Hlavní navigace

Stavební bytové družstvo Praha

Firma Stavební bytové družstvo Praha, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXCVIII 22, Městský soud v Praze.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00034592

Sídlo:

Střelničná 1861/8A, Praha Kobylisy, 182 00

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 1. 1981

DIČ:

CZ00034592

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXCVIII 22, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo zaměstnanců n.p. ČKD Praha od 8. 6. 1959

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo Praha od 10. 7. 2002

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo pro Prahu 9 do 10. 7. 2002 od 29. 1. 1993

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo ČKD Praha do 29. 1. 1993 od 17. 4. 1980

Právní forma

Družstvo od 8. 6. 1959

adresa

Střelničná 1861/8a
Praha 18200 od 9. 2. 2015

adresa

Střížkovská 1/29a
Praha 8 do 9. 2. 2015 od 29. 10. 1996

adresa

Střížkovská 1
Praha 8 do 29. 10. 1996 od 31. 12. 1991

adresa

Jablonecká 421
Praha 9 do 31. 12. 1991 od 4. 6. 1990

adresa

U Kolbenky 159
Praha 9-Vysočany do 4. 6. 1990 od 8. 6. 1959

Předmět podnikání

správa a údržba nemovitostí od 10. 7. 2002

inženýrská činnost v investiční výstavbě od 10. 7. 2002

zprostředkování obchodu od 10. 7. 2002

specializovaný maloobchod od 10. 7. 2002

realitní činnost od 10. 7. 2002

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců od 10. 7. 2002

činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury od 10. 7. 2002

zprostředkování služeb od 10. 7. 2002

činnost účetních poradců, vedení účetnictví od 10. 7. 2002

organizační zajištění správy bytových a nebytových prostor do 10. 7. 2002 od 13. 6. 2000

zprostředkovatelská činnost v oblasti bytové a občanské výstavby do 13. 6. 2000 od 29. 1. 1993

oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení do 13. 6. 2000 od 29. 1. 1993

vodoinstalatérství do 13. 6. 2000 od 29. 1. 1993

plynoinstalatérství do 13. 6. 2000 od 29. 1. 1993

podlahářství (kladení podlahovin) do 13. 6. 2000 od 29. 1. 1993

zámečnictví do 13. 6. 2000 od 29. 1. 1993

truhlářství do 13. 6. 2000 od 29. 1. 1993

Družstvo zejména: do 29. 1. 1993 od 31. 12. 1991

a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení do osobního užívání svým členům do 29. 1. 1993 od 31. 12. 1991

b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do vlastnictví jiných subjektů do 29. 1. 1993 od 31. 12. 1991

c) přiděluje družstevní byty včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popř. převádí rodinné domky do osobního vlastnictví do 29. 1. 1993 od 31. 12. 1991

d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů do 29. 1. 1993 od 31. 12. 1991

e) poskytuje, popř. zabezpečuje služby spojené s bydlením do 29. 1. 1993 od 31. 12. 1991

f) zabezpečuje materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením do 29. 1. 1993 od 31. 12. 1991

g) zabezpečuje přípravu staveniště včetně technického vybavení a terénních úprav výstavby, inženýrských sítí a další práce spojené s přípravou výstavby bytového a nebytového fondu - přípravnou projektovou činnost -investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci do 29. 1. 1993 od 31. 12. 1991

h) provozuje autodopravu pro právnické a fyzické osoby do 29. 1. 1993 od 31. 12. 1991

i) provádí výkony stavebními mechanismy, případně je zapůjčuje jiným právnickým a fyzickým osobám do 29. 1. 1993 od 31. 12. 1991

j) provádí údržbu a opravy bytového fondu a nebytového fondu pro právnické a fyzické osoby do 29. 1. 1993 od 31. 12. 1991

k) zajišťuje investorsko-inženýrskou činnost pro výstavbu technicko-občanské vybavenosti včetně poskytování služeb do 29. 1. 1993 od 31. 12. 1991

l) provádí výrobu stavebních dílů do 29. 1. 1993 od 31. 12. 1991

m) provádí obchodně technickou činnost pro právnické a fyzické osoby v tuzemsku do 29. 1. 1993 od 31. 12. 1991

n) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva do 29. 1. 1993 od 31. 12. 1991

o) přenechává do užívání nebytové prostory právnickým a fyzickým osobám do 29. 1. 1993 od 31. 12. 1991

Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. do 29. 1. 1993 od 31. 12. 1991

realizace obchodně technické činnosti a obchodně technických služeb pro obyvatelstvo a organizace v tuzemsku do 31. 12. 1991 od 23. 6. 1989

a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do 31. 12. 1991 od 17. 3. 1989

b) přidělování bytů v družstevních domech, rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví do 31. 12. 1991 od 17. 3. 1989

c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor do 31. 12. 1991 od 17. 3. 1989

d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům do 31. 12. 1991 od 17. 3. 1989

e) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům a organizacím do 31. 12. 1991 od 17. 3. 1989

f) materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením do 31. 12. 1991 od 17. 3. 1989

g) přípravu staveniště včetně technického vybavení a terénních úprav výstavby inženýrských sítí a další práce spojené s přípravou výstavby bytového a nebytového fondu - přípravnou - projektovou činnost - investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci do 31. 12. 1991 od 17. 3. 1989

h) provozování autodopravy pro socialistické organizace prostřednictvím Pražského dopravního střediska do 31. 12. 1991 od 17. 3. 1989

i) provádění výkonů stavebnímy mechanismy, případně jejich zapůjčování jiným socialistickým organizacím do 31. 12. 1991 od 17. 3. 1989

j) údržby a opravy nebytového fondu socialistických organizací a provádění údržby a oprav bytového fondu pro jiné socialistické a jiné organizace do 31. 12. 1991 od 17. 3. 1989

k) investorsko-inženýrskou činnost pro výstavbu technicko-občanské vybavenosti včetně poskytování služeb do 31. 12. 1991 od 17. 3. 1989

l) výrobu stavebních dílů do 31. 12. 1991 od 17. 3. 1989

m) organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování s polečenské funkce družstva a socialistické demokracie do 31. 12. 1991 od 17. 3. 1989

