Hlavní navigace

Stavební bytové družstvo Domažlice

Firma Stavební bytové družstvo Domažlice, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXV 28, Krajský soud v Plzni.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00040088

Sídlo:

Masarykova 486, Domažlice Bezděkovské Předměstí, 344 01

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

22. 5. 1991

DIČ:

CZ00040088

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo Domažlice

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

4120 Výstavba bytových a nebytových budov
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
7112 Inženýrské činnosti a související technické poradenství
71209 Ostatní technické zkoušky a analýzy

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXV 28, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo Domažlice od 1. 4. 1981

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo občanů v Domažlicích do 1. 4. 1981 od 10. 6. 1960

Právní forma

Družstvo od 10. 6. 1960

adresa

Masarykova 486
Domažlice 34401 od 16. 11. 2017

adresa

Masarykova 486
Domažlice do 16. 11. 2017 od 22. 5. 1991

adresa

Domažlice do 22. 5. 1991 od 10. 6. 1960

Předmět podnikání

realitní činnost od 24. 3. 2004

činnost účetních poradců, vedení účetnictví od 24. 3. 2004

správa a údržba nemovitostí od 24. 3. 2004

inženýrská činnost v investiční výstavbě od 24. 3. 2004

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 24. 3. 2004

specializovaný maloobchod od 24. 3. 2004

revize elektrických zařízení od 13. 9. 1993

údržba topných kanálů do 24. 3. 2004 od 13. 9. 1993

revize požárních vodovodů do 24. 3. 2004 od 13. 9. 1993

praní a mandlování prádla do 24. 3. 2004 od 13. 9. 1993

vodoinstalatérství do 24. 3. 2004 od 13. 9. 1993

činnost organizačních a ekonomických poradců (inženýrská stavební činnost, stavební dozor) do 24. 3. 2004 od 13. 9. 1993

nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 24. 3. 2004 od 13. 9. 1993

2. Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů, zabezpečování služeb spojených s bydlením. do 13. 9. 1993 od 22. 5. 1991

Družstvo zejména: do 13. 9. 1993 od 22. 5. 1991

a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družst. domech, rod. domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení do osobního užívání svým členům do 13. 9. 1993 od 22. 5. 1991

b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodin. domů a místností nesloužících k bydlení do vlastnictví jiných subjektů do 13. 9. 1993 od 22. 5. 1991

c) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rod. domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání do 13. 9. 1993 od 22. 5. 1991

d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů do 13. 9. 1993 od 22. 5. 1991

e) poskytuje, popř. zabezpečuje služby spojené s bydlením do 13. 9. 1993 od 22. 5. 1991

f) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva do 13. 9. 1993 od 22. 5. 1991

2. V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: do 22. 5. 1991 od 9. 1. 1989

a) výstavby bytů v družstevních domech a místností nesloužících k bydlení do 22. 5. 1991 od 9. 1. 1989

b) přidělování družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům do 22. 5. 1991 od 9. 1. 1989

c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor do 22. 5. 1991 od 9. 1. 1989

d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům do 22. 5. 1991 od 9. 1. 1989

e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím do 22. 5. 1991 od 9. 1. 1989

f) materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením do 22. 5. 1991 od 9. 1. 1989

g) inženýrskou činnost při výstavbě v rozsahu za podmínek platného oprávnění k inž. činnosti uděleného MVT ČSR do 22. 5. 1991 od 9. 1. 1989

h) údržbu, opravy a obnovu bytového fondu, tech. a obč. vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu do 22. 5. 1991 od 9. 1. 1989

i) činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu (např. autodoprava, výkony strojů a mechanizace) včetně případného jejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek mat. tech. zásobování a výkony skladového hospodářství do 22. 5. 1991 od 9. 1. 1989

j) činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva (jako dodávka teplé vody a tepla, pronájem nebytových prostor, provoz prádelny apod.) do 22. 5. 1991 od 9. 1. 1989

1. Inženýrská činnost při výstavbě v rozsahu a za podmínek platného oprávnění k inž. činnosti uděleného MVT ČSR do 9. 1. 1989 od 3. 2. 1984

4. Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva (jako dodávka tepla a teplé vody, pronájem nebytových prostor, provoz prádelny apod.) do 9. 1. 1989 od 3. 2. 1984

2. Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezónního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu do 9. 1. 1989 od 3. 2. 1984

3. Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu (např. autodoprava, výkony strojů a mechanizace, včetně případného jejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospodářství) do 9. 1. 1989 od 3. 2. 1984

