Hlavní navigace

Stavební bytové družstvo Hradec Králové

Firma Stavební bytové družstvo Hradec Králové, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXVI 11, Krajský soud v Hradci Králové.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00044130

Sídlo:

V Lipkách 894/6, Hradec Králové, 500 02

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 1. 1981

DIČ:

CZ00044130

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

5590 Ostatní ubytování
63 Informační činnosti
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
683 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
731 Reklamní činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXVI 11, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo Hradec Králové od 6. 6. 1991

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo Vítězný Únor v Hradci Králové do 6. 6. 1991 od 27. 12. 1975

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo zaměstnanců ZVÚ v Hradci Králové do 27. 12. 1975 od 7. 7. 1959

Právní forma

Družstvo od 7. 7. 1959

adresa

V Lipkách 894/6
Hradec Králové 50002 od 12. 8. 2014

adresa

V Lipkách 894
Hradec Králové 2 50002 do 12. 8. 2014 od 14. 9. 2001

adresa

Hradec Králové do 14. 9. 2001 od 7. 7. 1959

Předmět podnikání

Realitní kancelář od 19. 10. 2006

Správa a údržba nemovitostí od 19. 10. 2006

Inženýrská činnost v investiční výstavbě od 19. 10. 2006

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy od 19. 10. 2006

Vedení spisovny od 19. 10. 2006

Reklamní činnost a marketing od 19. 10. 2006

Pronájem a půjčování věcí movitých od 19. 10. 2006

Kopírovací práce od 19. 10. 2006

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 19. 10. 2006

Provozování ubytovacích služeb od 19. 10. 2006

Realitní kancelář do 19. 10. 2006 od 16. 6. 1993

Provoz ubytovacích služeb do 19. 10. 2006 od 16. 6. 1993

Automatizované zpracování dat od 8. 12. 1992

Výroba, opravy a montáž měřidel do 22. 2. 1995 od 8. 12. 1992

Projektová činnost v investiční výstavbě do 22. 2. 1995 od 8. 12. 1992

Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení do 22. 2. 1995 od 8. 12. 1992

Klempířství, pokrývačství do 22. 2. 1995 od 8. 12. 1992

Vodoinstalatérství, zámečnictví do 22. 2. 1995 od 8. 12. 1992

Truhlářství do 22. 2. 1995 od 8. 12. 1992

Silniční motorová doprava do 22. 2. 1995 od 8. 12. 1992

Elektroinstalatérství do 19. 10. 2006 od 8. 12. 1992

Revize elektrických zařízení do 19. 10. 2006 od 8. 12. 1992

Montáž, generální opravy, rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení do 19. 10. 2006 od 8. 12. 1992

Činnost účetních poradců do 19. 10. 2006 od 8. 12. 1992

Stavitel do 19. 10. 2006 od 8. 12. 1992

Předmět činnosti

Činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v a) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor b)provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva a s tím související finanční výpomoci členům družstva dle pravidel schvále ných představenstvem družstva c) zajišťování, plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo jeho členů d) přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv od 19. 10. 2006

2/ V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení; b) přidělování družstevních bytů včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví; c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor; d) poskytování služeb spojených s bydlením v rozsahu oprávnění ve smyslu zákona o živnostenském podnikání č. 455/91 Sb.; f) materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením; g) další činnosti a služby schválené shromážděním delegátů do 19. 10. 2006 od 8. 12. 1992

Zprostředkovatelský prodej zboží pro plátce daně uvedené v § 2 zákona č. 107/90 Sb. ze dne 10.4.1990; do 8. 12. 1992 od 6. 6. 1991

Zprostředkovatelský prodej zboží soukromým odběratelům, družstvům občanské pomoci, rozpočtovým a jiným státním organizacím. do 8. 12. 1992 od 6. 6. 1991

2/ V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení; b) přidělování družstevních bytů včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví; c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor; d) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím; f) materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením; g) další činnosti a služby schválené shromážděním delegátů do 8. 12. 1992 od 10. 3. 1989

bb/ Další činnosti a služby - provozování sauny a kuželny, včetně poskytování občerstvení a činností s tím spojených - provádění demoličních prací pro socialistické organizace bez omezení rozsahu prací - provádění polygrafických prací, technologií knihtisku a ofsetu včetně knihařského dohotovení pro vlastní potřebu i formou služeb pro občany i socialistické organizace - školení v oboru výtahů a elektro v rámci gesce výtahy ČSBD Praha pro potřebu bytových družstev i jiných socialistických organizací. do 8. 12. 1992 od 10. 3. 1989

1/ Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. do 19. 10. 2006 od 10. 3. 1989

aa/ Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředí členů družstev a občanů a to: do 19. 10. 2006 od 10. 3. 1989

a) přípravnou a projektovou činnost, u oprávnění projektové činnosti se poznamenává , že oprávnění, které bylo družstvu uděleno ministerstvem výstavby a techniky ČSR dne 8.4.1981 pod č. B-II-1988/88 rozšiřuje se ve věcném rozsahu o zpracování projektové dokumentace - bytových domů do 48 b.j. - skupinových rodinných domků do 24 RD v lokalitě (stavbě) - dvoupodlažních garáží (mimo halových) cenovým omezením do 200 tis. Kčs ceny za jeden projekt. do 19. 10. 2006 od 10. 3. 1989

b) investorskou a inženýrskou činnost včetně technické pomoci - při výstavbě a modernizaci bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2 mil. Kčs - při údržbě, opravách a obnovách byt. fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu do 19. 10. 2006 od 10. 3. 1989

c) prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou do 19. 10. 2006 od 10. 3. 1989

d) činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu (autodoprava dle povolení ONV, výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčování k provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospodá řství, revize a opravy výtahů) do 19. 10. 2006 od 10. 3. 1989

e) činnosti a služby, které zajišťuje provoz a správu družstva dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytových prostor, provoz prádelen, mycích boxů, administrativní práce a pod.) do 19. 10. 2006 od 10. 3. 1989

Provozování sauny a kuželny včetně poskytování občerstvení a činností s tím spojených. Toto rozšíření služeb související s bydlením poskytovat veřejnosti, a to za podmínek obsažených v opatření předsedy ČSBD č. 3/83. do 10. 3. 1989 od 7. 1. 1988

Autodoprava pro cizí organizace - její provozování pro cizí potřeby je povoleno odborem dopravy ONV v Hradci Králové do 24.srpna 1988. do 10. 3. 1989 od 29. 9. 1987

