Hlavní navigace

SVIT ENTERPRISES a.s.

Firma SVIT ENTERPRISES a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3170, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 38 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27161927

Sídlo:

Vrchlického 844/22, Krnov Pod Cvilínem, 794 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 7. 2004

DIČ:

CZ27161927

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
77390 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3170, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

SVIT ENTERPRISES a.s. od 20. 3. 2007

Obchodní firma

cTerminal a.s. do 20. 3. 2007 od 15. 7. 2004

Právní forma

Akciová společnost od 15. 7. 2004

adresa

Vrchlického 844/22
Krnov 79401 od 2. 7. 2014

adresa

V Celnici 1028/10
Praha 1 11721 do 8. 7. 2006 od 15. 7. 2004

Předmět podnikání

pronájem a půjčování věcí movitých od 15. 7. 2004

zpracování dat, služby databank, správa sítí od 15. 7. 2004

činnost technických poradců v oblasti řídících a informačních systémů od 15. 7. 2004

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software od 15. 7. 2004

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců od 15. 7. 2004

zprostředkování služeb od 15. 7. 2004

specializovaný maloobchod od 15. 7. 2004

velkoobchod od 15. 7. 2004

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 15. 7. 2004

Ostatní skutečnosti

Valná hromada dne 04.12.2013 rozhodla, že společnost se od 01.01.2014 podřizuje zák. č. 90/2012 Sb. zákonu o obchodních korporacích. od 2. 7. 2014

Valná hromada rozhodla dne 18.1.2010 takto: I. Základní kapitál společnosti ve výši 33.000.000,-Kč, slovy: třicet tři milionů korun českých je splacen. II. Základní kapitál společnosti v dosavadní výši 33.000.000,-Kč, slovy: třicet tři milionů korun českých se zvyšuje o částku 5.000.000,-Kč, slovy: pět milionů korun českých na novou výši 38.000.000,-Kč, slovy: třicet osm milionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. III. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, snížení závazků vůči jejím věřitelům a ponechání finančních zdrojů ve společnosti. IV. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 5, slovy: pět kusů nových nekótovaných kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých. S nově upisovanými akciemi nejsou spojena žádn á zvláštní práva. Emisní kurs jedné nově upisované akcie činí 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých a je roven hodnotě jedné upisované akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií společnosti činí 5.000.000,-Kč, slovy: pět milionů korun českých. od 14. 4. 2010

Jediný akcionář rozhodl 4.10.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti cTerminal a.s. (dále jen "Společnosti") takto: 1) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o 31 000 000,-- Kč (slovy:třicetjednamiliónukorunčeských) z částky 2 000 000,-- Kč (slovy:dvamiliónykorunčeských) na částku 33 000 000,-- Kč (slovy:třicetřimiliónůkorunčeských). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno za těchto podmínek: a) upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nebude připuštěno b) jediný akcionář ZEVETA Bojkovice, a.s. se sídlem Bojkovice, Tovární 532, PSČ 687 71, IČ 25691465 se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu o 31 000 000,-- Kč s tím, že akcie upíše předem určený zájemce ZB hold ing, a.s. se sídlem Praha 2, Čelakovského sady 433/10, PSČ 120 00, IČ 47116862 (dále jen "Zájemce"). Důvodem vyloučení přednostního práva pro úpis akcií na zvýšení základního kapitálu je existence pohledávky Zájemce vůči Společnosti. c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny peněžitým vkladem, upsáno bude 31 (slovy: třicetjedna) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč (slovy:jedenmiliónkorunčeský ch) za akcii, neregistrovaných, výše emisního kursu nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s dříve upsanými. d) všechny nově upsané akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci takto: třicetjedna kusů akcií bude nabídnuto ZB holding, a.s. se sídlem Praha 2, Čelakovského sady 433/10, PSČ 120 00, IČ 47116862. e) lhůta pro úpis akcii bude činit šest týdnů a začne běžet dnem následujícím po dni pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (počátek lhůty bude oznámen Zájemci odesláním doporučeného dopisu) s tím, že pokud Zájemce v této lhůtě nevyužije svého práva k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu Společnosti, bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu marným uplynutím této lhůty neúčinné. f) místo pro úpis akcií bude na adrese Krnov, Vrchlického 844/22, PSČ 794 01 (tj. sídlo Společnosti), lhůta pro splacení akcií bude šest týdnů ode dne úpisu, jinak bude úpis neúčinný. Od počátku lhůty k úpisu akcií bude na této adrese připraven návrh smlo uvy o upsání akcií se Společností již podepsaný jménem Společnosti. Tato smlouva bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti včetně počtu upisovaných akcií. Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií bude či nit šest týdnů ode dne pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. g) jediný společník schvaluje, aby v případě úpisu akcií předem určený Zájemce splatil emisní kurs nových akcií výhradně započtením svém pohledávky za Společností ve výši 31 000 000,- Kč vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 5.9.200 6 mezi Zájemcem jako postupníkem a OKTOPUS spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Plzeňská 155/13, PSČ 150 00, IČ 25032585 jako postupitelem, proti pohledávce Společnosti za Zájemcem na splacení emisního kursu akcii. Důvodem započtení pohledávky předem určenému Zájemci je potřeba efektivního řešení celkové zadluženosti Společnosti. h) smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě deseti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavřen é smlouvy o upsání akcií zcela splacena. do 12. 6. 2007 od 23. 11. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 38 000 000 Kč

od 4. 7. 2011

Základní kapitál

vklad 33 000 000 Kč

do 4. 7. 2011 od 12. 6. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 12. 6. 2007 od 9. 6. 2005

