Hlavní navigace

Stavební bytové družstvo Jeseník

Firma Stavební bytové družstvo Jeseník, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXII 146, Krajský soud v Ostravě.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00053571

Sídlo:

28. října 891/9, Jeseník, 790 01

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

19. 3. 1976

DIČ:

CZ00053571

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

26510 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
432 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
43910 Pokrývačské práce
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
84250 Činnosti v oblasti protipožární ochrany

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXII 146, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo  o b č a n ů  v Jeseníku, okres Šumperk od 9. 10. 1963

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo Jeseník od 19. 3. 1976

Právní forma

Družstvo od 9. 10. 1963

adresa

28. října 891/9
Jeseník 79001 od 21. 9. 2016

adresa

28. října 891
Jeseník do 21. 9. 2016 od 4. 7. 1990

adresa

Lipovská 1054
Jeseník do 4. 7. 1990 od 24. 3. 1989

adresa

J e s e n í k do 24. 3. 1989 od 9. 10. 1963

Předmět podnikání

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 12. 9. 2014

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany od 12. 9. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 12. 9. 2014

správa a údržba nemovitostí do 12. 9. 2014 od 30. 10. 2002

činnost účetních poradců a vedení účetnictví do 12. 9. 2014 od 30. 10. 2002

výroba, opravy a montáž měřidel do 12. 9. 2014 od 30. 10. 2002

vodoinstalatérství, topenářství do 12. 9. 2014 od 30. 10. 2002

pokrývačství do 12. 9. 2014 od 30. 10. 2002

technickoorganizační činnost v oblasti požární ochrany do 12. 9. 2014 od 30. 10. 2002

nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej do 12. 9. 2014 od 30. 10. 2002

Činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v : - organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor, - provádění, popř. zajišťování údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, - zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, - přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv. do 12. 9. 2014 od 12. 8. 1998

Činnost za účelem podnikání spočívající především v: - provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytů a nebytových prostor popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob. do 12. 9. 2014 od 12. 8. 1998

Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami (garáže, ateliéry), na správě a provozu bytů a na ostatním majetku družstva. Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. Družstvo zejména: 1) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům 2) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových prostor do vlastnictví jiných osob 3) přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu 4) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy, příp. pro jiné osoby 5) poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojená s bydlením a to pro své členy příp. pro jiné osoby 6) zajišťuje prodejní a obchodní činnost vč. zahraniční 7) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva do 12. 8. 1998 od 17. 11. 1993

1. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, rodinných domků, objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení a ostatního majetku družstva. do 17. 11. 1993 od 11. 11. 1991

2. Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. do 17. 11. 1993 od 11. 11. 1991

Družstvo zejména: a/ staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech. rodinných domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení do osobního užívání svým členům, b/ staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do vlastnictví jiných subjektů, c/ přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popř. převádí rodinné domky do osobního vlastnictví, d/ provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů, e/ poskytuje popř. zabezpečuje služby spojené s bydlením, g/ zajišťuje prodejní a obchodní činnost včetně zahraniční. do 17. 11. 1993 od 11. 11. 1991

1. Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. do 11. 11. 1991 od 24. 3. 1989

2. V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení, b) přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků a garáží do osobního vlastnictví, c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor, d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům, e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím, f) materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením, g) další činnost a služby schválené shromážděním delegátů (dále jen "nejvyšší orgán družstva"): - přípravnou a projektovou činnost, - investorsko inženýrskou činnost včetně technické pomoci, - přípravu a výstavbu inženýrských sítí, technické a občanské vybavenosti, - výkony strojů a mechanismů včetně jejich zapůjčování, - přenechávání pozemků a nebytových prostor do dočasného užívání, - autodopravu, - provádění revizních zkoušek elektroinstalací a plynoinstalací. do 11. 11. 1991 od 24. 3. 1989

1. Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředí členů družstev a občanů a to: a) přípravnou a projektovou činnost b) investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci. do 24. 3. 1989 od 23. 12. 1983

2. Výstavba včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2 mil.Kčs. do 24. 3. 1989 od 23. 12. 1983

3. Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu. do 24. 3. 1989 od 23. 12. 1983

4. Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou. do 24. 3. 1989 od 23. 12. 1983

5. Činnosti a služby. které zajišťují výstavbu a údržbu (např. autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospodářství). do 24. 3. 1989 od 23. 12. 1983

6. Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva (jako dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytových prostorů, provoz prádelen, sauny, mycích boxů, administrativní práce apod.). do 24. 3. 1989 od 23. 12. 1983

Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. do 24. 3. 1989 od 19. 3. 1976

Družstvo provádí bytovou výstavbu a) dodavatelsky příslušným stavebním podnikem; b) ve vlastní režii: při této formě výstavby musí družstvo zajistit odborné vedení stavby. I při dodavatelském způsobu výstavby se na ní družstvo podílí podle svých možností v co největším rozsahu svépomocí. Kromě hlavního úkolu - výstavby bytů - vyvíjí družstvo i jinou činnost, zejména a) stará se o řádnou a včasnou údržbu družstevního bytového majetku a to i svépomocí svých členů, a dbá o zvyšování kultury bydlení, b) staví zpravidla svépomocí garáže, pokud družstvu v souvislosti s výstavbou bytů byla povolena i výstavba garáží. Tyto garáže může stavět pouze pro členy, kteří družstevní byt již užívají, nebo kteří na jeho výstavbu složili členský podíl, c) vede členy družstva k účasti na svépomocných akcích při výstavbě a údržbě bytů, úpravě sídlišť apod. Zřizováním členských samospráv zvyšuje zainteresovanost členů na správě a provozu družstva a tak zlepšuje péči o družstevní majetek, d) působí kulturně výchovnou prací k upevňování socialistického uvědomění členů družstva a příslušníků jejich rodin. Družstvo nemůže kromě výstavby bytů, garáží, jejich údržby a s tím spojených služeb pro členy družstva, provozovat jinou hospodářskou činnost. do 19. 3. 1976 od 28. 10. 1970

