Hlavní navigace

Stavební bytové družstvo Horník"

Firma Stavební bytové družstvo Horník", družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXCVIII 406, Městský soud v Praze.

Základní údaje o subjektu

IČ:

00035432

Sídlo:

gen. Klapálka 1540, Kladno, 272 01

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 9. 1977

DIČ:

CZ00035432

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

4120 Výstavba bytových a nebytových budov
41201 Výstavba bytových budov
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXCVIII 406, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo Horník" od 17. 8. 2002

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo "Horník" Kladno, družstvo do 17. 8. 2002 od 12. 4. 1994

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo "Horník" Kladno do 12. 4. 1994 od 20. 1. 1976

Obchodní firma

2. Stavební bytové družstvo pracovníků kladenských dolů v Kladně do 20. 1. 1976 od 31. 7. 1965

Právní forma

Družstvo od 31. 7. 1965

adresa

gen. Klapálka 1540
Kladno 27261 od 12. 4. 1994

adresa

gen. Klapálka 1540
Kladno do 12. 4. 1994 od 15. 1. 1992

adresa

tř. Rudé armády čp. 1540
Kladno do 15. 1. 1992 od 30. 7. 1987

adresa

Poděbradova ul. 457
Kladno do 30. 7. 1987 od 15. 1. 1979

adresa

ul. Víta Nejedlého čp. 1575
Kladno do 15. 1. 1979 od 31. 7. 1965

Předmět podnikání

správa a údržba nemovitostí od 23. 3. 2004

činnost účetních poradců a vedení účetnictví od 23. 3. 2004

Organizování přípravy a provádění výstavby, zajišťování provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. do 23. 3. 2004 od 12. 4. 1994

h/ družstvo organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické de- mokracie, do 15. 1. 1992 od 11. 3. 1989

Předmětem činnosti družstva je především organizování pří- pravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. do 12. 4. 1994 od 11. 3. 1989

2/ V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpe- čuje: do 12. 4. 1994 od 11. 3. 1989

a/ výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení, do 12. 4. 1994 od 11. 3. 1989

b/ přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního uží- vání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osob- ního vlastnictví, do 12. 4. 1994 od 11. 3. 1989

c/ údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového ma- jetku, a nebytových prostor, do 12. 4. 1994 od 11. 3. 1989

d/ poskytování služeb spojených s bydlením svým členům, do 12. 4. 1994 od 11. 3. 1989

g/ v souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení, připravuje staveniště včetně tech- nického vybavení, terénních úprav, výstavy inženýrských sí- tí a provádí práce, bez nichž by se nemohlo začít s výstav- bou nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat, do 12. 4. 1994 od 11. 3. 1989

e/ poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím, do 12. 4. 1994 od 11. 3. 1989

f/ materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením, do 12. 4. 1994 od 11. 3. 1989

práce instalatérské, topenářské, elektrikářské a opravy vý- tahů v rámci oprav údržby a obnovy stávajícího bytového fon- du, technické a občanské vybavenosti. do 11. 3. 1989 od 19. 1. 1988

Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Orga nizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování spo lečenské funkce družstva a socialistické demokracie. V sou- vislosti s výstavbou družstevních bytů a místností neslouží- cích k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terenních úprav, výstavby inže- nýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nich by do 11. 3. 1989 od 20. 1. 1976

se nemohlo začít s výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. do 11. 3. 1989 od 20. 1. 1976

Výstavba bytů a garáží pro členy, vestavěných a nebytových zařízení, zajišťování jejich správy a údržby, poskytování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových zařízení. do 20. 1. 1976 od 29. 12. 1970

. do 29. 12. 1970 od 31. 7. 1965

Předmět činnosti

organizování přípravy, včetně zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor od 23. 3. 2004

provádění nebo zajišťování údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů od 23. 3. 2004

zajišťování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor od 23. 3. 2004

přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv od 23. 3. 2004

Ostatní skutečnosti

Nové stanovy družstva byly přijaty dne 4.12.2013. od 20. 3. 2014

Nové stanovy družstva byly přijaty dne 11. 6. 2003. do 20. 3. 2014 od 23. 3. 2004

Nové stanovy družstva byly přijaty dne 14.6.2001 do 23. 3. 2004 od 17. 8. 2002

Nové stanovy družstva byly přijaty dne 25.06.1997 ve znění změny ze dne 9.6.1999. do 17. 8. 2002 od 1. 2. 2000