Zpracování přípravné a projektové dokumentace pro socialistické organizace v rozsahu platného oprávnění k projektové činnosti uděleného MVT ČSR - toto oprávnění bylo družstvu uděleno ministerstvem výstavby a techniky ČSR dne 8.4.1981 pod reg. č. B-II-369- 1938/88, rozšiřuje se ve věcném rozsahu o zpracování projektové dokumentace - bytových domů do 48 b.j. - skupinových rodinných domků do 24 RD v lokalitě (stavbě) - dvoupodlažních garáží (mimo halových) s cenovým omezením do 200 tis. Kčs ceny za jeden projekt. do 10. 3. 1989 od 26. 8. 1987

Autodoprava pro cizí organizace - její provozování pro cizí potřeby je povoleno odborem dopravy ONV v Hradci Králové do 8.června 1987. do 29. 9. 1987 od 7. 7. 1986

Autodoprava pro cizí organizace - její provozování pro cizí potřeby je povoleno odborem dopravy ONV v Hradci Králové do 8.května 1986. do 7. 7. 1986 od 7. 11. 1985

Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředí členů družstev a občanů, a to: a) přípravnou a projektovou činnost b) investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci do 10. 3. 1989 od 27. 12. 1983

Výstavby včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2 milióny Kčs do 10. 3. 1989 od 27. 12. 1983

Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu do 10. 3. 1989 od 27. 12. 1983

Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou do 10. 3. 1989 od 27. 12. 1983

Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu (tzn. autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčování k provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospodářství) do 10. 3. 1989 od 27. 12. 1983

Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva (tzn. dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytových prostor, provoz prádelen, mycích boxů, sauny, administrativní práce a pod.) do 10. 3. 1989 od 27. 12. 1983

Jiná hospodářská činnost se podle dopisu Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 8.11.1982 č.j. 7588/31/82-Ně/JV poznamenává prodloužení platnosti souhlasu k provozování této činnosti do 31. prosince 1983. do 10. 3. 1989 od 2. 3. 1983

Provedení přístavby Krajského domu ROH v celkovém objemu prací 850.000,- Kčs v termínu dokončení v roce 1982. do 2. 3. 1983 od 6. 7. 1982

Autodoprava pro cizí organizace - její provozování pro cizí potřeby je povoleno odborem dopravy ONV v Hradci Králové od 7.10.1981 do 7.10.1987. do 7. 11. 1985 od 23. 11. 1981

Zpracování přípravné a projektové dokumentace pro socialistické organizace v rozsahu platného oprávnění k projektové činnosti uděleného MVT ČSR - toto oprávnění bylo družstvu uděleno ministerstvem výstavby a techniky ČSR dne 8.4.1981 pod reg. č. B-II-369- 1938/88. do 26. 8. 1987 od 23. 11. 1981

Inženýrská činost při výstavbě v rozsahu a za podmínek platného oprávnění k inženýrské činnosti uděleného MVT ČSR - toto oprávnění bylo družstvu uděleno ministerstvem výstavby a techniky ČSR dne 1.1.1981 pod reg. č. E-II-369-1938/89. do 10. 3. 1989 od 23. 11. 1981

Stavební práce HSV a PSV pro socialistické organizace do 10. 3. 1989 od 23. 11. 1981

Autodoprava pro cizí organizace do 23. 11. 1981 od 9. 2. 1981

Inženýrská činost při výstavbě v rozsahu a za podmínek platného oprávnění k inženýrské činnosti uděleného MVT ČSR do 23. 11. 1981 od 9. 2. 1981

Zpracování přípravné a projektové dokumentace pro socialistické organizace v rozsahu platného oprávnění k projektové činnosti uděleného MVT ČSR do 23. 11. 1981 od 9. 2. 1981

Splnění převzatých závazků bývalého OVBD Hradec Králové uzavřených do konce roku 1980, která smí být prováděna v rozsahu a za podmínem uvedených v citovaném dopisu ČSBD Praha. do 2. 3. 1983 od 9. 2. 1981

Výkony stavebními mechanizmy případně jejich zapůjčování socialistickým organizacím do 27. 12. 1983 od 9. 2. 1981

Údržba, opravy a obnova bytového fondu a zařízení spojených s jeho provozem pro jiné socialistické organizace do 27. 12. 1983 od 9. 2. 1981

Schvalovací a odborné zkoušky a odborné prohlídky výtahů socialistických organizací do 27. 12. 1983 od 9. 2. 1981

Demoliční práce pro socialistické organizace do objemu prací 400 tisíc Kčs ročně do 27. 12. 1983 od 9. 2. 1981

Dodávka tepla a teplé vody užitkové z kotelny ve Smiřicích do 27. 12. 1983 od 9. 2. 1981

Provozování autodopravy pro jiné socialistické organizace, její provozování pro cizí potřeby je povoleno ONV odborem dopravy v Hradci Králové do 1. července 1980. do 9. 2. 1981 od 4. 8. 1980

Provádění schvalovacích a odborných zkoušek a odborných prohlídek elektrických výtahů pro bytová družstva Východočeského kraje. do 9. 2. 1981 od 18. 12. 1979

Provozování autodopravy pro jiné socialistické organizace, její provozování pro cizí potřeby je povoleno ONV odborem dopravy v Hradci Králové do 30. listopadu 1979. do 4. 8. 1980 od 12. 7. 1979

Provozování autodopravy pro jiné socialistické organizace do 12. 7. 1979 od 10. 1. 1979

Provádění výkonů stavebními mechanismy, případně jejich zapůjčování jiným socialistickým organizacím do 9. 2. 1981 od 10. 1. 1979

Provádění údržby a oprav bytového fondu pro jiné socialistické organizace do 9. 2. 1981 od 10. 1. 1979

Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů s místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby stejné s jejich užíváním. Organizuje politi cko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, teré nních úprav , výstavby inženýrských sítí a po případě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. do 10. 3. 1989 od 27. 12. 1975

Družstvo provádí výstavby bytů pro členy, vestavěných nebytových zařízení, výstavbu garáží pro členy, zajišťuje jejich správu a údržbu a poskytuje služby s užíváním bytu a nebytových zařízení spojených. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů může dru žstvo zajišťovat i přípravu staveniště a terénní úpravy staveniště. Družstvo zajišťuje pro členy výstavbu rodinných domků a v souvislosti s tím i výstavbu garáží. do 27. 12. 1975 od 22. 10. 1970

Ostatní skutečnosti

Shromáždění delegátů přijalo rozhodnutí o podřízení se zákonu č.90/2012Sb. o obchodních korporacích a družstvech jako celku v souvislosti s tím o změně stanov družstva. od 12. 8. 2014

