Hlavní navigace

Táborská investiční a.s.

Firma Táborská investiční a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 695, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 60 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

63249766

Sídlo:

9. května 678/20, Tábor, 390 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 4. 1995

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

4399 Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
649 Ostatní finanční zprostředkování
64999 Jiné finanční zprostředkování j. n.
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 695, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Táborská investiční a.s. od 6. 9. 2000

Obchodní firma

Fiman, akciová společnost do 6. 9. 2000 od 28. 4. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 28. 4. 1995

adresa

9. května 678/20
Tábor 39002 od 7. 10. 2016

adresa

ul. 9. května 678
Tábor 39002 do 7. 10. 2016 od 6. 11. 2000

adresa

ul. 9. května 678
Tábor 39001 do 6. 11. 2000 od 28. 4. 1995

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 6. 3. 2009

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 6. 3. 2009 od 6. 9. 2000

Investorská a inženýrská činnost v investiční výstavbě do 6. 3. 2009 od 28. 4. 1995

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 6. 3. 2009 od 28. 4. 1995

Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 6. 3. 2009 od 28. 4. 1995

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti konaná dne 27.11.2020 přijala rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti tohoto znění: Pro splnění zákonné povinnosti společnosti snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu akcií nabytých společností dle §§ 301 až 310 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, které se nepodařilo ve stanovené lhůtě zcizit, když vlastn í akcie nabyla společnost na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 26.5.2020 a kupních smluv ze dne 26.5.2020, se základní kapitál společnosti snižuje takto: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje zrušením vlastních akcií společnosti. 2. Základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 60.000.000,-- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) o celkovou částku 18.000.000,-- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) na výslednou částku 42.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet dva milionů korun český ch). 3. K tomuto snížení základního kapitálu použije společnost 18 ks (slovy: osmnáct kusů) vlastních akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), číslo akcií 000015-000020, 000040-000045, 000065-000070 (takové vlastní akcie společnosti souhrnně dále jen Zrušované akcie) tak, že tyto v souladu s ustanovením § 522 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, po účinnosti snížení základního kapitálu, resp. zápisu nové výše základního kapitálu ( jeho snížení) do obchodního rejstříku, zničí. 4. Souhrnná jmenovitá hodnota Zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 18.000.000,-- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých). 5. Vzhledem k tomu, že Zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj.. 18.000.000,-- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu, když tak bude rovněž zrušen zvláštní rezervní fond společnost i vytvořený v souvislosti s nabytím Zrušovaných akcií. 6. Snížením základního kapitálu a zrušením Zrušovaných akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů. od 10. 2. 2021

Na společnost Táborská investiční a.s., se sídlem 9. května 678/20, 390 02 Tábor, IČ 632 49 766, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti JIVIS a.s., se sídlem 9. května 678/20, 390 02 Táb or, IČ 608 49 959. od 4. 7. 2019

Valná hromada společnosti konaná dne 3.10.2018 přijala rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti tohoto znění: Pro splnění zákonné povinnosti společnosti snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu akcií nabytých společností dle §§ 310 až 310 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, které se nepodařilo ve stanovené lhůtě zcizit, když vlastn í akcie nabyla společnost na základě rozhodnutí valných hromad společnosti ze dne 30.9.2016 a 28.6.2018 a kupních smluv ze dne 3.10.2016 a 2.7.2018, se základní kapitál společnosti snižuje takto: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje zrušením vlastních akcií společnosti. 2. Základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 75.000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) o celkovou částku 15.000.000,-- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) na výslednou částku 60.000.000,-- Kč (slovy: šedesát milionů korun česk ých). 3. K tomuto snížení základního kapitálu použije společnost 15 ks (slovy patnáct kusů) vlastních akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), číslo akcií 000061-000075, (takové vlastní akcie společnosti sou hrnně dále jen Zrušované akcie) tak, že tyto v souladu s ustanovením § 522 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, po účinnosti snížení základního kapitálu, resp. zápisu nové výše základního kapitálu (jeho snížení) do obchodního re jstříku, zničí. 4. Souhrnná jmenovitá hodnota Zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 15.000.000,-- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých). 5. Vzhledem k tomu, že Zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 15.000.000,-- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), nemůže být vyplacena akcionářům společnosti a ni převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu, když tak bude rovněž zrušen zvláštní rezervní fond společnosti vytvořený v souvislosti s nabytím Zrušovaných akcií. 6. Snížením základního kapitálu a zrušením Zrušovaných akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů. od 15. 10. 2018