Nové stanovy družstva byly přijaty dne 20.12.1992. do 1. 2. 2000 od 12. 4. 1994

Usnesením shromáždění delegátů družstva ze dne 20. 11. 1991 byl přijat dodatek č. 1 ke stanovám družstva. do 12. 4. 1994 od 16. 1. 1992

Usnesením shromáždění delegátů družstva konané dne 17. 4. 1991 byly přijaty nové stanovy družstva. do 12. 4. 1994 od 15. 1. 1992

Usnesením shromáždění delegátů družstva konaného dne 7. 12. 1988 byly přijaty nové stanovy družstva. do 15. 1. 1992 od 11. 3. 1989

Členský základní vklad činí 3.000,- Kčs do 12. 4. 1994 od 11. 3. 1989

Ručení: Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,- Kčs v jednom roce. do 12. 4. 1994 od 11. 3. 1989

Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,- Kčs. do 12. 4. 1994 od 11. 3. 1989

Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 11. 11. 1987 byl přijat doplněk čl. 6 stanov družstva schválený opatřením předsedy ŠCBD č. 3/83. do 11. 3. 1989 od 19. 1. 1988

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 19. 11. 1975 byly při- do 11. 3. 1989 od 20. 1. 1976

jaty nové stanovy typu "B" schválené Středočeským krajským výborem Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 29. 12. 1975 čj. 379/75-105/Dr.Sp./Ši. Stanovy jsou pro družstvo platné od 16. 12. 1975. do 11. 3. 1989 od 20. 1. 1976

Ručení: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních člen- ských vkladů, ostatní členové ručí do výše zůstatkových hod- not členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. do 11. 3. 1989 od 20. 1. 1976

Představenstvo má 5 - 15 členů. do 11. 3. 1989 od 20. 1. 1976

Rozhodnutím Středočeského krajského výboru Českého svazu by- tových družstev v Praze ze dne 12. 12. 1973, č.j. 2157/73- -dr.Sp/Cv. byla podle ustanovení § 91 odst. 2/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. sloučena s tímto družstvem, jako přejímajícím, družstva: 1. Stavební bytové družstvo zaměstnanců Kablo Kladno n.p. v Kladně se sídlem Kladno, Průmyslová tř. 2. Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Průmstav Praha, Kladno, Ul. Lad. Zápotockého se sídlem Kladno, ul. Lad. Zápo do 3. 1. 1974 od 3. 1. 1974

tockého do 3. 1. 1974 od 3. 1. 1974

3. Stavební bytové družstvo pracovníků kladenských dolů se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575 4. Stavební bytové družstvo zaměstnanců kamenouhelných dolů v Kladně se sídlem Kladno, ul. Oty Peška 4/1450 5. Stavební bytové družstvo pracovníků kladenského revíru se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575 6. Stavební bytové družstvo zaměstnanců dolu Zápotocký n.p. ve Švermově se sídlem Kladno, ul. Víta Nejedlého 1575 jako družstva přejímaná ke dni 1. 1. 1974. Tímto sloučením přejímaná družstva: do 3. 1. 1974 od 3. 1. 1974

1. Stavební bytové družstvo zaměstnanců Kablo Kladno n.p. v Kladně se sídlem Kladno, Průmyslova tř. 2. Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Průmstav Praha, Kladno Ul. Lad. Zápotockého se sídlem Kladno, ul. Lad. Zápo- tockého 3. Stavební bytové družstvo pracovníků kladenských dolů se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575 4. Stavební bytové družstvo zaměstnanců kamenouhelných dolů v Kladně se sídlem Kladno, ul. Oty Peška 4/1450 do 3. 1. 1974 od 3. 1. 1974

5. Stavební bytové družstvo pracovníků kladenského revíru se do 3. 1. 1974 od 3. 1. 1974

sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575 6. Stavební bytové družstvo zaměstnanců dolu Zápotocký n.p. ve Švermově se sídlem Kladno, ul. Víta Nejdlého 1575 zanikla bez likvidace a byla proto vymazána. do 3. 1. 1974 od 3. 1. 1974