Představenstvo družstva má 7 členů do 12. 8. 2016 od 12. 8. 2014

Kontrolní komise má 5 členů do 12. 8. 2016 od 12. 8. 2014

Změny stanov schváleny shromážděním delegátů dne 18.4.1994. do 12. 8. 2014 od 22. 2. 1995

Stanovy doplněny volebním, jednacím a organizačním řádem schváleným na shromáždění delegátů 31.5.1993. do 12. 8. 2014 od 16. 6. 1993

Nové stanovy schváleny sborem delegátů dne 15.10.1992. do 12. 8. 2014 od 8. 12. 1992

Nedělitelný fond: 10 % zapisovaného základního jmění do 12. 8. 2014 od 8. 12. 1992

Stavební bytové družstvo Hradec Králové se řídí stanovami schválenými na shromáždění delegátů ze dne 22.11.1988 ve znění změn schválených na shromáždění delegátů ze dne 29.4.1991 č. 1,24,40,46,60,61,61 a/. do 8. 12. 1992 od 6. 6. 1991

Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením shromáždění delegátů ze dne 22.11.1988. Ostatní změny stanov se týkají vnitřních poměrů družstva a zápisy již v podnikovém rejstříku provedené zůstávají novými stanovami nedotčeny. do 6. 6. 1991 od 10. 3. 1989

Ručení: Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,-Kčs v jednom roce. Za likvidační schodek ručí člen do výše 3000 Kčs. do 8. 12. 1992 od 10. 3. 1989

Podle rozhodnutí VčKV Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 19. března 1982, č.j. 915/101/82 vydaném na základě usnesení číslo 578 téhož orgánu se zapisuje sloučení nařízené ke dni 31. prosince 1981 ve smyslu § 91 odst. 2/HZ: "Družstvo p ro výstavbu a správu garáží v Novém Bydžově" zaps. v podnik. rejstříku pod Db 322 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky přebírá družstvo přejí mající. od 24. 3. 1982

Podle usnesení shromáždění delegátů zaniklého družstva ze dne 29.10.1980, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 3.12.1980 a usnesení č. 453 Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 15.12.1980 se zapisuje sloučení schvá lené ke dni 1. ledna 1981 družstva: "Okresní stavební bytové družstvo Hradec Králové" zaps. v podnik. rejstříku pod Db 174 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, přičemž je ho majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo. od 23. 12. 1980

Podle rozhodnutí VčKV Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 27. října 1980, č. 3586/101/80 vydaném na základě usnesení č. 427 téhož orgánu se zapisuje sloučení nařízené ke dni 31. prosince 1980 ve smyslu § 91 odst. 2 hos. zák. " Okresní výstavbové bytové družstvo Hradec Králové" zaps. v podnik. rejstříku pod Db 249 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky přebírá družstvo přejíma jící. od 8. 12. 1980

Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 15.12.1976, usnesení shromáždění delegátů ze dne 16. prosince 1976 družstva přejímaného a souhlasu VčKV Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 17.1.1977, č.j. 205/105/77/Sa / usn. č. 610 se zapisuje sloučení schválené ke dni 31. března 1977 družstva: "Stavební bytové družstvo v Hradci Králové" zapsané v podnik. rejstř. pod Db 86, jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstv o zaniká a veškerý majetek, práva a závazky přejímá družstvo přejímající. Výmaz přejímaného družstva byl proveden 31. března 1977. od 31. 3. 1977

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 5.11.1975 byly přijaty nové stanovy družstva typu "B" ve znění, které odpovídá vzorovým stanovám schváleným usnesením vlády ČSR č. 47/1975. Stanovy jsou pro družstvo platné od 10.11.1975, kdy s usnesením družstva vysl ovil souhlas Krajský výbor Českého svazu bytových družstev (předsednictvo krajského výboru Českého svazu bytových družstev) svým usnesením č. 392/38 ze dne 10.11.1975. O změně názvu družstva bylo rozhodnuto orgánem shora usnesením č. 392/38-9 téhož dne. Představenstvo má pět až patnáct členů. do 10. 3. 1989 od 27. 12. 1975

Ručení: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členských vkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. do 10. 3. 1989 od 27. 12. 1975

Podle rozhodnutí VčKV ČSBD v Hradci Králové z 31.10.1974, č.j. 5290/105/74 vydaném na základě usnesení ze dne 12.9.1974, č.j. 28885/105/74 téhož orgánu se zapisuje sloučení nařízené ke dni 31. prosince 1974 ve smyslu § 91 odst. 2/ hosp. zák. "Stavební byt ové družstvo mladých při OV SSM Hradec Králové" zapsaného v pod. rej. pod Db 136 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím. takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky přebírá družstvo přejím ající. od 7. 11. 1974

K návrhu VčKV ČSBD Hradec Králové ze dne 7.10.1974 a podle usnesení shromáždění delegátů přejímaného družstva ze dne 29.4.1974, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 23.7.1974, a se souhlasem VčKV Českého svazu bytových družstev v Hr adci Králové ze dne 20.5.1974, č.j. 2118/105/74 se zapisuje sloučení schválené ke dni 30. listopadu 1974 družstva: Stavební bytové družstvo při ČKD Hradec Králové, zapsaného v podn. rej. pod Db 17 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímají cím, takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky přebírá přejímající družstvo. Výmaz přejímaného družstva byl povolen a zapsán dne 11.10.1974. od 11. 10. 1974

K návrhu VčKV ČSBD Hradec Králové ze dne 24.9.1974 a podle usnesení shromáždění delegátů přejímaných družstev ze dne 17.4.1974 a 12.6.1974, shromáždění delgátů přejímajícího družstva ze dne 27.3.1974, se souhlasem VčKV Českého svazu bytových družstev v Hr adci Králové ze dne 20. května 1974, č.j. 2196/105/74 a 1.7.1974, č.j. 3479/105/74 se zapisuje sloučení schválené ke dni 31. října 1974 družstev: 1/ Stavebního bytového družstva při ČSD Hradec Králové (Db 141); 2/ Stavebního bytového družstva při n.p. Gumokov Hradec Králové (Db 109), jako družstev přejímaných s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímaná družstva zanikají bez likvidace, přičemž jejich majetek, práva a závazky přebírá přejímající družstvo. od 1. 10. 1974

