Hlavní navigace

Stavební bytové družstvo SEVER

Firma Stavební bytové družstvo SEVER, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXVI 151, Krajský soud v Ústí nad Labem.

Základní údaje o subjektu

IČ:

00042579

Sídlo:

Bažantí 1415/3, Liberec, 460 01

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 12. 1981

DIČ:

CZ00042579

Aktuální kontaktní údaje Stavební bytové družstvo SEVER

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

3530 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Adresa

Bažantí 1415/3, Liberec 46001

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXVI 151, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo SEVER od 8. 7. 1980

Obchodní firma

Svépomocné stavební bytové družstvo              S E V E R  Liberec do 8. 7. 1980 od 2. 11. 1965

Právní forma

Družstvo od 2. 11. 1965

adresa

Bažantí 1415/3
Liberec 46001 od 1. 9. 2017

adresa

Lipová 596/7
Liberec 46031 do 1. 9. 2017 od 8. 3. 2000

adresa

Lipová 596/7
Liberec do 8. 3. 2000 od 1. 1. 1993

adresa

Liberec do 1. 1. 1993 od 8. 7. 1980

adresa

třída 1.máje 5
Liberec do 8. 7. 1980 od 11. 7. 1972

Předmět podnikání

výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW od 10. 8. 2010

Předmětem činnosti na podnikatelském základě, jejímž účelem je dosahování zisků v provozování těchto živností, je: - zajišťování správy bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob a zajišťování jejich provozu od 30. 4. 2002

vodoinstalatérství, topenářství od 30. 4. 2002

pronájem nebytových prostor od 30. 4. 2002

činnost účetních poradců-vedení účetnictví od 30. 4. 2002

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 30. 4. 2002 od 6. 6. 2001

topenářství do 30. 4. 2002 od 20. 12. 1999

pronájem nebytových prostor do 30. 4. 2002 od 20. 12. 1999

2. Provádění bytových a občanských staveb. do 20. 12. 1999 od 1. 1. 1993

3. Stavitel - provádění jednoduchých staveb a poddodávek. do 20. 12. 1999 od 1. 1. 1993

4. Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení. do 20. 12. 1999 od 1. 1. 1993

správa bytových a nebytových objektů a zajišťování jejich provozu do 30. 4. 2002 od 1. 1. 1993

vodoinstalatérství do 30. 4. 2002 od 1. 1. 1993

obchodní zprostředkovatelské služby do 1. 1. 1993 od 24. 1. 1991

poradenské, vzdělávací, inzertní a jiné obdobné doplňkové služby, spočívající ve využití odborných a organizačních schopností pracovního aparátu do 1. 1. 1993 od 24. 1. 1991

1/Údržba, opravy a obnova bytového fondu a zařízení spojených s jeho provozem pro socialistické organizace; 2/ Stavební práce HSV a PSV pro socialistické organizace; 3/ Revize elektrického zařízení hromosvodů pro socialistické organizace, dle ČSN 34 3800; 4/ Revize vyhrazených plynových zařízení v rozsahu oprávnění od IPB Ústí nad Labem uděleného dne 30.6.1982 č.j. 049/700/82-PZ-III, VI, VII. do 1. 1. 1993 od 6. 7. 1983

Provádění technických servisních služeb pro kotle a hořáky zn. B U D E R U S dodávané národním podnikem DUKLA Praha 8. do 1. 1. 1993 od 17. 5. 1976

Budovat objekty občanského vybavení, zabezpečovat funkce přímého investora celé stavby, provádět doplňkové stavební práce pro socialistické organizace, zejména v zimním období, doplňkově využívat vlastní vozidla v dopravě pro socialistické organizace, k dodávce tepla a teplé vody jiným socialistickým organizacím a občanům, k montáži a údržbě společenských televizních antén pro družstevní bytové objekty. do 1. 1. 1993 od 26. 4. 1976

1/ budování objektů občanského vybavení; 2/ výkon funkce dodavatele základní technické vybavenosti; 3/ provádění technické a servisní služby pro dovážené plynové spotřebiče od fy. JUNKERS WERNAU - N S R. do 1. 1. 1993 od 26. 4. 1976

Družstvo pro své členy staví, po případě zabezpečuje výstavbu bytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu, údržbu, po případě rekonstrukci bytů a místností nesloužících k bydlení a poskytuje služby spojené s jejich úžíváním. Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností neslou- žících k bydlení, může družstvo provádět přípravu staveniště, včetně technického vybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí a po případě provědět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. do 1. 1. 1993 od 13. 1. 1976

Provádění technických servisních služeb pro kotle a hořáky zn. B U D E R U S dodávané národním podnikem DUKLA Praha 8. do 13. 1. 1976 od 18. 4. 1973

Výstavba bytů, vestavěných nebytových zařízení, výstavba garáží, zajišťuje jejich správu a údržbu, poskytuje služby spojené s užíváním bytů a nebytových zařízení. V souvislosti s výstavbou bytů může družstvo zajišťovat i přípravu staveniště, výstavbu iženýrských sítí, technické vybavenosti staveniště a terenné úpravy. do 13. 1. 1976 od 22. 7. 1971

Budovat objekty občanského vybavení, zabezpečovat funkce přímého investora celé stavby, provádět doplňkové stavební práce pro socialistické organizace, zejména v zimním období, doplňkově využívat vlastní vozidla v dopravě pro socialistické organizace, k dodávce tepla a teplé vody jiným socialistickým organizacím a občanům, k montáži a údržbě společných televizních antén pro družstevní bytové objekty. -zapisuje se na základě povolené výjimky Českým svazem bytových družstev ze dne 1.dubna 1970, č.j. 6005/32/70 a povolení Okresního národního výboru v Liberci - odbor dopravy č.j. Dopr.457/1970-2773a ze dne 5.srpna 1970, ve smyslu zákona č. 72/70 Sb. do 13. 1. 1976 od 11. 9. 1970

Předmět činnosti

Předmětem činnosti družstva na nepodnikatelském základě, jejímž účelem je zajišťování bytových a s bydlením souvisejících potřeb členů družstva spočívající v: - organizačním zajišťování přípravy výstavby a výstavbě bytů v družstevních domech, rodinných domků a nebytových prostor, které pronajímá svým členům, či jim je přenechává do vlastnictví od 30. 4. 2002

provádění, popř. zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizaci bytových a nebytových objektů pro své členy od 30. 4. 2002

poskytování, popř. zabezpečování dalších plnění spojených s bydlením pro své členy od 30. 4. 2002

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutím Českého svazu bytových družstev Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem č.j. 101/2459/79/Jk ze dne 20.11.1979 bylo do tohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučeno podle § 91 odst. 1 hospodářského zákoníka, podle směrnic ČSBD č. 22/72 článek 2, odst. 1 písm.a, a v souladu s článkem 88 odst. 1 stanov SBD 12. stavební bytové družstvo NISA LIBEREC (Db 145) bez provedení likvidace ke dni 1.ledna 1980 s tím, že na přejímající družstvo přechází všechna práva, závazky zanikajícího družstva. Ke dni sloučení stávají se členové zanikajícího družstva členy přejímajícího družstva. od 10. 12. 1979