údržba, opravy a obnova bytového fondu a zařízení spojených s jeho provozem jiných socialistických organizací do 9. 1. 1989 od 23. 6. 1981

autodoprava pro socialistické organizace do 9. 1. 1989 od 23. 6. 1981

výkony stavebními mechanismy, případně jejich zapůjčováním socialistickým organizacím do 9. 1. 1989 od 23. 6. 1981

inženýrská činnost při výstavbě v rozsahu a za podmínek platného oprávnění k inženýrské činnosti uděleného MVT ČSR do 9. 1. 1989 od 23. 6. 1981

Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. do 9. 1. 1989 od 23. 12. 1975

V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terénních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. do 9. 1. 1989 od 23. 12. 1975

V souvislosti s výstavbou družstevních bytů může družstvo zajišťovat i přípravu staveniště, výstavbu inženýrských sítí a technické staveniště a terénní úpravy staveniště. do 23. 12. 1975 od 27. 11. 1970

Předmět činnosti

vlastnictví, správa a provoz bytových domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory a na ostatním majetku družstva od 18. 8. 2016

zednictví do 18. 8. 2016 od 13. 9. 1993

1. Činnost družstva je založena na na družstevním vlastnictví domů, rod. domků, objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení a ostatního majetku družstva do 13. 9. 1993 od 22. 5. 1991

1. Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. do 22. 5. 1991 od 9. 1. 1989

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 23. 11. 1983 byla přijata tato jiná hospodářská činnost: do 9. 1. 1989 od 3. 2. 1984

Rozhodnutím ČSBD v Praze ze dne 8. 11. 1982 č.j. 7588/31/82-Ně/JV byla družstvu prodloužena platnost souhlasu k provádění jiné hospodářské činnosti ze dne 31. 12. 1980 č.j. 7307/31/81-Ně/Tr, a to do 31. prosince 1983. do 9. 1. 1989 od 30. 12. 1982

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 14. 4. 1981, po schválení Českým svazem bytových družstev v Praze dne 31. 12. 1980 č.j. 7307/31/81-Mě-Tr byla družstvu povolena tato jiná hospodářská činnost: do 9. 1. 1989 od 23. 6. 1981

Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. do 9. 1. 1989 od 23. 12. 1975

Družstvo provádí výstavbu bytů pro členy, vestavěných nebytových zařízení, výstavbu garáží pro členy, zajišťuje jejich správu a údržbu a poskytování služeb s užíváním bytu a nebytových zařízení spojených. do 23. 12. 1975 od 27. 11. 1970

neuveden do 27. 11. 1970 od 10. 6. 1960

Ostatní skutečnosti

S tímto družstvem bylo ku dni 1. 1. 1974 sloučeno Stavební bytové družstvo pracovníků ČSAD v Domažlicích (Db 125) bez likvidace. od 4. 10. 1974

S tímto družstvem bylo ku dni 1. 1. 1974 sloučeno Stavební bytové družstvo pracovníků v Domažlicích (Db 212), bez likvidace. od 13. 6. 1974

Statutární orgán

8 fyzických osob

Ing. Helena Nováková

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2016

vznik funkce: 26. 5. 2016

Na Tržišti 547, Kdyně, 345 06, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Anderle

předseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2016

vznik funkce: 26. 5. 2016

Palackého 214, Domažlice, 344 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Leština

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2016

Školní 505, Holýšov, 345 62, Česká republika

Ing. Zdeněk Písařík

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2016

Vančurova 233, Horšovský Týn, 346 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Klement

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2016

Mánesova 512, Domažlice, 344 01, Česká republika

Petr Novák

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2016

Na Tržišti 529, Kdyně, 345 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marcela Zavadilová

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2016

vznik funkce: 26. 5. 2016

Masarykova 478, Kdyně, 345 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Burian

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2016

Pod Makovým vrchem 476, Holýšov, 345 62, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Jan Brožovský

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2017 - Poslední vztah: 27. 4. 2018

vznik členství: 29. 10. 2017

zánik členství: 8. 4. 2018

Jankovského 319, Staňkov, 345 61, Česká republika

Jan Brožovský

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2017 - Poslední vztah: 27. 4. 2018

vznik členství: 29. 10. 2017

zánik členství: 8. 4. 2018

Jankovského 319, Staňkov, 345 61, Česká republika

Jaroslav Kratochvíl

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2016 - Poslední vztah: 16. 11. 2017

vznik členství: 26. 5. 2016

zánik členství: 29. 10. 2017

Palackého 210, Domažlice, 344 01, Česká republika

Jan Leština

člen představenstva

První vztah: 9. 1. 2016 - Poslední vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

