Hlavní navigace

Středočeská obchodní společnost Group, a.s. v likvidaci

Firma Středočeská obchodní společnost Group, a.s. v likvidaci, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6033, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 121 800 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25783327

Sídlo:

Nová 101, Kyšice, 273 51

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

2. 7. 1999

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
47510 Maloobchod s textilem

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6033, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Středočeská obchodní společnost Group, a.s. od 2. 7. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 2. 7. 1999

adresa

Nová 101
Kyšice 27351 od 1. 7. 2016

adresa

Nová čp. 101
Kyšice 27351 do 1. 7. 2016 od 2. 10. 2002

adresa

Nává čp. 101
Kyšice 27351 do 2. 10. 2002 od 24. 8. 2002

adresa

Lidická 1296
Slaný 27401 do 24. 8. 2002 od 27. 1. 2000

adresa

Na Baních 1057
Praha 5, Zbraslav-Baně 15600 do 27. 1. 2000 od 2. 7. 1999

Předmět podnikání

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží uvedeného v příl. 1 - 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného do 16. 12. 2013 od 21. 9. 2004

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence do 16. 12. 2013 od 21. 9. 2004

zprostředkování obchodu do 16. 12. 2013 od 20. 1. 2004

činnost technických poradců v oblasti obchodu do 16. 12. 2013 od 20. 1. 2004

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 16. 12. 2013 od 20. 1. 2004

velkoobchod do 16. 12. 2013 od 20. 1. 2004

specializovaný maloobchod do 16. 12. 2013 od 20. 1. 2004

zprostředkování služeb do 16. 12. 2013 od 20. 1. 2004

maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny do 16. 12. 2013 od 20. 1. 2004

maloobchod tabákovými výrobky do 16. 12. 2013 od 20. 1. 2004

ubytovací služby do 16. 12. 2013 od 20. 1. 2004

skladování zboží a manipulace s nákladem do 16. 12. 2013 od 20. 1. 2004

pronájem a půjčování věcí movitých do 16. 12. 2013 od 20. 1. 2004

výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových) do 16. 12. 2013 od 20. 1. 2004

výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků) do 16. 12. 2013 od 20. 1. 2004

reklamní činnost a marketing do 16. 12. 2013 od 20. 1. 2004

poskytování tělovýchovných služeb do 16. 12. 2013 od 20. 1. 2004

hostinská činnost do 16. 12. 2013 od 20. 1. 2004

realitní činnost do 16. 12. 2013 od 20. 1. 2004

projektová činnost ve výstavbě do 16. 12. 2013 od 1. 12. 2003

provádění staveb, jejich změn a odstraňování do 16. 12. 2013 od 1. 12. 2003

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 21. 9. 2004 od 14. 7. 2003

průzkum trhu do 20. 1. 2004 od 6. 4. 2000

reklamní činnost do 20. 1. 2004 od 6. 4. 2000

textilní výroba do 20. 1. 2004 od 6. 4. 2000

pronájem průmyslového zboží do 20. 1. 2004 od 6. 4. 2000

ubytování do 20. 1. 2004 od 6. 4. 2000

služby skladového hospodářství včetně pronájmu nemovitostí do 20. 1. 2004 od 6. 4. 2000

pronájem motorových vozidel (vyjma činností uvedených v příloze 1-3 zákona č. 455/1991 Sb. o živ. podnikání v platném znění) do 20. 1. 2004 od 6. 4. 2000

zastavárenská činnost do 16. 12. 2013 od 6. 4. 2000

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží uvedeného v příl. 1-3 zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného do 20. 1. 2004 od 2. 7. 1999

zprostředkování obchodu, služeb a informací do 20. 1. 2004 od 2. 7. 1999

poradenství v oblasti obchodu do 20. 1. 2004 od 2. 7. 1999

ekonomické a organizační poradenství do 20. 1. 2004 od 2. 7. 1999

Ostatní skutečnosti

Městský soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 3.12.2018, pod č.j. 83Cm 1661/2018, které nabylo právní moci dne 1.1.2019 o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora. od 21. 2. 2019

Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje z dosavadní výše 121.800.000,- Kč (slovy: sto dvacet jeden milion o sm set tisíc korun českých) o částku 102.000.000,- Kč (slovy: sto dva miliony korun českých) na výslednou částku 223.800.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet tři miliony osm set tisíc korun českých), a to nepeněžitými vklady ve výši 92.000.000,- Kč (slovy: dev adesát dva miliony korun českých) a peněžitými vklady ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), s možností upisování nad tuto částku peněžitými vklady maximálně o částku 60.000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých), tedy na celkovou výslednou částku 283.800.000,- Kč (dvě stě osmdesát tři miliony osm set tisíc korun českých), vydáním 1020 ks (tisíc dvaceti kusů) až 1620 ks (tisíc šest set dvaceti kusů) nových kmenových listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.00 0,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou registrovanými účastnickými cennými papíry. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojen á zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal a že část bude upisována nepeněžitými vklady. A. Zvýšení nepeněžitými vklady: Nepeněžité vklady spočívají v ochranných známkách, které jsou podrobně popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Václavem Kratochvílem, reg. pod č.j. ZT 2286/96, se sídlem Praha 5, Husníkova 2086, pod číslem 109/2005, ustanoveného na základ ě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. září 2005, jednací číslo Nc 4512/2005-23, které nabylo právní moci dne 23.9.2005, znalcem jmenovaným soudem, a to: ochranné známky ?SOS TEXTIL?, č. přihl. 199385, ?SOS TEXTIL PLUS?, č. přihl. 422400, oceněné na celkovou částku 53.162.694,- Kč, ochranné známky ?VŠE ZA 39,-?, č. přihl. 178317, ?VŠE ZA 39,-?, č. přihl. 172911, ?VŠE ZA 39,-?, č. přihl. 195433, ?VŠE ZA 39,-?, č. přihl. 424582, ?VŠE ZA 39,-?, č. přihl. 425313, ?VŠE ZA 39,-?, č. přihl. 425314, které byly oceněny na celkovou částku 39.074.201,- Kč. Rozdíl mezi oceněnou hodnotou a hodnotou nepeněžitého vkladu, tj. částka 162.694,- Kč a 74.201,- Kč budou v souladu s § 163 odst. 3 obch. zákoníku převedeny a zaúčtovány do rezervního fondu společnos ti. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto: Ing. Zdeňku Čablovi, r.č. 561014/0239, bytem Slaný, Lacinova 650/4, kterému bude nabídnuto k úpisu 530 (pět set třicet) kusů listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 (je dnoho) ks akcie 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a dále RSDr. Lubomíru Kubcovi, r.č. 660311/1680, bytem Slaný, Bezručova 499, kterému bude nabídnuto k úpisu 390 (tři sta devadesát) kusů listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovi té hodnotě 1 (jednoho) ks akcie 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obch. zákoníku. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 (třic et) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétním zájemcům představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétním zájemcům do 30 (třiceti) dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu ro zhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 60 (šedesát) dnů ode dne úpisu. Místem p ro splacení emisního kursu upsaných akcií je sídlo společnosti. B. Zvýšení peněžitými vklady Akcie budou nabídnuty k úpisu na základě veřejné nabídky. Nové akcie budou moci zájemci společnosti upisovat ve lhůtě 15 (patnácti) dnů počínaje 5. (pátým) dnem následujícím po dni uveřejnění veřejné nabídky k upisování akcií, která bude uveřejněna v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Účinnost upisování akcií při dosažení nebo překročení částky 162.000.000,--Kč (slovy: sto šedesát dva miliony korun českých) součtu jmenovitých hodnot nově upsaných akcií, bude posuzována podle toho, kdy k upsán í akcií došlo. Upsání akcií po dosažení nově navrhované výše základního kapitálu bude neúčinné. O provedeném úpisu a konečné částce zvýšení je oprávněno rozhodnout představenstvo společnosti. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro sp lacení 30% (třicet) emisního kursu upsaných akcií činí 60 (šedesáti) dnů. Počíná běžet prvním dnem po skončení lhůty k upisování akcií. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději do jednoho roku po zápisu zvýš ení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni splatit 30% (třicet) kursu upsaných akcií na zvláštní účet u eBanky č. 2578332748/2400, který byl za tímto účelem zřízen u eBanky, a.s., pobočka Praha 1, Na Příkopě 19, na obchodní firmu společnosti Středočeská obchodní společnost Group, a.s. do 1. 11. 2006 od 22. 3. 2006