V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: do 31. 12. 1991 od 17. 3. 1989

údržba a oprava nebytového fondu socialistických organizací do 17. 3. 1989 od 29. 11. 1984

provádění údržby a oprav bytového fondu pro jiné socialistické organizace do 17. 3. 1989 od 2. 12. 1980

provozování autodopravy pro jiné socialistické organizace prostřednictvím Pražského dopravního střediska do 17. 3. 1989 od 2. 12. 1980

provádění výkonů stavebními mechanismy, případně jejich zapůjčování jiným socialistickým organizacím do 17. 3. 1989 od 2. 12. 1980

Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním, Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveniště včetně technického vybavení, terénních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo začít s výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. . do 17. 3. 1989 od 29. 12. 1975

Družstvo provádí výstavbu bytů pro členy, výstavbu vestavěných nebytových zařízení, výstavbu garáží pro členy, zajišťuje jejich správu a údržbu a poskytování služeb s užíváním bytu a nebytových zařízení spojených . do 29. 12. 1975 od 31. 12. 1970

. do 31. 12. 1970 od 8. 6. 1959

Ostatní skutečnosti

Družstvo je právním nástupcem Stavebního bytového družstva pro Prahu 9, Praha 8, Střížkovská 1, dříve Stavebního bytového družstva ČKD Praha , Praha 8, Střížkovská 1, dřívějšího SBD ČKD Praha, Jablonecká 421, Praha 9 ( původně SBD zaměstnanců n.p. ČKD Praha, Praha 9, Vysočany, U Kolbenky 159) od 25. 1. 2003

Družstvo je právním nástupcem Stavebního bytového družstva ČKD Praha, Praha 8, Střížkovská 1, dřívějšího SBD ČKD Praha, Jablonecká 421, Praha 9 (původně SBD zaměstnanců n.p. ČKD Praha, Praha 9-Vysočany, U Kolbenky 159). do 25. 1. 2003 od 29. 10. 1996

Usnesením členských schůzí delegátů družstva, konaných dne 25.5.1993, 16.12.1993 a 9.6.1994 byly přijaty změny stanov družstva, a to v čl. 8, 9, 45, 53, 94. od 9. 2. 1995

Usnesením shromáždění delegátů konané dne 19.11.1992 byly přijaty nové stanovy družstva. od 29. 1. 1993

Představenstvo se skládá ze 7-13 členů. od 29. 1. 1993

Usnesením shromáždění delegátů konané dne 18.4.1991 byly přijaty nové stanovy. od 31. 12. 1991

Usnesením shromáždění delegátů SBD ČKD Praha ze dne 26.4.1990 byla přijata změna čl.1 stanov družstva. od 4. 6. 1990

Usnesením shromáždění delegátů konané dne 30.11.1989 byly přijaty změny čl.9 písm.e) odst.2,49 písm.e) stanov. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 21. 2. 1990

Usnesením shromáždění delegátů družstva konané dne 25.5.1989 byla schválena změna čl.3 odst.2 stanov družstva. od 23. 6. 1989

Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 12.12.1988 byly přijaty nové stanovy družstva s účinností k 1.1.1989. od 17. 3. 1989

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 17. 3. 1989

Ručení: 1. Člen družstva je povinen podílet se na úhradě celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši stanovené představenstvem. 2. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,- Kčs v jednom roce. 3.Za likvidační schodek ručí člen do výše 3000,- Kčs. do 29. 1. 1993 od 17. 3. 1989

Představenstvo se skládá ze 7-15 členů. do 29. 1. 1993 od 17. 3. 1989

Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 8.11.1984 byl přijat doplněk čl.6 stanov schválený opatřením předsedy Českého svazu bytových družstev v Praze č.3/83. od 29. 11. 1984

Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 17.5.1979 byl přijat doplněk stanov čl.6 schválený Českým svazem bytových družstev v Praze dne 23.5.1979 čj. 2667/31/79-Ně/Ří. od 2. 12. 1980

Usnesením shromáždění delegátů konaného 17.5.1979 se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 27.6.1969 čj.MV ČSBD/79/101 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst.1 hosp.zák.č.109/64 Sb. ke dni 30.6.1979 družstvo: Stavební bytové družstvo Rovnost se sídlem Praha 9, Lihovarská 1264/13 jako družstvo přejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo ČKD Praha se sídlem Praha 9-Vysočanym U Kolbenky čp.159 jako družstvem přejímajícím. od 21. 5. 1980

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 23.11.1978 byla přijata změna čl.1 odst.1 stanov družstva schválená Městským výborem Českého svazu bytových družstev v Praze dne 21.6.1979 čj.MV ČSBD /79/101/Dr.Ko 2530. od 17. 4. 1980

Usnesením shromáždění delegátů ze dne 4.12.1975 byly přijaty nové stanovy typu "B", schválené Městským výborem Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 16.12.1975 čj. MV ČSBD/1975-Dr.Ko. Stanovy jsou pro družstvo platné od 16.12.1975. od 29. 12. 1975

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 29. 12. 1975

Ručení: Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních členských vklad. Ostatní členové ručí do výše zůstatkových hodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. do 17. 3. 1989 od 29. 12. 1975

Představenstvo má 5-15 členů. do 17. 3. 1989 od 29. 12. 1975

Usnesením shromáždění delegátů konané dne 19.12.1974 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 20.10.1975 čj.9562/75/R sloučilo se beznlikvidace podle § 91 odst.1 hosp.zák.č.109/64 Sb. ke dni 1.11.1975 družstvo: Stavební bytové družstvo zaměstnanců n.p. Tesla, závody Julia Fučíka se sídlem Praha 9-Hloubětín, Poděbradská 186 jako družstvo přejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo zaměstnanců n.p.ČKD se sídlem Praha 9-Vysočany, U Kolbenky 159 jako družstvem přejímajícícm. od 6. 11. 1975

