Hlavní navigace

Technické služby města Přelouče

Firma Technické služby města Přelouče, příspěvková organizace. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou Pr 941, Krajský soud v Hradci Králové.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

69170754

Sídlo:

Choceňská 1771, Přelouč, 535 01

Právní forma:

Příspěvková organizace

Datum vzniku:

1. 1. 1999

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
38110 Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
431 Demolice a příprava staveniště
49410 Silniční nákladní doprava
81290 Ostatní úklidové činnosti
81300 Činnosti související s úpravou krajiny
93110 Provozování sportovních zařízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

Pr 941, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Technické služby města Přelouče od 21. 3. 2006

Právní forma

Příspěvková organizace od 21. 3. 2006

adresa

Choceňská 1771
Přelouč 53501 od 24. 1. 2014

adresa

Českobratrská 88
Přelouč 53501 do 24. 1. 2014 od 21. 3. 2006

Doplňková činnost

Předmětem doplňkové činnosti organizace je poskytování níže uvedených služeb i jiným fyzickým a právnickým osobám než zřizovateli, a to v rámci vymezení činností: - Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 1. 2014

Předmětem doplňkové činnosti organizace je: poskytování níže uvedených služeb i jiným fyzickým a právnickým osobám než zřizovateli, a to v rámci vymezení činností: -silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 t včetně -provádění staveb, jejich změn a odstraňování -montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení -výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona do 24. 1. 2014 od 27. 9. 2011

Předmětem doplňkové činnosti organizace je: poskytování níže uvedených služeb i jiným fyzickým a právnickým osobám než zřizovateli, a to v rámci vymezení činností: silniční motorová doprava nákladní provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení realizace a údržba exterierové zeleně poskytování technických služeb koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 27. 9. 2011 od 21. 3. 2006

Předmět činnosti

Hlavním účelem a posláním organizace je údržba a vnější úprava veřejných prostranství a zařízení města, péče o čistotu a celkový vzhled města Přelouče a místních částí Lhota, Škudly, Tupesy, Štěpánov, Klenovka, Mělice a Lohenice a uspokojování veřejných p otřeb občanů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to vlastními, příp. smluvními kapacitami. od 26. 1. 2021

Organizace pro svého zřizovatele - zajišťuje čištění, zimní údržbu a drobnou stavební údržbu místních komunikací, chodníků, veřejných zpevněných ploch, včetně údržby příšlušných kanalizačních vpustí v majetku zřizovatele a jím stanoveném rozsahu; - zajišťuje obnovu a údržbu svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích dle stanovení úpravy dopravního značení příslušným orgánem; - zajišťuje údržbu a provoz systému veřejného osvětlení v majetku města, komplexně zabezpečuje veškeré služby spojené s umísťováním reklam na sloupech veřejného osvětlení v majetku města resp. na organizací pořízených speciálních reklamních plochách; - poskytuje komplexní služby spojené s údržbou veřejné zeleně; - provozuje zařízení k mobilnímu sběru, shromažďování a přepravě odpadu z odpadkových košů, z veřejného pohřebiště, z mimořádných akcí pořádaných městem, z údržby veřejné zeleně a místních komunikací a z nelegálních skládek; - provozuje veřejné pohřebiště, zejména provádí hrobnické práce, údržbu veřejných pohřebišť a hřbitovních komunikací, zajišťuje evidenci a pronájem hrobů a hrobových míst. Na základě pověření zřizovatele uzavírá smlouvy a vybírá úhrady za pronájem hrobů a služby s nájmem spojené a za hrobnické práce dle pravidel stanovených zřizovatelem; - pečuje o významné hroby a památníky; - poskytuje služby spojené s technickým zajištěním kulturních, sportovních a ostatních akcí pořádaných zřizovatelem; - vykonává dopravní a mechanizační činnosti vlastními prostředky pro potřeby zřizovatele a v tomto rámci plní další úkoly určené zřizovatelem; - vykonává správu a údržbu areálu sportoviště v Přelouči ve zřizovatelem stanoveném rozsahu; - zajišťuje údržbu certifikovaných dětských hřišť a sportovních plácků v majetku zřizovatele v souladu s provozním řádem vydaným zřizovatelem; - zajišťuje provoz a úklid budovy a přilehlých prostor autobusového nádraží; - udržuje parkovací automaty, s hotovostí z parkovacích automatů nakládá dle pravidel stanovených zřizovatel od 26. 1. 2021