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 7. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 od 7. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. od 7. 7. 2014

Usnesením valné hromady ze dne 3.7.1998 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti o 20.000.000,-Kč. Na zvýšení základního jmění budou emitovány nové akcie v počtu 20 ks znějící na majitele při stejné jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč při zachování listinné podoby akcií. Akcie budou upsány pouze s využitím přednostního práva dosavadním jediným akcionářem společnosti TAST a.s., IČO 43833039, a to peněžitým vkladem ve výši 20.000.000,-Kč. do 21. 9. 1998 od 24. 7. 1998

Usnesením valné hromady ze dne 29. 12. 1997 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti o 24,000.000,-Kč Na zvýšení základního jmění budou emitovány nové akcie v počtu 24 ks znějící na majitele při stejné jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč při zachování listinné podoby akcií. Akcie budou upsány pouze s využitím přednostního práva dosavadním jediným akcionářem společnosti TAST a.s. IČO 43833039, a to peněžitým vkladem ve výši 24,000.000,-Kč. do 29. 6. 1998 od 15. 5. 1998

Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 2.ll.l995 o snížení základního jmění společnosti ze 75.OOO.OOO,- Kč na 3l.OOO.OOO,- Kč. Snížení základního jmění bude provedeno vzetím vydaných zatímních listů z oběhu podle nově navrženého rozvrhu na úroveň nově navrženého základního jmění. Zatímní listy vydané u jednotlivých akcionářů nad počet stanovený podle nového návrhu společnost od dotčených akcionářů vykoupí. do 21. 9. 1998 od 25. 9. 1996

Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou zaklada- teli Vodní stavby Bohemia, a.s., se sídlem 373 01 Temelín, Zaklá- dání staveb, a.s., se sídlem 148 00 Praha 4, Dobronická 635, Ji- hočeská vzájemná investiční společnost,a.s., se sídlem 370 01 České Budějovice, Biskupská 1, Funda, spol. s r.o., se sídlem 190 00 Praha 9, Štěrboholy, Nedokončená 1236 a První český sta- vební marketing, a.s., se sídlem 146 20 Praha 4, A. Staška 32. Společnost se zakládá bez výzvy k upisování akcií, protože zakla- datelé sami celé základní jmění upsali a zavázali se jej splatit. Zakladatelé nahradili ustavující valnou hromadu rozhodnutím ces- od 28. 4. 1995

tou notářského zápisu, kterým potvrdili založení společnosti, schválení stanov, splacení více než 30 % nominální hodnoty upsa- ného základního jmění ve výši 26,000.000,-- Kč na účet zakládané akciové společnosti Fiman Tábor, což doložili potvrzením banky. Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přilo- ženy. od 28. 4. 1995

Kapitál

Základní kapitál

vklad 60 000 000 Kč

od 27. 12. 2018

Základní kapitál

vklad 75 000 000 Kč

do 27. 12. 2018 od 21. 9. 1998

Základní kapitál

vklad 55 000 000 Kč

do 21. 9. 1998 od 29. 6. 1998

Základní kapitál

vklad 31 000 000 Kč

do 29. 6. 1998 od 4. 11. 1996

Základní kapitál

vklad 75 000 000 Kč

do 4. 11. 1996 od 28. 4. 1995
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 60 od 27. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 75 do 27. 12. 2018 od 7. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 75 do 7. 7. 2014 od 18. 12. 2012
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 75 do 18. 12. 2012 od 21. 9. 1998
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 55 do 21. 9. 1998 od 29. 6. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 31 do 29. 6. 1998 od 4. 11. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 75 do 4. 11. 1996 od 28. 4. 1995

