Hlavní navigace

Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

Firma Stavební bytové družstvo Družba Pardubice, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXVI 47, Krajský soud v Hradci Králové.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00044997

Sídlo:

Jiřího Potůčka 259, Pardubice Trnová, 530 09

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 1. 1983

DIČ:

CZ00044997

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

27110 Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47190 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7120 Technické zkoušky a analýzy
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXVI 47, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo Družba Pardubice od 11. 11. 1959

Právní forma

Družstvo od 11. 11. 1959

adresa

Jiřího Potůčka 259
Pardubice 53009 od 30. 11. 2016

adresa

Jiřího Potůčka 259
Pardubice do 6. 1. 1994 od 11. 11. 1959

Předmět podnikání

montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny od 26. 3. 2009

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 26. 3. 2009

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 26. 3. 2009

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 26. 3. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 3. 2009

vodoinstalatérství, topenářství od 26. 3. 2009

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 26. 3. 2009 od 18. 6. 2003

Inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví do 26. 3. 2009 od 19. 3. 1998

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 26. 3. 2009 od 10. 10. 1997

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení do 26. 3. 2009 od 10. 10. 1997

Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení do 26. 3. 2009 od 10. 10. 1997

7) Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 26. 3. 2009 od 25. 6. 1993

7) Silniční motorová doprava do 25. 6. 1993 od 15. 3. 1993

5) Revize elektrických zařízení do 10. 10. 1997 od 15. 3. 1993

2) Provádění bytových a občanských staveb do 10. 10. 1997 od 15. 3. 1993

3) Stavitel do 10. 10. 1997 od 15. 3. 1993

4) Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení do 10. 10. 1997 od 15. 3. 1993

1) Správa objektů s bytovými a nebytovými prostory do 26. 3. 2009 od 15. 3. 1993

6) Výroba, opravy a montáž měřidel do 26. 3. 2009 od 15. 3. 1993

1. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, rodinných domků, objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení a ostatního majetku družstva 2. V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: a) staví, popř. zabezpečuje pro své členy výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení b) staví, popř. zabezpečuje pro jiné subjekty výstavbu bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení c) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích a místnos do 15. 3. 1993 od 11. 11. 1959

ti nesloužící k bydlení do osobního užívání svým členům, popř. převádí rodinné domky do osobního vlastnictví d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a za tím účelem buduje mate-riálně technickou základnu e) poskytuje, popř. zabezpečuje služby, jejichž poskytování je spojené s výkonem práva užívat byt nebo místnost nesloužící k bydlení f) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva, zejména: - za účelem získání nových družstevních bytů provádí vestavby a nástavby do budov ve vlastnictví družstva a do budov ve vlastnictví do 15. 3. 1993 od 11. 11. 1959

ostatních organizací - práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředí členů družstev a občanů, a to: - přípravnou a projektovou činnost - investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí - údržbu, opravy a obnovu bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí i údržbu a opravy nebyto-vého fondu jak v majetku družstva, tak i ostatních organizací a do 15. 3. 1993 od 11. 11. 1959

občanů - obchodní činnost, zejména prodej stavebních hmot a výrobků - činnosti a služby, které zajišťují výtavbu a údržbu (autodopravu dle povolení OÚ, výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek, ma-teriálně-technické zásobování a výkony skladového hospodářství) - činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva (pronájem nebytových prostor, administrativní práce apod.) - jinou podnikatelskou činnost g) činnost pro své členy a samosprávy zabezpečí družstvo vždy přednostně do 15. 3. 1993 od 11. 11. 1959

před požadavkem cizích subjektů Pokud k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení takového souhlasu. do 15. 3. 1993 od 11. 11. 1959

Ostatní skutečnosti

Zastupování a podepisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda ( popřípadě místopředseda) a další člen představenstva. do 6. 1. 1994 od 25. 6. 1993

