Hlavní navigace

Stavební bytové družstvo Olomouc

Firma Stavební bytové družstvo Olomouc, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXII 396, Krajský soud v Ostravě.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00090816

Sídlo:

U kovárny 540/44, Olomouc Neředín, 779 00

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 7. 1980

DIČ:

CZ00090816

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

41100 Developerská činnost
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXII 396, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo Olomouc od 26. 6. 1980

Právní forma

Družstvo od 26. 6. 1980

adresa

U kovárny 540/44
Olomouc 77900 od 23. 3. 2016

adresa

U Kovárny 540/44
Olomouc 10 77010 do 4. 12. 2012 od 8. 11. 2001

adresa

U Kovárny 540/44
Olomouc do 8. 11. 2001 od 31. 5. 2001

adresa

U kovárny 44
Olomouc do 31. 5. 2001 od 22. 12. 1986

adresa

tř. Svornosti 68
Olomouc do 22. 12. 1986 od 26. 6. 1980

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 4. 11. 2013

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 4. 11. 2013

správa nemovitostí do 4. 11. 2013 od 23. 5. 2000

provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 4. 11. 2013 od 23. 11. 1998

koupě a prodej nemovitostí do 4. 11. 2013 od 23. 11. 1998

zprostředkovatelská činnost do 4. 11. 2013 od 23. 11. 1998

zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových prostorů v družstevních domech a pronajímá je svým členům do 23. 11. 1998 od 31. 1. 1994

zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a nebytových prostorů do vlastnictví členů družstva a jiných osob do 23. 11. 1998 od 31. 1. 1994

provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů do 23. 11. 1998 od 31. 1. 1994

provádí, popř. zabezpečuje správu domů a byty a objektů s nebytovými prostory ve vlastnictví družstva, ve vlastnictví členů družstva ve vlastnictví dalších osob do 23. 11. 1998 od 31. 1. 1994

elektroinstalatérství do 23. 11. 1998 od 31. 1. 1994

výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění rezervních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení do 23. 11. 1998 od 31. 1. 1994

výroba, instalace a opravy ústředního vytápění do 23. 11. 1998 od 31. 1. 1994

vodoinstalatérství do 4. 11. 2013 od 31. 1. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 4. 11. 2013 od 31. 1. 1994

investorsko-inženýrská činnost ve stavebnictví do 4. 11. 2013 od 31. 1. 1994

pronájem bytových a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb do 4. 11. 2013 od 31. 1. 1994

výroba a montáž měřící a signalizační techniky pro tepelná zařízení do 31. 1. 1994 od 22. 11. 1990

opravy a údržba zdvíhacích zařízení - výtahů a to jak pro domy SBD Olomouc, U kovárny 44, tak i pro jiná družstva a organizace do 31. 1. 1994 od 22. 11. 1990

opravy a údržba tepelných zařízení, a to jak pro domy SBD Olomouc, U kovárny 44, tak i jiná družstva a organizace. do 31. 1. 1994 od 22. 11. 1990

1/ Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojování bytových potřeb členů družstva, hospodářských, sociálních a kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a upevňovat socialistické uvědomění uživatelů družstevního majetku. do 31. 1. 1994 od 16. 6. 1989

2/ Ke splnění svých úkolů družstvo: a) staví, popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbu bytů v družstevních obytných domech a rodinných domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení, b) staví, popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbu rodinných domků, c) buduje materiálně-technickou základnu pro údržbu a opravy družstevních obytných domů a rodinných domků i objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení a pro poskytování služeb spojených s bydlením a užíváním místností nesloužících k bydlení, d) přiděluje svým členům byty v družstevních obytných domech a rodinných domcích, i místnosti nesloužící k bydlení, e) zajišťuje uživatelům bytů (místností nesloužících k bydlení) nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním, zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku, f) na žádost členů zajišťuje údržbu družstevních rodinných domků, g) zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním družstevního bytu (místnosti nesložící k bydlení) spojeno, h) zlepšuje podle možnosti družstevní majetek, provádí rekonstrukci a modernizaci družstevních obytných domů a rodinných domků i objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení, i) poskytuje služby spojené s bydlením za úplatu občanům i socialistickým a jiným organizacím, j) vyrábí materiály, stavební díly, zařízení a výrobky potřebné k výstavbě družstevních obytných domů a rodinných domků i objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení, k jejich údržbě a opravám, i k jejich rekonstrukci a modernizaci, k) organizuje politicko-výchovnou práci, soustavně pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. Zajišťuje rozvoj pracovní iniciativy členů a pracovníků družstva, l) vykonává i jiné činnosti schválené shromážděním delegátů, zapsané v podnikovém rejstříku do 31. 1. 1994 od 16. 6. 1989