Rozhodnutím Středočeského krajského výboru Českého svazu by tových družstev v Praze ze dne 12. 12. 1973 čj. 254/73-dr. Sp/Cv. bylo podle ustanovení § 91 odst. 2/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. sloučeno s tímto družstvem, jako přejímajícím, družstvo Stavební bytové družstvo pracovníků dolu Nosek n.p. pro stabilisační výstavbu ve Stochově se sídlem v Tuchlovi- cích u Kladna jako družstvo přejímané ke dni 1. 1. 1974. Tímto sloučením přejímané družstvo Stavební bytové družstvo do 29. 4. 1974 od 2. 1. 1974

pracovníků dolu Nosek n.p. pro stabilisační výstavbu ve Sto- chově se sídlem v Tuchlovicích u Kladna zaniklo bez likvida- do 29. 4. 1974 od 2. 1. 1974

Usnesením členské schůze ze dne 2. dubna 1969 byly přijaty do 20. 1. 1976 od 6. 4. 1970

nové stanovy družstva typ "B". do 20. 1. 1976 od 6. 4. 1970

Údaje o zřízení družstva: od 31. 7. 1965

Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím ÚRD ze dne 25. 5. 1965 č.j. 65110/Dr Sp-Jir. od 31. 7. 1965

Usnesením ustavující členské schůze byly dne 16. 7. 1965 při do 6. 4. 1970 od 31. 7. 1965

ce a bylo proto vymazáno. jaty stanovy družstva. do 6. 4. 1970 od 31. 7. 1965

Členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetině zůs do 20. 1. 1976 od 31. 7. 1965

tatkové hodnoty členského podílu. do 20. 1. 1976 od 31. 7. 1965

Představenstvo družstva má 3 - 15 členů. do 20. 1. 1976 od 31. 7. 1965

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ivanka Jirásková

místopředsedkyně

První vztah: 6. 12. 2017

vznik členství: 25. 5. 2016

vznik funkce: 11. 9. 2017

Zahradní 274, Lány, 270 61, Česká republika

Renata Svobodová

předsedkyně představenstva

První vztah: 6. 12. 2017

vznik členství: 25. 5. 2016

vznik funkce: 11. 9. 2017

Severní 509, Kladno, 272 04, Česká republika

ing. Jiří Zobač

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 2017

vznik členství: 25. 5. 2016

Mostecká 3166, Kladno, 272 01, Česká republika

Historické vztahy

Renata Svobodová

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2016 - Poslední vztah: 6. 12. 2017

vznik členství: 25. 5. 2016

vznik funkce: 7. 6. 2016

zánik funkce: 11. 9. 2017

Severní 509, Kladno, 272 04, Česká republika

Renata Svobodová

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2016 - Poslední vztah: 6. 12. 2017

vznik členství: 25. 5. 2016

vznik funkce: 7. 6. 2016

zánik funkce: 11. 9. 2017

Severní 509, Kladno, 272 04, Česká republika

Ivanka Jirásková

člen

První vztah: 6. 9. 2016 - Poslední vztah: 6. 12. 2017

vznik členství: 25. 5. 2016

Zahradní 274, Lány, 270 61, Česká republika

Ivanka Jirásková

člen

První vztah: 6. 9. 2016 - Poslední vztah: 6. 12. 2017

vznik členství: 25. 5. 2016

Zahradní 274, Lány, 270 61, Česká republika

Julius Kolman

předseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2016 - Poslední vztah: 12. 9. 2017

vznik členství: 25. 5. 2016

zánik členství: 29. 8. 2017

vznik funkce: 7. 6. 2016

zánik funkce: 29. 8. 2017

Poděbradova 3214, Kladno, 272 01, Česká republika

Libor Marek

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2014 - Poslední vztah: 6. 9. 2016

vznik členství: 31. 5. 2010

zánik členství: 25. 5. 2016

vznik funkce: 29. 6. 2010

zánik funkce: 25. 5. 2016

Poděbradova 3213, Kladno, 272 01, Česká republika

Jiří Hroník

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2010 - Poslední vztah: 6. 9. 2016