Základní zapisované jmění: 1,000.000,-- Kč do 6. 1. 1994 od 15. 3. 1993

Nové stanovy schváleny dne 25.11.1992 do 10. 10. 1997 od 15. 3. 1993

Údaje o zřízení: Družstvo vzniklo na ustavující členské schůzi konané dne 7. 10. 1959 a jeho ustavení bylo schváleno radou MěNV v Pardubicích 16. 10. 1959. Podle usnesení předsednictva VčKV - ČSBD v Hradci Králové ze dne 19. 11. 1973, čj. 4322/105/73 vydaného ve smyslu ustanovení paragrafu 91 odst. 2 HZ a podle dohody o sloučení uzavřené mezi oběma družstvy ze dne 27. 11. 1973, zapisuje se sloučení nařízené ke dni 3O. 11. 1973 ve smyslu ustanovení paragrafu 91 odst. 2 HZ družstva: Stavební bytové družstvo při n. p. Prefa Pardubice, jako družstva přejímaného - Db 113 s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo od 11. 11. 1959

bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky převzalo družstvo přejímající. K návrhu VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 16. 9. 1974 a podle usnesení členské schůze přejímaného družstva ze dne 31. 5. 1974, shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 1O. 6. 1974 a se souhlasem VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 12. 9. 1974, čj. 4595/105/74 zapisuje se sloučení schválené ke dni 3O. 9. 1974 družstva Stavební bytové družstvo zaměstnanců Dopravních staveb Pardubice - Db 167 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky přebírá přejímající družstvo. od 11. 11. 1959

Výmaz přejímaného družstva byl povolen a zapsán dne 23. 9. 1974. K návrhu VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 3. 10. 1974 a podle usnesení členské schůze ze dne 3. 6. 1974 a shromáždění delegátů ze dne 26. 4. 1974 přejímaných družstev, shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 1O. 6. 1974 a se souhlasem VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 2O. 5. 1974, čj. 2197/105/74, čj. 2188/105/74 a ze 17. 5. 1974, čj. 2612/2811/74 zapisuje se sloučení schválené ke dni 31. 10. 1974 družstev: Stavební bytové družstvo zaměstnanců Stavebního podniku města Pardubic - Db 35, Stavební bytové družstvo pracovníků n. p. Tesla Pardubice a TMD Pardubice - Db 52, Stavební bytové družstvo zaměstnanců při n. p. Průmstav Pardubice - Db 65 od 11. 11. 1959

jako družstev přejímaných s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímaná družstva zanikají bez likvidace, přičemž jejich majetek, práva a závazky přebírá přejímající družstvo. Výmazy přejímaných družstev byly povoleny a zapsány dne 7. 1O. 1974. Podle usnesení shromáždění delegátů přejímaných družstev ze dne 14.11.1977 a 29. 11. 1977, shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 3O. 11. 1977 a souhlasem předsednictva VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 12. 12. 1977, usnes. č. 32, zapisuje se sloučení schválené ke dni 1.1.1978 družstev: Stavebního bytového družstva "Mír" Pardubice-Semtín - Db 14 a Stavebního bytového družstva občanů v Pardubicích - Db 40 jako družstev od 11. 11. 1959

přejímaných s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímaná družstva zanikla bez likvidace, přičemž jejich majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo. Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 12. 11. 1981, usnesení shromáždění delegátů přejímaného družstva ze dne 2O. 10. 1981 a souhlasu ČSBD v Hradci Králové ze dne 26. 1O. 1981, čj. 3505/101/1981, usnes. č. 565/d zapisuje se sloučení schválené ke dni 31. 12. 1981 družstva: Stavební bytové družstvo občanů Holice v Č. - Db 51 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniká, přičemž jeho majetek, práva a závazky od 11. 11. 1959

převzalo přejímající družstvo. Podle rozhodnutí VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 18. 1. 1982, čj. 154/101 /82 vydaném na základě usnesení č. 579 ze dne 3O. 11. 1981 téhož orgánu, zapisuje se sloučení nařízené ke dni 31. 12. 1981 ve smyslu paragrafu 91 odst. 2 HZ Družstvo pro výstavbu a správu garáží na Višňovce v Pardubicích - Db 277 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky přejímá družstvo přejímající. od 11. 11. 1959

Právní poměry družstva se řídí stanovami přijatými usnesením shromáždění delegátů ze dne 24. 4. 1991, které nabyly účinnosti dnem 1. 5. 1991 a jejich doplňkem schváleným shromážděním delegátů dne 28. 4. 1992. do 15. 3. 1993 od 11. 11. 1959

Ručení: Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ve výši a lhůtě stanovených představenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,- Kčs v jednom roce. Za likvidační schodek ručí člen do výše 3 000,- Kčs. do 15. 3. 1993 od 11. 11. 1959