Družstvo bude provozovat tuto další jinou činnost: - údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu pro jiné socialistické organizace a občany. do 16. 6. 1989 od 22. 12. 1986

Podle rozhodnutí ONV, odboru dopravy v Olomouci ze dne 10. října 1979, zn. Dopr. 1538/2/79-Gel. byla družstvu povolena přeprava nákladů pro cizí pozřeby do 31.8.1980. do 16. 6. 1989 od 2. 7. 1981

autodoprava pro socialistické organizace do 16. 6. 1989 od 21. 5. 1981

1/ Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojování bytových potřeb členů družstva, hospodářských, sociálních a kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a upevňovat socialistické uvědomění uživatelů družstevního majetku. do 16. 6. 1989 od 26. 6. 1980

2/ Ke splnění svých úkolů družstvo a) staví, popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbu družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení (např. garáží), b) přiděluje svým členům družstevní byty a místnosti nesloužící k bydlení, c) zajišťuje uživatelům družstevních bytů (místností nesloužících k bydlení) nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku, d) zlepšuje podle možnosti družstevní majetek, e) zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním družstevního bytu (místnosti nesloužící k bydlení) spojeno, f) organizuje politickovýchovnou práci, soustavně pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie, g) za podmínek stanovených Českým svazem bytových družstev může provádět i jiné práce související s výstavbou družstevních bytů (místností nesloužících k bydlení), bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou družstevních bytů (místností nesloužících k bydlení) nebo by nebylo možné je užívat. do 16. 6. 1989 od 26. 6. 1980

Ostatní skutečnosti

R u č e n í: Za ztrátu z ostatního hospodaření družstva vykázanou v roční účetní závěrce ručí členové, kteří do konce roku, v němž ztráta vznikla, nesplatili členský podíl, do výše základního členského vkladu, ostatní členové do výše zůstatkové hodnoty členských podílů, nejméně však částkou Kčs 3.000. Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromáždění delegátů termín úhrady prodloužit. do 31. 1. 1994 od 16. 6. 1989

R u č e n í: Za vykázaný schodek z ostatního hospodaření družstva ručí členové družstva, kterým dosud nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, jen do výše základních členských vkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkové hodnoty členských podílů. Člen je povinen z rozvrženého schodku na něj připadajícího uhradit v jednom roce nejvýše částku, rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. do 16. 6. 1989 od 26. 6. 1980

Z ř í z e n í: Stavební bytové družstvo vzniklo v souladu s ustanovením §§ 89, 91 hosp. zák. sloučením dosavadních družstev: 1/ SBD národních podniků Olomouc, Volgogradská 41, 2/ SBD Haná Olomouc, Foerstrova 3, 3/ SBD ČSD Olomouc, B. Němcové 2, 4/ SBD Olomouc - venkov se sídlem v Dolanech, 5/ SBD Sigma v Olomouci - Lutině, 6/ SBD Moravia Mariánské Údolí, 7/ SBD stavebních organizací Olomouc, Wolkerova 26, 8/ Družstva pro výstavbu a správu garáží v Olomouci na ustavujícím shromáždění delegátů, konaném dne 10. června 1980, přijetím stanov typu "B ve znění vzorových stanov, schválených usnesením vlády ČSR č. 47 z 12.3.1975 a se souhlasem Sm KV ČSBD v Ostravě ze dne 9.4.1980. Dnem sloučení, t.j. dnem 1. července 1980 přechází universální sukcesí majetek, práva a závazky zaniklých družstev bez likvidace na toto družstvo. do 31. 1. 1994 od 26. 6. 1980

D e n v z n i k u: 1. července 1980. do 31. 1. 1994 od 26. 6. 1980

Statutární orgán

14 fyzických osob

Mária Kováříková

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2018

vznik členství: 21. 6. 2018

Rooseveltova 592/92, Olomouc, 779 00, Česká republika

PhDr. František Fiala

předseda představenstva

První vztah: 24. 10. 2018

vznik členství: 21. 6. 2018

vznik funkce: 21. 6. 2018

Jeremiášova 431/8, Olomouc, 779 00, Česká republika

JUDr. Libor Koňařík

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 10. 2018

vznik členství: 21. 6. 2018

vznik funkce: 21. 6. 2018

Nad Lánem 1206/1, Olomouc, 779 00, Česká republika

JUDr. Pavel John

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2018

vznik členství: 21. 6. 2018

Zelená 583/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Aleš Vávra Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2018

vznik členství: 21. 6. 2018

U kovárny 326/36, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mária Kováříková