zánik členství: 25. 5. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2010

Svinařov 81, 273 05, Česká republika

Jiří Hroník

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 24. 9. 2010

vznik funkce: 1. 7. 2010

Estonská 2567, Kladno, 272 01, Česká republika

Libor Marek

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 18. 5. 2014

vznik členství: 31. 5. 2010

vznik funkce: 29. 6. 2010

Poděbradova 3213, Kladno, 272 01, Česká republika

Libor Marek

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik funkce: 31. 5. 2006

Poděbradova 3213, Kladno, 272 01, Česká republika

Jaroslav Kožner

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 14. 6. 2001

zánik členství: 8. 6. 2010

vznik funkce: 31. 5. 2006

zánik funkce: 8. 6. 2010

V Bažantnici 2636, Kladno, 272 01, Česká republika

Julius Kolman

Předseda

První vztah: 23. 3. 2004 - Poslední vztah: 6. 9. 2016

vznik členství: 25. 5. 1995

zánik členství: 25. 5. 2016

zánik funkce: 25. 5. 2016

Poděbradova 3214, Kladno, 272 01, Česká republika

Renata Svobodová

člen

První vztah: 16. 8. 2003 - Poslední vztah: 6. 9. 2016

zánik členství: 25. 5. 2016

vznik funkce: 1. 4. 2003

Severní 509, Kladno, Česká republika

Jaroslav Kožner

První vztah: 17. 8. 2002 - Poslední vztah: 1. 9. 2006

vznik členství: 14. 6. 2001

Kladno, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Jiří Zobač

člen

První vztah: 17. 8. 2002 - Poslední vztah: 6. 9. 2016

vznik členství: 14. 6. 2001

zánik členství: 25. 5. 2016

Kladno 3166, 272 01, Česká republika

Drahomír Řezáč

První vztah: 27. 8. 1996 - Poslední vztah: 17. 8. 2002

zánik členství: 14. 6. 2001

Vrchlického 2038, Kladno - Kročehlavy, Česká republika

Jiří Kostečka

První vztah: 27. 8. 1996 - Poslední vztah: 17. 8. 2002

zánik členství: 14. 6. 2001

Amálská 2999, Kladno, Česká republika

Julius Kolman

Předseda

První vztah: 1. 9. 1995 - Poslední vztah: 23. 3. 2004

vznik členství: 25. 5. 1995

Ostravská 3059, Kladno-Kročehlavy, Česká republika

Libuše Nováková

člen

První vztah: 1. 9. 1995 - Poslední vztah: 16. 8. 2003

zánik členství: 31. 3. 2003

vznik funkce: 25. 5. 1995

zánik funkce: 14. 6. 2001

Ostravská 3057, Kladno Kročehlavy, Česká republika

Ing. Jan Polach

Místopředseda

První vztah: 5. 1. 1995 - Poslední vztah: 1. 9. 2006

vznik členství: 15. 11. 1994

zánik funkce: 31. 5. 2006

dd do 1. 9. 2006 od 5. 1. 1995

Vodárenská 2359, Kladno-Kročehlavy, Česká republika

Ing. Václav Janda

První vztah: 12. 4. 1994 - Poslední vztah: 17. 8. 2002

zánik členství: 14. 6. 2001

U Hvězdy 2292, Kladno - Kročehlavy, Česká republika

Jaroslav Čipera

První vztah: 12. 4. 1994 - Poslední vztah: 17. 8. 2002

zánik členství: 14. 6. 2001

U Hvězdy 2294, Kladno - Kročehlavy, Česká republika

Stanislav Černý

První vztah: 12. 4. 1994 - Poslední vztah: 27. 8. 1996

Finská 2167, Kladno - Kročehlavy, Česká republika

František Gajdoš

První vztah: 12. 4. 1994 - Poslední vztah: 27. 8. 1996

Hálkova 1969, Kladno, Česká republika

Ing. Libor Pirník

První vztah: 12. 4. 1994 - Poslední vztah: 1. 9. 1995

Vodárenská 2358, Kladno - Kročehlavy, Česká republika

Miloslav Mrázek

místopředseda

První vztah: 15. 1. 1992 - Poslední vztah: 5. 1. 1995

Vodárenská 2359, Kladno-Kročehlavy, Česká republika

