Hlavní navigace

Stavební bytové družstvo Pelhřimov

Firma Stavební bytové družstvo Pelhřimov, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXXXIII 210, Krajský soud v Českých Budějovicích.

Základní údaje o subjektu

IČ:

00222721

Sídlo:

K Silu 1154, Pelhřimov, 393 01

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 1. 1981

DIČ:

CZ00222721

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

25720 Výroba zámků a kování
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43210 Elektrické instalace
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
4334 Sklenářské, malířské a natěračské práce
43910 Pokrývačské práce
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
63 Informační činnosti
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXXXIII 210, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo Pelhřimov od 14. 6. 2006

Obchodní firma

"Stavební bytové družstvo Pelhřimov" do 14. 6. 2006 od 24. 7. 1972

Právní forma

Družstvo od 24. 7. 1972

adresa

K Silu 1154
Pelhřimov 39301 od 4. 11. 2016

adresa

K silu 1154
Pelhřimov do 4. 11. 2016 od 24. 7. 1972

Předmět podnikání

správa a údržba nemovitostí od 31. 8. 2006

realitní činnost od 31. 8. 2006

inženýrská činnost v investiční výstavbě od 31. 8. 2006

zednictví od 31. 8. 2006

vodoinstalatérství, topenářství od 31. 8. 2006

pokrývačství od 31. 8. 2006

montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení od 31. 8. 2006

montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení od 31. 8. 2006

zámečnictví od 31. 8. 2006

malby a nátěry od 31. 8. 2006

automatizované zpracování dat od 31. 8. 2006

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě zboží vyžadujícího zvláštní povolení od 31. 8. 2006

organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor -provádění, popřípadě zajišťování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů -zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebyt. prostor -přidělování bytů, rodinných domků a nebyt. prostor a uzavírání příslušných smluv do 31. 8. 2006 od 28. 6. 1996

provádění, popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizace a rekonstrukce bytů a nebytových prostor popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob -zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob do 31. 8. 2006 od 28. 6. 1996

elektroinstalatérství - malby a nátěry - zámečnictví - pokrývačství - obkladačské práce - vodoinstalatérství - zednictví - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě zboží vyžadujícího zvláštní povolení - automatizované zpracování dat do 31. 8. 2006 od 28. 6. 1996

projektová činnost v investiční výstavbě do 12. 12. 1994 od 20. 5. 1993

silniční motorová doprava ve znění koncesní listiny č.j. ŽÚ-5693/413/PK/92-Sl vydané dne 17.12.1992 okresním živnostenským úřadem v Pelhřimově a rozhodnutí k ní do 26. 2. 1996 od 20. 5. 1993

zabezpečuje výstavbu bytů v dužstevních domech, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům do 28. 6. 1996 od 20. 5. 1993

zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových prostor do vlastnic-í tví jiných osob do 28. 6. 1996 od 20. 5. 1993

přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu do 28. 6. 1996 od 20. 5. 1993

poskytuje popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením a to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby do 28. 6. 1996 od 20. 5. 1993

elektroinstalatérství do 28. 6. 1996 od 20. 5. 1993

malby a nátěry do 28. 6. 1996 od 20. 5. 1993

zámečnictví do 28. 6. 1996 od 20. 5. 1993

pokrývačství do 28. 6. 1996 od 20. 5. 1993

obkladačské práce do 28. 6. 1996 od 20. 5. 1993

vodoinstalatérství do 28. 6. 1996 od 20. 5. 1993

zednictví do 28. 6. 1996 od 20. 5. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě zboží vyžadujícího zvláštní povolení do 28. 6. 1996 od 20. 5. 1993

automatizované zpracování dat do 28. 6. 1996 od 20. 5. 1993

- staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení, do vlastnictví jiných subjektů - přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích a místnosti nesloužící k bydlení, do osobního užívání svým členům, popř. převádí rodinné domky do osobního vlastnictví - provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů - poskytuje, popř. zabezpečuje služby spojené s bydlením - vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva do 20. 5. 1993 od 7. 6. 1991

- činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, rodinných domků, objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení a ostatního majetku družstva - předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením - družstvo zejména: - staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení do osobního užívání svým členům do 20. 5. 1993 od 7. 6. 1991

1. Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením do 7. 6. 1991 od 24. 7. 1972

2. V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: a/ výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení b/ přidělování družstevních bytů , včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví c/ údržba, opravu, rekonstrukce a modernizace bytového majetku a nebytových prostor d/ poskytování služeb spojených s bydlením svým členům e/ poskytování služeb spojených a bydlením za úplatu občanům a organizacím do 7. 6. 1991 od 24. 7. 1972

f/ materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením g/ práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavennosti a ve prospěch zlepšení životního prostředí členů družstva a občanů a to: - přípravnou a projektovou činnost v rozsahu a za podmínek platného oprávnění k projektové činnosti udělené MVT ČSR - investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci v rozsahu a za podmínek platného oprívnění k výkonu inženýrské činnosti udělovaného MVT ČSR do 7. 6. 1991 od 24. 7. 1972

h/ výstavbu, včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vybavennosti, zlepšování životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2 mil. korun ch/ údržbu, opravy a obnovu bytového fondu, technické a občanské vybavennosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu i/ prodej sravebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou do 7. 6. 1991 od 24. 7. 1972

j/ činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu: - autodoprava - výkony strojů a mechanizace včetně přípradného jejich zapůjčování - provádění předeúsaných revizních zkoušek - MTZ - výkony skladového hospodářství k/ činosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva - dodávka tepla a teplé užitkové vody - pronájem nebytových prostor, provoz prádelen, mycích boxů, administrativní práce do 7. 6. 1991 od 24. 7. 1972

l/ zpracovávání předprojektové a projektové dokumentace pro socialistické organizace v rozsahu platného oprávnění k projektové činnosti uděleného MVT ČSR m/ provádění poradenské činnosti pro stavebníky rodinných domků - investorskou a inženýrskou činnost - obstarávaní předprojektové a projektové dokumentace - technickou pomoc - obstarávání dopravy, materiálu a výrobků - provádění stavebních prací HSV a PSV - zapůjčování stavebních mechanismů do 7. 6. 1991 od 24. 7. 1972

o/ poskytování pomoci a služeb formou administrativních prací, případně při strojovém zpracování podkladů jiným sociaslistickým organizacím do 7. 6. 1991 od 24. 7. 1972

3. Ke splnění svých úkolů družstvo organizuje politickovýchovnou práci, sou stavně pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. do 7. 6. 1991 od 24. 7. 1972

Ostatní skutečnosti

Dne 19.7.2017 bylo na základě zástavní smlouvy na družstevní podíl uzavřené mezi Zemědělským družstvem vlastníků Martinice u Dolních Kralovic se sídlem Martinice, obec Dolní Kralovice, č.p. 47, okr. Benešov, IČ : 463 52 384 jako zástavním věřitelem a Mon ikou Hlaváčovou, nar. 31.3.1994, trvale bytem Kaliště 11, PSČ 394 51 jako zástavním dlužníkem zřízeno zástavní právo k družstevnímu podílu ve Stavebním bytovém družstvu Pelhřimov, s nímž je spojeno právo nájmu k družstevnímu bytu č. 5 o celkové podlahové ploše 61,85 m2, nacházejícím se ve 4. nadzemním podlaží budovy č.p. 11 v obci Kaliště, včetně příslušenství náležejícího k družstevnímu bytu. Toto zástavní právo bylo zřízeno pro pohledávku ve výši 600.000,-Kč s příslušenstvím ve prospěch Zemědělského dru žstva vlastníků Martinice u Dolních Kralovic se sídlem Martinice, obec Dolní Kralovice, č.p. 47, okr. Benešov, IČ : 463 52 384. Představenstvo Stavebního bytového družstva Pelhřimov udělilo souhlas s touto zástavou družstevního podílu na své mimořádné sc hůzi, konané dne 14.7.2017 (usnesení č. 117/2017). Zástavní právo k družstevnímu podílu vzniká zápisem do obchodního rejstříku. od 28. 8. 2017

