Hlavní navigace

Stavební bytové družstvo Moravská Třebová

Firma Stavební bytové družstvo Moravská Třebová, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXVI 77, Krajský soud v Hradci Králové.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00045683

Sídlo:

Svitavská 1189/23, Moravská Třebová, 571 01

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 1. 1972

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

4120 Výstavba bytových a nebytových budov
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXVI 77, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo Moravská Třebová od 25. 9. 1975

Obchodní firma

Bytové družstvo při n.p. HEDVA, Moravská Třebová do 25. 9. 1975 od 28. 9. 1960

Právní forma

Družstvo od 28. 9. 1960

adresa

Svitavská 1189/23
Moravská Třebová 57101 od 20. 7. 2016

adresa

Lanškrounská 589/72
Moravská Třebová 57101 do 13. 8. 2012 od 13. 2. 2007

adresa

Moravská Třebová do 13. 2. 2007 od 28. 9. 1960

Předmět činnosti

Předmětem činnosti družstva je především organizování příprav a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor a to jak vlastních, tak formou smlouvy i objektů jiných vlastníků od 10. 5. 1993

Družstvo zejména: od 10. 5. 1993

staví, popř. zabezpečuje výstavbu v družstevních domech, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům od 10. 5. 1993

staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových prostor, do vlastnictví jiných osob od 10. 5. 1993

přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu od 10. 5. 1993

provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby od 10. 5. 1993

poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením a to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby od 10. 5. 1993

vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva pro své členy a jiné osoby od 10. 5. 1993

Družstvo zejména: do 10. 5. 1993 od 29. 4. 1991

a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, do 10. 5. 1993 od 29. 4. 1991

b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků (místností nesloužících k bydlení) do vlastnictví jiných subjektů, do 10. 5. 1993 od 29. 4. 1991

c) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích a místnosti nesloužící k bydlení do osobního užívání svým členům popř. převádí rodinné domky do osobního vlastnictví, do 10. 5. 1993 od 29. 4. 1991

d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů, do 10. 5. 1993 od 29. 4. 1991

e) poskytuje popř. zabezpečuje služby spojené s bydlením a výstavbou i pro další soukromé osoby, podnikatele a organizace, do 10. 5. 1993 od 29. 4. 1991

f) vykonává i jiné činnosti rámcově schválené představenstvem družstva pro své členy, soukromé osoby, podnikatele a organizace v rámci svých kapacit. do 10. 5. 1993 od 29. 4. 1991

V rámci předmětu činnosti družstva připravuje a zabezpečuje: do 29. 4. 1991 od 20. 1. 1989

a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení, do 29. 4. 1991 od 20. 1. 1989

b) přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převod rodinných domků do osobního vlastnictví, do 29. 4. 1991 od 20. 1. 1989

c) údržba, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor, do 29. 4. 1991 od 20. 1. 1989

d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům, do 29. 4. 1991 od 20. 1. 1989

e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím, do 29. 4. 1991 od 20. 1. 1989

f) materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením, do 29. 4. 1991 od 20. 1. 1989

g) další práce v rámci svých kapacit pro socialistické a družstevní organizace i soukromé osoby. do 29. 4. 1991 od 20. 1. 1989

Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. do 10. 5. 1993 od 20. 1. 1989

Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 17.11.1983 v souladu s článkem 6 stanov SBD a dle opatření předsedy ČSBD č. 3/83 se zapisuje jiná hospodářská činnost; počínaje dnem 1.1.1984 do 20. 1. 1989 od 27. 12. 1983

Údržba, opravy a obnova bytového fondu, občanské vybavenosti a životního prostředí. do 20. 1. 1989 od 27. 12. 1983

Výstavba včetně modernizace bytového fondu, technické i občanské vybavenosti a zlepšování životního prostředí do 2 000 000,- Kčs. do 20. 1. 1989 od 27. 12. 1983

Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu drobného rozsahu prováděné příležitostně (autodoprava, zapůjčení mechanizace oprav a údržby výtahů, MTZ a pod.). do 20. 1. 1989 od 27. 12. 1983

Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu bytového hospodářství a to za podmínek obsažených v opatření předsedy ČSBD č. 3/83. do 20. 1. 1989 od 27. 12. 1983

Družstvo pro své členy staví,popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. do 20. 1. 1989 od 25. 9. 1975

Družstvo provádí výstavbu bytů pro členy, vestavěných nebytových zařízení, výstavbu garáží pro členy, zajišťuje jejich správu, údržbu, poskytování služeb s užíváním bytů a nebytových zařízení spojených. do 25. 9. 1975 od 27. 10. 1970

V souvislosti s výstavbou družstevních bytů může družstvo zajišťovati přípravu stavenišť, výstavbu inženýrských sítí, technické staveniště a terénní úpravy stavenišť. do 25. 9. 1975 od 27. 10. 1970

. do 27. 10. 1970 od 28. 9. 1960

Ostatní skutečnosti

Právní poměry družstva se řídí stanovami schválenými 26. 5. 2014. od 20. 7. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 20. 7. 2016

Statutárním orgánem je představenstvo, které má 9 členů. Kontrolním orgánem je kontrolní komise, která má 3 členy. do 20. 7. 2016 od 17. 9. 2014

Právní poměry družstva se řídí stanovami schválenými 30.11.1992. do 20. 7. 2016 od 10. 5. 1993

Ručení: Ztráta z ostatní hospodářské činnosti družstva se uhradí podle rozhodnutí shromáždění delegátů: a) ze základního fondu družstva nebo, b) tím, že se rozvrhne na všechny členy družstva poměrným dílem podle základních členských vkladů nebo podle výše zůstatkové hodnoty členských podílů anebo, c) kombinací výše uvedených způsobů. Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vykázanou v roční účetní uzávěrce ručí členové, kteří do konce roku, v němž ztráta vznikla, nesplatili členský podíl do výše základního členského vkladu, ostatní členové do výše zůstatkové hodnoty členských podílů, nejméně však částkou Kčs 3 000,--. Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromáždění delegátů termín úhrady prodloužit. do 10. 5. 1993 od 29. 4. 1991

Ručení: Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodáření družstva ručí člen do výše 500,- Kčs v jednom roce. Za likvidační schodek ručí člen do výše 3 000,- Kčs. do 29. 4. 1991 od 20. 1. 1989

Podle rozhodnutí VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 13.5.1976, č.j. 1085/105/76 vydaném na základě usnesení č. 480 ze dne 10.5.1976 téhož orgánu se zapisuje sloučení nařízené ke dni 31. srpna 1976 ve smyslu § 91 odst. 2/HZ "Stavební bytové družstvo při MěNV v Jevíčku" zapsaného v podnikovém rejstříku pod Db 125 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky přebírá družstvo přejímající. od 27. 5. 1976

Ručení: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členských vkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. do 20. 1. 1989 od 25. 9. 1975

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 14. července 1975 byly přijaty nové stanovy družstva typu "B" ve znění které odpovídá vzorovým stanovám schváleným usnesením vlády ČSR č. 47/1975. Stanovy jsou pro družstvo platné od 28.8.1975, kdy s usnesením o jejich přijetí vyslovil souhlas Krajský výbor Českého svazu bytových družstev (předsednictvo krajského výboru Českého svazu bytových družstev). do 29. 4. 1991 od 25. 9. 1975

Představenstvo má pět až patnáct členů. do 29. 4. 1991 od 25. 9. 1975

Usnesením členské schůze byly 9. dubna 1970 přijaty nové stanovy družstva, dle nichž: a) členové ručí částkou, rovnající se do výše jedné desetiny zůstatkové hodnoty členského podílu; b) představenstvo má 3 - 15 členů. do 25. 9. 1975 od 15. 9. 1970

Usnesením členské schůze byly dne 24. září 1964 přijaty nové stanovy družstva, dle nichž: a) členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetině členského podílu, b) představenstvo má 3 - 15 členů. do 15. 9. 1970 od 10. 8. 1964

Údaje o zřízení družstva: Družstvo bylo ustaveno na základě § 3 zák. č. 27/1959 Sb., podle usnesení rady Okresního národního výboru ve Svitavách ze dne 11. června 1960 a podle usnesení ustavující schůze ze dne 9. června 1960. od 28. 9. 1960

