Hlavní navigace

Stavební bytové družstvo Vrchlabí

Firma Stavební bytové družstvo Vrchlabí, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXVI 192, Krajský soud v Hradci Králové.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00045993

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 4. 1965

DIČ:

CZ00045993

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXVI 192, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Stavební bytové družstvo Vrchlabí od 1. 4. 1965

Právní forma

Družstvo od 1. 4. 1965

adresa

Východní 1378
543 01 Vrchlabí od 1. 4. 1965

Předmět podnikání

Předmětem činnosti družstva je zejména a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v aa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor bb) provádění popř. zajišťování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů cc) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor dd) přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv   b) činnost za účelem podnikání spočívající především v aa) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizaci a rekontrukci bytů a nebytových prostor, popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob bb) zajišťování plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob cc) nákupu zboží a materiálu za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 19. 2. 1997

Družstvo může vykonávat i další činnosti schválené představenstvem, pokud si k jejich vykonávání opatřeí příslušné oprávnění. Činnosti, při nichž majetková účast družstva přesahuje 500.000,- Kč podléhají schválení shromáždění delegátů. od 19. 2. 1997

zabezpečování služeb spojených s bydlením od 19. 2. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 19. 2. 1997

Předmětem činnosti drkužstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor a) zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům, b) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích a nebytové prostory do nájmu svým členům, c) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci do 19. 2. 1997 od 30. 3. 1993

a modernizaci bytových a nebytových objektů, d) poskytuje popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením, e) vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstval do 19. 2. 1997 od 30. 3. 1993

nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popř. převádí rodinné domky do osobního vlastnictví d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů e) poskytuje popř. zabezpečuje služby spojené s bydlením f) připravuje a zabezpečuje materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostorů a pro poskytování služeb spojených s bydlením g) další činnosti schválené představenstvem družstva do 30. 3. 1993 od 1. 4. 1965

Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. Družstvo zejména: a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení, do osobního užívání svých členů b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do vlastnictví jiných subjektů c) přiděluje družstevní byty včetně bytů v rodinných domcích a místností do 30. 3. 1993 od 1. 4. 1965

Ostatní skutečnosti

Družstvo bylo ustaveno usnesením ustavující schůze ze dne 8. 2. 1965 a souhlasem KV SBD v Hradci Králové ze dne 8. 3. 1965, zn. 23-05-101-65. Podle usnesení členských schůzí obou zaniklých družstev ze dne 30. 4. 1974 a 7. 5. 1974, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 18. 5. 1974, dohod o sloučení uzavřených mezi těmito družstvy ze dne 27. 6. 1974 a 30. 6. 1974, čj. 2224/105/74 a ze dne 17. 6. 1974, čj. 2375/ 105/74 vydaných na základě usnesení předsednictva tohoto orgánu z týchž dnů se zapisuje sloučení: Stavební bytové družstvo při Nářadí, n. p. Vrchlabí - Db 214 od 19. 2. 1997

Základní zapisované jmění: 100.000,-- Kč do 16. 9. 1994 od 30. 3. 1993

Základní členský vklad: 3.000,-- Kč do 16. 9. 1994 od 30. 3. 1993

Právní poměry družstva se řídí stanovami, schválenými dne 3.12.1992 do 19. 2. 1997 od 30. 3. 1993

Údaje o zřízení: od 1. 4. 1965

Stavební bytové družstvo POV Kunčice nad Labem - Db 260 obou jako družstev přejímaných s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímaná družstva zanikla bez likvidace, přičemž jejich majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo. K návrhu VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 16. 9. 1974 a podle usnesení členské schůze přejímaných družstev ze dne 25. 4. 1974, 13. 5. 1974 a 11. 5. 1974, shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 18. 5. 1974 a se souhlasem VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 17. 6. 1974, č. 4563/105/ 74, 4562/105/74, 4560/105/74 zapisuje se sloučení schválené ke dni 3O. 9. 1974 družstev: od 1. 4. 1965

1. Stavební bytové družstvo zaměstnanců při AZNP Vrchlabí - Db 64 2. HORAL, stavební bytové družstvo zaměstnanců n. p. Tesla Rožnov, závod Vrchlabí - Db 224 3. Druhé stavební bytové družstvo zaměstnanců při AZNP Vrchlabí - Db 159 jako družstev přejímaných s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímaná družstva zanikají bez likvidace, přičemž jejich majetek, práva a závazky přebírá přejímající družstvo. Výmazy přejímaných družstev byly povoleny a zapsány dne 23. 9. 1974. od 1. 4. 1965