Usnesením shromáždění delegátů konané dne 19.12.1974 ve smyslu dohody a se souihlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 20.10.1975 čj.9561/75/R sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst.1 hosp.zák.č.109/64 Sb. ke dni 1.11.1975 družstvo: Stavební bytové družstvo zaměstnanců AZKG n.p. v Praze-Vysočanech se sídlem Praha 9-Vysočany, Fučíkova 616 jako družstvo přejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo zaměstnanců n.p. ČKD Praha se sídlem Praha 9-Vysočany, U Kolbenky 159 jako družstvem přejímajícím. od 5. 11. 1975

Usnesením shromáždění delegátů konaném dne 19.12.1974 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 16.6.1975 čj.8272/75/R sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst.1 hosp.zák.č.109/64 Sb. ke dni 1.7.1975 družstvo: Stavební bytové družstvo pracovníků ČSD Běchovice, Praha 9-Kyje, Lehovec 844 jako družstvo přejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo zaměstnanců n.p. ČKD Praha 9-Vysočany, U Kolbenky č.159 jako družstvem přejímajícícm. od 3. 7. 1975

Usnesením shromáždění delegátů konaném dne 19.12.1974 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 30.11.1974 čj.4623/74 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst.1 hosp.zák.č.109/64 Sb. ke dni 1.4.1975 družstvo: Stavební bytové družstvo občanů čís.5 se sídlem Praha 9, Poděbradská 576 jako družstvo přejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo zaměstnanců n.p. ČKD Praha se sídlem Praha 9-Vysočany, U Kolbenky čp.159 jako družstvem přejímajícím. od 9. 4. 1975

Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 19.12.1974 ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazu bytových družstev v Praze ze dne 30.11.1974 čj.4622/74 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst.1) hos.zák.č.109/64 Sb. ke dni 1.1.1975 družstvo: Stavební bytové družstvo občanů v Kyjích u Prahy se sídlem Kyje u Prahy jako družstvo přejímané s družstvem tímto jako družstvem přejímajícícm. od 2. 1. 1975

Usnesením členské schůze ze dne 12.10.1964 byly přijaty nové typové stanovy družstva dle vlád.usn.277/64. od 11. 3. 1965

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 11. 3. 1965

Členové ručí částkou rovnající se nejvýše desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. do 29. 12. 1975 od 11. 3. 1965

Usnesením členské schůze ze dne 23.9.1963 byly změněny, resp. doplněny články 4, 12, 13, 15, 18, 29, 34 a 43 stanov družstva. od 25. 5. 1964

Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 25. 5. 1964

Představenstvo má 3-15 členů. do 29. 12. 1975 od 25. 5. 1964

Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím rady ONV v Praze 9 ze dne 2.června 1959 čj.Ra/924. od 8. 6. 1959

Usnesením ustavující členské schůze byly dne 4.6.1959 přijaty stanovy družstva. od 8. 6. 1959

Představenstvo má 11 členů. do 25. 5. 1964 od 8. 6. 1959

Členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetině členského podílu. do 11. 3. 1965 od 8. 6. 1959

Statutární orgán

7 fyzických osob

Jaromír Jirman

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 8. 6. 2020

Kpt. Stránského 992/12, Praha, 198 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Brožek

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 8. 6. 2020

vznik funkce: 8. 6. 2020

Ostravská 635, Praha, 199 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Sobotka

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 8. 6. 2020

Kuttelwascherova 928/15, Praha, 198 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Mezenský

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 8. 6. 2020

Fejfarova 919/15, Praha, 198 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Štorek

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 8. 6. 2020

Doležalova 1056/25, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Bednář

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 8. 6. 2020

Českolipská 381/25, Praha, 190 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Martin Kroh

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 8. 6. 2020

vznik funkce: 8. 6. 2020

U zbrojnice 77/8, Praha, 196 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Martin Kroh

předseda představenstva

První vztah: 19. 4. 2019 - Poslední vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 8. 6. 2015

zánik členství: 8. 6. 2020

vznik funkce: 8. 6. 2015

zánik funkce: 8. 6. 2020

U zbrojnice 77/8, Praha, 196 00, Česká republika

Martin Kroh

předseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 19. 4. 2019

vznik členství: 8. 6. 2015

vznik funkce: 8. 6. 2015

Jablonecká 713/42, Praha, 190 00, Česká republika

Jan Sobotka

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 8. 6. 2015

zánik členství: 8. 6. 2020

Kuttelwascherova 928/15, Praha, 198 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  ED Holding a.s.

  Pařížská 130/26, Praha Josefov, 110 00

Jaroslav Brožek

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 8. 6. 2015

zánik členství: 8. 6. 2020

vznik funkce: 8. 6. 2015

zánik funkce: 8. 6. 2020

Ostravská 635, Praha, 199 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zbyněk Bednář

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 8. 6. 2015

zánik členství: 8. 6. 2020

Českolipská 381/25, Praha, 190 00, Česká republika

Jaroslav Štorek

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 8. 6. 2015

zánik členství: 8. 6. 2020

Doležalova 1056/25, Praha, 198 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Karel Slapnička

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 8. 6. 2015

zánik členství: 8. 6. 2020

Ostravská 619, Praha, 199 00, Česká republika

Jaromír Jirman

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 8. 6. 2015

zánik členství: 8. 6. 2020

Kpt. Stránského 992/12, Praha, 198 00, Česká republika

Jan Sobotka

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2013 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 8. 10. 2012

zánik členství: 8. 6. 2015

zánik funkce: 8. 6. 2015

Kuttelwascherova 928/15, Praha, 198 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  ED Holding a.s.