Hlavním účelem a posláním organizace je údržba a vnější úprava veřejných prostranství a zařízení města, péče o čistotu a celkový vzhled města Přelouče a místních částí Lhota, Škudly, Tupesy, Štěpánov, Klenovka, Mělice a Lohenice a uspokojování veřejných p otřeb občanů v souladu s obecně závaznými právními předpisy. do 26. 1. 2021 od 24. 1. 2014

Organizace pro svého zřizovatele - zajišťuje čištění, zimní údržbu a drobnou stavební údržbu místních komunikací, chodníků, veřejných zpevněných ploch, včetně údržby příšlušných kanalizačních vpustí v majetku zřizovatele a jím stanoveném rozsahu; - zajišťuje provedení, osazení a údržbu svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích dle stanovení úpravy dopravního značení příslušným orgánem; - zajišťuje údržbu a provoz systému veřejného osvětlení v majetku města, komplexně zabezpečuje veškeré služby spojené s umísťováním reklam na sloupech veřejného osvětlení v majetku města resp. na organizací pořízených speciálních reklamních plochách; - poskytuje komplexní služby spojené s údržbou a obnovou veřejné zeleně; - provozuje zařízení k mobilnímu sběru, shromažďování a přepravě odpadu z odpadkových košů, z veřejného pohřebiště, z mimořádných akcí pořádaných městem, z údržby veřejné zeleně a místních komunikací a z nelegálních skládek; - provozuje veřejné pohřebiště, zejména provádí hrobnické práce, údržbu veřejných pohřebišť a hřbitovních komunikací, zajišťuje evidenci a pronájem hrobů a hrobových míst. Na základě pověření zřizovatele uzavírá smlouvy a vybírá úhrady za pronájem hrobů a služby s nájmem spojené a za hrobnické práce dle pravidel stanovených zřizovatelem; - pečuje o významné hroby a památníky; - poskytuje služby spojené s technickým zajištěním kulturních, sportovních a ostatních akcí pořádaných zřizovatelem; - vykonává dopravní a mechanizační činnosti vlastními prostředky pro potřeby zřizovatele a v tomto rámci plní další úkoly určené zřizovatelem; - vykonává správu a údržbu areálu sportoviště v Přelouči ve zřizovatelem stanoveném rozsahu; - udržuje parkovací automaty, s hotovostí z parkovacích automatů nakládá dle pravidel stanovených zřizovatel do 26. 1. 2021 od 24. 1. 2014