Předmět činnosti

a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: aa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domů a nebytových prostor, ab) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, ac) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, ad) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním od 12. 9. 2014

b) činnost za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva, realitní činnosti a správě a provozu nemovitostí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva od 12. 9. 2014

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 5 od 12. 9. 2014

Počet členů kontrolního orgánu: 3 od 12. 9. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 12. 9. 2014

R u č e n í: Člen družstva je povinen přispívat na úhradu schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,-Kčs v jednom roce. Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,-Kčs. do 12. 8. 1998 od 24. 3. 1989

R u č e n í: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členských vkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částkou rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. do 24. 3. 1989 od 19. 3. 1976

R u č e n í: Každý člen je povinen přispívat k úhradě případných ztrát (likvidačního schodku) nejvýše však částkou rovnající se desetině členského podílu. do 19. 3. 1976 od 9. 10. 1963

Z ř í z e n í: Stavební bytové družstvo jako družstvo lidové podle zák.čís. 27/1959 Sb. vzniklo přijetím stanov a jejich změn ustavující členskou schůzí ze dne 16. září 1963 a udělením souhlasu k jeho vzniku usnesením komise pro výstavbu Okresního národního výboru v Šumperku ze dne 11. září 1963 - (výměr ze dne 20.9.1963 č.j. Výst./1963. do 12. 8. 1998 od 9. 10. 1963

Z á p i s n é: Zápisné činí 100,-Kčs. do 12. 8. 1998 od 9. 10. 1963

Statutární orgán

5 fyzických osob

Jaromír Byrtus

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 5. 2. 2018

Dukelská 1249/8, Jeseník, 790 01, Česká republika

Filip Kania

2. místopředseda představenstva

První vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 5. 2. 2018

vznik funkce: 5. 2. 2018

Lipová-lázně 269, 790 61, Česká republika

Alenka Trunečková

1. místopředseda představenstva

První vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 5. 2. 2018

vznik funkce: 5. 2. 2018

Dukelská 946/28, Jeseník, 790 01, Česká republika

Pavel Šafařík

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 5. 2. 2018

Nerudova 1181/27, Jeseník, 790 01, Česká republika

Vít Dorničák

předseda představenstva

První vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 5. 2. 2018

vznik funkce: 5. 2. 2018

Husova 1093/4, Jeseník, 790 01, Česká republika

Historické vztahy

Lubomír Malý

předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 9. 5. 2017

zánik členství: 5. 2. 2018

vznik funkce: 9. 5. 2017

zánik funkce: 5. 2. 2018

Seifertova 719/1, Jeseník, 790 01, Česká republika

Ludmila Hutníková

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 9. 5. 2017

zánik členství: 5. 2. 2018

Hrdinů 293, Vidnava, 790 55, Česká republika

Ludmila Hutníková

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 9. 5. 2017

zánik členství: 5. 2. 2018

Hrdinů 293, Vidnava, 790 55, Česká republika

Jaromír Byrtus

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 9. 5. 2017

zánik členství: 5. 2. 2018

Dukelská 1249/8, Jeseník, 790 01, Česká republika

Lubomír Malý

předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 9. 5. 2017

zánik členství: 5. 2. 2018

vznik funkce: 9. 5. 2017

zánik funkce: 5. 2. 2018

Seifertova 719/1, Jeseník, 790 01, Česká republika

Jaromír Byrtus

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 9. 5. 2017

zánik členství: 5. 2. 2018

Dukelská 1249/8, Jeseník, 790 01, Česká republika

Miroslav Hrdlička

2. místopředseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 9. 5. 2017

zánik členství: 4. 2. 2018

vznik funkce: 9. 5. 2017

zánik funkce: 4. 2. 2018

Sládkova 412/13, Jeseník, 790 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Eva Nováková

1. místopředseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 9. 5. 2017

zánik členství: 4. 2. 2018

vznik funkce: 9. 5. 2017

zánik funkce: 4. 2. 2018

Bernartice 298, 790 57, Česká republika

Eva Nováková

1. místopředseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 9. 5. 2017

zánik členství: 4. 2. 2018

vznik funkce: 9. 5. 2017

zánik funkce: 4. 2. 2018

Bernartice 298, 790 57, Česká republika

Miroslav Hrdlička

2. místopředseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 9. 5. 2017

zánik členství: 4. 2. 2018

vznik funkce: 9. 5. 2017

zánik funkce: 4. 2. 2018

Sládkova 412/13, Jeseník, 790 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Rydvan

I. místopředseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 14. 5. 2012

zánik členství: 9. 5. 2017

vznik funkce: 1. 10. 2014

zánik funkce: 9. 5. 2017

Horská 1209/4, Jeseník, 790 01, Česká republika

Milan Rydvan

I. místopředseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 14. 5. 2012

zánik členství: 9. 5. 2017

vznik funkce: 1. 10. 2014

zánik funkce: 9. 5. 2017

Horská 1209/4, Jeseník, 790 01, Česká republika

Dagmar Vrtná

předseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 14. 5. 2012

zánik členství: 9. 5. 2017

vznik funkce: 14. 5. 2012

zánik funkce: 9. 5. 2017

Seifertova 720/3, Jeseník, 790 01, Česká republika

Stanislav Janík

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 8. 7. 2003

zánik členství: 9. 5. 2017

Zeyerova 655/9, Jeseník, 790 01, Česká republika

Helena Švédová

II. místopředseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 9. 5. 2017

vznik funkce: 21. 12. 2009

zánik funkce: 9. 5. 2017

Seifertova 1094/4, Jeseník, 790 01, Česká republika

Helena Švédová

II. místopředseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 9. 5. 2017

vznik funkce: 21. 12. 2009

zánik funkce: 9. 5. 2017

Seifertova 1094/4, Jeseník, 790 01, Česká republika

Stanislav Janík

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 8. 7. 2003

zánik členství: 9. 5. 2017

Zeyerova 655/9, Jeseník, 790 01, Česká republika

Dagmar Vrtná

předseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 14. 5. 2012

zánik členství: 9. 5. 2017

vznik funkce: 14. 5. 2012

zánik funkce: 9. 5. 2017

Seifertova 720/3, Jeseník, 790 01, Česká republika

Mgr. Květoslava Rašová

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 5. 1. 2016

zánik členství: 9. 5. 2017

Dukelská 943/34, Jeseník, 790 01, Česká republika

Mgr. Květoslava Rašová

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 5. 1. 2016

zánik členství: 9. 5. 2017

Dukelská 943/34, Jeseník, 790 01, Česká republika

Milan Šiška

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2016 - Poslední vztah: 6. 8. 2016

vznik členství: 14. 5. 2012

zánik členství: 4. 1. 2016

Tyršova 1108, Zlín, 763 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Šiška