Na základě usnesení shromáždění delegátů konaného dne 29.listopadu 1975 a na základě usnesení Českého svazu bytových družstev Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 20.prosince 1975 č.j. 105-3785/75 bylo na 17.zasedání Svazu dne 11.prosince 1975 usneseno (usnesení číslo 209) přijetí nových stanov. Tyto stanovy byly schváleny podle §u 508 odstavec 2 obč. zákona. Zapisují se proto vzorové stanovy stanov stavebních bytových družstev typu "B". od 13. 1. 1976

Rozhodnutím o sloučení stavebních bytových družstev Českého svazu bytových družstev Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem, ze dne 10.října 1975 č.j. 105-1709/75/Jk bylo do tohoto družstva jako družstva přejímajícího s l o u č e n o ke dni 31.prosince 1975 družstvo zanikající (slučované - přejímané) bez provedení likvidace a to: Svépomocné stavební bytové družstvo pracovníků n.p. PLASTIMAT Liberec se sídlem v Liberci (zdejší Db 279) v souladu s usnesením číslo 99/74 z 8. zasedání dne 28.února 1974, s usnesením číslo 110/74 z 9. zasedání dne 23.května 1974 a podle usnesení 160/75 z 13. zasedání Severočeského krajského výboru Českého svazu bytových družstev Ústí nad Labem dne 27.února 1975 - podle článku 58 písmeno b) stanov stavebních bytových družstev - podle článku 2 odstavec 1 písmeno b) směrnic Českého svazu bytových družstev číslo 22 z roku 1972 a podle článku 25 odstavec 3 písmeno d) stanov Českého svazu bytových družtev uveřejněných ve Zpravodaji Českého svazu bytových družstev číslo 3 z roku 1973. Podle článku 59 stanov stavebních bytových družstev stávají se členové zanikajícího družstva členy tohoto přejímajícího družstva ke dni 31.prosince 1975 a k témuž dni přecházejí všechna práva a závazky zanikajícího družstva na toto přejímající družstvo b e z l i k v i d a c e . od 11. 11. 1975

Podle rozhodnutí o sloučení stavebních bytových družstev Českého svazu bytových družstev Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 10.května 1975 č.j. 105-1270/75/Jk bylo do tohoto družstva jako družstva přejímajícího s l o u č e n o v souladu s usnesením číslo 99/74 z 8. zasedání dne 28.února 1974, s usnesením číslo 110/74 z 9. zasedání dne 23.5.1974 a podle usnesení číslo 160/75 z 13. zasedání ze dne 27. února 1975 - podle článku 58 písmeno b) stanov stavebních bytových družstev - podle článku 2 odstavec 1 písmeno b) směrnic Českého svazu bytových družstev číslo 22 z roku 1972 a podle článku 25 odstavec 3 písmeno d) stanov Českého svazu bytových družstev uveřejněných ve Zpravodaji číslo 3 z roku 1973/ ke dni 30.červnu 1975 1. Svépomocné stavební bytové družstvo zaměstnanců Č S D L i b e r e c se sídlem v Liberci (zdejší Db 119) a to bez provedení likvidace jako družstvo slučované (přejímané - zanikající). Podle článku 59 stanov stavebních bytových družstev, stávají se členové zanikajícího družstva členy přejímajícího tohoto družstva a ke dni 30.červnu 1975 přecházejí na toto přejímající družstvo též veškerá práva a závazky zanikajícího družstva bez likvidace. od 20. 5. 1975

Podle rozhodnutí o sloučení stavebních bytových družstev Českého svazu bytových družstev - Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 15.října 1974 č.j. 105-3120/74-Jk byla do tohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučena přejímaná (zanikající) družstva a to: Stavební bytové družstvo "V í t ě z n ý ú n o r " se sídlem v Libereci - Králův Háj (zdejší Db 41), Stavební bytové družstvo občanů " D r u ž b a " se sídlem v Liberci - Králův Háj (zdejší Db 52), Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podniku T e x t i l a n a , se sídlem v Liberci, Jablonecká ul. 36 (zdejší Db 76), Stavební bytové družstvo občanů "B u d o v a t e l" se sídlem v Liberci IV, Na Bídě (zdejší Db 81), Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podniku P l a s t i m a t, Liberec, se sídlem v Liberci 6, Kubelíkova ulice (zdejší Db 93), Stavební bytové družstvo občanů " J i s k r a " Liberec, se sídlem v Liberci (zdejší Db 211), Svépomocné mládežnické stavební bytové družstvo zaměstnanců Vysoké školy strojní v Liberci, se sídlem v Liberci I, Hálkova ulice č.6 (zdejší Db 94), a t o v souladu s usnesením č. 99/74 z 8.zasedání ze dne 28.2. 1974 a s usnesením č. 110/74 z 9.zasedání ze dne 23.května 1974 - podle článku 58 písmeno b) stanov stavebních bytových družstev - podle článku 2 odstavec 1 písmeno b) směrnic Českého svazu bytových družstev číslo 22/72 a podle článku 26 odstavec 3 písmeno d) stanov Českého svazu bytových družstev a to ke dni 1.lednu 1975. Podle článku 59 stanov stavebních bytových družstev stávají se členové družstev, která zanikají sloučením členy tohoto přejímajícího družstva a to ke dni sloučení t.j. 1.lednu 1975. K tomuto dni přecházejí na toto přejímající družstvo všechna práva a závazky výše uvedených zanikajících družstev bez likvidace. od 22. 11. 1974

Na základě rozhodnutí Českého svazu bytových družstev - Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 15.května 1974 č.j. 105-1129/74/Jk byly do tohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučena družstva zanikající a to: a) Občanské stavební bytové družstvo SVOBODA Liberec (zdejší Db 28) b) Stavební bytové družstvo JEŠTĚD Liberec (zdejší Db 102) c) Stavební bytové družstvo pracovníků OSP Liberec (zdejší Db 105) d) Stavební bytové družstvo LUŽICE Liberec (zdejší Db 209), s tím, že přejímající družstvo převezme veškerá práva, povinnosti a závazky zanikajících družstev podle článku 58 písmeno b stanov stavebních bytových družstev, podle článku 2 odstavec 1 písmeno b směrnice ČSBD č. 22/72 a podle článku 25 ostavec 3 písmeno d stanov ČSBD s použitím článku 5 odst. 1 písmeno d stanov ČSBD - a to ke dni 1.července 1974. od 11. 6. 1974

