Hlavní navigace

Stavební bytové družstvo Česká Třebová

Firma Stavební bytové družstvo Česká Třebová, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXVI 41, Krajský soud v Hradci Králové.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00046213

Sídlo:

Lidická 240, Česká Třebová, 560 02

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 4. 1980

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Česká Třebová

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXVI 41, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo Česká Třebová od 28. 8. 1959

Právní forma

Družstvo od 28. 8. 1959

adresa

Lidická 240
Česká Třebová 56002 od 7. 12. 2016

adresa

Česká Třebová do 13. 7. 2009 od 28. 8. 1959

Předmět podnikání

Družstvo zejména: od 12. 12. 2016

a) přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu, od 12. 12. 2016

b) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů, a to jak pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby, od 12. 12. 2016

c) poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením, a to pro své členy, tak i případně pro jiné osoby, od 12. 12. 2016

d) činnost účetních poradců, vedení účetnictví od 12. 12. 2016

e) nájem prostor sloužících k podnikání od 12. 12. 2016

g) nájem prostor sloužících k podnikání do 12. 12. 2016 od 17. 10. 2014

f) činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 12. 12. 2016 od 14. 1. 2003

Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. od 10. 5. 1993

Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor do 10. 5. 1993 od 10. 5. 1993

Družstvo zejména: a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům, b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových prostor do vlastnictví jiných osob, c) přiděluje družstevní byty a anebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu, d) provádí , popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své do 10. 5. 1993 od 10. 5. 1993

členy, tak i příp. pro jiné osoby, e) poskytuje popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením a to pro své členy, tak i případně pro jiné osoby f) zednictví, g) silniční motorová doprava do 10. 5. 1993 od 10. 5. 1993

f) zednictví do 14. 1. 2003 od 10. 5. 1993

g) silniční motorová doprava do 14. 1. 2003 od 10. 5. 1993

Družstvo zejména: a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, jakož i výstavbu nebytových prostor, které prona- jímá svým členům, do 12. 12. 2016 od 10. 5. 1993

b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových prostor do vlastnictví jiných osob, do 12. 12. 2016 od 10. 5. 1993

c) přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu, do 12. 12. 2016 od 10. 5. 1993

d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů, a to jak pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby, do 12. 12. 2016 od 10. 5. 1993

e) poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením, a to pro své členy, tak i případně pro jiné osoby, do 12. 12. 2016 od 10. 5. 1993

Doplňuje se předmět činnosti ve stanovách , uvedený pod bodem f) části II, článku 3 takto: do 10. 5. 1993 od 13. 11. 1989

f) drobný prodej materiálu občanům a organizacím do 10. 5. 1993 od 13. 11. 1989

1) Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením do 10. 5. 1993 od 27. 4. 1989

2) V rámci podmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpe čuje a) výstavbu bytů v družstevních domech rodinných domků a místností nesloužících k bydlení, b) přidělování družstevních bytů včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví, c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor, včetně provádění oprav a do 10. 5. 1993 od 27. 4. 1989

revizí výtahů, d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům, e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím, g) materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením do 10. 5. 1993 od 27. 4. 1989

Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 14.5.1986 zapisuje se doplněk článku 6 stanov. do 27. 4. 1989 od 21. 8. 1986

Jiná hospodářská činnost: - stavební činnost - doprava - vodoinstalatérské práce - elektroinstalatérské práce - projektová činnost - inženýrská a inveetorská činnost - provádění revizí elektro a hromosvodů do 10. 5. 1993 od 21. 8. 1986

Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužícíh k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje politicko výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a so- cialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstev- ních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terénních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě do 27. 4. 1989 od 28. 8. 1959

provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. do 27. 4. 1989 od 28. 8. 1959

Ostatní skutečnosti

Právní poměry družstva se řídí stanovami, schválenými dne 1.1.2014. od 12. 12. 2016

Představenstvo: Představenstvo má tři až sedm členů. od 12. 12. 2016

Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 30.září 1974 a usnesení VčKV-ČSBD v Hradci Králové ze dne 18.11.1974 č.j. 183/105 byla zapsána změna názvu družstva tak, jak shora uvedeno. od 10. 5. 1993