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2015 - Poslední vztah: 3. 6. 2016

vznik členství: 14. 5. 2012

Seifertova 721/5, Jeseník, 790 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Rydvan

I. místopředseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2015 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 14. 5. 2012

vznik funkce: 1. 10. 2014

Horská 1209/4, Jeseník, 790 01, Česká republika

Dagmar Vrtná

předseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 14. 5. 2012

vznik funkce: 14. 5. 2012

Seifertova 720/3, Jeseník, 790 01, Česká republika

Milan Rydvan

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2012 - Poslední vztah: 11. 3. 2015

vznik členství: 14. 5. 2012

Horská 1209, Jeseník, 790 01, Česká republika

Helena Švédová

II. místopředseda představenstva

První vztah: 6. 5. 2010 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 1. 9. 2009

vznik funkce: 21. 12. 2009

Seifertova 1094, Jeseník, 790 01, Česká republika

Milan Šiška

I. místopředseda představenstva

První vztah: 6. 5. 2010 - Poslední vztah: 11. 3. 2015

vznik členství: 2. 9. 2003

vznik funkce: 21. 12. 2009

zánik funkce: 30. 9. 2014

Seifertova 721, Jeseník, 790 01, Česká republika

Helena Švédová

II. místopředseda představenstva

První vztah: 6. 5. 2010 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 1. 9. 2009

vznik funkce: 21. 12. 2009

Seifertova 1094, Jeseník, 790 01, Česká republika

Vladimír Kašák

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2010 - Poslední vztah: 27. 8. 2012

vznik členství: 3. 2. 2003

zánik členství: 14. 5. 2012

Tyršova 1038, Jeseník, 790 01, Česká republika

Helena Švédová

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2009 - Poslední vztah: 6. 5. 2010

vznik členství: 1. 9. 2009

Seifertova 1094, Jeseník, 790 01, Česká republika

Bc. Dagmar Vrtná

předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2008 - Poslední vztah: 12. 9. 2014

vznik členství: 30. 5. 2006

zánik členství: 30. 8. 2011

vznik funkce: 1. 10. 2008

zánik funkce: 30. 8. 2011

Seifertova 720, Jeseník, 790 01, Česká republika

Bedřiška Kocianová

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2008 - Poslední vztah: 27. 10. 2009

vznik členství: 30. 9. 2008

zánik členství: 21. 3. 2009

nám. Svobody 44, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Milan Šiška

II. místopředseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2008 - Poslední vztah: 6. 5. 2010

vznik členství: 2. 9. 2003

vznik funkce: 1. 10. 2008

zánik funkce: 21. 12. 2009

Seifertova 721, Jeseník, 790 01, Česká republika

Bc. Dagmar Vrtná

II. místopředseda představenstva

První vztah: 28. 7. 2006 - Poslední vztah: 25. 11. 2008

vznik členství: 30. 5. 2006

vznik funkce: 30. 5. 2006

zánik funkce: 1. 10. 2008

Seifertova 720, Jeseník, 790 01, Česká republika

MVDr. Vladimír Brabec

II. místopředseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2004 - Poslední vztah: 28. 7. 2006

zánik členství: 30. 5. 2006

vznik funkce: 9. 6. 2004

zánik funkce: 30. 5. 2006

Dukelská 945, Jeseník, Česká republika

Milan Šiška

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2004 - Poslední vztah: 25. 11. 2008

vznik členství: 2. 9. 2003

vznik funkce: 9. 6. 2004

zánik funkce: 30. 9. 2008

Seifertova 721, Jeseník, Česká republika

Vladimír Kašák

I. místopředseda představenstva

První vztah: 10. 2. 2004 - Poslední vztah: 6. 5. 2010

vznik členství: 3. 2. 2003

vznik funkce: 25. 11. 2003

zánik funkce: 17. 12. 2009

Tyršova 1038, Jeseník, Česká republika

Stanislav Janík

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2004 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 8. 7. 2003

Zeyerova 655/9, Jeseník, Česká republika

Stanislav Janík

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2004 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 8. 7. 2003

Zeyerova 655/9, Jeseník, Česká republika

Eva Křenková

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2004 - Poslední vztah: 25. 11. 2008

vznik členství: 26. 9. 2003

zánik členství: 6. 2. 2008

Dukelská 939, Jeseník, Česká republika

Milan Šiška

II. místopředseda představenstva

První vztah: 10. 2. 2004 - Poslední vztah: 1. 10. 2004

vznik členství: 2. 9. 2003

vznik funkce: 25. 11. 2003

zánik funkce: 9. 6. 2004

Seifertova 721, Jeseník, Česká republika

Vladimír Kašák

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 10. 2. 2004

vznik členství: 3. 2. 2003

Tyršova 1038, Jeseník, Česká republika

Josef Jedlička

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 10. 2. 2004

vznik členství: 3. 2. 2003

zánik členství: 20. 11. 2003

Husova 190, Jeseník, Česká republika

MVDr. Vladimír Brabec

předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2002 - Poslední vztah: 1. 10. 2004