Organizace pro svého zřizovatele - zajišťuje čištění, zimní údržbu a drobnou stavební údržbu místních komunikací, chodníků v majetku zřizovatele a dále veřejných zpevněných ploch, včetně údržby příšlušných kanalizačních vpustí v rozsahu stanoveném zřizovatelem; - zajišťuje provedení, osazení a údržbu svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích dle stanovení úpravy dopravního značení příslušným orgánem; - zajišťuje údržbu a provoz systému veřejného osvětlení v majetku města a komplexně zabezpečuje veškeré služby spojené s umísťováním reklam na sloupech veřejného osvětlení v majetku města resp. na organizací pořízených speciálních reklamních plochách; - poskytuje komplexní služby spojené s údržbou a obnovou veřejné zeleně; - provozuje zařízení k mobilnímu sběru, shromažďování a přepravě odpadu z odpadkových košů, z veřejného pohřebiště, z mimořádných akcí pořádaných městem, z údržby veřejné zeleně a místních komunikací a z nelegálních skládek; - povozuje veřejné pohřebiště, zejména provádí hrobnické práce, údržbu veřejných pohřebišť a hřbitovních komunikací, zajišťuje evidenci a pronájem hrobů a hrobových míst. Na základě pověření zřizovatele uzavírá smlouvy a vybírá úhrady za pronájem hrobů a služby s nájmem spojené a za hrobnické práce dle pravidel stanovených zřizovatelem; - pečuje o významné hroby a památníky; - poskytuje služby spojené s technickým zajištěním kulturních, sportovních a ostatních akcí pořádaných zřizovatelem; - vykonává dopravní a mechanizační činnosti vlastními prostředky pro potřeby zřizovatele a v tomto rámci plní další úkoly určené zřizovatelem; - vykonává správu a údržbu areálu sportoviště v Přelouči ve zřizovatelem stanoveném rozsahu; - udržuje a provozuje parkovací automaty, s hotovostí z parkovacích automatů nakládá dle pravi do 24. 1. 2014 od 27. 9. 2011

Organizace pro svého zřizovatele - zajišťuje čištění, zimní údržbu a drobnou stavební údržbu v místních komunikací, chodníků v majetku zřizovatele a dále veřejných zpevněných ploch, včetně údržby příšlušných kanalizačních vpustí v rozsahu stanoveném zřizovatelem; - zajišťuje provedení, osazení a údržbu svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích dle stanovení úpravy dopravního značení příslušným orgánem; - zajišťuje údržbu a provoz systému veřejného osvětlení v majetku města a komplexně zabezpečuje veškeré činnosti spojené s umísťováním reklam na sloupech veřejného osvětlení v majetku města; - poskytuje komplexní služby spojené s údržbou a obnovou veřejné zeleně; - provozuje zařízení k mobilnímu sběru, shromažďování a přepravě odpadu z odpadkových košů, z veřejného pohřebiště, z mimořádných akcí pořádaných městem, z údržby veřejné zeleně a místních komunikací a z nelegálních skládek; - povozuje veřejné pohřebiště, zejména provádí hrobnické práce, údržbu veřejných pohřebišť a hřbitovních komunikací, zajišťuje evidenci a pronájem hrobů a hrobových míst, jménem a na účet zřizovatele vybírá úhrady za pronájem hrobů a hrobnické práce; - pečuje o významné hroby a památníky; - poskytuje služby spojené s technickým zajištěním kulturních, sportovních a ostatních akcí pořádaných zřizovatelem; - vykonává dopravní a mechanizační činnosti vlastními prostředky pro potřeby zřizovatele a v tomto rámci plní další úkoly určené zřizovatelem; - vykonává správu a údržbu areálu sportoviště v Přelouči ve zřizovatelem stanoveném rozsahu; - udržuje a provozuje parkovací automaty jménem a na účet zřizovatele; - eviduje a prodává parkovací karty pro vyhrazená parkovací místa. do 27. 9. 2011 od 12. 9. 2009

Hlavním účelem a posláním organizace je údržba a vnější úprava veřejných prostranství a zařízení města, péče o čistotu a celkový vzhled města Přelouče a místních částí Lhota, Škudly, Tupesy, Štěpánov, Klenovka, Mělice a Lohenice a uspokojování veřejných p otřeb občanů v souladu s obecně platnými právními předpisy. do 24. 1. 2014 od 12. 9. 2009