Družstvo vzniklo usnesením ustavující členské schůze ze dne 28.12.1971. Souhlas ku vzniku byl udělen podle § 89 zák. č. 109/64 Sb. Českým svazem bytových družstev Jihočeským krajským výborem v Č. Budějovicích rozhodnutím ze dne 4.7.1972 č.j. 89/02/3. od 4. 11. 2016

Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 4.5.1973 a rozhodnutí JKV ČSBD v Č. Budějovicích ze dne 9.11.1973 a 10.1.1974 byla sloučena do tohoto, jako družstva přejímajícího: 1/ SBDO Vyskytná 2/ SBDO Božejov 3/ SBDO Horní Cerekev 4/ SBDO Červená Řečice Veškerá práva, majetek a povinnosti přecházejí dnem sloučení na družstvo slučující. od 4. 11. 2016

Podle usnesení představenstva ČSBD Praha z 18.9.1974 a přípisu téhož orgánu ze 4.10.1974 č.j. 391/42/74-Dr.Ch/Pet., jímž bylo zamítnuto odvolání SBDO v Černovicích ze dne 10.2.1973 proti rozhodnutí JKV ČSBD č.j. 2402/2.732/ 42/04/325 bylo sloučeno Okresní bytové družstvo uživatelů Pelhřimov jako družstvo slučující se SBDO v Černovicích jako družstvem slučovaným. Veškerá práva, majetek a závazky přešly na slučující družstvo. od 4. 11. 2016

Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 31.10.1975 schválené rozhodnutím JKV ČSDB Č. Budějovice ze 13.11.1975 byla sloučena do tohoto, jako družstva přejímajícího:Stavební bytové družstvo občanů Lukavec Stavební bytové družstvo zaměstnanců knoflíkářské ho průmyslu Žirovnice Stavební bytové družstvo v Počátkách. Veškerá práva, majetek a povinnosti přecházejí dnem 1.1.1976 na družstvo přejímající. od 4. 11. 2016

Podle usnesení shromáždění delegátů OSBD Pelhřimov ze dne 11.11.1977 a shromáždění delegátů SBD Pelhřimov ze dne 9.11.1977 bylo ku dni 1.1.1978 sloučeno OSBD Pelhřimov jako družstvo slučující se SBD Pelhřimov, jako družstvem slučovaným. Veškerá práva, majetek a závazky přešly na slučující družstvo. od 4. 11. 2016

Podle usnesení shromáždění delegátů OSBD Pelhřimov ze dne 17.4.1980 a rozhodnutí JKV ČSBD České Budějovice ze dne 16.12.1980, č.j. 1062/80-101/ Pe slučuje se ku dni 1.1.1981OSBD Pelhřimov jako družstvo slučující se 1/ SBD Humpolec 2/ SBD Kamenice nad Lipou 3/ SBD Pacov 4/ Okresním výstavbovým bytovým družstvem Pelhřimov jako družstvy slučovanými. Veškerá práva, majetek a povinnosti přešly na OSBD Pelhřimov. od 4. 11. 2016

Shromáždění delegátů SBD Plehřimov se uskutečnilo dne 18.5.2006. Jedním z bodů programu byly i volby představenstva a KK. Všichni stávající členové představenstva byli opětovně do představenstva zvoleni. Do funkcí předsedy, 1. a 2. místopředsedy byli opět ovně zvoleni členové představenstva, kteří jsou zapsai v OR. do 13. 6. 2014 od 14. 6. 2006

Družstvo se řídí novými stanovami upravenými podle zákona č. 176/90 Sb. a schválenými výročním shromážděním delegátů konaným dne 11. dubna 1991. Uhrazovací povinnost: za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva, vykázanou v roční účetní uzávěrce, ručí členové , kteří do konce roku, v němž ztráta vznikla, nesplatili členský podíl do výše základního členského vkladu, ostatní členové do výše zůstatkové hodnoty členských podílů, nejméně však částkou 3. 000,- Kčs. Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit do konce roku, následujícího po roce, v němž ztráta vznikla do 20. 5. 1993 od 7. 6. 1991