Školní 505, Holýšov, 345 62, Česká republika

Jan Leština

člen představenstva

První vztah: 9. 1. 2016 - Poslední vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

Školní 505, Holýšov, 345 62, Česká republika

Petr Novák

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2015 - Poslední vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

Na Tržišti 529, Kdyně, 345 06, Česká republika

Petr Novák

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2015 - Poslední vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

Na Tržišti 529, Kdyně, 345 06, Česká republika

Ing. Helena Nováková

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 9. 2013 - Poslední vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

vznik funkce: 28. 6. 2011

zánik funkce: 26. 5. 2016

Na Tržišti 547, Kdyně, 345 06, Česká republika

Ing. Helena Nováková

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 9. 2013 - Poslední vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

vznik funkce: 28. 6. 2011

zánik funkce: 26. 5. 2016

Na Tržišti 547, Kdyně, 345 06, Česká republika

Josef Burian

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2011 - Poslední vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

Pod Makových vrchem 476, Holýšov, 345 62, Česká republika

Ing. Zdeněk Písařík

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2011 - Poslední vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

Vančurova 233, Horšovský Týn, 346 01, Česká republika

Josef Burian

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2011 - Poslední vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

Pod Makových vrchem 476, Holýšov, 345 62, Česká republika

Petr Novák

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2011 - Poslední vztah: 16. 12. 2015

vznik členství: 28. 6. 2011

Na Tržišti 529, Kdyně, Česká republika

Ing. Helena Nováková

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 8. 2011 - Poslední vztah: 25. 9. 2013

vznik členství: 28. 6. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2011

Na Tržišti 547, Kdyně, 345 06, Česká republika

Ing. Jaroslav Klement

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2011 - Poslední vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

Mánesova 512, Domažlice, 344 01, Česká republika

Jaroslav Kratochvíl

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 8. 2011 - Poslední vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

vznik funkce: 28. 6. 2011

zánik funkce: 26. 5. 2016

Palackého 210, Domažlice, 344 01, Česká republika

Jaroslav Kratochvíl

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 8. 2011 - Poslední vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

vznik funkce: 28. 6. 2011

zánik funkce: 26. 5. 2016

Palackého 210, Domažlice, 344 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Klement

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2011 - Poslední vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

Mánesova 512, Domažlice, 344 01, Česká republika

Ing. Jan Anderle

předseda představenstva

První vztah: 19. 8. 2011 - Poslední vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

vznik funkce: 28. 6. 2011

zánik funkce: 26. 5. 2016

Palackého 214, Domažlice, 344 01, Česká republika

Jan Leština

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2011 - Poslední vztah: 9. 1. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

Školní 505, Holýšov, 345 62, Česká republika

Ing. Jan Anderle

předseda představenstva

První vztah: 19. 8. 2011 - Poslední vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

vznik funkce: 28. 6. 2011

zánik funkce: 26. 5. 2016

Palackého 214, Domažlice, 344 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Písařík

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2011 - Poslední vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

Vančurova 233, Horšovský Týn, 346 01, Česká republika

Antonín Pittner

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2011 - Poslední vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 24. 12. 2015

Mánesova 536, Domažlice, 344 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Anna Herlíková

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2011 - Poslední vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 23. 7. 2015

Mrákov 48, 345 01, Česká republika

Anna Herlíková

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2011 - Poslední vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 23. 7. 2015

Mrákov 48, 345 01, Česká republika

Antonín Pittner

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2011 - Poslední vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 24. 12. 2015

Mánesova 536, Domažlice, 344 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Brožovský

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2011 - Poslední vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

Jankovského 319, Staňkov I, 345 61, Česká republika

Jan Brožovský

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2011 - Poslední vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

Jankovského 319, Staňkov I, 345 61, Česká republika

Josef Burian

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2009 - Poslední vztah: 19. 8. 2011

vznik členství: 3. 6. 2009

zánik členství: 28. 6. 2011

Pod Makových vrchem 476, Holýšov, 345 62, Česká republika

Ing. Jan Anderle

předseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2006 - Poslední vztah: 19. 8. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 28. 6. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 28. 6. 2011

Palackého 214, Domažlice, 344 01, Česká republika

Miroslav Hůrka

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2006 - Poslední vztah: 19. 8. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 28. 6. 2011

