Hlavní navigace

Tanzberg Mikulov,a.s.

Firma Tanzberg Mikulov,a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2933, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 201 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25558242

Sídlo:

Bavory 132, 692 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

19. 3. 1999

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

012 Pěstování trvalých plodin
01210 Pěstování vinných hroznů
11020 Výroba vína z vinných hroznů
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
5510 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
749 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
79110 Činnosti cestovních agentur
9002 Podpůrné činnosti pro scénická umění

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2933, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Tanzberg Mikulov,a.s. od 19. 3. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 19. 3. 1999

adresa

132
Bavory 69201 od 23. 11. 2015

adresa

Bavory 132
Mikulov 69201 do 23. 11. 2015 od 29. 6. 2002

adresa

Husova 8
Mikulov do 29. 6. 2002 od 19. 3. 1999

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 5. 1. 2011

úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby od 27. 12. 2006

vinohradnictví od 19. 3. 1999

hostinská činnost od 19. 3. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 5. 1. 2011 od 19. 3. 1999

vinařství do 5. 1. 2011 od 19. 3. 1999

poskytování ubytovacích služeb do 5. 1. 2011 od 19. 3. 1999

Ostatní skutečnosti

Dne 23.8.2002 se konala mimořádná valná hromada společnosti, která přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti formou upsání nových kmenových akcií o částku 200,000.000,- Kč z částky ve výši 1,000.000,- Kč na konečnou částku ve výši 201,000.000,- Kč, a to upsáním 20 kusů kmenových akcií společnosti vydaných v listinné podobě, znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,- Kč, když původní výše základního kapitálu byla zcela splacena. Nově upsané akcie nebudou registrované. Emisní kurs nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. do 28. 1. 2004 od 27. 2. 2003

Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Valná hromada dále rozhodla, že vzhledem k tomu, že všichni dosavadní akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 1,7 Obchodního zákoníku vzdali svého přednostního práva na upisování nových akcií, budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to společnosti Dlouhá třída, a.s., IČ: 25773011, se sídlem: Praha 1, Dlouhá 12, PSČ: 110 00 (dále jen jako "určitý zájemce"). do 28. 1. 2004 od 27. 2. 2003

Valná hromada dále určila, že místem pro úpis akcií je sídlo společnosti Dlouhá třída, a.s. a že úpis akcií bude proveden ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku v platném znění uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi společností a určitým zájemcem. Určitý zájemce je oprávněn upsat tyto nové akcie společnosti ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií, přičemž návrh smlouvy o upsání akcií zašle společnost nejpozději do 30-ti dnů ode dne právní moci soudního rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy účastníků na smlouvě musí být úředně ověřeny, přičemž smlouva o upsání akcií musí obsahovat počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií, emisní kurs akcií. do 28. 1. 2004 od 27. 2. 2003

Valná hromada dále pro případ upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu určitým zájemcem vyslovila souhlas se započtením pohledávek určitého zájemce za společností proti pohledávce společnosti za určitým zájemcem na splacení emisního kursu upsaných akcií, a to pohledávky určitého zájemce ve výši 187,753.562,-Kč a pohledávky určitého zájemce, která představuje příslušenství této pohledávky a která bude vypočtena za období ode dne 24.8.2002 do dne, kdy bude uzavřena dohoda o započtení vzájemných pohledávek, přičemž výše tohoto příslušenství činí denně částku ve výši 49.423,- Kč, když tyto pohledávky vyplývají ze smluv o půjčkách uzavřených mezi společností a určitým zájemcem ve znění jejich dodatků a smlouvy o půjčkách uzavřených mezi společností a určitým zájemcem ve znění jejich dodatků a smlouvy o úvěru uzavřených mezi společností a určitým zájemcem dne 19.8.2001 jejich výše činí 115,203.527,- Kč a ze smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností a určitým zájemcem dne 15.7.1999 ve znění dohody ze dne 1.1.2001 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.12.2000 ve znění jejich dodatků, jejichž celková výše činí částku 72,550.035,- Kč (dále jen "pohledávky určitého zájemce"). do 28. 1. 2004 od 27. 2. 2003