K návrhu VčKV ČSBD Hradec Králové ze dne 16.9.1974 a podle usnesení členské schůze ze dne 6.5.1974, 27.3.1974, přejímaného družstva, shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 27.3.1974, se souhlasem VčKV Českého svazu bytových družstev v Hradci K rálové ze dne 20.5.1974, č.j. 4482/105/74 a 1.7.1974, č.j. 4480/105/74 se zapisuje sloučení schválené ke dni 30. září 1974 družstva: Stavební bytové družstvo zaměstnanců Energetických rozvodných závodů Hradec Králové, n.p.(Db 13); Stavební bytové družstvo při n.p. ČSAO Hradec Králové IV. (Db 243), jako družstev přejímaných s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace, při čemž jeho majetek, práva a závazky přebírá přejímající družstvo. Výmaz přejímaných družstev byl povolen a zapsán dne 23. září 1974. od 23. 9. 1974

Podle usnesení výroční členské schůze zaniklého družstva ze dne 10.4.1974, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 27.3.1974, dohody o sloučení uzavřené mezi oběma družstvy ze dne 13.8.1974 a se souhlasem předsednictva VčKV-Českého sv azu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 20.5.1974 - č.j. 2036/105/74 se zapisuje sloučení schválené ke dni 31. srpna 1974 družstva: Stavební bytové družstvo zaměstnanců Krajského ústavu národního zdraví v Hradci Králové zapsaného v pod. rej. pod Db 16, jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo. Výmaz přejímaného družstva byl povolen a zapsán 31. srpna 1974. od 31. 8. 1974

Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 27.3.1974, usnesení členské schůze přejímaného družstva ze dne 22.4.1974, dohody o sloučení uzavřené mezi oběma družstvy ze dne 1.7.1974 a se souhlasem předsednictva VčKV-Českého svazu byto vých družstev v Hradci Králové ze dne 20.5.1974 č.j. 1923/74/105/74 se zapisuje sloučení schválené ke dni 31.7.1974 družstva: Stavební bytové družstvo při Opravárenském závodu 064, Beněnská 700 - Hradec Králové 8, zapsaného v pod. rej. pod Db 209 jako dru žstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo. od 19. 8. 1974

Podle usnesení č. 143/a předsednictva VčKV-Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 18.2.1974 se zapisuje sloučení nařízené ke dni 28. února 1974 ve smyslu § 91 odst. 2 hosp. zák. a článku 58 odst. /b stanov družstva: Stavební bytové družst vo při lidovém výrobním družstvu VELO v Hradci Králové zapsaného v pod. rej. pod Db 135 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky převzalo družst vo přejímající. od 28. 2. 1974

Podle usnesení shromáždění delegátů byly dne 15. července 1965 přijaty nové stanovy družstva, dle nichž: a) členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetině členského podílu, b) představenstvo má 3-15 členů. do 27. 12. 1975 od 2. 8. 1965

Údaje o zřízení družstva: Družstvo bylo ustaveno na základě § 3 zák. č. 27/1959 Sb., podle usnesení rady Městského národního výboru v Hradci Králové z 25.června 1959 a podle usnesení ustavující schůze ze dne 23.června 1959. od 7. 7. 1959

Představenstvo družstva ná 5 členů. do 2. 8. 1965 od 7. 7. 1959

Statutární orgán

12 fyzických osob

Mgr. Daniel Rumpík

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 7. 6. 2016

vznik funkce: 7. 6. 2016

Vlkaneč 30, 286 01, Česká republika

Ing. Marie Janatová

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 7. 6. 2016

vznik funkce: 7. 6. 2016

Nám. Míru 357, Smiřice, 503 03, Česká republika

Josef Mlateček

Předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 7. 6. 2016

vznik funkce: 7. 6. 2016

Jabloňová 579/36, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

PaedDr. Jindřich Vedlich Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 7. 6. 2016

vznik funkce: 7. 6. 2016

Medkova 1315/21, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Soňa Šindelářová

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 7. 6. 2016

vznik funkce: 7. 6. 2016

Na Zahrádkách 229/8, Hradec Králové, 503 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

František Bartoš

2.místopředseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 1. 6. 2011

vznik funkce: 1. 6. 2011

Emy Destinnové 891/8, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Marie Janatová

1.místopředseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 1. 6. 2011

vznik funkce: 1. 6. 2011

Nám. Míru 357, Smiřice, 503 03, Česká republika

Ing. Josef Nožička

předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 1. 6. 2011

vznik funkce: 1. 6. 2011

Zámecká 584, Chlumec nad Cidlinou, 503 51, Česká republika

Ing. Otto Klouda

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 1. 6. 2011

M. D. Rettigové 1191/2, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Soňa Šindelářová

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 1. 6. 2011

Na Zahrádkách 229/8, Hradec Králové, 503 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Daniel Rumpík

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 1. 6. 2011

Jana Masaryka 1360/13, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Dr. Jindřich Vedlich Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 1. 6. 2011

Medkova 1315/21, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Daniel Rumpík

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2016 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 7. 6. 2016

vznik funkce: 7. 6. 2016

Jana Masaryka 1360/13, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Mgr. Daniel Rumpík

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 1. 6. 2016

Jana Masaryka 1360/13, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Ing. Otto Klouda

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 1. 6. 2016

M. D. Rettigové 1191/2, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Josef Nožička

předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 1. 6. 2016

vznik funkce: 1. 6. 2011

zánik funkce: 1. 6. 2016

Zámecká 584, Chlumec nad Cidlinou, 503 51, Česká republika

Ing. Marie Janatová

1.místopředseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 1. 6. 2016

vznik funkce: 1. 6. 2011

zánik funkce: 1. 6. 2016

Nám. Míru 357, Smiřice, 503 03, Česká republika

Soňa Šindelářová

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 1. 6. 2016

Na Zahrádkách 229/8, Hradec Králové, 503 41, Česká republika

Dr. Jindřich Vedlich Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 1. 6. 2016

Medkova 1315/21, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

František Bartoš

2.místopředseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 1. 6. 2016

vznik funkce: 1. 6. 2011

zánik funkce: 1. 6. 2016

Emy Destinnové 891/8, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Dr. Jindřich Vedlich Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 1. 6. 2011

Medkova 1315/21, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Mgr. Daniel Rumpík

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 1. 6. 2011

Jana Masaryka 1360/13, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Ing. Josef Nožička

předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 1. 6. 2011

vznik funkce: 1. 6. 2011

Zámecká 584/4, Chlumec nad Cidlinou, 503 51, Česká republika

František Bartoš

2.místopředseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 1. 6. 2011

vznik funkce: 1. 6. 2011

Emy Destinnové 891/8, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Marie Janatová

1.místopředseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 1. 6. 2011

vznik funkce: 1. 6. 2011

Náměstí Míru 357, Smiřice, 503 03, Česká republika

Soňa Šindelářová

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 1. 6. 2011

Na Zahrádkách 229/8, Hradec Králové, 503 41, Česká republika

Dr. Jindřich Vedlich Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 1. 6. 2011