Rozhodnutím Českého svazu bytových družstev - Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 10.12.1973 č.j. 105-2287-4/d-73/Jk byla do tohoto družstva jako družstva přejí- majícího sloučena další družstva a to: "Máj" bytové občanské stavební družstvo se sídlem v Liberci V, Králův Háj (zdejší Db 20), Stavební bytové družstvo pracovníků Státních lesů Husova 86/458 Liberec se sídlem Liberci, Husova ulice 86/458 (zdejší Db 149) a Stavební bytové družstvo pracovníků "TESLA" Liberec se sídlem v Liberci (zdejší Db 192) s tím, že toto přejímající družstvo přejímá a na toto družstvo přecházejí všechna práva a závazky přejímaných výše uvedených stavebních bytových družstev. Tato družstva přejímaná byla do tohoto družstva (jako družstva přejímajícího) sloučena bez provedení likvidace a sloučení bylo provedeno podle článku 2 části I odstavec 1 směrnic Českého svazu bytových družstev. od 11. 1. 1974

Na základě výročního shromáždění delegátů konaného dne 23.května 1970 byly provedeny změny stanov hlavně na stránce 13 pod bodem 3 a v článku 6 doplnění vlastních stanov. od 11. 9. 1970

Stavební bytové družstvo podle § 77 hospodářského zákona číslo 109/64 Sb. vzniklo usnesením ustavující členské schůze ze dne 14.srpna 1965. Ustavení družstva bylo schváleno Ústřední radou družstev v Praze - Krajským výborem stavebních bytových družstev Severočeského kraje v Ústí nad Labem dne 19.října 1965 podle §u 89 hospodářského zákona č.j. 04 05 021. od 2. 11. 1965

Družstvo přijalo na ustavující schůzi vlastní stanovy schválené Ústřední radou družstev v Praze - stavebních bytových družstev pracovníků typu "B". od 2. 11. 1965

Členové družstva ručí nejvýše částkou rovnající se 1 desetině jejich podílu. do 1. 1. 1993 od 2. 11. 1965

Výkonným orgánem družstva je představenstvo, skládající se z 3 - 15 členů, volených na dobu dvou let. do 1. 1. 1993 od 2. 11. 1965

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Vratislav Šedivý

II. místopředseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2020

vznik členství: 13. 6. 2019

vznik funkce: 13. 6. 2019

Za Mlýnem 806, Raspenava, 464 01, Česká republika

Ing. Přemek Škoda

I. místopředseda představenstva

První vztah: 3. 9. 2019

vznik členství: 13. 6. 2019

vznik funkce: 13. 6. 2019

Aloisina Výšina 643/130, Liberec, 460 15, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Karel Šeliga

Člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2019

vznik členství: 13. 6. 2019

Ječná 487/25, Liberec, 460 15, Česká republika

Ing. Mgr. Petr Černý

Předseda představenstva

První vztah: 3. 9. 2019

vznik členství: 13. 6. 2019

vznik funkce: 13. 6. 2019

Tolstého 279, Liberec, 460 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Bezucha

Člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2019

vznik členství: 13. 6. 2019

Strakonická 175/7, Liberec, 460 08, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jiří Šubr

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2020 - Poslední vztah: 22. 4. 2022

vznik členství: 1. 7. 2020

zánik členství: 17. 6. 2021

Na Jezírku 624/19, Liberec, 460 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vratislav Šedivý

II. místopředseda představenstva

První vztah: 3. 9. 2019 - Poslední vztah: 9. 9. 2020

vznik členství: 13. 6. 2019

vznik funkce: 13. 6. 2019

Na Žižkově 807/39, Liberec, 460 06, Česká republika

Ing. Petr Deyl

Člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2019 - Poslední vztah: 7. 11. 2020

vznik členství: 13. 6. 2019

zánik členství: 1. 7. 2020

Vlnařská 688/20, Liberec, 460 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Šubr

člen přestavenstva

První vztah: 15. 5. 2018 - Poslední vztah: 3. 9. 2019

vznik členství: 27. 9. 2017

zánik členství: 13. 6. 2019

Na Jezírku 624/19, Liberec, 460 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Šubr

člen výboru

První vztah: 15. 5. 2018 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik členství: 27. 9. 2017

Na Jezírku 624/19, Liberec, 460 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

František Leinweber

člen představenstva

První vztah: 28. 10. 2015 - Poslední vztah: 10. 8. 2017

vznik členství: 16. 6. 2015

zánik členství: 15. 7. 2017

Červeného 611/7, Liberec, 460 06, Česká republika

Ing. Vratislav Šedivý

II. místopředseda představenstva

První vztah: 28. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 9. 2019

vznik členství: 16. 6. 2015

zánik členství: 13. 6. 2019

vznik funkce: 16. 6. 2015

zánik funkce: 13. 6. 2019

Na Žižkově 807/39, Liberec, 460 06, Česká republika

František Leinweber

člen představenstva

První vztah: 28. 10. 2015 - Poslední vztah: 10. 8. 2017

vznik členství: 16. 6. 2015

zánik členství: 15. 7. 2017

Červeného 611/7, Liberec, 460 06, Česká republika

Ing. Přemek Škoda

I. místopředseda představenstva

První vztah: 28. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 9. 2019

vznik členství: 16. 6. 2015

zánik členství: 13. 6. 2019

vznik funkce: 16. 6. 2015

zánik funkce: 13. 6. 2019

Aloisina Výšina 643/130, Liberec, 460 15, Česká republika

Ing. Karel Šeliga

člen představenstva

První vztah: 28. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 9. 2019

vznik členství: 16. 6. 2015

zánik členství: 13. 6. 2019

Ječná 487/25, Liberec, 460 15, Česká republika

Ing. Petr Deyl

člen představenstva

První vztah: 28. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 9. 2019

vznik členství: 16. 6. 2015

zánik členství: 13. 6. 2019

Vlnařská 688/20, Liberec, 460 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Mgr. Petr Černý

předseda představenstva

První vztah: 28. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 9. 2019

vznik členství: 16. 6. 2015

zánik členství: 13. 6. 2019

vznik funkce: 16. 6. 2015

zánik funkce: 13. 6. 2019

Tolstého 279, Liberec, 460 01, Česká republika

František Leinweber

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2015 - Poslední vztah: 28. 10. 2015

vznik členství: 30. 5. 2011

zánik členství: 30. 5. 2015

Červeného 611/7, Liberec, 460 06, Česká republika

Ing. Mgr. Petr Černý

předseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2015 - Poslední vztah: 28. 10. 2015

vznik členství: 30. 5. 2011

zánik členství: 30. 5. 2015

vznik funkce: 31. 5. 2011

zánik funkce: 30. 5. 2015

Tolstého 279, Liberec, 460 01, Česká republika

Ing. Vratislav Šedivý

2. místopředseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2015 - Poslední vztah: 28. 10. 2015

vznik členství: 30. 5. 2011

zánik členství: 30. 5. 2015

vznik funkce: 31. 5. 2011

zánik funkce: 30. 5. 2015

Na Žižkově 807/39, Liberec, 460 06, Česká republika

Ing. Petr Deyl

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2013 - Poslední vztah: 28. 10. 2015

vznik členství: 30. 5. 2011

zánik členství: 30. 5. 2015

Vlnařská 688/20, Liberec, 460 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Přemek Škoda

