

a) zajišťování provozu vlastních domů, RD a garáží b) příprava a výstavba nových družstevních domů, bytů (nastaveb a cestaveb) RD a garáží pro své členy c) přidělování bytů ve vlastních domech a RD, garáží do osobního užívání svým členům, popř. převádění RD a garáží do osobního vlastnictví d) údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace vlastních domů, RD a garáží e) zajišťování služeb, spojených s užíváním vlastních bytů pro své členy f) údržba a opravy stavebně montážního charakteru pro občany a organizace g) příprava a výstavba domů, bytů, RD, garáží do osobního vlastnictví do 16. 3. 1993 od 6. 12. 1991

organizace přípravy a zabezpečování výstavby bytových objektů, zajišťování jejich údržby a řádného provozu, případně další podnikání. V rámci předmětu činnosti družstva jsou uskutečňovány následující činnosti: a) výstavba bytových objektů, rodinných domků, garáží, případně místností a jiných prostor (skladů a pod.) nesloužících k bydlení b) hospodaření s družstevními byty, popř. místnostmi nesloužícími k bydlení c) údržba, opravy, rekonstrukce, modernizace bytových objektů a nebytových prostor d) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům i právnickým osobám, poskytování nebytových prostor za úplatu e) materiálně výrobní základna pro údržbu a opravy bytů, nebytových prostor a poskytování služeb souvisejících s bydlením f) jiné podnikání, které neodporuje obecně závazným právním předpisům do 6. 12. 1991 od 19. 7. 1990

Předmět činnosti

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 7. 4. 2009

zajišťování bytových potřeb svých členů, zejména služeb spojených s bydlením a užíváním bytů a nebytových prostorů ve vlastnictví družstva od 11. 5. 2002

správa a údržba nemovitostí do 7. 4. 2009 od 11. 5. 2002

Ostatní skutečnosti

Shromáždění delegátů dne 31.5.2000 schválilo nové znění stanov. do 11. 5. 2002 od 14. 2. 2001

Shromáždění delegátů dne 17.6.1996 schválilo nové znění stanov družstva. do 11. 5. 2002 od 16. 3. 2000

Shromáždění delegátů dne 18.11. 1992 schválilo nové znění stanov družstva, přizpůsobené úpravě v obchodním zákoníku. do 14. 2. 2001 od 16. 3. 1993

čl. 72 a 73 stanov: Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva. Je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /popř. místopředseda/ a další člen představenstva. od 6. 12. 1991

Čl.95 stanov: Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva, vykázanou v roční účetní závěrce ručí členové, kteří do konce roku, v němž ztráta vznikla, nesplatili členský podíl do výše základního členského vkladu, ostatní členové do výše zůstatkové hodnoty členských podílů, nejméně však částkou Kčs 5 000,-. Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromáždění delegátů termín úhrady prodloužit. do 16. 3. 1993 od 6. 12. 1991

Údaje o založení družstva: Družstvo vzniklo ustavující členskou schůzí, která se konala dne 3.7.1990, na které byly projednány a schváleny stanovy, kterými se družstvo řídí a které jsou založeny ve spise podnikového rejstříku. od 19. 7. 1990

Běžnou činnost družstva řídí představenstvo. Úkoly vedoucího organizace podle hospodářskoprávních a jiných (občanskoprávních, správních, finančněprávních a zejména pracovněprávních) předpisů plní v období mezi zasedáními představenstva předseda družstva. V pracovněprávních, popř. dalších záležitostech je předseda družstva oprávněn jen tehdy, nelze-li projednání záležitostí dosáhnout předem v představenstvu nebo jiném kompetentním orgánu družstva. do 6. 12. 1991 od 19. 7. 1990

Člen družstva zaplatí zápisné ve výši 500,- Kčs a základní členský vklad ve výši 5 000,- Kčs. do 16. 3. 1993 od 19. 7. 1990

Statutární orgán

5 fyzických osob

Marcela Šedivá

Předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2020

vznik členství: 9. 9. 2020

vznik funkce: 9. 9. 2020

Mírová 339, Bílina, 418 01, Česká republika

Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D.

Člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2020

vznik členství: 9. 9. 2020

Jižní 305, Bílina, 418 01, Česká republika

Věroslav Polák

Člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2020

vznik členství: 9. 9. 2020

Jiráskova 336, Bílina, 418 01, Česká republika

Mgr. Zdeněk Rendl MBA

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2020

vznik členství: 9. 9. 2020

vznik funkce: 9. 9. 2020

Jiráskova 336, Bílina, 418 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Naděžda Maurerová

Člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2020

vznik členství: 9. 9. 2020

Jižní 312, Bílina, 418 01, Česká republika

Historické vztahy

Naděžda Maurerová

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2016 - Poslední vztah: 11. 11. 2020

vznik členství: 28. 12. 2015

zánik členství: 3. 6. 2020

Jižní 312, Bílina, 418 01, Česká republika

Mgr. Zdeněk Rendl MBA

Místopředseda představenstva

První vztah: 5. 2. 2016 - Poslední vztah: 11. 11. 2020

vznik členství: 3. 6. 2015

zánik členství: 3. 6. 2020

vznik funkce: 28. 12. 2015

zánik funkce: 3. 6. 2020

Jiráskova 336, Bílina, 418 01, Česká republika

Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D.

Člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 11. 11. 2020

vznik členství: 3. 6. 2015

zánik členství: 3. 6. 2020

Jižní 305, Bílina, 418 01, Česká republika

Mgr. Zdeněk Rendl

Člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 3. 6. 2015

Jiráskova 336, Bílina, 418 01, Česká republika

Václav Focht

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 3. 6. 2015

zánik členství: 18. 12. 2015

vznik funkce: 3. 6. 2015

zánik funkce: 18. 12. 2015

Čapkova 858, Bílina, 418 01, Česká republika

Věroslav Polák

Člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 11. 11. 2020

vznik členství: 3. 6. 2015

zánik členství: 3. 6. 2020

Jiráskova 336, Bílina, 418 01, Česká republika

Marcela Šedivá

Předseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 11. 11. 2020

vznik členství: 3. 6. 2015

zánik členství: 3. 6. 2020

vznik funkce: 3. 6. 2015

zánik funkce: 3. 6. 2020

Mírová 339, Bílina, 418 01, Česká republika

Erika Heinischová

Člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2015 - Poslední vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 16. 1. 2012

zánik členství: 2. 6. 2015

Litoměřická 865, Bílina, 418 01, Česká republika

Václav Focht

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 10. 2013 - Poslední vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 2. 6. 2010

zánik členství: 2. 6. 2015

vznik funkce: 2. 6. 2010

zánik funkce: 2. 6. 2015

Čapkova 858, Bílina, 418 01, Česká republika

Marcela Šedivá

Předseda představenstva

První vztah: 3. 10. 2013 - Poslední vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 2. 6. 2010

zánik členství: 2. 6. 2015

vznik funkce: 2. 6. 2010

zánik funkce: 2. 6. 2015

Mírová 339, Bílina, 418 01, Česká republika

Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D.

Člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2013 - Poslední vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 2. 6. 2010

zánik členství: 2. 6. 2015

Jižní 305, Bílina, 418 01, Česká republika

Věroslav Polák

Člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2013 - Poslední vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 2. 6. 2010

zánik členství: 2. 6. 2015

Jiráskova 336, Bílina, 418 01, Česká republika

Zdeněk Bajml

Člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2013 - Poslední vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 2. 6. 2010

zánik členství: 2. 6. 2015

Sídliště Za Chlumem 783, Bílina, 418 01, Česká republika

Jaroslav Kasl

Člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2013 - Poslední vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 2. 6. 2010

zánik členství: 2. 6. 2015

Sídliště U Nového nádraží 694, Bílina, 418 01, Česká republika

Erika Heinischová

Člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2012 - Poslední vztah: 11. 3. 2015

vznik členství: 16. 1. 2012

Litoměřická 865, Bílina, 418 01, Česká republika

Věroslav Polák

Člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 3. 10. 2013

vznik členství: 2. 6. 2010

Jiráskova 336, Bílina, 418 01, Česká republika

Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D.

Člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 3. 10. 2013

vznik členství: 2. 6. 2010

Jižní 305, Bílina, 418 01, Česká republika

Zdeněk Bajml

Člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 3. 10. 2013

vznik členství: 2. 6. 2010

Za Chlumem 783, Bílina, 418 01, Česká republika

Jaroslav Kasl

Člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 3. 10. 2013

vznik členství: 2. 6. 2010

SUNN 694, Bílina, 418 01, Česká republika

Jana Filipovská

Člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 9. 2. 2012

vznik členství: 2. 6. 2010

zánik členství: 16. 1. 2012

Tylova 301, Bílina, 418 01, Česká republika

Marcela Šedivá

Předseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 3. 10. 2013

vznik členství: 2. 6. 2010

vznik funkce: 2. 6. 2010

Mírová 339, Bílina, 418 01, Česká republika

Václav Focht

Místopředseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 3. 10. 2013

vznik členství: 2. 6. 2010

vznik funkce: 2. 6. 2010

Čapkova 858, Bílina, 418 01, Česká republika

Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2005 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 13. 6. 2005

zánik členství: 2. 6. 2010

Jižní 305, Bílina, Česká republika

Zdeněk Bajml

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2005 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 13. 6. 2005

zánik členství: 2. 6. 2010

Za Chlumem 783, Bílina, Česká republika

Erika Heinischová

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2005 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 13. 6. 2005

zánik členství: 2. 6. 2010

Litoměřická 865, Bílina, Česká republika

Marcela Šedivá

předseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2005 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 13. 6. 2005

zánik členství: 2. 6. 2010

vznik funkce: 13. 6. 2005

zánik funkce: 2. 6. 2010

Mírová 339, Bílina, Česká republika

Václav Focht

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2005 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 13. 6. 2005

zánik členství: 2. 6. 2010

vznik funkce: 13. 6. 2005

zánik funkce: 2. 6. 2010

Čapkova 858, Bílina, Česká republika

Václav Pavlíček

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2005 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 13. 6. 2005

zánik členství: 2. 6. 2010

Litoměřická 861, Bílina, Česká republika

Jaroslav Kasl

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2005 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 13. 6. 2005

zánik členství: 2. 6. 2010

SUNN 694, Bílina, Česká republika

Milan Turek

Člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2003 - Poslední vztah: 25. 8. 2005

vznik členství: 25. 4. 2002

zánik členství: 31. 5. 2005

Pražská 263, Bílina, Česká republika

Marcela Šedivá

Předseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2001 - Poslední vztah: 25. 8. 2005

vznik členství: 31. 5. 2000

zánik členství: 31. 5. 2005

vznik funkce: 1. 5. 2001

zánik funkce: 31. 5. 2005

Mírová 339, Bílina, Česká republika

Miroslav Bulíček

Člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2001 - Poslední vztah: 9. 4. 2003

vznik členství: 31. 5. 2000

zánik členství: 24. 4. 2002

Čapkova 841, Bílina, Česká republika

Jiří Tymich

Člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2001 - Poslední vztah: 25. 8. 2005

zánik členství: 31. 5. 2005

vznik funkce: 31. 5. 2000

Jižní 305, Bílina, Česká republika

Zdeněk Svoboda

Člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2001 - Poslední vztah: 25. 8. 2005

zánik členství: 31. 5. 2005

vznik funkce: 31. 5. 2000

Jižní 305, Bílina, Česká republika

Zdeněk Bajml

Člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2001 - Poslední vztah: 25. 8. 2005