Medkova 1315/21, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Otto Klouda

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 1. 6. 2011

M.D.Rettigové 1191/2, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Mgr. Daniel Rumpík

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2007 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 4. 6. 2007

zánik členství: 1. 6. 2011

Jana Masaryka 1360, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Soňa Šindelářová

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2007 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 4. 6. 2007

zánik členství: 1. 6. 2011

Na Zahrádkách 229, Hradec Králové, 503 41, Česká republika

Ing. Michal Jurašek

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 28. 6. 2007

vznik členství: 24. 5. 2006

zánik členství: 4. 6. 2007

Selicharova 1286, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Vladimír Kalenda

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 28. 6. 2007

vznik členství: 24. 5. 2006

zánik členství: 4. 6. 2007

Na Zahrádkách 269, Hradec Králové, 503 41, Česká republika

Ing. Marie Janatová

2. místopředseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 24. 5. 2006

zánik členství: 1. 6. 2011

vznik funkce: 24. 5. 2006

zánik funkce: 1. 6. 2011

Jiráskova 357, Smiřice, 503 03, Česká republika

František Bartoš

1. místopředseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 24. 5. 2006

zánik členství: 1. 6. 2011

vznik funkce: 24. 5. 2006

zánik funkce: 1. 6. 2011

E. Destinové 891, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Josef Nožička

předseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 24. 5. 2006

zánik členství: 1. 6. 2011

vznik funkce: 24. 5. 2006

zánik funkce: 1. 6. 2011

Zámecká 584/4, Chlumec nad Cidlinou, 503 51, Česká republika

Ing. Otto Klouda

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 24. 5. 2006

zánik členství: 1. 6. 2011

M. D. Rettigové 1191, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Jan Jurníček

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 24. 5. 2006

zánik členství: 1. 6. 2011

Mrštíkova 887, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Dr Jindřich Vedlich Ph.D

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 24. 5. 2006

zánik členství: 1. 6. 2011

Medkova 1315, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Jiří Coufal

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 24. 5. 2006

zánik členství: 1. 6. 2011

Palackého 1200, Třebechovice pod Orebem, 503 46, Česká republika

Mgr. Martin Sonda

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 24. 5. 2006

zánik členství: 1. 6. 2011

Gagarinova 711, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Vlastimil Vaněček

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2006 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 24. 5. 2006

zánik členství: 1. 6. 2011

Pod Zámečkem 383, Hradec Králové, 500 06, Česká republika

Mgr. Jindřich Vedlich

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2001 - Poslední vztah: 19. 10. 2006

vznik členství: 28. 5. 2001

zánik členství: 24. 5. 2006

Medkova 1315, Hradec Králové, Česká republika

Jan Jurníček

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2001 - Poslední vztah: 19. 10. 2006

vznik členství: 28. 5. 2001

zánik členství: 24. 5. 2006

Mrštíkova 887, Hradec Králové, Česká republika

Pavel Samek

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2000 - Poslední vztah: 12. 10. 2001

Milady Horákové 267, Hradec Králové, Česká republika

Otto Klouda

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 1997 - Poslední vztah: 19. 10. 2006

zánik členství: 24. 5. 2006

M. D. Rettigové 1191, Hradec Králové, Česká republika

Jaroslav Machan

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 1995 - Poslední vztah: 25. 10. 2000

Jungmannova 1491, Nový Bydžov, Česká republika

Ing. Marie Janatová

II. místopředseda představenstva

První vztah: 23. 2. 1995 - Poslední vztah: 19. 10. 2006

zánik členství: 24. 5. 2006

zánik funkce: 24. 5. 2006

Jiráskova 357, Smiřice, Česká republika

Ing. Jaroslav Zástava

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 1995 - Poslední vztah: 12. 10. 2001

Mrštíkova 886, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Michal Jurašek

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 1995 - Poslední vztah: 19. 10. 2006

zánik členství: 24. 5. 2006

Selicharova 1286, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Evžen Belada

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 1995 - Poslední vztah: 19. 10. 2006

vznik členství: 28. 5. 2001

zánik členství: 24. 5. 2006

SNP 861, Hradec Králové, Česká republika

Vlastimil Vaněček

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 1995 - Poslední vztah: 19. 10. 2006

zánik členství: 24. 5. 2006

Pod zámečkem 383, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Josef Nožička

předseda představenstva

První vztah: 22. 2. 1995 - Poslední vztah: 19. 10. 2006

zánik členství: 24. 5. 2006

zánik funkce: 24. 5. 2006

Zámecká 584/4, Chlumec nad Cidlinou, Česká republika

Stanislav Panuš

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 1995 - Poslední vztah: 23. 2. 1995

SNP 640, Hradec Králové, Česká republika

Václav Štětka

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 1992 - Poslední vztah: 18. 11. 1997

Horova 1291, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Marie Janatová

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 1992 - Poslední vztah: 23. 2. 1995

Jiráskova 357, Smiřice, Česká republika

Pavel Šoula

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 1991 - Poslední vztah: 23. 2. 1995

E. Beneše 1550, Hradec Králové, Česká republika

Jiří Coufal

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 1991 - Poslední vztah: 19. 10. 2006

zánik členství: 24. 5. 2006

Palackého 1200, Třebechovice pod Orebem, Česká republika

Pavel Petřík

II. místopředseda představenstva

První vztah: 6. 6. 1991 - Poslední vztah: 23. 2. 1995

Mrštíkova 931, Hradec Králové, Česká republika

PhDr. Václav Vrabec

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 1991 - Poslední vztah: 22. 2. 1995

Štefánikova 336, Hradec Králové, Česká republika

Vladimír Kalenda

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 1991 - Poslední vztah: 19. 10. 2006

zánik členství: 24. 5. 2006

Na zahrádkách 269, Hradec Králové, Česká republika

JUDr. Stanislav Chládek

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 1991 - Poslední vztah: 12. 10. 2001

Hrubínova 1456, Hradec Králové, Česká republika

Josef Novák

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 1991 - Poslední vztah: 8. 12. 1992

Dukelská 1354, Hradec Králové, Česká republika

František Bartoš

I. místopředseda představenstva

První vztah: 6. 6. 1991 - Poslední vztah: 19. 10. 2006

zánik členství: 24. 5. 2006

zánik funkce: 24. 5. 2006

E. Destinové 891, Hradec Králové, Česká republika

JUDr. Jaroslav Koudelka

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 1991 - Poslední vztah: 8. 12. 1992