  Pařížská 130/26, Praha Josefov, 110 00

JUDr. Filip Exner

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2013 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 7. 6. 2010

zánik členství: 8. 10. 2012

Litvínovská 589, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Petr Havel

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2010 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 7. 6. 2010

zánik členství: 8. 6. 2015

Jablonecká 719, Praha 9, 190 00, Česká republika

JUDr. Filip Exner

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2010 - Poslední vztah: 9. 2. 2013

vznik členství: 7. 6. 2010

zánik členství: 8. 10. 2012

Litvínovská 589, Praha 9, 190 00, Česká republika

Mgr. Martin Kroh

předseda představenstva

První vztah: 15. 9. 2010 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 7. 6. 2010

zánik členství: 8. 6. 2015

vznik funkce: 7. 6. 2010

zánik funkce: 8. 6. 2015

Jablonecká 713, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Brožek

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 9. 2010 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 7. 6. 2010

zánik členství: 8. 6. 2015

vznik funkce: 7. 6. 2010

zánik funkce: 8. 6. 2015

Ostravská 635, Praha 9, 199 00, Česká republika

JUDr. Karel Slapnička

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2010 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 7. 6. 2010

zánik členství: 8. 6. 2015

Ostravská 619, Praha 9, 199 00, Česká republika

Jaromír Jirman

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2010 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 7. 6. 2010

zánik členství: 8. 6. 2015

Kpt. Stránského 992, Praha 14, 198 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Štorek

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2010 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 7. 6. 2010

zánik členství: 8. 6. 2015

Doležalova 1056, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Ivan Folke

Člen

První vztah: 22. 3. 2007 - Poslední vztah: 15. 9. 2010

vznik členství: 5. 6. 2006

zánik členství: 6. 6. 2010

Klíčovská 787, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Štorek

člen

První vztah: 1. 2. 2006 - Poslední vztah: 15. 9. 2010

vznik členství: 6. 6. 2005

zánik členství: 6. 6. 2010

Doležalova 1056, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Petr Havel

člen

První vztah: 1. 2. 2006 - Poslední vztah: 15. 9. 2010

vznik členství: 6. 6. 2005

zánik členství: 6. 6. 2010

Jablonecká 719, Praha 9, 190 00, Česká republika

JUDr. Karel Slapnička

člen

První vztah: 1. 2. 2006 - Poslední vztah: 15. 9. 2010

vznik členství: 6. 6. 2005

zánik členství: 6. 6. 2010

Ostravská 619, Praha 9, 199 00, Česká republika

Jaromír Jirman

člen

První vztah: 1. 2. 2006 - Poslední vztah: 15. 9. 2010

vznik členství: 6. 6. 2005

zánik členství: 6. 6. 2010

Kpt. Stránského 992, Praha 14, 198 00, Česká republika

RNDr. Martin Šťastný

člen

První vztah: 1. 2. 2006 - Poslední vztah: 15. 9. 2010

vznik členství: 6. 6. 2005

zánik členství: 6. 6. 2010

Bryksova 955, Praha 14, 198 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Brožek

místopředseda

První vztah: 1. 2. 2006 - Poslední vztah: 15. 9. 2010

vznik členství: 6. 6. 2005

zánik členství: 6. 6. 2010

vznik funkce: 6. 6. 2005

zánik funkce: 6. 6. 2010

Ostravská 635, Praha 9, 199 00, Česká republika

Mgr. Martin Kroh

předseda

První vztah: 1. 2. 2006 - Poslední vztah: 15. 9. 2010

vznik členství: 6. 6. 2005

zánik členství: 6. 6. 2010

vznik funkce: 6. 6. 2005

zánik funkce: 6. 6. 2010

Jablonecká 713, Praha 9, 190 00, Česká republika

Miroslav Hes

člen

První vztah: 1. 2. 2006 - Poslední vztah: 15. 9. 2010

vznik členství: 6. 6. 2005

zánik členství: 6. 6. 2010

Českolipská 382, Praha 9, 190 00, Česká republika

ing. Jaroslav Štorek

člen

První vztah: 25. 1. 2003 - Poslední vztah: 1. 2. 2006

zánik členství: 6. 6. 2005

Vašátkova 1019, Praha 9, Česká republika

Ing. Petr Havel

Člen

První vztah: 10. 7. 2002 - Poslední vztah: 1. 2. 2006

zánik členství: 6. 6. 2005

Jablonecká 719, Praha 9, Česká republika

Jaromír Jirman

Člen

První vztah: 29. 8. 2000 - Poslední vztah: 1. 2. 2006

zánik členství: 6. 6. 2005

kpt.Stránského 986, Praha 14, Česká republika

Ing. Ivan Folke

Člen

První vztah: 31. 7. 2000 - Poslední vztah: 1. 2. 2006

zánik členství: 6. 6. 2005

Klíčovská 787, Praha 9, Česká republika

Miroslav Hess

Člen

První vztah: 31. 7. 2000 - Poslední vztah: 1. 2. 2006

zánik členství: 6. 6. 2005

Českolipská 382, Praha 9, Česká republika

Mgr. Martin Kroh

Předseda

První vztah: 31. 7. 2000 - Poslední vztah: 1. 2. 2006

zánik funkce: 6. 6. 2005

Jablonecká 713, Praha 9, Česká republika

RNDr. Jan Král

Člen

První vztah: 31. 7. 2000 - Poslední vztah: 30. 3. 2002

zánik funkce: 6. 6. 2000

Žandovská 306, Praha 9, Česká republika

ing. Milan Vondra

Člen

První vztah: 31. 7. 2000 - Poslední vztah: 29. 8. 2000

Střekovská 1344, Praha 8, Česká republika

Ing. Jaroslav Brožek

Místopředseda

První vztah: 31. 7. 2000 - Poslední vztah: 1. 2. 2006

zánik funkce: 6. 6. 2005

Ostravská 635, Praha 9, Česká republika

Karel Havlíček

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2000 - Poslední vztah: 30. 3. 2002

zánik funkce: 6. 6. 2000

Vysočanská 89/231, Praha 9, Česká republika

Ing. Pavel Badžgoň

Člen

První vztah: 29. 10. 1996 - Poslední vztah: 31. 7. 2000

kpt.Stránského 986, Praha 14, Česká republika

Zdeněk Pokorný d.t.

Místopředseda

První vztah: 29. 10. 1996 - Poslední vztah: 29. 10. 1996

Jablonecká 719, Praha 9, Česká republika

Mgr. Eva Švábová

Místopředseda

První vztah: 29. 10. 1996 - Poslední vztah: 5. 5. 1999

Stoupající 804, Praha 9, Česká republika

Zdeněk Pokorný d.t.