Thomayerova 328, Domažlice, 344 01, Česká republika

Antonín Pittner

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2006 - Poslední vztah: 19. 8. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 28. 6. 2011

Mánesova 536, Domažlice, 344 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Brožovský

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2006 - Poslední vztah: 19. 8. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 28. 6. 2011

Jankovského 319, Staňkov I, 345 61, Česká republika

Jaroslav Kratochvíl

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2006 - Poslední vztah: 19. 8. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 28. 6. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 28. 6. 2011

Palackého 210, Domažlice, 344 01, Česká republika

Anna Herlíková

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2006 - Poslední vztah: 19. 8. 2011

zánik členství: 28. 6. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2006

Mrákov 48, 345 01, Česká republika

Jan Leština

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2006 - Poslední vztah: 19. 8. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 28. 6. 2011

Školní 505, Holýšov, 345 62, Česká republika

Ing. Helena Nováková

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2006 - Poslední vztah: 19. 8. 2011

vznik členství: 2. 6. 2003

zánik členství: 28. 6. 2011

vznik funkce: 22. 6. 2006

zánik funkce: 28. 6. 2011

Na Tržišti 547, Kdyně, 345 06, Česká republika

Ing. Šimon Konáš

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2006 - Poslední vztah: 11. 12. 2009

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 3. 6. 2009

Boženy Němcové 142, Horšovský Týn, 346 01, Česká republika

Ing. Helena Nováková

člen

První vztah: 24. 3. 2004 - Poslední vztah: 13. 10. 2006

vznik členství: 2. 6. 2003

Na tržišti 547, Kdyně, Česká republika

Blažena Paroubková

člen

První vztah: 24. 3. 2004 - Poslední vztah: 13. 10. 2006

vznik členství: 30. 5. 2001

zánik členství: 30. 5. 2006

Mánesova 340, Domažlice, Česká republika

Miroslav Hůrka

člen

První vztah: 24. 3. 2004 - Poslední vztah: 13. 10. 2006

vznik členství: 30. 5. 2001

zánik členství: 30. 5. 2006

Thomayerova 328, Domažlice, Česká republika

Petr Novák

člen

První vztah: 24. 3. 2004 - Poslední vztah: 19. 8. 2011

vznik členství: 2. 6. 2003

zánik členství: 28. 6. 2011

Na Tržišti 529, Kdyně, Česká republika

Jaroslav Kratochvíl

člen

První vztah: 24. 3. 2004 - Poslední vztah: 13. 10. 2006

vznik členství: 30. 5. 2001

zánik členství: 30. 5. 2006

Palackého 210, Domažlice, Česká republika

Ing. Jaroslav Klement

člen

První vztah: 24. 3. 2004 - Poslední vztah: 19. 8. 2011

vznik členství: 2. 6. 2003

zánik členství: 28. 6. 2011

Mánesova 512, Domažlice, Česká republika

Miroslav Bureš

místopředseda

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 24. 3. 2004

vznik členství: 26. 5. 1999

zánik členství: 2. 6. 2003

vznik funkce: 30. 5. 2001

zánik funkce: 2. 6. 2003

Na Tržišti 548, Kdyně, Česká republika

Ing. Jakub Bernard

místopředseda

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 24. 3. 2004

vznik členství: 20. 5. 1981

zánik členství: 2. 6. 2003

vznik funkce: 30. 5. 2001

zánik funkce: 2. 6. 2003

Hrušková 445, Domažlice, Česká republika

Jan Brožovský

člen

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 13. 10. 2006

vznik členství: 30. 5. 2001

zánik členství: 30. 5. 2006

Jankovského 319, Staňkov, Česká republika

Miroslav Bureš

člen

První vztah: 5. 4. 2000 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

Na Tržišti 533, Kdyně, Česká republika

Antonín Pittner

člen

První vztah: 5. 4. 2000 - Poslední vztah: 13. 10. 2006

vznik členství: 30. 5. 2001

zánik členství: 30. 5. 2006

Mánesova 536, Domažlice, Česká republika

Jan Leština

člen

První vztah: 3. 8. 1998 - Poslední vztah: 13. 10. 2006

vznik členství: 30. 5. 2001

zánik členství: 30. 5. 2006

Školní 505, Holýšov, Česká republika

Helena Nováková

člen

První vztah: 3. 8. 1998 - Poslední vztah: 24. 3. 2004

zánik členství: 2. 6. 2003

Na tržišti 547, Kdyně, Česká republika

Jaroslav Kratochvíl

člen

První vztah: 3. 8. 1998 - Poslední vztah: 24. 3. 2004

Palackého 10, Domažlice, Česká republika

Ing. Šimon Konáš

člen

První vztah: 11. 4. 1996 - Poslední vztah: 13. 10. 2006

vznik členství: 30. 5. 2001

zánik členství: 30. 5. 2006

B. Němcové 142, Horšovský Týn, Česká republika

Ing. Jiří Janda

člen

První vztah: 11. 4. 1996 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik členství: 30. 5. 2001