K návrhu VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 7. 10. 1974 a podle usnesení členské schůze přejímaného družstva ze dne 21. 4. 1974, shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 18. 5. 1974 a se souhlasem VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 17. 6. 1974, čj. 2052/105/74 zapisuje se sloučení schválené ke dni 3O. 11. 1974 družstva: Stavební bytové družstvo "Krakonoš" se sídlem ve Vrchlabí - Db 251 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přjímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky přebírá přejímající družstvo. Výmaz přejímaného družstva byl povolen a zapsán dne 10. 10. 1974. od 1. 4. 1965

Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením členské schůze konané dne 8. 4. 1991 a upravených podle zákona č. 176/1991 Sb. do 30. 3. 1993 od 1. 4. 1965

Ručení: Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vykázanou v roční účetní uzávěrce ručí členové, kteří do konce roku, v němž ztráta vznikla, nezplatili členský podíl do výše základního členského vkladu, ostatní členové do výše zůstatkové hodnoty členských podílů, nejméně však Kčs 5 000,-. Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromáždění delegátů termín úhrady prodloužit. do 30. 3. 1993 od 1. 4. 1965

Zastupování a podepisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva, a to tím způsobem, že k názvu nebo razítku družstva připojí své podpisy. do 16. 9. 1994 od 1. 4. 1965

Členský vklad činí 5 000,- Kčs. Družstvo bylo ustaveno usnesením ustavující schůze ze dne 8. 2. 1965 a souhlasem KV SBD v Hradci Králové ze dne 8. 3. 1965, zn. 23-05-101-65. Podle usnesení členských schůzí obou zaniklých družstev ze dne 30. 4. 1974 a 7. 5. 1974, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 18. 5. 1974, dohod o sloučení uzavřených mezi těmito družstvy ze dne 27. 6. 1974 a 30. 6. 1974, čj. 2224/105/74 a ze dne 17. 6. 1974, čj. 2375/ 105/74 vydaných na základě usnesení předsednictva tohoto orgánu z týchž dnů se zapisuje sloučení: Stavební bytové družstvo při Nářadí, n. p. Vrchlabí - Db 214 do 19. 2. 1997 od 1. 4. 1965

Statutární orgán

10 fyzických osob

Jaroslav Pražák

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2018

vznik členství: 11. 6. 2018

Školní 1389, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Jiří Kout

2. místopředseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2018

vznik členství: 11. 6. 2018

vznik funkce: 14. 6. 2018

Družstevní 1291, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Ing. Milan Paska

1. místopředseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2018

vznik členství: 11. 6. 2018

vznik funkce: 14. 6. 2018

Nerudova 1190, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Helena Havlová

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2018

vznik členství: 11. 6. 2018

Slovanská 881, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Marek Kořínek

předseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2018

vznik členství: 11. 6. 2018

vznik funkce: 14. 6. 2018

Tyršova 936, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Ing Milan Paska

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 2017

vznik členství: 5. 6. 2017

Nerudova 1190, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Jaroslav Pražák

1. místopředseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2013

vznik členství: 10. 6. 2013

vznik funkce: 10. 6. 2013

Školní 1389, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Jan Krúpa

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2013

vznik členství: 10. 6. 2013

vznik funkce: 10. 6. 2013

Dukelská 1318, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Jiří Kout

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2013

vznik členství: 10. 6. 2013

Družstevní 1291, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Ladislav Votoček

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2013

vznik členství: 10. 6. 2013

Slovanská 882, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing Milan Paska

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 2017 - Poslední vztah: 11. 8. 2018

vznik členství: 5. 6. 2017

zánik členství: 11. 6. 2018

Nerudova 1190, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Jiří Kout

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2013 - Poslední vztah: 11. 8. 2018

vznik členství: 10. 6. 2013

zánik členství: 10. 6. 2018

Družstevní 1291, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Jan Krúpa

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2013 - Poslední vztah: 11. 8. 2018

vznik členství: 10. 6. 2013

zánik členství: 10. 6. 2018

vznik funkce: 10. 6. 2013

zánik funkce: 10. 6. 2018

Dukelská 1318, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Jaroslav Pražák

1. místopředseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2013 - Poslední vztah: 11. 8. 2018

vznik členství: 10. 6. 2013

zánik členství: 10. 6. 2018

vznik funkce: 10. 6. 2013

zánik funkce: 10. 6. 2018

Školní 1389, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Ladislav Votoček

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2013 - Poslední vztah: 11. 8. 2018

vznik členství: 10. 6. 2013

zánik členství: 10. 6. 2018

Slovanská 882, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Vojtěch Čivrný

2. místopředseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2013 - Poslední vztah: 3. 11. 2016

vznik členství: 10. 6. 2013

zánik členství: 27. 10. 2016

vznik funkce: 10. 6. 2013

zánik funkce: 27. 10. 2016

Ludvíka Svobody 912, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Ludmila Spanilá