1. místopředseda představenstva

První vztah: 25. 9. 2013 - Poslední vztah: 28. 10. 2015

vznik členství: 30. 5. 2011

zánik členství: 30. 5. 2015

vznik funkce: 31. 5. 2011

zánik funkce: 30. 5. 2015

Aloisina Výšina 643/130, Liberec, 460 15, Česká republika

Ing. Karel Šeliga

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2013 - Poslední vztah: 28. 10. 2015

vznik členství: 25. 6. 2013

zánik členství: 30. 5. 2015

Ječná 487/25, Liberec, 460 15, Česká republika

František Leinweber

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2015

vznik členství: 30. 5. 2011

Červeného 611/7, Liberec, 460 06, Česká republika

Ing. Mgr. Petr Černý

předseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2011 - Poslední vztah: 10. 8. 2015

vznik členství: 30. 5. 2011

vznik funkce: 31. 5. 2011

Červeného 609/5, Liberec, 460 06, Česká republika

Ing. Vratislav Šedivý

2. místopředseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2011 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 30. 5. 2011

vznik funkce: 31. 5. 2011

Na Žižkově 807/39, Liberec, 460 06, Česká republika

Ing. Petr Deyl

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2011 - Poslední vztah: 13. 12. 2013

vznik členství: 30. 5. 2011

Vlnařská 688/20, Liberec, 460 01, Česká republika

Ing. Přemek Škoda

1. místopředseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2011 - Poslední vztah: 25. 9. 2013

vznik členství: 30. 5. 2011

vznik funkce: 31. 5. 2011

Aloisina Výšina 643/130, Liberec, 460 15, Česká republika

JUDr. Jaroslav Sokol

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2011 - Poslední vztah: 27. 8. 2013

vznik členství: 30. 5. 2011

zánik členství: 14. 2. 2013

Sněhurčina 692/15, Liberec, 460 15, Česká republika

Ing. Vratislav Šedivý

II. místopředseda představenstva

První vztah: 6. 4. 2011 - Poslední vztah: 24. 8. 2011

vznik členství: 29. 5. 2007

zánik členství: 30. 5. 2011

vznik funkce: 23. 2. 2011

zánik funkce: 30. 5. 2011

Na Žižkově 807/39, Liberec 6, 460 06, Česká republika

Ing. Petr Šourek

II. místopředseda představenstva

První vztah: 9. 3. 2010 - Poslední vztah: 6. 4. 2011

vznik členství: 29. 5. 2007

zánik členství: 23. 2. 2011

vznik funkce: 27. 1. 2010

zánik funkce: 23. 2. 2011

Na Jezírku 622/17, Liberec 6, 460 06, Česká republika

Zdeněk Podehradský

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2010 - Poslední vztah: 24. 8. 2011

vznik členství: 27. 1. 2010

zánik členství: 30. 5. 2011

Horská 676/23, Liberec 14, 460 14, Česká republika

Ing. Přemek Škoda

1. místopředseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 24. 8. 2011

vznik členství: 29. 5. 2007

zánik členství: 30. 5. 2011

vznik funkce: 30. 5. 2007

zánik funkce: 30. 5. 2011

Aloisina výšina 643/130, Liberec 15, 460 15, Česká republika

Ing. Petr Deyl

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 24. 8. 2011

vznik členství: 29. 5. 2007

zánik členství: 30. 5. 2011

Vlnařská 688/20, Liberec 6, 460 01, Česká republika

Petr Černý

předseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 24. 8. 2011

vznik členství: 29. 5. 2007

zánik členství: 30. 5. 2011

vznik funkce: 30. 5. 2007

zánik funkce: 30. 5. 2011

Červeného 609/5, Liberec 6, 460 06, Česká republika

JUDr. Jaroslav Sokol

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 24. 8. 2011

vznik členství: 29. 5. 2007

zánik členství: 30. 5. 2011

Sněhurčina 692, Liberec 15, 460 15, Česká republika

Ing. Vratislav Šedivý

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 6. 4. 2011

vznik členství: 29. 5. 2007

Na Žižkově 807/39, Liberec 6, 460 06, Česká republika

Ing. Petr Šourek

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 9. 3. 2010

vznik členství: 29. 5. 2007

Na Jezírku 622/17, Liberec 6, 460 06, Česká republika

Ing. Jiří Šubr

2. místopředseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 9. 3. 2010

vznik členství: 29. 5. 2007

zánik členství: 27. 1. 2010

vznik funkce: 30. 5. 2007

zánik funkce: 27. 1. 2010

Na Jezírku 624/19, Liberec 6, 460 06, Česká republika

Zdeněk Podehradský

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2006 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik členství: 30. 5. 2006

zánik členství: 29. 5. 2007

Horská 676/23, Liberec, 460 14, Česká republika

Petr Černý

Předseda představenstva

První vztah: 3. 9. 2004 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik členství: 28. 5. 2003

zánik členství: 29. 5. 2007

vznik funkce: 2. 6. 2003

zánik funkce: 29. 5. 2007

Červeného 609, Liberec 6, Česká republika

František Leinweber

Člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2004 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik členství: 28. 5. 2003

zánik členství: 29. 5. 2007

Červeného 611, Liberec 6, Česká republika

Ing. Petr Deyl

Člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2004 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik členství: 28. 5. 2003

zánik členství: 29. 5. 2007

Vlnařská 688/20, Liberec 6, Česká republika

Ing. Jiří Šubr

Člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2004 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik členství: 28. 5. 2003

zánik členství: 29. 5. 2007

Na Jezírku 624/19, Liberec 6, Česká republika

Vladimír Dědek

2.místopředseda představenstva

První vztah: 3. 9. 2004 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik členství: 28. 5. 2003

zánik členství: 29. 5. 2007

vznik funkce: 2. 6. 2003

zánik funkce: 29. 5. 2007

Lipová 595/5, Liberec 4, Česká republika

Ing. Přemek Škoda

l.místopředseda představenstva

První vztah: 3. 9. 2004 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik členství: 28. 5. 2003

zánik členství: 29. 5. 2007

vznik funkce: 2. 6. 2003

zánik funkce: 29. 5. 2007

Aloisina Výšina 643/130, Liberec 15, Česká republika

Verner Kraus

Člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2004 - Poslední vztah: 24. 11. 2005

vznik členství: 28. 5. 2003

zánik členství: 17. 5. 2005

Soukenická 728, Liberec 6, Česká republika

Ing. Přemek Škoda

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 1. 2004 - Poslední vztah: 3. 9. 2004