Společnost uznala své závazky vůči určitému zájemci co do důvodu a výše v Dohodě uzavřené mezi společností a určitým zájemcem dne 23.8.2002. do 28. 1. 2004 od 27. 2. 2003

Valná hromada dále určila způsob a lhůtu pro splacení emisního kursu upsaných akcií tak, že do 30-ti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií bude mezi společností a určitým zájemcem uzavřena dohoda o započtení peněžitých pohledávek určitého zájemce za společností proti pohledávce společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kursu nově upsaných akcií pro případ, že započtením pohledávek shora uvedených nedojde k úplnému splacení emisního kursu upsaných akcií je určitý zájemce povinen splatit zbývající část emisního kursu na účet společnosti dále uvedený do jednoho roku od uzavření smlouvy o upsání akcií. do 28. 1. 2004 od 27. 2. 2003

V případě, že nedojde k uzavření dohody o započtení pohledávek, jak je uvedeno výše, je určitý zájemce povinen ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií splatit nejméně 30% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti vedený u HVB Bank Czech Republic, a.s. č.účtu 307260-026, kód banky 2700. Splacením se rozumí den připsání příslušné částky na účet společnosti. Určitý zájemce je povinen splatit zbytek emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti shora uvedený nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií. do 28. 1. 2004 od 27. 2. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 201 000 000 Kč

od 5. 4. 2004

Základní kapitál

vklad 201 000 000 Kč

do 5. 4. 2004 od 28. 1. 2004

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 28. 1. 2004 od 19. 3. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 20 od 28. 1. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 od 19. 3. 1999

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Konstancie Železná

Statutární ředitel

První vztah: 1. 2. 2016

vznik členství: 1. 2. 2016

vznik funkce: 1. 2. 2016

Sibeliova 1/45, Praha, 162 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Andrea Aulehlová

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 2. 2016

vznik členství: 6. 10. 2015

Václavská 261, Křenovice, 683 52, Česká republika

Konstancie Železná

předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 2. 2016

vznik členství: 6. 10. 2015

vznik funkce: 6. 10. 2015

Sibeliova 1/45, Praha, 162 00, Česká republika

Jan Záhorka

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 2. 2016

vznik členství: 6. 10. 2015

K lesíku 798, Valtice, 691 42, Česká republika

Vít Hepnar

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2014 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 12. 5. 2005

Sinkulova 1195/21, Praha 4, 147 00, Česká republika

Konstancie Železná

předseda představenstva

První vztah: 6. 1. 2011 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 12. 5. 2005

vznik funkce: 19. 10. 2006

Sibeliova 1/45, Praha 6, 162 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Záhorka

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2006 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 29. 10. 2006

Lichnická 380, Třemošnice, 538 43, Česká republika

Konstancie Železná

předseda představenstva

První vztah: 27. 12. 2006 - Poslední vztah: 6. 1. 2011

vznik členství: 12. 5. 2005

vznik funkce: 19. 10. 2006

Lichnická 380, Třemošnice, 538 43, Česká republika

Vít Hepnar

člen představenstva

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 6. 8. 2014

vznik členství: 12. 5. 2005

Osadní 1552/45, Praha 7, 170 00, Česká republika

Bc. Kristýna Němečková

člen představenstva

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 12. 2006

vznik členství: 12. 5. 2005

zánik členství: 29. 10. 2006

Rokycany 117, 337 01, Česká republika

Konstancie Železná

člen představenstva

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 12. 2006

vznik členství: 12. 5. 2005

Lichnická 380, Třemošnice, 538 43, Česká republika

František Ruppert

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2004 - Poslední vztah: 23. 9. 2005