vznik funkce: 3. 2. 2000

zánik funkce: 9. 6. 2004

Dukelská 945, Jeseník, Česká republika

Jiří Bret

I. místopředseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2002 - Poslední vztah: 10. 2. 2004

zánik členství: 31. 7. 2003

vznik funkce: 3. 2. 2000

zánik funkce: 31. 7. 2003

Husova 1093, Jeseník, Česká republika

JUDr. Karel Vodrážka

II. místopředseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2002 - Poslední vztah: 10. 2. 2004

zánik členství: 20. 11. 2003

vznik funkce: 3. 2. 2000

zánik funkce: 20. 11. 2003

Dukelská 946, Jeseník, Česká republika

Marie Častulíková

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2002 - Poslední vztah: 6. 8. 2003

zánik členství: 10. 3. 2003

vznik funkce: 3. 2. 2000

Husova 1093, Jeseník, Česká republika

Ing. Jindřich Zmelík

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2002 - Poslední vztah: 6. 8. 2003

zánik členství: 1. 11. 2002

vznik funkce: 3. 2. 2000

Sládkova 359, Jeseník, Česká republika

Dagmar Haraštová

I. místopředseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2000 - Poslední vztah: 30. 10. 2002

zánik funkce: 28. 6. 2001

Lipová Lázně 650, Česká republika

Marie Častulíková

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2000 - Poslední vztah: 30. 10. 2002

zánik funkce: 3. 2. 2000

Husova 1093, Jeseník, Česká republika

Ing. Ivan Bussinov

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2000 - Poslední vztah: 30. 10. 2002

zánik funkce: 13. 2. 2002

Seifertova 1095, Jeseník, Česká republika

MVDr. Vladimír Brabec

předseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2000 - Poslední vztah: 30. 10. 2002

zánik funkce: 3. 2. 2000

Dukelská 945, Jeseník, Česká republika

Ing. Jindřich Zmelík

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2000 - Poslední vztah: 30. 10. 2002

zánik funkce: 3. 2. 2000

Sládkova 359, Jeseník, Česká republika

JUDr. Karel Vodrážka

III. místopředseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2000 - Poslední vztah: 30. 10. 2002

zánik funkce: 3. 2. 2000

Dukelská 946, Jeseník, Česká republika

Jiří Bret

II. místopředseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2000 - Poslední vztah: 30. 10. 2002

zánik funkce: 3. 2. 2000

Husova 1093, Jeseník, Česká republika

Vladimír Kašák

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2000 - Poslední vztah: 30. 10. 2002

zánik funkce: 13. 2. 2002

Tyršova 1038, Jeseník, Česká republika

Zdeněk Husták

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2000 - Poslední vztah: 30. 10. 2002

zánik funkce: 13. 2. 2002

Seifertova 1094, Jeseník, Česká republika

Josef Jedlička

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2000 - Poslední vztah: 30. 10. 2002

zánik funkce: 13. 2. 2002

Husova 190, Jeseník, Česká republika

JUDr. Karel Vodrážka

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 1995 - Poslední vztah: 28. 3. 2000

Dukelská 946, Jeseník, Česká republika

Jindřich Hudec

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 1995 - Poslední vztah: 28. 3. 2000

Potoční 138, Žulová, Česká republika

Oldřich Gavlas

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 1995 - Poslední vztah: 28. 3. 2000

Na rybníčku 44, Žulová, Česká republika

Josef Jedlička

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 1995 - Poslední vztah: 28. 3. 2000

Bezručova 191, Jeseník, Česká republika

Vladimír Kašák

předseda představenstva

První vztah: 3. 4. 1995 - Poslední vztah: 28. 3. 2000

Tyršova 1038, Jeseník, Česká republika

Pavel Nosek

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 4. 1995 - Poslední vztah: 28. 3. 2000

Husova 721, Jeseník, Česká republika

MVDr. Vladimír Brabec

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 1995 - Poslední vztah: 28. 3. 2000

Dukelská 945, Jeseník, Česká republika

Václav Toffl

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 1995 - Poslední vztah: 30. 10. 2002