Usnesením ustavující schůze byly dne 9. června 1960 přijaty stanovy družstva, dle nichž je představenstvo 5 - 15ti členné. do 10. 8. 1964 od 28. 9. 1960

Statutární orgán

8 fyzických osob

Stanislav Mikulka

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 30. 5. 2016

Tovární 1132/20, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Pavel Zeman

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 30. 5. 2016

Sportovní 1437/12, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Zdeňka Choltová

člen předstvenstva

První vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 30. 5. 2016

Tovární 1072/16, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Zdeňka Resová

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 30. 5. 2016

Holandská 1401/9, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Ing. Josef Jílek

předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 30. 5. 2016

vznik funkce: 30. 5. 2016

Svitavská 1440/32, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Josef Lug

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 30. 5. 2016

vznik funkce: 30. 5. 2016

Sportovní 1435/6, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Ing. Jan Hromádko

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 30. 5. 2016

Bezručova 1152/21, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Mgr. Rudolf Malý

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 30. 5. 2016

K. Čapka 601, Jevíčko, 569 43, Česká republika

Historické vztahy

Josef Jílek

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2021 - Poslední vztah: 15. 2. 2021

vznik členství: 30. 5. 2016

zánik členství: 5. 2. 2021

datum úmrtí 5.2.2021 do 15. 2. 2021 od 15. 2. 2021

Dr. Janského 1054/2a, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Josef Jílek

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2021

vznik členství: 30. 5. 2016

Dr. Janského 1054/2a, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Josef Jílek

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 27. 5. 2014

zánik členství: 30. 5. 2016

Dr. Janského 1054/2a, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Jaroslav Petr

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2012 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 26. 7. 2013

Bezručova 1154/45, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Josef Lug

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2012 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 25. 6. 2012

zánik členství: 30. 5. 2016

vznik funkce: 16. 7. 2012

zánik funkce: 30. 5. 2016

Sportovní 1435/6, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Ing. Josef Jílek

předseda představenstva

První vztah: 1. 12. 2011 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 30. 5. 2016

vznik funkce: 20. 6. 2011

zánik funkce: 30. 5. 2016

Svitavská 1440/32, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Ing. Josef Jílek

předseda představenstva

První vztah: 27. 9. 2011 - Poslední vztah: 1. 12. 2011

vznik členství: 20. 6. 2011

vznik funkce: 20. 6. 2011

Svitavská 1440, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Stanislav Mikulka

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2011 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 30. 5. 2016

Tovární 1132/20, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Pavel Zeman

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2011 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 30. 5. 2016

Sportovní 1437/12, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Ing. Jan Hromádko

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2011 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 30. 5. 2016

Bezručova 1136/21, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Oldřich Adámek

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2011 - Poslední vztah: 13. 8. 2012

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 21. 6. 2012

Nové sady 1183/72, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Zdeňka Resová

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2011 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 30. 5. 2016

Holandská 1401/9, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Josef Jílek

předseda představenstva

První vztah: 14. 9. 2011 - Poslední vztah: 27. 9. 2011

vznik členství: 20. 6. 2011

vznik funkce: 20. 6. 2011

Svitavská 1440, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Jaroslav Petr

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 9. 2011 - Poslední vztah: 13. 8. 2012

vznik členství: 20. 6. 2011

vznik funkce: 20. 6. 2011

zánik funkce: 21. 6. 2012

Bezručova 1154/45, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Zdeňka Choltová

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2011 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 30. 5. 2016

Tovární 1072/16, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Rudolf Malý

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2011 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 30. 5. 2016

K. Čapka 601, Jevíčko, 569 43, Česká republika

Jaroslava Hrbatová

Člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2007 - Poslední vztah: 14. 9. 2011

vznik členství: 20. 11. 2006

zánik členství: 20. 6. 2011

Západní 1251/36, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Josef Jílek

předseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2007 - Poslední vztah: 14. 9. 2011

vznik členství: 20. 11. 2006

zánik členství: 20. 6. 2011

vznik funkce: 20. 11. 2006

zánik funkce: 20. 6. 2011

Dr. Janského 1054/2a, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Oldřich Adámek