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 9. 9. 2013

Rooseveltova 592/92, Olomouc, 779 00, Česká republika

Václav Bašus

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 9. 9. 2013

Schweitzerova 380/66, Olomouc, 779 00, Česká republika

Josef Černý

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 9. 9. 2013

U kovárny 330/24, Olomouc, 779 00, Česká republika

Petar Hrdlica

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 9. 9. 2013

I. P. Pavlova 1012/52, Olomouc, 779 00, Česká republika

Miroslav Dohnal

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 9. 9. 2013

vznik funkce: 9. 9. 2013

Pionýrská 992/24, Olomouc, 779 00, Česká republika

Jan Jílek

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 9. 9. 2013

Na Vozovce 1085/41, Olomouc, 779 00, Česká republika

František Fiala

předseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 9. 9. 2013

vznik funkce: 9. 9. 2013

Jeremiášova 431/8, Olomouc, 779 00, Česká republika

Pavel John

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 9. 9. 2013

Zelená 583/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Libor Koňařík

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 9. 9. 2013

Nad Lánem 1206/1, Olomouc, 779 00, Česká republika

Historické vztahy

Libor Koňařík

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2013 - Poslední vztah: 24. 10. 2018

vznik členství: 9. 9. 2013

zánik členství: 21. 6. 2018

Nad Lánem 1206/1, Olomouc, 779 00, Česká republika

Václav Bašus

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2013 - Poslední vztah: 9. 1. 2018

vznik členství: 9. 9. 2013

zánik členství: 5. 11. 2017

Schweitzerova 380/66, Olomouc, 779 00, Česká republika

Pavel John

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2013 - Poslední vztah: 24. 10. 2018

vznik členství: 9. 9. 2013

zánik členství: 21. 6. 2018

Zelená 583/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

František Fiala

předseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2013 - Poslední vztah: 24. 10. 2018

vznik členství: 9. 9. 2013

zánik členství: 21. 6. 2018

vznik funkce: 9. 9. 2013

zánik funkce: 21. 6. 2018

Jeremiášova 431/8, Olomouc, 779 00, Česká republika

Jan Jílek

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2013 - Poslední vztah: 24. 10. 2018

vznik členství: 9. 9. 2013

zánik členství: 21. 6. 2018

Na Vozovce 1085/41, Olomouc, 779 00, Česká republika

Miroslav Dohnal

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2013 - Poslední vztah: 24. 10. 2018

vznik členství: 9. 9. 2013

zánik členství: 21. 6. 2018

vznik funkce: 9. 9. 2013

zánik funkce: 21. 6. 2018

Pionýrská 992/24, Olomouc, 779 00, Česká republika

Petar Hrdlica

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2013 - Poslední vztah: 24. 10. 2018

vznik členství: 9. 9. 2013

zánik členství: 21. 6. 2018

I. P. Pavlova 1012/52, Olomouc, 779 00, Česká republika

Josef Černý

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2013 - Poslední vztah: 24. 10. 2018

vznik členství: 9. 9. 2013

zánik členství: 21. 6. 2018

U kovárny 330/24, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mária Kováříková

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2013 - Poslední vztah: 24. 10. 2018

vznik členství: 9. 9. 2013

zánik členství: 21. 6. 2018

Rooseveltova 592/92, Olomouc, 779 00, Česká republika

PhDr. František Fiala

předseda představenstva

První vztah: 4. 12. 2012 - Poslední vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 15. 9. 2003

zánik členství: 9. 9. 2013

vznik funkce: 6. 11. 2012

zánik funkce: 9. 9. 2013

Jeremiášova 431/8, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Jan Jílek

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 12. 2012 - Poslední vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 15. 9. 2003

zánik členství: 9. 9. 2013

vznik funkce: 6. 11. 2012

zánik funkce: 9. 9. 2013

Na Vozovce 1085/41, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Antonín Kyjovský

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2012 - Poslední vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 15. 9. 2003

zánik členství: 25. 7. 2013

tř. Kosmonautů 1030/13, Olomouc, 779 00, Česká republika

Václav Bašus

člen představenstva

První vztah: 29. 3. 2010 - Poslední vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 7. 12. 2009

zánik členství: 9. 9. 2013

Schweitzerova 380/66, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mária Kováříková