Černožice 193, Česká republika

Stanislav Panuš

předseda představenstva

První vztah: 6. 6. 1991 - Poslední vztah: 22. 2. 1995

SNP 640, Hradec Králové, Česká republika

Jan Špůr

místopředseda

První vztah: 18. 1. 1990 - Poslední vztah: 6. 6. 1991

V koutech 1286, Hradec Králové, Česká republika

JUDr. Josef Matyáš

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 1988 - Poslední vztah: 6. 6. 1991

Na občinách 1085, Hradec Králové, Česká republika

Jiří Skořepa

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 1988 - Poslední vztah: 23. 2. 1995

Sukova 387, Nový Bydžov, Česká republika

Ing. Aleš Bouší

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 1986 - Poslední vztah: 6. 6. 1991

Kejzlarova 1325, Hradec Králové, Česká republika

JUDr. Jaromír Koutník

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 1984 - Poslední vztah: 6. 6. 1991

Jabloňová 580, Hradec Králové, Česká republika

Maruška Lindrová

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 1984 - Poslední vztah: 6. 6. 1991

Palackého 25, Smiřice, Česká republika

Stanislav Máslo

předseda

První vztah: 12. 6. 1984 - Poslední vztah: 6. 6. 1991

Třešňová 527, Hradec Králové, Česká republika

JUDr. Milena Járošová

místopředseda

První vztah: 12. 6. 1984 - Poslední vztah: 18. 1. 1990

Na zahrádkách 268, Hradec Králové, Česká republika

Václav Lemberk

člen představenstva

První vztah: 6. 7. 1982 - Poslední vztah: 18. 1. 1990

Písečná 783, Hradec Králové, Česká republika

JUDr. Pavel Toman

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 1982 - Poslední vztah: 8. 7. 1988

Jungmannova 1510, Hradec Králové, Česká republika

Jaromír Koutník

předseda

První vztah: 9. 2. 1981 - Poslední vztah: 12. 6. 1984

Jabloňová 580, Hradec Králové, Česká republika

Josef Rohlena

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 1981 - Poslední vztah: 12. 6. 1984

Nám. míru 356, Smiřice, Česká republika

Václav Málek

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 1981 - Poslední vztah: 8. 7. 1988

Fučíkova 911, Nový Bydžov, Česká republika

František Justa

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 1981 - Poslední vztah: 6. 6. 1991

Na kotli 1165, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Jiří Trnka

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 1981 - Poslední vztah: 6. 6. 1991

Palackého 1097, Třebechovice pod Orebem, Česká republika

Ing. Josef Nožička

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 1981 - Poslední vztah: 22. 2. 1995

Zámecká 584, Chlumec nad Cidlinou, Česká republika

JUDr. Ilja Urban

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 1980 - Poslední vztah: 9. 2. 1981

Engelsova 341, Hradec Králové, Česká republika

Květoslav Skoupý

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 1980 - Poslední vztah: 9. 2. 1981

Čajkovského 905, Hradec Králové, Česká republika

Pavel Termer

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 1979 - Poslední vztah: 6. 5. 1980

Leninova 787, Hradec Králové, Česká republika

Bohumil Hladík

předseda

První vztah: 12. 7. 1979 - Poslední vztah: 9. 2. 1981

Horova 1347, Hradec Králové, Česká republika

Evžen Čejka

člen představenstva

První vztah: 10. 1. 1979 - Poslední vztah: 12. 1. 1982

Pod strání 60, Hradec Králové, Česká republika

Bohumil Hladík

místopředseda

První vztah: 10. 1. 1979 - Poslední vztah: 12. 7. 1979

Horova 1347, Hradec Králové, Česká republika

Bohumil Hladík

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 1978 - Poslední vztah: 10. 1. 1979

Horova 1347, Hradec Králové, Česká republika

Jiří Hovorka

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1977 - Poslední vztah: 6. 6. 1991

Rudé armády 808, Hradec Králové, Česká republika

František Suchánek

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1977 - Poslední vztah: 6. 6. 1991

Uhelná 867, Hradec Králové, Česká republika

Miroslav Zlámal

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1977 - Poslední vztah: 28. 1. 1986

Myslbekova 377, Hradec Králové, Česká republika

Jan Špůr

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1977 - Poslední vztah: 18. 1. 1990

V koutech 1286, Hradec Králové, Česká republika

Stanislav Máslo

místopředseda

První vztah: 19. 7. 1977 - Poslední vztah: 12. 6. 1984

Třešňová 527, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Jiří Šedivka

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1977 - Poslední vztah: 18. 1. 1990

Hrubínova 1450, Hradec Králové, Česká republika

JUDr. Milena Járošová

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1977 - Poslední vztah: 12. 6. 1984

Na zahrádkách 268, Hradec Králové, Česká republika

Oldřich David

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1977 - Poslední vztah: 9. 2. 1981

Severní 744, Hradec Králové, Česká republika

Josef Komárek

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1977 - Poslední vztah: 9. 2. 1981

Jungmannova 1439, Hradec Králové, Česká republika

JUDr. Pavel Toman

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1977 - Poslední vztah: 6. 5. 1980

Jungmannova 1510, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Petr Bajtalon

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1977 - Poslední vztah: 10. 1. 1979

Čajkovského 910, Hradec Králové, Česká republika

Stanislav Machač

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1977 - Poslední vztah: 25. 5. 1978

Truhlářská 238, Hradec Králové, Česká republika

Bedřiška Jedličková

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 1977 - Poslední vztah: 9. 2. 1981

Pospíšilova 1158, Hradec Králové, Česká republika

Bedřiška Jedličková

I. místopředseda

První vztah: 10. 5. 1976 - Poslední vztah: 19. 7. 1977

Pospíšilova 1158, Hradec Králové, Česká republika

Miloš Lunga

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 1976 - Poslední vztah: 19. 7. 1977

Ječná 681, Hradec Králové, Česká republika

Stanislav Máslo

II. místopředseda

První vztah: 10. 5. 1976 - Poslední vztah: 19. 7. 1977

Třešňová 527, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Petr Šrámek

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 1976 - Poslední vztah: 19. 7. 1977

Zahrádkářská 550, Hradec Králové, Česká republika

František Machač

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 1976 - Poslední vztah: 19. 7. 1977

Na kotli 1173, Hradec Králové, Česká republika

František Stárek

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 1976 - Poslední vztah: 19. 7. 1977

SNP 613, Hradec Králové, Česká republika

Jaromír Koutník

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 1976 - Poslední vztah: 19. 7. 1977

Jabloňová 580, Hradec Králové, Česká republika

Pavel Termer

předseda

První vztah: 10. 5. 1976 - Poslední vztah: 12. 7. 1979

Leninova 787, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Václav Mareš

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 1976 - Poslední vztah: 6. 7. 1982