Podle usnesení shromáždění delegátů OSBD Pelhřimov ze dne 17.4.1980 a rozhodnutí JKV ČSBD České Budějovice ze dne 16.12.1980, č.j. 1062/80-101/ Pe slučuje se ku dni 1.1.1981 OSBD Pelhřimov jako družstvo slučující se 1/ SBD Humpolec 2/ SBD Kamenice nad Lipou 3/ SBD Pacov 4/ Okresním výstavbovým bytovým družstvem Pelhřimov jako družstvy slučovanými. Veškerá práva, majetek a povinnosti přešly na OSBD Pelhřimov. do 4. 11. 2016 od 31. 12. 1980

Podle usnesení shromáždění delegátů OSBD Pelhřimov ze dne 11.11.1977 a shromáždění delegátů SBD Pelhřimov ze dne 9.11.1977 bylo ku dni 1.1.1978 sloučeno OSBD Pelhřimov jako družstvo slučující se SBD Pelhřimov, jako družstvem slučovaným. Veškerá práva, majetek a závazky přešly na slučující družstvo. do 4. 11. 2016 od 8. 2. 1978

Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 31.10.1975 schválené rozhodnutím JKV ČSDB Č. Budějovice ze 13.11.1975 byla sloučena do tohoto, jako družstva přejímajícího: Stavební bytové družstvo občanů Lukavec Stavební bytové družstvo zaměstnanců knoflíkářského průmyslu Žirovnice Stavební bytové družstvo v Počátkách. Veškerá práva, majetek a povinnosti přecházejí dnem 1.1.1976 na družstvo přejímající. do 4. 11. 2016 od 26. 4. 1976

Podle usnesení představenstva ČSBD Praha z 18.9.1974 a přípisu téhož orgánu ze 4.10.1974 č.j. 391/42/74-Dr.Ch/Pet., jímž bylo zamítnuto odvolání SBDO v Černovicích ze dne 10.2.1973 proti rozhodnutí JKV ČSBD č.j. 2402/2.732/ 42/04/325 bylo sloučeno Okresní bytové družstvo uživatelů Pelhřimov jako družstvo slučující se SBDO v Černovicích jako družstvem slučovaným. Veškerá práva, majetek a závazky přešly na slučující družstvo. do 4. 11. 2016 od 15. 11. 1974

Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 4.5.1973 a rozhodnutí JKV ČSBD v Č. Budějovicích ze dne 9.11.1973 a 10.1.1974 byla sloučena do tohoto, jako družstva přejímajícího: 1/ SBDO Vyskytná 2/ SBDO Božejov 3/ SBDO Horní Cerekev 4/ SBDO Červená Řečice Veškerá práva, majetek a povinnosti přecházejí dnem sloučení na družstvo slučující. do 4. 11. 2016 od 3. 6. 1974

Družstvo se řídí stanovami schválenými II. zasedáním delegátů dne 15.12.1988 a to s účinností od 1.1.1989. Podpisování: Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda /místopředseda/ a další člen představenstva. Uhrazovací povinnost: Člen družstva je povinnen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření celého bytového střediska bytového hospodářství v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. do 7. 6. 1991 od 24. 7. 1972

Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,- Kčs v jednom roce. Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,- Kčs. do 7. 6. 1991 od 24. 7. 1972

Způsob podepisování: právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma podepisuje předseda /místopředseda/ a další člen představenstva. do 20. 5. 1993 od 24. 7. 1972

Družstvo vzniklo usnesením ustavující členské schůze ze dne 28.12.1971. Souhlas ku vzniku byl udělen podle § 89 zák. č. 109/64 Sb. Českým svazem bytových družstev Jihočeským krajským výborem v Č. Budějovicích rozhodnutím ze dne 4.7.1972 č.j. 89/02/3. do 4. 11. 2016 od 24. 7. 1972

Statutární orgán

9 fyzických osob

Karel Pařízek

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2016

sídliště Míru 1055, Pacov, 395 01, Česká republika

Jaroslav Zrebný

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2016

vznik funkce: 9. 6. 2016

Do Polí 2473, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Kahoun

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2016

Černov 39, 393 01, Česká republika

Ing. Jiří Matiášek

předseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2016

vznik funkce: 9. 6. 2016

Táborská 1874, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Jiří Vališ

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2016

Na Rybníčku 1318, Humpolec, 396 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Strachota