vznik funkce: 30. 3. 2004

zánik funkce: 12. 5. 2005

Lidická 451/31, Drahovice, 360 20, Česká republika

Mgr. Martin Tomko

předseda představenstva

První vztah: 18. 11. 2003 - Poslední vztah: 30. 6. 2004

vznik členství: 19. 11. 2002

zánik členství: 30. 3. 2004

vznik funkce: 19. 11. 2002

zánik funkce: 30. 3. 2004

Pod Lipou 1647, Hořice v Podkrkonoší, 508 01, Česká republika

Ing. Jan Gerner

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 2003 - Poslední vztah: 30. 6. 2004

vznik členství: 19. 11. 2002

zánik členství: 30. 3. 2004

Jana Palacha 4, Karlovy Vary, 360 33, Česká republika

Ing. Jaromír Gala

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 2003 - Poslední vztah: 30. 6. 2004

vznik členství: 19. 11. 2002

zánik členství: 30. 3. 2004

Kobylí 61, 690 24, Česká republika

Ing. Jakub Děd

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2002 - Poslední vztah: 23. 8. 2003

vznik funkce: 13. 12. 2001

zánik funkce: 26. 9. 2002

Černýš 61, Perštějn, Česká republika

Ing. Andrea Dědová

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2002 - Poslední vztah: 23. 8. 2003

vznik funkce: 13. 12. 2001

zánik funkce: 26. 9. 2002

Smetanova 135, Broumov, Česká republika

Mgr. Lucie Dědová

předsedkyně představenstva

První vztah: 5. 12. 2001 - Poslední vztah: 23. 8. 2003

vznik funkce: 22. 1. 2001

zánik funkce: 26. 9. 2002

Černýš 61, Perštejn, 431 63, Česká republika

PhDr. Vladimír Železný

předseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2000 - Poslední vztah: 5. 12. 2001

vznik funkce: 3. 11. 1999

zánik funkce: 22. 1. 2001

Štupartská 745/9, Praha 1, Česká republika

PhDr. Vladimír Železný

předseda představenstva

První vztah: 19. 3. 1999 - Poslední vztah: 3. 11. 2000

Sibeliova 45/1, Praha 6, Česká republika

Dr. Aleš Rozehnal

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 1999 - Poslední vztah: 29. 6. 2002

zánik funkce: 13. 12. 2001

Krakovská 15, Praha 1, Česká republika

Mgr. Ondřej Kuchař

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 1999 - Poslední vztah: 29. 6. 2002

zánik funkce: 13. 12. 2001

Pavlíkova 1503, Benešov, Česká republika

Společnost zastupuje statutární ředitel.

od 1. 2. 2016

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 1. 2. 2016 od 30. 6. 2004

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 30. 6. 2004 od 29. 6. 2002

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 29. 6. 2002 od 19. 3. 1999

Dozorčí rada

Historické vztahy

Zdeněk Tréšek

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 2. 2016

vznik členství: 25. 5. 2010

Zd. Nejedlého 1555/10, Mikulov, 692 01, Česká republika

Kristýna Samková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 2. 2016

vznik členství: 29. 10. 2006

Purkártova 510, Vimperk, 385 01, Česká republika

Karla Železná

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 2. 2016

vznik členství: 12. 5. 2005

Písecká 2230/8, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Karla Železná

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2011 - Poslední vztah: 23. 11. 2015

vznik členství: 12. 5. 2005

Písecká 2230/8, Praha 3, 130 00, Česká republika

Zdeněk Tréšek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2011 - Poslední vztah: 23. 11. 2015

vznik členství: 25. 5. 2010

Zd. Nejedlého 1555/10, Mikulov, 692 01, Česká republika

Kristýna Samková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2006 - Poslední vztah: 23. 11. 2015

vznik členství: 29. 10. 2006

Hradební 262, Příbram, 261 01, Česká republika

Karla Kačerová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 10. 2. 2011

vznik členství: 12. 5. 2005

Písecká 2230/8, Praha 3, 130 00, Česká republika

Milan Esterka

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 12. 2006

vznik členství: 12. 5. 2005

zánik členství: 29. 10. 2006

Novosedly 285, 130 00, Česká republika

Ing. Jaromír Gala

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2005 - Poslední vztah: 6. 1. 2011

vznik členství: 12. 5. 2005

zánik členství: 25. 5. 2010

Kobylí 61, 690 24, Česká republika

Mgr. Miloš Badida

člen

První vztah: 18. 11. 2003 - Poslední vztah: 30. 6. 2004

vznik členství: 19. 11. 2002

zánik členství: 30. 3. 2004

Žateckých 10, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mgr. Jiří Šmejc