Místopředseda

První vztah: 29. 10. 1996 - Poslední vztah: 13. 6. 2000

Evropská 263, Praha 6, Česká republika

Martin Tomáš

Člen

První vztah: 29. 10. 1996 - Poslední vztah: 31. 7. 2000

kpt.Stránského 983, Praha 14, Česká republika

Zdeněk Pánek

Člen

První vztah: 29. 10. 1996 - Poslední vztah: 31. 7. 2000

Ostravská 619, Praha 9, Česká republika

Oldřich Banský

Předseda

První vztah: 29. 10. 1996 - Poslední vztah: 31. 7. 2000

Mimoňská 640, Praha 9, Česká republika

Oldřich Soukup

Člen

První vztah: 29. 10. 1996 - Poslední vztah: 31. 7. 2000

Bryksova 960, Praha 14, Česká republika

Jaromír Jirman

Člen

První vztah: 29. 10. 1996 - Poslední vztah: 31. 7. 2000

kpt.Stránského 986, Praha 14, Česká republika

RNDr. Martin Šťastný

Člen

První vztah: 29. 10. 1996 - Poslední vztah: 1. 2. 2006

zánik členství: 6. 6. 2005

Bryksova 955, Praha 14, Česká republika

JUDr. Karel Slapnička

Člen

První vztah: 29. 10. 1996 - Poslední vztah: 1. 2. 2006

zánik členství: 6. 6. 2005

Ostravská 619, Praha 9, Česká republika

Zdeněk Pánek

Člen

První vztah: 11. 1. 1996 - Poslední vztah: 29. 10. 1996

Ostravská 619, Praha 9, Česká republika

Jaromír Jirman

Člen

První vztah: 11. 1. 1996 - Poslední vztah: 29. 10. 1996

kpt.Stránského 986, Praha 14, Česká republika

Ing. Pavel Badžgoň

Člen

První vztah: 11. 1. 1996 - Poslední vztah: 29. 10. 1996

kpt.Stránského 986, Praha 14, Česká republika

Mgr. Eva Švábová

Místopředseda

První vztah: 11. 1. 1996 - Poslední vztah: 29. 10. 1996

Stoupající 804, Praha 9, Česká republika

Zdeněk Pokorný d.t.