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2016

Senožaty 239, 394 56, Česká republika

Ludmila Příhodová

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2016

Na Rybníčku 1320, Humpolec, 396 01, Česká republika

Ing. Michal Vilímek

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2016

vznik funkce: 9. 6. 2016

Husova 771, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Jaroslava Soukupová

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2016

Dolnokubínská 1442, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Karel Pařízek

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2015 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

sídliště Míru 1055, Pacov, 395 01, Česká republika

Karel Pařízek

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2015 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

sídliště Míru 1055, Pacov, 395 01, Česká republika

Ing. Jiří Matiášek

předseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2015 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

vznik funkce: 9. 6. 2011

zánik funkce: 9. 6. 2016

Táborská 1874, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Jiří Matiášek

předseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2015 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

vznik funkce: 9. 6. 2011

zánik funkce: 9. 6. 2016

Táborská 1874, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Strachota

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2012 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 23. 7. 2012

zánik členství: 9. 6. 2016

Senožaty 239, 394 56, Česká republika

Ing. Jaroslav Strachota

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2012 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 23. 7. 2012

zánik členství: 9. 6. 2016

Senožaty 239, 394 56, Česká republika

Ing. Zdeněk Kahoun

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

Horní Cerekev 39, 394 03, Česká republika

Ing. Zdeněk Kahoun

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

Horní Cerekev 39, 394 03, Česká republika

Jaroslav Zrebný

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

vznik funkce: 9. 6. 2011

zánik funkce: 9. 6. 2016

Sadová 1105, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Jaroslav Zrebný

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

vznik funkce: 9. 6. 2011

zánik funkce: 9. 6. 2016

Sadová 1105, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ludmila Příhodová

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

Na Rybníčku 1320, Humpolec, 396 01, Česká republika

Ludmila Příhodová

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

Na Rybníčku 1320, Humpolec, 396 01, Česká republika

Ing. Michal Vilímek

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

vznik funkce: 9. 6. 2011

zánik funkce: 9. 6. 2016

Husova 771, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Michal Vilímek

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

vznik funkce: 9. 6. 2011

zánik funkce: 9. 6. 2016

Husova 771, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Miloslav Podoba

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

Žižkova 41, Humpolec, 396 01, Česká republika

Miloslav Podoba

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

Žižkova 41, Humpolec, 396 01, Česká republika

Mgr. Jaroslava Soukupová

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

Dolnokubínská 1442, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Karel Pařízek

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 3. 10. 2015

vznik členství: 9. 6. 2011

sídliště Míru 1055, Pacov, 395 01, Česká republika

František Hezina

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 29. 11. 2012

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik funkce: 22. 7. 2012

Sídliště 580, Počátky, 394 64, Česká republika

Mgr. Jaroslava Soukupová

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

Dolnokubínská 1442, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Jiří Matiášek

předseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2011 - Poslední vztah: 16. 8. 2015

vznik členství: 9. 6. 2011

vznik funkce: 9. 6. 2011

Táborská 1874, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Jaroslava Soukupová

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2004 - Poslední vztah: 30. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2011

Dolnokubínská 1442, Pelhřimov, Česká republika

Ing. Jiří Matiášek

II. místopředseda představenstva

První vztah: 12. 11. 2004 - Poslední vztah: 30. 6. 2011

vznik členství: 11. 5. 2000

zánik členství: 9. 6. 2011

zánik funkce: 9. 6. 2011

Táborská 1874, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Ladislav Rousek

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2001 - Poslední vztah: 12. 11. 2004

vznik členství: 12. 4. 1990

Dolnokubínská 1446, Pelhřimov, Česká republika

Další vztah k této osobě

František Hezina

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2001 - Poslední vztah: 30. 6. 2011

vznik členství: 22. 5. 2001

zánik členství: 9. 6. 2011

Sídliště 580, Počátky, Česká republika

Ing. Jiří Matiášek

II. místopředseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2001 - Poslední vztah: 12. 11. 2004

vznik členství: 11. 5. 2000

Osvobození 1874, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Jiří Matiášek

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2000 - Poslední vztah: 12. 9. 2001

Osvobození 1874, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ladislav Plášil