Základní zapisované jmění: 500.000,-- Kč do 10. 5. 1993 od 10. 5. 1993

Základní členský vklad: 1.000,-- Kč do 10. 5. 1993 od 10. 5. 1993

Zastupování a podepisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanovené představenstvem Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda( popř. místopředseda) a další člen představenstva. do 10. 5. 1993 od 10. 5. 1993

Právní poměry družstva se řídí stanovami, schválenými dne 11.1.1993 do 12. 12. 2016 od 10. 5. 1993

Ručení: 1) Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem do 10. 5. 1993 od 27. 4. 1989

2) Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí elen do výše 500,-- Kč v jednom roce do 10. 5. 1993 od 27. 4. 1989

3) Za likvidační schodek ručí člen do výše 3000,-- Kč do 10. 5. 1993 od 27. 4. 1989

Údaje o zřízení: Družstvo vzniklo na ustavující schůzi členů, konané dne 17.června 1959 a jeho ustavení bylo schváleno radou ONV v Ústí nad Orlicí 7.srpna 1959. od 28. 8. 1959

Podle usnesení členských schůzí ze dne 23.4.1974 a 30. dubna 1974 přejímaných družstev, dohody o sloučení uzavřené mezi těmito družstvy a družstvem přejímajícím ze dne 25.června 1974 a se souhlasem předsednictva VčKV-Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 20.5.1974, č.j. 2054/105/74 a ze dne 17.června 1974, č.j. 2325/105/74 zapisuje se ke dni 30.června 1974 sloučení schválené k tomuto dni družstva: od 28. 8. 1959

1) Stavební bytové družstvo občanů při MNV v České Třebové - Db 38 ke dni 31. července 1974 sloučení schválené k tomuto dni družstva: od 28. 8. 1959

2) Stavební bytové družstvo zaměstnanců n.p. Primona Česká Třebová - Db 48 obou jako družstev přejímaných s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením obě přejímaná družstva k tomuto dni zanikají a tímto dnem přejímající družstvo také přejímá všechen majetek, práva a závazky sloučených družstev. od 28. 8. 1959

Výmaz družstva zapsaného pod Db 38 byl proveden k 30.červnu 1974. Výmaz družstva pod Db 48 byl proveden k 31.červenci 1974. od 28. 8. 1959

Ručení: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení ručí do výše základních členských vkladů, ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnot členských podílů. Členové družstva jsou v jednom roce povinni uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu . do 27. 4. 1989 od 28. 8. 1959

Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 30.září 1974 a usnesení VčKV-ČSBD v Hradci Králové ze dne 18.11.1974, č.j. 183/105 byla zapsána změna názvu družstva tak, jak shora uvedeno. Usnesením shromáždění delegátů ze dne 29.10.1975 bylz přijaty stanovy družstva typu "B" ve znění, které odpovídá vzorovým stanovám schváleným usnesením vlády ČSR č. 47/1975. Stanovy jsou při družstvu platné od 8.12.1975, kdy s usnesením družstva vyslovil souhlas Krajský výbor Českého svazu bytových družstev (předsednictvo Krajského výboru Českého svazu bytových družstev) do 10. 5. 1993 od 28. 8. 1959

svým usnesením č. 403/8 ze dne 8.12.1975. Podle těchto stanov dochází ke změnám. do 10. 5. 1993 od 28. 8. 1959

Oprávnění k jednání a podepisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Právní úkony pro které je předepsaná písemná forma podepisuje za družstvo předseda,(popřípadě místopředseda) a další člen představenstva a to tím způsobem, že k názvu nebo razítku družstva připojí své podpisy. do 10. 5. 1993 od 28. 8. 1959

Představenstvo: Představenstvo má pět až patnáct členů do 12. 12. 2016 od 28. 8. 1959