zánik funkce: 13. 2. 2002

Haškova 491, Česká Ves, Česká republika

Josef Jedlička

II. místopředseda

První vztah: 11. 11. 1991 - Poslední vztah: 3. 4. 1995

Nerudova 1190, Jeseník, Česká republika

Dagmar Haraštová

člen

První vztah: 11. 11. 1991 - Poslední vztah: 28. 3. 2000

Lipová Lázně 650, Česká republika

Ing. Luboš Hrdina

člen

První vztah: 11. 11. 1991 - Poslední vztah: 3. 4. 1995

Hradec 116, Česká republika

Miloslav Novák

I. místopředseda

První vztah: 11. 11. 1991 - Poslední vztah: 3. 4. 1995

Pod Chlumem 654, Jeseník, Česká republika

Alexander Fomiczew

člen

První vztah: 4. 7. 1990 - Poslední vztah: 11. 11. 1991

Sládkova 410, Jeseník, Česká republika

Miloslav Novák

II. místopředseda

První vztah: 4. 7. 1990 - Poslední vztah: 11. 11. 1991

Pod Chlumem 654, Jeseník, Česká republika

Dana Cupáková

člen

První vztah: 4. 7. 1990 - Poslední vztah: 3. 4. 1995

Sládkova 360, Jeseník, Česká republika

Ing. Jindřich Kubíček

člen

První vztah: 4. 7. 1990 - Poslední vztah: 11. 11. 1991

Lipová Lázně 654, Česká republika

Eliška Pechancová

člen

První vztah: 4. 7. 1990 - Poslední vztah: 3. 4. 1995

Hrdinů 292, Vidnava, Česká republika

Zdeněk Osina

člen

První vztah: 4. 7. 1990 - Poslední vztah: 3. 4. 1995

Lipovská 1160, Jeseník, Česká republika

Oldřich Gavlas

člen

První vztah: 4. 7. 1990 - Poslední vztah: 3. 4. 1995

Žulová 44, Česká republika

Jiří Bret

člen

První vztah: 4. 7. 1990 - Poslední vztah: 28. 3. 2000

Husova 1093, Jeseník, Česká republika

Vojtěch Klobučník

předseda

První vztah: 8. 12. 1988 - Poslední vztah: 3. 4. 1995

Ondřejovice 12, Česká republika

Drahomíra Brachtlová

člen

První vztah: 17. 5. 1988 - Poslední vztah: 3. 4. 1995

Sládkova 411, Jeseník, Česká republika

Jan Oswald

člen

První vztah: 17. 5. 1988 - Poslední vztah: 4. 7. 1990

Haškova 480, Česká Ves, Česká republika

Ing. Jaroslav Matějíček

1. místopředseda

První vztah: 17. 5. 1988 - Poslední vztah: 11. 11. 1991

Sídliště 9.května 640, Jeseník, Česká republika

Libuše Náglovská

člen

První vztah: 17. 5. 1988 - Poslední vztah: 3. 4. 1995

Pod Chlumem 655, Jeseník, Česká republika

Stanislav Janík

člen

První vztah: 9. 1. 1986 - Poslední vztah: 11. 11. 1991

Pod Chlumem 655, Jeseník, Česká republika

Anna Glauschová

člen

První vztah: 9. 1. 1986 - Poslední vztah: 17. 5. 1988

Kalvodova 426, Jeseník, Česká republika

ing. Milan Čermák

2. místopředseda

První vztah: 9. 1. 1986 - Poslední vztah: 4. 7. 1990

Lipovská 1162, Jeseník, Česká republika

Ludmila Gronová

člen

První vztah: 19. 6. 1984 - Poslední vztah: 17. 5. 1988

Dukelská 942, Jeseník, Česká republika

ing. Milan Čermák

člen

První vztah: 23. 12. 1983 - Poslední vztah: 9. 1. 1986

Lipovská 1162, Jeseník, Česká republika

Karel Kovář

člen

První vztah: 23. 6. 1981 - Poslední vztah: 23. 12. 1983

Česká Ves 442, Česká republika

Miroslav Zelinka

člen

První vztah: 23. 6. 1981 - Poslední vztah: 23. 12. 1983

Pod Chlumem 646, Jeseník, Česká republika

Zdeněk Husták

člen

První vztah: 3. 9. 1980 - Poslední vztah: 28. 3. 2000

Husova 1094, Jeseník, Česká republika

Josef Jedlička

člen

První vztah: 3. 9. 1980 - Poslední vztah: 11. 11. 1991

Nerudova 1190, Jeseník, Česká republika

Zdeněk Příbramský

člen

První vztah: 3. 9. 1980 - Poslední vztah: 4. 7. 1990

Tyršova 1038, Jeseník, Česká republika

Jiří Váňa

člen

První vztah: 3. 9. 1980 - Poslední vztah: 17. 5. 1988

Krameriova 496, Jeseník, Česká republika

Karel Křivánek

předseda

První vztah: 3. 9. 1980 - Poslední vztah: 17. 5. 1988

Dědřichov Peklo 1, Jeseník, Česká republika

Ludmila Vincourová

člen

První vztah: 3. 9. 1980 - Poslední vztah: 23. 12. 1983

Husova 678, Jeseník, Česká republika

Miroslav Curkán

člen

První vztah: 3. 9. 1980 - Poslední vztah: 23. 6. 1981

Pod Chlumem 653, Jeseník, Česká republika

PHMr Stanislav Paták

místopředseda

První vztah: 3. 9. 1980 - Poslední vztah: 23. 6. 1981

Sídliště 9. května 993, Jeseník, Česká republika

František Vokoun

člen

První vztah: 4. 1. 1978 - Poslední vztah: 3. 9. 1980

Jeseník pod Chlumem 659, Česká republika

Ing. Jaroslav Matějíček

místopředseda

První vztah: 4. 1. 1978 - Poslední vztah: 17. 5. 1988

Sídliště 9.května 640, Jeseník, Česká republika

Vladislava Papežová

člen

První vztah: 4. 1. 1978 - Poslední vztah: 3. 9. 1980

Jeseník pod Chlumem 664, Česká republika

Drahomíra Patočková

člen

První vztah: 4. 1. 1978 - Poslední vztah: 9. 1. 1986

Dukelská 939, Jeseník, Česká republika

Jaromír Suchý

člen

První vztah: 4. 1. 1978 - Poslední vztah: 3. 9. 1980

Lipovská 107, Jeseník, Česká republika

PHMr Stanislav Paták

předseda

První vztah: 4. 1. 1978 - Poslední vztah: 3. 9. 1980

Sídliště 9. května 993, Jeseník, Česká republika

Karel Vodrážka

člen

První vztah: 21. 12. 1976 - Poslední vztah: 3. 4. 1995

Dukelská 946, Jeseník, Česká republika

Petr Julina

člen

První vztah: 8. 7. 1976 - Poslední vztah: 23. 12. 1983