Společnost Středočeská obchodní společnost Group, a.s., IČ: 25 78 33 27, se sídlem Kyšice, Nová čp. 101, PSČ 273 51 převedla smlouvu o prodeji části podniku ze dne 30.9.2005 na společnost CEMO s.r.o., IČ: 49 82 66 62, se sídlem Praha 6, Moravanů 81, PSČ 160 00 část podniku zahrnující samostatnou provozovnu prodávajícího v budově č.p. 354, č. orientační 15 B, SO 04 sekce B, postavené na pozemku parc.č. 958/70 v k.ú. Všebořice, zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrál ní pracoviště Ústí nad Labem. od 1. 2. 2006

Navrhuje se, aby byl zvýšen základní kapitál společnosti z 61.000.000,- Kč o nominálně 12.200.000,- Kč (dvanáctmilionů dvěstětisíc korun českých) na minimálně 73.200.000,- Kč s tím, že bude připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu až do výše 122.000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu se navrhuje provést peněžitými vklady na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Toto zvýšení základního kapitálu o částku minimálně 12.200.000,- Kč, se navrhuje provést upsáním minimálně 122 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě se jmenovitou hodnotou každé akcie 100.000,- Kč, jejichž emisní kurs činí 100.000,- Kč na jednu akcii. Při upisování akcií společnosti v prvním kole s využitím přednostního práva podle ust.§ 1204a obchod.zák. a ve druhém kole bez využití přednostního práva podle ust.§ 203 odst.2 písm.d) obchod.zák. bude připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to až o celkovou výši 610 kusů nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč až do celkové hodnoty základního kapitálu 122.000.000,- Kč, že o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Nové akcie budou moci akcionáři společnosti upisovat v prvním kole upisaování nových akcií, a to na základě přednostního práva v souladu s ust.§ 204a obchod.zák. peněžitými vklady ve lhůtě 90 dnů počínaje 15 dnem následujícím po dni zveřejnění a oznámení informace o přednostním právu akcionářů. Každý akcionář může na jednu starou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč upsat jednu desetinu nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Každý akcionář může na jednu starou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč upsat jednu novou akcii. Emisní kurs nových akcií upisovaných v prvním kole upisovaných v prvním kole upisování je navržen ve výši 100 % jmenovité hodnoty každé akcie společnosti. Akcie, které nebudou upsány v prvním kole s využitím přednostního práva, budou ve smysllu ust.§ 203 odst.2 písm.d) a e) obchod.zák. nabídnuty, k upsání na základě veřejné nabídky, která ¨bude zveřejněna v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Emisní kurs nových akcií upisovaných ve druhém kole upisování je navržen ve výši 100 % jmenovité hodnoty každé nové akcie. Při upisování akcií společnosti v rámci druhého kola upisování se navrhuje lhůta pro upisování akcií v trvání 6 měsíců ode dne zveřejnění výzvy k upisování akcií je místem pro upisování akcií sídlo společnosti, a to v pracovních dnech od 9,00 do 12,00 hodin. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií, které upsali, na zvláštní účet společnosti za tím účelem otevřený - u Komerční banky a.s. expozitury Slaný č. 275311170237/0100, a to nejméně 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií před zápisem zvýšení kapitálu do obchodního rejstříku a zbytek nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 16. 9. 2003 od 20. 12. 2001

Navrhuje se, aby bylo zvýšeno základní jmění společnosti. Z důvodu potřeby akciové společnosti budou zajištěny finanční zdroje nutné pro další rozvoj společnosti a posílení jejich strategických pozic. Bylo schváleno zvýšení základního jmění společnosti, a to o částku 60.000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) z původní výše 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 61.000.000,- Kč (slovy: šedesát jeden milion korun českých). Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 600 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za emisní kurs 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs bude zcela splacen peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného základního jmění se nepřipouští. Navrhuje se, aby v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku bylo využito přednostní právo akcionářů na úpis části nových akcií a to v rozsahu jejich podílu na základní jmění společnosti. Toto své právo jsou akcionáři oprávněni vykonat v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 hodin do 17.00 hodin a to ve lhůtě 15 dnů ode dne účinnosti zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo pracovního klidu, bude akcie možné upsat ještě následující pracovní den. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze upsat šest nových akcií. Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva je stejný jako jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva. do 9. 3. 2001 od 10. 4. 2000