Statutární orgán

10 fyzických osob

Ing. Jaromír Urban

předseda představensta

První vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 25. 11. 2016

vznik funkce: 25. 11. 2016

Křib 1813, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Adolf Pecha

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 25. 11. 2016

Česká Třebová 196, 560 02, Česká republika

Zdeňka Moučková

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 25. 11. 2016

vznik funkce: 25. 11. 2016

Česká Třebová 177, 560 02, Česká republika

Ladislav Hůlka

Člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 14. 6. 2012

Trávník 1995, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Jaroslav Kovář

Místopředseda

První vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 17. 10. 2006

vznik funkce: 14. 6. 2012

Trávník 1985, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Ing. Jaromír Urban

Předseda

První vztah: 28. 10. 2015

vznik členství: 17. 10. 2006

vznik funkce: 24. 1. 2008

Křib 1813, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Eva Koďousková

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2014

vznik členství: 1. 2. 2014

Dr. E. Beneše 593, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Petra Crhová

Člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2013

vznik členství: 1. 6. 2013

Dr. Loubala 1334/1, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Jaroslav Kovář

Místopředseda

První vztah: 21. 9. 2012

vznik členství: 17. 10. 2006

vznik funkce: 14. 6. 2012

Česká Třebová 1985, Česká republika

Ladislav Hůlka

Člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2012

vznik členství: 14. 6. 2012

Trávník 1995, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Historické vztahy

Jaroslav Kovář

Místopředseda

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 17. 10. 2006

zánik členství: 24. 11. 2016

vznik funkce: 14. 6. 2012

zánik funkce: 24. 11. 2016

Trávník 1985, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Ladislav Hůlka

Člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 14. 6. 2012

zánik členství: 24. 11. 2016

Trávník 1995, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Ing. Jaromír Urban

Předseda

První vztah: 28. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 17. 10. 2006

zánik členství: 24. 11. 2016

vznik funkce: 24. 1. 2008

zánik funkce: 24. 11. 2016

Křib 1813, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Eva Koďousková

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2014 - Poslední vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 1. 2. 2014

zánik členství: 24. 11. 2016

Dr. E. Beneše 593, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Petra Crhová

Člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2013 - Poslední vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 1. 6. 2013

zánik členství: 24. 11. 2016

Dr. Loubala 1334/1, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Jaroslav Kovář

Místopředseda

První vztah: 21. 9. 2012 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 17. 10. 2006

vznik funkce: 14. 6. 2012

Česká Třebová 1985, Česká republika

Ladislav Hůlka

Člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2012 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 14. 6. 2012

Trávník 1995, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Věra Ruferová

Člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2009 - Poslední vztah: 26. 9. 2013

vznik členství: 27. 2. 2008

zánik členství: 31. 5. 2013

Česká Třebová 178, 560 02, Česká republika

Mgr. Martin Červinka

Člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2009 - Poslední vztah: 23. 6. 2011

vznik členství: 28. 5. 2009

zánik členství: 17. 5. 2011

Čechova 396, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaromír Urban

Předseda

První vztah: 19. 4. 2008 - Poslední vztah: 28. 10. 2015

vznik členství: 17. 10. 2006

vznik funkce: 24. 1. 2008

Křib 1813, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Zdeňka Mrkvičková

Místopředseda

První vztah: 19. 4. 2008 - Poslední vztah: 21. 9. 2012

vznik členství: 17. 10. 2006

zánik členství: 14. 6. 2012

vznik funkce: 24. 1. 2008

zánik funkce: 14. 6. 2012

Zámostí 1902, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Deml

Člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2008 - Poslední vztah: 13. 7. 2009

vznik členství: 17. 10. 2006

zánik členství: 27. 2. 2008

Lhotka 192, Česká Třebová, Česká republika

Ing. Oldřich Felgr

Člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2008 - Poslední vztah: 13. 7. 2009

vznik členství: 17. 10. 2006

zánik členství: 27. 2. 2008

Česká Třebová 1979, Česká republika

Ing. Zdeněk Deml

Předseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2007 - Poslední vztah: 19. 4. 2008