Dukelská 938, Jeseník, Česká republika

Ing. Jaroslav Matějíček

člen

První vztah: 8. 7. 1976 - Poslední vztah: 4. 1. 1978

Sídliště 9.května 640, Jeseník, Česká republika

Drahomír Dvořáček

předseda

První vztah: 8. 7. 1976 - Poslední vztah: 4. 1. 1978

Pod Chlumem č. 646, Jeseník, Česká republika

PHMr Stanislav Paták

člen

První vztah: 8. 7. 1976 - Poslední vztah: 4. 1. 1978

Sídliště 9. května 993, Jeseník, Česká republika

Drahomír Dvořáček

člen

První vztah: 19. 3. 1976 - Poslední vztah: 8. 7. 1976

Pod Chlumem č. 646, Jeseník, Česká republika

PHMr Stanislav Paták

předseda

První vztah: 19. 3. 1976 - Poslední vztah: 8. 7. 1976

Sídliště 9. května 993, Jeseník, Česká republika

Ing. Karel Navrátil

člen

První vztah: 25. 7. 1975 - Poslední vztah: 8. 7. 1976

Svobodova ul. 984, Jeseník, Česká republika

Vladimír Spurný

člen

První vztah: 14. 1. 1975 - Poslední vztah: 8. 7. 1976

Sídl.pod Chlumem č. 666, Jeseník, Česká republika

Anna Pindurová

člen

První vztah: 14. 1. 1975 - Poslední vztah: 19. 3. 1976

Sídl. 9. května č. 991, Jeseník, Česká republika

Františka Hřebenová

místopředseda

První vztah: 14. 1. 1975 - Poslední vztah: 21. 12. 1976

Sídliště pod Chlumem 663, Česká republika

Karel Hanák

předseda

První vztah: 14. 1. 1975 - Poslední vztah: 19. 3. 1976

Pod Chlumem č. 646, Jeseník, Česká republika

Štefan Pariš

člen

První vztah: 14. 1. 1975 - Poslední vztah: 8. 7. 1976

Sídl.pod Chlumem č. 659, Jeseník, Česká republika

Stanislava Tománková

člen

První vztah: 14. 1. 1975 - Poslední vztah: 8. 7. 1976

Stalinova č. 417, Jeseník, Česká republika

Hugo Toldrián

člen

První vztah: 14. 1. 1975 - Poslední vztah: 3. 9. 1980

Sídl.pod Chlumem č. 653, Jeseník, Česká republika

Ludvík Ptáček

člen

První vztah: 14. 1. 1975 - Poslední vztah: 8. 7. 1976

Sídl.pod Chlumem č. 666, Jeseník, Česká republika

Jan Bolemant

člen

První vztah: 14. 1. 1975 - Poslední vztah: 8. 7. 1976

Sídl.pod Chlumem, Jeseník, Česká republika

Jan Podlaha

člen

První vztah: 14. 1. 1975 - Poslední vztah: 8. 7. 1976

Sídl.pod Chlumem č. 645, Jeseník, Česká republika

Vladimír Karger

člen

První vztah: 14. 1. 1975 - Poslední vztah: 8. 7. 1976

Leninova ul.578, Jeseník, Česká republika

Josef Soukup

člen

První vztah: 14. 1. 1975 - Poslední vztah: 8. 7. 1976

Sídl.pod Chlumem č. 655, Jeseník, Česká republika

Čestmír Břoušek

člen

První vztah: 14. 1. 1975 - Poslední vztah: 4. 1. 1978

Sídl.pod Chlumem č. 659, Jeseník, Česká republika

Ing. Ivan Matějovský

člen

První vztah: 14. 1. 1975 - Poslední vztah: 3. 9. 1980

Bělá č. 118, Česká republika

Josef Janoštík

člen

První vztah: 14. 1. 1975 - Poslední vztah: 9. 1. 1986

Dukelská 937, Jeseník, Česká republika

Dalibor Kaleta

člen

První vztah: 14. 1. 1975 - Poslední vztah: 8. 7. 1976

Sídl.pod Chlumem č. 654, Jeseník, Česká republika

Jaroslav Štulín

místopředseda

První vztah: 8. 10. 1973 - Poslední vztah: 14. 1. 1975

sídl. Pod Chlumem čp.645, Jeseník, Česká republika

Josef Korba

člen

První vztah: 18. 4. 1973 - Poslední vztah: 14. 1. 1975

Pod Chlumem č. 664, Jeseník, Česká republika

Karel Hanák

člen

První vztah: 18. 4. 1973 - Poslední vztah: 14. 1. 1975

Pod Chlumem č. 646, Jeseník, Česká republika

PHMr Stanislav Paták

člen

První vztah: 18. 4. 1973 - Poslední vztah: 19. 3. 1976

Sídliště 9. května 993, Jeseník, Česká republika

Karel Schopf

člen

První vztah: 31. 5. 1972 - Poslední vztah: 14. 1. 1975

Sídliště pod Chlumem č. 663, Česká republika

Zdeněk Pařil

člen

První vztah: 31. 5. 1972 - Poslední vztah: 18. 4. 1973

V oblouku č. 226, Jeseník, Česká republika

Josef Svoboda

člen

První vztah: 31. 5. 1972 - Poslední vztah: 18. 4. 1973

Sídliště pod Chlumem č. 654, Česká republika

Tomáš Sturm

člen

První vztah: 31. 5. 1972 - Poslední vztah: 18. 4. 1973

Sídliště pod Chlumem č. 655, Česká republika

Ing. Jan Kleisl

místopředseda

První vztah: 31. 5. 1972 - Poslední vztah: 8. 10. 1973

Dukelská ul.č. 938, Jeseník, Česká republika

Radomír Malota

člen

První vztah: 31. 5. 1972 - Poslední vztah: 14. 1. 1975

Sídliště 9.května čp.623, Jeseník, Česká republika

Marie Matějková

člen

První vztah: 31. 5. 1972 - Poslední vztah: 14. 1. 1975

Sídliště pod Chlumem č. 653, Česká republika

František Hedrich

člen

První vztah: 31. 5. 1972 - Poslední vztah: 14. 1. 1975

Fučíkova ul. č. 598, Jeseník, Česká republika

Čestmír Richter

člen

První vztah: 31. 5. 1972 - Poslední vztah: 14. 1. 1975

Sídliště pod Chlumem č. 657, Česká republika

František Přikryl

člen

První vztah: 31. 5. 1972 - Poslední vztah: 14. 1. 1975

Dukelská ul. č. 937, Jeseník, Česká republika

Ing. Josef Žižka

člen

První vztah: 31. 5. 1972 - Poslední vztah: 14. 1. 1975

Dukelská ul. č. 938, Jeseník, Česká republika

Františka Hřebenová

předseda

První vztah: 31. 5. 1972 - Poslední vztah: 14. 1. 1975

Sídliště pod Chlumem 663, Česká republika

Jan Podlaha