Zastupování a podepisování: Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Je-li pro právní úkon, který činí předseda či představenstvo, předepsaná písemná forma, podepisuje tento úkon předseda, popřípadě místopředseda představenstva. do 25. 6. 1993 od 11. 11. 1959

Statutární orgán

5 fyzických osob

Miloš Lebeda

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 2. 2020

vznik členství: 26. 11. 2019

vznik funkce: 26. 11. 2019

Labský Palouk 495, Pardubice, 530 09, Česká republika

Blanka Pecháčková

Člen představenstva

První vztah: 19. 2. 2020

vznik členství: 26. 11. 2019

Lonkova 482, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Pozděna

Člen představenstva

První vztah: 19. 2. 2020

vznik členství: 26. 11. 2019

Erno Košťála 1010, Pardubice, 530 12, Česká republika

Miroslav Váňa

Předseda představenstva

První vztah: 19. 2. 2020

vznik členství: 26. 11. 2019

vznik funkce: 26. 11. 2019

Bezdíčkova 1547, Pardubice, 530 03, Česká republika

František Jirásek

Člen představenstva

První vztah: 19. 2. 2020

vznik členství: 26. 11. 2019

Lonkova 472, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

František Jirásek

Člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2015 - Poslední vztah: 19. 2. 2020

vznik členství: 27. 11. 2014

zánik členství: 26. 11. 2019

Lonkova 472, Pardubice, 530 09, Česká republika

Jan Smetana

Člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2015 - Poslední vztah: 19. 2. 2020

vznik členství: 27. 11. 2014

zánik členství: 26. 11. 2019

kpt. Bartoše 410, Pardubice, 530 09, Česká republika

Jiří Ondra

Člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2015 - Poslední vztah: 19. 2. 2020

vznik členství: 27. 11. 2014

zánik členství: 26. 11. 2019

V Zahrádkách 519, Pardubice, 530 03, Česká republika

Miroslav Váňa

Předseda představenstva

První vztah: 20. 2. 2015 - Poslední vztah: 19. 2. 2020

vznik členství: 27. 11. 2014

zánik členství: 26. 11. 2019

vznik funkce: 27. 11. 2014

zánik funkce: 26. 11. 2019

Bezdíčkova 1547, Pardubice, 530 03, Česká republika

Jan Pozděna

Člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2015 - Poslední vztah: 19. 2. 2020

vznik členství: 27. 11. 2014

zánik členství: 26. 11. 2019

Erno Košťála 1010, Pardubice, 530 12, Česká republika

Josef Fedák

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 2. 2015 - Poslední vztah: 19. 2. 2020

vznik členství: 27. 11. 2014

zánik členství: 26. 11. 2019

vznik funkce: 27. 11. 2014

zánik funkce: 26. 11. 2019

K Višňovce 1778, Pardubice, 530 02, Česká republika

Miloš Lebeda

Člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2015 - Poslední vztah: 19. 2. 2020

vznik členství: 27. 11. 2014

zánik členství: 26. 11. 2019

Labský Palouk 495, Pardubice, 530 09, Česká republika

Miloš Lebeda

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2013 - Poslední vztah: 20. 2. 2015

vznik členství: 30. 11. 2009

zánik členství: 27. 11. 2014

Labský Palouk 495, Pardubice, 530 09, Česká republika

JUDr. Miloš Lebeda

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 31. 1. 2013

vznik členství: 30. 11. 2009

Bokova 334, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Libuše Kubátová

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2010 - Poslední vztah: 20. 2. 2015

vznik členství: 30. 11. 2009

zánik členství: 27. 11. 2014

Erno Košťála 958, Pardubice, 530 12, Česká republika

Ing. Jan Pozděna

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2010 - Poslední vztah: 20. 2. 2015

vznik členství: 30. 11. 2009

zánik členství: 27. 11. 2014

Erno Košťála 1010, Pardubice, 530 12, Česká republika

Ing. Josef Fedák

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 2. 2010 - Poslední vztah: 20. 2. 2015

vznik členství: 30. 11. 2009

zánik členství: 27. 11. 2014

vznik funkce: 30. 11. 2009

zánik funkce: 27. 11. 2014

K Višňovce 1778, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ladislav Reichman