Organizace pro svého zřizovatele - zajišťuje čištění, zimní údržbu a drobnou stavební údržbu místních komunikací, chodníků a veřejných zpevněných ploch, včetně údržby příslušných kanalizačních vpustí v rozsahu stanoveném zřizovatelem - zajišťuje údržbu a rekonstrukci dopravního značení na místních komunikacích - zajišťuje údržbu a provoz systému veřejného osvětlení a komplexně zabezpečuje veškeré činnosti spojené s umísťováním reklam na sloupech veřejného osvětlení - poskytuje komplexní služby spojené s údržbou a obnovou veřejné zeleně - provozuje zařízení k mobilnímu sběru, shromažďování a přepravě odpadu z odpadkových košů, z veřejného pohřebiště, z mimořádných akcí pořádaných městem, z údržby veřejné zelně a místních komunikací a z nelegálních skládek ve spolupráci se zřizovatelem - zajišťuje údržbu veřejných pohřebišť a hřbitovních komunikací, evidenci a pronájem hrobů a hrobových míst, péči o významné hroby a památníky - poskytuje služby spojené s technickým zajištěním kulturních, sportovních a ostatních akcí pořádaných městem - vykonává dopravní a mechanizační činnost vlastními prostředky pro potřeby města; - vykonává správu a údržbu areálu sportoviště v Přelouči ve zřizovatelem stanoveném rozsahu; - zajišťuje provoz a údržby parkovacích automatů, výdeje a evidence parkovacích karet pro vyhrazená parkovací místa. do 12. 9. 2009 od 24. 1. 2008

Organizace pro svého zřizovatele - zajišťuje čištění, zimní údržbu a drobnou stavební údržbu místních komunikací, chodníků a veřejných zpevněných ploch, včetně údržby příslušných kanalizačních vpustí v rozsahu stanoveném zřizovatelem - zajišťuje údržbu a rekonstrukci dopravního značení na místních komunikacích - zajišťuje údržbu a provoz systému veřejného osvětlení a komplexně zabezpečuje veškeré činnosti spojené s umísťováním reklam na sloupech veřejného osvětlení - poskytuje komplexní služby spojené s údržbou a obnovou veřejné zeleně - provozuje zařízení k mobilnímu sběru, shromažďování a přepravě odpadu z odpadkových košů, z veřejného pohřebiště, z mimořádných akcí pořádaných městem, z údržby veřejné zelně a místních komunikací a z nelegálních skládek ve spolupráci se zřizovatelem - zajišťuje údržbu veřejných pohřebišť a hřbitovních komunikací, evidenci a pronájem hrobů a hrobových míst, péči o významné hroby a památníky - poskytuje služby spojené s technickým zajištěním kulturních, sportovních a ostatních akcí pořádaných městem - vykonává dopravní a mechanizační činnost vlastními prostředky pro potřeby města. do 24. 1. 2008 od 21. 3. 2006

Hlavním účelem a posláním organizace je údržba, vnější úprava a péče o celkový vzhled města Přelouče a místních částí Lhota, Škudly, Tupesy, Štěpánov, Klenovka, Mělice a Lohenice a uspokojování veřejných potřeb občanů v souladu s obecně platnými právními předpisy. do 12. 9. 2009 od 21. 3. 2006

Ostatní skutečnosti

Předměty podnikání: - silniční doprava nákladní - provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování - montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení - realizace a údržba exterierové zeleně - poskytování technických služeb - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 27. 9. 2011 od 21. 3. 2006

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Karel Šilhavý

ředitel

První vztah: 5. 4. 2021

vznik funkce: 1. 1. 1999

Obránců míru 1036, Přelouč, 535 01, Česká republika

Historické vztahy

Karel Šilhavý

ředitel

První vztah: 21. 3. 2006 - Poslední vztah: 5. 4. 2021

vznik funkce: 1. 1. 1999

Obránců míru 1036, Přelouč, 535 01, Česká republika

Způsob jednání: Ředitel vystupuje jménem organizace samostatně. Činí-li jménem organizace písemný úkon, k plnému názvu organizace připojí svůj podpis s dodatkem ředitel.

od 21. 3. 2006

Další vztahy firmy Technické služby města Přelouče

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 2. 1999

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 6. 2000
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 22. 3. 1999
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 22. 3. 1999
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 24. 2. 1999

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).