Hradec Králové 62, Česká republika

Miroslav Hýbner

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 1976 - Poslední vztah: 19. 7. 1977

Budovatelská 830, Hradec Králové, Česká republika

Bedřiška Jedličková

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1975 - Poslední vztah: 10. 5. 1976

Pospíšilova 1158, Hradec Králové, Česká republika

Zdeněk Hajpišl

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1975 - Poslední vztah: 10. 5. 1976

Severní 717, Hradec Králové, Česká republika

Jaromír Koutník

předseda

První vztah: 7. 3. 1975 - Poslední vztah: 10. 5. 1976

Jabloňová 580, Hradec Králové, Česká republika

Jan Budínský

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1975 - Poslední vztah: 19. 7. 1977

tř. SNP 699, Hradec Králové, Česká republika

Miroslav Hýbner

místopředseda

První vztah: 7. 3. 1975 - Poslední vztah: 10. 5. 1976

Budovatelská 830, Hradec Králové, Česká republika

Zdeněk Bednář

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1975 - Poslední vztah: 19. 7. 1977

Severní 718, Hradec Králové, Česká republika

Ladislav Šafránek

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1975 - Poslední vztah: 19. 7. 1977

Horova 1291, Hradec Králové, Česká republika

Ilja Urban

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1975 - Poslední vztah: 19. 7. 1977

Baarova 1379, Hradec Králové, Česká republika

Karel Faltis

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1975 - Poslední vztah: 19. 7. 1977

tř. SNP 618, Hradec Králové, Česká republika

Antonín Husák

Člen

První vztah: 28. 12. 1971 - Poslední vztah: 29. 8. 1972

Tyršova čp. 217, Jičín, Česká republika

Jaromír Koutník

Předseda

První vztah: 28. 12. 1971 - Poslední vztah: 7. 3. 1975

Praskačka čp. 140, Česká republika

Karel Faltys

Místopředseda

První vztah: 28. 12. 1971 - Poslední vztah: 7. 3. 1975

Tř. SNP čp. 618, Hradec Králové III, Česká republika

Ing. Jaroslav Dyntar

Člen

První vztah: 28. 12. 1971 - Poslední vztah: 7. 3. 1975

Rudé armády čp. 799, Hradec Králové III, Česká republika

Jan Budinský

Člen

První vztah: 28. 12. 1971 - Poslední vztah: 7. 3. 1975

Tř. SNP čp. 699, Hradec Králové III, Česká republika

Miroslav Hýbner

Člen

První vztah: 28. 12. 1971 - Poslední vztah: 7. 3. 1975

Pospíšilova čp. 1156, Hradec Králové I, Česká republika

Ing. Josef Vlasák

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 1969 - Poslední vztah: 28. 12. 1971

Dykova 1272, Hradec Králové 2, Česká republika

Jiří Soukup

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 1969 - Poslední vztah: 28. 12. 1971

Gagarinova 703, Hradec Králové, Česká republika

Jaroslav Pech

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 1969 - Poslední vztah: 28. 12. 1971

Na Rybárnách 1317, Hradec Králové 2, Česká republika

Vladimír Polák

Místopředseda

První vztah: 24. 3. 1969 - Poslední vztah: 28. 12. 1971

Horova 1291, Hradec Králové 2, Česká republika

Zdeněk Rejzek

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 1969 - Poslední vztah: 28. 12. 1971

tř. SNP 616, Hradec Králové, Česká republika

Jaroslav Popek

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 1969 - Poslední vztah: 28. 12. 1971

Severní 715, Hradec Králové, Česká republika

Roman Hruška

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 1969 - Poslední vztah: 28. 12. 1971

Pospíšilova 1152, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Jaroslav Dyntar

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 1969 - Poslední vztah: 28. 12. 1971

Rudé armády 799, Hradec Králové, Česká republika

Václav Čapek

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 1969 - Poslední vztah: 28. 12. 1971

Pospíšilova 1161, Hradec Králové, Česká republika

Miroslav Hýbner

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 1969 - Poslední vztah: 28. 12. 1971

Pospíšilova 1156, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Jan Chlum

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 1969 - Poslední vztah: 28. 12. 1971

Rudé armády 802, Hradec Králové, Česká republika

František Janalík

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 1969 - Poslední vztah: 28. 12. 1971

Pospíšilova 1154, Hradec Králové, Česká republika

Stanislav Panuš

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 1966 - Poslední vztah: 28. 12. 1971

tř. SNP čp. 640, Hradec Králové, Česká republika

Václav Čapek

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 1966 - Poslední vztah: 24. 3. 1969

Farářství čp. 32, Hradec Králové, Česká republika

Jiří Kuchyňka

Místopředseda

První vztah: 2. 8. 1966 - Poslední vztah: 24. 3. 1969

Gagarinova čp. 702, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Karel Černý

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 1966 - Poslední vztah: 24. 3. 1969

Chelčického čp. 1223, Hradec Králové, Česká republika

Václav Jambor

Předseda

První vztah: 2. 8. 1966 - Poslední vztah: 28. 12. 1971

tř. SNP čp. 616, Hradec Králové, Česká republika

Jiří Kuchynka

člen představenstva

První vztah: 5. 7. 1965 - Poslední vztah: 2. 8. 1966

Gagrinova čp. 702, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Vladimír Schejbal

člen představenstva

První vztah: 5. 7. 1965 - Poslední vztah: 2. 8. 1966

Nerudova 823, Hradec Králové, Česká republika

Václav Jambor

Místopředseda

První vztah: 5. 7. 1965 - Poslední vztah: 2. 8. 1966

tř. SNP čp. 616, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Břetislav Nožička

Předseda

První vztah: 5. 7. 1965 - Poslední vztah: 2. 8. 1966

Sladkovského 56, Hradec Králové, Česká republika

Lumír Bydžovský

člen představenstva

První vztah: 5. 7. 1965 - Poslední vztah: 24. 3. 1969

Labská Kotlina čp. 971, Hradec Králové, Česká republika

Jan Holeček

člen představenstva

První vztah: 5. 7. 1965 - Poslední vztah: 24. 3. 1969

tř. SNP čp. 594, Hradec Králové, Česká republika

Miroslav Sládek

člen představenstva

První vztah: 5. 7. 1965 - Poslední vztah: 24. 3. 1969

Na rybárně čp. 1317, Hradec Králové, Česká republika

František Poláček

člen představenstva

První vztah: 5. 7. 1965 - Poslední vztah: 24. 3. 1969

Fučíkova čp. 757, Hradec králové, Česká republika

Josef Kopecký

člen představenstva

První vztah: 5. 7. 1965 - Poslední vztah: 28. 12. 1971

Severní čp. 731, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Bohuslav Melichar