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2010 - Poslední vztah: 20. 2. 2015

vznik členství: 30. 11. 2009

zánik členství: 27. 11. 2014

Arnošta z Pardubic 2607, Pardubice, 530 02, Česká republika

JUDr. Miloš Lebeda

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2010 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

vznik členství: 30. 11. 2009

Pavlova 175, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. František Jirásek

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2010 - Poslední vztah: 20. 2. 2015

vznik členství: 30. 11. 2009

zánik členství: 27. 11. 2014

Lonkova 472, Pardubice, 530 09, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Jan Smetana

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2010 - Poslední vztah: 20. 2. 2015

vznik členství: 30. 11. 2009

zánik členství: 27. 11. 2014

kpt. Bartoše 410, Pardubice, 530 09, Česká republika

Pavel Dubánek

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2010 - Poslední vztah: 20. 2. 2015

vznik členství: 30. 11. 2009

zánik členství: 27. 11. 2014

Stavařov 88, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Linhart

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2010 - Poslední vztah: 20. 2. 2015

vznik členství: 30. 11. 2009

zánik členství: 27. 11. 2014

Bartoňova 831, Pardubice, 530 12, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Váňa

předseda představenstva

První vztah: 15. 2. 2010 - Poslední vztah: 20. 2. 2015

vznik členství: 30. 11. 2009

zánik členství: 27. 11. 2014

vznik funkce: 30. 11. 2009

zánik funkce: 27. 11. 2014

Bezdíčkova 1547, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Jiří Ondra

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2010 - Poslední vztah: 20. 2. 2015

vznik členství: 30. 11. 2009

zánik členství: 27. 11. 2014

V Zahrádkách 519, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. František Jirásek

Člen

První vztah: 23. 3. 2005 - Poslední vztah: 15. 2. 2010

vznik členství: 7. 12. 2004

zánik členství: 30. 11. 2009

Lonkova 472, Pardubice, 530 09, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

JUDr. Miloš Lebeda

Člen

První vztah: 23. 3. 2005 - Poslední vztah: 15. 2. 2010

vznik členství: 7. 12. 2004

zánik členství: 30. 11. 2009

Lonkova 481, Pardubice, 530 09, Česká republika

Pavel Dubánek

Člen

První vztah: 23. 3. 2005 - Poslední vztah: 15. 2. 2010

vznik členství: 7. 12. 2004

zánik členství: 30. 11. 2009

Stavařov 88, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ladislav Reichman

Člen

První vztah: 23. 3. 2005 - Poslední vztah: 15. 2. 2010

vznik členství: 7. 12. 2004

zánik členství: 30. 11. 2009

Arnošta z Pardubic 2607, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Jan Linhart

Člen

První vztah: 23. 3. 2005 - Poslední vztah: 15. 2. 2010

vznik členství: 7. 12. 2004

zánik členství: 30. 11. 2009

Bartoňova 831, Pardubice, 530 12, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Jaromír Runkas

Člen

První vztah: 23. 3. 2005 - Poslední vztah: 15. 2. 2010

vznik členství: 7. 12. 2004

zánik členství: 12. 4. 2009

Studentská 1361, Přelouč, 535 01, Česká republika

Ing. Josef Fedák

Místopředseda

První vztah: 23. 3. 2005 - Poslední vztah: 15. 2. 2010

vznik členství: 7. 12. 2004

zánik členství: 30. 11. 2009

vznik funkce: 7. 12. 2004

zánik funkce: 30. 11. 2009

K Višňovce 1778, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. František Weisbauer

Člen

První vztah: 23. 3. 2005 - Poslední vztah: 15. 2. 2010

vznik členství: 7. 12. 2004

zánik členství: 30. 11. 2009

U Josefa 117, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Smetana

Člen

První vztah: 23. 3. 2005 - Poslední vztah: 15. 2. 2010

vznik členství: 7. 12. 2004

zánik členství: 30. 11. 2009

kpt. Bartoše 410, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Jiří Ondra

Člen

První vztah: 23. 3. 2005 - Poslední vztah: 15. 2. 2010

vznik členství: 7. 12. 2004

zánik členství: 30. 11. 2009

V Zahrádkách 519, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Váňa

Předseda

První vztah: 23. 3. 2005 - Poslední vztah: 15. 2. 2010

vznik členství: 7. 12. 2004

zánik členství: 30. 11. 2009

vznik funkce: 7. 12. 2004

zánik funkce: 30. 11. 2009

Bezdíčkova 1547, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Pavel Tománek