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2007 - Poslední vztah: 14. 9. 2011

vznik členství: 20. 11. 2006

zánik členství: 20. 6. 2011

Nové sady 1183/72, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Stanislav Mikulka

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2007 - Poslední vztah: 14. 9. 2011

vznik členství: 20. 11. 2006

zánik členství: 20. 6. 2011

Tovární 1132/20, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Jaroslav Petr

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2007 - Poslední vztah: 14. 9. 2011

vznik členství: 20. 11. 2006

zánik členství: 20. 6. 2011

vznik funkce: 20. 11. 2006

zánik funkce: 20. 6. 2011

Bezručova 1154/45, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Rudolf Malý

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2007 - Poslední vztah: 14. 9. 2011

vznik členství: 20. 11. 2006

zánik členství: 20. 6. 2011

Karla Čapka 600, Jevíčko, 569 43, Česká republika

Vladimír Pospíchal

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2007 - Poslední vztah: 14. 9. 2011

vznik členství: 20. 11. 2006

zánik členství: 20. 6. 2011

Jiráskova 1386/103, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Ing. Jan Hromádko

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2007 - Poslední vztah: 14. 9. 2011

vznik členství: 20. 11. 2006

zánik členství: 20. 6. 2011

Bezručova 1136/21, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Pavel Zeman

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2007 - Poslední vztah: 14. 9. 2011

vznik členství: 20. 11. 2006

zánik členství: 20. 6. 2011

Sportovní 1437/12, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Vladimír Pospíchal

Člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2002 - Poslední vztah: 13. 2. 2007

zánik členství: 20. 11. 2006

Jiráskova 103, Moravská Třebová, Česká republika

Pavel Zeman

Člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2002 - Poslední vztah: 13. 2. 2007

zánik členství: 20. 11. 2006

Sportovní 12, Moravská Třebová, Česká republika

Josef Jílek

Předseda

První vztah: 21. 8. 2002 - Poslední vztah: 13. 2. 2007

zánik členství: 20. 11. 2006

zánik funkce: 20. 11. 2006

Dr. Jánského 2b, Moravská Třebová, Česká republika

Rudolf Malý

Člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1997 - Poslední vztah: 13. 2. 2007

zánik členství: 20. 11. 2006

K. Čapka 600, Jevíčko, Česká republika

Pavel Zeman

Člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1997 - Poslední vztah: 21. 8. 2002

Západní 95, Moravská Třebová, Česká republika

Jaroslava Hrbatová

Člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1997 - Poslední vztah: 13. 2. 2007

zánik členství: 20. 11. 2006

Západní 36, Moravská Třebová, Česká republika

Oldřich Adámek

Člen představenstva

První vztah: 18. 2. 1997 - Poslední vztah: 13. 2. 2007

zánik členství: 20. 11. 2006

Nové sady 72, Moravská Třebová, Česká republika

Jaroslav Petr

Místopředseda představenstva

První vztah: 18. 2. 1997 - Poslední vztah: 13. 2. 2007

zánik členství: 20. 11. 2006

zánik funkce: 20. 11. 2006

Bezručova 45, Moravská Třebová, Česká republika

Ing. Jan Hromádko

Člen představenstva

První vztah: 29. 4. 1991 - Poslední vztah: 13. 2. 2007

zánik členství: 20. 11. 2006

Bezručova 21, Moravská Třebová, Česká republika

Vladimír Pospíchal

Člen představenstva

První vztah: 29. 4. 1991 - Poslední vztah: 21. 8. 2002

Západní 47, Moravská Třebová, Česká republika

Jaroslav Strouhal

Člen představenstva

První vztah: 29. 4. 1991 - Poslední vztah: 18. 2. 1997

Dukelská 61, Moravská Třebová, Česká republika

Bohumír Janíček

Člen představenstva

První vztah: 29. 4. 1991 - Poslední vztah: 18. 2. 1997

Nové Sady 74, Moravská Třebová, Česká republika

Jiří Smutek

Člen představenstva

První vztah: 29. 4. 1991 - Poslední vztah: 18. 2. 1997

Boženy Němcové 6, Moravská Třebová, Česká republika

Ing. Jan Kmošek

Místopředseda

První vztah: 22. 6. 1989 - Poslední vztah: 18. 2. 1997

Jiráskova 104, Moravská Třebová, Česká republika

Ing. Milan Tománek

Člen představenstva

První vztah: 3. 5. 1988 - Poslední vztah: 29. 4. 1991

Alšova 19, Moravská Třebová, Česká republika

Ing. Jan Ostrý

Člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1987 - Poslední vztah: 29. 4. 1991