Jaroslav Kožner

předseda

První vztah: 15. 1. 1992 - Poslední vztah: 1. 9. 1995

V bažantnici 2636, Kladno Kročehlavy, Česká republika

ing. Vladimír Šporka

První vztah: 15. 1. 1992 - Poslední vztah: 12. 4. 1994

Polská 2203, Kladno Kročehlavy, Česká republika

ing. Petr Týbl

První vztah: 15. 1. 1992 - Poslední vztah: 12. 4. 1994

Tankistů 2318, Kladno Kročehlavy, Česká republika

ing. Jaroslav Krob

První vztah: 15. 1. 1992 - Poslední vztah: 12. 4. 1994

Vodárenská 2381, Kladno Kročehlavy, Česká republika

ing.arch. Petr Pašek

První vztah: 4. 6. 1990 - Poslední vztah: 12. 4. 1994

V Bažantnici 2635, Kladno-Kročehlavy, Česká republika

ing. Ladislav Kozlovský

První vztah: 2. 11. 1988 - Poslední vztah: 27. 1. 1992

U Vodojemu 2243, Kladno, Česká republika

Květuše Brzáková

První vztah: 2. 11. 1988 - Poslední vztah: 27. 1. 1992

Ústecká 3054, Kladno, Česká republika

Marie Širmerová

První vztah: 2. 11. 1988 - Poslední vztah: 27. 1. 1992

sídl. Sítná bl. 9/3054, Kladno-Kročehlavy, Česká republika

ing. Zdeněk Kaláb

předseda

První vztah: 2. 11. 1988 - Poslední vztah: 15. 1. 1992

Sítná 3040, Kladno I., Česká republika

Jaroslav Petrlík

První vztah: 2. 11. 1988 - Poslední vztah: 15. 1. 1992

Benešovská 3201, Kladno, Česká republika

Miloslav Mrázek

První vztah: 2. 11. 1988 - Poslední vztah: 15. 1. 1992

Vodárenská 2359, Kladno-Kročehlavy, Česká republika

František Gajdoš

První vztah: 9. 9. 1988 - Poslední vztah: 12. 4. 1994

Vodárenská 2319, Kladno Kročehlavy, Česká republika

ing. Josef Korba

První vztah: 30. 7. 1987 - Poslední vztah: 4. 6. 1990

Vodárenská čp. 1540, Kladno 2, Česká republika

ing. Miroslav Lébr

První vztah: 17. 6. 1986 - Poslední vztah: 15. 1. 1992

Zápotockého 3073, Kladno 1, Česká republika

Václav Trnka

První vztah: 17. 6. 1986 - Poslední vztah: 15. 1. 1992

Vodárenská 2360, Kladno-Kročehlavy, Česká republika

Květuše Beranová

První vztah: 20. 11. 1985 - Poslední vztah: 17. 6. 1986

Vodárenská 2359, Kladno-Kročehlavy, Česká republika

Jaroslav Bubeník

První vztah: 14. 11. 1984 - Poslední vztah: 9. 9. 1988

U Hvězdy 020/021 čp. 2412, Kladno,Kročehlavy, Česká republika

Břetislav Ryska

místopředseda

První vztah: 28. 6. 1984 - Poslední vztah: 15. 1. 1992

Sportovců 3029, Kladno-Rozdělov, Česká republika

PaeDr. Marta Hanfová

První vztah: 28. 6. 1984 - Poslední vztah: 20. 11. 1985

Estonská 2568, Kladno-Kročehlavy, Česká republika

Václav Putna

předseda

První vztah: 28. 6. 1984 - Poslední vztah: 2. 11. 1988

Litevská 2570, Kladno-Kročehlavy, Česká republika

Miloslav Mrázek

První vztah: 28. 6. 1984 - Poslední vztah: 2. 11. 1988

blok 121, čp. 2359, Kladno-Kročehlavy, Česká republika

Jaroslav Valter

První vztah: 28. 6. 1984 - Poslední vztah: 15. 1. 1992

Litevská 2570, Kladno-Kročehlavy, Česká republika

Zdeněk Klein

První vztah: 28. 6. 1984 - Poslední vztah: 15. 1. 1992

Sportovců 3027, Kladno 4, Česká republika

Květuše Brzáková

První vztah: 24. 2. 1983 - Poslední vztah: 2. 11. 1988

blok 9/3054, Kladno,Sítná, Česká republika

Jiří Horský

První vztah: 24. 2. 1983 - Poslední vztah: 9. 9. 1988

Sídl. 9.května 2441/217, Kladno-Kročehlavy, Česká republika

Dr. Zdeněk Cvak

První vztah: 24. 2. 1983 - Poslední vztah: 30. 7. 1987