vznik členství: 29. 4. 1999

zánik členství: 28. 5. 2003

vznik funkce: 17. 4. 2002

zánik funkce: 28. 5. 2003

Aloisina výšina 643, Liberec 5, Česká republika

ing. Karel Šeliga

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2004 - Poslední vztah: 12. 2. 2004

vznik členství: 17. 4. 2002

zánik členství: 25. 6. 2002

Ječná 487/25, Liberec 5, Česká republika

Vladimír Dědek

2.Místopředseda představenstva

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 3. 9. 2004

vznik členství: 15. 11. 2001

zánik členství: 28. 5. 2003

vznik funkce: 18. 9. 2002

zánik funkce: 28. 5. 2003

Lípová 595/5, Liberec 4, 460 31, Česká republika

Petr Černý

Předseda představenstva

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 3. 9. 2004

vznik členství: 29. 4. 1999

zánik členství: 28. 5. 2003

vznik funkce: 18. 9. 2002

zánik funkce: 28. 5. 2003

Červeného 609, Liberec 6, Česká republika

Ing. Jiří Šubr

Člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2002 - Poslední vztah: 3. 9. 2004

vznik členství: 15. 11. 2001

zánik členství: 28. 5. 2003

Na Jezírku 624, Liberec 6, 460 06, Česká republika

Vladimír Dědek

Člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2002 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

vznik členství: 15. 11. 2001

Lípová 595/5, Liberec 4, 460 31, Česká republika

František Leinweber

Člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2001 - Poslední vztah: 3. 9. 2004

vznik funkce: 7. 12. 2000

zánik funkce: 28. 5. 2003

Červeného 611, Liberec, Česká republika

Ing. Václav Kožený

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 6. 2001 - Poslední vztah: 22. 1. 2004

vznik členství: 29. 4. 1999

zánik členství: 17. 4. 2002

vznik funkce: 13. 12. 2000

zánik funkce: 17. 4. 2002

Franklinova 575, Liberec 5, Česká republika

Petr Černý

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 6. 2001 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

vznik členství: 29. 4. 1999

vznik funkce: 13. 12. 2000

Červeného 609, Liberec 6, Česká republika

Ing. Milan Šolc

Člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2000 - Poslední vztah: 6. 6. 2001

zánik funkce: 7. 12. 2000

Na Žižkově čp. 638, Liberec 6, Česká republika

Ing. Petr Deyl

I. Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 12. 1999 - Poslední vztah: 6. 6. 2001

zánik funkce: 7. 12. 2000

Vlnařská 688, Liberec I, Česká republika

Jaromír Djakov

Předseda představenstva

První vztah: 20. 12. 1999 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

vznik členství: 29. 4. 1999

zánik členství: 16. 9. 2002

vznik funkce: 11. 5. 1999

zánik funkce: 16. 9. 2002

Sametová 833, Liberec 6, Česká republika

Marie Lachmanová

Člen představenstva

První vztah: 20. 12. 1999 - Poslední vztah: 8. 3. 2000

U mlékárny 455, Liberec 11, Česká republika

Ing. Jaromír Žid

Člen představenstva

První vztah: 20. 12. 1999 - Poslední vztah: 19. 10. 2000

Sněhurčina 706, Liberec 5, Česká republika

Petr Černý

Člen představenstva

První vztah: 20. 12. 1999 - Poslední vztah: 6. 6. 2001

Červeného 609, Liberec 6, Česká republika

Ing. Václav Kožený

Člen představenstva

První vztah: 20. 12. 1999 - Poslední vztah: 6. 6. 2001

Franklinova 575, Liberec 5, Česká republika

Ing. Vladimír Škarda

Člen představenstva

První vztah: 20. 12. 1999 - Poslední vztah: 6. 6. 2001

zánik funkce: 7. 12. 2000

Halasova 896, Liberec I, Česká republika

Ing. Přemek Škoda

Člen představenstva

První vztah: 20. 12. 1999 - Poslední vztah: 22. 1. 2004

vznik funkce: 29. 4. 1999

Aloisina výšina 643, Liberec 5, Česká republika

Ing. Tomáš Princ

II. Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 12. 1999 - Poslední vztah: 6. 6. 2001

zánik funkce: 7. 12. 2000

Polní 353, Liberec 12, Česká republika

Ilona Duketovská

Člen představenstva

První vztah: 23. 11. 1998 - Poslední vztah: 20. 12. 1999

Vlnařská 835, Liberec 6, Česká republika

Jaromír Djakov

Předseda představenstva

První vztah: 23. 11. 1998 - Poslední vztah: 20. 12. 1999

Sametová 833, Liberec 6, Česká republika

Ing. Tomáš Princ

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 10. 1998 - Poslední vztah: 20. 12. 1999

Polní 353, Liberec 12, Česká republika

Renata Vávrová

Člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1998 - Poslední vztah: 20. 12. 1999

Aloisina Výšina 557, Liberec, Česká republika

Jaroslav Mizera

Člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1998 - Poslední vztah: 20. 12. 1999

Kubelíkova 506, Liberec, Česká republika

Ing. Vladimír Podhájecký

Člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1998 - Poslední vztah: 20. 12. 1999

Voroněžská 340/8, Liberec, Česká republika

František Leinweber

Člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1998 - Poslední vztah: 20. 12. 1999

Červeného 611, Liberec, Česká republika

Bohdan Jezdinský

Člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1998 - Poslední vztah: 20. 12. 1999

Na jezírku 628, Liberec, Česká republika

Ing. Jiří Kuchař

Člen představenstva

První vztah: 7. 4. 1997 - Poslední vztah: 1. 10. 1998

Na kačírku 454/13, Liberec 6, Česká republika

Ing. Jiří Štefan

Místopředseda

První vztah: 7. 4. 1997 - Poslední vztah: 1. 10. 1998

Polní 354, Liberec 12, Česká republika

Ing. Emil Dušek

Předseda

První vztah: 7. 4. 1997 - Poslední vztah: 23. 11. 1998

Purkyňova 54/955, Liberec 14, Česká republika

Ing. Tomáš Princ

Člen představenstva

První vztah: 7. 4. 1997 - Poslední vztah: 1. 10. 1998

Polní 353, Liberec 12, Česká republika

Jaromír Djakov

Člen představenstva

První vztah: 7. 4. 1997 - Poslední vztah: 20. 12. 1999

Sametová 833, Liberec 6, Česká republika

Ing. Jaromír Apltauer

Člen představenstva

První vztah: 3. 4. 1995 - Poslední vztah: 20. 12. 1999

Sosnová 469, Liberec 15, Česká republika

Ing. Jiří Štefan

Člen představenstva

První vztah: 3. 4. 1995 - Poslední vztah: 7. 4. 1997

Polní 354, Liberec 12, Česká republika

František Kopal

Člen představenstva

První vztah: 3. 4. 1995 - Poslední vztah: 7. 4. 1997

Na pískovně 657, Liberec 14, Česká republika

Ing. Milan Taraba

Předseda družstva

První vztah: 3. 4. 1995 - Poslední vztah: 7. 4. 1997

Na jezírku 623, Liberec 6, Česká republika

Jan Olša

Člen představenstva

První vztah: 3. 4. 1995 - Poslední vztah: 7. 4. 1997

Franklinova 729, Liberec 15, Česká republika

Jan Olša

Předseda družstva

První vztah: 1. 11. 1994 - Poslední vztah: 3. 4. 1995

Franklinova 729, Liberec 15, Česká republika

Ing. Alena Pokorná

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1994 - Poslední vztah: 3. 4. 1995