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2008 - Poslední vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 30. 1. 2007

zánik členství: 9. 9. 2013

Rooseveltova 592/92, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ivan Klásek

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2003 - Poslední vztah: 29. 3. 2010

vznik členství: 15. 9. 2003

zánik členství: 7. 12. 2009

Hodolanská 1006/24A, Olomouc, Česká republika

Ing. Jan Jílek

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2003 - Poslední vztah: 4. 12. 2012

vznik členství: 15. 9. 2003

zánik členství: 9. 9. 2013

zánik funkce: 9. 9. 2013

Na Vozovce 1085/41, Olomouc, Česká republika

Petar Hrdlica

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2003 - Poslední vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 15. 9. 2003

zánik členství: 9. 9. 2013

I.P.Pavlova 52, Olomouc, Česká republika

Miroslav Dohnal

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2003 - Poslední vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 15. 9. 2003

zánik členství: 9. 9. 2013

Pionýrská 992/24, Olomouc, Česká republika

Ing. Jiří Malina

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2003 - Poslední vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 15. 9. 2003

zánik členství: 9. 9. 2013

Kmochova 10, Olomouc, Česká republika

Ing. Antonín Kyjovský

předseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2003 - Poslední vztah: 4. 12. 2012

vznik členství: 15. 9. 2003

vznik funkce: 15. 9. 2003

zánik funkce: 30. 10. 2012

tř. Kosmonautů 13, Olomouc, Česká republika

PhDr. František Fiala

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2003 - Poslední vztah: 4. 12. 2012

vznik členství: 15. 9. 2003

vznik funkce: 15. 9. 2003

zánik funkce: 6. 11. 2012

Jeremiášova 431/8, Olomouc, Česká republika

Mgr. Josef Černý

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2003 - Poslední vztah: 28. 11. 2013

vznik členství: 15. 9. 2003

zánik členství: 9. 9. 2013

U Kovárny 24, Olomouc, Česká republika

Ing. Petr Otevřel

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2003 - Poslední vztah: 16. 5. 2007

vznik členství: 15. 9. 2003

zánik členství: 4. 12. 2006

U Kovárny 32, Olomouc, Česká republika

PhDr. František Fiala

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2001 - Poslední vztah: 30. 12. 2003

zánik členství: 15. 9. 2003

Jeremiášova 431/8, Olomouc, Česká republika

Ing. Václav Křížan

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 1998 - Poslední vztah: 30. 12. 2003

zánik členství: 15. 9. 2003

Kmochova 693/23, Olomouc, Česká republika

Petar Hrdlica

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 11. 1998 - Poslední vztah: 30. 12. 2003

zánik členství: 15. 9. 2003

I.P.Pavlova 52, Olomouc, Česká republika

PhDr. František Fiala

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 1998 - Poslední vztah: 31. 5. 2001

Jeremiášova 431/8, Olomouc, Česká republika

Ivan Klásek

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 1998 - Poslední vztah: 30. 12. 2003

zánik členství: 15. 9. 2003

Hodolanská 1006/24A, Olomouc, Česká republika

Ing. Jan Jílek

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 1998 - Poslední vztah: 30. 12. 2003

zánik členství: 15. 9. 2003

Na Vozovce 1085/41, Olomouc, Česká republika

Ing. Antonín Kyjovský

předseda představenstva

První vztah: 23. 11. 1998 - Poslední vztah: 30. 12. 2003

zánik členství: 15. 9. 2003

tř. Kosmonautů 1030/13, Olomouc, Česká republika

Ing. Vladimír Bílka

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 1998 - Poslední vztah: 30. 12. 2003

zánik členství: 15. 9. 2003

Frágnerova 520/14, Olomouc, Česká republika

Miroslav Dohnal

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 1998 - Poslední vztah: 30. 12. 2003

zánik členství: 15. 9. 2003

Pionýrská 992/24, Olomouc, Česká republika

Ing. Jiří Malina

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 1998 - Poslední vztah: 30. 12. 2003

Kmochova 10, Olomouc, Česká republika

Ing. Jaroslav Skopal

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 1997 - Poslední vztah: 23. 11. 1998

Dělnická 44, Olomouc, Česká republika

Vladimír Sehnal

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 1997 - Poslední vztah: 23. 11. 1998