L. Zápotockého 3073, Kladno-Bresson, Česká republika

Břetislav Ryska

předseda

První vztah: 24. 2. 1983 - Poslední vztah: 28. 6. 1984

Sportovců 3029, Kladno-Rozdělov, Česká republika

Jaroslav Bubeník

místopředseda

První vztah: 24. 2. 1983 - Poslední vztah: 28. 6. 1984

Lacinova bl. 020/021 čp. 2412, Kladno 2, Česká republika

Libuše Bažantová

První vztah: 22. 12. 1980 - Poslední vztah: 14. 11. 1984

sídl. 9.května okr. "O"2567, Kladno II, Česká republika

Václav Hlavinka

První vztah: 22. 12. 1980 - Poslední vztah: 28. 6. 1984

sídl. 9.května 2242, Kladno II, Česká republika

Dr. Zdeněk Cvak

První vztah: 22. 12. 1980 - Poslední vztah: 24. 2. 1983

Brjanská 3023, Kladno 4, Česká republika

Jaroslav Bubeník

První vztah: 22. 12. 1980 - Poslední vztah: 24. 2. 1983

Lacinova bl. 020/021 čp. 2412, Kladno 2, Česká republika

Jana Procházková

První vztah: 22. 12. 1980 - Poslední vztah: 24. 2. 1983

Brjanská 3014, Kladno 4, Česká republika

Květuše Brzáková

místopředseda

První vztah: 22. 12. 1980 - Poslední vztah: 24. 2. 1983

Sítná blok 9/3054, Kladno, Česká republika

Květuše Brzáková

První vztah: 13. 9. 1978 - Poslední vztah: 22. 12. 1980

Sítná blok 9/3054, Kladno, Česká republika

Jaroslav Petrlík

První vztah: 5. 6. 1978 - Poslední vztah: 2. 11. 1988

blok 9/3055, Kladno,Sítná, Česká republika

Jaroslav Frolík

První vztah: 5. 6. 1978 - Poslední vztah: 17. 6. 1986

blok 3/3013, Kladno 4, Česká republika

Břetislav Ryska

předseda

První vztah: 5. 6. 1978 - Poslední vztah: 24. 2. 1983

Žižkova 539, Kladno, Česká republika

Květa Brzáková

První vztah: 5. 6. 1978 - Poslední vztah: 13. 9. 1978

ul. 28.října 1562, Kladno II, Česká republika

Jaroslav Bubeník

místopředseda

První vztah: 2. 7. 1976 - Poslední vztah: 22. 12. 1980

Lacinova bl. 020/021 čp. 2412, Kladno 2, Česká republika

ing. Jiří Zobač

První vztah: 2. 7. 1976 - Poslední vztah: 22. 12. 1980

Roseweltova 1607, Kladno, Česká republika

prof. Jaroslava Vrbová

První vztah: 2. 7. 1976 - Poslední vztah: 5. 6. 1978

blok 129/2318, Kladno 2, Česká republika

Břetislav Ryska

První vztah: 2. 7. 1976 - Poslední vztah: 5. 6. 1978

Žižkova 539, Kladno, Česká republika

František Dvořák

První vztah: 24. 7. 1974 - Poslední vztah: 5. 6. 1978

Sportovců 3033, Kladno 4, Česká republika

Květa Brzáková

předseda

První vztah: 24. 7. 1974 - Poslední vztah: 5. 6. 1978

ul. 28.října 1562, Kladno II, Česká republika

Jindřich Hiller

místopředseda

První vztah: 24. 7. 1974 - Poslední vztah: 2. 7. 1976

okrsek "O"2177, Kladno II, Česká republika

Josef Antonín

První vztah: 24. 7. 1974 - Poslední vztah: 2. 7. 1976

Brjanská 3022, Kladno 4, Česká republika

Hana Kratochvílová

První vztah: 24. 7. 1974 - Poslední vztah: 2. 7. 1976

okrsek "O"2121, Kladno II, Česká republika

Karla Javorská

První vztah: 24. 7. 1974 - Poslední vztah: 28. 6. 1984

okrsek "O"Bulharská 2210, Kladno II, Česká republika

Zdeněk Klein

První vztah: 24. 7. 1974 - Poslední vztah: 28. 6. 1984

Brjanská 3023, Kladno 4, Česká republika

Antonín Pochman

První vztah: 24. 7. 1974 - Poslední vztah: 9. 9. 1988

Zdeňka Nejedlého 2999, Kladno, Česká republika

Jaroslav Knotek

První vztah: 24. 7. 1974 - Poslední vztah: 28. 6. 1984