vznik členství: 17. 10. 2006

vznik funkce: 26. 10. 2006

zánik funkce: 24. 1. 2008

Lhotka 192, Česká Třebová, Česká republika

Ing. Oldřich Felgr

Místopředseda

První vztah: 14. 2. 2007 - Poslední vztah: 19. 4. 2008

vznik členství: 17. 10. 2006

vznik funkce: 26. 10. 2006

zánik funkce: 24. 1. 2008

Česká Třebová 1979, Česká republika

Heřman Gabler

Člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2007 - Poslední vztah: 14. 3. 2014

vznik členství: 17. 10. 2006

zánik funkce: 31. 1. 2014

Dr. E. Beneše 595, Česká Třebová, Česká republika

Jaroslav Kovář

Člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2007 - Poslední vztah: 21. 9. 2012

vznik členství: 17. 10. 2006

Česká Třebová 1985, Česká republika

Zdeňka Mrkvičková

Člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2007 - Poslední vztah: 19. 4. 2008

vznik členství: 17. 10. 2006

Zámostí 1902, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaromír Urban

Místopředseda

První vztah: 14. 2. 2007 - Poslední vztah: 19. 4. 2008

vznik členství: 17. 10. 2006

vznik funkce: 26. 10. 2006

Křib 1813, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Libuše Hájková

Člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2007 - Poslední vztah: 28. 2. 2009

vznik členství: 17. 10. 2006

zánik členství: 27. 11. 2008

Křib 2021, Česká Třebová, Česká republika

Jaroslav Kovář

Člen představenstva

První vztah: 4. 6. 2002 - Poslední vztah: 14. 2. 2007

Česká Třebová 1985, Česká republika

Heřman Gabler

Člen představenstva

První vztah: 4. 6. 2002 - Poslední vztah: 14. 2. 2007

Dr. E. Beneše 595, Česká Třebová, Česká republika

Ing. Oldřich Felgr

Místopředseda

První vztah: 4. 6. 2002 - Poslední vztah: 14. 2. 2007

Česká Třebová 1979, Česká republika

Bohuslav Diviš

Člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2000 - Poslední vztah: 14. 2. 2007

Česká Třebová 2020, Česká republika

Bohuslav Diviš

Člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2000 - Poslední vztah: 7. 8. 2000