A. K. Vitáka 596, Jevíčko, Česká republika

Ing. Ota Vojíř

Člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1987 - Poslední vztah: 3. 5. 1988

Jiráskova 118, Moravská Třebová, Česká republika

Ing. Jan Kmošek

Člen představenstva

První vztah: 20. 6. 1984 - Poslední vztah: 22. 6. 1989

Jiráskova 104, Moravská Třebová, Česká republika

Oldřich Adámek

Člen představestva

První vztah: 6. 5. 1980 - Poslední vztah: 18. 2. 1997

B. Němcové 8, Moravská Třebová, Česká republika

Stanislav Mikulka

Člen představenstva

První vztah: 6. 5. 1980 - Poslední vztah: 13. 2. 2007

zánik členství: 20. 11. 2006

Tovární 20, Moravská Třebová, Česká republika

Rudolf Langhamer

Člen představenstva

První vztah: 6. 5. 1980 - Poslední vztah: 18. 2. 1997

B. Němcové 6, Moravská Třebová, Česká republika

Karel Moravec

Místopředseda

První vztah: 6. 5. 1980 - Poslední vztah: 29. 4. 1991

B. Němcové 8, Moravská Třebová, Česká republika

Rudolf Malý

Člen představentsva

První vztah: 6. 5. 1980 - Poslední vztah: 18. 2. 1997

K. Čapka 600, Jevíčko, Česká republika

Vladimír Hrazdira

Člen představenstva

První vztah: 6. 5. 1980 - Poslední vztah: 2. 3. 1987

K. Čapka 601, Jevíčko, Česká republika

Eva Vídeňská

Člen představenstva

První vztah: 6. 5. 1980 - Poslední vztah: 2. 3. 1987

9. května 28, Moravská Třebová, Česká republika

Ing. Oldřich Vlk

Člen představenstva

První vztah: 6. 5. 1980 - Poslední vztah: 9. 11. 1981

Nové sady 1, Moravská Třebová, Česká republika

Bohumír Janíček

Člen představenstva

První vztah: 6. 5. 1980 - Poslední vztah: 9. 11. 1981

Nové sady 3, Moravská Třebová, Česká republika

Miroslav Krejčí

Člen představenstva

První vztah: 25. 3. 1976 - Poslední vztah: 20. 6. 1984

Nerudova 7, Moravská Třebová, Česká republika

Ing. Václav Janda

Člen představenstva

První vztah: 25. 3. 1976 - Poslední vztah: 6. 5. 1980

Dukelská 55, Moravská Třebová, Česká republika

Ing. Václav Huryta

Člen představenstva

První vztah: 11. 9. 1974 - Poslední vztah: 25. 3. 1976

Dr. Jánského 3499, Moravská Třebová, Česká republika

Vladimír Čujan

Člen představenstva

První vztah: 11. 9. 1974 - Poslední vztah: 6. 5. 1980

Dukelská 47, Moravská Třebová, Česká republika

Ing. Hubert Linha

Člen představenstva

První vztah: 11. 9. 1974 - Poslední vztah: 6. 5. 1980

Západní 9, Moravská Třebová, Česká republika

Arnošt Kratochvíl

Místopředseda

První vztah: 11. 9. 1974 - Poslední vztah: 6. 5. 1980

Dr. Jánského 32-34, Moravská Třebová, Česká republika

Bohumír Janíček

Člen představenstva

První vztah: 11. 5. 1972 - Poslední vztah: 6. 5. 1980

Dr. Janského 30, Moravská Třebová, Česká republika

Ing. Václav Huryta

Místopředseda

První vztah: 21. 4. 1970 - Poslední vztah: 11. 9. 1974

Dr. Jánského 3499, Moravská Třebová, Česká republika

Oldřich Vlk

Člen představenstva

První vztah: 21. 4. 1970 - Poslední vztah: 6. 5. 1980

Polní 13, Moravská Třebová, Česká republika

Ladislav Bačovský

Člen představenstva

První vztah: 21. 4. 1970 - Poslední vztah: 25. 3. 1976

Zahradnická 20, Moravská Třebová, Česká republika

Karel Moravec

Člen představenstva

První vztah: 21. 4. 1970 - Poslední vztah: 6. 5. 1980

Míru 21, Moravská Třebová, Česká republika

Růžena Sojková

Člen představenstva