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 1996 - Poslední vztah: 30. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2011

Černovice 259, Česká republika

Jan Maděra

člen

První vztah: 28. 6. 1996 - Poslední vztah: 30. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2011

Máchova 16, Humpolec, Česká republika

Karel Pařízek

člen

První vztah: 28. 6. 1996 - Poslední vztah: 30. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2011

sídliště Míru 1055, Pacov, Česká republika

Jaroslav Kalina

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 1994 - Poslední vztah: 28. 6. 1996

Myslíkova 764, Pacov, Česká republika

Jaroslav Zrebný

předseda představenstva

První vztah: 12. 9. 1991 - Poslední vztah: 30. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2011

zánik funkce: 9. 6. 2011

Sadová 1105, Pelhřimov, Česká republika

Ing. Miroslav Březina

nemá

První vztah: 7. 6. 1991 - Poslední vztah: 28. 6. 1996

Pod Floriánem 1385, Pelhřimov, Česká republika

Drahoslav David

I. místopředseda

První vztah: 7. 6. 1991 - Poslední vztah: 30. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2011

zánik funkce: 9. 6. 2011

Pod Floriánem 1389, Pelhřimov, Česká republika

Ing. Ladislav Rousek

II. místopředseda

První vztah: 7. 6. 1991 - Poslední vztah: 12. 9. 2001

Dolnokubínská 1146, Pelhřimov, Česká republika

Jarmila Přibylová

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 1991 - Poslední vztah: 12. 9. 2001

Lipárky 533, Počátky, Česká republika

František Zmeškal

1. místopředseda

První vztah: 10. 5. 1990 - Poslední vztah: 7. 6. 1991

Pod Floriánem 1390, Pelhřimov, Česká republika

Libuše Brounková

nemá

První vztah: 10. 5. 1990 - Poslední vztah: 7. 6. 1991

Kamenice nad Lipou 592, Česká republika

František Hezina

nemá

První vztah: 10. 5. 1990 - Poslední vztah: 7. 6. 1991

Počátky 580, Česká republika

ing. Ladislav Rousek

nemá

První vztah: 10. 5. 1990 - Poslední vztah: 7. 6. 1991

Dolnokubínská 1146, Pelhřimov, Česká republika

Jiří Plášil

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 1990 - Poslední vztah: 2. 8. 2000

Friedova 1015, Pelhřimov, Česká republika

František Musil

nemá

První vztah: 10. 5. 1990 - Poslední vztah: 12. 12. 1994

sídl. Míru 801, Pacov, Česká republika

ing. Čestmír Peřina

nemá

První vztah: 10. 5. 1990 - Poslední vztah: 28. 6. 1996

Žirovnice 595, Česká republika

Jaroslav Sýkora

nemá

První vztah: 10. 5. 1990 - Poslední vztah: 28. 6. 1996

Na rybníčku 1320, Humpolec, Česká republika

František Kalaš

nemá

První vztah: 10. 5. 1990 - Poslední vztah: 28. 6. 1996

Smetanova 46, Humpolec, Česká republika

Jaromír Jeněk

nemá

První vztah: 18. 8. 1988 - Poslední vztah: 7. 6. 1991

Žitná 1705, Pelhřimov, Česká republika

ing. Josef Beran

nemá

První vztah: 1. 6. 1984 - Poslední vztah: 20. 5. 1993

Sdružená 1685, Pelhřimov, Česká republika

Jaroslav Princ

Místopředseda

První vztah: 22. 5. 1981 - Poslední vztah: 7. 6. 1991

Sídl. Míru 797, Pacov, Česká republika

Miloslav Podoba

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 1981 - Poslední vztah: 30. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2011

Žižkova 41, Humpolec, Česká republika

Jaroslav Princ

nemá

První vztah: 22. 5. 1981 - Poslední vztah: 20. 5. 1993

Sídliště Míru 797, Pacov, Česká republika

Bohumír Hlom

nemá

První vztah: 22. 5. 1981 - Poslední vztah: 7. 6. 1991

Kamenice n/Lipou 541, Česká republika

Jaroslav Zrebný

nemá

První vztah: 8. 2. 1978 - Poslední vztah: 12. 9. 1991

Sadová 1105, Pelhřimov, Česká republika

Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Jménem představenstva jedná navenek předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další člen představenstva.