zánik členství: 31. 5. 2005

vznik funkce: 31. 5. 2000

Za Chlumem 783, Bílina, Česká republika

Marcela Šedivá

Člen představenstva

První vztah: 25. 5. 2000 - Poslední vztah: 13. 12. 2001

Mírová 339, Bílina, Česká republika

Jiří Hykl

Člen představenstva

První vztah: 25. 5. 2000 - Poslední vztah: 2. 10. 2001

zánik funkce: 31. 5. 2000

Čapkova 845, Bílina, Česká republika

Milan Chodounský

2. místopředseda

První vztah: 23. 1. 1996 - Poslední vztah: 25. 5. 2000

sídliště Za Chlumem 805, Bílina, Česká republika

Václav Focht

1. místopředseda

První vztah: 23. 1. 1996 - Poslední vztah: 25. 8. 2005

vznik členství: 31. 5. 2000

zánik členství: 31. 5. 2005

vznik funkce: 31. 5. 2000

zánik funkce: 31. 5. 2005

Čapkova 858, Bílina, Česká republika

Jan Culek

Člen představenstva

První vztah: 23. 1. 1996 - Poslední vztah: 2. 10. 2001

zánik funkce: 31. 5. 2000

Jižní 305, Bílina, Česká republika

Věroslav Polák

Člen představenstva

První vztah: 23. 1. 1996 - Poslední vztah: 2. 10. 2001

zánik funkce: 31. 5. 2000

Jiráskova 336, Bílina, Česká republika

Jaroslav Kasl

Člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1991 - Poslední vztah: 25. 8. 2005

vznik členství: 31. 5. 2000

zánik členství: 31. 5. 2005

SUNN 694, Bílina, Česká republika

Jiří Petr

2.místopředseda

První vztah: 19. 7. 1990 - Poslední vztah: 23. 1. 1996

Jižní 305, Bílina, Česká republika

Milan Chodounský

1.místopředseda

První vztah: 19. 7. 1990 - Poslední vztah: 23. 1. 1996

sídliště Za Chlumem 805, Bílina, Česká republika

Jana Rafflerová

Člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1990 - Poslední vztah: 23. 1. 1996

Pražská 261, Bílina, Česká republika

Václav Focht

Člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1990 - Poslední vztah: 23. 1. 1996

Čapkova 858, Bílina, Česká republika

Josef Eisler

Člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1990 - Poslední vztah: 25. 5. 2000

Sídliště za Chlumem 801, Bílina, Česká republika

Miroslav Bulíček

Předseda

První vztah: 19. 7. 1990 - Poslední vztah: 13. 12. 2001

Čapkova 841, Bílina, Česká republika

Vasil Gajdoš

Člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1990 - Poslední vztah: 6. 12. 1991

Čapkova 854, Bílina, Česká republika

Další vztahy firmy Stavební bytové družstvo Bílina

6 fyzických osob

Vladimír Klas

Předseda kontrolní komise

První vztah: 11. 11. 2020

vznik členství: 9. 9. 2020

vznik funkce: 9. 9. 2020

Čapkova 843, Bílina, 418 01, Česká republika

František Jirák

Místopředseda kontrolní komise

První vztah: 11. 11. 2020

vznik členství: 9. 9. 2020

vznik funkce: 9. 9. 2020

Pražská 263, Bílina, 418 01, Česká republika

Jana Skoupá

Člen kontrolní komise

První vztah: 11. 11. 2020

vznik členství: 9. 9. 2020

Litoměřická 863, Bílina, 418 01, Česká republika

Vladimír Klas

Předseda kontrolní komise

První vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 3. 6. 2015

vznik funkce: 3. 6. 2015

Čapkova 843, Bílina, 418 01, Česká republika

František Jirák

Místopředseda kontrolní komise

První vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 3. 6. 2015

vznik funkce: 3. 6. 2015

Pražská 263, Bílina, 418 01, Česká republika

Jana Skoupá

Člen kontrolní komise

První vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 3. 6. 2015

Litoměřická 863, Bílina, 418 01, Česká republika

Historické vztahy

Jana Skoupá

Člen kontrolní komise

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 11. 11. 2020

vznik členství: 3. 6. 2015

zánik členství: 3. 6. 2020

Litoměřická 863, Bílina, 418 01, Česká republika

František Jirák

Místopředseda kontrolní komise

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 11. 11. 2020

vznik členství: 3. 6. 2015

zánik členství: 3. 6. 2020

vznik funkce: 3. 6. 2015

zánik funkce: 3. 6. 2020

Pražská 263, Bílina, 418 01, Česká republika

Vladimír Klas

Předseda kontrolní komise

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 11. 11. 2020

vznik členství: 3. 6. 2015

zánik členství: 3. 6. 2020

vznik funkce: 3. 6. 2015

zánik funkce: 3. 6. 2020

Čapkova 843, Bílina, 418 01, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 10. 1992

Živnosti

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 8. 2016
Přerušeno od 20. 8. 2018
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 8. 2016
Přerušeno od 20. 8. 2018
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Poskytování technických služeb
  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
  • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
  • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 10. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).