První vztah: 21. 4. 1970 - Poslední vztah: 6. 5. 1980

K. Čapka 35, Moravská Třebová, Česká republika

Ladislav Bačovský

Místopředseda

První vztah: 27. 3. 1969 - Poslední vztah: 21. 4. 1970

ČSA 99, Moravská Třebová, Česká republika

Ing. Václav Huryta

Člen představenstva

První vztah: 27. 3. 1969 - Poslední vztah: 21. 4. 1970

Dr. Jánského 34, Moravská Třebová, Česká republika

Stanislav Mikulka

Člen představenstva

První vztah: 4. 6. 1968 - Poslední vztah: 6. 5. 1980

Bezručova 44, Moravská Třebová, Česká republika

Antonín Laštůvka

Člen představenstva

První vztah: 4. 6. 1968 - Poslední vztah: 21. 4. 1970

Údolní 25, Moravská Třebová, Česká republika

Josef Barták

Člen představenstva

První vztah: 4. 6. 1968 - Poslední vztah: 21. 4. 1970

Zámecká 5b, Moravská Třebová, Česká republika

Ladislav Bačovský

Člen představenstva

První vztah: 4. 6. 1968 - Poslední vztah: 27. 3. 1969

Čs. armády 99, Moravská Třebová, Česká republika

Josef Nosek

Člen představenstva

První vztah: 8. 6. 1967 - Poslední vztah: 21. 4. 1970

Moskevská 4-6, Moravská Třebová, Česká republika

František Písek

Člen představenstva

První vztah: 8. 6. 1967 - Poslední vztah: 4. 6. 1968

Unerázka 13, Česká republika

Vítězslav Odehnal

Člen představenstva

První vztah: 8. 6. 1967 - Poslední vztah: 21. 4. 1970

Bránská 9, Moravská Třebová, Česká republika

Arnošt Kratochvíl

Člen představenstva

První vztah: 8. 6. 1967 - Poslední vztah: 11. 9. 1974

Dr. Jánského 32-34, Moravská Třebová, Česká republika

JUDr. Miroslav Novotný

Člen představenstva

První vztah: 8. 6. 1967 - Poslední vztah: 21. 4. 1970

Nám. VŘSR 17, Moravská Třebová, Česká republika

Josef Slezák

Člen představenstva

První vztah: 8. 6. 1967 - Poslední vztah: 11. 5. 1972

Tovární 14, Moravská Třebová, Česká republika

Josef Jílek

Předseda

První vztah: 13. 6. 1966 - Poslední vztah: 21. 8. 2002

Dr. Jánského 2b, Moravská Třebová, Česká republika

Bohumír Čermák

Člen představenstva

První vztah: 13. 6. 1966 - Poslední vztah: 21. 4. 1970

Jiráskova 80, Moravská Třebová, Česká republika

Květoslav Machálek

Člen představenstva

První vztah: 13. 6. 1966 - Poslední vztah: 21. 4. 1970

ČSA 51, Moravská Třebová, Česká republika

Václav Huryta

Místopředseda

První vztah: 13. 6. 1966 - Poslední vztah: 27. 3. 1969

Dr. Jánského 34, Moravská Třebová, Česká republika

Ing. Jaromír Šimáček

Člen představenstva

První vztah: 13. 6. 1966 - Poslední vztah: 4. 6. 1968

ČSA 9, Moravská Třebová, Česká republika

Aloisie Beránková

Člen představenstva

První vztah: 13. 6. 1966 - Poslední vztah: 8. 6. 1967

Dr. Jánského 2b, Moravská Třebová, Česká republika

Antonín Dycka

Člen představenstva

První vztah: 13. 6. 1966 - Poslední vztah: 8. 6. 1967

Fučíkova 16, Moravská Třebová, Česká republika

Alena Bubnová

Člen představenstva

První vztah: 12. 8. 1963 - Poslední vztah: 13. 6. 1966

Fučíkova 9, Moravská Třebová, Česká republika

Ludmila Viktorínová

Předseda

První vztah: 12. 8. 1963 - Poslední vztah: 13. 6. 1966

Fučíkova 30, Moravská Třebová, Česká republika

Vojtěch Dvořák

Člen představenstva

První vztah: 12. 8. 1963 - Poslední vztah: 13. 6. 1966

Fučíkova 15, Plzeň, Česká republika

Jaroslav Kadlec

Člen představenstva