Statutární orgán

3 fyzické osoby

ing. Josef Šindelka

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 23. 6. 2017

Koželužská 186/5, Tábor, 390 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Karel Hájek

předseda představenstva

První vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 23. 6. 2017

vznik funkce: 23. 6. 2017

Sezimovská 533, Tábor, 390 02, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jan Šindelka

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 23. 6. 2017

Nad náhonem 173, Praha, 149 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jan Šindelka

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2017 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 23. 6. 2017

Nad náhonem 173, Praha, 149 00, Česká republika

Jan Šindelka

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2017 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 23. 6. 2017

Nad náhonem 173, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Karel Hájek

předseda představenstva

První vztah: 7. 10. 2016 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 23. 6. 2017

vznik funkce: 7. 6. 2012

zánik funkce: 23. 6. 2017

Sezimovská 533, Tábor, 390 02, Česká republika

Ing. Karel Hájek

předseda představenstva

První vztah: 7. 10. 2016 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 23. 6. 2017

vznik funkce: 7. 6. 2012

zánik funkce: 23. 6. 2017

Sezimovská 533, Tábor, 390 02, Česká republika

ing. Josef Šindelka

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2016 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 23. 6. 2017

Koželužská 186/5, Tábor, 390 01, Česká republika

ing. Josef Šindelka

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2016 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 23. 6. 2017

Koželužská 186/5, Tábor, 390 01, Česká republika

Jan Šindelka

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2016 - Poslední vztah: 2. 12. 2017

vznik členství: 7. 6. 2012

Vodnická 312/26, Praha, 149 00, Česká republika

Jan Šindelka

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2016 - Poslední vztah: 2. 12. 2017

vznik členství: 7. 6. 2012

Vodnická 312/26, Praha, 149 00, Česká republika

Jan Šindelka

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 2. 9. 2016

vznik členství: 7. 6. 2012

Vodnická 312/26, Praha, 149 00, Česká republika

ing. Josef Šindelka

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2013 - Poslední vztah: 7. 10. 2016

vznik členství: 7. 6. 2012

Koželužská 186/5, Tábor, 390 01, Česká republika

ing. Josef Šindelka

člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2013 - Poslední vztah: 7. 10. 2016

vznik členství: 7. 6. 2012

Koželužská 186/5, Tábor, 390 01, Česká republika

Ing. Karel Hájek

předseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2012 - Poslední vztah: 7. 10. 2016

vznik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 7. 6. 2012

Sezimovská 533, Tábor, 390 02, Česká republika

ing. Josef Šindelka

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2012 - Poslední vztah: 3. 11. 2013

vznik členství: 7. 6. 2012

Koželužská 186/5, Tábor, 390 01, Česká republika

Ing. Karel Hájek

předseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2012 - Poslední vztah: 7. 10. 2016

vznik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 7. 6. 2012

Sezimovská 533, Tábor, 390 02, Česká republika

Jan Šindelka

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2012 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 7. 6. 2012

Vodnická 312, Praha 4, 140 00, Česká republika

ing. Josef Šindelka

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2003 - Poslední vztah: 23. 7. 2012

zánik členství: 7. 6. 2012

Koželužská 186/5, Tábor, 390 01, Česká republika

Ing. Karel Hájek

Předseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2001 - Poslední vztah: 23. 7. 2012

zánik členství: 7. 6. 2012

zánik funkce: 7. 6. 2012

Sezimovská 533, Tábor - Měšice, Česká republika

Ing. Karel Hájek

Předseda představenstva

První vztah: 6. 11. 2000 - Poslední vztah: 28. 11. 2001

Sezimovská 533, Tábor - Měšice, Česká republika

Jan Šindelka

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2000 - Poslední vztah: 23. 7. 2012

zánik členství: 7. 6. 2012

Vodnická 312, Praha 4, Česká republika

Ing. Josef Šindelka

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 1998 - Poslední vztah: 16. 12. 2003