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2008 - Poslední vztah: 17. 7. 2013

vznik členství: 16. 6. 2008

zánik členství: 10. 6. 2013

Dukelská 1321, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

František Paska

2.místopředseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2008 - Poslední vztah: 17. 7. 2013

vznik členství: 16. 6. 2008

zánik členství: 10. 6. 2013

vznik funkce: 30. 6. 2008

zánik funkce: 10. 6. 2013

Nerudova 939, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Karel Srnský

1.místopředseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2008 - Poslední vztah: 17. 7. 2013

vznik členství: 16. 6. 2008

zánik členství: 10. 6. 2013

vznik funkce: 30. 6. 2008

zánik funkce: 10. 6. 2013

Komenského 983, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Jan Krúpa

předseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2008 - Poslední vztah: 17. 7. 2013

vznik členství: 16. 6. 2008

zánik členství: 10. 6. 2013

vznik funkce: 30. 6. 2008

zánik funkce: 10. 6. 2013

Dukelská 1318, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Zbyněk Vraštil

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2008 - Poslední vztah: 17. 7. 2013

vznik členství: 16. 6. 2008

zánik členství: 10. 6. 2013

Dukelská 1323, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Jan Krúpa

Předseda představenstva

První vztah: 31. 3. 2005 - Poslední vztah: 17. 9. 2008

vznik členství: 16. 6. 2003

zánik členství: 16. 6. 2008

vznik funkce: 17. 6. 2003

zánik funkce: 16. 6. 2008

Dukelská 1318, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Jaroslav Pražák

Člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2003 - Poslední vztah: 17. 9. 2008

vznik členství: 16. 6. 2003

zánik členství: 16. 6. 2008

Školní 1389, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Jan Krúpa

Předseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2003 - Poslední vztah: 31. 3. 2005

vznik členství: 16. 6. 2003

vznik funkce: 17. 6. 2003

Sídliště 733, Hostinné, 543 71, Česká republika

Mgr. Josef Moos

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2003 - Poslední vztah: 17. 9. 2008

vznik členství: 16. 6. 2003

zánik členství: 16. 6. 2008

vznik funkce: 17. 6. 2003

zánik funkce: 16. 6. 2008

Nerudova 939, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

RNDr. Vladimír Vávra

Člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2003 - Poslední vztah: 17. 9. 2008

vznik členství: 16. 6. 2003

zánik členství: 16. 6. 2008

Revoluční 1280, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Dana Dufková

Člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2003 - Poslední vztah: 17. 9. 2008

vznik členství: 16. 6. 2003

zánik členství: 16. 6. 2008

Vítězná 1285, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Jiří Vojtěch

Člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2000 - Poslední vztah: 22. 10. 2003

Dukelská 1315, Vrchlabí, Česká republika

Jaroslav Pražák

Člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2000 - Poslední vztah: 22. 10. 2003

Školní 1389, Vrchlabí, Česká republika

František Paska

První místopředseda

První vztah: 11. 8. 2000 - Poslední vztah: 22. 10. 2003

Nerudova 941, Vrchlabí, Česká republika

Mgr. Josef Moos

Druhý místopředseda

První vztah: 11. 8. 2000 - Poslední vztah: 22. 10. 2003

Nerudova 939, Vrchlabí, Česká republika

Jiří Abely

Člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2000 - Poslední vztah: 26. 10. 2001

Sídliště 673, Hostinné, Česká republika

Jan Krúpa

Předseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2000 - Poslední vztah: 22. 10. 2003

Sídliště 733, Hostinné, 543 71, Česká republika

František Zeman

Člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2000 - Poslední vztah: 26. 10. 2001