SNP 352, Liberec 5, Česká republika

Ludmila Brendlová

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1994 - Poslední vztah: 3. 4. 1995

Na bídě 565, Liberec 4, Česká republika

Ing. Milan Humpál

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1994 - Poslední vztah: 3. 4. 1995

Polní 354, Liberec 12, Česká republika

RNDr. Pavel Pavlík

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1994 - Poslední vztah: 3. 4. 1995

Sněhurčina 690, Liberec 15, Česká republika

Ing. Oldřich Haas

2. místopředseda

První vztah: 1. 11. 1994 - Poslední vztah: 7. 4. 1997

Franklinova 579, Liberec 15, Česká republika

Mečislav Krasnický

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1994 - Poslední vztah: 7. 4. 1997

Vltavská 252, Liberec 10, Česká republika

Ing. Josef Ježek

1. místopředseda

První vztah: 1. 11. 1994 - Poslední vztah: 7. 4. 1997

Na Žižkově 636, Liberec 6, Česká republika

Jana Vokatá

Člen

První vztah: 13. 8. 1991 - Poslední vztah: 7. 4. 1997

Vlnařská 835, Liberec 6, Česká republika

Ing. Václav Bejček

Člen

První vztah: 24. 1. 1991 - Poslední vztah: 7. 4. 1997

Olbrachtova 619, Liberec 5, Česká republika

Petr Bartoš

Člen

První vztah: 24. 1. 1991 - Poslední vztah: 7. 4. 1997

Červeného 610, Liberec 6, Česká republika

Ing. Stanislav Vohlídal

Člen

První vztah: 24. 1. 1991 - Poslední vztah: 1. 11. 1994

Březová alej 1305, Liberec 1, Česká republika

JUDr. Jiří Sirotek

1. místopředseda představenstva

První vztah: 24. 1. 1991 - Poslední vztah: 1. 11. 1994

Slunná 190/9, Liberec 12, Česká republika

Jan Olša

Člen

První vztah: 24. 1. 1991 - Poslední vztah: 1. 11. 1994

Franklinova 729, Liberec 15, Česká republika

Ing. Emil Dušek

Člen

První vztah: 24. 1. 1991 - Poslední vztah: 1. 11. 1994

Purkyňova 224, Liberec 14, Česká republika

Ing. Eduard Kolář

Člen

První vztah: 24. 1. 1991 - Poslední vztah: 1. 11. 1994

Na Žižkově 637, Liberec 6, Česká republika

Ing. Věra Rotschová

Člen

První vztah: 24. 1. 1991 - Poslední vztah: 1. 11. 1994

Oldřichova 164, Liberec 3, Česká republika

Jaroslav Hájek

Člen

První vztah: 24. 1. 1991 - Poslední vztah: 1. 11. 1994

U mlékárny 455, Liberec 11, Česká republika

Ing. Miroslav Jirásek

Člen

První vztah: 24. 1. 1991 - Poslední vztah: 1. 11. 1994

Aloisina výšina 448, Liberec 5, Česká republika

Zdeněk Paclt

Člen

První vztah: 24. 1. 1991 - Poslední vztah: 1. 11. 1994

Ječná 505, Liberec 15, Česká republika

Milan Schovánek

Předseda představenstva

První vztah: 24. 1. 1991 - Poslední vztah: 1. 11. 1994

Franklinova 571, Liberec 5, Česká republika

Ing. Pavel Jelínek

Člen

První vztah: 24. 1. 1991 - Poslední vztah: 13. 8. 1991

Na čekané 501, Liberec 1, Česká republika

JUDr. Lubomír Strnad

2. místopředseda představenstva

První vztah: 24. 1. 1991 - Poslední vztah: 1. 11. 1994

Vlčí vrch 671, Liberec 15, Česká republika

Zdeněk Novák

První vztah: 2. 12. 1988 - Poslední vztah: 24. 1. 1991

Malátova 429, Liberec 12, Česká republika

JUDr. Lubomír Strnad

První vztah: 2. 12. 1988 - Poslední vztah: 24. 1. 1991

Vlčí vrch 671, Liberec 15, Česká republika

Karel Plecitý

Druhý místopředseda

První vztah: 2. 12. 1988 - Poslední vztah: 24. 1. 1991

Sosnová 468, Liberec XV, Česká republika

Jana Vokatá

První vztah: 2. 12. 1988 - Poslední vztah: 24. 1. 1991

Vlnařská 835, Liberec 6, Česká republika

Ing. Miroslav Rydval

První vztah: 2. 12. 1988 - Poslední vztah: 24. 1. 1991

Winterova 484, Liberec 2, Česká republika

Ing. Oldřich Korytář

První vztah: 2. 12. 1988 - Poslední vztah: 24. 1. 1991

Horní Kopečná 644, Liberec 6, Česká republika

Ing. Václav Franěk

První vztah: 2. 12. 1988 - Poslední vztah: 24. 1. 1991

Pazderkova 866, Liberec 6, Česká republika

Jiří Pulda

První vztah: 2. 12. 1988 - Poslední vztah: 1. 11. 1994

Ještědská 381, Liberec 7, Česká republika

JUDr. Jaroslav Kašpar

První vztah: 2. 7. 1984 - Poslední vztah: 24. 1. 1991

Vlnařská 692, Liberec 6, Česká republika

Ing. Ervín Mikota

První vztah: 2. 7. 1984 - Poslední vztah: 24. 1. 1991

Králův háj, SNP 392, Liberec 5, Česká republika

Alena Geröová

První vztah: 2. 7. 1984 - Poslední vztah: 2. 12. 1988

Na jezírku 626, Liberec 6, Česká republika

Jiří Sirotek

První vztah: 2. 7. 1984 - Poslední vztah: 2. 12. 1988

Zeyerova 297, Liberec 1, Česká republika

Slavomír Jánošík

Předseda představenstva

První vztah: 6. 7. 1983 - Poslední vztah: 24. 1. 1991

Franklinova 571, Liberec XV, Česká republika

Jindřich Souček

První vztah: 17. 9. 1982 - Poslední vztah: 24. 1. 1991

Vlnařská 705, Liberec VI, Česká republika

Slavomír Jánošík

První vztah: 6. 8. 1980 - Poslední vztah: 6. 7. 1983

Franklinova 571, Liberec XV, Česká republika

Jiřina Špalková

První vztah: 8. 7. 1980 - Poslední vztah: 2. 7. 1984

Jabloňová 403, Liberec XII, Česká republika

Karel Plecitý

První vztah: 8. 7. 1980 - Poslední vztah: 2. 12. 1988

Sosnová 468, Liberec XV, Česká republika

Ing. Ladislav Hrníčko

Místopředseda

První vztah: 8. 7. 1980 - Poslední vztah: 2. 12. 1988