Urxova 461/13, Olomouc, Česká republika

Ing. Antonín Kyjovský

předseda představenstva

První vztah: 10. 4. 1995 - Poslední vztah: 23. 11. 1998

tř. Kosmonautů 13, Olomouc, Česká republika

PhDr. Petr Hřebíček

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 1995 - Poslední vztah: 6. 2. 1997

Mozartova 67, Olomouc, Česká republika

Marie Vyhnálková

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 1995 - Poslední vztah: 23. 11. 1998

Karafiátová 14, Olomouc, Česká republika

Milan Kužel

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 1995 - Poslední vztah: 23. 11. 1998

I.P.Pavlova 93, Olomouc, Česká republika

Ing. Ladislav Kaláb

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 4. 1995 - Poslední vztah: 23. 11. 1998

Varšavské nám. 2, Olomouc, Česká republika

Petar Hrdlica

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 1995 - Poslední vztah: 23. 11. 1998

I.P.Pavlova 52, Olomouc, Česká republika

Martin Langer

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 1995 - Poslední vztah: 6. 2. 1997

Fischerova 16, Olomouc, Česká republika

Dr. Milan Kroupa

člen

První vztah: 1. 8. 1991 - Poslední vztah: 10. 4. 1995

Dobnerova 11, Olomouc, Česká republika

ing. František Fejt

předseda

První vztah: 1. 8. 1991 - Poslední vztah: 10. 4. 1995

Klicperova 23, Olomouc, Česká republika

Ing. Vlastimil Florián

člen

První vztah: 1. 8. 1991 - Poslední vztah: 10. 4. 1995

Čajkovského 8, Olomouc, Česká republika

Jaroslav Dobrý

člen

První vztah: 1. 8. 1991 - Poslední vztah: 10. 4. 1995

Na vozovce 7, Olomouc, Česká republika

Pavel Lón

člen

První vztah: 1. 8. 1991 - Poslední vztah: 10. 4. 1995

Jižní 25, Olomouc, Česká republika

Jaroslav Václavek

místopředseda

První vztah: 1. 8. 1991 - Poslední vztah: 10. 4. 1995

U kovárny 30, Olomouc, Česká republika

Jan Rábel

člen

První vztah: 1. 8. 1991 - Poslední vztah: 10. 4. 1995

Jižní 25, Olomouc, Česká republika

Jaroslav Hojný

člen

První vztah: 1. 8. 1991 - Poslední vztah: 10. 4. 1995

Wanklova č. 9, Olomouc, Česká republika

Blanka Hrušková

člen

První vztah: 20. 6. 1988 - Poslední vztah: 1. 8. 1991

Pionýrská 24, Olomouc, Česká republika

Marie Rýznarová

člen

První vztah: 20. 6. 1988 - Poslední vztah: 1. 3. 1990

Česká čtvrť 34, Olomouc-Nemilany, Česká republika

Ing. Petr Pavera

předseda

První vztah: 27. 3. 1987 - Poslední vztah: 1. 3. 1990

tř. Osvobození 23, Olomouc, Česká republika

Miroslav Král

člen

První vztah: 13. 10. 1986 - Poslední vztah: 1. 3. 1990

Bělkovice č. 222, Česká republika

Lenka Stehlíková

člen

První vztah: 9. 6. 1986 - Poslední vztah: 20. 6. 1988

Urxova 13, Olomouc, Česká republika

Ing. Petr Pavera

místopředseda

První vztah: 9. 6. 1986 - Poslední vztah: 27. 3. 1987

tř. Osvobození 23, Olomouc, Česká republika

Ing. arch. Luboš Mutňanský

člen

První vztah: 20. 12. 1985 - Poslední vztah: 1. 8. 1991

Synkova 6, Olomouc, Česká republika

JUDr. Hana Hajnová

člen

První vztah: 20. 12. 1985 - Poslední vztah: 16. 6. 1989

Urxova 1, Olomouc, Česká republika

Ing. Petr Pavera

člen

První vztah: 20. 12. 1985 - Poslední vztah: 9. 6. 1986

tř. Osvobození 23, Olomouc, Česká republika

JUDr. Hana Hajnová

člen

První vztah: 16. 5. 1984 - Poslední vztah: 20. 12. 1985

Dlouhá 48, Olomouc, Česká republika

Ing. Metoděj Štěpánek

člen

První vztah: 16. 5. 1984 - Poslední vztah: 1. 8. 1991

Petelinova 2, Olomouc, Česká republika

Ing. Oldřich Truza

místopředseda

První vztah: 16. 5. 1984 - Poslední vztah: 20. 12. 1985

Foerstrova 13, Olomouc, Česká republika

Lenka Zemanová

člen

První vztah: 16. 5. 1984 - Poslední vztah: 9. 6. 1986