Sídliště 785, Hostinné, Česká republika

Jiří Morávek

Člen představenstva

První vztah: 16. 9. 1997 - Poslední vztah: 11. 8. 2000

Sídliště 785, Hostinné, Česká republika

Ing. Jaroslav Míč

Člen představenstva

První vztah: 16. 9. 1997 - Poslední vztah: 11. 8. 2000

Slovanská 893, Vrchlabí, Česká republika

RNDr. Vladimír Vávra

První místopředseda

První vztah: 16. 9. 1997 - Poslední vztah: 11. 8. 2000

Revoluční 1280, Vrchlabí, Česká republika

Ing. Luděk Prokop

Druhý místopředseda

První vztah: 16. 9. 1997 - Poslední vztah: 11. 8. 2000

Pražská 1149, Vrchlabí, Česká republika

Jan Lukáč

Člen představenstva

První vztah: 16. 9. 1997 - Poslední vztah: 11. 8. 2000

Sídliště 785, Hostinné, Česká republika

Jan Zapadlo

Člen představenstva

První vztah: 24. 5. 1995 - Poslední vztah: 16. 9. 1997

Nerudova 1076, Vrchlabí, Česká republika

Zdeněk Malich

Místopředseda

První vztah: 24. 5. 1995 - Poslední vztah: 16. 9. 1997

Dělnická 1032, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

RNDr. Vladimír Vávra

Člen představenstva

První vztah: 24. 5. 1995 - Poslední vztah: 16. 9. 1997

Revoluční 1280, Vrchlabí, Česká republika

Šárka Mewaldová

Člen představenstva

První vztah: 6. 2. 1995 - Poslední vztah: 24. 5. 1995

Komenského 982, Vrchlabí, Česká republika

Jan Krúpa

Předseda

První vztah: 16. 9. 1994 - Poslední vztah: 11. 8. 2000

Sídliště 733, Hostinné, 543 71, Česká republika

Miloslav Řehoř

Místopředseda

První vztah: 16. 9. 1994 - Poslední vztah: 16. 9. 1997

Slovanská 885, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Otto Sedral

Člen představenstva

První vztah: 16. 9. 1994 - Poslední vztah: 6. 2. 1995

Sovětská 939, Vrchlabí, Česká republika

Martin B A R T O Š

Místopředseda

První vztah: 25. 6. 1993 - Poslední vztah: 24. 5. 1995

Školní 1393, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Jan Krúpa

Místopředseda

První vztah: 25. 6. 1993 - Poslední vztah: 16. 9. 1994

Sídliště 733, Hostinné, 543 71, Česká republika

Miloslav Řehoř

Člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1993 - Poslední vztah: 16. 9. 1994

Slovanská 885, Vrchlabí, Česká republika

Ing. Pavel Matyáš

Člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1993 - Poslední vztah: 16. 9. 1997

Sídliště 785, Hostinné, Česká republika

Zdeněk Vondrouš

Člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1993 - Poslední vztah: 16. 9. 1997

Chelčického 898, Vrchlabí, Česká republika

Vladimír Kubec

Člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1993 - Poslední vztah: 16. 9. 1997

Pražská 1150, Vrchlabí, Česká republika

František Paska

Člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1993 - Poslední vztah: 11. 8. 2000

Nerudova 941, Vrchlabí, Česká republika

Ladislav Smolík

Člen představenstva

První vztah: 1. 4. 1965 - Poslední vztah: 25. 6. 1993

U nemocnice 869, Vrchlabí, Česká republika

ing. Miroslav Zajíček

Člen představenstva

První vztah: 1. 4. 1965 - Poslední vztah: 24. 5. 1995

Revoluční 1278, Vrchlabí, Česká republika

Ivo Just

Člen představenstva

První vztah: 1. 4. 1965 - Poslední vztah: 24. 5. 1995

Dukelská 1317, Vrchlabí, Česká republika

Zdeněk Malich

Člen představenstva

První vztah: 1. 4. 1965 - Poslední vztah: 24. 5. 1995

Dělnická 1032, Vrchlabí, Česká republika

Otto Sedral

Předseda

První vztah: 1. 4. 1965 - Poslední vztah: 16. 9. 1994

Sovětská 939, Vrchlabí, Česká republika

Jaroslav Blažek

Člen představenstva

První vztah: 1. 4. 1965 - Poslední vztah: 25. 6. 1993

gen. Svobody 908, Vrchlabí, Česká republika

Jaroslava Kacálková

Člen představenstva

První vztah: 1. 4. 1965 - Poslední vztah: 25. 6. 1993

Sovětská 895, Vrchlabí, Česká republika

Marie Plátková

Člen představenstva

První vztah: 1. 4. 1965 - Poslední vztah: 25. 6. 1993

Školní 1394, Vrchlabí, Česká republika

Pavel Havlík

Místopředseda

První vztah: 1. 4. 1965 - Poslední vztah: 25. 6. 1993

Sovětská 882, Vrchlabí, Česká republika

ing. Jiří Chaloupka

Místopředseda

První vztah: 1. 4. 1965 - Poslední vztah: 25. 6. 1993

Dukelská 1324, Vrchlabí, Česká republika

Jana Kopecká

Člen představenstva

První vztah: 1. 4. 1965 - Poslední vztah: 25. 6. 1993

Družstevní 1291, Vrchlabí, Česká republika

Zastupování a podepisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva, a to tím způso- bem, že k názvu nebo razítku družstva připojí své podpisy.

od 16. 9. 1994

Další vztahy firmy Stavební bytové družstvo Vrchlabí

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 13. 10. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • zabezpečování služeb spojených s bydlením
  • Ubytovací služby
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 13. 10. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).