Česká Třebová 22, Česká republika

Ing. Zdeněk Deml

Předseda představenstva

První vztah: 9. 9. 1996 - Poslední vztah: 14. 2. 2007

Lhotka 192, Česká Třebová, Česká republika

Libuše Ryšavá

Člen představenstva

První vztah: 9. 9. 1996 - Poslední vztah: 14. 2. 2007

Hubálkova 1941, Česká Třebová, Česká republika

Libuše Hájková

Člen představenstva

První vztah: 9. 9. 1996 - Poslední vztah: 14. 2. 2007

Křib 2021, Česká Třebová, Česká republika

Heřman Gabler

Člen představenstva

První vztah: 9. 9. 1996 - Poslední vztah: 4. 6. 2002

Švermova 959, Česká Třebová, Česká republika

Richard Novák

Člen představenstva

První vztah: 9. 9. 1996 - Poslední vztah: 31. 7. 2000

Dr. E. Beneše 595, Česká Třebová, Česká republika

Ing. Ladislav Kučera

Člen představenstva

První vztah: 28. 5. 1991 - Poslední vztah: 10. 5. 1993

Zámostí 1902, Česká Třebová, Česká republika

Zdeněk Vrba

Předseda představenstva

První vztah: 28. 5. 1991 - Poslední vztah: 9. 9. 1996

Česká Třebová 1813, Česká republika

Zdeněk Kříž

Člen představenstva

První vztah: 28. 5. 1991 - Poslední vztah: 9. 9. 1996

Lhotka 169, Česká Třebová, Česká republika

Jana Vetešníková

Členka představenstva

První vztah: 28. 5. 1991 - Poslední vztah: 9. 9. 1996

Lhotka 176, Česká Třebová, Česká republika

Petr Gregar

Člen představenstva

První vztah: 28. 5. 1991 - Poslední vztah: 10. 5. 1993

Příčná 1794, Česká Třebová, Česká republika

PhDr. Jana Borůvková

Členka představenstva

První vztah: 5. 8. 1988 - Poslední vztah: 9. 9. 1996

část Lhotka 180, Česká Třebová, Česká republika

Heřman G A B L E R

Člen představenstva

První vztah: 4. 6. 1986 - Poslední vztah: 9. 9. 1996

Švermova 959, Česká Třebová, Česká republika

Ing. Jaromír Urban

Předseda

První vztah: 28. 8. 1959 - Poslední vztah: 28. 5. 1991

Kříb 1813, Česká Třebová, Česká republika

Josef Jiskra

Člen představenstva

První vztah: 28. 8. 1959 - Poslední vztah: 28. 5. 1991

Trávník III č. 1990, Česká Třebová, Česká republika

Jan Škoda

Člen představenstva

První vztah: 28. 8. 1959 - Poslední vztah: 5. 8. 1988

Kubelkova 1760, Česká Třebová, Česká republika

Josef Štusák

Člen představenstva

První vztah: 28. 8. 1959 - Poslední vztah: 28. 5. 1991

Křib č. 2021, Česká Třebová, Česká republika

Josef Skalický

Člen představenstva

První vztah: 28. 8. 1959 - Poslední vztah: 28. 5. 1991

Trávník III č. 1990, Česká Třebová, Česká republika

Věra Havelková

Členka představenstva

První vztah: 28. 8. 1959 - Poslední vztah: 28. 5. 1991

Trávník III č. 1997, Česká Třebová, Česká republika

Libuše N O V Á Č K O V Á

Členka představenstva

První vztah: 28. 8. 1959 - Poslední vztah: 28. 5. 1991

Parník-U vily 207, Česká Třebová, Česká republika

Ing. Oldřich Felgr

Místopředseda

První vztah: 28. 8. 1959 - Poslední vztah: 4. 6. 2002

Fučíkova 1894, Česká Třebová, Česká republika

Zdenka Hejdová

Členka představenstva

První vztah: 28. 8. 1959 - Poslední vztah: 28. 5. 1991

Fučíkova 1895, Česká Třebová, Česká republika

Ing. Marie Jansová

Členka představenstva

První vztah: 28. 8. 1959 - Poslední vztah: 28. 5. 1991

Říjnové revoluce 118, Česká Třebová, Česká republika

Miloš Ryšavý

Člen představenstva

První vztah: 28. 8. 1959 - Poslední vztah: 9. 9. 1996

Bří Hubálků 1941, Česká Třebová, Česká republika

Ing. Petr Kuchyňka

Člen představenstva

První vztah: 28. 8. 1959 - Poslední vztah: 9. 9. 1996

Tkalcovská 110, Česká Třebová, Česká republika

Zdeněk Hrdlička

Člen představenstva

První vztah: 28. 8. 1959 - Poslední vztah: 9. 9. 1996

Křib 1814, Česká Třebová, Česká republika

Jaroslav Kovář

Člen představenstva

První vztah: 28. 8. 1959 - Poslední vztah: 4. 6. 2002

Tkalcovská llo, Česká Třebová, Česká republika

Stanislav Štancl

Člen představenstva

První vztah: 28. 8. 1959 - Poslední vztah: 4. 6. 1986

Parník-U stadionu, Česká Třebová, Česká republika

Zastupování a podepisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanovené představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva.

od 10. 5. 1993

Další vztahy firmy Stavební bytové družstvo Česká Třebová

6 fyzických osob

Lenka Mitlenerová

člen kontrolní komise

První vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 25. 11. 2016

Moravská 1780, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Lenka Mitlenerová

člen kontrolní komise

První vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 25. 11. 2016

Moravská 1780, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Olga Kadlecová

člen kontrolní komise

První vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 25. 11. 2016

Kubelkova 1754, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Olga Kadlecová

člen kontrolní komise

První vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 25. 11. 2016

Kubelkova 1754, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Jarmila Nováková

předseda kontrolní komise

První vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 25. 11. 2016

vznik funkce: 25. 11. 2016

U Stadionu 571, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Jarmila Nováková

předseda kontrolní komise

První vztah: 12. 12. 2016

vznik členství: 25. 11. 2016

vznik funkce: 25. 11. 2016

U Stadionu 571, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 9. 1992

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 3. 5. 2002
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).