Sosnová 469, Liberec XV, Česká republika

Jaroslav Pelc

První vztah: 8. 7. 1980 - Poslední vztah: 2. 12. 1988

Na čekané 500, Liberec XV, Česká republika

Jaroslav Šikola

První vztah: 8. 7. 1980 - Poslední vztah: 2. 12. 1988

Matoušova 56, Liberec III, Česká republika

Oldřich Zubík

První vztah: 8. 7. 1980 - Poslední vztah: 24. 1. 1991

Na pískovně 657, Liberec XIV, Česká republika

Ing. František Vaněk

První vztah: 6. 12. 1978 - Poslední vztah: 2. 12. 1988

Na Žižkově 636, Liberec VI, Česká republika

Jiří Hofman

První vztah: 15. 8. 1977 - Poslední vztah: 8. 7. 1980

Zahradní 468, Liberec XI, Česká republika

Stanislav Lehký

První vztah: 15. 8. 1977 - Poslední vztah: 6. 12. 1978

U potůčku 620, Liberec VI, Česká republika

Josef Ježek

První vztah: 14. 6. 1976 - Poslední vztah: 8. 7. 1980

Na Žižkově 636, Liberec VI, Česká republika

Oldřich Kalenský

První vztah: 14. 6. 1976 - Poslední vztah: 15. 8. 1977

Zahradní 455, Liberec XI, Česká republika

Jaromír Bárta

První vztah: 14. 6. 1976 - Poslední vztah: 8. 7. 1980

Vodňanská 602/4, Liberec XIV, Česká republika

Ing. Jan Wächter

První vztah: 14. 6. 1976 - Poslední vztah: 15. 8. 1977

U potůčku 614, Liberec VI, Česká republika

Jaroslav Linhart

První vztah: 14. 6. 1976 - Poslední vztah: 17. 9. 1982

Horská 16, Liberec I, Česká republika

Walter Mainx

První vztah: 14. 6. 1976 - Poslední vztah: 2. 7. 1984

Králův Háj 425, Liberec V, Česká republika

Ing. Vlastimil Krofta

První vztah: 14. 6. 1976 - Poslední vztah: 2. 7. 1984

Na Žižkově 633, Liberec VI, Česká republika

Jan Klos

Místopředseda

První vztah: 14. 6. 1976 - Poslední vztah: 24. 1. 1991

Aloisina výšina 492, Liberec V, Česká republika

Jaroslav Doležálek

První vztah: 1. 9. 1975 - Poslední vztah: 14. 6. 1976

Čes. bratří 5, Liberec, Česká republika

Ladislav Šolc

Předseda

První vztah: 1. 9. 1975 - Poslední vztah: 6. 7. 1983

Dělnická 607, Liberec 6, Česká republika

Jaromír Bárta

První vztah: 11. 6. 1974 - Poslední vztah: 14. 6. 1976

Vodňanská 604/3, Liberec, Česká republika

Ing. Oldřich Pastorek

První vztah: 11. 6. 1974 - Poslední vztah: 14. 6. 1976

Baltská 600/3, Liberec, Česká republika

Alena Geröová

První vztah: 11. 6. 1974 - Poslední vztah: 8. 7. 1980

Na Jezírku 626, Liberec VI, Česká republika

Zdeněk Molčík

První vztah: 11. 6. 1974 - Poslední vztah: 8. 7. 1980

Kubelíkova 498, Liberec, Česká republika

Josef Pilnáček

První vztah: 11. 6. 1974 - Poslední vztah: 8. 7. 1980

Kosmonautů 362, Liberec, Česká republika

Slavomír Jánošík

První vztah: 11. 6. 1974 - Poslední vztah: 6. 8. 1980

Dvorská 448, Liberec, Česká republika

František Binder

První vztah: 11. 6. 1974 - Poslední vztah: 24. 1. 1991

Na Jezírku 622, Liberec, Česká republika

Mečislav Pergler

První vztah: 11. 7. 1972 - Poslední vztah: 11. 6. 1974

Dobrovského 8, Liberec II, Česká republika

Jaroslav Doležálek

Předseda

První vztah: 11. 7. 1972 - Poslední vztah: 1. 9. 1975

Čes. bratří 5, Liberec, Česká republika

Vladislav Kratochvíl

První vztah: 11. 7. 1972 - Poslední vztah: 11. 6. 1974

Alešova 415, Jablonné v Podještění, Česká republika

Karel Hlaváček

První vztah: 11. 7. 1972 - Poslední vztah: 11. 6. 1974

Vodňanská 602/4, Liberec XIV, Česká republika

Erich Müller

První vztah: 11. 7. 1972 - Poslední vztah: 11. 6. 1974

Na Zátočí 162/1, Liberec V, Česká republika

Josef Hercík

První vztah: 11. 7. 1972 - Poslední vztah: 2. 12. 1988

Norská 458, Liberec XI, Česká republika

Ing. Miloš Grünzweig

První vztah: 11. 7. 1972 - Poslední vztah: 11. 6. 1974

Čížkova 8, Liberec, Česká republika

Ladislav Lux

První vztah: 11. 7. 1972 - Poslední vztah: 14. 6. 1976

Zahradní 456, Liberec XI, Česká republika

Jan Klos

Místopředseda

První vztah: 11. 7. 1972 - Poslední vztah: 14. 6. 1976

Na Perštýně 50, Liberec IV, Česká republika

Jaroslav Sedlák

První vztah: 11. 7. 1972 - Poslední vztah: 11. 6. 1974

Baltská 599/1, Liberec XIV, Česká republika

Jiří Lepa

První vztah: 11. 7. 1972 - Poslední vztah: 11. 6. 1974

Na Perštýně 7, Liberec IV, Česká republika

Karel Slanec

První vztah: 11. 7. 1972 - Poslední vztah: 14. 6. 1976

Dělnická 608, Liberec VI, Česká republika

Ing. Vlastimil Krofta

První vztah: 24. 10. 1971 - Poslední vztah: 14. 6. 1976

Truhlářská 11, Liberec II, Česká republika

Přemysl Šámal

První vztah: 24. 10. 1971 - Poslední vztah: 11. 7. 1972

Mánesova 54, Praha 2, Česká republika

Ladislav Šolc

První vztah: 11. 9. 1970 - Poslední vztah: 1. 9. 1975

Pavlovická 1051/13, Liberec I, Česká republika

Ing. Jindřich Hruška

První vztah: 11. 9. 1970 - Poslední vztah: 11. 6. 1974

Tyršova 347/8a, Liberec, Česká republika

Ing. Milan Taraba

První vztah: 11. 9. 1970 - Poslední vztah: 11. 7. 1972

Dvorská 448, Liberec V, Česká republika

Jaroslav Svoboda

Místopředseda

První vztah: 11. 9. 1970 - Poslední vztah: 24. 10. 1971

Norská 88/14, Liberec XI, Česká republika

Ing. Jiří Hubka

První vztah: 11. 9. 1970 - Poslední vztah: 24. 10. 1971

Dvorská 448, Liberec V, Česká republika