Místopředseda

První vztah: 11. 1. 1996 - Poslední vztah: 29. 10. 1996

Jablonecká 719, Praha 9, Česká republika

Oldřich Soukup

Člen

První vztah: 11. 1. 1996 - Poslední vztah: 29. 10. 1996

Bryksova 960, Praha 14, Česká republika

RNDr. Martin Šťastný

Člen

První vztah: 11. 1. 1996 - Poslední vztah: 29. 10. 1996

Bryksova 955, Praha 14, Česká republika

Martin Tomáš

Člen

První vztah: 11. 1. 1996 - Poslední vztah: 29. 10. 1996

kpt.Stránského 983, Praha 14, Česká republika

JUDr. Karel Slapnička

Člen

První vztah: 11. 1. 1996 - Poslední vztah: 29. 10. 1996

Ostravská 619, Praha 9, Česká republika

Ing. Václav Vilímek

Člen

První vztah: 9. 2. 1995 - Poslední vztah: 11. 1. 1996

Nad Krocínkou 49, Praha 9, Česká republika

Ing. Jaroslav Šulc

Místopředseda

První vztah: 9. 2. 1995 - Poslední vztah: 11. 1. 1996

Vysočanská 231, Praha 9, Česká republika

Ing. František Hradečný

Člen

První vztah: 7. 2. 1995 - Poslední vztah: 11. 1. 1996

Českolipská 382, Praha 9, Česká republika

Ing. František Bím

Místopředseda

První vztah: 29. 1. 1993 - Poslední vztah: 9. 2. 1995

Pod Krocínkou 848/36, Praha 9, Česká republika

Ing. Václav Vilímek

Místopředseda

První vztah: 31. 12. 1991 - Poslední vztah: 9. 2. 1995

Nad Krocínkou 49, Prah 9, Česká republika

Ing. Milan Černý

Člen

První vztah: 31. 12. 1991 - Poslední vztah: 11. 1. 1996

Na Cihlářce 3063, Praha 5, Česká republika

Ing. Ambrož Vysloužil

Člen

První vztah: 31. 12. 1991 - Poslední vztah: 11. 1. 1996

K Ovčínu 1534, Praha 8, Česká republika

JUDr. Irena Perlíková

Člen

První vztah: 31. 12. 1991 - Poslední vztah: 29. 1. 1993

Žandovská 303, Praha 9, Česká republika

Ing. František Bím

Místopředseda

První vztah: 31. 12. 1991 - Poslední vztah: 29. 1. 1993

Jablonecká 421, Praha 9, Česká republika

Zdeněk Pokorný

Člen

První vztah: 28. 9. 1988 - Poslední vztah: 31. 12. 1991

Jablonecká 719, Praha 9, Česká republika

Ing. Vladimír Nerušil

Místopředseda

První vztah: 28. 9. 1988 - Poslední vztah: 31. 12. 1991

Vysočanská 571, Praha 9, Česká republika

Ing. František Bím

Člen

První vztah: 28. 9. 1988 - Poslední vztah: 31. 12. 1991

Jablonecká 421, Praha 9, Česká republika

Jiří Pícha

Člen

První vztah: 28. 9. 1988 - Poslední vztah: 31. 12. 1991

Nad Krocínkou, Praha 9, Česká republika

JUDr. Jan Pacovský

Člen

První vztah: 28. 9. 1988 - Poslední vztah: 11. 1. 1996

Litvínovská 594, Praha 9, Česká republika

Ing. Vladimír Nerušil

Člen

První vztah: 17. 3. 1986 - Poslední vztah: 28. 9. 1988

Vysočanská 571, Praha 9, Česká republika

Oldřich Bánský

Předseda

První vztah: 29. 11. 1984 - Poslední vztah: 29. 10. 1996

Roháčova 89, Praha 3, Česká republika

Ing. Karel Zajíček

Člen

První vztah: 29. 11. 1984 - Poslední vztah: 11. 1. 1996

Nad popelkou 7, Praha 5, Česká republika

Jaroslav Hruška

Místopředseda

První vztah: 29. 11. 1984 - Poslední vztah: 31. 12. 1991

Na Krocínce 27, Praha 9, Česká republika

JUDr. Ladislav Koliáš

Člen

První vztah: 29. 11. 1984 - Poslední vztah: 17. 3. 1986

Podolanka 114, Česká republika

Ing. Václav Vilímek

Člen

První vztah: 29. 11. 1984 - Poslední vztah: 31. 12. 1991

Nad Krocínkou 49, Prah 9, Česká republika

Ing. Milan Krčmář

Člen

První vztah: 29. 11. 1984 - Poslední vztah: 31. 12. 1991

Mimoňská 627, Praha 9, Česká republika

Dr. Zdeněk Řípa

Člen

První vztah: 29. 11. 1984 - Poslední vztah: 31. 12. 1991

Bítovská 7, Praha 4, Česká republika

Rudolf Mareš

Člen

První vztah: 29. 11. 1984 - Poslední vztah: 31. 12. 1991

Šestajovická 339, Praha 9, Česká republika

JUDr. Jan Pacovský

Člen

První vztah: 29. 11. 1984 - Poslední vztah: 28. 9. 1988

Žandovská 304, Praha 9, Česká republika

Jaromír Zoubek

Člen

První vztah: 2. 12. 1980 - Poslední vztah: 29. 1. 1993

Šluknovská 318, Praha 9, Česká republika

JUDr. Vlastimil Veselý

Člen

První vztah: 2. 12. 1980 - Poslední vztah: 31. 12. 1991

Rumburská 244, Praha 9, Česká republika

JUDr. Lubomír Bláha

Místopředseda

První vztah: 2. 12. 1980 - Poslední vztah: 28. 9. 1988

Dittrichova 13, Praha 2, Česká republika

Zdeněk Horký

Člen

První vztah: 2. 12. 1980 - Poslední vztah: 29. 11. 1984

Lehovec 903, Praha 9, Česká republika

Miloslav Kopecký

Člen

První vztah: 2. 12. 1980 - Poslední vztah: 29. 11. 1984

Nad Krocínkou 49, Praha 9, Česká republika

Ing. Iva Kalná

Člen

První vztah: 2. 12. 1980 - Poslední vztah: 29. 11. 1984

Litvínovská 526, Praha 9, Česká republika

Jaroslav Hruška

Člen

První vztah: 2. 12. 1980 - Poslední vztah: 29. 11. 1984

Na Krocínce 27, Praha 9, Česká republika

Josef Martínek

Člen

První vztah: 2. 12. 1980 - Poslední vztah: 29. 11. 1984

Jablonecká 421, Praha 9, Česká republika

Ing. Jiří Žďárek CSc.