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 23. 3. 2005

vznik členství: 2. 12. 1999

zánik členství: 7. 12. 2004

Lonkova 472, Pardubice, 530 09, Česká republika

JUDr. Miloš Lebeda

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 23. 3. 2005

vznik členství: 2. 12. 1999

zánik členství: 7. 12. 2004

Lonkova 481, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. František Říha

Člen

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 23. 3. 2005

vznik členství: 14. 11. 1990

zánik členství: 7. 12. 2004

Na Bukovině 1420, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Jiří Ondra

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 23. 3. 2005

vznik členství: 2. 12. 1999

zánik členství: 7. 12. 2004

V Zahrádkách 519, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Josef Fedák

Místopředseda představenstva

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 23. 3. 2005

vznik členství: 14. 11. 1990

zánik členství: 7. 12. 2004

vznik funkce: 2. 12. 1999

zánik funkce: 7. 12. 2004

V Ráji 1870, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Miroslav Váňa

Předseda

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 23. 3. 2005

vznik členství: 14. 11. 1990

zánik členství: 7. 12. 2004

vznik funkce: 14. 11. 1990

zánik funkce: 7. 12. 2004

Bezdíčkova 1547, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Antonín Rejlek

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 23. 3. 2005

vznik členství: 2. 12. 1999

zánik členství: 7. 12. 2004

Na Hrádku 2575, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ladislav Reichman

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 23. 3. 2005

vznik členství: 14. 11. 1990

zánik členství: 7. 12. 2004

Arnošta z Pardubic 2607, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. František Jirásek

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 23. 3. 2005

vznik členství: 2. 12. 1999

zánik členství: 7. 12. 2004

Lonkova 472, Pardubice, 530 09, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Alena Rubešová

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 23. 3. 2005

vznik členství: 6. 6. 1984

zánik členství: 7. 12. 2004

Bratranců Veverkových 83, Pardubice, 530 02, Česká republika

Jaroslav Urbánek

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 23. 3. 2005

vznik členství: 14. 11. 1990

zánik členství: 7. 12. 2004

V Lipinách 800, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Josef Fedák

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 12. 1999 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

Nová 209, Pardubice, Česká republika

Ing. František Jirásek

Člen představenstva

První vztah: 28. 12. 1999 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

Lonkova 472, Pardubice, Česká republika

Ing. František Říha

Člen

První vztah: 28. 12. 1999 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

Na Bukovině 1420, Pardubice, Česká republika

Ing. Pavel Tománek

Člen představenstva

První vztah: 28. 12. 1999 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

Lonkova 472, Pardubice, Česká republika

JUDr. Miloš Lebeda

Člen představenstva

První vztah: 28. 12. 1999 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

Lonkova 481, Pardubice, Česká republika

Ing. Antonín Rejlek

Člen představenstva

První vztah: 28. 12. 1999 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

Na Hrádku 2575, Pardubice, Česká republika

Ing. Jiří Ondra

Člen představenstva

První vztah: 28. 12. 1999 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

V zahrádkách 519, Pardubice, Česká republika

Ing. Jiří Cempírek

Člen představenstva

První vztah: 6. 1. 1994 - Poslední vztah: 28. 12. 1999

Nová čp. 210, Pardubice, Česká republika

Ing. Miroslav Váňa

Předseda

První vztah: 11. 11. 1959 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

E. Košťála 957, Pardubice, Česká republika

Alena Rubešová

Člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1959 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

bratranců Veverkových 83, Pardubice, Česká republika

Ladislav Reichman

Člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1959 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

Arnošta z Pardubic 2607, Pardubice, Česká republika

Jaroslav Urbánek

Člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1959 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

L. Malé 613, Pardubice, Česká republika

Ing. Karel Petrů

Člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1959 - Poslední vztah: 28. 12. 1999

Nemošice 122, Česká republika

Ing. Josef Fedák

Člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1959 - Poslední vztah: 28. 12. 1999

Nová 209, Pardubice, Česká republika

Ing. Pavel Förstl

Člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1959 - Poslední vztah: 28. 12. 1999