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 9. 6. 2005 od 15. 7. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 36 od 4. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 od 19. 9. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 19. 9. 2007 od 25. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 31 do 4. 7. 2011 od 25. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 33 do 25. 6. 2007 od 12. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 12. 6. 2007 od 15. 7. 2004

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Zdeněk Halaška

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 20. 5. 2011

Budovatelů 2083/9, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Radoslav Moravec

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2013

vznik členství: 20. 5. 2011

Úvoz 1398/70, Krnov, 794 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Vladimír Sisák

předseda představenstva

První vztah: 17. 1. 2014 - Poslední vztah: 9. 3. 2016

vznik členství: 29. 9. 2011

vznik funkce: 29. 9. 2011

Nuselská 69/28, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Vladimír Sisák

předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2011 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 29. 9. 2011

vznik funkce: 29. 9. 2011

Nuselská 62/68, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Radoslav Moravec

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2011 - Poslední vztah: 21. 12. 2013

vznik členství: 20. 5. 2011

Úvoz 1398/70, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Halaška

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2011 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 20. 5. 2011

Budovatelů 2083/9, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Halaška

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2006 - Poslední vztah: 20. 10. 2011

vznik členství: 20. 2. 2006

zánik členství: 20. 5. 2011

Budovatelů 2083/9, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Radoslav Moravec

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2006 - Poslední vztah: 20. 10. 2011

vznik členství: 20. 2. 2006

zánik členství: 20. 5. 2011

Jesenická 2022/25, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Vladimír Sisák CSc.

předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2006 - Poslední vztah: 20. 10. 2011

vznik členství: 20. 2. 2006

zánik členství: 20. 5. 2011

vznik funkce: 9. 3. 2006

zánik funkce: 20. 5. 2011

Nuselská 62/68, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Tomáš Kraus

člen

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 8. 7. 2006

vznik členství: 15. 7. 2004

zánik členství: 20. 2. 2006

Matěje Kopeckého 4827, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Petr Syrůček

předseda

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 8. 7. 2006

vznik členství: 15. 7. 2004

zánik členství: 20. 2. 2006

vznik funkce: 15. 7. 2004

zánik funkce: 20. 2. 2006

Wolkerova 236, Hlubočky, 783 65, Česká republika

Zdeněk Pavlíček

člen

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 8. 7. 2006

vznik členství: 15. 7. 2004

zánik členství: 20. 2. 2006

Mostecká 3185, Kladno, 272 01, Česká republika

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně každý člen představenstva. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k vytištěné či napsané firmě společnosti připojí svůj podpis společně dv a členové představenstva.

od 8. 7. 2006

Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat samostatně předseda představenstva. Podepisování se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.

do 8. 7. 2006 od 15. 7. 2004

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ladislav Buchta

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 29. 9. 2011

Vodní 119/16, Krnov, 794 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  STROJOSVIT a.s.

  Vrchlického 844/22, Krnov Pod Cvilínem, 794 01

Ing. Radoslav Moravec CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2013

vznik členství: 29. 9. 2011

vznik funkce: 29. 9. 2011

Jesenická 2022/25, Krnov, 794 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Josef Bartoníček

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2013

vznik členství: 26. 6. 2013

SPC H 439/46, Krnov, 794 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  STROJOSVIT a.s.

  Vrchlického 844/22, Krnov Pod Cvilínem, 794 01

Historické vztahy

Ladislav Buchta

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2011 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 29. 9. 2011

Vodní 16, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Radoslav Moravec CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2011 - Poslední vztah: 21. 12. 2013

vznik členství: 29. 9. 2011

vznik funkce: 29. 9. 2011

Jesenická 2022/25, Krnov, 794 01, Česká republika

Michael Reichel

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2007 - Poslední vztah: 28. 5. 2013

vznik členství: 29. 3. 2007

zánik členství: 29. 6. 2012

B. Němcové 1005/23, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Radoslav Moravec CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2006 - Poslední vztah: 20. 10. 2011

vznik členství: 20. 2. 2006

zánik členství: 20. 5. 2011

vznik funkce: 9. 3. 2006

zánik funkce: 20. 5. 2011

Jesenická 25, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Pavel Jiroušek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2006 - Poslední vztah: 20. 10. 2011

vznik členství: 20. 2. 2006

zánik členství: 20. 5. 2011

Na Kocandě 695/23, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Břetislav Černý

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2006 - Poslední vztah: 18. 5. 2007

zánik členství: 28. 3. 2007

Opavská 197, Hradec nad Moravicí, 747 41, Česká republika

Ondřej Syrůček

člen

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 15. 7. 2004

vznik členství: 15. 7. 2004

Wolkerova 236, Hlubočky, 783 65, Česká republika

Ing. Martina Kudláčová

předseda

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 8. 7. 2006

vznik členství: 15. 7. 2004

zánik členství: 20. 2. 2006

vznik funkce: 15. 7. 2004

zánik funkce: 20. 2. 2006

Bezděkovská 371, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ondrej Syrůček

člen

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 8. 7. 2006

vznik členství: 15. 7. 2004

zánik členství: 20. 2. 2006

Wolkerova 236, Hlubočky, 783 65, Česká republika

Kamil Vacek

člen

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 8. 7. 2006

vznik členství: 15. 7. 2004

zánik členství: 20. 2. 2006

Nádražní 14, Aš, 352 01, Česká republika

Ing. Martina Kudláčková

předseda

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 15. 7. 2004

vznik členství: 15. 7. 2004

vznik funkce: 15. 7. 2004

Bezděkovská 371, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další vztahy firmy SVIT ENTERPRISES a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 7. 2004

Živnosti

Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 5. 5. 2008
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 7. 2004
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).