člen

První vztah: 18. 11. 2003 - Poslední vztah: 30. 6. 2004

vznik členství: 19. 11. 2002

zánik členství: 30. 3. 2004

Jílovišťská 550, Praha 5, 150 00, Česká republika

Mgr. Vladimír Komár

předseda

První vztah: 18. 11. 2003 - Poslední vztah: 30. 6. 2004

vznik členství: 19. 11. 2002

zánik členství: 30. 3. 2004

vznik funkce: 19. 11. 2002

zánik funkce: 30. 3. 2004

dlouhodobý pobyt v ČR : Praha 5, Voskovcova 1075/55, PSČ: 150 00 do 30. 6. 2004 od 18. 11. 2003

Vranov nad Topľou, Sídlisko II/1214, PSČ: 093 01, Slovenská republika

Mgr. Kateřina Kučerová

členka

První vztah: 5. 12. 2001 - Poslední vztah: 23. 8. 2003

vznik funkce: 22. 1. 2001

zánik funkce: 30. 7. 2002

E. Beneše 18/25, Prostějov, Česká republika

Mgr. Elona Khalaila

členka

První vztah: 5. 12. 2001 - Poslední vztah: 23. 8. 2003

vznik funkce: 22. 1. 2001

zánik funkce: 30. 8. 2002

U Letenského Sadu 1294/6, Praha 7, Česká republika

Mgr. Edita Panušková

předsedkyně

První vztah: 5. 12. 2001 - Poslední vztah: 4. 4. 2003

vznik členství: 20. 4. 2000

zánik členství: 16. 8. 2002

vznik funkce: 22. 1. 2001

zánik funkce: 16. 8. 2002

Zvolenská 891, Strakonice 1, Česká republika

Mgr. Edita Panušková

členka

První vztah: 12. 6. 2000 - Poslední vztah: 5. 12. 2001

Zvolenská 891, Strakonice 1, Česká republika

Mgr. Lucie Dědová

předsedkyně

První vztah: 12. 6. 2000 - Poslední vztah: 5. 12. 2001

vznik funkce: 12. 6. 2000

zánik funkce: 22. 1. 2001

Černýš 61, Perštejn, 431 63, Česká republika

Božena Špůrková

členka

První vztah: 19. 3. 1999 - Poslední vztah: 5. 12. 2001

vznik funkce: 19. 3. 1999

zánik funkce: 22. 1. 2001

Prouzova 8/779, Praha 9-Vysočany, Česká republika

JUDr. Vladimír Zavadil

předseda

První vztah: 19. 3. 1999 - Poslední vztah: 12. 6. 2000

Petržílova 3303, Praha 4, Česká republika

Mgr. Tomáš Zlesák

člen

První vztah: 19. 3. 1999 - Poslední vztah: 12. 6. 2000

Štichova 581, Praha 4, Česká republika

Další vztahy firmy Tanzberg Mikulov,a.s.

1 fyzická osoba

Konstancie Železná

člen správní rady

První vztah: 1. 2. 2016

vznik členství: 1. 2. 2016

vznik funkce: 1. 2. 2016

Sibeliova 1/45, Praha, 162 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Vítězslav Pril

První vztah: 12. 10. 2006 - Poslední vztah: 4. 12. 2007

Bojasova 1247/11, Praha, 182 00, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 3. 1999

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 26. 3. 2014
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 3. 1999
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 3. 1999

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).