od 20. 5. 1993

Další vztahy firmy Stavební bytové družstvo Pelhřimov

13 fyzických osob

Václav Čech

předseda kontrolní komise

První vztah: 9. 1. 2019

vznik členství: 9. 6. 2016

vznik funkce: 9. 6. 2016

Veselý Žďár 117, 580 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jana Šticová

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2016

Táborská 1874, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Jana Šticová

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2016

Táborská 1874, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

František Barták

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2016

Sídliště 580, Počátky, 394 64, Česká republika

František Barták

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2016

Sídliště 580, Počátky, 394 64, Česká republika

Václav Čech

předseda kontrolní komise

První vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2016

vznik funkce: 9. 6. 2016

Družstevní 1242, Humpolec, 396 01, Česká republika

Marie Jakubeová

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2016

vznik funkce: 9. 6. 2016

Táborská 1790, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Marie Jakubeová

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2016

vznik funkce: 9. 6. 2016

Táborská 1790, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Marie Jakubeová

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 13. 6. 2014

vznik členství: 9. 6. 2011

vznik funkce: 9. 6. 2011

Táborská 1790, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

František Barták

člen kontrolní komise

První vztah: 13. 6. 2014

vznik členství: 9. 6. 2011

Sídliště 580, Počátky, 394 64, Česká republika

Jiří Vališ

člen kontrolní komise

První vztah: 13. 6. 2014

vznik členství: 9. 6. 2011

Na Rybníčku 1318, Humpolec, 396 01, Česká republika

Josef Soukup

člen kontrolní komise

První vztah: 13. 6. 2014

vznik členství: 9. 6. 2011

Sadová 1102, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Václav Čech

předseda kontrolní komise

První vztah: 13. 6. 2014

vznik členství: 9. 6. 2011

vznik funkce: 9. 6. 2011

Družstevní 1242, Humpolec, 396 01, Česká republika

Historické vztahy

Václav Čech

předseda kontrolní komise

První vztah: 4. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 1. 2019

vznik členství: 9. 6. 2016

vznik funkce: 9. 6. 2016

Družstevní 1242, Humpolec, 396 01, Česká republika

Josef Soukup

člen kontrolní komise

První vztah: 13. 6. 2014 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

Sadová 1102, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

František Barták

člen kontrolní komise

První vztah: 13. 6. 2014 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

Sídliště 580, Počátky, 394 64, Česká republika

František Barták

člen kontrolní komise

První vztah: 13. 6. 2014 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

Sídliště 580, Počátky, 394 64, Česká republika

Václav Čech

předseda kontrolní komise

První vztah: 13. 6. 2014 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

vznik funkce: 9. 6. 2011

zánik funkce: 9. 6. 2016

Družstevní 1242, Humpolec, 396 01, Česká republika

Václav Čech

předseda kontrolní komise

První vztah: 13. 6. 2014 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

vznik funkce: 9. 6. 2011

zánik funkce: 9. 6. 2016

Družstevní 1242, Humpolec, 396 01, Česká republika

Marie Jakubeová

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 13. 6. 2014 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

vznik funkce: 9. 6. 2011

zánik funkce: 9. 6. 2016

Táborská 1790, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Marie Jakubeová

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 13. 6. 2014 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

vznik funkce: 9. 6. 2011

zánik funkce: 9. 6. 2016

Táborská 1790, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Jiří Vališ

člen kontrolní komise

První vztah: 13. 6. 2014 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

Na Rybníčku 1318, Humpolec, 396 01, Česká republika

Jiří Vališ

člen kontrolní komise

První vztah: 13. 6. 2014 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

Na Rybníčku 1318, Humpolec, 396 01, Česká republika

Josef Soukup

člen kontrolní komise

První vztah: 13. 6. 2014 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 9. 6. 2016

Sadová 1102, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 12. 1992

Živnosti

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 21. 10. 1998
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 12. 1992
Pokrývačství, tesařství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 1992
Malířství, natěračství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 1992
Zednictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 1992
Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 1992
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 1992
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).