Bylo navrženo, aby akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva byly všechny nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy a to za emisní kurs 100.000,- Kč. V tomto případě bude místem úpisu sídlo společnosti v pracovní dny od 9.00 hodin do 17.00 hodin a lhůta pro úpis začne běžet třetí pracovní den po skončení lhůty pro úpis akcií s využítím přednostního práva a skončí patnáctý den po jejím začátku. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo pracovního klidu, bude akcie možné upsat ještě následující pracovní den. do 9. 3. 2001 od 10. 4. 2000

Navrhuje se, aby každý upisovatel byl povinen splatit 30% emisního kursu jím upsaných akcií do tří měsíců od data úpisu akcií na účet číslo 275311170237/0100. Zbývající část emisního kursu (70%) bude upisovatel povinen splatit na účet společnosti nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. do 9. 3. 2001 od 10. 4. 2000

K platnosti převodu akcií se vyžaduje předchozí souhlas dozorčí radou. do 9. 3. 2001 od 2. 7. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 121 800 000 Kč

od 14. 7. 2003

Základní kapitál

vklad 121 800 000 Kč

do 14. 7. 2003 od 12. 2. 2003

Základní kapitál

vklad 61 000 000 Kč

do 12. 2. 2003 od 9. 3. 2001

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 9. 3. 2001 od 2. 7. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 od 12. 8. 2004
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 608 od 12. 2. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 600 od 24. 8. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 12. 8. 2004 od 24. 8. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 600 do 24. 8. 2002 od 9. 3. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 24. 8. 2002 od 2. 7. 1999

Statutární orgán - představenstvo

1 fyzická osoba

Josip Moharič

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2008

vznik členství: 1. 7. 2008

Ljubljana, Prešernova ulica 018, Slovinská republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Josip Moharič

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2008

vznik členství: 1. 7. 2008

Ljubljana, Prešernova ulica 018, Slovinská republika

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Čabla

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2000 - Poslední vztah: 18. 8. 2008

zánik členství: 1. 7. 2008

zánik funkce: 1. 7. 2008

Lacinova 650, Slaný, 274 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Čabla

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1999 - Poslední vztah: 27. 1. 2000

Lacinova 650, Slaný, 274 01, Česká republika

Mgr. Viktor Pustai

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1999 - Poslední vztah: 18. 8. 2008

zánik členství: 1. 7. 2008

Bezručova 499, Slaný, 274 01, Česká republika

RSDr. Lubomír Kubec

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 1999 - Poslední vztah: 18. 8. 2008

zánik členství: 1. 7. 2008

zánik funkce: 1. 7. 2008

Bezručova 499, Slaný, 274 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jménem společnosti jedná a podepisuje člen představenstva samostatně.

od 18. 8. 2008

Za společnost jednají samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 18. 8. 2008 od 27. 1. 2000

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí předseda představenstva svůj podpis.

do 27. 1. 2000 od 2. 7. 1999

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Miroslav Pulja

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2008

vznik členství: 1. 7. 2008

Ostroško, Ostroška 084, Chorvatská republika

Ivan Stanić

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2008

vznik členství: 1. 7. 2008

Orašije, D. Mahla, B. Jelačića 37, Chorvatská republika

Dušan Čorković

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2008

vznik členství: 1. 7. 2008

Osijek, Dragonjska 103, Chorvatská republika

Historické vztahy

RSDr. Václav Holeček

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2002 - Poslední vztah: 18. 8. 2008

zánik členství: 1. 7. 2008

zánik funkce: 1. 7. 2008

Nová 101, Unhošť, 273 51, Česká republika

ing. Ivana Čablová

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 1999 - Poslední vztah: 17. 12. 2002

Lacinova 650, Slaný, 274 01, Česká republika

Ing. Ladislav Reymar

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 1999 - Poslední vztah: 18. 8. 2008

zánik členství: 1. 7. 2008

Bezručova 497, Slaný, 274 01, Česká republika

Ing. Josef Hajaš

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 1999 - Poslední vztah: 18. 8. 2008

zánik členství: 1. 7. 2008

Arbesova 1631, Slaný, 274 01, Česká republika

Další vztahy firmy Středočeská obchodní společnost Group, a.s. v likvidaci

1 fyzická osoba

JUDr. Lucie Marešová

První vztah: 21. 2. 2019

Vodičkova 700/32, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 27 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Ladislav Reymar

První vztah: 11. 1. 2006 - Poslední vztah: 4. 9. 2008

Bezručova 497, Slaný, 274 01, Česká republika

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).