První vztah: 12. 8. 1963 - Poslední vztah: 13. 6. 1966

Bezděčí u Trnávky 12, Česká republika

Václav Huryta

Místopředseda

První vztah: 12. 8. 1963 - Poslední vztah: 13. 6. 1966

Vysoké Mýto 397/IV, Česká republika

Josef Jílek

Člen představenstva

První vztah: 3. 6. 1961 - Poslední vztah: 12. 8. 1963

Dukelská 26, Moravská Třebová, Česká republika

Milena Blaženínová

Člen představenstva

První vztah: 3. 6. 1961 - Poslední vztah: 12. 8. 1963

Zámecká 5, Moravská Třebová, Česká republika

Iljič Tláskal

Člen představenstva

První vztah: 3. 6. 1961 - Poslední vztah: 12. 8. 1963

Třešňová alej 14, Moravská Třebová, Česká republika

Aloisie Kalousová

Člen představenstva

První vztah: 28. 9. 1960 - Poslední vztah: 3. 6. 1961

Malé nám. 118, Jevíčko, Česká republika

Aloisie Beránková

Předseda

První vztah: 28. 9. 1960 - Poslední vztah: 12. 8. 1963

Lidická 15, Moravská Třebová, Česká republika

Stanislav Beran

Místopředseda

První vztah: 28. 9. 1960 - Poslední vztah: 12. 8. 1963

Fučíkova 16, Moravská Třebová, Česká republika

Marie Jurásková

Člen představenstva

První vztah: 28. 9. 1960 - Poslední vztah: 3. 6. 1961

Sluneční 46, Moravská Třebová, Česká republika

František Skopal

Člen představenstva

První vztah: 28. 9. 1960 - Poslední vztah: 3. 6. 1961

Fučíkova 16, Moravská Třebová, Česká republika

Oprávnění k jednání a podepisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva, a to tím způsobem, že k názvu nebo razítku družstva připojí své podpisy.

od 25. 9. 1975

Zastupování a podepisování: Družstvo zastupuje vždy předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva. K názvu družstva připojí své podpisy vždy předseda nebo místopředseda a další člen představenstva.

do 25. 9. 1975 od 28. 9. 1960

Další vztahy firmy Stavební bytové družstvo Moravská Třebová

3 fyzické osoby

Oldřich Adámek

předseda kontrolní komise

První vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 30. 5. 2016

vznik funkce: 30. 5. 2016

Nové sady 1183/72, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Helena Pernicová

člen kontrolní komise

První vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 30. 5. 2016

Nerudova 1231/15, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Danuše Kaderková

člen kontrolní komise

První vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 30. 5. 2016

B. Němcové 1199/8, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Historické vztahy

Oldřich Adámek

předseda kontrolní komise

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 26. 6. 2013

zánik členství: 30. 5. 2016

vznik funkce: 26. 6. 2013

zánik funkce: 30. 5. 2016

Nové sady 1183/72, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Danuše Kaderková

členka kontrolní komise

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 24. 6. 2013

zánik členství: 30. 5. 2016

B. Němcové 1199/8, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Helena Pernicová

členka kontrolní komise

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 30. 5. 2016

Nerudova 1231/15, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 12. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 24. 3. 2004

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).