člen

První vztah: 31. 8. 1970 - Poslední vztah: 31. 5. 1972

sídl. Pod Chlumem čp.645, Jeseník, Česká republika

Jan Hradil

předseda

První vztah: 31. 8. 1970 - Poslední vztah: 31. 5. 1972

Bezručova čp.657, Jeseník, Česká republika

Jindřich Mandát

místopředseda

První vztah: 31. 8. 1970 - Poslední vztah: 31. 5. 1972

Čs. armády č. 70, Šumperk, Česká republika

Jaroslav Štulín

člen

První vztah: 31. 8. 1970 - Poslední vztah: 8. 10. 1973

sídl. Pod Chlumem čp.645, Jeseník, Česká republika

Jan Veselý

člen

První vztah: 31. 8. 1970 - Poslední vztah: 14. 1. 1975

sídl. Pod Chlumem čp.648, Jeseník, Česká republika

Karel Škarpa

člen

První vztah: 31. 8. 1970 - Poslední vztah: 14. 1. 1975

Husova č.104, Jeseník, Česká republika

Maxmilián Kolatek

člen

První vztah: 3. 2. 1969 - Poslední vztah: 31. 8. 1970

Bezručova čp.646 A, Jeseník, Česká republika

Karel Přibyl

místopředseda

První vztah: 3. 2. 1969 - Poslední vztah: 31. 8. 1970

Bezručova č.646, Jeseník, Česká republika

Drahomíra Stavinohová

člen

První vztah: 3. 2. 1969 - Poslední vztah: 31. 8. 1970

Stalinova č.23, Jeseník, Česká republika

Jan Hradil

člen

První vztah: 3. 2. 1969 - Poslední vztah: 31. 8. 1970

Bezručova čp.657, Jeseník, Česká republika

Ladislav Vrbacký

člen

První vztah: 3. 2. 1969 - Poslední vztah: 31. 8. 1970

Bezručova čp.654, Jeseník, Česká republika

Vladimír Novák

člen

První vztah: 3. 2. 1969 - Poslední vztah: 31. 8. 1970

Bezručova čp.645 B, Jeseník, Česká republika

František Houdek

člen

První vztah: 3. 2. 1969 - Poslední vztah: 31. 5. 1972

Bezručova čp.648 A, Jeseník, Česká republika

Valentin Hybner

člen

První vztah: 3. 2. 1969 - Poslední vztah: 31. 5. 1972

Rudé nám.č.57, Jeseník, Česká republika

Karel Růžička

člen

První vztah: 3. 2. 1969 - Poslední vztah: 31. 5. 1972

Bezručova čp.653, Jeseník, Česká republika

Oldřich Čada

člen

První vztah: 3. 2. 1969 - Poslední vztah: 31. 5. 1972

Křížkovského č.94, Jeseník, Česká republika

Rudolf Hofman

člen

První vztah: 3. 2. 1969 - Poslední vztah: 31. 5. 1972

Bezručova čp.659, Jeseník, Česká republika

Ing. Milan Pospíšil

člen

První vztah: 3. 2. 1969 - Poslední vztah: 31. 5. 1972

Bezručova čp.655, Jeseník, Česká republika

Květoslav Herman

člen

První vztah: 3. 2. 1969 - Poslední vztah: 31. 5. 1972

Puškinova čp.430, Jeseník, Česká republika

Jiří Řehák

místopředseda

První vztah: 27. 8. 1966 - Poslední vztah: 3. 2. 1969

Vančurova č. 58, Jeseník, Česká republika

Jaroslav Rokyta

člen

První vztah: 27. 8. 1966 - Poslední vztah: 31. 8. 1970

Lipová-Lázně, Česká republika

Oldřich Máša

člen

První vztah: 27. 8. 1966 - Poslední vztah: 3. 2. 1969

Bezručova č.648, Jeseník, Česká republika

Jiří Ziegelbauer

člen

První vztah: 27. 8. 1966 - Poslední vztah: 3. 2. 1969

Česká Ves čp.323, Česká republika

Viktor Motyka

člen

První vztah: 27. 8. 1966 - Poslední vztah: 3. 2. 1969

Velké Kunětice, Česká republika

Karel Přibyl

člen

První vztah: 27. 8. 1966 - Poslední vztah: 3. 2. 1969

Bezručova č.646, Jeseník, Česká republika

Marie Chalupníková

člen

První vztah: 27. 8. 1966 - Poslední vztah: 3. 2. 1969

J.Hory č.64, Jeseník, Česká republika

Jiřina Štefanová

člen

První vztah: 27. 8. 1966 - Poslední vztah: 3. 2. 1969

Havlíčkova č. 518, Jeseník, Česká republika

Ing. Jan Honsa

člen

První vztah: 27. 8. 1966 - Poslední vztah: 31. 8. 1970

Bezručova č.648, Jeseník, Česká republika

Ladislav Štěpán

člen

První vztah: 27. 8. 1966 - Poslední vztah: 31. 8. 1970

Bezručova č.646, Jeseník, Česká republika

Jindřich Mandát

předseda

První vztah: 27. 8. 1966 - Poslední vztah: 31. 8. 1970

Čs. armády č. 70, Šumperk, Česká republika

Jiří Sotona

člen

První vztah: 27. 8. 1966 - Poslední vztah: 31. 5. 1972

Palackého č.5, Jeseník, Česká republika

Jarmila Koudelová

člen

První vztah: 9. 10. 1963 - Poslední vztah: 27. 8. 1966

Denisova č. 87, Jeseník, Česká republika

Jiřina Němčíková

člen

První vztah: 9. 10. 1963 - Poslední vztah: 27. 8. 1966

Rudé náměstí č. 64, Jeseník, Česká republika

Jan Hanák

místopředseda

První vztah: 9. 10. 1963 - Poslední vztah: 27. 8. 1966

Bezručova č. 61, Jeseník, Česká republika

Jindřich Mandát

člen

První vztah: 9. 10. 1963 - Poslední vztah: 27. 8. 1966

Čs. armády č. 70, Šumperk, Česká republika

Jaroslav Rokyta

předseda

První vztah: 9. 10. 1963 - Poslední vztah: 27. 8. 1966

Lipová-Lázně, Česká republika

František Chlumecký

člen

První vztah: 9. 10. 1963 - Poslední vztah: 31. 5. 1972

Hradec-Nová Ves č. 76, Česká republika

Zdeněk Hořejš

člen

První vztah: 9. 10. 1963 - Poslední vztah: 27. 8. 1966

Česká Ves č. 81, Česká republika

Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem.

od 12. 9. 2014

Jednání: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstven. Právní úkony představenstva, pro které je předepsaná písemná forma podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva.