Jankovského 322, Staňkov, Česká republika

Ing. Jakub Bernard

člen

První vztah: 13. 9. 1993 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

Hrušková 445, Domažlice, Česká republika

Ing. Jan Anderle

předseda

První vztah: 13. 9. 1993 - Poslední vztah: 13. 10. 2006

vznik členství: 30. 5. 2001

zánik členství: 30. 5. 2006

vznik funkce: 30. 5. 2001

zánik funkce: 30. 5. 2006

Palackého 214, Domažlice, Česká republika

Milan Kucharič

člen

První vztah: 22. 5. 1991 - Poslední vztah: 11. 4. 1996

Na Tržišti 338, Staňkov, Česká republika

Josef Mužík

člen

První vztah: 25. 5. 1988 - Poslední vztah: 3. 8. 1998

Na Tržišti čp. 528, Kdyně, Česká republika

Karel Panuška

člen

První vztah: 4. 9. 1986 - Poslední vztah: 5. 4. 2000

Markova čp. 579, Kdyně, Česká republika

RSDr. Jaroslav Hrubý

místopředseda

První vztah: 4. 9. 1986 - Poslední vztah: 5. 4. 2000

ul. Rudé armády č. 496, Domažlice, Česká republika

Miloslav Frouz

člen

První vztah: 4. 9. 1986 - Poslední vztah: 11. 4. 1996

Sylvánov 184, Horšovský Týn, Česká republika

Jan Bayer

člen

První vztah: 15. 8. 1984 - Poslední vztah: 3. 8. 1998

PMV 465, Holýšov, Česká republika

Miroslav Minařík

člen

První vztah: 15. 8. 1984 - Poslední vztah: 22. 5. 1991

Palackého 213, Domažlice, Česká republika

Blažena Paroubková

člen

První vztah: 13. 5. 1982 - Poslední vztah: 24. 3. 2004

Rudé armády 340, Domažlice, Česká republika

Pavel Rada

člen

První vztah: 13. 5. 1982 - Poslední vztah: 22. 5. 1991

sídliště 60. výročí VŘSR č. 337, Staňkov, Česká republika

Karel Jána

člen

První vztah: 13. 5. 1982 - Poslední vztah: 25. 5. 1988

Družstevní č. 510, Kdyně, Česká republika

Ing. Jakub Bernard

předseda

První vztah: 20. 5. 1981 - Poslední vztah: 13. 9. 1993

Hrušková 445, Domažlice, Česká republika

Ing. Václav Sladký

člen

První vztah: 20. 5. 1981 - Poslední vztah: 3. 8. 1998

Zahořany 99, Česká republika

Jan Anderle

člen

První vztah: 20. 5. 1981 - Poslední vztah: 13. 9. 1993

Palackého 214, Domažlice, Česká republika

JUDr. Zdeněk Novák

člen

První vztah: 20. 5. 1981 - Poslední vztah: 22. 5. 1991

Palackého 209, Domažlice, Česká republika

Ing. Běla Wébrová

člen

První vztah: 20. 5. 1981 - Poslední vztah: 4. 9. 1986

Markova 575, Kdyně, Česká republika

Josef Tajčman

místopředseda

První vztah: 20. 5. 1981 - Poslední vztah: 4. 9. 1986

B. Němcové 143, Horšovský Týn, Česká republika

Josef Mlčoch

člen

První vztah: 20. 5. 1981 - Poslední vztah: 15. 8. 1984

Pod Makovým vrchem 498, Holýšov, Česká republika

Jaromír Kubička

člen

První vztah: 20. 5. 1981 - Poslední vztah: 13. 5. 1982

Markova 561, Kdyně, Česká republika

Josef Andrle

člen

První vztah: 20. 5. 1981 - Poslední vztah: 13. 5. 1982

Sídliště 60. výročí VŘSR 336, Staňkov, Česká republika

Jiří Císler

člen

První vztah: 20. 6. 1980 - Poslední vztah: 20. 5. 1981

Rudé armády 496, Domažlice, Česká republika

Ing. Karel Frait

člen

První vztah: 20. 6. 1980 - Poslední vztah: 20. 5. 1981