sídl. 9.května 2166, Kladno II, Česká republika

ing. Miroslav Tichý

První vztah: 24. 7. 1974 - Poslední vztah: 9. 9. 1988

okrsek "O"2124, Kladno II, Česká republika

Květa Brzáková

místopředseda

První vztah: 11. 9. 1973 - Poslední vztah: 24. 7. 1974

ul. 28.října 1562, Kladno II, Česká republika

Ladislav Matějček

První vztah: 11. 9. 1973 - Poslední vztah: 24. 7. 1974

Sídl. 9.května 1949, Kladno 2, Česká republika

Jaroslava Tesárková

První vztah: 11. 9. 1973 - Poslední vztah: 24. 7. 1974

Blodkova 1034, Kladno 2, Česká republika

JUDr. Josef Mácha

První vztah: 11. 9. 1973 - Poslední vztah: 21. 12. 1973

blok 138/2380, Kladno 2, Česká republika

Jaroslav Hora

předseda

První vztah: 9. 11. 1972 - Poslední vztah: 24. 7. 1974

Sítná bl. 6 , čp. 3062, Kladno, Česká republika

Lubomír Petřík

místopředseda

První vztah: 9. 11. 1972 - Poslední vztah: 11. 9. 1973

Pletený Újezd 104, okr. Kladno, Česká republika

Jiří Lev

První vztah: 9. 11. 1972 - Poslední vztah: 21. 12. 1973

blok 6, čp. 3062, Kladno-Sítná, Česká republika

Václav Hora

První vztah: 9. 11. 1972 - Poslední vztah: 11. 9. 1973

blok 121, čp. 2359, Kladno 2, Česká republika

Jan Abrham

První vztah: 9. 11. 1972 - Poslední vztah: 21. 12. 1973

blok 138, čp. 2384, Kladno 2, Česká republika

Ladislav Širmer

První vztah: 9. 11. 1972 - Poslední vztah: 21. 12. 1973

blok 9, čp. 3054, Kladno-Sítná, Česká republika

Jaroslav May

První vztah: 9. 11. 1972 - Poslední vztah: 22. 12. 1980

blok 6, čp. 3062, Kladno-Sítná, Česká republika

Josef Rokůsek

První vztah: 3. 8. 1971 - Poslední vztah: 11. 9. 1973

Sítná čp. 3063, Kladno, Česká republika

Jaroslav Hora

místopředseda

První vztah: 3. 8. 1971 - Poslední vztah: 9. 11. 1972

Sítná bl. 6 , čp. 3062, Kladno, Česká republika

Miroslav Trojan

První vztah: 3. 8. 1971 - Poslední vztah: 11. 9. 1973

bl. 138, Kladno 2, Česká republika

Josef Suldovský

První vztah: 3. 8. 1971 - Poslední vztah: 9. 11. 1972

Lacinova 2293, Kladno 2, Česká republika

Jaroslav Klvaňa

První vztah: 3. 8. 1971 - Poslední vztah: 9. 11. 1972

Sítná bl. 8 , čp. 3052, Kladno, Česká republika

ing. Ladislav Kozlovský

První vztah: 3. 8. 1971 - Poslední vztah: 2. 11. 1988

bl. 012, čp. 2243, Kladno 2, Česká republika

Jiří Hřídel

První vztah: 3. 8. 1971 - Poslední vztah: 9. 11. 1972

bl. 121, čp. 2357, Kladno 2, Česká republika

ing. Stanislav Bartoš

První vztah: 3. 8. 1971 - Poslední vztah: 11. 9. 1973

bl. 120, čp. 2322, Kladno 2, Česká republika

Ivo Jupa

První vztah: 27. 4. 1971 - Poslední vztah: 3. 8. 1971

bl. 120/2322, Kladno 2, Česká republika

Věra Klvaňová

První vztah: 28. 4. 1970 - Poslední vztah: 3. 8. 1971

Kladno-Sítná čp. 3052, Česká republika

Josef Rokůsek

místopředseda

První vztah: 28. 4. 1970 - Poslední vztah: 3. 8. 1971

Sítná čp. 3063, Kladno, Česká republika

Lubomír Petřík

předseda

První vztah: 28. 4. 1970 - Poslední vztah: 9. 11. 1972

Pletený Újezd 104, okr. Kladno, Česká republika

Michail Volkov

První vztah: 12. 3. 1970 - Poslední vztah: 9. 11. 1972

Lacinova 2292, Kladno 2, Česká republika

Ladislav Hrubý

První vztah: 12. 3. 1970 - Poslední vztah: 27. 4. 1971

Sítná čp. 3063, Kladno, Česká republika

Pavel Řebíček

První vztah: 12. 3. 1970 - Poslední vztah: 28. 4. 1970