do 12. 9. 2014 od 17. 11. 1993

Oprávnění k jednání a zastupování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění pověřený místopředseda, nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda (místopředseda) a další člen představenstva. Po dobu nepřítomnosti nebo zaneprázdnění předsedy zastupuje ho pověřený místopředseda.

do 17. 11. 1993 od 24. 3. 1989

Oprávnění k jednání a podpisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva, a to tím způsobem, že k názvu nebo razítku družstva připojí své podpisy.

do 24. 3. 1989 od 19. 3. 1976

Zastupování a podpisování: Jménem družstva jednají a za ně podepisují předseda (místopředseda) a další člen představenstva.

do 19. 3. 1976 od 9. 10. 1963

Další vztahy firmy Stavební bytové družstvo Jeseník

6 fyzických osob

Mgr. Bronislav Krzystek

člen kontrolní komise

První vztah: 16. 10. 2020

vznik členství: 28. 7. 2020

Nerudova 1183/31, Jeseník, 790 01, Česká republika

Stanislava Patáková

předseda kontrolní komise

První vztah: 16. 10. 2020

vznik členství: 5. 2. 2018

vznik funkce: 3. 8. 2020

Seifertova 719/1, Jeseník, 790 01, Česká republika

Jaromír Blanář

člen kontrolní komise

První vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 5. 2. 2018

Lipovská 1162/40, Jeseník, 790 01, Česká republika

František Šimko

člen kontrolní komise

První vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 14. 5. 2012

Halasova 663/1, Jeseník, 790 01, Česká republika

Kurt Neubauer

člen kontrolní komise

První vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 14. 5. 2012

Nábřežní 415/26, Jeseník, 790 01, Česká republika

Jan Oswald

předseda kontrolní komise

První vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 14. 5. 2012

vznik funkce: 14. 5. 2012

Haškova 480, Česká Ves, 790 81, Česká republika

Historické vztahy

Lenka Špangerová

předseda kontrolní komise

První vztah: 6. 9. 2020 - Poslední vztah: 16. 10. 2020

vznik členství: 5. 2. 2018

zánik členství: 3. 4. 2020

vznik funkce: 5. 2. 2018

zánik funkce: 3. 4. 2020

Bělá pod Pradědem 3, 790 01, Česká republika

Stanislava Patáková

člen kontrolní komise

První vztah: 6. 4. 2018 - Poslední vztah: 16. 10. 2020

vznik členství: 5. 2. 2018

Seifertova 719/1, Jeseník, 790 01, Česká republika

Lenka Špangerová

předseda kontrolní komise

První vztah: 6. 4. 2018 - Poslední vztah: 6. 9. 2020

vznik členství: 5. 2. 2018

vznik funkce: 5. 2. 2018

Bezručova 646/27, Jeseník, 790 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Alice Labounková

člen kontrolní komise

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 9. 5. 2017

zánik členství: 5. 2. 2018

Dukelská 1248/10, Jeseník, 790 01, Česká republika

Alice Labounková

člen kontrolní komise

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 9. 5. 2017

zánik členství: 5. 2. 2018

Dukelská 1248/10, Jeseník, 790 01, Česká republika

Andrea Robotková

předseda kontrolní komise

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 9. 5. 2017

zánik členství: 5. 2. 2018

vznik funkce: 9. 5. 2017

zánik funkce: 5. 2. 2018

Bernartice 350, 790 57, Česká republika

Andrea Robotková

předseda kontrolní komise

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 9. 5. 2017

zánik členství: 5. 2. 2018

vznik funkce: 9. 5. 2017

zánik funkce: 5. 2. 2018

Bernartice 350, 790 57, Česká republika

Milena Žingorová

člen kontrolní komise

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 9. 5. 2017

zánik členství: 5. 2. 2018

Vrchlického 1251/3, Jeseník, 790 01, Česká republika

Milena Žingorová

člen kontrolní komise

První vztah: 8. 7. 2017 - Poslední vztah: 6. 4. 2018

vznik členství: 9. 5. 2017

zánik členství: 5. 2. 2018

Vrchlického 1251/3, Jeseník, 790 01, Česká republika

Kurt Neubauer

člen kontrolní komise

První vztah: 21. 9. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 14. 5. 2012

zánik členství: 9. 5. 2017

Nábřežní 415/26, Jeseník, 790 01, Česká republika

František Šimko

člen kontrolní komise

První vztah: 21. 9. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 14. 5. 2012

zánik členství: 9. 5. 2017

Halasova 663/1, Jeseník, 790 01, Česká republika

Jan Oswald

předseda kontrolní komise

První vztah: 21. 9. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2017

vznik členství: 14. 5. 2012

zánik členství: 9. 5. 2017

vznik funkce: 14. 5. 2012

zánik funkce: 9. 5. 2017

Haškova 480, Česká Ves, 790 81, Česká republika

Jan Oswald

předseda kontrolní komise

První vztah: 12. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 14. 5. 2012

vznik funkce: 14. 5. 2012

Haškova 480, Česká Ves, 790 81, Česká republika

Kurt Neubauer

člen kontrolní komise

První vztah: 12. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 14. 5. 2012

Nábřežní 415/26, Jeseník, 790 01, Česká republika

Kurt Neubauer

člen kontrolní komise

První vztah: 12. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 14. 5. 2012

Nábřežní 415/26, Jeseník, 790 01, Česká republika

Jan Oswald

předseda kontrolní komise

První vztah: 12. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 14. 5. 2012

vznik funkce: 14. 5. 2012

Haškova 480, Česká Ves, 790 81, Česká republika

František Šimko

člen kontrolní komise

První vztah: 12. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 14. 5. 2012

Halasova 663/1, Jeseník, 790 01, Česká republika

František Šimko

člen kontrolní komise

První vztah: 12. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 14. 5. 2012

Halasova 663/1, Jeseník, 790 01, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 11. 12. 1992

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 25. 7. 2001
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 21. 8. 2000
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • Správa a údržba nemovitostí
  • Poskytování technických služeb
  • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 12. 1992
Zednictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 11. 12. 1992
Pokrývačství, tesařství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 11. 12. 1992
Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 11. 12. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).