Urxova 13, Olomouc, Česká republika

Jaromír Jurka

člen

První vztah: 16. 5. 1984 - Poslední vztah: 20. 6. 1988

Fr. Stupky 2, Olomouc, Česká republika

Jaroslava Zajíčková

člen

První vztah: 12. 1. 1984 - Poslední vztah: 16. 5. 1984

Kmochova 24, Olomouc, Česká republika

Ing. Antonín Kyjovský

člen

První vztah: 22. 2. 1983 - Poslední vztah: 10. 4. 1995

tř. Kosmonautů 13, Olomouc, Česká republika

Ing. arch. Luboš Mutňanský

člen

První vztah: 25. 8. 1982 - Poslední vztah: 20. 12. 1985

J. Lady 1, Olomouc, Česká republika

Jaroslava Medvědová

člen

První vztah: 21. 5. 1981 - Poslední vztah: 12. 1. 1984

Kmochova 24, Olomouc, Česká republika

František Tkadlčík

člen

První vztah: 26. 6. 1980 - Poslední vztah: 22. 2. 1983

Foerstrova 51, Olomouc, Česká republika

Alois Štursa

člen

První vztah: 26. 6. 1980 - Poslední vztah: 16. 5. 1984

I. P. Pavlova 93, Olomouc, Česká republika

Ing. Metoděj Štěpánek

člen

První vztah: 26. 6. 1980 - Poslední vztah: 16. 5. 1984

J. Frágnera 12, Olomouc, Česká republika

Ing. Miroslav Mikulec

člen

První vztah: 26. 6. 1980 - Poslední vztah: 16. 5. 1984

Varšavské nám. 4, Olomouc, Česká republika

Vojtěch Zavadil

člen

První vztah: 26. 6. 1980 - Poslední vztah: 16. 5. 1984

tř. Kosmonautů 17, Olomouc, Česká republika

Miroslav Král

předseda

První vztah: 26. 6. 1980 - Poslední vztah: 13. 10. 1986

Bělkovice č. 222, Česká republika

Zdeněk Vychodil

člen

První vztah: 26. 6. 1980 - Poslední vztah: 25. 8. 1982

Jiříčkova 8, Olomouc, Česká republika

ing. František Fejt

místopředseda

První vztah: 26. 6. 1980 - Poslední vztah: 1. 8. 1991

Klicperova 23, Olomouc, Česká republika

Ing. Libor Divina

člen

První vztah: 26. 6. 1980 - Poslední vztah: 1. 8. 1991

Kmochova 17, Olomouc, Česká republika

Ladislav Sedláček

člen

První vztah: 26. 6. 1980 - Poslední vztah: 1. 8. 1991

Foerstrova 45, Olomouc, Česká republika

Ing. Jan Dohnal

člen

První vztah: 26. 6. 1980 - Poslední vztah: 1. 8. 1991

Jiříčkova č. 2, Olomouc, Česká republika

Ing. Lubomír Pospíšil

člen

První vztah: 26. 6. 1980 - Poslední vztah: 1. 8. 1991

Křižíkova 5, Olomouc, Česká republika

Vít Kopřiva

člen

První vztah: 26. 6. 1980 - Poslední vztah: 10. 4. 1995

Mozartova 39, Olomouc, Česká republika

Marie Čecháková

člen

První vztah: 26. 6. 1980 - Poslední vztah: 10. 4. 1995

tř. Míru 47, Olomouc, Česká republika

Milan Králík

člen

První vztah: 26. 6. 1980 - Poslední vztah: 21. 5. 1981

Jánského 4, Olomouc, Česká republika

Jednání: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní jednání představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího čle na představenstva.

od 24. 10. 2018

Jednání: Devítičlenné představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech.

do 9. 7. 1998 od 9. 7. 1998

Jednání: Devítičlenné představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva.

do 24. 10. 2018 od 9. 7. 1998

Jednání: Dvanáctičlené představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva.

do 9. 7. 1998 od 31. 1. 1994

Oprávnění k jednání a podpisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva a to tím způsobem, že k názvu nebo razítku družstva připojí své podpisy.

do 31. 1. 1994 od 26. 6. 1980

Další vztahy firmy Stavební bytové družstvo Olomouc

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 12. 1992

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 11. 3. 2002
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 5. 1997
Přerušeno od 23. 7. 2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 12. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).