Jan Pospíšil

Místopředseda

První vztah: 11. 9. 1970 - Poslední vztah: 11. 7. 1972

Králův Háj 374, Liberec V, Česká republika

Vladimír Buriánek

První vztah: 11. 9. 1970 - Poslední vztah: 11. 7. 1972

Rumjancevova 21, Liberec I, Česká republika

Milan Jebavý

První vztah: 22. 10. 1969 - Poslední vztah: 22. 10. 1969

Josefino údolí 449, Liberec V, Česká republika

Ing. Jaroslav Hruška

První vztah: 22. 10. 1969 - Poslední vztah: 11. 9. 1970

Tyršova 347/8a, Liberec, Česká republika

Miroslav Halada

První vztah: 22. 10. 1969 - Poslední vztah: 11. 9. 1970

K.Marxe 11, Liberec VII, Česká republika

Jiří Preis

První vztah: 22. 10. 1969 - Poslední vztah: 11. 9. 1970

U jeslí 137/5, Liberec XI, Česká republika

Čestmír Hušek

První vztah: 22. 10. 1969 - Poslední vztah: 11. 9. 1970

Norská 598, Liberec XIV, Česká republika

Jaroslav Svoboda

První vztah: 22. 10. 1969 - Poslední vztah: 11. 9. 1970

Norská 88/14, Liberec XI, Česká republika

Jiří Novák

První vztah: 22. 10. 1969 - Poslední vztah: 11. 7. 1972

nám. Sov.armády 691/10, Liberec I, Česká republika

Miloš Šaroch

První vztah: 22. 10. 1969 - Poslední vztah: 11. 7. 1972

Králův Háj 361, Liberec V, Česká republika

Ing. Svatopluk Cmíral

První vztah: 22. 10. 1969 - Poslední vztah: 11. 7. 1972

Ruprechtická 79, Liberec I, Česká republika

Josef Rejnart

První vztah: 22. 10. 1969 - Poslední vztah: 11. 7. 1972

Norská 30/35, Liberec XI, Česká republika

Jaroslav Doležálek

První vztah: 22. 10. 1969 - Poslední vztah: 11. 7. 1972

Čes. bratří 5, Liberec, Česká republika

Ing. Oldřich Pastorek

První vztah: 22. 10. 1969 - Poslední vztah: 11. 7. 1972

Pilínkovská 5, Liberec XIX, Česká republika

Květa Štrougalová

První vztah: 2. 11. 1965 - Poslední vztah: 22. 10. 1969

Cyrila a Metoděje 5, Liberec XI, Česká republika

Bohumil Doležal

První vztah: 2. 11. 1965 - Poslední vztah: 22. 10. 1969

Králův Háj 383, Liberec V, Česká republika

Ing. Jiří Hubka

První vztah: 2. 11. 1965 - Poslední vztah: 22. 10. 1969

Kropáčkova 17, Liberec XIV, Česká republika

Ing. Ladislav Šplíchal

Místopředseda

První vztah: 2. 11. 1965 - Poslední vztah: 22. 10. 1969

Jizerská 306/8, Liberec XV, Česká republika

Oldřich Kalenský

První vztah: 2. 11. 1965 - Poslední vztah: 22. 10. 1969

Králův Háj 374, Liberec V, Česká republika

Josef Stránský

První vztah: 2. 11. 1965 - Poslední vztah: 22. 10. 1969

Kostelní 477, Chrastava, Česká republika

Jan Pospíšil

První vztah: 2. 11. 1965 - Poslední vztah: 11. 9. 1970

Králův Háj 374, Liberec V, Česká republika

Ing. Josef Bezvoda

První vztah: 2. 11. 1965 - Poslední vztah: 22. 10. 1969

tř. Zdenka Nejedlého 44/119, Liberec VI, Česká republika

Josef Smolík

První vztah: 2. 11. 1965 - Poslední vztah: 22. 10. 1969

Chodská 700/4, Liberec II, Česká republika

Josef Jíra

První vztah: 2. 11. 1965 - Poslední vztah: 22. 10. 1969

Uralská 98/9, Liberec X, Česká republika

JUDr. Vladimír Škréta

První vztah: 2. 11. 1965 - Poslední vztah: 11. 9. 1970

Bendlova 26, Liberec I, Česká republika

Jaroslav Hájek

První vztah: 2. 11. 1965 - Poslední vztah: 11. 7. 1972

Jungmannova 27, Liberec II, Česká republika

Mečislav Pergler

Předseda

První vztah: 2. 11. 1965 - Poslední vztah: 11. 7. 1972

Dobrovského 8, Liberec II, Česká republika

Josef Skrovný

První vztah: 2. 11. 1965 - Poslední vztah: 22. 10. 1969

Ještědská 203/129, Liberec VIII, Česká republika

Václav Louka

První vztah: 2. 11. 1965 - Poslední vztah: 22. 10. 1969

Šafaříkova 260, Liberec II, Česká republika

Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti první nebo druhý místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda, popřípadě některý z místopředsedů a další člen představenstva.

od 8. 7. 1980

Družstvo platně zastupuje předseda nebo místopředseda předsta- venstva a 1 další člen představenstva. K názvu družstva připojí své podpisy předseda nebo místopředseda představenstva a 1 další člen představenstva.

do 8. 7. 1980 od 2. 11. 1965

Další vztahy firmy Stavební bytové družstvo SEVER

3 fyzické osoby

Ing. Josef Řepa

Předseda kontrolní komise

První vztah: 3. 9. 2019

vznik členství: 13. 6. 2019

vznik funkce: 25. 6. 2019

Červeného 610/4, Liberec, 460 06, Česká republika

Zdeněk Tesař

Místopředseda kontrolní komise

První vztah: 3. 9. 2019

vznik členství: 13. 6. 2019

vznik funkce: 25. 6. 2019

Pazderkova 867/4, Liberec, 460 06, Česká republika

Petr Jindra

Člen kontrolní komise

První vztah: 3. 9. 2019

vznik členství: 13. 6. 2019

Červeného 611/7, Liberec, 460 06, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 9. 1992

Živnosti

Realitní zprostředkování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 22. 9. 2020
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 13. 7. 2010
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 4. 12. 2000
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 5. 1996
Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 21. 9. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).