Na Bukovině 1420, Pardubice, Česká republika

Ing. František Říha

Místopředseda

První vztah: 11. 11. 1959 - Poslední vztah: 28. 12. 1999

Na Bukovině 1420, Pardubice, Česká republika

Vladislav Zeman

Člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1959 - Poslední vztah: 28. 12. 1999

Holubova 844, Holice v Čechách, Česká republika

Jaromír Runkas

Člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1959 - Poslední vztah: 28. 12. 1999

A. Zápotockého 1361, Přelouč, Česká republika

JUDr. Vladimír Ninger

Člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1959 - Poslední vztah: 6. 1. 1994

Na drážce 1501, Pardubice, Česká republika

Zastupování a podepisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanovené představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva.

od 6. 1. 1994

Další vztahy firmy Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

8 fyzických osob

Bohumil Kout

Předseda kontrolní komise

První vztah: 19. 2. 2020

vznik členství: 26. 11. 2019

vznik funkce: 26. 11. 2019

kpt. Bartoše 411, Pardubice, 530 09, Česká republika

Alena Bečková

Místopředseda kontrolní komise

První vztah: 19. 2. 2020

vznik členství: 26. 11. 2019

vznik funkce: 26. 11. 2019

U Josefa 117, Pardubice, 530 09, Česká republika

Josef Fedák

Člen kontrolní komise

První vztah: 19. 2. 2020

vznik členství: 26. 11. 2019

K Višňovce 1778, Pardubice, 530 02, Česká republika

Jaroslav Hajn

Místopředseda kontrolní komise

První vztah: 20. 2. 2015

vznik členství: 27. 11. 2014

vznik funkce: 27. 11. 2014

Bartoňova 831, Pardubice, 530 12, Česká republika

Bohumil Kout

Předseda kontrolní komise

První vztah: 20. 2. 2015

vznik členství: 27. 11. 2014

vznik funkce: 27. 11. 2014

kpt. Bartoše 411, Pardubice, 530 09, Česká republika

Alena Bečková

Člen kontrolní komise

První vztah: 20. 2. 2015

vznik členství: 27. 11. 2014

U Josefa 117, Pardubice, 530 09, Česká republika

František Weisbauer

Člen kontrolní komise

První vztah: 20. 2. 2015

vznik členství: 27. 11. 2014

U Josefa 117, Pardubice, 530 09, Česká republika

Blanka Pecháčková

Člen kontrolní komise

První vztah: 20. 2. 2015

vznik členství: 27. 11. 2014

Lonkova 482, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Blanka Pecháčková

Člen kontrolní komise

První vztah: 20. 2. 2015 - Poslední vztah: 19. 2. 2020

vznik členství: 27. 11. 2014

zánik členství: 26. 11. 2019

Lonkova 482, Pardubice, 530 09, Česká republika

František Weisbauer

Člen kontrolní komise

První vztah: 20. 2. 2015 - Poslední vztah: 19. 2. 2020

vznik členství: 27. 11. 2014

zánik členství: 26. 11. 2019

U Josefa 117, Pardubice, 530 09, Česká republika

Alena Bečková

Člen kontrolní komise

První vztah: 20. 2. 2015 - Poslední vztah: 19. 2. 2020

vznik členství: 27. 11. 2014

zánik členství: 26. 11. 2019

U Josefa 117, Pardubice, 530 09, Česká republika

Bohumil Kout

Předseda kontrolní komise

První vztah: 20. 2. 2015 - Poslední vztah: 19. 2. 2020

vznik členství: 27. 11. 2014

zánik členství: 26. 11. 2019

vznik funkce: 27. 11. 2014

zánik funkce: 26. 11. 2019

kpt. Bartoše 411, Pardubice, 530 09, Česká republika

Jaroslav Hajn

Místopředseda kontrolní komise

První vztah: 20. 2. 2015 - Poslední vztah: 19. 2. 2020

vznik členství: 27. 11. 2014

zánik členství: 26. 11. 2019

vznik funkce: 27. 11. 2014

zánik funkce: 26. 11. 2019

Bartoňova 831, Pardubice, 530 12, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 3. 1992

Živnosti

Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 10. 7. 2007
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 7. 2002
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 8. 12. 1992
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 29. 9. 1992
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 9. 1992
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 9. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).