Palackého č. 211, Domažlice, Česká republika

Jiřina Tempírová - Kotrlá

člen

První vztah: 20. 6. 1980 - Poslední vztah: 20. 5. 1981

Rudé armády č. 508, Domažlice, Česká republika

Ing. Eva Rudová

člen

První vztah: 20. 6. 1980 - Poslední vztah: 13. 5. 1982

Boženy Němcové 116, Domažlice, Česká republika

Pavel Forst

člen

První vztah: 20. 6. 1980 - Poslední vztah: 15. 8. 1984

Rudé armády č. 521, Domažlice, Česká republika

JUDr. Václav Korecký

předseda

První vztah: 6. 2. 1978 - Poslední vztah: 20. 5. 1981

ul. Rudé armády 496, Domažlice, Česká republika

Miroslav Hůrka

člen

První vztah: 6. 2. 1978 - Poslední vztah: 24. 3. 2004

Thomayerova 327, Domažlice, Česká republika

Jaroslav Hrubý

člen

První vztah: 3. 1. 1978 - Poslední vztah: 4. 9. 1986

ul. Rudé armády č. 496, Domažlice, Česká republika

Jiří Ledvina

místopředseda

První vztah: 3. 1. 1978 - Poslední vztah: 20. 5. 1981

ul. Rudé armády č. 512, Domažlice, Česká republika

Jan Wendl

člen

První vztah: 3. 1. 1978 - Poslední vztah: 20. 5. 1981

Palackého ul. č. 197, Domažlice, Česká republika

Marie Dubová

člen

První vztah: 3. 1. 1978 - Poslední vztah: 20. 6. 1980

Rudé armády č. 516, Domažlice, Česká republika

JUDr. Václav Korecký

člen

První vztah: 10. 8. 1976 - Poslední vztah: 6. 2. 1978

ul. Rudé armády 496, Domažlice, Česká republika

Jan Pospíšil

člen

První vztah: 10. 8. 1976 - Poslední vztah: 10. 5. 1979

ul. Rudé armády 519, Domažlice, Česká republika

Richard Faina

člen

První vztah: 10. 8. 1976 - Poslední vztah: 20. 6. 1980

ul. Rudé armády 497, Domažlice, Česká republika

Karel Gosler

člen

První vztah: 11. 6. 1974 - Poslední vztah: 20. 6. 1980

ul. Kosmonautů 181, Domažlice, Česká republika

Jaroslav Hrubý

člen

První vztah: 11. 6. 1974 - Poslední vztah: 3. 1. 1978

Baarova ul., Domažlice, Česká republika

Jaroslav Sladký

člen

První vztah: 11. 6. 1974 - Poslední vztah: 10. 8. 1976

Kozinova ul., Domažlice, Česká republika

Ing. Josef Batelka

člen

První vztah: 11. 6. 1974 - Poslední vztah: 10. 8. 1976

ul. VŘSR 169, Domažlice, Česká republika

Jaroslav Kratochvíl

člen

První vztah: 12. 5. 1972 - Poslední vztah: 20. 5. 1981

Palackého 210, Domažlice, Česká republika

Miroslav Hůrka

předseda

První vztah: 12. 5. 1972 - Poslední vztah: 6. 2. 1978

Thomayerova 327, Domažlice, Česká republika

Marie Bartáková

člen

První vztah: 12. 5. 1972 - Poslední vztah: 10. 8. 1976

Dukelská 59, Domažlice, Česká republika

Pavel Jelínek

člen

První vztah: 8. 6. 1970 - Poslední vztah: 11. 6. 1974

Palackého ul. 195, Domažlice, Česká republika

Jiří Ledvina

místopředseda

První vztah: 8. 6. 1970 - Poslední vztah: 3. 1. 1978

Týnské předm. 258, Domažlice, Česká republika

František Budka

člen

První vztah: 8. 6. 1970 - Poslední vztah: 12. 5. 1972

Kozinova 166, Domažlice, Česká republika

Jiří Benda

člen

První vztah: 8. 6. 1970 - Poslední vztah: 12. 5. 1972

Palackého ul. 208, Domažlice, Česká republika

Jiří Regál St.