Člen

První vztah: 2. 12. 1980 - Poslední vztah: 29. 11. 1984

Jablonecká 416, Praha 9, Česká republika

Božena Kocourková

Člen

První vztah: 10. 5. 1976 - Poslední vztah: 2. 12. 1980

Kadaňská 389, Praha 8-Dolní Chabry, Česká republika

Václav Marek

Člen

První vztah: 10. 5. 1976 - Poslední vztah: 2. 12. 1980

Rokycanova 35, Praha 3, Česká republika

Ing. Vlastimil Kaše

Člen

První vztah: 10. 5. 1976 - Poslední vztah: 28. 9. 1988

Sokolovská 7, Praha 8, Česká republika

Karel Seidl

Člen

První vztah: 10. 5. 1976 - Poslední vztah: 2. 12. 1980

Horoušanská 728/26, Praha 9, Česká republika

Zdeněk Zapadlo

Člen

První vztah: 10. 5. 1976 - Poslední vztah: 2. 12. 1980

Mimoňská 626, Praha 9, Česká republika

Jaromír Načeradský

Místopředseda

První vztah: 28. 12. 1975 - Poslední vztah: 2. 12. 1980

Jablonecká 420, Praha 9-Střížkov, Česká republika

Zdeněk Havel

Předseda

První vztah: 28. 12. 1975 - Poslední vztah: 29. 11. 1984

Sokolovská 966, Praha 9, Česká republika

Jarmila Sedláková

Člen

První vztah: 2. 10. 1974 - Poslední vztah: 10. 5. 1976

U Pergamenky 8, Praha 7, Česká republika

Vladimír Březina

Místopředseda

První vztah: 2. 10. 1974 - Poslední vztah: 28. 12. 1975

Jevanská 10, Praha 10, Česká republika

Ing. Josef Bína

Člen

První vztah: 2. 10. 1974 - Poslední vztah: 10. 5. 1976

Koněvova 185, Praha 3, Česká republika

Ing. Rudolf Hošek

Člen

První vztah: 2. 10. 1974 - Poslední vztah: 10. 5. 1976

Nemocniční 578/4, Praha 9, Česká republika

Jiří Kubeš

Člen

První vztah: 2. 10. 1974 - Poslední vztah: 2. 12. 1980

Želivského 1860/27, Praha 3, Česká republika

Rudolf Mareš

Člen

První vztah: 2. 10. 1974 - Poslední vztah: 29. 11. 1984

Poděbradská 582, Praha 9, Česká republika

Ing. Jaroslav Šulc

Člen

První vztah: 2. 10. 1974 - Poslední vztah: 31. 12. 1991

Vysočanská 231/89, Praha 9, Česká republika

Miroslav Dvořák

Člen

První vztah: 2. 10. 1974 - Poslední vztah: 2. 12. 1980

Nemocniční 4, Praha 9, Česká republika

Ing. František Trávníček

Člen

První vztah: 2. 10. 1974 - Poslední vztah: 2. 12. 1980

Na dělostřílnách 1060, Praha 6, Česká republika

Vladimír Březina

Člen

První vztah: 24. 8. 1973 - Poslední vztah: 2. 10. 1974

Jevanská 10, Praha 10, Česká republika

Josef Hajný

Místopředseda

První vztah: 24. 8. 1973 - Poslední vztah: 2. 10. 1974

Hrdlořezská 136, Praha 9, Česká republika

Antonín Hašek

Předseda

První vztah: 24. 8. 1973 - Poslední vztah: 28. 12. 1975

Sokolovská 188, Praha 8, Česká republika

Jan Davídek

Člen

První vztah: 23. 11. 1972 - Poslední vztah: 2. 10. 1974

Vysočanská 240, Praha 9-Střížkov, Česká republika

Vladimír Březina

Místopředseda

První vztah: 23. 11. 1972 - Poslední vztah: 24. 8. 1973

Jevanská 10, Praha 10, Česká republika

Ing. Emil Jíša

Člen

První vztah: 23. 11. 1972 - Poslední vztah: 2. 10. 1974

Černomořská 17, Praha 10, Česká republika

Jan Hofman

Člen

První vztah: 15. 10. 1971 - Poslední vztah: 2. 10. 1974

Betlémská 9, Praha 1, Česká republika

Jiří Kubeš

Člen

První vztah: 15. 10. 1971 - Poslední vztah: 23. 11. 1972

Želivského 27, Praha 3, Česká republika

Jarmila Vojtašková

Člen

První vztah: 15. 10. 1971 - Poslední vztah: 23. 11. 1972

Teplická 276, Praha 9, Česká republika

Zdeněk Havel

Člen

První vztah: 15. 10. 1971 - Poslední vztah: 28. 12. 1975

Sokolovská 966, Praha 9, Česká republika

Karel Severin

Člen

První vztah: 15. 10. 1971 - Poslední vztah: 2. 10. 1974

Přišimasy 41, Česká republika

František Vítek

Člen

První vztah: 15. 10. 1971 - Poslední vztah: 2. 10. 1974

Mánesova 53, Praha 2, Česká republika

Josef Hanzlík

Člen

První vztah: 15. 10. 1971 - Poslední vztah: 2. 10. 1974

Čiháková 20, Praha 9, Česká republika

Rudolf Svoboda

Člen

První vztah: 15. 10. 1971 - Poslední vztah: 2. 12. 1980

Za vodárnou 1627/13, Praha 8, Česká republika

Věroslav Uldrich

Člen

První vztah: 15. 10. 1971 - Poslední vztah: 28. 9. 1988

Jihlavská 607, Praha 4, Česká republika

Antonín Hašek

Člen

První vztah: 15. 10. 1971 - Poslední vztah: 24. 8. 1973

Sokolovská 188, Praha 8, Česká republika

Jana Karglová

Člen

První vztah: 11. 7. 1968 - Poslední vztah: 15. 10. 1971

Sasankova 2656, Praha 10, Česká republika

arch. Josef Drlík

Člen

První vztah: 11. 7. 1968 - Poslední vztah: 2. 10. 1974

Šmeralova 10, Praha 7, Česká republika

Josef Zelený

Místopředseda

První vztah: 11. 7. 1968 - Poslední vztah: 23. 11. 1972

Na Šutce 387, Praha 8, Česká republika

Ladislav Kalenda

Člen

První vztah: 11. 7. 1968 - Poslední vztah: 15. 10. 1971

Jednostranná 8, Praha 9, Česká republika

Dr. Zdeněk Řípa

Člen

První vztah: 22. 12. 1966 - Poslední vztah: 29. 11. 1984

Čáslavská 15, Praha 3, Česká republika

Antonín Labík

Člen

První vztah: 22. 12. 1966 - Poslední vztah: 10. 5. 1976

Zelenečská 686, Praha 9, Česká republika

Josef Němeček

Člen

První vztah: 22. 12. 1966 - Poslední vztah: 15. 10. 1971

Na rozcestí 12, Praha 9, Česká republika

Václav Keprta

Člen

První vztah: 22. 12. 1966 - Poslední vztah: 11. 7. 1968

Komornická 12, Praha 6, Česká republika

Ing. Jaroslav Bříza

Člen

První vztah: 25. 5. 1964 - Poslední vztah: 22. 12. 1966

Farského 8, Praha 7, Česká republika

Josef Zelený

Místopředseda

První vztah: 25. 5. 1964 - Poslední vztah: 11. 7. 1968

Krásova 24, Praha 11, Česká republika

Ing. Zdeněk Prášek

Člen

První vztah: 25. 5. 1964 - Poslední vztah: 11. 7. 1968

Komenského 225, Český Brod, Česká republika

Vladislav Šmíd

Člen

První vztah: 25. 5. 1964 - Poslední vztah: 22. 12. 1966

Vrchlického 64/46, Praha 5, Česká republika

Ing. Bohumil Pelech

Člen

První vztah: 25. 5. 1964 - Poslední vztah: 22. 12. 1966

Slepá 2/265, Praha 4, Česká republika

Ing. Miroslav Vostárek

Člen

První vztah: 25. 5. 1964 - Poslední vztah: 22. 12. 1966

Zásobovací 604, Praha 9, Česká republika

Alena Bláhová

Člen

První vztah: 25. 5. 1964 - Poslední vztah: 11. 7. 1968

Kalininova 11, Praha 3, Česká republika

Jaroslav Chramosta

Člen