Průběžná 271, Planá nad Lužnicí, Česká republika

Ing. Jiří Jirka

Člen představenstva

První vztah: 15. 5. 1998 - Poslední vztah: 6. 9. 2000

Prachatická 10, České Budějovice, Česká republika

ing. Karel Hájek

Předseda představenstva

První vztah: 28. 4. 1995 - Poslední vztah: 6. 11. 2000

Minská 2758, Tábor, Česká republika

Jaroslav Haupt

Člen představenstva

První vztah: 28. 4. 1995 - Poslední vztah: 15. 5. 1998

Prosecká 119/681, Praha 9, Česká republika

ing. Jiří Jirka

Člen představenstva

První vztah: 28. 4. 1995 - Poslední vztah: 15. 5. 1998

Prachatická 10, České Budějovice, Česká republika

Společnost zastupují a jejím jménem jednají společně dva členové představenstva. Činí-li tyto osoby za společnost písemné úkony, podepisují se tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.

od 7. 7. 2014

Za společnost jednají jejím jménem navenek v záležitostech společnosti vždy nejméně dva členové představenstva společnosti. Členové představenstva se za společnost podepisují tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis způsobem uvedeným na podpisovém vzoru.

do 7. 7. 2014 od 15. 5. 1998

Za společnost jedná jménem společnosti předseda představenstva společně s dalším členem představenstva nebo samostatně jimi po- věřený člen představenstva a to v rozsahu pověření. Předseda představenstva nebo člen představenstva nebo pověřený člen představenstva se za společnost podepisují tak, že k napsa- nému nebo natištěnému názvu společnosti mohou uvést funkci a při- pojí svůj vlastnoruční podpis způsobem uvedeným na podpisovém vzoru.

do 15. 5. 1998 od 28. 4. 1995

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Vlasta Hájková

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 23. 6. 2017

Jediný člen dozorčí rady od 31. 1. 2018

Sezimovská 533, Tábor, 390 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Vlasta Hájková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2016 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 23. 6. 2017

Sezimovská 533, Tábor, 390 02, Česká republika

Vlasta Hájková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2016 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 23. 6. 2017

Sezimovská 533, Tábor, 390 02, Česká republika

Ing. Bohumila Trešlová

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2012 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 9. 6. 2014

vznik funkce: 7. 6. 2012

zánik funkce: 9. 6. 2014

Roudná 86, 392 01, Česká republika

Vlasta Hájková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2012 - Poslední vztah: 7. 10. 2016

vznik členství: 7. 6. 2012

Sezimovská 533, Tábor, 390 02, Česká republika

Vlasta Hájková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2012 - Poslední vztah: 7. 10. 2016

vznik členství: 7. 6. 2012

Sezimovská 533, Tábor, 390 02, Česká republika

Ing. Martin Šindelka

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2012 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 9. 6. 2014

Dolní Hořice 1, 391 55, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vlasta Kolářová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2000 - Poslední vztah: 23. 7. 2012

zánik členství: 7. 6. 2012

Soukenická 332, Planá nad Lužnicí, Česká republika

Ing. Bohumila Trešlová

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 1998 - Poslední vztah: 23. 7. 2012

zánik členství: 7. 6. 2012

zánik funkce: 7. 6. 2012

Roudná 86, Myslkovice, Česká republika

Ing. Martin Šindelka

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 1998 - Poslední vztah: 23. 7. 2012

zánik členství: 7. 6. 2012

Choustník 106, Česká republika

Ing. Milan Vodička

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 1998 - Poslední vztah: 6. 9. 2000

Lečkova 1518, Praha 4, Česká republika

ing. František Hadáček

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 1995 - Poslední vztah: 15. 5. 1998

Komenského 975, Milevsko, Česká republika

ing. Jiří Mihola CSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 1995 - Poslední vztah: 15. 5. 1998

Mazurská 521, Praha 8, Česká republika

Josef Pilař

Předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 1995 - Poslední vztah: 15. 5. 1998

Družstevní 22, Čekanice, Česká republika

Další vztahy firmy Táborská investiční a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 28. 4. 1995

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 28. 4. 1995

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).