člen

První vztah: 8. 6. 1970 - Poslední vztah: 12. 5. 1972

Palackého ul. 207, Domažlice, Česká republika

Ivan Švihnos

člen

První vztah: 8. 6. 1970 - Poslední vztah: 12. 5. 1972

náměstí 58, Domažlice, Česká republika

Jaromír Kupilík

člen

První vztah: 8. 6. 1970 - Poslední vztah: 11. 6. 1974

Palackého ul. 204, Domažlice, Česká republika

Ing. Josef Mach

člen

První vztah: 8. 6. 1970 - Poslední vztah: 20. 6. 1980

ul. Kosmonautů 182, Domažlice, Česká republika

MUDr. Ivo Beník

člen

První vztah: 8. 6. 1970 - Poslední vztah: 11. 6. 1974

Nerudova ul. 166, Domažlice, Česká republika

Jan Bozděch

člen

První vztah: 8. 6. 1970 - Poslední vztah: 11. 6. 1974

Kozinova 157, Domažlice, Česká republika

Richard Faina

člen

První vztah: 8. 6. 1970 - Poslední vztah: 11. 6. 1974

Máchova 242, Domažlice, Česká republika

František Škopek

člen

První vztah: 8. 6. 1970 - Poslední vztah: 13. 6. 1977

Rudé armády 340, Domažlice, Česká republika

Marie Dubová

člen

První vztah: 8. 6. 1970 - Poslední vztah: 3. 1. 1978

PS 124, Domažlice, Česká republika

František Winzig

člen

První vztah: 6. 6. 1968 - Poslední vztah: 11. 6. 1974

Týnské předměstí 279, Domažlice, Česká republika

Marie Fraitová

člen

První vztah: 6. 6. 1968 - Poslední vztah: 8. 6. 1970

náměstí 132, Domažlice, Česká republika

JUC. Jan Srb

místopředseda

První vztah: 6. 6. 1968 - Poslední vztah: 8. 6. 1970

Břetislavova 68, Domažlice, Česká republika

Jaromír Zubík

člen

První vztah: 6. 6. 1968 - Poslední vztah: 8. 6. 1970

nám. Republiky čp. 61, Horšovský Týn, Česká republika

Josef Mervart

člen

První vztah: 6. 6. 1968 - Poslední vztah: 8. 6. 1970

ul. Kosmonautů 181, Domažlice, Česká republika

Josef Ježek

člen

První vztah: 6. 6. 1968 - Poslední vztah: 8. 6. 1970

Bezděk. předm. 441, Domažlice, Česká republika

Jaromír Pauer

člen

První vztah: 3. 3. 1966 - Poslední vztah: 6. 6. 1968

nám. 120, Domažlice, Česká republika

Karel Polák

člen

První vztah: 3. 3. 1966 - Poslední vztah: 6. 6. 1968

tř. PS 398, Domažlice, Česká republika

Augustin Weber

člen

První vztah: 3. 3. 1966 - Poslední vztah: 6. 6. 1968

Kozinova 154, Domažlice, Česká republika

Josef Ticháček

člen

První vztah: 11. 6. 1964 - Poslední vztah: 8. 6. 1970

Tlumačov 89, Česká republika

František Herrmann

člen

První vztah: 11. 6. 1964 - Poslední vztah: 8. 6. 1970

třída PS 197, Domažlice, Česká republika

Josef Jehlík

člen

První vztah: 11. 6. 1964 - Poslední vztah: 8. 6. 1970

Úboč 66, Česká republika

Karel Gosler

člen

První vztah: 11. 6. 1964 - Poslední vztah: 6. 6. 1968

Prapořiště čp. 100, Česká republika

Jiří Regál

člen

První vztah: 11. 6. 1964 - Poslední vztah: 3. 3. 1966

Žižkova ul. 153, Domažlice, Česká republika

Josef Pitter

člen

První vztah: 11. 6. 1964 - Poslední vztah: 8. 6. 1970

náměstí 37, Domažlice, Česká republika

Jaroslav Šašek

člen

První vztah: 13. 5. 1963 - Poslední vztah: 8. 6. 1970

Týnské předm. 328, Domažlice, Česká republika

Anna Wiesnerová

člen

První vztah: 13. 5. 1963 - Poslední vztah: 11. 6. 1964

nám. 125, Domažlice, Česká republika

Jaroslav Černý

člen

První vztah: 25. 4. 1962 - Poslední vztah: 8. 6. 1970

Dolní předm. 100, Domažlice, Česká republika

Ondřej Andrle

člen

První vztah: 25. 4. 1962 - Poslední vztah: 11. 6. 1964

Hradská 52, Domažlice, Česká republika

Jarmila Kaubová

člen

První vztah: 25. 4. 1962 - Poslední vztah: 11. 6. 1964

Týnské předm. 1, Domažlice, Česká republika

Alois Svoboda

člen

První vztah: 31. 3. 1961 - Poslední vztah: 11. 6. 1964

bezd. předm. 439, Domažlice, Česká republika

Josef Jírovec

člen

První vztah: 31. 3. 1961 - Poslední vztah: 11. 6. 1964

Týnské předm. 212, Domažlice, Česká republika

Josef Volfík

člen

První vztah: 31. 3. 1961 - Poslední vztah: 13. 5. 1963

hoř. předm. 49, Domažlice, Česká republika

Václav Hubka

člen

První vztah: 31. 3. 1961 - Poslední vztah: 6. 6. 1968

město 111, Domažlice, Česká republika

Jiří Ledvina

člen

První vztah: 31. 3. 1961 - Poslední vztah: 8. 6. 1970