První vztah: 25. 5. 1964 - Poslední vztah: 15. 10. 1971

Nad Vodovodem 488, Praha 10, Česká republika

Helena Šilhavá

Člen

První vztah: 25. 5. 1964 - Poslední vztah: 15. 10. 1971

V Horkách 6, Praha 4, Česká republika

Jiří Vácha

Člen

První vztah: 25. 5. 1964 - Poslední vztah: 15. 10. 1971

Rajská 6, Praha 7, Česká republika

Lubomír Neidl

Člen

První vztah: 25. 5. 1964 - Poslední vztah: 15. 10. 1971

Poděbradská 658/220, Praha 9, Česká republika

Jindřich Sháněl

Člen

První vztah: 25. 5. 1964 - Poslední vztah: 15. 10. 1971

Pod Strojírnami 552, Praha 9, Česká republika

Ing. Jaroslav Šulc

Člen

První vztah: 25. 5. 1964 - Poslední vztah: 15. 10. 1971

Sokolovská 226, Praha 1, Česká republika

Ing. František Kubát

Člen

První vztah: 11. 12. 1961 - Poslední vztah: 25. 5. 1964

U Svobodárny 1110, Praha 9, Česká republika

Ilona Šálková

Člen

První vztah: 11. 12. 1961 - Poslední vztah: 25. 5. 1964

Tyršova 523/12, Kbely u Prahy, Česká republika

Vladimír Brom

Člen

První vztah: 11. 12. 1961 - Poslední vztah: 25. 5. 1964

Hrdlořezská 156, Praha 9, Česká republika

Josef Vítek

Člen

První vztah: 11. 12. 1961 - Poslední vztah: 25. 5. 1964

Čáslavská 15, Praha 3, Česká republika

Karel Holub

Člen

První vztah: 11. 12. 1961 - Poslední vztah: 25. 5. 1964

Klánovická 286/12, Praha 9, Česká republika

Jiří Nepil

Člen

První vztah: 11. 12. 1961 - Poslední vztah: 25. 5. 1964

Bulovka 1462a, Praha 8, Česká republika

Ing. Zdeněk Prášek

Místopředseda

První vztah: 11. 12. 1961 - Poslední vztah: 25. 5. 1964

Komenského 225, Český Brod, Česká republika

František Hustoles

Člen

První vztah: 11. 12. 1961 - Poslední vztah: 25. 5. 1964

Na Vinici 74, Praha 9, Česká republika

Josef Hajný

Předseda

První vztah: 11. 12. 1961 - Poslední vztah: 24. 8. 1973

Hrdlořezská 136, Praha 9, Česká republika

Ing. Antonín Kosina

Člen

První vztah: 8. 6. 1959 - Poslední vztah: 11. 12. 1961

Kounice 70, Česká republika

Ing. Emil Ondruška

Člen

První vztah: 8. 6. 1959 - Poslední vztah: 11. 12. 1961

Jílové u Prahy 299, Česká republika

Otto Klíma

Člen

První vztah: 8. 6. 1959 - Poslední vztah: 11. 12. 1961

Za horou 206, Praha 9-Hloubětín, Česká republika

Miroslav Pešek

Člen

První vztah: 8. 6. 1959 - Poslední vztah: 11. 12. 1961

Petrská 23, Praha 3, Česká republika

Ing. Zdeněk Lipert

Člen

První vztah: 8. 6. 1959 - Poslední vztah: 11. 12. 1961

V Jámě 10, Praha 2, Česká republika

Ing. Jaromír Zábrodský

Člen

První vztah: 8. 6. 1959 - Poslední vztah: 11. 12. 1961

U Svobodárny 12, Praha 9, Česká republika

Ing. Rudolf Hošek

Místopředseda

První vztah: 8. 6. 1959 - Poslední vztah: 11. 12. 1961

Špitálská 5, Praha 9, Česká republika

Věroslav Uldrich

Předseda

První vztah: 8. 6. 1959 - Poslední vztah: 11. 12. 1961

Králodvorská 658, Praha 1, Česká republika

Josef Zelený

Člen

První vztah: 8. 6. 1959 - Poslední vztah: 25. 5. 1964

Krásova 24, Praha 11, Česká republika

Miroslav Dvořák

Člen

První vztah: 8. 6. 1959 - Poslední vztah: 23. 11. 1972

Satalice 146, Česká republika

Cyril Ondráček

Člen

První vztah: 8. 6. 1959 - Poslední vztah: 11. 12. 1961

Sokolovská 321, Praha 3, Česká republika

Družstvo zastupuje navenek předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, případně písemně pověřený člen představenstva. Právní úkony za družstvo podepisují společně předseda nebo místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. K těmto dvěma vlastnoručním podpisům se připojí obchodní jméno družstva nebo jeho razítko.

od 29. 1. 1993

Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech.Jménem představenstva jedná předseda nebo místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva.

do 29. 1. 1993 od 29. 12. 1975

Zastupovati a podpisovati za družstvo je oprávněn předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva.

do 29. 12. 1975 od 8. 6. 1959

Další vztahy firmy Stavební bytové družstvo Praha

6 fyzických osob

Viktor Šíma

předseda kontrolní komise

První vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 8. 6. 2020

vznik funkce: 8. 6. 2020

Kpt. Stránského 980/17, Praha, 198 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Jahoda

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 8. 6. 2020

vznik funkce: 8. 6. 2020

Hostavická 39/12, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Milan Vondra

člen kontrolní komise

První vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 8. 6. 2020

Střekovská 1344/14, Praha, 182 00, Česká republika

Viktor Šíma

předseda kontrolní komise

První vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 8. 6. 2015

vznik funkce: 8. 6. 2015

Kpt. Stránského 980/17, Praha, 198 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Vondra

člen kontrolní komise

První vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 8. 6. 2015

Střekovská 1344/14, Praha, 182 00, Česká republika

Pavel Jahoda

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 8. 6. 2015

vznik funkce: 8. 6. 2015

Hostavická 39/12, Praha, 198 00, Česká republika

Historické vztahy

Milan Vondra

člen kontrolní komise

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 8. 6. 2015

zánik členství: 8. 6. 2020

Střekovská 1344/14, Praha, 182 00, Česká republika

Pavel Jahoda

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 8. 6. 2015

zánik členství: 8. 6. 2020

vznik funkce: 8. 6. 2015

zánik funkce: 8. 6. 2020

Hostavická 39/12, Praha, 198 00, Česká republika

Viktor Šíma

předseda kontrolní komise

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 8. 6. 2015

zánik členství: 8. 6. 2020

vznik funkce: 8. 6. 2015

zánik funkce: 8. 6. 2020

Kpt. Stránského 980/17, Praha, 198 00, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 9. 1992

Živnosti

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 22. 4. 2015
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 2. 2002
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 5. 2000

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).