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 1961 - Poslední vztah: 5. 7. 1965

Klumparova 608, Hradec Králové, Česká republika

František Kadlec

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 1961 - Poslední vztah: 5. 7. 1965

tř. SNP čp. 595, Hradec Králové, Česká republika

Vladimír Polák

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 1961 - Poslední vztah: 5. 7. 1965

Hradební čp. 381, Hradec Králové, Česká republika

Jindřich Mládek

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 1961 - Poslední vztah: 5. 7. 1965

Průmyslová čp. 931, Hradec Králové, Česká republika

Ladislav Šafránek

Místopředseda

První vztah: 17. 7. 1961 - Poslední vztah: 5. 7. 1965

Stalinova čp. 90, Hradec Králové, Česká republika

Miroslav Svoboda

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 1961 - Poslední vztah: 5. 7. 1965

Hradec Králové čp. 18, Česká republika

Zdeněk Pospíšil

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 1961 - Poslední vztah: 5. 7. 1965

tř. SNP 585, Hradec Králové, Česká republika

Vojtěch Vejvoda

Předseda

První vztah: 17. 7. 1961 - Poslední vztah: 5. 7. 1965

Kalendova čp. 647, Hradec Králové 4, Česká republika

Miroslav Černohorský

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 1961 - Poslední vztah: 5. 7. 1965

Dykova čp. 1272, Hradec Králové, Česká republika

Jaroslav Vejmola

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 1961 - Poslední vztah: 5. 7. 1965

Dykova čp. 1274, Hradec Králové, Česká republika

Miroslav Pokorný

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 1961 - Poslední vztah: 5. 7. 1965

tř. SNP čp. 617, Hradec Králové, Česká republika

Stanislav Panuš

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 1961 - Poslední vztah: 2. 8. 1966

Čestice nad Orlicí čp. 78, Česká republika

Jaroslav Kučera

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 1961 - Poslední vztah: 2. 8. 1966

nám. VŘSR čp. 628, Hradec Králové, Česká republika

Jaroslav Singer

Člen

První vztah: 7. 7. 1959 - Poslední vztah: 17. 7. 1961

Plácka 173, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Josef Vlasák

Člen

První vztah: 7. 7. 1959 - Poslední vztah: 17. 7. 1961

Slatina 109, Česká republika

Věra Šedová

Člen

První vztah: 7. 7. 1959 - Poslední vztah: 17. 7. 1961

Kostelecká Lhota 44, Česká republika

Ing. Bohuslav Melichar

Předseda

První vztah: 7. 7. 1959 - Poslední vztah: 17. 7. 1961

Klumparova 608, Hradec Králové, Česká republika

Jan Čižmarik

Místopředseda

První vztah: 7. 7. 1959 - Poslední vztah: 17. 7. 1961

Ostroměř 222, Česká republika

Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva.

od 12. 8. 2014

Zastupování a podepisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva a to tím způsobem, že k názvu nebo razítk u družstva připojí své podpisy.

do 12. 8. 2014 od 27. 12. 1975

Zastupování a podepisování: Družstvo zastupuje vždy předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva. K názvu družstva připojí své podpisy vždy předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva.

do 27. 12. 1975 od 7. 3. 1975

Zastupování a podepisování: Družstvo zastupuje vždy předseda nebo místopředseda a jeden další člen náhradního orgánu. K názvu družstva připojí své podpisy vždy předseda nebo místopředseda a jeden další člen náhradního orgánu.

do 7. 3. 1975 od 28. 12. 1971

Zastupování a podepisování: Družstvo zastupuje vždy předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva.K názvu družstva připojí své podpisy vždy předseda nebo místopředseda aa další člen představenstva.

do 28. 12. 1971 od 7. 7. 1959

Další vztahy firmy Stavební bytové družstvo Hradec Králové

8 fyzických osob

Ing. Jaroslav Cvejn

Předseda kontrolní komise

První vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 7. 6. 2016

vznik funkce: 7. 6. 2016

Bratří Štefanů 804/24, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Ing. Ladislav Vokřínek

člen kontrolní komise

První vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 7. 6. 2016

vznik funkce: 7. 6. 2016

Hruštice 1752, Turnov, 511 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Pavel Petřík

Místopředseda kontrolní komise

První vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 7. 6. 2016

vznik funkce: 7. 6. 2016

Baarova 1378/11, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Jaroslav Cvejn

předseda

První vztah: 18. 11. 2015

vznik členství: 1. 6. 2011

vznik funkce: 6. 6. 2011

Bratří Štefanů 804/24, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Ing. Jiří Jirásko

člen

První vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 1. 6. 2011

Zahrádkářská 549/9, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  INTRIPLE, a.s.

  K Zelenči 2957/5, Praha, 193 00

Doc. RNDr. Milan Zima CSc.

člen

První vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 1. 6. 2011

Čajkovského 954/27, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Ladislav Vokřínek

člen

První vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 1. 6. 2011

Hruštice 1752, Turnov, 511 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Pavel Petřík

místopředseda

První vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 1. 6. 2011

vznik funkce: 6. 6. 2011

Baarova 1378/11, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Cvejn

předseda

První vztah: 18. 11. 2015 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 1. 6. 2016

vznik funkce: 6. 6. 2011

zánik funkce: 1. 6. 2016

Bratří Štefanů 804/24, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Ing. Jaroslav Cvejn

předseda

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 18. 11. 2015

vznik členství: 1. 6. 2011

vznik funkce: 6. 6. 2011

Čajkovského 975/37, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Ladislav Vokřínek

člen

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 1. 6. 2016

Hruštice 1752, Turnov, 511 01, Česká republika

Doc. RNDr. Milan Zima CSc.

člen

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 1. 6. 2016

Čajkovského 954/27, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Jiří Jirásko

člen

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 1. 6. 2016

Zahrádkářská 549/9, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Pavel Petřík

místopředseda

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 1. 6. 2011

zánik členství: 1. 6. 2016

vznik funkce: 6. 6. 2011

zánik funkce: 1. 6. 2016

Baarova 1378/11, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 9. 1992

Živnosti

Vedení spisovny
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 8. 8. 2005
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Provozování ubytovacích služeb
 • Realitní kancelář
 • Automatizované zpracování dat
 • Kopírovací práce
 • Správa a údržba nemovitostí
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • Reklamní činnost a marketing
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 9. 1992
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 21. 9. 1992

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).