Týnské předm. 258, Domažlice, Česká republika

Jan Kraus

předseda

První vztah: 31. 3. 1961 - Poslední vztah: 12. 5. 1972

bezd. předm. 212, Domažlice, Česká republika

Jarmila Schvippelová

člen

První vztah: 10. 6. 1960 - Poslední vztah: 11. 6. 1964

Domažlice čp. 204, Česká republika

Miroslav Hůrka

člen

První vztah: 10. 6. 1960 - Poslední vztah: 13. 5. 1963

Domažlice-město 127, Česká republika

Václav Císler

člen

První vztah: 10. 6. 1960 - Poslední vztah: 6. 6. 1968

tř. Čsl. armády 56, Domažlice, Česká republika

JUDr. Vlasta Faltová

místopředseda

První vztah: 10. 6. 1960 - Poslední vztah: 8. 6. 1970

tř. Čsl. armády 17, Domažlice, Česká republika

Karel Farář

předseda

První vztah: 10. 6. 1960 - Poslední vztah: 31. 3. 1961

tř. Čsl. armády 79, Domažlice, Česká republika

Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní jednání představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího čle na představenstva. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné fyzické či právnické osoby.

od 18. 8. 2016

Způsob jednání: a) zastupování Jménem družstva nevenek jedná předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda, popř. další člen představenstva. b) podepisování K napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda s uvedením své funkce, popř. další člen představenstva. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.

do 18. 8. 2016 od 13. 9. 1993

Představenstvo má pět až patnáct členů. Oprávnění k jednání a podpisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva, a to tím způsobem, že k názvu nebo razítku družstva připojí své podpisy.

do 13. 9. 1993 od 23. 12. 1975

Představenstvo se skládá ze 3 - 15 členů. Zastupování: Družstvo zastupuje předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva. Podpisování: Podpisování se děje tak, že k názvu družstva kýmkoliv napsanému neb vytištěnému připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva.

do 23. 12. 1975 od 12. 9. 1963

Výkonným orgánem družstva je představenstvo, které se skládá z 5 členů. Zastupování: Družstvo zastupuje předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva. Podpisování: Podpisování se děje tak, že k názvu družstva kýmkoliv napsanému neb vytištěnému připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva.

do 12. 9. 1963 od 10. 6. 1960

Další vztahy firmy Stavební bytové družstvo Domažlice

7 fyzických osob

Ing. Helena Nováková

První vztah: 12. 6. 2021

Na Tržišti 547, Kdyně, 345 06, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Anderle

První vztah: 12. 6. 2021

Palackého 214, Domažlice, 344 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Marcela Zavadilová

První vztah: 12. 6. 2021

Višňová 328, Domažlice, 344 01, Česká republika

Ing. Karel Schlesinger

předseda kontrolní komise

První vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2016

vznik funkce: 26. 5. 2016

Klenčí pod Čerchovem 245, 345 34, Česká republika

Blaženka Pospíšilová

člen kontrolní komise

První vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2016

Družstevní 511, Kdyně, 345 06, Česká republika

Miroslav Bureš

člen kontrolní komise

První vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2016

Na tržišti 548, Kdyně, 345 06, Česká republika

Radoslava Pečená

člen kontrolní komise

První vztah: 18. 8. 2016

vznik členství: 26. 5. 2016

Palackého 198, Domažlice, 344 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 28. 9. 1992

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 31. 10. 2002
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 31. 10. 2002
Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 28. 9. 1992
Zednictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 28. 9. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Specializovaný maloobchod
  • Realitní činnost
  • Správa a údržba nemovitostí
  • Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 28. 9. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).