Sítná čp. 3061, Kladno, Česká republika

Josef Bučil

místopředseda

První vztah: 5. 5. 1969 - Poslední vztah: 28. 4. 1970

Prokopova 182, Buštěhrad, Česká republika

Břetislav Ryska

První vztah: 5. 5. 1969 - Poslední vztah: 12. 3. 1970

Sítná čp. 3059, Kladno, Česká republika

Josef Rokůsek

předseda

První vztah: 5. 5. 1969 - Poslední vztah: 28. 4. 1970

Sítná čp. 3063, Kladno, Česká republika

ing. Blanka Herdenová

První vztah: 5. 5. 1969 - Poslední vztah: 3. 8. 1971

Sítná čp. 3052, Kladno, Česká republika

Vratislav Matička

První vztah: 5. 5. 1969 - Poslední vztah: 9. 11. 1972

Sítná čp. 3053, Kladno, Česká republika

ing. Václav Kluc

První vztah: 25. 4. 1966 - Poslední vztah: 2. 7. 1976

Velké Přítočno 49, okr. Kladno, Česká republika

Lubomír Petřík

První vztah: 25. 4. 1966 - Poslední vztah: 9. 11. 1972

Pletený Újezd 104, okr. Kladno, Česká republika

Josef Cakl

místopředseda

První vztah: 31. 7. 1965 - Poslední vztah: 5. 5. 1969

Rychtářská 387/11, Kladno II, Česká republika

Josef Bučil

předseda

První vztah: 31. 7. 1965 - Poslední vztah: 5. 5. 1969

Prokopova 182, Buštěhrad, Česká republika

František Nejedlý

První vztah: 31. 7. 1965 - Poslední vztah: 5. 5. 1969

Sídl.Vítěz.února,Budovatelů730, Kladno, Česká republika

Karel Oplt

První vztah: 31. 7. 1965 - Poslední vztah: 25. 4. 1966

Koněvova č. 24, Vrapice, okr. Kladno, Česká republika

Jaroslav Voves

První vztah: 31. 7. 1965 - Poslední vztah: 5. 5. 1969

Vinařice č. 55, okr. Kladno, Česká republika

Jaroslav Landa

První vztah: 31. 7. 1965 - Poslední vztah: 5. 5. 1969

Ivana Olbrachta 2615, Kladno, Česká republika

Jaroslav Šimek

První vztah: 31. 7. 1965 - Poslední vztah: 28. 4. 1970

Korychova 382, Kladno II, Česká republika

Květa Brzáková

První vztah: 31. 7. 1965 - Poslední vztah: 11. 9. 1973

ul. 28.října 1562, Kladno II, Česká republika

Mirko Falc

První vztah: 31. 7. 1965 - Poslední vztah: 25. 4. 1966

Rudé armády 627, Švermov I., Česká republika

Zastupování a podpisování za družstvo: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda nebo místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepi- suje za družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další člen představenstva.

od 20. 1. 1976

Zastupovati a podepisovati za družstvo je oprávněn předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva a podpisují tím způsobem, že k názvu družstva připojí své podpisy.

do 20. 1. 1976 od 31. 7. 1965

Další vztahy firmy Stavební bytové družstvo Horník"

2 fyzické osoby

Jiří Hroník

člen

První vztah: 6. 9. 2016

vznik členství: 25. 5. 2016

Svinařov 81, 273 05, Česká republika

Quido Holländer

předseda

První vztah: 6. 9. 2016

vznik členství: 25. 5. 2016

vznik funkce: 1. 6. 2016

Ostravská 3059, Kladno, 272 01, Česká republika

Historické vztahy

Karel Doksanský

člen

První vztah: 6. 9. 2016 - Poslední vztah: 16. 3. 2020

vznik členství: 25. 5. 2016

zánik členství: 6. 3. 2020

Americká 2482, Kladno, 272 01, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 9. 1992

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 4. 6. 2003
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 13. 8. 2001

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).